Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Coğrafya ve Tarih > Ülkeler > Amerika > Amerika Birleşik Devletleri ve Zenci Sorunu

Amerika hakkinda Amerika Birleşik Devletleri ve Zenci Sorunu ile ilgili bilgiler


Kızılderil ilerle savaştıktan ve bağımsızlık elde ettikten sonra Amerikalılar bu sefer yeni bir konuyla karşılaştılar: *kölelik sorunu. XVII. yüzyıldan beri Afrika'dan getirilen gemiler dolusu zenci köle burada sömürgecilere satılmış, onlar

Like Tree5Likes
  • 3 Post By kanlica
  • 1 Post By Şebnem
  • 1 Post By Şebnem

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.10.08, 16:37
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Amerika Birleşik Devletleri ve Zenci Sorunu

Kızılderil ilerle savaştıktan ve bağımsızlık elde ettikten sonra Amerikalılar bu sefer yeni bir konuyla karşılaştılar: *kölelik sorunu. XVII. yüzyıldan beri Afrika'dan getirilen gemiler dolusu zenci köle burada sömürgecilere satılmış, onlar da bu köleleri büyük çiftliklerde, tarım işletmelerinde işçi veya hizmetçi olarak kullanmışlardı. Özellikle pamuk ekiminin ekonomiye hâkim olduğu güney eyaletlerinde sayıları çok kabarık olan zenci köleler beyaz çiftçilere ucuz elemeği sağladılar ve bu 'nedenle kısa zamanda onlar için vazgeçilmez duha âz yaygm olduğu kuzey eyaletlerinde kamuoyu giderek bu sistemin barbar ve insanlık dışı niteliğinin bilincine varmağa başladı.
Çok geçmeden, kölelikten yana o-lanlarla köleliğe, karşı olanlar (köleliğin kaldırılmasını isteyenler) açık açık çatıştılar.
1860'ta, köleliğin kaldırılmasına yürekten inanmış olan Abraham *Lin-coln'ün Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilmesinden sonra, bu çatışma iyice alevlendi. Kölelikten yana olan güney eyaletleri, Birlik'ten ayrılarak ayrı bir devlet kurmağa karar verdiler. Böylelikle kanlı bir iç savaş (Ayrılık Savaşı) başladı ve dört yıl sürdü (1861-1865). Savaş, kuzeyin zaferiyle ve tüm ülkede köleliğin kaldırılmasıyla sonuçlandı.
Ama sorun gene de temelinden çözülmüş olmadı. O günden bu yana da, zenciler, beyaz yurttaşlarının çoğunluğunu etkisi altında tutan ırkçılığa hedef olmaktan kurtulamadılar. Bugün zencilerin sayısı 30 milyonu aşmıştır. Gerçi zenciler çalışma hakkını, sendika haklarını ve genel olarak kanun önünde beyazlarla eşitliği kazanmışlardır. Ama gerçekte, hemen hemen tüm önemli mevkilerden uzak tutulmaktadırlar

Nüve Forum
Kaynak:12
1.cilt / s.85-86
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 03.10.08, 20:25
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Amerika Birleşik Devletleri ve Zenci Sorunu

AMERİKA'DA ZENCİLERİN BAŞKALDIRISI (*)

Zenci sorunlarını ilgilendiren bu konuşmama, bazı ön ve teme! bilgiler vererek başlamak istiyorum, Amerika çok büyük bir ülkedir. Hattâ, sâdece Kuzey Amerika kıt'a denecek genişlikte bir kara parçasıdır, tşte bu kocaman ülke üzerinde tam 200 milyon insan yaşamaktadır. Bu 200 milyon insanın 12 milyonu zencidir. İ492 tarihinden, yani Kristaf Kolomb'un Amerika'yı keşfinden önce, böyle bir kara parçasının varlığından insanların haberleri yoktu. Nİte-kim bu ülke 17 nci ve 18 inci yüzyıllara gelinceye kadar Kızıl Derili yerlilerin birbirleriyle savaşa tutuştukları ilkel ve uygarlıktan yoksun bir ülke idi. insan, Amerika deyince çok eski ve tarihsel bir uygarlıktan kolay kolay söz edemiyor. Oysa, başka ülkelerin uygarlık tarihini binlerce yıl öncesinden başlatmak mümkündür. Meselâ, Türkiye çok eski ve teşkilâtlı uygarlıklara sahne olmuş bir ülkedir. Gerçekten Anadolu topraklarının üzerinden Hititlerden, Osmanlılara kadar türlü uygarlıklar ve devlet sistemleri gelip geçmiştir. Yine bu topraklar üstünde Asya'dan Avrupa'nın ortasına kadar uzanan büyük imparatorluklar kurulmuş, gelişmiş ve zamanla yıkılıp gitmişlerdir, Ama bütün bu olaylar, bugün buralarda oturan insanlara çok zengin bâr tarih ve uygarlık mirası bırakmışlardır. Gelgeldim, Amerika böyle zengin ve engin bir tarih ve uygarlık hazinesine sahip olamamıştır. Amerika, dünyanın şurasından burasından kalkıp gelmiş göçmenlerin ülkesidir. Nitekim, buraya ilkin ingilizler, iskandinav halkları ve Fransızlar göç etmişlerdir. Aşağı yukarı bir yüzyıla yaklaşan bir zaman içinde hep bu ülkelerin insanları Amerika'ya ilgi göstermişlerdir. Daha sonra Almanlar, Orta Avrupa halkları, Slavlar ve nihayet italyanlar Amerika'ya göç etmeye başlamışlardır. Bu sırada, Portekiz ve İspanyol tacirlerinin kıtalararasın-da yüz kızartıcı bir ticari faaliyete giriştikleri görülmektedir. Tacirler sâdece pamuğu, keresteyi, fildişinİ alıp satmakla yetinmemişler, insanı da bir ticarî m a 1 haline getirmişlerdir. Afrika'dan topladıkları bu zavallı insanları gemilere doldurup doldurup Amerika'ya götürmüşler ve orada bu kara derili insancıkları beyaz patronlara, tıpkı bir mal gibi para -karşılığında satmışlardır, Aşağı yukarı, beyaz tacirlerin insan alım satımı, köle ticareti 200 yıl sürmüştür. Bu süre içinde Amerika'ya 2 milyon 600 bin köle getirilmiştir. Beyaz tacirlerin kadırgalarında zincire vurularak go-füriilen bu insanlardan yanm milyonu, 30-40 gün süren eziyet ve işkence dolu yolculuğa dayanamayıp ölmüşlerdir. Ancak en güçlü ve dayanaklı olanlar hayatta kalabilmiştir. Amerika'ya getirilen bu zenoi köleler en aşağılık ve en ağır işlerde çalıştırılmıştır. Yollan onlar tem izlemişler, demiryollarını yine onlar döşermşl erdir. Yalnız çalıştırılmakla kalmamışlar, savaşlara da katılmak zorunda bırakılmışlardır. Gerçekten zenciler, Amerika'daki bütün savaşlarda çarpışmışlardır; Fransız-Amerikan, Amerikan - İngiliz, Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi, 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisinin gerekçesinde, şu sözler yazılıdır; «... Şu gerçeklerin apaçık olduğunu kabul ediyoruz: Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaratıcılan tarafından verilmiş belli ve vazgeçilmez haklara sahiptirler. Hayat, özgürlük ve mutluluğa erişmek bu haklar arasındadır,,, Ünlü Başkan Abraham Lincoln 1865 yılında köleliği kaldırdı. Ama köleliğin kaldınlması kölelerin sorunlarını çözmeye yetmemiştir. Kölelerin çoğu yoksuldu, topraksızdı; ne mallan ve ne de mülkleri vardı. Toprak ağaları, patronlar köleleri serbest bırakıyorlardı ama, ekonomik bakımdan bağımsız olmayan köleler için bu özgürlüğün bir anlamı yoktu. Beyaz patronlar taraftnıdian azad edilen bazı zenci köleler, çoluk-çocuğunu yanına alarak kuzeye, oradaki büyük endüstri merkezlerine gidip yerleşiyorlardı. Ama bu kuzey şehirlerine ancak genç ve güçlü olan zenciler gidebilmiştir. Buna karşılık yaşlı, yoksul ve düşkün zenciler yine güneyde kalmışlar ve boğaz tokluğuna çalışarak yoksulluk içinde ömürlerini yüketmişlerdir, Amerikan Anayasasının sonundaki Ek'lerde (Değişikliklerde) ilginç hükümlere yer verilmiştir. Meselâ, Anayasanın XIII üncü Ek'i, köleliği ve angaryayı kaldırmıştır; XIV üncü Ek yurttaşlık haklarını tanımıştır; XV İnci Ek ise, Birleşik Devletler yurttaşlanmn oy hakkını kabul etmiştir. (1) Ama bütün bunların zenci hakları ve sorunları üzerinde olumlu ve onarıcı bir etkisi olmamıştır. Öyle ki, 1665' den 1910 tarihine gelinceye değin hiç bir resmî organ ya da kuruluş zenci sorunlarına eğilmemiştir. Bu dönemler arasında zenci yığınları kendilerine yol gösterecek bir öndere ya da örgüte henüz sahip değillerdi. Zenciler ezginlik ve kimsesizlik içinde 1910 yılına kadar kıvranıp durdular. 1910 yılında bazı aydın ve bilgili zenciler seslerini yükseltmeye başladılar. Nitekim,, aydın bir zenci düşünürü Dr. Wiliam, E, B. DuBois (1895'de Harvard Üniversitesinden ilk doktora derecesini alan zenci), insanlar arasında renk ve ırka göre bir ayırım yapılmasının tamamen boş ve dayanıksız bir düşünce olduğunu belirtmiştir. Dr. DuBois'ye göre, insanın rengi, ırkı değil, aklı, bilgisi ve ruıhu önemlidir. Zenci düşünür bu ölçüleri ele alarak beyazlar tarafından hor görülen, küçümsenen siyah derili İnsanın bilgi, hüner ve yeteneğini ortaya koyacak seçkin bîr zenci topluluğunun (zenci elitmin) yetiştirilmesi fikrini aşılamaya çalışmıştır. Gerçekten zenci yığınları arasından kısa bir süre içinde birçok ünlü sanatçılar, müzisyenler, şâirler ve yazarlar çıkmıştır. Böylelikle zenciler beyazlara karşı kendilerinin aşağılık bir ırk ve İkinci sınıf insan olmadıklarını doğrulamak istemişlerdir. Ama bu çabalar da bizi İkinci sınıf yurttaş sayılmak yargısından ve ayrımcı ırk politikasından kurtaramamıştır. Anayasa ve Öteki yasalar ne derse desinler, bizler yine en doğal insan haklarından yoksun bulunuyorduk: Oy hakkımızı serbestçe kullanamıyorduk; jürilere üye olamıyorduk; en haklı davalarımız da bile savunma ya da savunulma haklarına sahip değildik; otobüslerde en arkada ve trenlerde ise bir sürü aylak ve serseri arasında ancak son vagonda yolculuk yapabiliyorduk. İşiniz gücünüz, sosyal durumunuz ve öğreniminiz ne olursa olsun, bu aynmr n J i m C r o w tutumu değişmiyordu. Dahasım söyleyeyim: Beyazların işlettiği yerlerde bir lokmayı rahat yiyemez ve bir bardak Koka Kolayı tadına vararak içemezdik. Ben, Harvard gibi ünlü bir Amerikan Üniversitesinden hukuk diploması almış bir avukat olarak mahkeme önüne çıktığını, zaman neler görmüş ve ne küçültücü davranışlara uğraınışımdır. Adaleti dağıtmakla yükümlü olan bir mahkemeye bile ön kapıdan değil, arka kapıdan girebilirdim. Mahkeme salonunda en arkada zencilere ayrılmış köhne bir köşede oturabilirdim; adımı bile çağırmazlardı; sadece, «dâvan başlıyor gel ya da dâvan bitti, haydi çık git! Defol!
Nüve Forum


Not:
Kamu Haklan (Civil Rights) Kampanyası önderlerinden Hâkim R. P, Alexander'ın Ankara Hukuk Fakültesi Bankacılık Enstitüsünde 6 Mayıs 1968'de verdiği konferansın not tutularak yapılmış türkçe çevirisidir,

(1) ABD Anayasası Ek'lerinin bu konulara ilişkin sözleri şöyledir: XIII. Ek : 1. Ne Birleşik Devletlerde, ne de onların yönetimi altındaki herhangi bir yerde kölelik ve angarya yoktur... XIV. Ek: J, Birleşik Devletler sınırları içinde doğmuş, ya da uyrukluğuna geçmiş ve B. Devletler yargı yetkisine bağlı olan herkes B. Devletlerin ve oturduğu federe devletin yurttaşıdır. Hiç bir federe devlet, B. Devletler yurttaşlarının ayrıcalık ve bağışıklılarını bozacak yasalar koyamaz ve uygulayamaz... XV, Ek: 1. Birleşik Devletler yurttaşlarının oy hakkı, ırk, renk ve Önceden köle olmak nedenleriyleriyle gerek B, Devletlerde ve gerek federe devletlerde kendilerinden alınamaz ve daraltılamaz. (Çevirenin Notu),

Konu Şebnem tarafından (03.10.08 saat 20:29 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 03.10.08, 20:28
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Amerika Birleşik Devletleri ve Zenci Sorunu

Amerikan Yüksek Mahkemesinin zenci haklarına ilişkin birçok kararlan vardır. Bir makalemde, Yüksek Mahkeme kararlarıyla zenci haklarının nasıl bir geldşme izlediğini incelemeye çalıştım. Yüksek Mahkemenin Baş Yargıcı Warren «artık eğitim alanında, okullarda ırk ayrımı politikasına paydos
Dr. Martin Luther King ve Zencilerin Kamu Hakları (1)
Dört hafta önce bir K u K1 u x Klan -mensubu tarafından insafsızca öldürülen Kamu Hakları (Civil Rights) Önderi Dr. Martin Luther King çok yakın dostum ve ülküdaşım idi. Bu bilgili, aydın ve melek tabiatlı insan, bir gün Piledelfiya'da, evime geldi ve zenci haklan konusunda neler düşündüğünü ilkin bana açıkladı, King, güneye dönüp zencilerin kamusal tokları uğruna mücadele etmek istiyordu. Kendisine önce öğrenimini tamamlamasını söyledim. Bunun üzerine King, teoloji seminerlerine gitti, ibranice öğrendi ve teoloji felsefesiyle uğraştı. 1953 Yılında doktorasını yaptı. Amerika'nın çeşitli kiliselerinden davetler aldı. Ama, güneydeki bir kiliseyi, Alabama Montgomery'deki Baptist Kilisesini seçti. Bu kiliseye vaiz oldu ve hukuk, adalet,' eşitlik sorunlarının barışçı yollarla çözülmesi hakkında sürükleyici ve hümanist vaazlar ve Öğütler vermeye başladı. O günlerde MontgDmery'de yaklaşık olarak 400,000 zenci yaşamaktaydı. Zencilerin çoğu temizlik ve ev işlerinde çalışan gündelikçi kimselerdi. Aydın zencilerin sayılan pek azdı. Ancak birkaç avukat, doktor ve vaiz vardı. Günün birinde Montgo-mery'de bir zenci kadının başından ilginç bir olay geçti. Olayın kahramanı Rosa Park, o gün işini bitirmiş ve yorgun argın yuvasına dönerken şehir otobüsünde beyazlara mahsus yerlerden birinf geçip oturmuştu. Beyaz yolcuların ve otobüs biletçisinin kendisine kaba ve küfürle karışık bir edayla «kalk Başkan Kennedy'nin yönetimi sırasında, 1963'de ünlü Washington Yürüyüşü düzenlenmiştir. Bu Kamu Haklan (Ci-vil Rights) Yürüyüşüne Amerika'nın dört bucağından New Jersey'-den Kaliforniya'ya kadar 200,000 insan .katılmıştır. Yürüyüşe 100,000 beyaz insanın katıldığı görülmüştür. îşte, Washington Yürüyüşü ve Dr. King'in «Bir rüyam ya da bir ülküm var Konuşmamın burasında Amerika'nın sosyal ve siyasal düzeni arasındaki önemli bir çelişmeden (paradox) söz etmek isterim. Gerçekten Amerika'da zenciler bir yandan horlanıyor, dövülüyor ve öldürülüyorlar öte yandan da birtakım yüksek makam ve memuriyetlere getiriliyorlar: Yüksek Mahkemelerde zenci yargıçlar var; Başkan Johnson kabinesinde İmar ve Şeıhircilik Bakanı bir zenci; Washington, Cleveland ve Indiana Belediye Başkanları da birer zencidir. Senatör Robert Kennedy'nin memleketi Massachu-setts'den zenci oranı %2 olduğu halde senatör seçilen Brooks da bir zencidir. İşte Amerikan düzeninin büyük çelişmesi burada-dır. Amerika, bugüne gelinceye kadar zenci sorunlarını hep hasır altı etmiştir. Ama sorarım, insanla ilgili ve konusu insan olan olgular saklanıp, ört bas edilebilir mi? Şimdi büyük endüstri merkezlerinde Detroit'te, Chicago'da, Los Angeles'de, "VVatts'da zenci yığınları nüfusun % 30, 40 hatta % 50'ni meydana getirmektedirler. Zenciler şehir merkezlerine akın ettikçe, beyaz adam şehrin dışına kaçıyor. İşsizlik, kamu hizmetlerindeki yetersizlik, okulsuzluk, vb zencilerin ana sorunları arasındadır. Bütün bu sosyal hastalıklara karşı birkaç yıldan beri yürütülen bir kampanya açıldı. Yoksullukla savaşa girişildi. Ama yoksulluk savaşı Amerika'nın Viet Nam macerası yanında unutuldu. Bugün Amerika Viet Nam, savaşı için yılda 30 milyar ve ayda 2 milyar dolar harcamaktadır. Ne var ki yoksulluğun en yakıcı ve acıklı sorunları hâlâ ortalıkta dolaşıyor. Bununla birlikte bu Kampanyanın bazı olumlu sonuçlarını da belirtmek yerinde olur. Meselâ, yoksul bölgelerdeki 4-5 yaşlarındaki çocuklara öğrenim imkânı sağlanmıştır; ya;'ı ve okul çağını geçirmiş kimseler için eğitim kursları düzenlenmiştir; yoksullara ve suçlu çocuklara adlî yardım hizmetleri geliştirilmiş ve bu kampanyada 12,000 avukat görev almışlardır. Bunlar olumlu adımlardır. Ancak öteki önemli sorunlar hâlâ çözüm yolu beklemektedir. Şimdi beyazlar «bize zaman verin bunları da çözeceğiz
Nüve Forum
(1) Hâkim Alexander konuşmasını** bu bölümünde daha çok Dr. King ve onun ötifeülüğünde gelişen kamu haklan üzerinde durduğu için bolüme yukardaki başlığı biz koyduk. (Çevirenin Notu).

kim Raymond P. ALEXANDERÇeviren : Dr. T. KARAMUSTAFAOĞLU

Kaynak PDF

Konu Şebnem tarafından (03.10.08 saat 20:30 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
amerika, birleşik, devletleri, sorunu, zenci

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 11:35 .