Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Araçlar-Gereçler-İcatlar > Ölçü Aletleri > Gerilimölçer-Voltmetre-Avometre, Döner bobinli, Sayısal, Elektrostatik gerilimölçer

Ölçü Aletleri hakkinda Gerilimölçer-Voltmetre-Avometre, Döner bobinli, Sayısal, Elektrostatik gerilimölçer ile ilgili bilgiler


Gerilimölçer (ya da voltmetre), elektriksel potansiyel farkını ya da gerilimi ölçmede kullanılır. Dört tür gerilimölçer vardır: Döner bobinli; döner çekirdekli; elektrostatik; sayısal. Döner bobinli ve döner çekirdekli gerilimölçerler, bir ek

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.11.08, 11:38
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Gerilimölçer-Voltmetre-Avometre, Döner bobinli, Sayısal, Elektrostatik gerilimölçer

Gerilimölçer (ya da voltmetre), elektriksel potansiyel farkını ya da gerilimi ölçmede kullanılır. Dört tür gerilimölçer vardır: Döner bobinli; döner çekirdekli; elektrostatik; sayısal.
Döner bobinli ve döner çekirdekli gerilimölçerler, bir ek direnç takılmış AMPERMETRE'lerden yararlanırlar. Bunlardan en çok kullanılanı, döner bobinli gerilimölçerdir.

Döner bobinli gerilimölçer: Gerilimölçerlerin, gerilimi ölçülecek devreden hiç akım çekmemesi gerekir. Ama bu, döner bobinli sistemde de, döner çekirdekli sistemde de olanaksızdır. Çünkü, aygıtın çalışması için, bir ölçüde akıma gereksinim vardır.
Bir ampermetreye seri olarak büyük bir direncin bağlanmasıyla, bir gerilimölçer yapılabilir. Gerilimölçerin toplam direnci, gerilim farkı ölçülecek devredeki dirençten çok büyük olduğu sürece, çekilecek akım önemsiz olacaktır. Üstelik, bu koşullar altında çekilecek akım, devreden geçen gerilimle orantılıdır. Ampermetre, üstündeki ölçek gerilim okuyacak biçimde değiştirildiğinde, gerilimölçer olarak kullanılabilir. Ama ampermetrenin, gerçekte akım ölçtüğü akıldan çıkarılmamalıdır.
Gerilimölçer için çekilen akım azaltılırsa, aygıtın duyarlığı artar. Bu amaçla seri bağlanan dirençlerin değeri artırılır. Ama bu durumda da, aygıtı çalıştıracak akım niceliğinde düşme olur ve sorun, GALVANOMETRE denilen, çok duyarlı ampermetrelerle çözülür. Farklı büyüklükteki gerilimleri ölçebilmek için, bir anahtar yardımıyla, değişik dirençler devreye sokulur.
Döner bobinli gerilimölçerlerde alternatif gerilimi ölçmek için, aygıt devresine bir doğrultucu köprü devresi yerleştirilir. Bu yolla, aygıttan doğru akım (DC) geçmesi sağlanır. Döner bobinli gerilimölçerlerde, alternatif ve doğru akım ölçümleri (alternatif gerilimin 10 voltun altında olmaması koşuluyla), aygıtın ibresinde doğrusal oranlı sapmalar verir. 10 volttan küçük gerilimlerde, doğrultucu köprünün diyotlarında, küçük bir gerilim oluşur; bu da, aynı mertebeden büyüklüklerin okunması sırasında yanlışlara yolaçar.

Döner çekirdekli gerilimölçer: Bu tür gerilimölçerlerde, küçük bir mıknatıs, çevresindeki elektromıknatıstan akım geçtiğinde, hareket eder. Aygıtın düzenleniş biçimine bağlı olarak, mıknatısı hareket ettiren güç, itme ya da çekme kuvveti olabilir; ama her iki durumda da, bu döndürme kuvveti, devreden geçen akımın karesiyle orantılıdır. Bu yüzden hareket, akımın geçiş yönüne bağlı değildir. Döner demir çekirdekli gerilimölçerler alternatif akımın karekök değerini ölçtüklerinden, bunlarda ayrıca doğrultucu bir köprüye gerek yoktur. Bu tür aygıtların ölçekleri doğrusal değildir. Ayrıca bunlar, birkaç yüz Hertz.'in üstündeki frekanslarda çalışamazlar.

Kaynak:4
3.cilt / s.915-918

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#

Konu remşit tarafından (14.11.08 saat 11:40 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 14.11.08, 11:41
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Gerilimölçer-Voltmetre-Avometre, Döner bobinli, Sayısal, Elektrostatik gerilim

Elektrostatik gerilimölçer: ELEKTROSTATİK gerilimölçer, bağlı olduğu devreden akım çekmeden çalışır. Farklı potansiyellerde yüklenmiş iki kütle arasında oluşan mekanik kuvvetten yararlanarak işler. Aygıtın döner parçaları yüksek potansiyele, hareketsiz parçaları ise düşük potansiyele bağlanmıştır. İbre, döner bölüme tutturulmuştur; hareketi, küçük sarmal bir yayla denetlenir.

Sayısal gerilimölçer: Sayısal gerilimölçer, öteki. gerilimölçerlere benzemez. Bunlarda bütünüyle ELEKTRONİK devreler kullanılır. Dolayısıyle, kısa bir geçmişleri vardır. Günümüzde YARIİLETKEN üretimindeki ve tümleşik devre yapımındaki karmaşık teknolojiler sonucu geliştirilen aygıtlar, yapısal olarak, bundan on yıl öncekilere benzememektedir.
Sayısal gerilimölçerlerin temel ilkesi, ölçülecek gerilimi, aygıtın kendi ürettiği bir karşılaştırma ge-rilimiyle karşılaştırmak ve aradaki farkı sayısal olarak göstermektir. Bu işlevleri yerine getirecek elektronik devre öğeleri, bobinli gerilimölçerdeki öğelere oranla daha pahalıdır. Bu yüzden, sayısal gerilim-ölçerler, yalnızca öteki gerilimölçerlerin elverişli olmadığı yerlerde ve yüksek duyarlık gerektiren durumlarda kullanılırlar. İstenen duyarlığın verilebilmesi için, aygıtın yapısı daha karmaşık ve genişletilmiş bir görünüm alır; oysa döner bobinli ve demir çekirdekli gerilimölçerlerde, aygıtın yapısı ve biçimi, yalnızca kullanılan malzemeyle sınırlıdır.
Sayısal gerilimölçerlerde duyarlık, % 0,5'ten bile küçük plabilir. Ekrandaki ölçüm basamağı sayısı, do-layısıyle de karmaşıklığı daha da artırılarak, çok yüksek duyarlıklar elde edilebilir. Bu tür aygıtlar, uzun süre değişmeyen duyarlıklar kazandırılarak, sıradan avometrelerin ayarlanmasında kullanılır.

Avometre: Avometre, direnç, gerilim, akım gibi büyüklükleri değişik aralıklarda ölçebilen bir ölçü aygıtıdır.
Avometre, 1920 yıllarında ortaya çıkmıştır. Ölçüm sırasında çeşitli aygıtların oradan oraya taşınmasından doğan güçlükler sonucu yapılan bu aygıt, elektrikli aygıt üretimindeki köklü değişme ve gelişmelerden etkilenmiş ve günümüzde çeşitli biçimler almıştır.
Avometreler, temelde iki bölüme ayrılır: Döner bobinliler;'sayısal göstergeliler. Geleneksel döner bo-binli avometrelerde, ampermetre ve gerilimölçer, direnç ölçümünü de sağlayacak ek bir devreyle birleştirilmiştir. Bu üç ayrı büyüklük, aynı hareketli birim tarafından ölçülür; ama göstergede, her biri için ayrı ölçek bölümleri bulunur. Aygıtın ön yüzündeki anahtarlarla, gerilim ölçümü için birçok seri direnç, akım ölçümü için de gene çeşitli şöntler (paralel direnç) devreye sokulup çıkarılabilir. Bilinmeyen bir direncin ölçümü için, genellikle, aygıtın içine gerilimi bilinen bir pil yerleştirilir. Bu pil, direnci ölçülecek devreye bağlandığında, geçen akım niceliği değerlendirilip ayarlandıktan sonra, doğrudan ohm cinsinden okuma verir. Burada, ibrenin hareketi çizgi-sel oranlı değildir. Çünkü gerilim değişmez tutulduğunda, devreden geçen akım ile direnç arasındaki ilişki, birbirinin tersidir.
Bu tür avometreler gerilimölçer olarak kullanıldığında, devreden akım çekerler; başka bir deyişle, duyarlıkları çok azdır. Bu sorunu çözmek için, avometre girişi ile hareketli bobin arasına elektronik bir yükseltici yerleştirilir. Böylece hem duyarlık artar, hem de çok küçük nicelikleri ölçme olanağı doğar. Sözgelimi, yükselticisiz bir aygıt, akım ölçmede 50 mikroamperde, gerilim ölçmede de 100 milivoltta tam sapma sağlarken, devreye yükseltici girdiğinde, 1 mikroamperde ve 10 milivoltta tam sapma elde edilebilir.
Sayısal avometre, temelde bir sayısal gerilimölçerdir; ama, amper ve direnç ölçebilme amacıyla, devreye paralel ya da seri ek dirençler konulmuştur. Bu devrelerden çıkan akım, karşılaştırma sistemine gönderilir ve uygun dönüştürücülerden geçirilerek, sayısal görüntüler sağlanır.
Sayısal gerilimölçerde olduğu gibi, sayısal avometrelerde de, basamak sayısı ve bunlarla bağıntılı devre sayısı çoğaltılarak, duyarlık artırılabilir!

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bobinli, döner, elektrostatik, gerilimölçer, sayısal

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:07 .