Nüve Forum


Sosyal Bilgiler hakkinda 19 yüzyıl osmanlı devleti olayları ile ilgili bilgiler


19.YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI 1 Sırp İsyanı: Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle ve bu bölgede çıkarı olan Avusturya ve Rusyanın kışkırtmalarıyla ve Sırpların yaşadığı bölgelerdeki Yeniçerilerinin halka kötü davranmaları

Like Tree1Likes
  • 1 Post By karakurt74

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.05.07, 18:53
Acemi
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 3
karakurt74 doğru yolda ilerliyor.
Standart 19 yüzyıl osmanlı devleti olayları

19.YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI 1
Sırp İsyanı: Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisiyle ve bu bölgede çıkarı olan Avusturya ve Rusyanın kışkırtmalarıyla ve Sırpların yaşadığı bölgelerdeki Yeniçerilerinin halka kötü davranmaları Sırpların isyan etme lerinde etkili olmuştur.Sırplar ilk kez 1804 yılında Kara Yorgi başkanlığında ve 1815 yılında Miloş Obronoviç önderliğinde isyan ettiler.
***Sırplar Osmanlı Devletine ilk isyan eden millet olmuşlardır.
***Sırplar 1829 Edirne antlaşması ile yarı bağımsız bir devlet oldular.1878 Berlin antlaşması ile tam bağımsız olmuşlardır.
Yunan İsyanı:Yunanlıların isyan etmesinde başta Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı olmak üzere , Rusyanın kışkırtması, 1814 yılında kurulan Etnik-i Eterya Cemiyetinin faaliyetleri etkili olmuştur.Yunanlılar 1820de Eflak ve Boğdanda ayaklandılar daha sonra 1821de Morada isyan ettiler.II.Mahmut isyanı bastıramayınca Mısır valisi M.Ali Paşadan yardım istedi.Ve isyan kısa sürede bastırıldı.(1827)
*Doğu Akdenizde Kavalalı M.Ali Paşa gibi güçlü bir valinin varlığını istemeyen Fransa,İngiltere ve Rusya aralarında anlaşarak Yunanistana bağımsızlık verilmesini istediler.II.Mahmut bunu iç işlerine müdahele sayarak reddetti.Bunun üzerine bu üç devletin donanması Navarin limanında Osmanlı donanmasını yaktılar.(Navarin Baskını 1827)
*Osmanlı Devleti yanan donanmanın masraflarını bu üç devletin ödemesini istedi .Rusya bu isteğe savaş açarak karşılık verdi.Ruslar doğuda Erzuruma kadar batıda ise Edirneye kadar ilerlediler bunun üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldılar.
Edirne Antlaşması (1829) Buna göre;
-Yunanistan bağımsız bir devlet oldu.
-Sırbistan iç işlerinde bağımsız, dış ilişkilerinde Osmanlı Devletine bağlı bir krallık haline geldi.
-Eflak ve Boğdana imtiyazlar verildi.
***Yunanistan Osmanlı Devletinden bağımsızlık kazanan ilk devlettir.

Kavalalı M.Ali Paşa İsyanı:Yunan isyanı sırasında Osmanlı Devletine yardım eden M.Ali Paşa Mora valiliğinin kendisine verilmesini istemişti.Fakat Edirne antlaşmasıyla Yunanistan bağımsız olunca Mora Osmanlı Devletinin elinden çıktı.Bunun üzerine M.Ali Paşa Suriye valiliğini istedi .II.Mahmut bu isteği reddedince savaş çıktı ve M.Ali Paşanın ordusu Kütahyaya kadar ilerledi.Zor durumda kalan II.Mahmut Rusya***65533;dan yardım istedi.Rusyanın Osmanlı üzerinde etki kurmasından korkan Fransa ve İngiltere hemen araya girerek bir antlaşma yapılmasını sağladılar.

Kütahya Antlaşmasına göre(1833);
- M.Ali Paşaya Mısır valiliğine ek olarak Suriye valiliği ,
-oğlu İbrahim Paşaya Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verilmiştir.
*** Osmanlı Devletinin kendi valisiyle bile başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğu görülmüştür.
***II.Mahmut M.Ali Paşanın tekrar saldırmasından korktuğu için Rusyayla bir ittifak antlaşması yapmıştır.

Hünkar İskelesi Antlaşmasına(1833) göre;
- Osmanlı saldırıya uğrarsa Rusya karadan ve denizden yardım edecek,
- Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti sadece Çanakkale ve İstanbul boğazlarını kapatacaktı.
*** Bu antlaşmayla ilk kez boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.

Kütahya Antlaşması iki tarafı da memnun etmemişti.II.Mahmut M.Ali Paşaya ders vermek ve kaybettiği toprakları geri almak istiyordu.M.Ali Paşada daha fazla toprak sahibi olmak hatta Osmanlı tahtına oturmak istiyordu.Bu nedenle iki ordu Nizip yakınlarında tekrar karşılaştı ve (Nizip Savaşı 1839) Osmanlı ordusu yenildi. Bu durumda Hünkar İskelesi Antlaşmasına göre Rusyanın yardım etmesi gerekiyordu İngiltere ve Fransa bundan korktuklarından Mısır meselesini görüşmek için İngilterenin önderliğinde Londrada toplandılar.

Londra Protokolü (1840)
- Mısır eyaleti hukuki yönden Osmanlıya bağlı kalmakla beraber, yönetimi M.Ali Paşaya bırakılacak.
- Buna karşılık Mısır , her yıl 80 bin kese altın vergi verecek.
- Suriye,Adana ve Girit Osmanlı Devletinde kalacak.

*** Londra Protokolüyle Mısır meselesi kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur.Mısır iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlıya bağlı hale gelmiştir.
***Kavalalının gücünü kıran İngiltere ve Fransa Akdeniz ve Hint Okyanusundaki ticari gelirlerini korudu.

Mısır meselesini halleden Avrupalılar, boğazlar sorununu halletmek için harekete geçtiler.
Londra Boğazlar Konferansı (1841): (Londra Sözleşmesi)
- Boğazlar Osmanlı Devletinin egemenliği altında kalacaktır.
- Barış zamanında boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecektir.
*** Barış zamanında boğazlardan hiçbir savaş gemisinin geçmeyecek olması Rusyanın Akdenize inmesini engellemiştir.Bu da İngiltere ve Fransanın işine gelmiştir.
*** Boğazların durumu uluslar arası bir durum kazandı.

Kırım Savaşı (1853-1856)
Sebepleri:Rusyanın Osmanlı Devleti üzerindeki bazı emellerinin olması Kırım Savaşının en önemli sebebidir.Rusyanın başında bulunan Çar I.Nikola İstanbulu ve boğazları alarak Akdenize inmek ve Rusyanın himayesi altında Balkanlarda küçük devletler kurmak istiyordu.Bunun için İngiltere ile anlaşıp Osmanlı Devletini paylaşmak istiyordu.İngiltere ise Osmanlı Devletinin parçalanmasını kendi menfaatleri açısından uygun görmüyordu.Çar I.Nikola bunun üzerine çeşitli bahaneler aramaya başladı.Kudüs ve çevresinde yaşayan Ortadoksların lehine ıslahat yapılmasını istedi.İstanbula gönderdiği elçi Prens Mençikof bazı istekler ileri sürdü.Osmanlı Devleti bunları reddetti.Bunun üzerine Rusya Orduları Osman- lıya saldırdı ve savaş başladı Ruslar 1853de Sinopta Osmanlı donanmasını yaktılar. (Sinop Baskını 1853) . İngiltere ve Fransa Rusyanın boğazlara,Akdenize egemen olmasından korktuklarından yardım ettiler. Bunlara Piyomento devletide katıldı ve Rusları yendiler.Savaşın sonunda barış yapıldı.

Paris Antlaşması(1856):
-Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayıldı.
-Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupalı Devletlerin garantisi altında olacak.
-Karadeniz tarafsız olacak savaş gemilerine kapalı, ticari gemilere açık olacak.
-Boğazlar 1841 Londra Protokolüne göre yönetilecek
-Eflak ve Boğdana yarı bağımsızlık verilecek.

*** Osmanlı Devleti ,Paris Antlaşmasında Avrupalı Devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek iç işlerimize karışmalarını önlemek amacıyla Islahat Fermanını ilan etmiştir.

*** Kırım Savaşı sırasında Padişah olan Abdülmecitin İngiltereden borç para almasıyla Osmanlı tarihinde ilk kez dış borçlanma süreci başlamıştır.(1854)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ( 93 Harbi)
Sebebi: Paris antlaşması Rusyanın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini 1870li yıllara kadar engel olabildi.Ruslar 1870lerde Avrupanın içinde bulunduğu kargaşalıktan faydalanarak Paris antlaşmasının Karadenizle ilgili maddesini tanımadığını ilan etti.Balkanlarda Panslavizm(Slavcılık) propagandasına başladı.Balkanlardaki milletler isyana başladılar.Avrupalı Devletler Rusya ile Osmanlı Devletinin savaşma- sını istemediğinden İstanbulda bir konferans topladılar.Tersane (İstanbul ) Konferansına (1878) katılan devletler başta Rusya olmak üzere Osmanlı Devletinden Sırbistan ve Karadağdan Türk askerlerinin çekilmelerini ve Bosna Hersek ve Bulgaristana özerklik verilmesini istediler .Osmanlı Devleti bu istekleri reddetti.Bunun üzerine Rusya Osmanlı Devletine savaş açtı.Osmanlı Devleti Kafkaslarda Gazi Muhtar Paşa ile Balkanlarda Plevnede Gazi Osman Paşa ile çok başarılı savaşlar yaptılar ama Ruslar doğudan Erzuruma kadar, batıdan Yeşilköye kadar ilerlediler.Çok zor durumda kalan Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerinde araya girmesiyle barış istemek zorunda kaldı.Önce Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878) imzalandı.Batılı devletlerin itirazıyla bu antlaşma yürürlükten kalktı ve yerine Berlin antlaşması imzalandı.

Berlin Antlaşması(1878):
-Sırbistan,Karadağ ve Romanya bağımsız birer devlet haline geldi.
-Bulgaristan Osmanlı Devletine bağlı bir prenslik haline geldi.
-Kars,Ardahan ve Batum Rusyaya bırakıldı.
-Bosna Hersekin yönetimi geçici olarak Avusturyaya bırakıldı.
-Rumeli ve Anadoluda Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahatlar yapılmasına karar verildi.
***Böylece ilk kez Ermeni Meselesi ortaya çıkmıştır.
-Teselya bölgesi Yunanistana verildi.
-Osmanlı Devleti Rusyaya 60 milyon Türk lirası savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.

II.Abdülhamit Devrinde:
-Fransızlar 1881de Tunusu
-İngilizler 1882de Mısırı işgal ettiler.
-1908de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
-1908de Avusturya Bosna Herseki işgal etti.
40. 19.Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları:
II.Mahmut Devrinde Yapılan Yenilikler(1808-1839)
-Kaldırılan Nizam-ı Cedit ordusu yerine Sekban-ı Cedit ordusu kuruldu.
-Senet-i İttifakın İmzalanması (1808):Bu dönemde Eyaletlerde güçlü olan Âyanlar(Valiler) merkezden kopmaya başlamışlar ve kendi başlarına hareket etmeye başlamışlardı.Bunun üzerine padişah II.Mahmutla Âyanlar arasında Senet-i İttifak imzalandı(1808) böylece padişah; -Âyanları tanıyacak, padişah yapacağı ıslahatlarda Âyanların fikrini alacaktı.
*Sened-i İttifakla padişahın mutlak otoritesi ilk kez kısıtlanmıştır.
*Osmanlı Devletinde ilk kez demokratikleşme hareketleri başlamıştır.
-Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.(1826) Vaka-i Hayriye(hayırlı olay)
-Kaldırılan Yeniçeri Ocağı yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bir ordu kuruldu.
-Bu orduda ders vermek amacıyla Avrupadan subaylar getirildi.
-Divan-ı Hümayun kaldırıldı.Yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) kuruldu.Sadrazama Başvekil(Başbakan) denilmeye başlandı.
-Devlet memurları Dahiliye (iç işleri) ve Hariciye (dış işleri) diye ikiye ayrıldı.
-Memurlar için rütbe ve nişan kabul olundu.
-Memurlara fes,ceket ve pantolon mecburiyeti getirildi.
-Padişahın resmi devlet dairelerine asıldı.
-Merkezi otoriteyi güçlendirmek için iller merkeze bağlandı.Ülke Eyalet-Liva-Kaza şeklinde yeniden örgütlendi.
-Suçluların mallarına el koyma olan müsadere usulü kaldırıldı.
-İlköğretim mecburi hale geldi.
-İlk kez Avrupaya öğrenci gönderildi.
-Medreselerin yanında Avrupai tarzda mektepler açıldı.Rüştiye(Ortaokul) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye gibi orta dereceli okullar açıldı.
-Devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye , Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Harbiye ve Mızaka-i Humayun (Bando okulu)
*Eğitimdeki bu ikilik ileriki yıllarda devlet içerisinde mektepli- medreseli çatışmasının çıkmasına neden olmuştur.
-Takvim-i Vekâyi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.
-İlk defa nüfus sayımı yapıldı. Askeri amaçlı olduğundan sadece erkek nüfus sayıldı.
-Nüfus sayımı yanında mülk sayımı da yapıldı.Böylece herkesin gelirine göre vergi alındı.
-İlk kez karantina teşkilatı kuruldu.İstanbulda bir hastahane yaptırıldı.
-Yerli mallarının kullanımı teşvik edildi.
-II.Mahmut sarayda oturmayıp yurt gezilerine çıkmıştır.Halkın durumunu yerinde görmüştür.
-II.Mahmut dışarıya para çıkmasını önlemek amacıyla devlet memurlarının ve askerlerin elbiselerini dışardan almayıp yerli kumaştan yapılması için çuha fabrikası kurdurdu.
-Tüccar ve esnafa gümrük kolaylıkları sağlandı.
*II.Mahmut Dönemi, Osmanlı Devletinde Batılı anlamda ıslahatların en yoğun görüldüğü dönemdir.
TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839):
-II.Mahmutun ölümünden sonra yerine oğlu Abdülmecit geçti.O da babası gibi ıslahatçı bir kişiydi.Bu konudaki tüm yetkileri Dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşaya verdi.
-Mustafa Reşit Paşa Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmalarına engel olmak için ,Mısır meselesinde Avrupalı devletlerin yardımını almak için ve devletin içine düştüğü sıkıntılı durumdan kurtarmak için Tanzimat Fermanını hazırladı.(Gülhane Hattı Hümayunu da denir.)Buna göre;
-Herkes kanun önünde eşit olacak.Böylece Osmanlı Devletinde kanun gücünün üstünlüğü ilk kez kabul edildi.
-Padişah ilk kez kendi gücünün de üstünde kanun gücü olduğunu kabul etti.
-Müslüman ,hristiyan, musevi halkın can ve mal güvenliği sağlandı.
-Askerlik süresi ömür boyundan 5 yıla indirildi.Hristiyanlarda askere gidebilecektir denildi.
-Tanzimat Fermanıyla kanun önünde müslüman ve gayri müslimler eşitlendi.
-Tanzimat Fermanı Osmanlı Devletinde batılı hukuk kurallarına geçişin ilk aşamasını oluştu
ISLAHAT FERMANI: (1856):
-Osmanlı Devletinin Kırım savaşından çıktığı ve Paris antlaşmasının imzalandığı sırada İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletinden Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan hristiyan azınlığa bazı ayrıcalıklar verilmesini istediler.Osmanlı Devleti de Paris antlaşmasına devletin uluslar arası alanda durumunu zora sokacak bir madde konulmaması için Hristiyan azınlığa bazı ayrıcalıklar verdi.Ve Islahat Fermanını ilan etti.1856
-Bu ferman Tanzimat Fermanının genişletilmiş şeklidir.
-Avrupalı Devletlerin baskısıyla ilan edilmiştir.
-Bu fermanla azınlıklar , Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.

I.Meşrutiyet'in İlanı(23 Aralık1876):
Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.Bu grup yanlarına Mithat Paşa'yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 'da Kanuni Esasi hazırlanarak I.Meşrutiyet ilan edildi.
Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzdaki ilk anayasasıdır.
Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu.Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek),Meclisi Ayan(Üyelerini Padişah seçecek)
Not:I.Meşrutiyetin ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır.

II.Meşrutiyet'in İlanı(1908):
Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular.Bu örgüt II.Meşrutiyetin ilan edilmesi için II.Abdülhamit'e baskı yaptılarBaskılar sonundaII.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 'de II.Meşrutiyeti ilan etti.13 Nisan 1909'da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar.(31 Mart Olayı). Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M.Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırdı.İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit'i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.
Kaynak

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
devleti, olayları, osmanlı, yüzyıl

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:36 .