Nüve Forum


Diğer Dersler hakkinda Astronomi nedir ile ilgili bilgiler


ASTRONOMİ NEDİR? Astronomi Nedir? Gökbilimi, gök cisimlerinin özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, Samanyolu, galaksi = gökadaları, gök adaları içindeki gaz bulutları, yıldız kümeleri, toz bulutları ve

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 01.12.07, 04:33
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Astronomi nedir

ASTRONOMİ NEDİR?

Astronomi Nedir? Gökbilimi, gök cisimlerinin özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, Samanyolu, galaksi = gökadaları, gök adaları içindeki gaz bulutları, yıldız kümeleri, toz bulutları ve evrende bunların dağılımları aklımıza gelir. Astronominin çeşitli dalları vardır. Bunlardan mekanik, küresel trigonometri dediğimiz dalları daha çok cisimlerin hareketleri dinamik özellikleri ve uzaydaki dağılımlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Astrofizik adından da anlaşırlığı gibi gök cisimlerinin fiziksel özelliklerini araştırır.(kütle, yoğunluk, sıcaklık, hız, v.b) Bundan başka radyo astronomi gökcisimlerinin ve uzay boşluğunda bulunan maddenin radyo ışınını inceler. Yani geliştirilen kırmızı öte astronomi tekniği, x ışın astronomisi gibi ayrıca güneş fiziği konuları vardır. Astronomi çalışmalarına diğer uygulamalı bilimler gibi araç ve gereçten yararlanılarak daha ziyade gözlemlere dayanan bir bilim dalıdır. Astronomi çalışmalarının büyük kısmı laboratuarda ölçü yaparak ve ölçüleri değerlendirilerek yapılır. Astronomi gözlemlerinin yapılabilmesi için bir rasathaneye ihtiyaç vardır. Bu rasathanede gözlem aletlerinin (teleskopların) kurulu bulunduğu iki veya daha çok astronomik kubbe( dome) ölçü laboratuarı personelin barınacağı sosyal tesislerden oluşur. Genellikle astronomi rasathaneleri şehirlerden uzak toz ve dumandan etkilenmeyecek bir yerde mümkün olduğu kadar yüksek yaklaşık olarak 1000m-2000m civarında yüksek bir yerde bulunur. Kırmızı öte tekniği kullanılan bir rasathane su buharının (nemin) olmadığı yerlerde kurulur. Buna karşılık radyo rasathaneleri elektrik şebekelerinden uzak olmak şartıyla düz bir yerde bile kurulabilir. Buna ışığın etkisi yoktur. Neden bir kubbeye ihtiyacımız vardır. Aletlerimiz (teleskop) sürekli olarak sabit bir yerde kuruludur. Çalışma yapacağımız zaman bu teleskopun gökyüzüne yöneltilebilmesi için özel yapıda olan bir kubbeye ihtiyaç vardır. Kubbe silindir biçiminde bir duvar ve onun üzerinde dönebilen bir yarım küre biçiminde bir yapıdır. Yarım kürenin üzerinde açılabilen bir pencere vardır. Yarım küre 360º döner. Açılan pencereden gökyüzünün her noktasını görme imkanını sağlarız. Kubbenin çapı kullanacağımız aletin büyüklüğüne bağlıdır. Çap 3m ile 20m arasında değişir. Astronomi konusu yanımızdan başlayarak evrendeki çeşitli cisimlerin incelenmesidir. Böylece evren hakkında bilgilerimizi genişletiriz. En yakın komşularımız güneş sisteminin elamanlarıdır. Güneş sisteminin elemanları değince; 1- Güneş 2- Gezegenler 3- Gezegenlerin Uyduları 4- Kuyruklu Yıldızlar 5- Meteorlar Aklımıza gelir. Bunların hepsine Güneş Sistemi denir. GÜNEŞ : Güneş sisteminin esas elamanıdır. Küresel bir hacmi vardır. Bu hacim içersine iyonlaşmış gaz doldurmaktadır. Sıcaklığı 6000ºC dir. Kütlesi M0 = 2x1033 gr***8217;dır. Bu kütle bütün gezegenlerin toplam kütlesinin 600 katıdır. GEZEGENLER : Güneşin etrafında güneşten çeşitli uzaklıklarda 9 adet küresel cisim elips biçiminde yörüngelerde dolanırlar. Bu gezegenlerin yörünge düzlemleri yerin yörünge düzlemine çok yakındır. Anlaşılması kolay olması bakımından bunların bir düzlemde hareket ettiğini söylemek kolaylık olur. Bütün gezegenler aynı yönde dönerler.Gezegenlerin şekilleri küre biçimindedir. Gezegeni oluşturan maddeler soğumuştur ve hemen hemen yerdeki madde özelliğine sahiptir. Kendi ışıkları yoktur. Gezegenler güneşten aldıkları ışığı yansıtarak görünürler. Gezegenler arasında söyleyebileceğimiz Astroidler vardır. Güneşten 2,8 A.B uzaklıkta sayıları 2000***8217;den fazla, büyüklükleri birkaç km ile 100 km arasında değişmektedir. Bunlar bir elips yörüngede dolanmaktadırlar. GEZEGENLERİN UYDULARI : Gezegenlerin bazılarının etrafında dolan Dolanan şekilleri küre gibi cisimler vardır.Bunlara gezegen uyduları denir. Gezegen uyduları da soğumuş cisimlerdir. Ancak güneşin ışığıyla aydınlanırlar ve görünürler. Gezegen uydusuna in iyi örnek ***8220;Ay***8221;dır. Satürn***8217;ün 9 tane uydusu, Jüpiter***8217;in 12 tane ayı, Uranüs***8217;ün 5 tane, Mars***8217;ın 2 tane, Neptün***8217;ün 2 tane, Dünya***8217;nın da bir tane uydusu vardır. Gezegen uyduları hem gezegenin etrafında dönerler hem de gezegenle beraber güneşin etrafında dönerler. KUYRUKLU YILDIZLAR : Kuyruklu yıldızlar güneş sistemi içersine dışarıdan gelen cisimlerdir. Bunlar taş ve toz parçacıkları ile buzlardan oluşan cisimlerdir. Kuyruklu yıldızların bir çekirdek kısmı, bir baş kısmı, bir de kuyruk kısmı vardır

ASTROLOJİ kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür: astron (yıldız) ve logos (bilmek, Kutsal Sözcük, yani Kelâm) Zodyak sözcüğü yaşam çemberi veya canlı varlıkların çemberi anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir. Zodyak burçlar kuşağıdır ve 30 ar derecelik 12 burçtan oluşmaktadır. Dünyanın Güneşin etrafında döndüğünü biliyoruz, ancak biz evreni Dünyadan izlediğimiz için kişisel evrenimizin merkezini Dünya olarak kabul ediyoruz. Güneş ve Ay birer gezegen olmamalarına rağmen, astrolojide kolaylık sağlaması açısından gezegen olarak kabul edilirler. Bir doğum haritasının en önemli üç unsuru doğduğunuz güne göre hesaplanan Güneş burcu; doğduğunuz yer ve zamana göre hesaplanan Yükselen burç; ve zodyakın her burcundan geçişi yaklaşık iki buçuk gün süren Ayın burcudur. Eski çağlardan bu yana, insanlar gökyüzündeki düzen ile yeryüzündeki yaşam düzeni arasında bir bağlantı olduğunu saptamışlardır. Astrologlar, yıldızları bir rehber gibi kullanarak, doğum haritasındaki düzenleri bir insanın yaşamının yansıması olarak görürler. Astrologlar gezegenlerin konumlarını hesaplamak için ephemeris (gökgünlüğü) adı verilen astronomik tabloları kullanırlar. Ephemeris Günümüzde doğum haritalarının hesaplanmasında genellikle bilgisayar kullanılmaktadır. Artık isteyen herkesin doğum haritasına sahip olması kolaylaşmıştır. Doğum haritası bir insanın, bir ülkenin, bir şeyin (kısaca doğan her şeyin) doğduğu anda dünyaya geldiği yerin enlem ve boylamına göre çizilen, üzerine Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarının işaretlendiği bir gökyüzü haritasıdır. Astrolojide bütün gezegenler glif adı verilen şekillerle gösterilirler. Glifler üç temel şekilden oluşurlar: hilal, haç ve daire. Bu şekiller ruh, madde (veya maddî dünya) ve tin (veya sonsuzluğu) temsil ederler. Güneşin glifinde daire tini, veya sonsuzluğu, ortasındaki nokta ise kaostan doğan yaşamı simgelemektedir. Ayın glifi ruhu temsil eden hilaldir. Yeni Aya benzer. Bu yöntemi kullanarak diğer glifleri siz kendiniz yorumlayabilirsiniz. (Eğer glifleri bilmiyorsanız derginin Sembol Anahtarı bölümünde görebilirsiniz.) Örneğin: Jüpiterin glifinde ruhu temsil eden hilal maddeyi temsil eden haçın üstünde durmaktadır. Satürnün glifi Jüpiterinkinin tam tersidir. Madde ruhun üstünde durmaktadır. Jüpiter ve Satürn, aynı Güneş ve Ay gibi, birbirlerine zıt, ancak birbirlerini tamamlayan sembollerdir. Benzer zıtlığı Venüs ile Marsta da görebiliriz. Uranüsün glifinde tinin (veya sonsuzluğun) üstünde duran haç (madde) bir televizyon antenine benzemektedir. Bununla Uranüsün teknoloji ile bağlantısı gösterilmektedir. Bu arada, TEKNOLOJİ sözcüğünün bizim alışageldiğimiz bilim ve teknoloji kavramından çok farklı bir anlama geldiğini biliyor muydunuz? TEKNOLOJİ sözcüğünün kökeni Yunanca sanat demek olan techneye dayanıyor. TEKNOLOJİ bir sanat, bilim, meslek, el sanatları, iş ve benzerleriyle ilgili bilgi anlamında. TEKNİK ise her hangi bir sanatta beceri ve hüner kullanma yöntemi oluyor. ASTROLOJİ otuz dört kelimelik sembolik bir dildir. Bu dil 12 burç, 10 gezegen ve 12 evden oluşur. Astrolojinin kalbinde mevsimler yatar. 12 burçtan oluşan Zodyak, yani burçlar kuşağı, mevsimlere göre bölünür. Yani zodyak İlkbahar Ekinoksunda Koç burcu ile başlar. Günümüzde, sanıldığının aksine, burçların takımyıldızlar ile bir ilgileri yoktur. Yaklaşık 2000 yıldır bu zodyak kullanılmaktadır. İleride de, bir değişiklik olmadığı takdirde, global ısınma nedeniyle mevsimlerde kayma olsa bile aynı zodyak kullanılacaktır. Çünkü zodyakın bu bölünüşü sembolik bir bölünüştür. Bu, gökyüzünü 12ye bölmenin bir yoludur. BURÇLAR KOÇ BURCU Var olmak Koçun hedefi budur. Koç dünyaya savaşçılık, canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış olarak gelir. Her türlü yıldırmaya, pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.

Güneş Ekseni etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlar.Saniyede 4 milyon ton enerji üretir. Merkür Kütlesi Dünyadan 20 kat küçüktür.Güneşe bakan yüzeyi 525 C dir.Ekseni etrafında çok yavaş döner. Bir Merkür yılı 59 Dünya günüdür.Fakat bir Merkür günü 176 Dünya günüdür.Bunun sebebi ise Güneş ile arasındaki mesafenin çok az olmasıdır.Yüzeyi Ay***8217;ın yüzeyine benzer. Atmosfefri yoktur.Bu yüzden çok krater vardır. Eskiden Merkür ***8220;Artistlerin Koruyucusu***8221; olarak isimlendirilirmiş.Her kratere bir ünlünün adı verilirmiş.Hatta bir kraterin adı da Sinan***8217;dır .(Mimar Sinan) Venüs Venüs Dünya***8217;nın ikizi olarak adlandırılır.Çünkü kütle,yoğunluk ve hacimleri aynıdır. Eğer Venüs Güneş***8217;ten Dünya kadar uzakta olsaymış Venüs***8217;te yaşam olabilirmiş.Ne yazık ki Güneş***8217;e dünyadan 3 kat daha yakın.Yüzeyi kalın bir bulut tabakası ile kaplıdır. Bu da Güneş***8217;ten gelen ışınların çok iyi yansıtılmasını sağlıyor.Bu yüzden Gökyüzüne baktığımızda Venüs***8217;ü rahatlıkla seçebiliriz.Çünkü Güneş ve Ay***8217;dan sonra gördüğümüz en parlak cisimdir.Venüs***8217;ü rahat görebilmemizdeki en büyük etken Güneş ile arasındaki mesafe Merkür ile Güneş arasındaki mesafenin iki katı olmasıdır.Venüs***8217;ten yansıyan ışınlar sürekli hareket edip renk değiştirdiği için bazıları onu UFO zanneder..UFO ihbarlarının %60 ı Venüs***8217;tür.Rusların 1970***8217;te fırlattıkları uzay mekiği ile Venüs***8217;ün yüzey sıcaklığının 477 C olduğu keşfedilmiştir.Venüs***8217;ün atmosfer basıncı Dünya***8217;nınkinden 100 kat daha fazladır.Venüs***8217;ün ilk fotoların Rus Venera 13 ve Verena 14 , 1 ve 5 Mart 1982***8217;de fırlatılan uzay mekikleri tarafından çekilmiştir. Bundan sonra Amerikan uzay mekiği Venüs***8217;ün etrafında dönerken Venüs***8217;ün atmosferinin %96***8217;sının CO2 gazından ,%4***8217;nun ise Azot gazından meydana geldiği saptanmıştır.Bu da atmosfer basıncının yuksek olmasını açıklar.Yani Venüs***8217;ün bulut katmanının altında bir Cehennem Venüs kendi ekseni etrafında Dünya***8217;nın tam***61514;Sıcağı olduğunu söyleyebiliriz tersi bir şekilde döner.
__________________
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
astronomi, nedir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 14:39 .