Nüve Forum


Siyasal Bilimler hakkinda siyaset ve ekonomi ile ilgili bilgiler


DÜNYA EKONOMİ BİRLİĞİ Dünyada tarih boyunca sorunların çoğu varlıkların yönetimi ve denetiminden skaynaklanmaktadır , daima toplumların içinden belli gurup veya guruplar çıkarları doğrultusunda kanunları,gelenekleri esnetip varlıkları konrtol etme isteği ve

Like Tree1Likes
  • 1 Post By metrov

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.12.14, 19:00
Acemi
 
Üyelik tarihi: Dec 2014
İletiler: 1
metrov doğru yolda ilerliyor.
Standart siyaset ve ekonomi

DÜNYA EKONOMİ BİRLİĞİ

Dünyada tarih boyunca sorunların çoğu varlıkların yönetimi ve denetiminden skaynaklanmaktadır , daima toplumların içinden belli gurup veya guruplar çıkarları doğrultusunda kanunları,gelenekleri esnetip varlıkları konrtol etme isteği ve eylemi içinde olmuşlardır. Bu nedenden ötürü mal ve hizmetlerin esnetilemez temel yasalarla denetim ve paylaşımına ihtiyaç vardır.
YÖNETİM
1.1.Yönetime seçilecek vekiller kadın ve erkek nüfus oranlarına göre yapılır.
1.2.Seçilecek kadın ve erkek sayısı belirlendikten sonra kadınlar kadın vekil, erkeklerde erkek
vekilleri seçer.
1.3.Partiler sadece kadın veya erkeklerden oluşabilir, ama ideali kadın ve erkeklerden karma
yapıdaki partilerdir.
1.4.Para ve hukuku ilgilendiren konulardaki değişimler referandumla yapılır, vekillerin
belirlenecek bir oranda başvurusu veya halktan gelecek % 1` lik oranda imza`lı dilekçe
1.5.Bu belgedeki yasalarla yönetilen ülkeler birlik üyesi sayılır.
1.6.Birlik üyelerinin oluşturduğu ortak denetim kurumları vergi ve uluslar arası para
hareketlerini denetlemekle yükümlüdür.
1.7.Her ülkenin kendi özgünlüğünü koruma hakkı vardır bu nedenle üye ülkelere vizeleri
kaldırma baskısı yapılamaz.(ülkeler (insanlar) güvendikleri ve mutlu oldukları
birliktelikleri devam ettirirler.)
VERGİ
2.1.Toplumdaki bütün bireyler gelir durumu ne olursa olsun her yıl toplam varlığının % 8.3 ünü
vergi olarak ödemek zorundadır.
2.2.Ülkeler içinde her bireyden alınan % 8.3 lük vergi gelirinin % 8.3 lük kısmını birlik
üyelerinin oluşturduğu ortak havuza aktarılır.
2.3.Üye ülkelerde öncelik olarak acil gıda ve tıp yardımları yapılır.(olası yolsuzlukları
engellemek için çalışmalar üye ülke elemanları tarafından yürütülür ayrıca bu çalışmalarda
ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti uygun kalite ve fiyatta ise lokal üreticilerden temin ederek
destek olunur.
2.3.1.Yoksul üyelere kendine yetecek sürdürülebilir tarım,eğitim,sağlık,çevre öncelikli olmak
üzere programlar yapılır (para verip yapmalarını beklemek yerine bizzat yerinde programı
yürütmelidir.)
2.4. Birliğin ortak havuzundaki paranın % 8.3 ü AR-GE harcamalarına harcanarak daha az emek
ve parayla daha çok insana ulaşma olanağı sağlayacağını bilinmeli (bu oran günün
şartlarına göre dahada arttırılabilir).
2.5.Bu merkezlerde geliştirilen her türlü ürünü ortak lisans ve standart ile üye ülkeler üretme
hakkına sahiptir.
2.5.1.Ülkeler maksimum % 25 karla satma yetkisi ile işletme/işletmelere ihaleyle verilir.
2.5.2.Ulusal ve uluslar arası tekel oluşumunu engellemek yönetimlerin görevidir.
2.5.3.Ortak lisanslı ürünler üye ülkeler arasında gümrüksüz satılır.
2.6.Vergisi alınmış para işletilmemiş ise(iş yeri açma,bir işletmeden hisse alımı vb.)her yıl
yeniden vergilendirilir.
2.7.Yıl içinde ister asgari ücretle gelir elde etsin isterse işletme sahibi olsun herkes için
vergilendirme aynı orandadır % 8.3
2.8.Üretim veya hizmet amaçlı olsun işletmeler vergilendirilmez.
2.9.İşletmenin kar yada zarar etmesi bireye fatura edilecek verginin oranını değiştiremez,mal
sahibinin varlığından alınır
2.10.Yabancı bir yatırımcı ise işletmeye birey muamelesi yapılır.
2.10.1.Yasal olmayan para hareketleri farkedilir ise yıllık cirosunun % 50 si kadar ceza verilir.
İşletmenin yöneticisi 3 yıldan az olmamak şartı ile asgari ücretle zorunlu kamu
hizmeti ile çalışma ve en düşük konforlu sosyal konutlarda yaşamak zorunda bırakılır.
Sonrasında 25 yıl süreyle yönetici ve işyeri sahibi olma hakkı elinden alınır. Suç şüpheye
yer vermeden kanıtlanmış ise (kasıtlı yapıldıysa).
2.10.2.Yabancı yatırımcı vergisini verdikten sonra varlığını yurt dışına taşımak isterse ilave
olarak ülkenin belirleyeceği vergiyi ödemek zorundadır. (sistemi bozma riski nedeniyle
bu uygulama gerekli)
2.10.3.Aynı sistemi uygulayan birlik üyesi ülkeler arasındaki varlık transferlerinde ilave vergi
uygulanmaz
2.11.Diğer ülkelerle ikili anlaşmalar yapılıp olası varlık kaçağını engellemek yönetimin
görevidir.
2.11.1.Anlaşmaya yanaşmayan ülkelere ilave gümrük vergileri veya daha farklı uygulamalarla
caydırıcılık sağlanır.
2.12.Temel ihtiyaçlar hariç ne kadar gümrük vergisi uygulanacağı üyelerin ortak kararlarıyla
belirlenir.
2.12.1.Anlaşmaya varılması zor bir konu olduğundan (yerel tekelleşme riski,kaliteli ürüne
uygun fiyatla ulaşma,lokal üreticileri destekleme) denge iyi kurulmalı.
SOSYAL POLİTİKA
3.1.Bireyler temel gıda,enerji,eğitim,konut gibi sosyal yardım talep ederse ilave vergiler
vermek zorundadır (örnek sağlık için +% 10, temel gıda için +% 15 gibi) , O dönemin
şartlarına göre vergi oranlarının arttırılması veya azaltılması referandum şartı ile belirlenir.
3.2.Temel gıda ,eğitim,enerji, gibi programlardan faydalanmak istemeyenler ilave vergileri
ödemekle yükümlü değildir.
3.3.Her bireyin doğumundan ölümüne kadar genel sağlık sigortasından faydalanma hakkı vardır.
3.3.1.Genel sağlık sigortasından faydalanmak istemeyen bireyler en pahalı tedavi masrafı kadar
teminat göstermek zorundadır.
3.3.2.Ülkenin yıllık sağlık harcamalarına kişi başı düşen miktar ve ilave olarak sistemin
sürdürülebilmesi için gereken yatırım planları hesaba katılarak her bireyden alınır.
3.4.Yönetim gıda,enerji,sağlık,eğitim gibi sektörlerin maliyet ve kar oranlarını makul düzeyde
tutabilmek için müdahil olur
3.5.Üreticilerden gıda alımı,depolama,işleme ve dağıtımı için satın alacağı ürünlerin miktarını
ve kalite standardını ilan edip üreticileri yönlendirir(yasaklayarak değil).
3.6.Gıda işleme depolama ve dağıtım işlerini etkin bir şekilde yapabilmek için yönetim yatırım
yapmakla sorumludur. 50.000 ve üstü nüfusa sahip her şehire depolar ve dağıtım ağları
kurması gerekir (günün şartlarına göre değişimlere açık bir konu)
3.7.Temel gıda ürünlerinin neler olacağı her ülke kendi halkına referandum ile sorar.
3.8.Çiftçilerin maliyetlerini aşağıya çekebilmek için sosyal yardım alan bireyler (gıda,sağlık, ..)
çiftlik ve gıda üretim tesislerinde çalıştırılır.
3.8.1.Buralarda çalışacak bireylerin barınma ve yemek ihtiyaçları işletme tarafından karşılanır.
3.9.Gıda ürünleri dahil kamunun alacağı mal ve hizmetler`e en fazla % 25 kar verilir.
EĞİTİM
4.1.Bütün yurttaşların başlangıçtan üniversiteyi bitirene kadar olan eğitim masrafları kamu
tarafından karşılanır.
4.1.1.Karşılığına öğrencilerden kamu hizmeti alınır
4.1.1.1.Lise ve üniversite öğrencilerine alınacak hizmetle ilgili okulda eğitim verilerek
bulunduğu şehirde görevlendirilir.
4.1.1.2.Yerel yönetim gözetiminde işyerlerinin denetimi (restoranlar,gıda üretim tesisleri,trafik
gıda işleme ,depolama vb.) okul saatleri dışında dönüşümlü olarak yapılır.
4.1.1.3.Üniversite öğrencilerinden ağırlıklı olarak mali denetim , asayiş ,savunma gibi alanlarda
hizmet alınır.
4.1.1.3.1.Savunma ile ilgili eğitim temelli görevler ağırlıklıdır.
4.1.1.3.2.Birliğe üye ülkeler ulusların daha yakın ve güvenilir ilişkiler geliştirebilmeleri için her
ülkenin belirleyeceği bir alanda birliğe üye ülkelerden gelecek genç adaylara karma
olarak temel askeri eğitim verilir, kamplar için ortak minimum standartlar belirlenir.
4.1.1.4.İleri bilgi gerektiren alanlarda (criminal laboratuar görevlileri vb.) profesyonel
personellerin gözetiminde görev yaparlar.
4.2.Birey ilave olarak başka okullarda okumak isterse kendi masraflarını karşılaması gerekir
kamu okul ile beraber çalışma imkanı sunarak gelişimine katkıda bulunur.
4.3.Toplumda ihtiyaç duyulan becerilere sahip bireylerin eksikliği kamu tarafından verilen
ilave ücretsiz eğitimlerle giderilir
4.4.Her bir birey için harcanan anaokulundan üniversiteyi bitirene kadarki masrafları ülkedeki
ortalama ömürden eğitimi tamamladığı yaşı çıkarılarak kalan ömre yıllık ne kadar
düşüyorsa ücreti alınır.
4.4.1.Lise ve üniversite dönemlerinde yaptığı hizmetler ödenecek borçtan düşülür.
4.5.Okul öncesi eğitim çocuk anne sütüne bağımlılıktan kurtulduktan sonra herkes için şarttır.
4.5.1.Üniversite öğrencileri ağırlıkta olmak üzere bu kurumlarda kamu hizmeti yaparlar
4.5.2.Yaşlanmış(tecrübeli) ve akıl sağlığı kuvvetli bireylerin bakımının yapıldığı kurumlar okul
öncesi eğitim yapan kurumlara çok yakın inşa edilerek çocukların eğitiminde yardımları
alınır.
4.5.3.Çalışan anne-baba ların ihtiyacına yönelik 24 saat bakım hizmetide verilir.
4.6.İlköğretim her 50.000 nüfus için kampus/okul modelinde yapılır el becerisi , davranış , spor
dahil komple eğitim verilir,
4.6.1.Çalışan anne-baba lar için kampus/okul`da yatakhaneler ve bakıcılar bulundurulur.
4.6.2.Okul öncesi ve ilköğretimde ağırlıklı olarak üniversiteli öğrencilerden faydalanılır
Devam edecek....................
HUMANITY
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ekonomi, siyaset

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:23 .