Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Güzel Sanatlar Fakültesi > Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule

Güzel Sanatlar Fakültesi hakkinda Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule ile ilgili bilgiler


Ses, en önemli iletişim aracıdır. Ses eğitimi, müzik eğitiminin üç temel alanından birisidir. Ses eğitiminde amaç sesi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanabilmektir. Bu amaca göre solunum (respiration) doğru

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 30.11.09, 11:11
Atılgan
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
İletiler: 450
grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.
Standart Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule

Ses, en önemli iletişim aracıdır. Ses eğitimi, müzik eğitiminin üç temel alanından birisidir. Ses eğitiminde amaç sesi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanabilmektir. Bu amaca göre solunum (respiration) doğru kullanılmalı, vücut ve çene rahat olmalı (relaxation), ses üretilirken de doğru ses bölgeleri (registration) kullanılmalıdır. Bu üç unsurun (üç r) bir arada kullanılmasıyla ses eğitimi amacına ulaşabilir.

Voice, is the most important communication means. Voice education is the one of the three fundamental branches of the music education. According to this goal, the true respiration must be used, the body and the chin must be in relaxation state, and while producing voice the right parts of voice (registration) must be used. This goal can be achieved when these three elements (3R) are used together.
Voice education.jpg
Ses Eğitimi
Doğada gerçekleşen tüm olaylar kendilerini sesle ifade ederler. "Çevremiz seslerle örülü bir ağ ile kuşatılmıştır." Yaprağın hışırtısı, rüzgar, su, kuş, insan sesi v.b. (Uçan,1994:11).
''Eğitim, bireyde istenilen yönde davranış değişikliği oluşturan bir süreçtir'' (Tyler,1950:4). İnsanın formal olarak kendini geliştirebilmesi eğitimle mümkündür. Eğitimde amaç insanların (bireylerin) gelişmesi olduğuna göre ''eğitimin işlevi; bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda yükseltilmesi-düzey kazanması, bireye geliştirici ortam hazırlanması olarak belirlenebilir" (Topses, 1990:27).
Müzik eğitimi "müziksel davranış kazandırma ya da müziksel davranış değiştirme sürecidir" (Uçan,1994:7). Müzik eğitiminin üç temel alanından biri olan ses eğitimi ise Çevik'e göre "bireylere kendi yaşantıları yoluyla amaçlı olarak, seslerini doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için gerekli müziksel davranışları kazandırma sürecidir." (1997, 68). Ses eğitiminde de amaç bireyin diğer bireylerle sağlıklı, olumlu ve rahat bir şekilde iletişim kurabilmesidir. Bu nedenle ses, bireyin var olduğunun en belirgin göstergesidir. Ses, fiziksel anlamda "Kulağın duyabildiği titreşim" olarak ifade edilebilir (Sözer, 1986:705). Bu ifade tüm sesleri kapsamaktadır.

Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK, Günay AKGÜN
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 30.11.09, 11:12
Atılgan
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
İletiler: 450
grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.
Standart Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule

Üç R Kuralı
Müziksel açıdan bakılacak olursa, söylenen eseri güzel, etkili, doğru ve anlaşılır biçimde yorumlayabilmek doğrultusunda ses titreşimlerini kullanabilmek önemlidir. Bir diğer anlatımla sesi kontrol edebilmek gerekmektedir. Şarkı söylemeye başlamadan önce, şarkı söylemeye uygun bir duruşun gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Wilson'a göre "Tüm vücut bir şarkı söyleme enstrümanıdır. Şarkı söylerken kullanılan ses, bir alet olarak görülürse, öğrencilere aletin tutuş ve kullanış şeklinin, ses kalitesini etkilediği kolayca kabul ettirilebilir" (1991:42). Üretilen sesi müziksel amaçla kullanabilmek için sesi kontrol edebilmek gerekmektedir. Bunu başarabilmenin ilk ve en önemli koşulu, sesi destekleyen bir solunuma-respirasyona (respiration-birinci r) sahip olmaktır. Davran'a göre "Soluk alıp verme, şarkı söyleme sanatının temelidir." (1997, 40). İyi ve kaliteli bir sesin üretilmesi, gerektiği yerde gerektiği gibi kullanılabilen bir solunumla mümkündür.
Gereksinim duyduğumuz solunumun, şarkı söylemede de yaşamsal bir işlevi bulunmaktadır. "Solunumun temel işlevi organizmanın oksijen gereksinimini karşılamak ve ses üretimi (fonasyon) için gerekli enerjiyi sağlamaktır. İki solunum şekli vardır: Karın solunumu (Abdominal), Göğüs solunumu (Pektoral). Sağlıklı bir ses üretimi için her iki solunum şeklinin bilinçli ve dengeli olarak kullanılması gerekir" (Çevik.1997,21).
Doğru solunumun (respirasyonun) gerçekleştirilebilmesi zaman ve sabır gerektirmektedir. Alınan soluğun, şarkı söyleme anında, istikrarlı ve sürekli olarak kullanılabilmesi alışkanlık haline getirilmiş olmalıdır. Ses eğitimi alan bireyleri, solunumunu doğru kullanabilme becerisine ulaştıran detaylı bir açıklama şöyle yapılabilir: "Nefes alırken, şarkıcılar bel ve karın alanının genişlediğini hissetmelidir. Nefes verirken bu alandaki kaslar büzüldüğünden şarkıcılar üretken duruşlarını korumalıdırlar. Genellikle göğsü çekerek bu solunum işlevini bozarlar. Solunum sırasında doğru duruş ısrarla korunmalıdır. Bunun kazanılması aylar sürebilir." (Vennard. 1967, 344)
Sesin istenen kaliteye erişebilmesinde soluk ile bağlantısının sağlanabilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle ses eğitimine yeni başlayan bireylerin seslerinde nefesliliğin olması yani sesle birlikte solunumun duyulması, ses-soluk bağlantısının anlaşıldığını göstermektedir. Bunlar gerçekleştirildikten sonra solunumun (respirasyonun) gerektiği gibi kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Davran'a göre "İyi soluk almasını, tutmasını, vermesini, tutumlu bir şekilde kullanmasını bilen bir insan şarkı söyleme sanatında pek çok sorunu çözmüş sayılabilir" (1997, 202).
Ses-soluk bağlantısının kurulması konusunda üç alıştırma kullanılabilir: Dil titreşimi, dudak titreşimi ve şişirilmiş yanaklarla seslendirme. Dil titreşiminde; dil organı, arkasındaki hava basıncıyla bir dizeyi seslendirirken titrer. Eğer dil, belli bir süre titremeye devam etmezse hava yetersiz bir basınca sahip olur. İkinci alıştırma atın kişnemesini andırır. Dudakları titretirken ses üretmeye çalışılır. Eğer dudaklar titremeye devam etmezse, enerji seviyesi sesi hava sütununa bağlamakta yeterli değildir. Şişirilmiş yanaklar alıştırması ise çene hafif açık, seslendirme sırasında az miktarda havanın girmesine izin verecek şekilde yanakları şişirmekten ibarettir. Öğrenci yanaklarının dolu olduğunu hissedebilmelidir.
Ses soluk bağlantısının kurulmasına yönelik olarak yapılan alıştırmaların sonucunun istendiği gibi olması için ellerimizle kontrol etmemizin büyük faydaları olacağı düşünülmektedir. Bu alıştırmaları yaparken bir elimizle çenemizi aşağı doğru çekerek rahat ve gevşek tutmaya çalışırken diğer elimizi de nefes kontrolü için belimize koymamız faydalı olmaktadır. Böylece ses soluk bağlantısının, egzersizleri yapan bireyin kendisi tarafından kontrol etmesi de mümkün olmaktadır.
İkinci "R" ise rahatlama ve söylemedir. Diğer bir ifade ile gevşemedir (relaxation). Bunda amaç şarkıyı söylerken çene ve dilde rahatlamanın sağlanmasıdır. Unutulmamalıdır ki dil ve çenedeki rahatlama, soluğun da rahat kullanılmasını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Rahatlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için baş parmak tam çenenin altından yukarıya doğru seslendirme sırasında bastırılabilir. Çene aşağıda iken (ağız açık pozisyonda) çenenin rahat olduğu tespit edilmelidir. Dilde ve çenede meydana gelen kasılmalar, sertleşmeler ses eğitimi açısından sadece sorun yaratmaktadır. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla, ses eğitimi açısından solunum (respirasyon) ve rahatlama-gevşeme (relaxion) aşamaları tamamlanmış olmaktadır.
Üçüncü "R" ise registration-register yani doğru ses alanının-perdesinin kullanımıdır. Özellikle ses registerleri tam olarak belirlenmemiş olan, orta öğretim ve lisede eğitim gören öğrenciler için üst registerlerde yer alan seslerin üretimi oldukça zor olmaktadır. Bu zorluğu aşmak amacıyla, doğal seslerle elde edilemeyen seslerin üretilmesi konusunda kafa sesinin kullanımının öğretilmesi yararlı olmaktadır. Böylece orta öğretim ve lise korolarında, daha iyi bir entonasyon, partiler arası ses uyumu, ses dengeleri ve ses renklerinin uyumluluğu konularında da ilerleme sağlamak mümkün olabilmektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 30.11.09, 11:13
Atılgan
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
İletiler: 450
grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.
Standart Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule

Sonuç
Sonuç olarak "3 R" ile ifade edilen "Respiration" (respirasyon-solunum), "Relaxation" (rahatlama-gevşeme) ve "Registration" (ses perdesi) bu üç unsurun olması gerektiği gibi kullanılması ile hem korolarda hem de diğer ses eğitimi alan derslerinde karşılaşılan pek çok sorunun ortadan kaldırılması ve büyük ölçüde performansın artırılmasının sağlanması mümkün görünmektedir. Bunun için, bu üç unsurun, bir arada ve doğru olarak kullanılmasına özen göstermek gerekmektedir. Powell'e göre bu üç unsuru içeren çalışmaları yapan bir koronun entonasyonunu geliştirmek için koristlerle, yatay ve dikey armoniyi, ses üretimini ve ses tekniğini geliştirici çalışmalar yapmak gerekir (1991, 41). Bu çok yönlü çalışmanın sonucunda; uyum içinde, iyi bir tınıyla ve güzel bir sesle şarkı söyleyen bir koro elde edilecektir.
Bireyler için en önemli ve vazgeçilmez iletişim aracı sesidir. Ses, doğru ve güzel kullanıldığında, gerçekleştirilmesi zor olan aktivitelerden olumlu sonuçlar alınmasında etkili olabilmektedir. Bir topluluk içerisinde yapılan konuşmada ,kullanılan kelimeler ve konuşma tarzı yanında kullanılan sesin rengi, güzel ve etkili bir şekilde kullanımı, topluluk üzerinde bırakılan izlenimleri olumlu olarak etkilemektedir. Ses eğitimi alan dersleri açısından üç r'nin gerçekleştirilmesi ile şu kazanımlar elde edilmiş olmaktadır:
1. Şarkı söylemek için temel şart doğru solunumun kullanılmasıdır. Birinci r'nin "respiration" gerçekleştirilmesi ile bu sağlanmış olmaktadır.
2. Şarkı söylemek için gevşek bir vücuda ve rahat bir çeneye gereksinim vardır. İkinci r'nin "relaxation " gerçekleştirilmesi ile bu da sağlanmaktadır.
3. Şarkıyı söylemek değil, doğru yerden yani doğru ses alanından şarkı söylemek önemlidir. Bunun için pes seslerden tiz seslere doğru çıkıldıkça, sesler düşünülerek üretilmelidir. En pes sesten en tiz sese kadar tek bir renkte ve bütünlük içersinde, sesleri üretmeye özen gösterilmelidir. Üçüncü r'nin doğru ses alanının (bölgesinin-register) "registration" kullanılmasıyla bu da sağlanmış olmaktadır.
4. En son aşama olarak her üç r'nin de bir arada kullanılmasıyla, doğru, güzel, uyumlu ve etkili şarkı söyleme amacına ulaşmak mümkün olmaktadır.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf güzel sanatlar.pdf (280,8 KB (Kilobyte), 58x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.02.12, 21:17
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Feb 2012
İletiler: 31
mehmetcan865 doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Ses Eğitimi Ve 3 R Kuralı-Voice Education And 3 R Rule

teşşekkürler
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
education, eğitimi, kuralı-voice, rule, ses

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:31 .