Nüve Forum


Arkeoloji hakkinda Britanyalilarin kökeni ile ilgili bilgiler


Aşağıda Plutarch'ın Solon'a atıfta bulunarak anlattıkları gibi telaffuzları genel kabulgörmüş telaffuzlardır. Yakın zamana kadar Atlantis'le ilgili tek kaynaktı ve efsanevi hikayeler olarak adlandırılıyordu. ''Plutarch Solon'un Hayatın'da şunları anlatır:Solon Mısır'ı zi-yaret

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.08.11, 23:33
Acemi
 
Üyelik tarihi: Aug 2011
İletiler: 1
thet doğru yolda ilerliyor.
Standart Britanyalilarin kökeni

Aşağıda Plutarch'ın Solon'a atıfta bulunarak anlattıkları gibi telaffuzları genel kabulgörmüş telaffuzlardır. Yakın zamana kadar Atlantis'le ilgili tek kaynaktı ve efsanevi hikayeler olarak adlandırılıyordu.
''Plutarch Solon'un Hayatın'da şunları anlatır:Solon Mısır'ı zi-yaret ettiğinde (M.Ö.600) bir Sais rahibi olan Souchis ve Heliopolis rahibi Psenophis, ona 9000 yıl önce Mısırlıların Batı toprakları ile bağlantısının kesildiğini çünkü Atlantisin seller altında kalarak yıkılışından sonra çamurun denizi geçilmez kıldığını söylemişti'' *
Sais,Souchis,Heliopolis,Psenophis Yunanlıların kendi dillerine uyarladıkları sözcükler dir orijinal değil. Atlantis'de bunlardan biri olabilir
''Yunan alfabesi'nin bu revizyonu M.Ö. 403 yılında Öklid döneminde yapıldı.Revizyonu
eskisiyle karşılaştırdığımızda ,öncelikli değişikliklerin özellikle belli harflerde olduğunu
görüyoruz : Gamma daha önce Kamma idi , Delta daha önce Telta idi Rho daha önce Laho idi, Sigma daha önce Zigma idi bu değişiklilerin kelimeleringenel okunuşlarına uydurmak
amacıyla yapılmış olması mümkündür'' **
Bir kişi dilini bilmediği yada az bildiği bir yabancı***729;nın yada toplumun kendilerini tanımlarken kullandığı seslere göre kendi diline en yakın bir telaffuz üretmeye . Hiç tanımadığı toplumları üçüncü kişilerin tanım ve telaffuzlarına göre anlamaya çalışır. Atlantis'in gerçekte ''Adland'' olması daha muhtemel görünüyor, yunancanın bir anısı olarak hep Atlantis olarak kalacaktır
''Solon Mısır'ı M.Ö. 600'lerde ziyaret etmiş Atlantis ise 9000 yıl kadar önce yok olmuştu.
M.S. 2000'e 9000 ve 600'ü ekleyin.Bu kayıtlara göre , Atlantis 11.500 yıl önce battığı ama çok
çok uzun zaman sonrasına kadar şimdiki seviyesine çökmediğini kanıtlayacağım'' ***
J. Churchward aynı kitaptaki 128'inci sayfasındaki belge ile çelişen bir bilgi veriyor. Sonuçta yıkıma şahit kimse kalmadığı için muhtemel senaryolardan farklı sonuçlara ulaşılması beklenir.
Farklı bir kaynaktan ne oldğuna bakalım
Fecr Suresi
6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
7. Sütunların sahibi İrem'e
Son kral veya Başrahip olmalı
8. ki, o ülkeler (şehirler) içinde bir benzeri yaratılmamıştı.
Burada efsanevi Atlantisi doğruluyor, (ilginç bir mimarisi olmalı!)
Hakka Suresi
6.Âd kavmine gelince onlar da uğultu yüklü , azgın bir kasırga ile helak edildi.
7.Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
8.Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
Fussilet Suresi
13.Bunun üzerine yine başlarım çevirirlerse, o zaman de ki: "Size Ad ve Semud'u(çarpan) yıldırım gibi bir yıldırım haber veriyorum.
14.Onlara:" Allah'tan başkasına tapmayın!" diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman "Rabbimiz dileseydi. melekler gönderildi. Onun için biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmayız!" dediler.
15.Sonra Ad (kavmi) yeryüzünde haksız yere kibirlenmek istediler ve: "Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Ya kendilerini yaratmış olan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu bir düşünmediler de mi? Fakat ayetlerimizi inkar ediyorlardı.
16.Biz de kendilerine dünya hayatında zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde üzerlerine sarsar rüzgarı (dondurucu veya çok gürültülü bir kasırga) gönderdik. Elbette ki, ahiret azabı daha zahmetlidir; hem de onlar kurtarılamayacaklardır.
Zariyat Suresi
41.Bir de Ad'da (ibret verici deliller vardır) ki, üzerlerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
42.(O rüzgar) uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu çürütüp kül gibi ediyordu
Araf Suresi
65.Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka hiçbir ilahınız yoktur! Hala siz O'nun azabından sakınmayacakmısınız?" dedi.
66.Kavminden o küfre dalmış olan cumhur cemaat ileri gelenler: "Gerçekten biz, seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve muhakkak seni yalancılardan biri sanıyoruz." dediler.
67.Hud: "Ey kavmim, bende hiçbir çılgınlık yok, fakat ben alemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim!" dedi.
68.Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum ve ben sizler için güvenilir bir öğütçüyüm.
69.Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığı ile size Rabbinizden bir ihtar geldiğine inanmayıp da şaşıyor musunuz? Düşünün ki, O, sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi iri kıyım yaptı. O halde Allah'ı nimetlerini unutmayıp onları anın ki kurtuluşa erdirilesiniz." dedi.
70."Sen bize yalnız Allah'a tapalım ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi korkuttuğun o azabı başımıza getir de görelim!" dediler.
71.Hud: "İşte üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir öfke indi. Siz, benimle sizin ve atalarınız taktığı kuru adlar hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa Allah onlara hiçbir zaman saltanat indirmedi. Artık gözetin, ben de sizinle birlikte gözetenlerdenim" dedi.
72.Bunun üzerine kendisini ve beraberindekileri, yalnız katımızdan bir rahmet ile kurtardık, ayet lerimize yalan deyip iman etmeyenlerin kökünü kestik.
Şuara Suresi
123.Ad (kavmi de) gönderilen peygamberleri yalanladı.
124.Kardeşleri Hud o zaman onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?
125.Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
126.Gelin Allah'tan korkun ve bana itaat edin!
127.Buna karşı ben sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir.
128.Siz her tepeye bir alamet bina edip eğlenir durur musunuz?
129.Ebedi kalacakmışsınız gibi bir takım sanayiler ediniyorsunuz.
130.Hem tuttuğunuz vakit, merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz.
131.Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
132.O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri verdi.
133.Size davarlar, oğullar, cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar verdi.
134."Cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar ihsan etmektedir."
135.Cidden ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum."
136.Dediler ki: "Sen ha öğüt vermişsin, ha öğüt verenlerden olmamışsın, bizce birdir.
137.Bu sadece eskilerin adetidir
138.Biz azaba uğratılacak değiliz."
139.O'nu yalanladılar; Biz de kendilerini helak ediverdik. Şüphesiz bunda mutlak bir ibret vardır, ama çokları iman etmedi.
140.Ve şüphesiz ki Rabbin, gerçekten O, çok göçlü ve çok merhametlidir.
Hud Suresi
50.Ad'a kardeşleri Hud' u gönderdik, onlara: " Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz yalnızca iftira etmektesiniz.
51.Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum; benim mükafatım, ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız?
52.Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, sonra O'na tevbe ile başvurun ki, size bolca göğün feyzini, bereketini indirsin, gücünüze güç katarak artırsın;
günahkarlar olarak yüz çevirmeyin" dedi.
53.Dediler ki: "Ey Hud, sen bize mucize getirmedin, biz ise senin sözünle ilahlarımızı terketmeyiz ve biz sana inanmayız!"
54.Biz yalnız "Herhalde Tanrılarımızın bazısı seni fena çarpmış." deriz. Hud: "Ben Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun ki, ben ondan başka, ona ortak
koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum; artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra da bana bir an bile süre tanımayın!
55."O'ndan başka herşeyden uzağım, artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra hiç bekletmeyin.
56.Ben kesinlikle hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmışım. O'nun perçeminden tutmadığı hiçbir canlı yoktur. Şüphe yok ki, Rabbim doğru bir yol üzerindedir.
57.Eğer siz yüz çevirirseniz, ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluk da getirir ve siz O'na zerrece zarar veremezsiniz. Rabbim, kesinlikle herşeyi gözetip koruyandır." dedi.
58.Fermanımız geldiğinde Hud'u ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, hem onları ağır bir azaptan kurtardık.
59.İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular.
60.Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde bir lanet cezasına çarptırıldılar. Bak işte, Ad topluluğu Rablerine küfrettiler ve bak işte, defoldu gitti Hud'un kavmi Ad!

Bu felaketten kurtulanlar Avrupa'da bazı halkların ataları olabilir. Hud ve arkadaşlarıAtlantisten ayrılan son kafile diyebiliriz , O felaketten önce başka gruplarda ayrılıp kendi kolonilerini kurmuş olmaları muhtemeldir.Kuran'da Hud ile Ad ülkesi (Atlantislilerin) diyaloğuna Hud'a inananları küçümseyip düşük akıllılar olarak nitelemeleri o ülkede efendiler ve köleler en azından yöneticiler ve işçiler gibi katı sınıfsal bir yapı , ırkçılık daha muhtemel (Mısırda İsrailoğullarının başına gelenin birbenzeri).
Toplumlar egemen kültürün baskılarına maruz kalsada (Roma ***8211; Avrupa ,Arap-İslam dünyası) kendi uzun geçmişlerinden izler taşır. Dini ritüellere kendi kültürlerinden eklemeler yapmaktadırlar, isimler , dil vb.
Adland (Atlantis)'dan çıkan son kafile muhtemelen Britanya'ya gitmiştir, Hud ismi pek fazla yaygın olmasa'da soyadlarında (Hudson) yaşıyor, ayrıca Ferguson, Hutchinson 'ların atalarıda muhtemelen o kafiledeydi, 11.500 yıl önce Kıta şimdikine göre çokça soğuk ve çoğalmak için fazla müsait olmadığından uzun birdönem düşük yoğunluklu nüfusla yaşamış olmalılar , Avrupadan gelen göçmenler hariç (Alman , İskandinavlar) gibi
Her eski toplum illaki kalabalık olacak diye bir kuralda yok,örnek Yunanlılar çok daha eski bir halk olmalarına rağmen nüfusları gayet az.Yakın zaman'da Roma'nın hakimiyetine kadar fazlaca bir bilgiye sahip değiliz (Arapların Yahudilerin henüz Dünya sahnesine çıkmadıkları bir dönem) , Roma imparatorluğunun Britanya'da egemenlik kurma ihtiyacı ada'da ciddiye alacak kadar çok nüfus olmaya başladığına işarettir, tarım ve inşaat işlerinde kullanabileceğiniz yoğun bir nüfus yok ise o ülkeyi işgal etmenizin bir anlamı olmaz (o devrin gerçeği),Kıta Avrupasından'da nüfus takviyesi başka bir gerçeğimiz (Bütün bu hareketlilik iklimle birebir bağlantılıdır)

Aşağıda Atlantislilerin kökenleri hakkında bazı ipuçları.
''Le Plongeon tarafından Yukatan'da bulunan yazıtlar şöyle söylemektedir:Atlantis'e ilk yerleşenler bir grup Maya idi'' ****
''Schliemann: Maykarne , Girit'te bulunan bir tablet ,Schliemann'ın tercümesiyle şöyle belirtiyor:Mısırlı'lar Misardan gelmişlerdi. Misar tarih tanrısı Thoth'un çocuğuydu. Thoth birAtlantis rahibinin göçmen oğluydu. Saisteki ilk tapınağı o inşaa etmişti ve orada geldiği yerin bilgeliklerini öğretmişti'' ****
Troano yazmaları :Kardeşi Aac'ın gazabından kaçan Kraliçe Moo ,yolunu yükselen güneşe doğru çevirdi ve sonunda Nil kıyılarında yeni kurulmuş olan Maya yerleşim merkezine ulaştı. Orada kurucu Thoth ile buluştu;Thoth onun arkadaşı ve dini konularda danışmanı oldu'' ****

Stonehege kalıntarın'da görülen daire şekli J. Churchward'ın Mu'nun Kutsal Sembolleri adlı kitabında ayrıntılı biçimde anlatılmıştı. Adland'dan gelenlerin oradaki inşaat bilgisiyle yaratıcıya şükür ve/veya ibadet yeri olarak yaptıkları tapınak olabilir.
Mu Ülkesi'nin çocukları Shambala Kitapları 1. Baskı Çev:Arlene Yeniçeri Sayfa 103 ( *)
Mu Ülkesi'nin çocukları Shambala Kitapları 1. Baskı Çev:Arlene Yeniçeri Sayfa 132-133( **)
Mu Ülkesi'nin çocukları Shambala Kitapları 1. Baskı Çev:Arlene Yeniçeri Sayfa 103 ( ***)
Mu Ülkesi'nin çocukları Shambala Kitapları 1. Baskı Çev:Arlene Yeniçeri Sayfa 144( ****)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
britanyalilarin, kökeni

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:43 .