Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Fizik > batık çıkarma-Batık gemiler-Dibe oturmuş gemiler-Deniz sondası-Mekanik çıkarma yönt

Fizik hakkinda batık çıkarma-Batık gemiler-Dibe oturmuş gemiler-Deniz sondası-Mekanik çıkarma yönt ile ilgili bilgiler


Denizlerde yitmiş ya. da kazaya uğramış olan nesneleri çıkarma İşlemlerine, batık çıkarma denir. Aynı kurtarma teknikleri, göl ve ırmaklarda da geçerlidir. Günümüzde yalnızca kazaya uğramış gemiler değil, definelerden, hidrojen bombasına

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.07.08, 22:48
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart batık çıkarma-Batık gemiler-Dibe oturmuş gemiler-Deniz sondası-Mekanik çıkarma yönt

Denizlerde yitmiş ya. da kazaya uğramış olan nesneleri çıkarma İşlemlerine, batık çıkarma denir. Aynı kurtarma teknikleri, göl ve ırmaklarda da geçerlidir. Günümüzde yalnızca kazaya uğramış gemiler değil, definelerden, hidrojen bombasına varıncaya kadar birçok batık, bu işlemlerle çıkartılır.

Dibe oturmuş gemiler:
Karaya oturmuş bir geminir. kurtarılması, ilk bakışta yalın bir işlem gibi görülebilir, ama her kurtarma işlemi, bir başkasından farklıdır ve belli bir ustalık ister. Gemi yalnızca karaya otur-duysa, yapılacak iş, denizin yeniden yükselmesini beklemektir. Ancak, bu da duruma göre değişir. Eğer denizin dibi kayalık ve engebeliyse, sular çekilirken tekne parçalanabilir. Küçük delikler, çelik ya da tahta yamalarla geçici olarak onanlır. Yamalar, gemi yüzerken suyun basıncıyla tekneye yapışır. Pırtına ve dalgalarla yüksek bir yere sürüklenen tekneler, hafifletme yoluyla yüzdürülmeye çalışılır. Geminin taşıdığı yük, büyük parça eşyalar, hattâ geminin üst yapısı sökülerek mavnalara taşınır; ama önemli olan nokta, gemiyi hafifletirken derin yana yönelecek biçimde .demirlemektir. Böylece, hafifletildiğinde daha sığ olan yöne doğru kayması önlenmiş olur. Geminin, kendi çapası ya da kurtarma çapaları, derin yere atılarak ve zincirler sürekli gergin tutularak, yüzmesine yardımcı olunur. Bu iş için ayrıca römorkör de kullanılabilir.

Batık gemiler:
Batık gemilerin kurtarılıp kurtarı-lâmayacağı suyun derinliği, geminin boyutu, hava koşulları, eldeki malzeme, maliyet, vb. etkenlere bağlıdır. Belli bir derinlikte***8222;gemi büyüdükçe kurtarma işi güçleşir; çünkü, değişik malzeme türlerinin sağladığı kaldırma kuvveti kısıtlıdır.
Kurtarma işlemleri, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ancak XX. yüzyıl içinde etkili hale gelmiştir. Kurtarmaya yardımcı olmak için hemen her zaman dalgıçlara gereksinme duyulur. Dalgıçlar, fazla hareket gerektirmeyen işlerde DALGIÇ DONANIMI giyer, hareket gerektiren yerlerde ise SUCİĞERİ takarlar.
Gemi enkazı sığ sulardaysa, yeri havadan saptanabilir. Sualtı araçlarından ya da suüstünden kullanılan televizyon kameralarından da yararla'nılır. Bu konuda en yararlı aygıtlar RADAR ve Sonar'dır.
(Bk. ASDİK YA DA SONAR). Bir çeşit sualtı radarı olan sonar, sesin belli bir ortamda, değişmez ve ölçülebilir bir hızda yolalması ilkesine dayanır. Böylelikle, sesin sualtındaki bir nesneden yansıyıp geri dönmesi için geçen zaman, uzaklık ölçüsüne çevrilebilir. Ölçümler, yüzeyde üç ayrı noktadan alınır ve nesnenin yeri, geometrik olarak belirlenir. Yankılı iskandil, okyanusbilimcilerin okyanus dibi haritasını çıkar-mat için kullandıkları, sonara benzeyen bir aygıttır. Bu aygıt, aynı zamanda, dipteki gemi enkazlarını saptamada da kullanılır. Ancak, okyanus yatağının engebeli olduğu bölgelerde doğal ve yapay biçimleri birbirinden ayırmak güçleştiğinden pek etkili olmaz.
Enkazın yeri saptandıktan sonra en önemli iş, dalgıçlara düşer. KREN, bocurgat ve benzeri araçlarla enkazın mekanik olarak kaldırılması en yaygın kullanılan yöntemdir.Dalgıç donanrmmın bulunmasından sonra, enkazın halatlarla bağlanması kolaylaşmıştır. Bağlanan halatlarla enkaz, bir dişlinin yardımıyla yukarıya çekilir. Halatlar, çoğu kez, dalgıçların da yardımıyla tarak dubalarıyla yerleştirilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar teknenin büyüklüğü, yüzeydeki kurtarma teknelerinin gücü ve beklenmedik hava koşullarıdır. Halatlar gerekli biçimde bağlanmaz ya da kaldırılırken teknenin ağırlık merkezi kayarsa,bütün emekler boşa gider. Batık teknenin omurgası kırılır ya da halat sargılarının arasından kayarak yeniden batar.
Batıklar genellikle dipteki çamura gömülür. Bu durum güçlü bir statik sürtünme ve emme ortaya çıkarır. Tekneyi çamurdan çıkarmak, kurtulduktan sonra su üstüne çekmekten çok daha fazla güç gerektirir. Serbest kalan tekne, çamurdan kurtulmanın hızıyla daha kolay yükselir. Bu, ya teknenin omurgasının kırılmasına yojaçar ya da hareketin denetimini güçleştirir. Sorunu çözmek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Yüzeydeki kurtarma gemisindeki bir DİNAMO'dan (jeneratör) çıkan artı ve eksi uçlar, batık teknenin iki yanına bağlanarak artı ve eksi elektrotlar oluşturulur. Kablolara elektrik verildiğinde, iki uç arasındaki su iletkenlik yaparak ELEKTROLİZ olayına yolaçar ve su, oksijen ve hidrojen olarak ayrılır Teknenin gövdesine yapışan hidrojen kabarcıkları, çamuru atar ve statik sürtünmeyi ortadan kaldırır.
Tahta tekneler sözkonusu olduğunda uygulanan bir başka yöntem de şöyledir: Dalgıçlar, içinde demir ve magnezyum parçacıktan bulunan basınçlı suyu çamurun içine püskürtürler. Deniz suyundaki tuz, elektrolize yolaçar ve çıkan hidrojen kabarcıkları çamurun yerini alır.

Öteki batık çıkarma yöntemleri: Mekanik kaldırma yöntemlerinin çoğunda dubalar da kullanılır. İçJ leri boş olan bu metal silindirler, önce, suyla doldurulup batırılarak, dipteki teknenin çevresine döşenir, daha sonra suyu pompalarla boşaltılıp basınçlı hava doldurularak yüzer hale getirilirler. Dubalar, özellikle batık DENİZALTI'ların çıkarılması İçin geliştirilmiştir.
Basınçlı hava, duba dışında da kullanılır. Dalgıçlar, yarık ve çatlakları kapatarak, teknenin hava geçirmez hale gelmesini sağlarlar. Deniz araçları. genellikle, kapalı bölmelerden oluştuğu için. çoğu kez basınçlı havayı pompalamadan Önce bütün bir enkazı kapatmaya çalışmak gerekmez.
Mekanik çıkarma yönteminde gelgitten de yararlanılabilir. Bir bölümü suyla dolu tekneler, sular çekilince batık tekneye bağlanır ve sular yükseldikçe suyu boşaltılarak kaldırma güçlerinden yararlanılır. Çıkarma donanımının yeterli olmadığı durumlarda bu yöntem, özellikle elverişlidir.
Batık çıkarmada poliüretan köpük de kullanılmıştır. Poliüretan bileşenleri, bir boruyla dalgıçlar tarafından enkazın yakınına yerleştirilmiş olan bir karıştırıcıya indirilir. Buraya ayrıca, kaynama noktası düşük bir madde daha gönderilir ve tümü karıştırılarak, basınçlı azotla püskürtülür.Apansız basınç düşmesi nedeniyle kaynama noktası düşük madde buharlaşır ve teknenin içinde poliüretan kabarcıkları oluşur. Kabarcıklar donarak, katı ve gözenekli bir yapı oluşturur.
Bu maddenin bir metre küpü 32 kg'dır ve 1 000 kg suyun yerine geçer. Poliüretan granüller ya da basınçla püskürtülmüş küreler daha da elverişlidir: çünkü, çıkarılmış tekneden bunların temizlenmesi, köpüğün temizlenmesinden kolaydır. 13,6 kg'lık kaldırma gücü oluşturan bü küreler, 37 cm çapındadır, belli bir derinlikteki suyun basıncıyla uyum sağlamak için sıkıştırılmıştır ve gerektiğinde basıncın ayarlanmasını sağlayan vanalarla donatılmıştır. Bu yöntemlerin basınçlı hava yöntemine üstünlüğü, enkazın dalgıçlar tarafından yamanmasına gerek göstermeyişi ve poliüretan maddelerin kaldırma güçlerinin tümüyle yukarıya doğru olmasıdır.
Uskur köpüğü, teknenin kıç yatırmasına takılan dirsek biçiminde alüminyum bir borudur. Geminin pervanesinin oluşturduğu köpük, doğruca dipteki kumun altına püskürtülür, böylece dalgıçların günlerce uğraşmalarını gerektirecek bir kazma işlemi, birkaç dakikada tamamlanır. Havalı kaldırma, küçük nesnelerin çıkarılmasında-işe yarayan bir yöntemdir. Uçları açık bir borudan oluşur. Yüzeydeki bir hortumla borunun alt ucundaki bir delikli bölmeye basınçlı hava üflenir. Hava kabarcıkları suyun yüzüne doğru yükselirken baz: küçük nesneleri de taşırlar.

Deniz sondası:
Batık çıkarma yöntemlerinin gelecekte, yüzeyden yöneltilen sualtı araçlarına dayanacağı sanılmaktadır, örneğin deniz sondası, 2İ000 tonluk suyun hacmine eşit büyüklükte ve yüzeyden TELEVİZYON ile kumanda edilen bir aygıttır. Deniz sondasında halat yerine, boru takılı bir delme takımı bulunur. Boru, bükülmeye dirençli ve dipteki suyu dışarı pompalayabilecek kadar da basınca dayanıklı olmalıdır. Borunun ucuna bir televizyon alıcısı konularak enkaz araştırmalarında kullanılır. Hedef bir kez saptandığında. Örneğin, bu denize düşmüş bir uydu gibi küçük bir nesneyse, tel bir sepetle ya da büyük bir maşayla çlkartılabilir. Bu işlem de televizyonla izlenerek yüzeyden denetlenir.
Büyük nesnelerin derin sulardan çıkarılması daha güçtür. 1 000 tondan büyük olanların küçük parçalara ayrılması gerekir. Yüzeydeki teknelerde kullanılan kompresörlerin basınç üst sınırı*l/u00 psi (68,9 bar) dolayındadır; yaklaşık 2 km derinlikte ise, basınç 3'000 psi'dir (207 bar). Deniz sondası,bir su pompası ve hava boşaltma tulumbasının yardımıyla yüksek basınçlı hava sağlayabilir. Kompresör havayı, boru ile arasında bir supap bulunan tulumbaya iletir. Boruya bir pompayla su doldurulur ve regülatör ha-va-su oranını dengede tutacak biçimde basıncı ayarlar. Her hava kütlesini bir o kadar su kütlesi izler, her seferinde de geri-basınç düşürülerek yeni bir h&va kütlesinin izlemesi sağlanır. Su, kendi ağırlığı ve üstündeki bütün su ve hava kütlelerinin toplam ağırlığıyla havayı sıkıştırır. Borunun alt ucundaki bölme, hem havayı hem de suyu emer; hava yükselerek böl
menin içinde kalırken, su denize püskürtülür. Böylece
Enkazı yoketme;
Kurtarma şirketleri, genellikle enkazın kurtarılması yerine, ortadan kaldırılması isteğiyle karşılaşırlar. Örneğin, savaş sırasında yara almış ya da batmış gemiler limanları tıkamıştır. Bazen, enkaz kurtarılarak yeniden batırılmak için derin sulara" götürülür; ama patlayıcı da kullanılır. Enkazın çevresine patlayıcılar yerleştirilerek ateşlenir. Tonlarca su bir ânda enkazın üstüne yığılarak onu parçalar. En inatçı parça da yok olana kadar, patlayıcı yerleştirme işlemi, halkanın çapı küçültülerek sürdürülür.

Basınç değiştirme odası
Basınca uyarlama yöntemleri-vurgun yemek nasıl oluyor
Basınç ve kuvvet-Yüzeyi delme gücü-Gazlarda basınç-Akışkanlarda basınç-Mutlak basınç
batık çıkarma-Batık gemiler-Dibe oturmuş gemiler-Deniz sondası-Mekanik çıkarma yönt
Batiskaf-Batiskafın işletilmesi-geliştirilmesi

Nüve Forum
Kaynak:4
1.cilt / s.205-208
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#

Konu remşit tarafından (05.07.08 saat 00:10 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
batık, çıkarma, çıkarma-batık, gemiler-deniz, gemiler-dibe, oturmuş, sondası-mekanik, yönt

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:38 .