Nüve Forum


Bilim ve teknoloji hakkinda türkiyede ki bor 3 ile ilgili bilgiler


Tablo 2:Ülkemizdeki Bor Meneralleri Ve Rezervleri(3) İl/İlçe Bulunan Bor Mineralleri Cevher Rezervi (1.000 ton) B2O3 Tenörü, % B2O3 İtibariyle Rezerv (1.000 ton) Balıkesir Bigadiç Kolemanit (en çok) Üleksit (yan ürün)

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 07.08.06, 02:44
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Tablo 2:Ülkemizdeki Bor Meneralleri Ve Rezervleri(3)

İl/İlçe Bulunan Bor Mineralleri Cevher Rezervi
(1.000 ton) B2O3 Tenörü, % B2O3 İtibariyle Rezerv
(1.000 ton)
Balıkesir Bigadiç Kolemanit (en çok)
Üleksit (yan ürün) 1.029.722 35 360.403

Kütahya
Emet Kolemanit (en çok)
Üleksit (yan ürün)
Meyerhofferrit (yan ürün)
Probertit (yan ürün)
Tünelit (yan ürün)
Hidroborasit (yan ürün) 886.743 35 310.360

Eskişehir Kırka Tinkal (en çok)
Üleksit (2. derece)
Kolemanit (3. derece)
Kernit (yan ürün) 518.535 25 129.634

Bursa Kestelek Kolemanit (en çok)
Probertit (yan ürün)
Hidroborasit (yan ürün)
Meyerhofferrit (yan ürün)
Üleksit (yan ürün) 8.142 35 2.850

TOPLAM 2.443.142 803.247


Ekonomik boyutlardaki Bor yatakları, Borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri halinde daha çok Türkiye, ABD, Arjantin, Rusya, Kazakistan, Çin, Bolivya, Peru ve Şili***8217;nin kurak, volkanik ve hidrotermal aktivitesi olan bazı bölgelerinde bulunmaktadır.Ülkemizde bulunan ekonomik mineraller yapılarında bulunan kalsiyum, sodyum ve magnezyum elementlerine göre sınıflandırılırlar. Sodyumkökenli olanları Tinkal, Kalsiyum kökenli olanları Kolemanit, Sodyum-Kalsiyum kökenli olanları ise Üleksit olarak isimlendiriyoruz.(3)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 07.08.06, 02:46
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

1.2. Bor Elementinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Bor, periyodik cetvelin 3A grubunu ilk ve en hafif üyesidir. Atom numarası 5'tir. Kimyasal sembolü (B) olup, periyodik cetvelin 3A grubunun hem ametal hem metal (yan metal)özellik gösteren tek elementidir.Temel hal elektron konfigürasyonu ls'!2s22pi,dir.nk üç iyonlaşma enerjisi 800,6 , 2427,1 ve 3659,7 kJmor'MÜr ve 3A grubunun diğer elementlerinin iyonlaşma enerjilerinden büyüktürler.(1)
Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kaya şeklinde olup, çok sert ve ısıya dayanıklı, doğada serbest bir element olarak değil, tuz bileşikleri şeklinde bulunmaktadır. Bor elementinin amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengidir. Ancak çok gevrek ve sert yapılı monoklînik kristal halinin rengi ise sarımsı kahverengidir.Elmastan sonra en sert elementtir. Borun ergime noktası belirsizdir, fakat en iyi tahmini ergime noktası 2200°C***8217;dir .(1)


Tablo 3:. Borun Fiziksel Özellikleri(1)
Atom Ağırlığı 10,811± 0,005 g/mol
Kaynama Noktası 2500 °C
Yoğunluğu 2,34 g/cmJ
Oksidasyon Sayısı 3
Elektronegatifliği 2
iyonlaşma Enerjisi 191 kcal/g.atom
Sertliği 9,3 Mohs
Atom Yançapı 0,98
Füzyon Isısı 53 kcal/g.atom
Buharlaşma Isısı 128 kcal/g.atom

Kütle numarası 10 ve 11 olan iki kararlı izotoptan oluşur. Her ikisinin çekirdeği spine sahip olduklan için nükleer magnetik rezonans araştırmalarında kullanılır.Kristal bor, Önemli ölçüde hafiftir, serttir, çizilmeye karşı mukavemetlidir ve ısıya karşı kararlıdır. Bor kızılötesi ışığın bazı dalga boylarına karşı saydamdır ve oda sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğine sahiptir. Yüksek sıcaklıklarda iyi bir iletkendir. Kristal bor kimyasal olarak inerttir. Bor hidroklorik ve hidroflorik asitlerle kaynatıldığında bozulmaz. Sadece çok ince öğütülmüş bor, konsantre nitrat asidi ile yavaş oksitlenir. Boru saf olarak elde etmek zordur. %95-98 safsızlıkta bor, borik asidin magnezyum ile indirgenmesinden amorf halde elde edilir. Safsızlığı baz ve asit ile yıkanarak filtre edilir. Elde edilen bor, oksit ve bor bulunduran bileşikleri ihtiva eder. Küçük kristaller halinde kahve renklidir.Bor biri amorf ve altısı polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur. Alfa ve Beta rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflardır. Alfa rombohedral yapısı 1200 °C üzerinde bozulur ve 1500 °C de beta rombohedral form oluşur. Amorf form yaklaşık 1000 °C'nin üzerinde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştiğinde beta rombohedral forma dönüşür (Şekil 1). Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve tane büyüklüğüne bağlıdır. Mikron ebadındakı amorf bor kolaylıkla ve bazen şiddetli olarak su ile reaksiyona girerken kristalin bor su ile kolay reaksiyona girmez. Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve diğer ürünleri oluşturur. Mineral asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş veya patlama şeklinde olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur.(1)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 07.08.06, 02:48
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Bor yanıcıdır, fakat tutuşma sıcaklığı yüksektir. Buna ilaveten yanma sonucunda kolaylıkla aktarılabilecek katı ürün vermesi ve çevreyi kirletecek emisyon açığa çıkarmaması gibi bir özelliğe sahip olduğundan dolayı katı yakıt hücresi olarak kullanılmaktadır. Kimyasal olarak ametal olan bor, normal sıcaklıklarda su, hava ve hidroklorik/hidroflorik asitler ile soy davranışlar göstermekte, sadece yüksek konsantrasyonlu nitrik asit ile sıcak ortamda borik aside dönüşebilmektedir.(1)Şekil 1. Borun Kristal Yapısı(1)

1.3. Bor Bileşikleri ve Mineralleri

Bor mineralleri yapılarında bulunan Ca, Na ve Mg elementlerine göre sınıflandırılırlar. Na kökenli olanlara tinkal (boraks), Ca kökenli olanlara kolemanit ve Na-Ca kökenli olanlara Üleksit denir. (1)
Bor madenlerinin değeri genellikle içindeki B2O3 (bor oksit) ile ölçülmekte, yüksek oranda B2O3 bileşiğine sahip olanlar daha değerli kabul edilmektedir. Öte yandan yüksek sıcaklıklarda saf oksijen ile reaksiyona girerek bor oksit ( B2O3 ), aynı koşullarda azot ile bor nitrür (BN) ve titanyum diborür (TiB2) gibi endüstride kullanılan bileşikler oluşabilmektedir. Bor elementi doğada değişik oranlarda bor oksit ile 150'den fazla mineralin içerisinde yer almasına rağmen ekonomik anlamda bor mineralleri hidrat bileşikler halinde teşekkül etmiş olarak bulunur.(1)
Bor doğada serbest olarak bulunmamaktadır. Doğada 250'den fazla mineralle bileşik halinde bulunmaktadır. Bu oluşan bor minerallerinden en önemlileri bünyelerinde değişik oranlarda bor oksit (B2O3) içeren tinkal, kolemanit ve üleksittir. Bor cevherinin yapısındaki kil bileşiklerinden arındırılması için uygulanan zenginleştirme işlemi ile elde edilen örün, ham bor olarak tanımlanmaktadır. Bor mineralleri piyasaya ham bor ve/veya öğütülmüş ham bor olarak da sunulmakta, fakat genel olarak rafine bor bileşiklerine dönüştürülerek kullanılabilmektedir.(1)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 07.08.06, 02:51
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Bor mineralleri ve bileşiklerini de kendi aralarında alt bileşiklere ayrılarak . sınıflandırılabilir.
Kristal suyu içen boratlar,
Bileşik boratlar (Hidroksil ve/veya diğer tuzlar ile)
Borik asit
Susuz boratlar
Borofluoitler
Borosilikat mineralleri gibi alt gruplara da ayrılabilir.(1)Üleksit Kolemanit Kolemanit Boraks

Şekil 2. Bor Bileşiklerinin Resimleri(1)

1.4.Bor Ve Ürünlerinin Kullanım Alanları
Bor bileşiği olarak, ilk tanınan ve kullanılan bileşik olan Tinkal***8217;in (Sodyum Tetraborat-Boraks) bazı medeniyetlerce çok eski zamanlardan beri kullanıldığı bilinmektedir. Sümerler ve Etiler dönemlerinde metallerin yüzeyindeki oksit tabakasını çözme işlevi nedeniyle Altın ve Gümüş işletmeciliğinde lehim elemanı olarak, yine Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinde antiseptik olarak, Çin***8217;de seramik ve cam üretiminde, Romalılarda arenaların tabanına dezenfektan olarak ve cam yapımında, Arap doktorların ise ilaç olarak Boraks kullanıldığına dair kaynaklar bulunmuştur. Bu dönemlerdeki Bor bileşenlerinin Tibet***8217;ten getirildiği belirtilmekteyse de, Romalıların Anadolu kaynaklarını da kullanmış olmaları büyük bir olasılıktır.(3)
Yeknesak ve çok spesifik kimyasal karakteristiklerinden dolayı, özellikle II. Dünya Savaşı***8217;ndan sonra Bor Kimyasının hızla gelişmesi sayesinde, bugün hammadde, rafine ürün ve nihai ürün şeklinde, en az 200***8217;ünde alternatifsiz olmak üzere, adeta beşikten mezara kadar diyebileceğimiz 250***8217;yi aşkın kullanım alanı oluşmuştur. Bor, ilave edildiği malzemelerin katma değerlerini olağanüstü derecede yükseltmekte, bu nedenle bugün sanayiinin tuzu olarak adlandırılmaktadır. Gelişen teknolojiler, Bor kullanımını ve Bora bağımlılığı artırmakta, Borun stratejik mineral olma özelliği giderek daha da belirginleşmektedir.(3)
Dünya Borat tüketiminin 43%***8217;ü Fiberglas ve Cam Sektöründe yaklaşık 640.000 tpy B2O 3, 19%***8217;u Deterjan Sektöründe yaklaşık 270.000 tpy B2O3, 11%***8217;i Seramik Sektöründe yaklaşık 166.000 tpy B2O3 tüketilmektedir. Kuzey Amerika da Cam Endüstrisi tüketimin 50%***8217;sini, Avrupa da Deterjan Endüstrisi tüketimin 85%***8217;ini tüketir. Seramik Endüstrisinde tüketim Latin Amerika ve Asya da Avrupa ve Kuzey Amerika dan fazladır. Ülkemizde Bor tüketimi çok düşük seviyelerde olup dünya tüketiminin 1-2%***8217;si civarındadır. 2000 yılında ülkemizin Bor tüketimi 19.546 ton B2O 3 olup, bunun 27%***8217;si demir çelik, 12%***8217;si cam ve cam elyafı, 38%***8217;si seramik ve firit, 12%***8217;si deterjan, 5%***8217;i kimya ve 6%***8217;sı da diğer sektörlerde tüketilmiştir. ABD***8217;de 1999 yılında 416.000 ton B2O3 tüketilmiş olup bu tüketimin 73%***8217;ü cam endüstrisinde, 6%***8217;sı sabun ve deterjan endüstrisinde, 3%***8217;ü tarımda, 4%***8217;ü yangın geciktirme endüstrisinde, 3%***8217;ü seramik ve firit endüstrisinde ve 11%***8217;i diğer sektörlerde kullanılmıştır.(3)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 07.08.06, 02:57
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Tablo 4:Bor Ürünlerinin Kullanım Sektörleri(3)

Askeri & Zırhlı Araçlar

Zırh Plakalar, Seramik Plakalar, Ateşli Silah Namluları vb.

Cam Sanayi

Borosilikat Camlar, Laboratuar Camları, Uçak Camları, Borcam, Pyrex, İzole Cam Elyafı, Tekstil Cam Elyafı, Optik Lifler, Cam Seramikleri, Şişe, diğer Düz Camlar, Otomotiv Camları vb.

Elektronik ve Bilgisayar Sanayi

Mikro Chipler, LCD Ekranları, CD-Sürücüleri, Akım Levhaları, Bilgisayar Ağlarında; Isıya-Aşınmaya Dayanıklı Fiber Optik Kablolar, Yarı İletkenler, Vakum Tüpler, Dieletrik Malzemeler, Elektrik Kondansatörleri, Kapasitörler, Gecikmeli Sigortalar, Bataryalar , Laser Printer tonerleri vb

Enerji Sektörü

Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pillerinde Koruyucu olarak, Hücre Yakıtları vb

Fotoğrafçılık ve Görüş Sis.

Kamera, Mercek Camları, Fotoğraf Makinaları, Dürbünler ve Film İmalatları

İlaç ve Kozmetik Sanayi

Dezenfekte Ediciler, Antiseptikler, Diş Macunları, Lens Solüsyonları, Kolonya, Parfüm, Şampuan vb

İletişim Araçlarında

Cep Telefonları, Modemler, Televizyonlar vb.

İnşaat Sektöründe

Çimentoya Mukavemet Artırıcı ve İzolasyon Amaçlı olarak

Kağıt Sanayi

Beyazlatıcı Olarak

Kauçuk ve Plastik Sanayi

Naylon vb Plastik Malzemeler vb.

Kimya Sanayi

Bazı Kimyasalların İndirgenmesi, Elektrolitik İşlemler, Flotasyon İlaçları, Banyo Çözeltileri, Katalistler, Atık Temizleme Amaçlı olarak, Petrol Boyaları, Yanmayan ve Erimeyen Boyalar, Tekstil Boyaları, Yapıştırıcılar, Soğutucu Kimyasallar, Korozyon Önleyiciler, Mürekkep, Pasta ve Cilalar, Kibrit, Kireçlenme Önleyicileri, Dezenfektan Sıvılar, Sabun, Toz Deterjanlar, Toz Beyazlatıcılar, Parlatıcılar Mumyalama vb

Koruyucu

Ahşap Malzemeler, Ağaçlarda Koruyucu, Boya ve Vernik Kurutucularında

Makine Sanayii

Manyetik Cihazlar, Zımpara ve Aşındırıcılar Kompozit Malzemeler, vb.

Metalurji

Kaplama Sanayiinde Elektrolit Olarak, Paslanmaz ve Alaşımlı Çelik, Sürtünmeye-Aşınmaya Karşı Dayanıklı Malzemeler, Kaynak Elektrotları, Metalurjik Flaks, Refrakterler, Briket Malzemeleri, Lehimleme, Döküm Malzemelerinde Katkı Maddesi olarak, Kesiciler Kompozit Malzemeler, Zımpara ve Aşındırıcılar vb.

Nükleer Sanayi

Reaktör Aksamları, Nötron Emiciler, Reaktör Kontrol Çubukları, Nükleer Kazalarda Güvenlik Amaçlı ve Nükleer Atık Depolayıcı olarak,

Otomobil Sanayi

Hava Yastıklarında, Hidroliklerde, Plastik Aksamda, Yağlarda ve Metal Aksamlarda, Isı ve Ses Yalıtımı Sağlamak Amacıyla, Antifrizler vb

Patlayıcı Maddeler

Fişek vb.

Seramik Sanayi


Emaye, Sır, Fayans, Porselen Boyaları vb

Spor Malzemeleri

Kayak Aksamları, Tenis Raketleri, Balık Oltaları, Golf Sopaları, vb.

Tarım Sektörü

Biyolojik Gelişim ve Kontrol Kimyasalları, Gübreler, Böcek-Bitki Öldürücüler, Yabani Otlar vb.

Tekstil Sektörü

Isıya Dayanıklı Kumaşlar, Yanmayı Geciktirici ve Önleyici Selülozik Malzemeler, İzolasyon Malzemeleri, Tekstil Boyaları Deri Renklendiricileri, Suni İpek Parlatma Malzemeleri, vb.

Tıp

Ostreopoz Tedavilerinde, Alerjik Hastalıklarda, Psikiyatride, Kemik Gelişiminde ve Artiritte, Menopoz Tedavisinde BNTC Terapi Yöntemiyle Beyin Kanserlerinin Tedavisinde, Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazlarında vb

Uzay ve Havacılık Sanayii

Sürtünmeye-Aşınmaya ve Isıya Dayanıklı Malzemeler, Roket Yakıtı, Uydular, Uçaklar, Helikopterler, Zeplinler, Balonlar vb
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #16  
Alt 07.08.06, 03:05
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Tablo 5: Bor Ürünlerinin Kullanım Alanları(3)

Amorf ve Kristal Bor

Askeri Piroteknik, Nükleer Silahlar ve Nükleer Güç Reaktörlerinde Muhafaza, Metallerde Alaşım Elemanı ve Deoksidan, Bakır ve Alaşımlarında Gaz Giderici, Alüminyum Dökümlerinde Tane Rafinasyonu, Yarı İletkenlerde vb.

Bor Esterleri

Polimerizasyon Reaksiyonları için Katalist, Polimer Stabilizatörleri, Yangın Geciktiricileri

Bor Flamentleri

Havacılık ve Spor malzemeleri için Kompozitler

Bor Halidleri

İlaç Sanayii, Katalistler, Elektronik Parçalar, Bor Flamentleri ve Fiber Optikler

Bor Karbür

Kesme Ekipman Bileyicileri, Endüstriyel Yataklar, Çok Yüksek Sıcaklıklarda Korozyon ve Oksitlenme Direnci Gerektiren ekipmanlar.
Askeri araçlarda Zırh Plakaları, Uzay Mekiklerinde Dış Yüzey Koruyucu, Aşındırıcılar, Tesviye Aksamları, Yüzey Parlatıcılar, Yüksek aşınma Direnci ve Esnemezlik Gerektiren Diğer Alanlar.

Borazon

Yüksek Hızlı Kesiciler

Borik Asit

Antiseptikler, Göz Damlaları, Bor Alaşımları, Nükleer, Yangın Geciktirici, Naylon, Fotoğrafçılık, Tekstil, Dericilik, Gübre, Nikel Kaplama, kimyasal Katalist, Cam, Cam Elyafı, Emaye, Sır, vb.

Fluoborik Asit

Kaplama Solüsyonları, Fluoborat Tuzlar, Sodyum Bor Hidrürler

Kalsiyum Bor Cevheri
(Kolemanit)Tekstil Kalite Cam Elyafı, Bor Alaşımları, Cüruf Yapıcı, nükleer atık muhafazası

Özel Sodyum Boratlar

Fotoğrafçılık Kimyasalları, Yapıştırıcılar, Tekstil, ***8220;Finishing***8221; Bileşikleri, Deterjan ve Temizlik Malzemeleri, Yangın Geciktiricileri, Gübreler ve Zirai Araçlar

Sodyum Bor Cevheri
(Üleksit ve Probertit)


Yalıtım Cam Elyafı, Borosilikat Cam

Sodyum Bor Hidrürler

Özel Kimyasalları Saflaştırma, Kağıt Hamurunu Beyazlaştırma, Metal Yüzeylerin Temizlenmesi

Sodyum Metaborat

Yapıştırıcı, Deterjan, Zirai İlaçlama, Fotoğrafçılık, Tekstil

Sodyum Pentaborat

Yangın Geciktirici, Gübre

Sodyum Perborat

Deterjan ve Beyazlatıcı, Tekstil

Sodyum Tetraborat(Boraks)

Lehim ve Kaynak İşlemlerinde, Metal Yüzeylerinin Temizlenmesi, Seramikler, Sırlama, Yüksek Mukavemetli Camlar vb.

Susuz Boraks

Gübre, Cam, Cam Elyafı, Metalurjik Cüruf Yapıcı, Emaye, Sır, Yangın Geciktirici

Trimetil Borat

Kaplama Solüsyonları, Fluoborat Tuzlar, Sodyum Bor Hidrürler
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 07.08.06, 03:11
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Özellikle Uçak ve Uzay Sanayilerine yönelik olarak ağırlıklı olarak ABD, Avrupa, Rusya ve Japonya***8217;da yapılmakta olan araştırma uygulamaları dikkat çekicidir. Bu araştırmalar daha çok aksamlarda kullanılan yapı elemanları ve yakıtlara yöneliktir. Ancak büyük bir gizlilik içinde yapılan araştırma ve uygulamaları ile ilgili bilgilere maalesef ulaşılamamaktadır. Yine de çeşitli kaynaklara sızan bazı gelişmeleri özetlemek yararlı olacaktır.(3)
1960***8217;larda ABD Hava ve Deniz Kuvvetlerince ortaklaşa yürütülen Zip Yakıtları Projesi çerçevesinde geliştirilen yakıtlar, yaklaşık aynı tarihlerde üretilen XB-70 Valkyrie "Boron Bomber" bombardıman uçağı ve SR-71 Blackbird süpersonik stratejik bombardıman uçaklarında Pentaboran ve Etilboran olarak isimlendirilen Bor katkılı yakıt kullanılarak uçakların hem hızları hem de uçuş mesafeleri artırılmıştır. Daha sonra geliştirilen F-117 ***8220;Stealth Fighter***8221; Meteor (MRAAM) uçakları ve General Dynamics firması tarafından üretilen BGM -109 Tomahawk, UGM-109 Tomahawk füzeleri***8216;nde de Bor katkılı yakıtlar kullanılmaktadır. Bugün ABD ordusu tarafından kullanılan ileri teknoloji ürünü savunma ve saldırı silahları ile savaş uçaklarının tamamı Zip yada Hermes olarak adlandırılan projenin ürünüdürler. Örneğin; U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Stealth Fighter, F-22, B-52 savaş uçaklarının tamamı Zip projesi kapsamında üretilen XB-70***8217;in geliştirilmiş tasarımlarıdır.(3)

1.5. Bor Rezervleri
Türkiye bor kaynaklarında dünyada birinci durumdadır. Dünya toplam rezervinin 63%'ü Türkiye'de bulunmaktadır. Bu rakamların devletleştirmeyi müteakip Eti Holding A.Ş.'de toplanan ve yaklaşık 20,000 kmlik imtiyazlı sahalarda 15-20 yıl öncesine ait, kısmi çalışılmış bor havzalarına ait veriler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye'deki bor madenlerinin yerlerini ve miktarlarını belirleyen kapsamlı bir araştırma henüz yapılmadığından, Türkiye'nin aslında dünya rezervlerinin daha da büyük bir kısmım elinde tutuyor olabileceği düşünülmektedir. Yeni arama çalışmalarının yapılmasıyla Türkiye bor rezervlerinin iki katına bile çıkabileceği iddia edilmektedir.(1)
Türkiye'den sonra ikinci kaynak ülke ABD olup, dünya rezervlerinin %13'ü civarında bir payı olduğu bilinmektedir. Ancak ABD, Bor'u uzun süredir endüstrinin çeşitli alanlannda kullanmakta olduğundan, yakın gelecekte bor rezervlerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple ABD, kalan bor madenlerinin bir kısmım "stratejik rezerv" ilan ederek çıkarılmasını durdurmuştur. Türkiye'deki bor madenlerinin kalitesi ABD'dekînden yüksektir. Dünya bor rezervlerinin kalan kısmı Rusya, Çin, Şili, Bolivya, Peru, Arjantin, Sırbistan'da bulunmaktadır (Eti Holding A.Ş.).(1)

Tablo 6: Rezerv Miktarlarının Dağılım Yüzdeleri (1)

ÜLKE GÖRÜNÜR TOPLAM GÖRÜNÜR TOPLAM
EKONOMİK REZERV EKONOMİK REZERV
REZERV (GÖR.+MUH.+ REZERV ÖMRÜ
MÜM0 ÖMRÜ (YIL)
(YİL)

BİN TON B203

TÜRKİYE - 375,000 644,000 240 412
ABD 45,000 105,000 33 76
RUSYA 28,000 140,000 16 78
ÇİN 27,000 36,000 17 23
ŞİLİ 8,000 41,000 5 26
BOLİVYA 4,000 19,000 3 12
PERU 4,000 22,000 3 14
ARJANTİN 2,000 9,000 1 6
SIRBİSTAN 3,000 3,000 2 2
TOPLAM 496,000 1,019,000 320 649

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #18  
Alt 07.08.06, 03:16
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Türkiye'nin bor madenlerinin rezerv ömrü 412 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi ABD'nin bor rezervleri 76 yıllık ömre sahiptir. Dünya rezervleri ve bu rezervlerin kaynağı olma tüketim arüş hızlan göz Önünde bulundurulduğunda 50-80 yıl sonra ülkemiz bor yataklarının dünyadaki tek bor ihtimali yüksektir. Dünyada işletilen toplam 496 milyon tonluk rezervin 375 milyon tonu Türkiye'dedir. Dünyada işletilen ve tahmin edilen bor madeni rezervlerinin B2O3 miktarlarına göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir(1)

Tablo 7: Dünya Bor (B2O3) Rezervi Dağılımı(2)

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #19  
Alt 07.08.06, 03:17
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 1.025
fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!fasıl olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

Arkadaşlar bu benim bitirme tezimin bi ksımı umarım faydalı olur.
1. İsmail ÖZGÜVEN, Bahadır TAŞKAZAN ***8221; Bor Ve Sodyum Bor Hidrür Üretimi***8221; Lisans

Tezi O.G.Ü. ESKİŞEHİR Şubat 2005.

2. İ.Ersan KALAFATOĞLU,S.Nurhan ÖRS ***8220;21.Yüzyılda Bor Teknolojileri Ve

Uygulamaları***8221; TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Ve Kimya Teknolojileri

Araştırma Enstitüsü Gebze KOCAELİ.

3. Etibor Ürün Katologları, www.etiholding.gov.tr
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #20  
Alt 07.08.06, 22:45
Atılgan
 
Üyelik tarihi: May 2006
Nereden: türkiye
İletiler: 669
baybtr13 yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Ynt: türkiyede ki bor 3

saol erceyna bunca zamandan sonra bu konuya mesaj gelmesi beni baya bi şaşırtdı saolun arkadaşlar
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bor, türkiyede

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:54 .