Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Toplum ve Yaşam > Kuruluşlar > Türk Patent Enstitüsü > Marka ve Coğrafi işaretler başvuru kılavuzu, hazırlanması,ilgili bilgi,belge,işlemler

Türk Patent Enstitüsü hakkinda Marka ve Coğrafi işaretler başvuru kılavuzu, hazırlanması,ilgili bilgi,belge,işlemler ile ilgili bilgiler


MARKA 3. 556 sayı l ı Markalar ı n Korunmas ı Hakk ı nda Kanun H ü km ü nde Kararname anlam ı nda Marka; "Bir i ş letmenin mal

Türk Patent Enstitüsü Patent , Marka tescil belgesi, Endüstriyel Tasarım tescil belgesi, Coğrafi İşaretler tescil belgesi,Entegre Devre Topoğrafyası tescil belgesi vermeye yetkili tek kurum TPE'dir.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.03.08, 22:21
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka ve Coğrafi işaretler başvuru kılavuzu, hazırlanması,ilgili bilgi,belge,işlemler

MARKA

3. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında Marka; "Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabildi ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir."

4. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

5. Marka Hakkı, markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.Daha fazla bilgi için


Türk Patent Enstitüsü
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.03.08, 22:26
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka çeşitleri

MARKA ÇEŞİTLERİ

6.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatım ve /veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarım başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİ
LER
(Kimler Marka Tescil Ettirebilir?)
07. 556 sayı
lı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.
Yedinci paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyannca marka korumasından aynışekilde yararlanır.

MARKA HAKKINDAN YARARLANMA
08.
27 Haziran 1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 556 sayılı KHK ile bu Kararnamenin uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve 7 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4128 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre, marka sahibi olmak isteyenlerce yapılması gerekli bazı işlemler bulunmaktadır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.03.08, 22:27
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka olabilecek veya olamayacak işaretler

MARKA OLABİLECEK VEYA OLAMAYACAK İŞARETLER
09.
Bir işaretin marka olabilmesi için bazıözelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez (KHK Mad. 7):
a) 5 inci maddede belirtilen marka tanımına girmeyen işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
c) Ticaret alanı
nda cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlan münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
h)Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan
kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka malolmuş ve ilgili
mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren
markalar,
i)
Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı
maddesine gö
re tanınmış markalar,
i) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı markalar.
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırdedici bir nitelik kazanmış ise (a), (c), (d)
bentlerine göre tescili reddedilemez.
10. Ticaret unvanları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.
11. Gerçek ya da tüzel kişiler birden çok marka tescil başvurusunda bulunabilir. Ticaret ve hizmet markası birlikte veya ayrı ayrı tescil ettirilebilir. Bir marka başvurusu; ticaret, hizmet, ticaret ve hizmet, garanti veya ortak marka çeşitlerinden sadece birisi için yapılmalıdır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.03.08, 22:28
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka tescili

MARKA TESCİLİ

12.
Marka tescil ettirmek isteyen kimse Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na başvurur. Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.
13. Marka tescil başvurulan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve 7 Kasım 1995 tarihinde, yürürlüğe giren 4128 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre işlem
rür. Kararnamenin uygulama şeklini gösterir Yönetmelik 5 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş, 20 Nisan 1999 tarihlerinde, 02 Ekim 2002 tarihinde ve 09 Nisan 2005 tarihlerinde Yönetmelikte bazı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.
14. Yasa hükümleri uyarınca korumanın başlama tarihi; müracaat evrakının usulüne uygun olarak hazırlanıp Türk Patent Enstitüsü'ne verildiği gün, saat ve dakikadır. Başvuru sahibinin, posta aracılığıyla başvuruda bulunması halinde,
bu başvurular Türk Patent Enstitüsü'ne geliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunda eksiklik var ise bu eksikliğin iki ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru eksikliklerinin tamamlandığı gün, saat, dakika itibariyle yapılmış sayılır. Eksiklikleri tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 16.03.08, 22:30
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka Başvurusunun Hazırlanması


Ön Araştırma
15. Marka tescil başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin, başkası adına tescilli olup olmadığına ilişkin ön araştırması, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca ücret karşılığında yapılmaktadır.
Marka Başvurusunun Hazırlanması
16.
Bir marka başvurusunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitü'ye verilmesi gerekir.
a) Dilekçe: Ek l'de gösterilen örneğe uygun olarak antetsiz düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılıp, istenilen bilgiler noksansız olarak verilerek imzalanacak ve ilgili bölüme marka örneği yapıştırılacaktır. Dilekçede markanın kullanılacağı mal veya hizmetler genel ifade kullanılmadan yazılacaktır. 31.12.2001 tarih ve 24627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BİK/TPE 01/2 nolu tebliğe (2.7.2002 tarihli Resmi Gazetede düzenleme yayımlanmıştır.) uygun olarak istenilen sınıf veya sınıflar ayrı ayrı ve sınıf ve alt grup numaralan da belirtilerek yazılacaktır. Marka tescil başvurusunu; marka sahibi doğrudan veya vekili aracılığıyla yapabilir. Başvuru (veya diğer işlemler) vekil tarafından yapılıyor ise, tayin edilen vekil Türk Patent Enstitüsü Marka Vekili Siciline kayıtlı vekillerden birisi olmalıdır. Türk Patent Enstitüsü marka vekili siciline kayıtlı olmayan kişiler marka vekili olarak tayin edilemez. Mal veya hizmet listesinin Enstitüce düzenlenmesi halinde, verilen hizmete karşılık olarak liste düzenleme ücreti başvuru sahibinden istenir. Ayrıca, rüçhanh başvurularda rüçhan ücretinin ödendiğini gösterir belge aslının başvuru anında verilmesi gerekir.
b) S Adet marka örneği: Marka olarak kullanılmak üzere saptanan işaret en az 5x5
cm. en fazla 7x7 cm. ebadında hazırlanmalıdır. Marka örneği renkli veya siyah beyaz olabilir. Marka örneğinde Latin harflerin dışında harf ve rakam bulunması halinde bunların Latin harfleri ve rakamları karşılığının belirtilmesi zorunludur.
c) Marka Başvuru Harcı ve Ücreti Ödenti Belgesi aslı. (Ücretler marka sahibi ya da kanuni vekili adına yatırılacak, unvan veya adres farklı olmayacaktır.)
d) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı.
e) Başvuru; "Garanti Markası" ya da "Ortak Marka" tescili için yapılıyorsa markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir, noter onaylı bir teknik yönetmelik hazırlanarak, müracaat evrakı ile birlikte verilmelidir. (Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen özelliklere sahip teknik yönetmelik)
17. Bu belgelerin eksik olması durumunda, eksikliklerin tamamlanması için iki ay süre verilir. Başvuru tarihi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle belirlenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru yapılmamış sayılır.
18. Başvurunun tesciline karar verildikten sonra istenecek belgeler;
a) Marka Tescil Harcı ve Ücreti; Marka tescil harcı ve ücreti ödenti belgesi aslı.
b) Vekâletname; Marka vekili tayin edilmesi durumunda gereklidir. (Başvurunun
geri çekilmesi veya iptali durumunda noter onaylı) Türkiye'de yerleşik olmayanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescille doğan haklarını kullanabilmek için Türkiye'de yerleşik olan bir vekil tayin etmek zorundadırlar. Enstitü vekil siciline kayıtlı olmayanların marka vekili olarak yaptıkları başvurulara ilişkin yazışmalar, başvuru sahibi ile yapılır. Vekilin değiştirilmesi veya farklı vekil tayin edilmesi durumunda yazışmalar yeni vekil ile sürdürülür. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. www.tpe.gov.tr, 556 sayılı KHK'nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik.)
19. Tescil başvurusunda noksan olduğu başvuru sahibine bildirilmesi durumunda, tamamlanması istenen belgeler yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen sürelerde Enstitüye verilmelidir. Değişiklik işlemleri talebi ile ilgili olarak, giderilmesi istenen noksanlıkların 2 aylık süre içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır ve ödenmiş olan ücret Enstitüye irat kaydedilir.
_______

* Harç ve Ücret: Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili harçlar yürürlükle bulunan Harçlar Kanunu 'na göre belirlenir. Ücretler ise, 544 sayılı KHK'nın 6/fve 25 nci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü 'ııce uygulanmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakaulığı'ııca çıkarılan "Ücret Tarifesi "ne ilişkin olarak yayımlanan Tebliğde belirlenir. Marka işlemlerine ait harç ve ücret miktarlarım belirten liste kitapçığın sonımdadır.
* Hataların Düzeltilmesi: Marka veya başvuru sahibi veya bunların vekili tarafından yapılan, marka siciline, belgelere, yazışmalara, Bültene veya Gazeteye yansımış olan, başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar ile ifade ya da kopyalama hatalarının ve aşikar hataların düzeltilmesine ilişkin talebin, hatanın yer aldığı belgenin veya yazışmanın Enstitü tarafından gönderildiği veya Gazetede/Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde yapılması gerekir. Talebin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur;
a) İlgili marka başvuru numarası veya tescil numarası ile düzeltilecek hala ve yapılacak düzeltmeyi içeren imzalı talep dilekçesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahihi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Markaya, başvuru dilekçesi veya tescil belgesi kapsamında yer almayan malları/hizmetleri ekleme sonucunu doğuracak
düzeltme talepleri kabul edilmez. Marka örneği üzerinde değişiklik sonucunu doğuracak hiçbir düzeltme talebi kabul
edilmez. Bahsedilen türlerde düzeltmeleri içeren talepler için ücret iadesi yapılmaz irat kaydedilir.
Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya lescil ile ilgili olduğu durumlarda, halanın ve talep edilen düzeltmenin
her bir başvuru ve lescil için aynı olması ve ilgili tüm başvuru ve lescil numaralarının taleple beyan edilmesi koşuluyla tek
bir talep yapılması yeterlidir. Ancak düzeltme talep edilen her başvuru veya tescil için ayrı ayrı ücret ödenir.
İddia edilen halanın gerçeklen var olup olmadığı konusunda haki: nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, noter
tasdikli de dahil, delil sunulmasını isleyebilir.
Enstitü, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili olarak kendi yaptığı hataları resen veya talep üzerine
ücret almadan düzeltir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 16.03.08, 22:32
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Rüçhan (Öncelik) Hakkı

20. Rüçhan (Öncelik) Hakkı: Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesı'ne üye ülkelerden birinde yapılmış bir başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde kullanılmalıdır.
21. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan (öncelik) hakkı sona erer.

22. Rüç
han (Öncelik) Hakkından Yararlanma:
Marka başvurusu yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler, marka tescil ettirilebilecek ülkelerin herhangi birinde, yetkili makamlara bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları marka tescil başvurusundan doğan bir hak olarak başka ülkelerin birinde tescil belgesi olmak üzere yaptıkları başvurulan veya ülkelerde açılan resmi sergilerde mal veya hizmetlerini sergilediklerini belgeleyenler yararlanabilirler.

23. Rüç
han (öncelik) Hakkından Türkiye'de Yararlanma:
20 nci paragrafta belirtilen rüçhan (öncelik) hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal veya hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye'de rüçhan (öncelik) hakkından yararlanırlar.

24. Rüç
han (öncelik) hakkından yararlanabilmek için gerekli belgeler;
a)
Marka, Paris Sözleşmesı'ne üye ülkelerin birinde tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış ise o ülke tarafından verilen "belge" (Noter onaylı tam tercümesi) veya başvuru talebi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, serginin açıldığıülkenin yetkili makamından alınacak ülke adı, serginin açılış tarihi, mal veya hizmetin gösterime sunuluş tarihini de içeren "belge" aslı. (Yabancıülkelerdeki sergilere dayanıyorsa noter onaylı tam tercümesi).
b) Rüçhan hakkı istemi başvuru dilekçesinde belirtilerek, dilekçeye harç ve ücret ödenti belgesi aslı eklenmesi zorunludur.

İ
stem Halinde Enstitünün Vereceği Belgeler

25. Menş
e Memleket Belgesi:
Türkiye'de marka başvurusu veya tescilli markası bulunanlara, 6 ncı paragrafta belirtilen ülkelerden birinde, markasını tescil ettirmek istediğinde, harç ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslı ile başvurulması halinde verilir.

26. Marka Tescil Belgesi Sureti:
Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir.

27. Marka Tescil Belgesi Sicili Sureti:
Kararnamenin 39/c maddesi "Marka sicili alenidir" hükmüne amirdir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli markaya ait "sicil sureti" verilir. Sicil sureti isteminde, marka tescil numarasının belirtildiği dilekçeye, suret harcı ile ücreti ödenti belgesi aslı eklenerek Enstitü'ye verilmesi gerekmektedir.

28. Ö
n Yazı:
Marka tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu yaptığını belirtir "ön yazı" verilir. Ön yazı verilebilmesi için, başvurunun usulüne uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme ücreti yatırılarak ön yazı isteğinin belirtilmesi gerekir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmez.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 16.03.08, 22:33
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Marka başvuru sahibi ve marka sahibinin yükümlülükleri

MARKA BAŞVURU SAHİBİ VE MARKA SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İTİRAZ

29. Marka başvurularının tamamı 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30 uncu, Yönetmeliğin 10. maddeleri kapsamında incelenerek tümüyle reddedilmeyenler, Kararnamenin 33 üncü, Yönetmeliğin 13. maddeleri gereği aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteni'nde kısmen veya tamamen ilan edilir. Önceki hak sahipleri bültende yayımlanan marka başvurularını kendi markasına / markalarına benzer buldukları takdirde, Ek Il'deki örneğe uygun olarak, A4 normunda düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla hazırlanmış itiraz dilekçesi ile Enstitü'ye itiraz etmelidir.
30. Tescil başvurusu yapılmış ve bültende ilan edilmiş bir marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğine veya başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır.
31. İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. İtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise, vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. İtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise ek bir bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. İtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Enstitü itiraz sahibinden, öngörülen sürede gönderilmek üzere; ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Ek belge, kanıt ve gerekçeler süresi içerisinde Enstitüye verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

İtiraz nedeni olabilecek hususlar ile gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

32. Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından itirazda bulunulması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından kanştınlma ihtimali varsa ve bu karıştırma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

33. Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazıüzerine reddedilir.

34. Tescilsiz bir markanı
n veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez:

a) Markanı
n tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.

35. Marka, tescil edilmiş
veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar ve hizmetlerde kullanılabilir. Ancak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazıüzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

36. Tescil iç
in başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itiraz üzerine tescil başvurusu reddedilir.

37. Ortak ve garanti markaları
nın sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

38. Bir markanı
n yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonraki iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 16.03.08, 22:35
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Enstitü Kararlarına İtiraz

Enstitü Kararlarına İtiraz

39. Enstitü
tarafından alınacak kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Alman kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.

40. İ
tiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitü'ye yapılır. İtirazın değerlendirilmesi için itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir. Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak Enstitü'ye verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise, vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. İtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. İtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 16.03.08, 22:37
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Markanın devamlılığı

MARKANIN DEVAMLILIĞI

41. Yenileme: Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir.. Marka hakkının devamı için, marka Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16ncı ve 17nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yenilenmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.
Yenileme başvurusu, Elektronik Ağ sayfasında verilen "Marka Tescil Yenileme Formu" ile yapılabilir. Yenileme, marka sahibinin veya vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Her marka için ayrı talep yapılmalıdır.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin
olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını
isteyebilir.

42. Unvan, Adres veya Nev'i Değişiklikleri: Unvan, adres veya nev'i değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Talep dilekçesi,
b) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla
marka tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına
bakılmaksızın tek bir ücret ödenir.
Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin
olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını
isteyebilir.

43. Marka Mülkiyetinde Değişiklik: Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması durumunda sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.

1- Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur; a) Talep dilekçesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da bu sözleşmenin veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
smi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.

2- Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Birleşmeye konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b) Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli örneği ve birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

3-Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdikli örneği,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

4-Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;
a) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı,
c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf

Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması durumunda, ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin
aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur, ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için ayrı ücret ödenir.

Makul nedenlerle şü
pheye düşülmesi durumunda Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdikli olması da dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 16.03.08, 22:39
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart lisans

44. Lisans: Marka sahibi, marka tescil kapsamında yer alan eşyalardan/hizmetlerden bir bölümünün veya tamamının üzerinde markasının kullanma hakkını (lisans) üçüncüşahıslara verebilir. Lisansın kaydı için; noter onaylı lisans sözleşmesi, marka tescil belgesi aslı, lisans alan adına uğraşı belgesi ve imza sirküleri gereklidir. Lisans sözleşmesinde, markanın tarih ve numarası, kısmi lisanslarda lisansa konu mal veya hizmetler, lisans hakkı verenin ve alanın adı, soyadı, tüzel kişi ise unvanı, uyruğu, lisans bedeli (bedelli veya bedelsiz), ikametgâh adresi ve lisansın süresinin belirtilmesi ve lisans harcı ve ücreti ödenti belgesi aslının gönderilmesi gerekir. Lisansı verilen markanın yenilenmesi durumunda lisans devamı ücreti yatırılarak, lisansın yeniletilmesi gerekmektedir.

45. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans ş
eklinde verilebilir. Aksi Sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir.
İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve
hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.
Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

46. Haciz:
Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır.
Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatmlmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın haczi, devrine engel değildir.

Teminat olarak gö
sterilen markanın sicile geçirilebilmesi için;
Talep dilekçesi, teminat sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti, marka tescil belgesi aslı, teminat ücreti ödenti belgesi aslı ile vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri gereklidir.

47. Teminatı
n marka sicilinden kaldırılabilmesi için:
Sözleşmenin karşılıklı olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının verilmesi zorunludur.

48. Rehin:
Marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Rehin talebinin marka siciline iş
lenebilmesi için;
Talep dilekçesi, rehin sözleşmesi, marka tescil belgesi aslı ile rehin ücreti ödenti belgesi aslı gerekir. 49 /

A. Marka Rehni, rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşul veya sürenin ortadan kalkmış olması veya markanın icra yoluyla satılması ile sona erer.

49
/ B. Marka Hakkından Vazgeçme: Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir;
a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/ veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,
c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,
e) Ücretin ödendiğini gösterir belge.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
başvuru, belge, bilgi, coğrafi, hazırlanması, ilgili, işaretler, işlemler, kılavuzu, marka

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 06:12 .