Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi Bölümü > İngilizce > Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar (Önemli...)

İngilizce hakkinda Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar (Önemli...) ile ilgili bilgiler


Opening Opening : Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze… : Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. To answer this question, we begin by taking

Like Tree3Likes
  • 3 Post By ghostgirl

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.08.10, 17:09
ghostgirl - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Genel Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Mersin
İletiler: 13.520
ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!ghostgirl öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Thumbs up Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar (Önemli...)

Opening

Opening : Introduction

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…: Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.

To answer this question, we begin by taking a closer look at... Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time. ... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.

It is a well-known fact that… Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...

A great deal is being written and said about… ... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.

It is generally agreed today that… Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.

We then review the factors… Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz


We build on this analysis to identify… Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.

A persistent theme in...is… ... konusundaki kalıcı bir tema ...


As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly. Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.


Against this background, the central question that motivates this paper is: ... Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...This research explores the causes of… Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.The authors of more recent studies have proposed that… Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...

Our purpose is to… Amacımız ...

By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of… ...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Opening : Definition


By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.

For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.

It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.

The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.

According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.

…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.

What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...

Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.

It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...

Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...

Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.

What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...

Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.

We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.

These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.


Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.


Opening : Hypothesis


The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?

Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.

Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.

Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.

Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.

The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.

...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.


Main Body : Agreeing


Broadly speaking, I agree with… because… Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...

One is very much inclined to agree with… because… Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...

I can see his/her point. Demek istediğini anlıyorum.

I entirely agree that… ...'a tamamen katılıyorum.

I endorse wholeheartedly the opinion that… ... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.

Main Body : Disagreeing

Broadly speaking, I disagree with… because… Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...


One is very much inclined to disagree with… because… Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...

I can see his point, but disagree with it entirely. Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.

I strongly disagree that… ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.

I ** firmly opposed to the idea that… ... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.


Main Body : Comparisons


…and…are similar/different as regards to… ... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...

In contrast to…, …shows… ...'a karşılık ... gösterir ki ...

…by contrast with… is/are… ...'a karşın ...'daki ...

…is similar to… in respect of… ... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.

…and… differ in terms of... ... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.

The first…, by contrast, the second… Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...

One of the main similarities/differences between… and… is that… ... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...

One difference between… and… is that…, whereas… ... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...

Main Body : Opinions


I would say that… Demek istediğim ...


It seems to me that… Bana öyle görünüyor ki ...

In my opinion… Bence ...


From my point of view… Benim bakış açıma göre ...

I ** of the opinion that… ... görüşündeyim.

I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly… Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...


It is my belief that… because… İnancıma göre ... çünkü ...Main Body : Connecting Elements


Let us now analyze/turn to/examine… Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.

It is now clear that… . Let us turn our attention to… ... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.

Moreover, one argument against this cannot be ignored: … Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...

Admittedly…, but… Kabul etmeliyim ki ..., ama ...

It is true that…, yet the fact remains that… ... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.


Granted, …, nevertheless… ...'u kabul etmeliyim, yine de ...

On the contrary, … Ancak buna karşıt olarak ...

On the one hand… Bir açıdan baktığımızda ...

On the other hand… Diğer açıdan baktığımızda ...

In spite of… ... olmasına rağmen

Despite the fact that… ... gibi bir gerçeğe rağmen

Scientifically/Historically speaking… Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak
...

Incidentally… Antiparantez ...

Furthermore… Buna ilaveten ...


Statistics


Statistics : Empirical Data

It can be seen from… that… ...'den görülebileceği üzere ...

As can be seen from…, … ...'dan anlayabileceğiniz üzere ...

The data would seem to suggest that… Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.

The figures reveal that… Sayılar gösteriyor ki ...

From the figures it is apparent that… Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...

Several noteworthy results were… ... kayda değer birkaç sonuçtu.

The results of the present study demonstrate that… Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...

Statistics : Presenting


The number of… has increased/decreased/stayed the same. ... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.

The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved. İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.

The numbers show a steady increase/decrease from… to… Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.

The number of… has risen/fallen in correlation to… ... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.

Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same. ... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.

...was positively correlated with… ..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.

As predicted, … Tahmin edildiği üzere ...

This finding is consistent with X's contention that… Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...

This finding reinforces X's assertion that… X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...

Consistent with X's findings, ...is positively related to… X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.


Statistics : Concluding


The statistics show that… İstatistikler gösteriyor ki ...

According to the statistics… İstatistiklere göre ...

When one looks at the statistics, one can see that… İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...

Statistically speaking… İstatistiksel olarak konuşursak ...

Taking into account the statistical data, we can surmise that… İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...

The implications of this research are manifold. First, … is critical because… Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...

The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists. Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.Graphs, Pictures and Diagrams


Graphs, Pictures and Diagrams : Description


The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of… Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.

According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level. Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.


The graphs show a plateau at the level of… Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.

Within the picture is contained… Resmin içinde ... de dahil durumda.

The diagram depicts that there were more…than…between…and… Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.

Graphs, Pictures and Diagrams : Interpretation


This diagram represents…and therefore shows that… ...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...

The shape of the graph demonstrates that… Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.

There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that… Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...

The graph can thus be used to predict… Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.

One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows… Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.

Graphs, Pictures and Diagrams : Legends


Figure…representing… ... figürü ...'yi temsil ediyor.

Figure…showing… ... figürü ...'i gösteriyor.

Diagram…examining… ... diyagramı ...'ı inceliyor.

Diagram…depicting… ... diyagramı ...'ı resmediyor.


Closing


Closing : Summarizing


We opened this paper by noting… Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.

The foregoing discussion has attempted to… Süregelen tartışma ...'a yönelikti.

The hypotheses were tested with data covering… Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.

To sum up… Özetlemek gerekirse ...

In summary, … Kısacası ...

Closing : Concluding


We feel that our study enhances academic understanding of the factors… Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.

All in all… Sonuç olarak ...

By and large… Genel olarak ...

…leads us to the conclusion that… ... bizi ... sonucuna götürür.

The arguments given above prove that… Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...

We can see then, that… Daha sonra görebiliriz ki ...

All of this points to the fact that… Tüm bunların işaret ettiği üzere ...

Understanding...can help reveal… ...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.

On balance… Tarafsız olarak düşünürsek ...

A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned… Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...

Thus, our thesis is that there are a number of factors that… Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...

Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique… Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...

However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas… Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...

Our study serves as a window to an understanding of the process… Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
alıntı...
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Education.jpg (67,2 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)

Konu Selim Hoytur tarafından (08.08.14 saat 08:34 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 14.12.16, 12:50
Acemi
 
Üyelik tarihi: Dec 2016
İletiler: 1
ahmetb123 doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Akademik Essay Yazarken Kullanılan Bazı Kalıplar (Önemli...)

İstanbul Lisan Merkezine yaptırdım ben ödevimi valla verdim 150tl böyle uğraşmaktansa DD sizlerede tavsiyem hiç kafa patlatmayın gidin ilm'ye yardımcı olsunlar )
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
(önemli...), akademik, essay, kalıplar, kullanılan, yazarken

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:34 .