Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Kimya > Elementler > Kurşun- kurşunun özellikleri ve kullanımı

Elementler hakkinda Kurşun- kurşunun özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgiler


Simgesi Pb olan kurşun (atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21), mavimsi gri renkli bir metaldir. Yaygın olarak bilinen metallerin en yumuşağı ve en ağırıdır. Kurşun, açık havada koyu renkli koruyucu

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 23.11.08, 20:13
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Kurşun- kurşunun özellikleri ve kullanımı

Simgesi Pb olan kurşun (atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21), mavimsi gri renkli bir metaldir. Yaygın olarak bilinen metallerin en yumuşağı ve en ağırıdır. Kurşun, açık havada koyu renkli koruyucu bir oksit tabakası, bazen de yeşil bir pas oluşturur. Mısırlılar bu metali, İ.Ö. 3 000 yıllarında bulmuşlardı; ama kurşunu ilk kez Romalılar, temiz ve pis su tesisatlarında kullanmışlardır. Kurşunun yumuşaklığı ve çekilebilirliği, yük taşıyıcı madde olarak kullanılamamasına neden olur. Kurşunun, 150 kg/cm2'lik bir akma gerilmesi vardır (yumuşak çeliğin akma gerilmesi, 6 000 kg/cm2'dir). Öte yandan, kurşunun kolayca işlenebilmesi, kimyasal aşınmaya karşı direncini yararlı kılan uygulamalarda, bu metale büyük üstünlük sağlar.
Filizleri ve elde edilişi: Kurşun, doğada serbest olarak bulunmaz. Sülfat, kromat, karbonat ve molibdat biçiminde bulunur. En önemli kaynağı, kurşun sülfürdür (galen; PbS). Bu filiz, büyük miktarlarda, Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika, İspanya ve Almanya'da çıkarılır. Genellikle çinko sülfürle (sfalerit; ZnS) birlikte bulunur ve bu sülfürün varlığı, arıtma sürecini etkiler.
Kurşunun, öğütülmüş filizden elde edilmesinde ilk aşama, galenin yüksek yoğunluğuna dayanan ıslak çöktürme yöntemleriyle, filizdeki kurşun oranının artırılmasıdır. Geri kalan sfaleritten galenin ayrılması, yüzdürme işlemiyle gerçekleştirilir. Öğütülmüş filizin sudaki asıltısına, «ksantat yüzdürülür. Yüzdürme hücrelerinin üstünden toplanan maddede, % 75 oranında kurşun sülfür bulunur. Bu oran, filizde % 5'in üstüne çıkmamaktadır.
Kurşun sülfürü, yüksek fırınlarda kömür ile kurşuna indirgemek kolay değildir. Bu yüzden, kurşun sülfür, önce kurşun oksite (PoO) dönüşecek biçimde kavrulur. Kurşun oksit daha kolay indirgenebilen bir bileşiktir. Kavurma işlemi, sonuçta ortaya çıkan oksitin sinter yapıda olacağı biçimde yürütülür. Sin ter, yüksek fırını tıkamayan, büyük ölçüde gözenekli bir katı maddedir. Kavrulmuş ve sinter biçimine getirilmiş maddenin bir miktar serbest kurşun taşıması ilgi çekicidir. Bu, aşağıdaki tepkimenin sonucudur:

PbS+2 PbO***8212;>3 Pb+ S02
Kurşunkurşun950°Ckurşunkükürt
Sülfüroksit(ya da dahadioksit
yüksek)

Gerçekte kurşun, zengin filizlerden yalnızca kavurma yoluyla (Romalıların yöntemi) da elde edilebilir; ama söz konusu sürecin denetlenmesi çok güçtür.
Oksit sinterin eritilmesinde kullanılan YÜKSEK FIRIN, demir üretiminde kullanılandan daha küçüktür ve dikdörtgen bir kesiti vardır. Ancak, yanan kömürün çıkardığı karbon monoksit gazının, oksidi metale indirgemesinden oluşan işlem ilkesi aynıdır. Fırına verilen sinter, biraz demir filiziyle karıştırılır. Demir filizi, kavurma aşamasından önce katılan toz halindeki kireçtaşıyla birlikte eritici görevi yapar. Eritici, filizde bulunan silisin, erimiş kurşunun üstünde yüzen bir sıvı cüruf oluşturmasını sağlar; erimiş kurşun da, bu arada, ocağın altındaki bir potada toplanır. Yüksek fırından alınan kurşuna «külçe Arıtma: Arıtmanın ilk aşamasına «cüruf toplama Cüruf toplama işleminden sonra, kurşun hâlâ % 1,5 oranında yabancı madde içerir. Başlıca arsenik, antimon ve kalaydan oluşan bu maddeler, kurşuna, bazı uygulamalar için istenmeyen bir sertlik verir. Bu yüzden, «yumuşatma Arı olmayan metalde genellikle bir miktar gümüş de bulunur. Bu gümüş, çoğunlukla Parkes yöntemiyle ayrılır. Erimiş külçeye çinko katılır ve iki metal (sıvı halde karışmazlar) geniş bir teknede tutulur. Erimiş metal karıştırılır ve çinkodaki yüksek çözünürlüğünden ötürü gümüş, çinko içindeki oranı, kurşundakinin 300 katını buluncaya kadar çinkoya yayınır. Kurşunla karışmış bir gümüşçinko alaşımı, erimiş çinkonun yüzeyinde bir kabuk olarak belirir. Kabuk sıyrılır, çinko (907°C'ta kaynamaya başlar) damıtmayla alınır ve gümüş, hava ortamında, kurşun oksit olarak açığa çıkan kurşunu soğuran gözenekli bir refrakter üstünde ısıtılarak, anlaştırılır. Bu sürece, ***8220;kupollama***8221; adı verilir. Kurşunda bulunabilecek altın da, gümüşle birlikte ayrılır. Gümüşü alınmış kurşunda % 0,5 oranında çinko vardır. Bu çinko, ya buharla (ya da havayla) yükseltgenerek.ya klor gazıyla işlenerek yada vakum tekniği uygulanarak temizlenir.
Bütün bu işlemler sonucunda, kurşunun içinde yalnızca bizmut kalır. Kurşunun mekanik özellikleri düşünüldüğünde, bunun pek önemi yoktur. Ancak, kurşun karbonatlı boyalarda % 0,05 oranında bile bizmut bulunması, bu boyaların rengini beyazdan kirli griye döndürmeye yeter. Boya endüstrisi için bizmut taşımayan kurşun üretme çalışmaları, Betts elektroliz yönteminin yaygınlaşmasına yolaçmıştır. Betts yönteminde, cürufun toplanmasından sonra, külçe, anot olarak dökülür ve bir kurşun flüorsilikat çözeltisini elektrolit olarak kullanan bir hücrede, elektriksel birikim yoluyla anlaştırma gerçekleştirilir. Bu süreç, bizmutla birlikte birçok başka maddeyi de arıtır. Ama kalay, kurşunla birlikte katotta birikir.
Son yıllarda, gümüşün alınmasından sonra bizmutun ayrılmasını sağlayan bir başka yöntem daha geliştirilmiştir. Bu yöntemde, erimiş kurşuna, kalsiyummagnezyum alaşımı katılır ve bu alaşım bizmutla, çözünmeyen bir bileşik oluşturur. Söz konusu bileşiğin kurşundan ayrılmasıysa çok kolaydır.
Kurşunun özellikleri ve kullanımı: Yüksek yoğunluğu (özgül ağırlığı 11,37) ve ucuzluğu nedeniyle kurşun, eskiden beri terazilerde ve safra yapımında kullanılmıştır. Yüksek yoğunluk kurşuna, ışınlara karşı direnç de verir. Bu yüzden, nükleer reaktörlerde, X ışını üreteçlerinde ve gama ışını kaynaklarında, korunma perdesi olarak kullanılır.
Kurşun, aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Bu da, su borularında, çatı kaplamalarında ve kabloların korunmasında çok yararlı olmasını sağlar. Ne var ki, bu uygulamalarda hem kurşunun özelliklerini taşıyan, hem de ondan daha hafif ve sünmeye (yavaş biçim değiştirme) daha dayanıklı olan plastikler, yavaş yavaş kurşunun yerini almaktadır. Bununla birlikte kurşun, sülfürik aside karşı dayanıklılığı nedeniyle, kimya endüstrisinde hâlâ geniş çapta kullanılmaktadır.
Kurşunun mekanik özellikleri, alaşımlar yoluyla geliştirilebilir. Antimon en çok bilinen katkı maddesidir. Antimon, kurşuna kablo koruyucularında % 1 oranında, AKÜMÜLATÖR plakaları için % 8 oranında, bazı kimyasal işlemlerdeyse % 10 oranında karıştırılır. Kurşun.antimon alaşımlarının üstün mekanik özellikleri, bir ölçüde çökelme sertleşmesine (Bk. ALAŞIM) bağlıdır ve bu nedenle, yeterli bir yaşlandırma döneminden önce tam mukavemet sağlanamaz. Biraz arsenik eklendiğinde, sertleşebilirlik artar. Tabanca kurşunları, kurşuna % 0,5 oranında arsenik katılarak yapılır.
Kurşunun düşük erime sıcaklığı (327°C), bu metalin, lehim alaşımlarına son derece uygun olduğunu ' gösterir. Bu alaşımlar, belirli erime sıcaklıkları ve katılaşma aralıklarında yapılır. Kurşun ayrıca, döküme de elverişlidir. % 15 antimon ve % 10 kalay katılarak, katılaşma sırasında büzülmesi önlenir. Bu alaşım, basımcılıkta, baskı metali olarak kullanılır. Kurşun aynı zamanda, yatak alaşımlarının da ana bileşenlerinden biridir. Yatağa, dönen bölümün sapmasının sorun yaratmayacağı bir yumuşaklık verir. % 75 kurşun ve % 25 kalaydan oluşan bir alaşım da, süs eşyaları yapımında kullanılır.
Kurşun bileşikleri: Kurşun bileşikleri zehirlidirler. Aşınmaya dayanıklı boyaların yapımında geniş çapta kullanılırlar. Kurşun karbonat (2PbC03Pb lOH]z) beyaz renklidir ve yüksek arılıktaki metalin önce asetik asitte çözündürülmesiyle, sonra da karbon dioksitle çökeltilmesiyle elde edilir. Kırmızı kurşun (Pb,Ot) ve sarı kurşun kromat (PbCrOJ da, boya yapımında kullanılırlar. Kırmızı kurşun, kurşun oksitle (PbO) birlikte, akümülatör levhalarının kaplanmasında kullanılır. Kurşun oksit, silisle eritildiğinde, seramikçilikte kullanılan kurşun sırlara karıştırılan cam hamuru elde edilir. Öteki bileşikler arasında, dinamit DETONATÖR'leri olarak kullanılan cıva fülminat yerine geçen patlayıcı kurşun nitrür (PbN2) ve benzinlerde vuruntuyu önleyici olarak kullanılan kurşun tetraetil sayılabilir.


Kaynak:4-cilt: 4
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
kullanımı, kurşun-, kurşunun, özellikleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:33 .