Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Kimya > Elementler > Altın,Doğada bulunuşu ve çıkarılışı,arıtılması,elektrolizle kaplama

Elementler hakkinda Altın,Doğada bulunuşu ve çıkarılışı,arıtılması,elektrolizle kaplama ile ilgili bilgiler


Yazılı tarih dönemi boyunca, altın ile insanlığın tarihi içice örülmüştür. Altının üstünlüğü, bu metalin belirli bir kimyasal Özelliğinden ileri gelmektedir: Hiç bir doğal koşulda yükseltgenmez (oksitlenmez). Bunun sonucu olarak, öteki

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 17.06.08, 00:29
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
İletiler: 1.906
bilimsel yakında çok ünlü biri olacak!bilimsel yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Altın,Doğada bulunuşu ve çıkarılışı,arıtılması,elektrolizle kaplama

Yazılı tarih dönemi boyunca, altın ile insanlığın tarihi içice örülmüştür. Altının üstünlüğü, bu metalin belirli bir kimyasal Özelliğinden ileri gelmektedir: Hiç bir doğal koşulda yükseltgenmez (oksitlenmez). Bunun sonucu olarak, öteki metaller gibi başka elementlerle birleşmiş olarak değil, genellikle serbest halde bulunur. Ateşle arıtılabilir. Yani eritilip, daha az soy katışıkların yükseltgeneceği ve atılacak cüruf olarak yüzeyde toplanacağı sıcaklıkta tutulur. Ayrıca tamamen parlak kalır ve asla donuklaşmaz. Oldukça yüksek dövülgenliği (çekiçle işlenerek biçimlendirilebilme yeteneği) olmasında, içinde hiç oksit bulunmaması çok önemli rol oynar.'
Altının, gelişmiş arıtma teknikleri olmadan da arıtılabilmesi, insanların en erken elde edebildiği metal olmasını sağladı. Kararmayan yüzeyi, çekici rengi, çok yüksek yoğunluğu (1m3 altın 17 tondan fazla ağırlıktadır) ve ender bulunması, onu en değerli metaller arasına sokmuştur.
Doğada bulunuşu ve çıkarılışı: Altın, dünyanın aşağı yukarı her yanında bulunur. Ama sadece, birkaç yerde çıkarılmaya değer miktarlardadır. Kaliforniya ve Avustralya gibi bazı zengin bölgeler. XIX.yüz-yıldaki ünlü «altına hücumsun hedefi oldu: ama 1920 lerden bu yana ana üretim bölgesi. Güney Afrika'dır. Bugün toplam yıllık altın üretiminin % 60'ı Güney Afrika'da. % 12'si S.S.C.B'nde,% 12'si Kuzey Amerika' da gerçekleşmektedir. Kuzey Galler'de de çok küçük bir altın madeni vardır.
Altının başlıca kaynağı, başka metallerin mineralleriyle birlikte eski kayalara girmiş olan kuvars damarlarıdır, Ama zamanla, damarlar aşınmakta ve kalıntıları dere ve ırmaklarla denize sürüklenmektedir. Kum ve milde bulunabilen küçük altın parçacıkları alüvyon ya da tortu madeni olarak bilinir. Güney Afrika'da, Rand arazisinde, altın binlerce metre derinlikteki kuvars çakıl kayaçlarda (konglomeralarda) bulunur. Bu altın, tarihin daha Önceki bir döneminde, kumdan bir alüvyon birikimiydi. Derinliklerde basınç ve ısının etkisiyle kum, çakıl kayacın kuvars taşlarını birarada tutan bir çimento oluşturdu.

Alüvyondaki altın, damar ya da çakıl kayaçlardan elde edilenden daha kolay çıkarılır. Altın milin elenmesiyle toplanabilir. Yıkayarak altın çıkarma,maden aramanın geleneksel yöntemiydi. Birkaç kilo mil demir tavaya konur, üzerinden sıvı akıtılınca geriye yalnızca, daha ağır olan altın parçacıkları kalırdı. Ancak yıkayarak altın elde etme yöntemi geçmişte kalmıştır: çünkü oldukça zengin yataklarda bile .mil ya da kumun her tonunda ancak. 30 gram dolayında altın bulunabilir. Alüvyon birikintilerinde şimdi, büyük ölçekli çalışmalar yapılmaktadır. Akarsuların kirlenmesini artırma eğilimine karşın, yamaçlar, porselen kili çıkarmada kullanılana benzer güçlü hidrolik fıskiyelerle yıkanmaktadır. Ancak, kirlenme nedeniyle bu yöntem, Kaliforniya'da yasaklanmıştır. Bazı yerlerde birikintiler, göllerin altından taranarak çıkarılabilir. Tarama aletinin çalışabilmesi için, küçük bir yapay gölde oluşturulabilir. Gölün sınırları kaydırılarak, geniş bir arazi, hattâ tepeler, taranabilir
Damar ve çakıl kayaç yataklarından çıkarılan filiz, altının elde edilebilmesi için kırılır. Altının ortaya çıkması için kayanın ne ölçüde kırılması gerektiği, altının kaya içinde ne incelikte yayıldığına bağlıdır. Eğer yalnız ince ve dağınık tanecikler halinde bulunuyorsa, kırılmış filiz tokmakla ya da değirmenlerle öğütülerek çok ince toz haline getirilir. İnce filiz suyla karıştırılır, buna slim (çamur) denir.
Alüvyon yataklarındaki altın parçacıkları ya da kırılmış filiz yeterince kaba taneli ise (yaklaşık 20G mikron çapında) elek makinası gibi mekanik aletlerle de çıkarılabilir. Bu aletler ilke olarak, arayıcı tavasının büyültülmüş çeşitlerinden başka ' şey değildir. Ancak, sözkonusu tekniklerin gelişmesi, amalgamlama gerektirir. Altın.cıvayla kaplanmış hafif eğimli bakır levha üzerinde, uygun büyüklükte kırılmış filizin yıkanmasıyla ayrılır. Altın.cıvayla alaşımlanarak bir amalgam oluşturur. Bu amalgam belirli arallarla levhalardan kazınır ve demir bir imbikte altını yeniden elde etmek için damıtılır.
Altın, slim'de çok küçük parçacıklar halinde (yaklaşık 5 mikron çapında) bulunuyorsa, çabuk cökelmez ve cıvayla kaplanmış levhalardan geçerken amalgam-lanmaz. Bu durumda yalnız'ca,siyanürleme ile çıkarılabilir. 1890'da Mac Arthur ve Forrest tarafından bulunmuş bu süreçte slim, hava varlığında çok seyrettik (% 0,05 kadar) sodyum ya da potasyum siyanür çö-zeltisiyle işlem görür.
Çözeltideki tepkime (Eloner tepkimesi) şöyle yazılabilir:

2 Au + 4NaCN+ O + H20--- altın sodyum oksijen su sodyum sodyum
siyanür tetrasiyanoorat hidroksit

Çözeltide altın, slimin geriye kalanından süzme yoluyla ayrılabilir.
Altın, çözeltiden, oksijen yokluğunda, çinko tozuyla çökmesiyle geri kazanılır. Çözelti, önce, çözülmüş havayı gidermek için vakumda tutulur. Sonra, ince çinko tozu karıştırılmış çözeltiye katılır; bu da tepkimeye göre altının çökmesine yol çar (burada potasyum siyanür kullanılmıştır

2Kau (CN)3 + Zn -- potasyum çinko potasyum altın disiyanoorat çinko
tetrasiyanür


Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 17.06.08, 00:33
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
İletiler: 1.906
bilimsel yakında çok ünlü biri olacak!bilimsel yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Cevap: Altın,Doğada bulunuşu ve çıkarılışı,arıtılması,elektrolizle kaplama

Çökelti, süzgeçlerde toplanır ve fazla çinkonun yükseltgenmesi için havada ısıtılır. Fazla çinko, öteki katışıklarla cüruf olarak ayrılır.
Arıtma: Altının arılığına, ayar Daha fazla arıtmanın iki önemli yöntemi vardır. Birinde, erimiş metalin üstüne boraks konur ve içinden klor gazı geçirilir. Katışık olarak bulunan temel metallerin çoğu.klörürler haline gelir, duman o-larak çıkar ya da boraksla cüruf oluşturur. Klorlama işleminin tamamlanması, altın klorürün kır-mızı-kahverengi dumanının görülmesiyle belli olur. Klor ile arıtılan altın, çoğunlukla 23,90 ayardır. Gerçek değer ise, ayrılmış olan İlk erimiş maddenin içerdiği platine bağlıdır. Gümüş gibi temel metal katışıkları, daha sonra cürufun İşlenmesiyle geri alınır.
Wohlwill elektrolitik yöntemiyle arıtma 23,98 a-yardan daha yüksek sonuç verir. BAKIR'dakine benzer bir teknikle altın, ELEKTROLİZ'le toplanır.
Uygulamalar: Topraktan çıkarılan altının % 60'ı, para olarak hizmet görmek üzere banka kasalarına konur.
Altının en bilinen kullanımı mücevherlerdir. Saf metal bu kullanım İçin çok yumuşaktır. O nedenle ender kullanılır. Gümüş, bakır ya da başka metallerle alaşımı, görünüşüne ya da korozyon direncine olumsuz etki yapmaksızın' gerekli dayanıklılığı sağlar.
Gümüşle alaşım, altına, başlangıçta yeşilimsi bir renk verir. Gümüş oranı % 25'in üstüne çıkarsa metalin rengi açılır, % 70 gümüşte ise beyazlaşır. Nikel ya da palladyumla alaşımlanmış altın, san rengini, oldukça düşük bileşimindeki alaşımlarda bile yitirir. Bu alaşımlara «beyaz altın Haddelenmiş altın, temel metal diliminin altın levhalar arasına konulup istenilen kalınlığa gelinceye kadar haddelenmesiyle yapılır. İnce, kararmayan kaplama elde etmek için en kolay yol, siyanür çözeltisinde ELEKTROLİZ'LE KAPLAMA'dır. Bu teknik günümüzde, önceden belirlenmiş, bileşimlerde alaşımların biriktirileblleceğl düzeye gelmiştir.
Altın kaplama, aşındıncı kimyasal maddeler doldurulacak olan boru ve kapların iç kaplaması ve jet motoru parçaları için kullanılır. Agua regia (kral suyu; 2 kısım hidroklorik asit ve 3 kısım nitrik asit karışımı) dışında, asitlerden etkilenmez.
Altının olağanüstü dövülebilirliği 0,1 mikrondan daha kalın olmayan ince levha haline getirilmesine olanak sağlar. Bu levhalar, park kapılarından kitap kapaklarına kadar çeşitli yerlerde süsleme a-macıyla kullanılır. Hattâ elektro biriktirme ya da kaplama İle elde edilen daha ince altın filimleri, uçak pencerelerinde ısıtma elemanı, bina pencerelerinde güneş ışığını yansıtmak için ve uzay araçlarında ısıya karşı koruyucu olarak kullanılır.
Altın elektronikte de yaygın olarak kullanılır. Kullanım yerleri arasında uzun ömürlü, aşınmaz RÖLE bağlantıları, ve ENTEGRE DEVRELER'in elemanlarını bağlamak için ince teller vardır. Tıpta da yararlıdır; çünkü aşınma ya da fiziksel tepkiye neden olmaksızın bedene yerleştirilebilir. Altın diş dolgularının geçmişi, geçen yüzyıla kadar uzanır. Altının endüstrideki kullanımıysa çok daha yenidir.

Nüve Forum
kaynak 4
1.cilt / s.57-60
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
altın, arıtılması, bulunuşu, çıkarılışı, doğada, elektrolizle, kaplama

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 02:56 .