Nüve Forum


Elementler hakkinda Gümüş ile ilgili bilgiler


GÜMÜŞ a. 1. Son derece sûnek, parlak, paslanmaz ve değerli beyaz bir metal. (Simgesi Ag olan kimyasal element.) ***8212;2. Gümüş sağ olsun altın gidekosun, eldeki şeyleri, elde edilmesi güç, daha

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 18.06.10, 16:39
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Gümüş

GÜMÜŞ a. 1. Son derece sûnek, parlak, paslanmaz ve değerli beyaz bir metal. (Simgesi Ag olan kimyasal element.)
Gümüþ-gumus.jpg
***8212;2. Gümüş sağ olsun altın gidekosun, eldeki şeyleri, elde edilmesi güç, daha değerli şeylerden üstün tutmalı anlamında söylenen söz.

***8212;Anal. kim. Gümüşle ölçme, titre edilmiş gümüş nitrat çözeltisi kullanarak haclmöl-çümsel nicelik belirleme yöntemi. ***8212;Eczc. Hapları gümüş kaplamak, birbirlerine yapışmalarını önlemek için hapları ince bir gümüş tabakası ile kaplamak. ***8212;Ed. Divan edebiyatında ayışığı, kar, sevgilinin teni, gerdanı, baldırları için kullanılan benzetme öğesi. (Eşanl. SİM.) ***8212;Flşekç. Bir gümüş tuzunun amonyaktaki çözeltisini buharlaştırarak elde edilen patlayıcı madde.

***8212;Kur. tar. Gümüş kozak -> KOZAK. ***8212;Metalürj. Gümüş ayırmak, kurşun ya da altın gibi gümüşlü metalleri gümüşten arındırmak. || Gümüş gidermek, bir parçanın gümüş kaplamasını kaldırmak. || Gümüş kaplama, gümüş görünümü vermek için herhangi bir cismi gümüş yap-rağıyla (ahşap eşya) ya da gümüş çözel-tisiyle (metal eşya) kaplama. ***8212;Bu işlemin sonucu. (Bk. ansikl. böl.)|| Gümüş kaplamacı, değersiz metalleri gümüşle kaplayan kimse. || Gümüş taklidi, 1760'a doğru Bassand tarafından bulunan ve şamdan, sofra takımları vb. yapımında kullanılan, gümüşe benzer alaşım. || Alman gümüşü, MAYŞOR'un eşanlamlısı. ***8212;Mit. Gümüş çağı -
***8212;Patol. Gümüş zehirlenmesi, sindirim ya da temas yoluyla organizmaya gümüş sinmesi.

***8212;Tar. Gümüş filosu, XVII. ve XVIII. yy.'da İspanyol sömürgelerinden altın ve gümüş taşıyan kalyonlar.

***8212;Teknol. Gümüş teli, gümüşten çekilmiş çok ince tel. || Gümüş tozu, arıtma işlemiyle elde edilen toz halinde gümüş. || Arı gümüş, ayarı en yüksek olan gümüş. || Dövme gümüş, çekiçle dövülerek işlenmiş gümüş. || ingiliz gümüşü, gümüş içeren may-şor. || Sarartılmış gümüş, dumana tutularak altın rengi verilmiş gümüş.

***9830; sıf. 1. Gümüşten yapılmış şey İçin kullanılır: Gümüş tepsi. Gümüş takı. ***8212;2. Şrs. Gümüşü çağrıştıran parlak beyaz renk, ışık İçin kullanılır: Gümüş saçlar. ***8212;3. Gümüş rengi, gümüşün parlak beyaz rengi, bu renkte olan şey için kullanılır. || Gümüş yıl, evliliğin yirmi beşinci yılı.

***8212;Ev. eşy. Gümüş takım, tabaklar, çorbalık, sebzelik, sosluk vb. sofra takımlarından oluşan gümüş ya da gümüş kaplama parçaların tümü. ***8212;ANSİKL. Kim. Gümüşe, İ.Ö. III. bin yılına ait Ur krallarının mezarlarında rastlandı. Altınla birlikte simyacıların araştırdığı bir metaldi. Simyacılar gümüşe "ay metali" ya da "Diana metali" diyorlardı. Kuşkusuz gümüşün parlaklığı ile Ay arasında bir benzerlik görmüşlerdi.

kimya ve mineraloji

Gümüş, tüm metallerin en beyazıdır; tam parlatıldığında kusursuz yansıtıcı bir yüzey elde edilir ve bu nedenle optik aynalarda kullanılır. Bu niteliğinden dolayı, böyle bir yüzeyden ışıyan ısı son derece düşüktür. Dolayısıyla parlatılmış gümüş kaba doldurulan sıcak bir sıvı, çok yavaş soğur. Gümüş, altından sonra kolayca yassılaştırılabilen en sünek metaldir. Dövülerek birkaç mikrometre kalınlığında saydam yapraklar haline getirilebilir. Arı gümüş, tırnakla çizilebllecek derecede yumuşaktır. Gerek ısıl, gerek elektrik İletkenliği bakımından tüm metallerin başında yer alır.

Gümüş, havayla temas halinde eritilir-se, büyük miktarda oksijen soğurur. Yüzeyi, katılaşma sırasında soğurduğu oksijeni geri verirken küçük kraterler oluşturur: buna kabarma olayı denir. Atmosfer basıncında oksijenle yükseltgenmez, ancak havadaki eser miktarda hidrojen sülfürle donuklaşır ve yavaş yavaş kararır. Sıcakta, kükürt ve halojenlerle bileşir. Nitrik asitte soğukta çözünür, derişik ve sıcak sülfürik asitle tepkimeye girer. Gümüş, oluşturduğu hemen hemen tüm bileşiklerde bir değerlidir. Tuzları, sodyum tuziarıyla genellikle eşyapılıdır.

***8226; Cevherleri. Gümüş blend, pirit ve galen damarlarında çok düşük nicelikte bulunmasına rağmen, işletme giderlerini karşılayabilecek değerdedir. Galen özellikle gümüşlüdür, ayrıca gümüşlü kurşun

ocakları da oldukça yaygın ve önemlidir. Kimi damarların özellikle üst bölümleri, yüzeysel ya da doğal yeraltı etkenleriyle sık sık değişime uğrar: daha az yükselt-genen, daha ağır olan gümüş ve altın, bu değişim artıkları arasında derişir. Bu sırada yalnızca değerli metaller bakımından İşletilebilen yüzeysel yataklarla cepler (bo-nanzalar) oluşur. Gümüş yüzeyde klorür, bromür, İyodür, hatta doğal gümüş halinde bulunur. Daha derinlerde "siyah gümüş", "kırmızı gümüş" vb. denen sülfürlere (argiroz), tlyoantimonitlere (polibazit, pirargirit), sülfoarsenürlere (proustit) rastlanır. Ancak bu zengin yataklar hemen hemen tükenmek üzeredir. Günümüzde gümüşün büyük bir bölümü blend, pirit ve galen damarlarından elde edilir: çağdaş sanayi, gümüş yataklarında yıllarca uygulanan ve çok yavaş gelişen üretim yöntemlerini kullanmaz ve bu cevherleri çok hızlı bir teknikle işler. Dünya gümüş üretimi yaklaşık 10 OOOt'dur; SSCB, Meksika, Kanada, Peru ve ABD, bu üretimin yarıdan çoğunu gerçekleştirir. Fransa'nın üretimi 100 t'nun üzerindedir. Sanayide gereksinim duyulan gümüş hacmi, üretim sınırlarını oldukça aştığından özel sorunlarla karşılaşılır. Özellikle fotoğraf ve elektronik sanayilerinin istemi, son derece önemlidir. istem ve sunu arasındaki bu açık, önceden kullanılan metal yeniden değerlendirilerek karşılanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'de gümüş, blister bakır ile kurşun ve çinko konsantrelerinden elde edilir. Bu amaçla, ülke içinde üretilen blister bakır, kurşun ve çinko konsantreleri geçici dışsatım yoluyla yurtdışına gönderilir, orada işlenerek elde edilen gümüş Türkiye'ye geri getirilir. Etlbank'ın 1970'te Kütahya'da başlattığı arama çalışmaları sonunda Gümüşköy-Aktepe yöresinde gümüş yataklarına rastlanmıştır. Madencilik alanında dört bin yıllık bir geçmişi olan yörede iki tür hammadde kaynağı bulunur: eski üretim artıkları, gerçek cevher yatakları. Ortalama 374 g/ton oranlı eski üretim artıkları 2 500 000 ton dolayındadır. 196,6 g/ton oranlı masif gümüş yatakları rezervi ise 20 695 000 ton olarak saptanmıştır. Yöredeki gümüş yatakları Türkiye gümüş rezervinin °/o 70'ini oluşturur. Etlbank'ın, özellikle sanayi alanında kullanılacak külçe gümüş üretimini gerçekleştirmek amacıyla kurduğu 100. Yıl gümüş madeni işletmesi, gümüş üretimine 1988'de başlayacak ve tam kapasiteyle üretime geçtiğinde, izabe ve elektroliz yoluyla 99,9 arılıkta, yılda 122,4 ton gümüş üretecektir. Etibank'ın ayrıca, Çiftehan yakınında Bol-kar dağı'nda karstik mağaralarda bulunan bir altın-gümüş madeni vardır. Cevher rezervi 450 000 tondur.
***8226; Tepkinliği. Gümüş, elektrokimyasal anlamda soy bir metal olmasına rağmen tümüyle eylemsiz değildir. Temel tepkimelerinden bazıları şunlardır:
Gümüþ-gumus-tepkinligi.jpg
***8226; Gümüş bileşikleri. Gümüş oksit (Ag20), gümüş talaşının 15 atmosfer basınç altında, 300 °C'ta oksijenle ısıtılması sonucu elde edilir. Ayrıca gümüş okside yakın bir başka bileşik, gümüş tuzu çözeltisine alkali bir baz katılarak hazırlanır. Bu bileşik, bozunmadan suyunu vermez. Oysa gümüş oksit, olağan basınçta, 300°C'ta tümüyle Ag İle 02'ye ayrışır. Amonyakta çözünür.

Gümüş klorür (AgCI), doğada kristal halinde bulunur; hidroklorik asidin gümüş nitrata etkimesi sonucu elde edilir ve kesik süte benzer beyaz bir çökelti verir. Amonyak ve sodyum hiposülfltte çözünen bu bileşik, ışık etkisiyle yavaş yavaş ayrışır. Altklorürü veren bu etkiden fotoğrafçılıkta yararlanılır Aynı şekilde gümüş bro-mür İle iyodür de ışığa karşı benzer tepkiler gösterir.

Gümüş bromür (AgBr) İle gümüş İyodür (Agl), sarımsı beyaz çökeltilerdir. Klorür-de olduğu gibi bu bileşiklerin çözünmez-llklerlnden analitik kimyada gümüş, krom, brom ve iyot niceliklerinin belirlenmesinde yararlanılır. Gümüş fluorür(AgF), hid-rofluorik asidin gümüşe etkimesi sonucunda elde edilir ve suda çok çözünür.

Gümüş sülfür (AgjS) doğada sekizyüzlü kristaller halinde bulunur (arglroz); ayrıca bireşimle de üretilebilir. Gümüş tuzu çözeltisinden hidrojen sülfür geçirildiğinde siyah bir çökelti halinde oluşmaya başlar.

Gümüşün oksijenli tuzları, genellikle ilgili oksoasit üzerine gümüşün doğrudan etkimesi sonucu elde edilir. Tuzlarından en önemlisi, kristalleşmlş renksiz bir katı olan gümüş nitrattır (AgN03). Gümüş nitrat, suda çözünür ve eridikten sonra küçük silindirler biçiminde katılaşır. Cehennem taşı adı altında dağlayıcı (yakıcı) olarak kullanılır. Gerçekten organik maddelere bir yükseltgen gibi etkiyerek siyah bir gümüş çökeltisi verir. Amonyaklı gümüş nitrat, organik maddelerle bozundurularak camların gümüşle kaplanmasında ve ayna yapımında kullanılır. Gümüş tuzları arasında gümüş sülfat (Ag2S04) ile gümüş ortofos-fat'\ (Ag3P04) da saymak gerekir. Gümüş sülfat, sodyum sülfatla eşyapılıdır; gümüş ortofosfat ise, sarı bir çökeltidir; gümüş nitratla alkali bir ortofosfattan elde edilir.
nürleme, amalgamlama ve gümüşü ayırma (gümüşsüzleştirme) yöntemleri uygulanır. Siyanürleme ve amalgamlama gümüş cevherlerine, gümüşü ayırma ise gümüşlü cevherlere uygulanır.

***8226; Siyanürleme. Bu yöntemde, metalsel gümüş gibi gümüş sülfür, ya da gümüş klorür seyreltlk alkali siyanür çözeltisinde çözündürülür. Bu sırada suda çözünen bir kompleks oluşur; gümüş, bu kompleksin çinkoyla İndirgenmesi sonucu elde edilir.

***8226; Amalgamlama. Bu yöntem günümüzde pek kullanılmaz. Sodyum klorürle kavrulan cevher, yıkanarak çözünen klorürlerden arındırılır ve cıvayla bir amalgam oluşturulur. Cıva ise, daha sonra, damıtılarak uzaklaştırılır.

***8226; Gümüşlü kurşun. Ham kurşun sıcakta çinkoyla işleme sokulur. Gümüş, kurşun ve çinkodan oluşan katı alaşım, erimiş kurşun üzerinde yüzdürülerek ayrılır. Gümüş, daha sonra kal işlemiyle elde edilir. Bu yolla elde edilen gümüş, altın, platin ve platin grubundan çeşitli metalleri İçerdiğinden, elektrolizle anlaştırılır.

Gümüş ayrıca, hem elektroliz çamurlarından (bakır, nikel ya da diğer metallerin anlaştırma çamurları) hem de pirometalürji işlemi sonunda oluşan çeşitli artıklardan geri kazanma yoluyla elde edilebilir.

kullanım alanları
Arı gümüş, korozyona yol açan etkenlere karşı gösterdiği dayanım nedeniyle (buna karşılık hidrojen sülfür kolayca kararmasına neden olur) kimya sanayiindeki uygulamalarının dışında oldukça az kullanılır; bu alanda daha çok tümüyle gümüşten yapılan kap ya da çelik ve bakır üzerine uygulanan koruyucu kaplama (kaplama ya da elektrolizle kaplama) biçiminde yararlanılır. Gümüş, ayrıca iyi bir elektrik İletkeni olması nedeniyle yüksek akım yeğinlikleri için elektrik kontakları yapımında, beyaz metal özellikleri taşımasından (elektrolitik kaplama) dolayı da uçak motorlarının yataklarında sürtünme katmanı olarak kullanılır.

Gümüş alaşımları, arı gümüşün tersine, kullanım alanı çok yaygındır; çünkü alaşım metalleri katkısı, gümüşün temel niteliklerini yitirmesine yol açmadan özellikle düşük olan sertliğini artırır. Gümüş-bakır alaşımları para, madalya yapımında ve kuyumculukta kullanılır; gümüş ayarı binde olarak İfade edilir (binde 900'lük bir alaşım °/o 90 gümüş, °/o 10 bakır İçerir). Kuyumculukta kimi Avrupa ülkelerinde uyulması gereken ayar, binde 950 (1. ayar) İle 800 (2. ayar) arasında değişir. Ancak sofra takımları ile bazı madalyaların yapımında zaman zaman binde 750'ye dek İnilir. Bakır oranı % 50'yi geçmediği sürece bu alaşımların tümü beyazdır.

Elektrik kontakları yapımında, % 10 bakır, °/o 40 tungsten içeren ve arı gümüşten daha sert olan gümüş alaşımlarından yararlanılır. Kurşun ya da talyum katılarak hazırlanan gümüş kökenli alaşımlardan kimi uçak motorlarının yatakları yapılır. Erime noktaları 650-780°C arasında değişen gümüş lehim metalleri, % 17-50 gümüş, O/o 16-50 bakır, %16-33 çinko ve kimi kez de kadmiyum içerir.

Gümüş klorür, bromür ve nitrattan fotoğrafçılıkta yararlanılır. Özellikle gümüş nitrat, tıpta, kurşun kalem biçiminde yara kurutucu ve kapatıcı bir madde oluşturur; °/o 1'lik çözelti gözdamlası halinde, yeni doğan bebeklerde göz yangısına karşı koruyucu İşlev görür; °/o 2'llk sulu çözelti halinde de akıntılı egzamaların tedavisine yarar. °/o 15 kolloidal gümüş içeren merhemler, zaman zaman yerel antiseptik olarak kullanılır. Gümüş oksit İse camları renklendirmede temel ham maddedir.

Değerli bir metal olan gümüş, çok önceleri para olarak kullanıldı. Kimi Avrupa ülkelerinde e dönemde yalnız gümüş para geçerliydi. Ancak XIV. yy.'da gümüşle birlikte altın para da kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte Fransa'da Germinal yasasıyla para birimi olarak yalnızca gümüş kabul edilmişti. Gümüş, XIX. yy.'da Avrupa'da eski önemli işlevini yitirdi ve yalnızca düşük değerli para plarak varlığını sürdürdü. Ancak ABD'de gümüş üreticisi batılı eyaletlerinin baskısı yüzünden daha uzun süre önemini korudu. Ne var ki gümüş kurunda görülen büyük dalgalanmalar, parasal işlevinin kaybolmasına yol açtı.

Türkler Göktürkler döneminde (VI.-VIII. yy.'lar) belirli ağırlıkta gümüş külçeleri para yerine kullanıyorlardı. Daha sonra 2,274 g ağırlığındaki gümüş külçelere "yastuk" denildi. Samanller ve Karahanlılar dönemlerinde gümüş ve bakır karışımı sikkeler bastırıldı (müseyyebi). Moğol imparatoru Cengiz Han'ın bastırdığı bazı gümüş sikkelere de rastlanmaktadır. Bu imparatorluk döneminde kestirilen ve ilhanlılar'da da geçerli olan gümüş baliş"ler, beş yüz miskal ağırlığında, İki yüz dinar değerindeydi. iran Moğollarinda da para sistemi gümüş sikkeye dayanıyordu.

islam dünyasında dirhem denilen, ağırlığı bölgelere ve dönemlere göre değişen gümüş sikkeler kullanılıyordu. Anadolu Selçuklularinda da bu sikkenin basımı sürdürüldü. Osmanlılar'da İlk gümüş sikkenin Orhan Gazi zamanında akçe adıyla kestlrildlği bilinmektedir (1328/1329), ancak istanbul Arkeoloji müzeleri nümismatik bölümü'nde Osman Gazl'nin adını taşıyan bir gümüş sikke bulunmaktadır. Orhan Gazi dönemi gümüş akçelerinin ayarı °/o 90, ağırlığı 1,5 dirhem, çapı 22 mm'ydl. Osmanlılar'da ana para birimi olan akçenin yerini 1730'dan sonra üç akçe değerinde kuruş"lar aldı. 1448'den sonra gümüş akçelerin ayarı düşürülmeye başladı.
Gümüþ-gumus-mangal-gumus-aynalar.jpg
O tarihte altı kırat ayarında olan akçeler, önce beş kırata, daha sonra da iki buçuk kırata kadar düşürüldü. 1584'te bir dirhem gümüşten sekiz akçe kesilmesi kararlaştırıldı. 1612'de bir dirhem ağırlığında onluk osmani denilen akçeler basılarak tüm düşük ayarlı ve vezinli gümüş sikkeler dolaşımdan kaldırıldı. Bu arada osmanlı sınırları içinde yabancı gümüş paraların dolaşımı da yaygındı. 1684'te Almanya örnek alınarak bastırılan gümüş sikkelere zdota denmiş, bozuk para gereksinimini karşılamak üzere yarım dirhem gümüşlük mangır1 lar kestirilmiştir. Bunların iki tanesi bir akçe sayılmıştır, imparatorluğun gerileme döneminde, özellikle gümüş ve altın paraların ayar ve ağırlıkları azalmıştır. 1824'te gümüş paraların ayarı % 60'a çıkarılmış ve altmış ve otuz paralık yeni sikkeler basılmıştır. 1837'deyse °/o 44 ayarında altılık, üçlük ve altmış paralık yeni sikkeler kesilmiştir. Bunların basımı 1845 para reformuna değin sürmüştür. Bu düzenlemeyle yirmi kuruş değerinde °/o 83 ayarında mecidiye, on kuruş değerinde yarım mecidiye ve beş kuruş değerinde çeyrek mecidiyeler gümüş, altın ve bakır paraların ayarı ve ağırlıkları piyasa koşullarına uyduruldu. Bu kararnameyle çift maden para* sistemi'n-den (gümüş, altın) tek maden para* sistemi'ne (altın) geçildi, devlet borçlarında gümüş para ile ödeme sınırı beş yüz kuruşta donduruldu. Gümüş paraların altınları karşısında değer kaybını önleyebilmek için oluşturulan komisyon, savaşlar ve mecidiye İle gümüş metaliklerin piyasayı sarması sonucu etkili olamadı. Bunun üzerine bir yasayla piyasadaki gümüş paraların miktarı denetim altına alındı (1914). Ancak 1915-1918 arasında savaşın neden olduğu hazine açığının giderilebilmesi için üç buçuk milyon liralık mecidiye ve yüz otuz sekiz bin liralık yarım mecidiye bastırıldı. 11 ekim 1918'de yayımlanan bir kararnameyle de piyasadaki dört yüz yirmi bin liralık mecidiye ve küçük gümüş para dolaşımdan kaldırıldı. Cumhuriyet'ten sonra 7 haziran 1933 tarihli yasayla yüz, elli ve yirmi beş kuruşluk gümüş paraların basımına karar verildi; piyasadaki yirmi kuruşluk mecidiyelerle, on, beş, iki buçuk ve bir kuruşluklar, yirmi paralıklar da 5 şubat 1936'dan başlayarak dolaşımdan kaldırıldı.

***8212;Metalürj. Galvanik ya da elektrokimya-sal gümüş kaplama bütün eski yöntemlerin (gümüş levha lehimleme, gümüş yaprak kaplama, daldırarak kaplama, fırçayla kaplama...) yerini aldı. Bu yöntemin üstünlüğü her kalınlıkta kaplama yapmaya olanak vermesidir. Gümüş kaplanacak eşyaların önce yağı giderilir ve bir dizi asit banyosunda yüzeyi temizlenerek akan suyla durulanır; sonra potasyum ve gümüş çift siyanür çözeltisine daldırılarak galvanik banyonun katoduna bağlanır. Anot gümüş bir levhadan oluşur. Elektrik akımının geçişi siyanürü ayrıştırır ve gümüş, kaplanacak eşyaların üzerine çökelir.

***8226; Camlara gümüş kaplama. Eskiden kalay amalgamıyta kalaylanan camlar günümüzde gümüş nitrat çözeltisiyle İşlenir; bu amaçla çözeltiye tartarik asit, glukoz ve düşük bir ısı etkisiyle gümüş tuzunu İndirgeyen diğer maddeler katılır. Yıkanıp, yüzeyi temizledikten sonra cam, kaplama masasına yerleştirilir ve ince bir gümüş çözeltisi katmanıyla örtülür. Yirmi dakika sonra cam kaldırılır, yüzeyine çökelen gümüş katmanı özenle yıkanır, kalan çözelti atılır ve yerine yeni çözelti dökülür. Nihayet metal katmanın dış yüzü bir boyayla kaplanarak korunur. Gümüş kaplama kesikli ya da sürekli olarak uygulanabilir; sürekli gümüş kaplamada işlem sırasına uymak çok önemlidir.

***8212;Nümism. Yüzyıllar boyunca yaygın bir kullanım alanı olan gümüş sikkelerin basımı Çin, İran, Etyopya ve Afganistan gibi ülkelerde 1930'lu yıllara değin sürdü. Ancak, gümüş madeni darlığı sonucu daha ucuz madenlerin kullanılması ve basımı

daha kolay ve pratik olan kâğıt paraların yaygınlaşmasıyla gümüş sikkeler önemini yitirdi. Cumhuriyet döneminin ilk gümüş sikkesi 12 şubat 1924'te 10, 5 ve 2 1/2 kuruşluklar halinde basıldı. 7 haziran 1933'teyse 100, 50 ve 25 kuruş değerinde gümüş paralar tedavüle çıkarıldı. 8 mayıs 1960'tan sonra kullanımına son verilen bu paraların yerine bakır-nikel alaşımlı 100 ve 25 kuruşluklar çıkarıldı. ***8212;Patol. Ağızdan büyük miktarda alınan gümüş nitratın neden olduğu gümüş zehirlenmesi, yakıcı zehirlerlnklne benzer olaylar doğurur. Süreğen bir hastalık olan genelleşmlş gümüş zehirlenmesi, mide ağrıları için uzun süre gümüş tuzları (nitrat, iyodür vb.) almak zorunda kalan kişilerde dişetlerinin kenarında mavlmtrak bir çizgi halinde mukoza belirtilerine ve derinin külrengi olmasına neden olur. Derinin aldığı bu renk yok edilemez. Yerel gümüş zehirlenmesi, sadece gümüş ile çalışan kuyumcularda elsırtlarında ve parmaMar-da mavi renkte, mat, küçük boyda yuvarlak ya da yumurtamsı lekelere neden olur, genel durumda bir değişiklik olmaz.

kaynak:2-cilt:8
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
gümüş

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:39 .