Nüve Forum


Fransızca hakkinda Fransızca Terimler ile ilgili bilgiler


M magicien büyücü magie büyü magie blanche ak büyü magie contagieuse bulaşkan büyü magie defensive koruyucu büyü magie de la mort ölü büyüsü magie de l'amour aşk büyüsü magie destructive

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 24.01.08, 14:09
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

M

magicien büyücü
magie büyü
magie blanche ak büyü
magie contagieuse bulaşkan büyü
magie defensive koruyucu büyü
magie de la mort ölü büyüsü
magie de l'amour aşk büyüsü
magie destructive yıkıcı büyü
magie du chasse av büyüsü
magie effigique görüntüsel büyü
magie homeopathique benzer duyusal büyü
magie imitative öykünümsel büyü
magie negative olumsuz büyü
magie noire kara büyü
magie populaire halk büyüsü
magie positive olumlu büyü
magie productive üretimsel büyü
magie sympathique sıcaklık büyüsü
magisme büyücülük
mana kutgüç
manisme atadirimcilik
margaritomancie inci bakısı
marque im materielle traditionnelle gelenek özdeği
materiels folkloriques halkbilim gereçleri
materiels superstitieux boşinanç özdeği
mauvais oeil gözdeğme
medicine moderne çağdaş sağaltmanlık
medicine populaire halk sağaltmanlığı
medicine primitive ilkel sağatmanlık
meteorologie populaire halk havabilgisi
methode chronographique çağçizge yöntemi
methode comparative karşılaştırma yöntemi
methode cross-culture çapraz kültür yöntemi
methode geographique coğrafyasal yöntem
methode geographo-histotorique tarihsel-coğrafyasal yöntem
methode historique tarihsel yöntem
methode phychologique tinsel kuram
methode psycho-sociale toplumsal -ruhsal yöntem
methode synchronique tarihsel sıralama yöntemi
methode typologique örnekleyici yöntem
metier populaire halk zanaatı
milieu folklorique halkbilimsel çevre
milieu geographique coğrafyasal çevre
milieu naturel doğal çevre
milieu social toplumsal çevre
mode moda
modele üniversel genel örnek
moeurs töre
morphologie dışyapı
mort ölüm
motif örge
motif - complexe örge tümgesi
motif de la societe toplumsal örge
motif extraordinaire tansık örge
motif imaginaire imgesel örge
motif mythique söylen örgesi
musicologie müzikbilim
musique müzik
musique du peuple halk müziği
musique folklorique halk müziği
mutation değişi
myomancie fare bakısı
mythe söylen
mythe de la vie yaşam söyleni
mythe ergologique işbilimsel söylen
mythe social toplumsal söylen
mythographe söylenyazımcı
mythographie söylenyazım
mythologie söylenbilim
mythologie comparee karşılaştırmalı söylenbilim
mythologie historique tarihsel söylenbilim
mythologiste söylenbilimci
mythologue söylenbilimci
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 24.01.08, 14:11
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

N

naissance doğum
naissance de vierge erden doğumu
nation ulus
native ilkel
naturalisme doğalcılık
nature doğa
nature mythe doğa söyleni
necromancie ölü bakısı
neo-folklorisme yeni halkbilimcilik
nephelomancie bulut bakısı
nouvelle öykü
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 24.01.08, 14:13
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

O


oblation adak
Oedipus Oedipus
omen kutbakı
oneiromancie düş bakısı
oraison yakarı
ordalie güç sınav
organe symbolique simgesel organ
orientaliste doğubilimci
ornithomancie kuş bakısı
outil aygıt
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 24.01.08, 14:18
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

P


paleoethnologie dipbudunbilim
parallelisme koşutçuluk
parent akraba
parent biologique dirimbilimsel akraba
parente akrabalık
parente agnatique babayanlı akrabalık
parente bılaterale ikiyanlı akrabalık
parente bılineal ikiyanlı akrabalık
parente classificatoire sınıflayıcı akrabalık
parente matrilineaire anayanlı akrabalık
parente totemique atasoylu akrabalık
parente unilaterale tekyanlı akrabalık
participation mystique gizemsel kalıtım
paysan köylü
paysannerie köylü sınıfı
peuple halk
place yer
placenta
place symbolique simgesel yer
plurifonctionnel çoğul görev
poeme populaire halk koşuğu
poesie populaire halk koşuğu
poete populaire halk ozanı
porte-bonheur uğurluk
porteur de la tradition kaynak kişi
possibilisme olanakçılık
posture symbolique simgesel davranış
pre - animisme öncancılık
pretre papaz
priere yakarı
priere de pluie yağmur yakarısı
primitif ilkel
primitif monotheisme ilkel tektanrıcılık
processus culturel kültürel süreç
processus folklorique halkbilimsel süreç
production folklorique halkbilim
prohibition de l'inceste sililiksizlik yasağı
propriete özelge
propriete du peuple halk malı
protection contre mauvais oeil gözdeğmesinden korunma
protection contre mauvais oeil verbal sözlü gözdeğmesinden korunma
proverbe atasözü
psyhologie des paysan köylü ruhbilimi
psychologie du peuple halk ruhbilimi
psychologie sociale toplumsal ruhbilim
purification arınma
pyromancie ateş bakısı
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 24.01.08, 14:26
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

R


recitative danse populaire öykülü halk oyunu
recommandation ballad öğütsel balad
redaction değişkin
region d'innovation yenileşme bölgesi
region geographique coğrafyasal bölge
regression de coûtume göreneksel gerileme
regression de superstition boş-inançsal gerileme
regression folklorique halkbilim-sel gerileme
regression traditionnelle geleneksel gerileme
rejet abama
relation circulaire dönüşsel ilişki
religion din
religion chamanistique şaman dini
religion civilisee uygar din
religion communale toplumsal din
religion du peuple halk dini
religion individualistique bireysel din
religion primitive ilkel din
resistance culturelle kültürel direnç
rythme de la devinette bilmece düzünü
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #16  
Alt 24.01.08, 14:31
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

S

sacrifice kurban
sacrifice de la fleche ok kurbanı
sacrifice de la fondation temel kurbanı
sacrifice de la maison konut kurbanı
sacrifice de l'homme insan kurban
sağa sağa
sağa de la nature doğa sağası
sağa de la nouvefle öykülü sağa
sağa du dieu Tanrı sagası
sağa familial aile sagası
sağa hero'ique yiğitlik sağası
sağa historique tarihsel sağa
sağa personnel kişisel sağa
sang-boire kan içme
satyre Şarap Tanrısı
savoir bilgi
scapulomancie hayvan bakısı
science de culture populaire halk kültürbilimi
science de la vie populaire halk yaşam bilimi
science populaire halkbilgisi
societe civilisee uygar toplum
societe populaire halk toplumu
societe populaire regionale bölgesel halk topluluğu
societe primitive ilkel toplum
societe rurale kırsal toplum
solairisme güneşçilik
structure içyapı
subculture altkültür
subculture-areal altkültür alanı
subculture de la paysannerie köylü altkültürü
subgroupe altbölük
superorganique örgenüstü
superstition bosinanç
superstitionisme boşinanççılık
superstition orale sözlü bosinanç
survivance kalıntı
symbole simge
symbole arbitraire kendince simge
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 24.01.08, 14:36
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

T


tabou kutyasak
tabou de l'inceste sililiksizlik yasağı
tabou du sang kansal kutyasak
theâtre populaire halk tiyatrosu
theisme Tanrıcılık
thelatrie Tanrıya tapma
theme anakonu
theogonie Tanrıdoğum
theomachie Tanrısal savaş
theopathie Tanrısal tutku
theophagie Tanrı yeme
theophanie Tanrısal görüntü
theorie de contact değini kuramı
theorie de la generation sponta-nee des sujets ürünlerin anında doğuş kuramı
theorie de la parente akrabalık kuramı
theorie de l'equilibre denge kuramı
theorie de mutation değişi kuramı
theorie des survivances kalıntılar kuramı
theorie fonctionaelle işlevsel kuram
theorie geographique coğrafyasal kuram
theorie ideologie siyasal kuram
theorie orientale doğu kuramı
theorie pysche-analitique tinçözümsel kuram
theorie typologique örnekleyici kuram
totem atasoy
totemisme atasoyculuk
tradition gelenek
traditionalisme gelenekçilik
tradition dominante egemen gelenek
tradition genetique kalıtımsal gelenek
tradition individuelle kişisel gelenek
tradition litteraire yazınsal gelenek
tradition orale sözlü gelenek
tradition populaire halk geleneği
tradition populaire orale sözlü halk geleneği
tradition sociale toplumsal gelenek
trait öğe
traîtement du sang kanla sağaltım
traîtement magique de mauvais oeil büyülü gözdeğmesi sağaltımı
traîtement mauvais oeil gözdeğme sağaltımı
traîtement medicamente de mauvais oeil ilaçla gözdeğmesi sağaltımı
traîtement religieux de mauvais oeil dinsel gözdeğme sağaltımı
transformateur dönüşümcü
transformation dönüşüm
transformisme dönüşümcülük
transmission culturelle kültürel iletim
transmission folklorique halkbilim ürünlerinin geçişimi
transvaluation değer değişimi
tribu oymak
type örnek
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #18  
Alt 24.01.08, 14:38
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fransızca Terimler

V


valeur değer
valeur explicite açık değer
valeur implicite kapalı değer
valeur rituelle törensel değer
valeur sociale toplumsal değer
variante değişken
version değişkin
vers populaire halk koşuğu
vetement giysi
vetement populaire halk giysisi
vie populaire halk yaşamı
village köy
villageois köylü
voeu adak
vouer adak yapmak

X

xylomancie odun bakısı


nuveforum.net için hazırlanmıştır link verilmeden alıntı yapılamaz.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
fransızca, terimler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:02 .