Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Kimya > Elementler > İlk alaşım bronz-bakır ve kalay karışımı,Alaşım yapımı,çeliğin ısıl işlemi,çöktürme

Elementler hakkinda İlk alaşım bronz-bakır ve kalay karışımı,Alaşım yapımı,çeliğin ısıl işlemi,çöktürme ile ilgili bilgiler


İlk alaşım olan BRONZ (bakır ve kalay karışımı), Î.Ö-3 000'e doğru bulunmuştur. Günümüzde metal eşyaların çoğu, sayıları binleri bulan değişik alaşımlardan yapılır.Alaşım, en az biri metal olmak koşuluyla iki ya

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02.06.08, 16:19
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart İlk alaşım bronz-bakır ve kalay karışımı,Alaşım yapımı,çeliğin ısıl işlemi,çöktürme

İlk alaşım olan BRONZ (bakır ve kalay karışımı), Î.Ö-3 000'e doğru bulunmuştur. Günümüzde metal eşyaların çoğu, sayıları binleri bulan değişik alaşımlardan yapılır.Alaşım, en az biri metal olmak koşuluyla iki ya da daha çok ELEMENT'in birleşmesinden oluşan bir maddedir. Ancak, hiç bir metal yüzde yüz saf hale getirilemediğinden bu tanım çok geniştir ve "alaşım"terimi, genellikle bilerek biraraya getirilmiş değişmez; orandaki metaller için kullanılır.
Alaşım, saf metallerden daha değerlidir.
Çünkü, karışımlar çok çeşitli olabilir. Bunun yanı sıra,,özel amaçlar için sağlamlık, elektriksel iletkenlik, ıs; ve korozyona (aşınmaya) direnç gibi değişik özelliklere ağırlık verilebilir. Bazı saf metallerin yararlı özellikleri vardır. ama genel endüstri işlemleri için gerekli nitelikleri taşımaları enderdir. Örneğin bakır, elektriği iyi iletir, ama son derece yumuşaktır. Herhangi bir metale öteki elementlerden küçük bir miktar katmakla, sözkonusu metale kendine özgü yararlı niteliklerin yanısıra, mekanik özellikler de kazandırılır.

Alaşım yapımı:
Biraraya getirilecek elementlerin sayısı ve oranlan, alaşım yapımını karmaşık hale getirebilir. En yalın teknik, metalleri istenen oranlarda birarada eritmektir. Ancak, bu her zaman olası değildir. Elementlerin erime noktaları birbirinden çok farklı olduğundan daha düşük erime noktalı bileşen, fazla miktarda buharlaşmaya başlar. Sözgelimi bakır, 1 084°C'ta erir; çinko 419°C'ta erir, 907°C'ta kaynamağa başlar. Pirinç yapılırken, eğer bakır ve çinko birlikte 1 084°C'a ısıtılırsa her ikisi de erir; ama çinko, bakırın erimesinden çok önce kaynamaya ve buharlaşmaya başlamıştır.
Bu nedenle pirinç yapımında bakır, eriyinceye kadar ısıtılır ve daha sonra katı çinko eklenir. Çinko, sıvı bakır içinde kolayca ve fazla buharlaşma olmadan erir; Ancak, çok yüksek sıcaklıklarda biraz çinko yitimi olacağından, karışıma, gerekli çinko miktarından biraz fazlası katılmalıdır.
Erime noktaları çok farklı olan elementlerin karıştırılmasında kullanılan bir başka yöntem de, önce bir «ana alaşım
Alaşımların yapısı:
Saf metallerin atom yapıları, alaşımların özellikleri anlaşılmadan açıklanamaz.
Dış görünüşlerinden anlaşılmamakla birlikte, metaller billur yapıdadır. Metal ATOM'ları düzenli bir biçimde yerleşmiştir. Bir kafes gibi kesin geometrik kalıplar içinde, belirli noktalarda yerleşmiş düzgün bir ağ oluştururlar. Böyle yapılar mekanik olarak yumuşaktır. Çünkü, bir düzlem üzerinde ya da yassı yaprak biçiminde dizilen atomlar, dışardan uygulanan bir kuvvet etkisiyle kolayca birbirleri üzerinden kayabilirler. Uygulanan kuvvet kalktığında, düzlemler geri kayarak asıl yerlerine gelmezler. Bu, saf metallere plastik ya da macunumsu bir özellik verir.
Gerçekte, atom düzlemleri birbiri üzerinden, tam billur yapıdaki yanlış yerleşme diye adlandırılan etkilerin doğrudan sonucu olarak, daha kolay kayar. Metal billur biçiminin bozulmasında yanlış yer-leşme'nin oynadığı rolü anlayabilmek için, büyük bir halının oda boyunca çekilmesini gözlemek gerekir. Halıyı bir ucundan kaldırmak ve çekmek için büyük bir kuvvete ve birkaç kişiye gerek vardır. Ama halı, önce öteki ucundan öne doğru itilirse (yanlış yerleşme), kolayca çekilebilir.
İster alaşım oluşturmak üzere, ister artık madde halinde olsun, metal BİLLURLARI içinde farklı tipte atomların bulunması, kayma hareketini Önler ve melalde yanlış yerleşmelerin oluşmasını zorlaştırır. Alaşımlara katılan metal miktarı, tipi ve aynı zamanda bu metalin billur yapıdaki düzeni, alaşımın son özelliklerini büyük ölçüde etkiler.
Erimiş halde hazırlanan alaşımlar, daha sonra soğutulur. Metallerin, çoğu erimiş halde birbirleriyle bütünüyle karışırlar. Bu karışımlar, metallerin birbirleri içindeki çözeltileri olarak da düşünülebilir. Erimiş halde karışmayan metaller, yağ ve su gibi birbirlerinden ayrılma eğiliminde olduklarından, genellikle yararlı alaşımlar oluşturmazlar.
Çözeltinin katılaşma sırasındaki davranışı, oluşacak alaşımın Özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Az raslanan bir örnek, katılaşma sırasında çözeltinin karışmamasıdır. Bu ürün katı çözelti diye adlandırılır. Burada, alaşım her tanenin erimiş karışımla aynı bileşimde olduğu taneli bir billur yapı gösterir Yalnızca bakır ve nikel gibi birkaç metal çifti, olası göreceli oranların bütününü içerecek biçimde katı çözelti oluştururlar.
Gene az raslanan başka bir örnek de, iki bileşiğin katılaşma sırasında büsbütün ayrılmasıdır. Bu durumda katı alaşım, saf metal billurlarının bir karışımı olacaktır.
Bu iki aşırı örnek dışında ise, genellikle metaller birbirlerinde sınırlı ölçüde çözünürler. Böylece alaşım, iki katı çözeltinin bir karışımı olur. Bunlar evre (faz) olarak adlandırılır. Bir örnek olarak, kurşun ve kalay alaşımı alınırsa, genellikle (alfa) olarak adlandırılan evre (faz), içinde % 5 oranında çözünmüş kalay bulunan kurşundan oluşur, jj (beta) evresi ise, % 1 kurşun içeren kalaydır. Bu sistemde % 62 kalay, % 38 kurşun idealdir. Çünkü alaşım, istenen sıcaklıkta saf bir metal gibi bütünüyle erir.Bu bileşimdeki-alaşıma, ötektik (birerim) bileşim adı verilir. Mikroskop altında incelenirse, kalayca zengin 3 evresi, kurşun tarafından çevrelenmiş, uygun biçimde bölümlere ayrılmış tanecikler olarak görünür. Kesin erime noktasından dolayı bu alaşım, LEHİMLEME işlerinde çok kullanılır.
% 65 kurşun içeren bir başka alaşım, mikroskopik bir yapıdadır ve kurşunca zengin alfa evresinin nispeten büyük taneleriyle ötektik evrenin daha ince taneciklerinden oluşur. Bu alaşımın erime noktası 70°C in biraz üstüne çıktığından,katılaşma sırasında kolaylıkla biçim verilebilir. Bu nedenle boruların birleştirilmesi gibi işlerde kullanılır ve çoğunlukla «su boruları lehimi
Katı çözeltilerin iki farklı yapısı vardır:
yer değiştirmiş ve ara durumlu. Yer değiştirmiş katı yapıda, eklenen metalin atomları, genellikle, raslantısal biçimde asıl metal ağları içindeki atomların yerini alır. Sözgelimi küplerden oluşmuş bir billur ağı, her köşesine yerleşmiş olan asıl metal atomları ile birkaç köşeye rasgele girmiş olan öteki metal atomlarını içerir. Bu durum, yalnızca, kabaca aynı büyüklükte atomları bulunan maddelerde gerçekleşir. Etkinin çoğu kez önemsiz görünmesine karşın, ağ hareketini engelleyen ve maddede bir sertleşme ortaya çıkaran neden, atom büyüklüklerindeki önemsiz farklılıklardır. Örneğin, bakır ve NÎKEL yer değiştirmiş türde katı çözelti yaparlar.
Ara durumlu katı çözeltilerde, eklenen maddenin atomları, her köşesinde asıl metal atomları olan küplerin içine küçük toplar gibi yerleşmiş halde, asıl metal ağları ile birarada bulunurlar. Eklenen maddeler, genellikle, atomları ağ aralarına yerleşebilecek küçüklükte olan KARBON ya da AZOT gibi ametal mad delerdir.
Bazı billur yapılarda, aradaki atomlar yanlış yerleşmeyi engelleyici bir rol oynar. Bu nedenle çok küçük miktarlarda eklenmeleri gerekir. Örneğin saf demir içinde % 0,1 oranında karbonun, ara durumdaki türü oluşturacak biçimde çözünmesi, metal dayanıklılığını on kat artırır ve yumuşak demiri sert çeliğe dönüştürür.
Bir başka tip alaşım yapısında da, iki farklı metal atomu, bazı kesin oranlarda kimyasal bağ oluşturur (1:1, 2:2, 2:3 vb.J.Böyle alaşımlara yarı- metal bileşikler denir ve düzgün bir ağ yapıları varaır. Yan-metal bileşikler son derece sert ye kırılgandır Ancak bu tür tanecikk-r, normal katı çözelti içinde dağıldığında, alaşıma sertlik verirler. Kurşun-kalay-an-timon alaşımları, yan-metal kalay-antimon bileşiği içeren, göreceli olarak büyük billurlu bir mikro yapıdadır. Bu yan-metal bileşikler, alaşımda, öteki evre tarafından sarılan,billur bir evre biçiminde ortaya çıkar. Kurşun-kalay-antimon alaşımları, içlerindeki yan-metal bileşikler aşınmaya karşı dayanıklılık sağladığından ve daha kolaylıkla biçimlendirilebilme özelliklerinden dolayı, yataklarda kullanılmaya çok uygundur.

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 02.06.08, 16:24
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çöktürmeyle sertleştirme,Yarı-metal bileşikler,Çok kullanılan alaşımlar

Çöktürmeyle sertleştirme:
Yarı-metal bileşikler, alaşımların sertleştirilmesinde de oldukça önemli rol oynarlar. Yüksek sıcaklıklarda katı çözeltinin sertleşmesi, bir gerileme gösterir ve billur ağının bozulma eğilimi fazladır. Bu durum, alaşım atomlarının engellemelerine karşın, yanlış yerleşmelerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu nedenle metal yumuşar. Normal koşullarda, küçük miktarda yarı-metal bileşikler içeren bir alaşım hızla soğutulursa,bileşik aşırı doymuş katı çözelti halinde tutulacaktır. Daha sonra dikkarli kontrol edilerek yapılan yeniden ısıtma, yarımetal bileşikleri, katı çözelti içinde çok iyi dağılmış halde çökelmeye götürür. Küçük.sert çökmüş tanecikler, yanlış yerleşmeleri etkin biçimde engeller. Ayrıca, oluşmaya ya da yeniden erimeye başladıkları sıcaklıkla doğru orantılı olarak, bu alandaki etkinliklerini sürdürürler.
Çöktürme ile sertleştirilmiş alaşımların bir başka Önemli üstünlüğü de, aşırı doymuş katı çözeltinin bir ölçüde yumuşak olmasıdır. Böylece, son sertleştirme işleminden önce kolaylıkla biçimlendirilebilirler.
Çeliğin ısıl işlemi; Aşırı doymuş katı çözeltinin, çeliklerin ISIL İŞLEM'inde önemli rol oynayan özel bir türü vardır. 800~C'ta bir çeliğin soğuk yağda, hızla soğutulmasıyla, 700 DC dolaylarında normal olarak oluşan özgül yapı değişimi için yeterli süre tanınmamış olur (Bu değişim demir karbür oluşturmak üzere karbon atomlarının demir içinde hareketleri sonucu oluşur ve yükseltilmiş ısıda belirli bir süre içinde gerçekleşir. > Soğutma işlemi sonucu karbon atomları, ağı, yanlış yerleşme hareketlerini büsbütün güçleştirecek derecede bozar.
Bu yolla işlem görmüş çeliğe martensit adı. verilir ve çok serttir. Bu sertlik, kırılganlığa neden olduğundan kullanışlı değildir. Bu özellik, alaşım yapımında gözönünde bulundurulması gereken noktaları ortaya koyar: sertlik, alaşım ekleyerek artırılabilir; ama belirli bir düzeyin üstünde, metal sağlam olmaktan çıkar. Martensitin kırılganlığı, tavlama (yeniden 500-700°C arasında ısıtma) ve onu izleyen soğutma ile giderilebilir. Bu işlem, alaşım sertliğini bozmaksızın sağlamlık kazandırır.

Çok kullanılan alaşımlar:

Bronz, insanoğlunun yaptığı en eski alaşımdır. Ağırlıkça yaklaşık 10:1 oranında bakır-kalay karışımından oluşur. Başka bir bakır alaşımı, ağırlıkça % 10-45 arasında çinko içeren pirinçtir. Dökme demir (pik demir), % 2-4,5 arasında karbon-, eser miktarda manganez, fosfor, silisyum ve kükürt içeren demirdir. Dökme demir alaşımlar nikel, krom, molibden gibi elementleri içerir. Eklenen bu maddeler, basit dökme demirin özelliklerini geliştirir. Çelik, % 2'den az karbon, % l'den az manganez ve daha az miktarlarda silisyum, fosfor, kükürt ve oksijen içeren demir-karbon alaşımıdır. Alaşım çelikler, kabaca şu oranda elementler içerir: krom ya da nikel % 0,4 ya da daha fazla: molibden, tungsten ya da vanadyum % 0.1 ya da daha fazla: manganez % 10 ya da daha fazla. 18-8 paslanmaz çelik, yüzeyde ince ve dayanıklı oksit filmi oluşturan % 18 krom içerir. Bu saydam film, demiri paslanmaktan korur. % 8 nikel ekleme, alaşıma işlenme kolaylığı verir. Bu alaşım çatal, bıçak. vb. sofra takımları, mutfak lavabosu ve çeşitli ev araçları yapımında kullanılır. Nimonik alaşımlar, asıl metal olarak nikele, alüminyum, titan ve molibden katılmasıyla yapılmıştır. Yüksek ısılarda bozulmaya dayanıklıdır. Gaz türbini kanatları yapımında önemli uygulama alanı bulur. Alüminyum alaşımları, sağlamlığın ve düşük ağırlığın gerekli olduğu işler için yapılır. Silisyum, bakır ve magnezyum ile küçük miktarlarda manganez, çinko, titan ve nikel gibi maddelerle birlikte bu alaşımları oluştururlar. İlk üretilen alüminyum alaşımlarından biri Duralumin'dir.
Dayanıklı, hafif ve sağlam bir madde olduğundan. Zeplin (HAVA GEMİSİ) ve modern uçakların yapı elemanı olarak kullanılır.
Duralumin, % 4 bakır ve az oranda magnezyum, manganez ve silisyum içerir. Alüminyum alaşımlarının bir başka uygulama alanı da, elektrikli mutfak, ve pişirme eşyalarıdır. Amalgamalar, cıva esaslı alaşımlardır ve çok yaygın olarak DİŞ HEKİMLİĞİ' nde kullanılır.


Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alaşım, bronz-bakır, çeliğin, çöktürme, işlemi, kalay, karışımı, yapımı, ılk, ısıl

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:32 .