Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Araçlar-Gereçler-İcatlar > Genel Araçlar > Petrol rafinerisi- rafineri üretimi- rafineri işlemleri- kraking

Genel Araçlar hakkinda Petrol rafinerisi- rafineri üretimi- rafineri işlemleri- kraking ile ilgili bilgiler


Ham petrolün, petrol boru hattı üstündeki pompa motorlarının çalıştırılması gibi bazı uygulamalar dışında, çeşitli isteklere uygun bir yakıt haline gelmesi için, işlenmesi gerekir. Ham petrol, işlenmeden de yakılabilir. Ama bu

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.11.08, 13:37
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Petrol rafinerisi- rafineri üretimi- rafineri işlemleri- kraking

Ham petrolün, petrol boru hattı üstündeki pompa motorlarının çalıştırılması gibi bazı uygulamalar dışında, çeşitli isteklere uygun bir yakıt haline gelmesi için, işlenmesi gerekir. Ham petrol, işlenmeden de yakılabilir. Ama bu uygulama, içindeki kimyasal madde kaynaklarının, BİTÜM ya da yağlama yağları gibj çok sayıda değerli bileşenin ziyan olmasına yolaçar. Bu nedenle, petrol rafinajı her zaman gereklidir. Rafinaj (arıtma) işlemlerinde, ham petrol iki temel değişikliğe uğrar: Ham petrol, özel uygulama alanları olan değişik uçuculuktaki temel ürünlere ayrılır; temel ürünler, ya belirli kullanımlara daha uygun hale getirmek için ya da istemin fazla olduğu yerlerde kullanılabilecek hale sokma amacıyla, fiziksel ve kimyasal değişime uğratılır. Bu yolla ham petrol, gaz halindeki bir fraksiyon ile benzin, gazyağı, motorin, fuel oil Cbrülör yakıtı), bitüm ve yağlama yağı gibi sıvı ürünlere ayrılır. Ayrımsal damıtmayla elde edilen sıvı yakıt, otomobil motorunda kullanmaya elverişli nitelikte değildir. Arıtma süreçleriyle geliştirilmesi gerekir.
«Rafinaj gibi ). Mevsimlere bağlı değişiklikler, depolama yöntemiyle de karşılanabilir. Ama rafineriler, istemin fazla olduğu ürünleri istemin az olduğu öteki ürünlerden daha fazla üretmek için gerekli düzenlemeyi yapmak zorundadırlar. Bu tür programların en verimli biçimde uygulanabilmesi, ancak bilgisayarlarla gerçekleştirilebilen, karmaşık planlamalar gerektirir.
Rafineriler genellikle liman yakınlarına kurulur. Bunun yararları şunlardır: Büyük tankerler ham petrolü kolayca boşaltabilirler; ürünler ucuz yolla pazarlara ulaştırılır; arıtma işlemleri için gerekli soğutma suyu denizden sağlanır. Büyük rafinerilerde, birkaç yüz bin tonluk ham petrol depolayabilecek tanklar bulunur. Bazı tanklar, büyük tankerlerin bütün yükünü alabilecek boyuttadır (100 000 tonluk). Çok büyük bir yatırımı gerekli kılan bu tür rafinerilerde, yılda 20 milyon ton ham petrol işlenebilir. Rafinerilerde, ham petrolü işleyen tesislerin yanı sıra, güç ve buhar sağlayan tesisler ile bakım ve laboratuvar donanımları da bulunur.Buna karşılık, büyük rafinerilerde bile işletme için çok sayıda insan gücüne gerek duyulmaz. Sözgelimi, büyük bir rafineride 25 kişilik bir vardiya ekibi, yeterli olabilir. İnsan gücünün en gerekli olduğu alan, rafineriyi çalışır durumda tutan, karmaşık otomatik aygıtların bakım ve denetimini yapan bakım gruplarıdır. OTOMATİK DENETİM'den yararlanmada temel amaç, insan gücünün sınırlandırılması değildir. Otomasyon, daha verimli ve güvenilir bir işletme sağladığı için, rafinerilerin vazgeçilmez bir özelliğini oluşturur.
Rafineri üretimi:Küçük rafinerilerde, birkaç tür ham petrolden yalnızca benzin, motorin, fuel oil (ısınma yakıtı) üretilir. Bu işlemler, ham petrolün damıtılmasıyla ve amaçlanan ürüne göre elde edilen temel ürünlere katalitik reforming ve tatlandırma (şekerleme) işlemlerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Büyük rafinerilerdeyse, aynı ürünler, daha çok çeşitli ham petrollerden elde edilebilir. Bu tür rafineriler ayrıca, sıvılaştırılmış petrol gazı, gazyağı, uçak benzini, bitüm ve yağlama yağları da üretebilirler.
Büyük rafinerilerde uygulanan ilk damıtma süreci, yalın rafinerilerdekilere benzer. Elde edilen temel ürünlere,ikinci bir alçak basınçta (vakumda) damıtma uygulanır. Ham petrolden damıtılmış ürünlerin bileşimini değiştiren katalitik reforminge ek olarak, başka süreçler de kullanılır: Katalitik kraking; hidrojenleme; izomerleştirme; çözücü özütleme.
Ayrımsal damıtma ürünlerinin bileşimini değiştirme gereği, benzin örneğinde açıkça ortaya çıkar. Benzine, otomobil motorlarında vuruntuya neden olmayacak bir özellik kazandırılması gerekir. Vuruntuyu önlemek için, organik kurşun bileşikleri içeren katkı maddelerinden yararlanılmaktadır. Ne var ki, hava kirlenmesini azaltma amacıyla, bu maddeler yerine benzinin bileşiminin değiştirilmesi daha uygundur ve bu alanda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
İlk damıtma ürünleri, motorda vuruntuyu yeterli derecede önleyecek özellikte değildir. Bunlardan bazılarına yalın rafinerilerde katalitik reforming işlemi uygulanabilir. Böylece, vuruntu direnci düşük olan bileşenler bir dizi kimyasal tepkimeden geçirilerek, AROMATİK BİLEŞİKLER ve dallanmış zincirli parafin bileşikleri (Bk. HİDROKARBON) biçimine dönüştürülür. Elde edilen ürün, daha az vuruntuya neden olur.
Öteki değiştirme süreçleri de aynı sonucu verir. Kraking, büyük molekülleri, küçük moleküller halinde parçalar; böylece petrol ürünlerinin verimi ve niteliği artar. Polimerleştirme, küçük moleküllerden, daha büyük moleküller oluşturur ve petrol gazlarını sıvı hale getirir. ***8226; Rafine edilmiş ürünlerin, kararlılık, renk, koku ve
benzeri özelliklerinin geliştirilmesi için,, çeşitli tamamlama işlemlerinden geçirilmesi gerekir. Sözgelimi, kükürt bileşiklerinin kuvvetli kokusunu almak için, «tatlandırma Rafineri işlemleri: En yaygın ayırma yöntemi, damıtmadır. Ham petrol, her biri değişik kaynama noktalı yüzlerce hidrokarbon içeren bir karışımdır; gazlardan başlayarak, sıvılar ve yarı katı bileşiklere kadar uzanan ürünler halinde damıtılır. Bu ürünler, değişik kimyasal tipleri ve oldukça geniş bir uçuculuk alanını kapsar. Yalnızca birkaç bileşeni bir araya getiren karışımlar bile olsa, ürünlerin, kullanıma uygun hale getirilmeleri için daha ileri işlemlerden geçirilmesi gerekir. İşlem yeterince uygulanırsa, damıtma vejöteki uygulamalarla, ham petrolden yüksek arılıkta ürünler elde edilebilir.
Petrol rafinajının ilk evresini, atmosfer basıncında damıtma oluşturur. Bunu,çoğunlukla. artıkların düşürülmüş basınçta (vakumda) damıtılması izler. Gerekli sıcaklığı sağlayabilmek için, basıncın düşürülmesi zorunludur. Atmosfer basıncında, artıklardaki bazı bileşenler, ısı etkisiyle parçalanarak, verimi düşürüp tesisi tıkayabilir.
Eskiden damıtma süreci, ham petrolün damıtma kabında ısıtılmasından ve buharların değişik sıcaklıklarda yoğuşturularak ayrılmasından oluşurdu. Sonradan daha iyi ayırma ve sürekli üretim sağlayan damıtma kolonları kullanılmaya başlandı. Bu kolonlar pek çok ayırma tepsisi içeren, yüksek metal kulelerdir. Petrol, kısmen buharlaşması için ısıtıldıktan sonra, kulenin üste yakın bir yerinden verilir.
Sıvı, kolon içinde, besleme noktasından aşağı inerken, yukarı çıkan buharla karşılaşır. Uçucu bileşenler ayrılır ve kolonun üstüne doğru buharla birlikte yükselir. Buhar, besleme noktasının üstünde yükselirken, aşağı inen sıvıyla karşılaşır. Bu sıvı, az uçucu bileşenleri buhardan ayırıp, kolonun altına indirir.
Sonuç olarak, en uçucu bölüm (gazlar) kolonun üstünde, daha az uçucu bölümler de kolonun aşağı bölümlerinde sırayla toplanır. Kolonun değişik bölümlerindeki ürünler alınarak, bir sonraki işleme gönderilir. Kolonun dibindeki artıklar da bileşenlerin çok geniş bir bölümünü içerir. Bu bölüm, ileri süreçler uygulanmadan kalorifer yakıtı (fuel oil) olarak kullanılabileceği gibi, vakumda damıtmayla, bitüme ve yağlama yağlarına dönüştürülebilir.
Yükselen buhar ile alçalan sıvının kapalı bir yerde birbiriyle daha iyi temasa getirilmesi, damıtma verimini yükseltir. İşlem, damıtma kolonundaki tepsiler içinde yapılır. Eskiden bu işlem için, «kabarcık başlıkları Kraking: Kraking, büyük molekülleri, ısı ve basınçla (ısıl kraking) ya da KATALİZÖR eşliğinde (katalitik kraking), küçük moleküllere parçalama yöntemidir. Katalitik kraking normal olarak, akıskanlastırma tekniğiyle yapılır. Çok ince tanecikler halindeki katalizör, reaktör içinden, akışkan gibi hareket ettirilerek rejeneratöre verilir. Rejeneratörde, üstünde biriken karbon yakılarak, katalizör, yeniden devreye sokulur. Katalitik kraking, benzin yapımında, ısıl krakingse, kimyasal ham maddelerin yapımında kullanılır. Kraking süreci, vuruntuya direnci ' yüksek olan moleküller verir.
Hidrokraking, kraking sürecine hidrojen ekler. Büyük bir rafineride çok miktarda hidrojen üretilir. Bu işlemle, daha yüksek nitelikli benzin sağlanır ve süreç kolaylaşır.
Öteki süreçler: Reforming, rafineride hidrojen üreten süreçlerden biridir. Naftadaki hidrojenin alınmasıyla, vuruntuya karşı direnci yüksek olan aromatikler oluşur. İzomerleştirme ve alkilleme gibi tepkimeler de. reforming sürecine girerler (ayrı olarak da uygulanabilirler). İzomerleştirme, düz zincirli bileşikleri, dallanmış zincirli hale getirerek, vuruntuya direnci büyük ölçüde artırır. Sözgelimi, nheksan, izomerleştirmeyie 2metil pentan haline dönüştürülebilir. Bu dönüşümle oktan sayısı (vuruntu ölçüsü olarak kullanılır) 25'ten 73'e yükselir.
Çok kullanılan fiziksel bir süreç de. çözücü özütlemedir. Bu süreç, üründeki bir bileşenin, çözücüde, artıkdakinden daha çok çözünür olduğu bir işleme sokulmasına dayanır. Bir örnek, aromatiklerin gazyağın
dan kükürt dioksitle özütlenmesidir. Aromatikler gazyağında kalırlarsa, yağın yanarken is yapmasına neden olurlar.
Yağlama yağları: Yağlama yağları yapımı için uygun bileşenler, bütün ham petrollerde bulunmaz. İlk damıtmadaki artığa vakumda damıtma uygulanarak, uygun viskozite aralığında yağlama yağları elde edilir. Bunlar sonradan, istenmeyen bileşikleri uzaklaştırmak için yeniden işleme sokulur. Asfalt gidermede, asfalt, propanla uzaklaştırılır. Aromatikler, ürünün viskozitesıcaklık niteliklerini bozduklarından, çözücü özütlemeyie alınırlar. Düşük sıcaklıklarda akışı durduran parafin, çözücüyle uzaklaştırılıp, yararlı bir yan ürün olarak kullanılır.
Bu yolla elde edilen ana yağlar, çeşitli uygulamalar için harmanlanır ve genellikle başka katkı maddeleriyle karıştırılır.
Kimyasal ham maddeler : Rafineri işlemlerinin önemli bir işlevi de, plastikler, kauçuklar, çözücüler ve öteki petrokimyasal ürünler verecek kimyasal süreçlere ham madde sağlamasıdır. Bu nedenle, rafinerilerin yakınlarına genellikle başka kimyasal tesisler kurulur. Bunların BORU HATTI'yla beslenmesi de olanaklıdır.


Kaynak:4-cilt:6
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
işlemleri-, kraking, petrol, rafineri, rafinerisi-, üretimi-

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:48 .