Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Lise > İlköğretim 2. Kademe > Diğer Dersler > Akarsu - akarsular - Türkiyede akarsu ve barajlar

Diğer Dersler hakkinda Akarsu - akarsular - Türkiyede akarsu ve barajlar ile ilgili bilgiler


AKARSU Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 01.12.07, 22:24
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Akarsu - akarsular - Türkiyede akarsu ve barajlar

AKARSU

Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı da toprağın altına sızar. Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır. Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır. Eriyen kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar.
Böylece oluşa dereler birleşerek ırmak denen büyük akarsuları oluşturur. Bir akarsuya çığırı (yolu) boyunca katılan bu dere ve çaylara da o akarsuyun kolları denir. Bir akarsu ve kollarının beslendiği, daha doğrusu sularını topladığı alan o akarsuyun akaçlama havzası ya da kısaca havzasıdır. Aynı uzunluktaki iki ırmaktan birinin havzası çok geniş, öbürününki daha dar olabilir.
Eskiçağlardan bu yana insanlara içme suyu sağlayan ve balık gibi değerli bir besin sunan akarsular, sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur. Nil ve Ren ırmakları yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır. Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri karayolları ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir. Ayrıca akarsular, geçtikleri yerlerde kayaları oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovaları verimli tarım alanlarıdır. Üstelik hem ekinleri sulamak, hem de elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez barajlar yardımıyla akarsulardan yararlanılır.

TÜRKİYE***8217; DEKİ AKARSULAR
Türkiye***8217; nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır. Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı, kısa boylu çok sayıda akarsu görülür. Büyük akarsular ise, bu dağları enine yararak, yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar. Bu büyük akarsular, iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar. Batıda Ege Denizi***8217; ne doğru akan ırmaklar ise, denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar. Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar, ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/7***8217; sini kaplar. Tuz Gölü, Van Gölü, Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir, Eğridir, Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir. Orta Anadolu***8217; da denize açılmayan akarsular, Tuz Gölü dışında da göller, bataklıklar, sazlıklar oluşturur. Batı Toroslar üstünde yer alan Göller Bölgesi ise, kalkerli taban nedeni ile aslında geniş bir yer altı akarsu ağı içinde kalır. Akdeniz kıyı dağlarında fışkıran Düden***8217; de olduğu gibi bu sular çeşitli çıkış noktaları bulur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sularının önemli bölümü Fırat, Dicle ve kolları tarafından Basra Körfezi***8217; ne taşınır. Ancak en doğuda Aras ve daha sonra Kura***8217; yı oluşturacak küçük akarsular Hazar Denizi***8217; ne açılır. Karadeniz***8217; e dökülen Kızılırmak, ülke sınırları içinde en uzun akarsudur. Çoruh, Yeşilırmak ve Sakarya da Karadeniz***8217; e açılır. Susurluk Çayı, Marmara Denizi***8217; ne dökülen en önemli akarsudur. Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege Denizi***8217; ne dökülür. Ayrıca Yunanistan sınırını çizen Meriç, Trakya bölümünün başlıca akarsu ağını oluşturan Ergene***8217; yi de alarak Ege Denizi***8217; ne açılır. Göksü, Seyhan ve Ceyhan, Akdeniz***8217; e dökülen en önemli ırmaklardır. Öte yandan, Suriye***8217; den gelen Asi (Orontas), ülke içinde 97 km.***8217; lik bir yay çizerek sularını Akdeniz***8217; e boşaltır. Türkiye***8217;nin ırmakları, mevsimlere göre değişen, düzensiz akışlıdır. Ya kuraklığının yarattığı cılızlaşma, ilkbaharda, yerini eriyen karlar ve yağan yağmurların yarattığı gür akışa bırakır. Doğu Karadeniz Bölgesi hemen hemen her mevsim yağışlı geçtiği için, bu bölge ırmaklarında önemli bir su azalması görülmez. Ama dik akarsu yatakları, burada da, akışı düzensiz kılar. Doğu Anadolu***8217; da yüksek, dar ve derin vadiler boyunca akan ırmakların suyu kışın azalır. Yine de eriyen karlar sürekli ve bol bir akış sağlar.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.01.08, 21:47
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Cevap: Akarsu - akarsular

1. AKARSU
Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı da toprağın altına sızar. Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır. Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır. Eriyen kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar.
Böylece oluşa dereler birleşerek ırmak denen büyük akarsuları oluşturur. Bir akarsuya çığırı (yolu) boyunca katılan bu dere ve çaylara da o akarsuyun kolları denir. Bir akarsu ve kollarının beslendiği, daha doğrusu sularını topladığı alan o akarsuyun akaçlama havzası ya da kısaca havzasıdır. Aynı uzunluktaki iki ırmaktan birinin havzası çok geniş, öbürününki daha dar olabilir.
Eskiçağlardan bu yana insanlara içme suyu sağlayan ve balık gibi değerli bir besin sunan akarsular, sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur. Nil ve Ren ırmakları yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır. Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri karayolları ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir. Ayrıca akarsular, geçtikleri yerlerde kayaları oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovaları verimli tarım alanlarıdır. Üstelik hem ekinleri sulamak, hem de elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez barajlar yardımıyla akarsulardan yararlanılır.

2. BARAJ
Akışını denetim altına almak amacıyla bir akarsuyun önüne yapılan sete baraj denir. Barajların sulama, taşkınları önleme, kentlere su sağlama, elektrik üretme gibi çok çeşitli yararları vardır.
Yeri doğru seçilmiş bir baraj, ırmağın geçtiği bütün bölgeyi geliştirebilir. Barajın ardında yeterli su toplanınca geniş alanlar sulanarak verimli hale getirilebilir. Irmağın suyunun çok fazla olduğu dönemlerde, baraj gölünde su tutularak, ırmağın aşağı kesimlerinde düzenli bir akış sağlanır, taşkınlar önlenir ve zamanla bataklıklar kurutulur. Daha binlerce yıl önce Mısır***8217; da Nil ırmağı ve Babil***8217; de Dicle ırmağı boyunca sulama amaçlı barajlar yapılmıştı.
Elektrik enerjisi üretiminde de barajlardan yararlanılır. Aşağı akabileceği yüksek bir yerde toplanmış olan su bir enerji kaynağıdır. Yüksekten aşağı akan su, bir su çarkını ya da onun günümüzdeki gelişmiş türü olan bir su türbinini döndürmek için kullanılır. Su türbinine bağlı olan bir üreteç (jeneratör) aracılığıyla elektrik elde edilir.
Barajların bir başka yararı, ırmağın barajın gerisinde kalan kesimlerinin derinleşmesi ve dolayısıyla ırmağın yukarı çığırında akışın yavaşlamasıdır. Artan derinlik ve daha yavaş akış, ırmağın daha önce ulaşıma elverişli olmayan kimi yerlerinde ulaşım olanağı sağlar. Ayrıca, baraj gölleri balık yetiştirmek için de kullanılabilir.

3. TÜRKİYE***8217; DEKİ AKARSULAR
Türkiye***8217; nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır. Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı, kısa boylu çok sayıda akarsu görülür. Büyük akarsular ise, bu dağları enine yararak, yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar. Bu büyük akarsular, iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar. Batıda Ege Denizi***8217; ne doğru akan ırmaklar ise, denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar. Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar, ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/7***8217; sini kaplar. Tuz Gölü, Van Gölü, Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir, Eğridir, Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir. Orta Anadolu***8217; da denize açılmayan akarsular, Tuz Gölü dışında da göller, bataklıklar, sazlıklar oluşturur. Batı Toroslar üstünde yer alan Göller Bölgesi ise, kalkerli taban nedeni ile aslında geniş bir yer altı akarsu ağı içinde kalır. Akdeniz kıyı dağlarında fışkıran Düden***8217; de olduğu gibi bu sular çeşitli çıkış noktaları bulur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sularının önemli bölümü Fırat, Dicle ve kolları tarafından Basra Körfezi***8217; ne taşınır. Ancak en doğuda Aras ve daha sonra Kura***8217; yı oluşturacak küçük akarsular Hazar Denizi***8217; ne açılır. Karadeniz***8217; e dökülen Kızılırmak, ülke sınırları içinde en uzun akarsudur. Çoruh, Yeşilırmak ve Sakarya da Karadeniz***8217; e açılır. Susurluk Çayı, Marmara Denizi***8217; ne dökülen en önemli akarsudur. Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege Denizi***8217; ne dökülür. Ayrıca Yunanistan sınırını çizen Meriç, Trakya bölümünün başlıca akarsu ağını oluşturan Ergene***8217; yi de alarak Ege Denizi***8217; ne açılır. Göksü, Seyhan ve Ceyhan, Akdeniz***8217; e dökülen en önemli ırmaklardır. Öte yandan, Suriye***8217; den gelen Asi (Orontas), ülke içinde 97 km.***8217; lik bir yay çizerek sularını Akdeniz***8217; e boşaltır. Türkiye***8217;nin ırmakları, mevsimlere göre değişen, düzensiz akışlıdır. Ya kuraklığının yarattığı cılızlaşma, ilkbaharda, yerini eriyen karlar ve yağan yağmurların yarattığı gür akışa bırakır. Doğu Karadeniz Bölgesi hemen hemen her mevsim yağışlı geçtiği için, bu bölge ırmaklarında önemli bir su azalması görülmez. Ama dik akarsu yatakları, burada da, akışı düzensiz kılar. Doğu Anadolu***8217; da yüksek, dar ve derin vadiler boyunca akan ırmakların suyu kışın azalır. Yine de eriyen karlar sürekli ve bol bir akış sağlar.

3.1. AKDENİZ BÖLGESİ***8217;NDEKİ AKARSULAR
3.1.1. SEYHAN
Zamantı Suyu ile Göksü Irmağı***8217; nın Adana il sınırları içinde, Dezmir Dağı yakınlarında birleşmesiyle oluşur. Güneye doğru akarak Toros Dağları***8217; nı aşar ve Adana Ovası***8217; na çıkar. Burada sağdan en önemli kolu Çakıt Suyu***8217; nu alır. Ovada menderesler çizdikten sonra Tarsus Çayı ağzının 3 kilometre doğusunda Deli Burun adı verilen bir çıkıntı oluşturarak Akdeniz***8217; e dökülür. Uzunluğu 560 km.***8217; dir.

3.1.2 CEYHAN
Söğütlü ve Hurma Çayları***8217; nın birleşmesi ile oluşur. Göksun Çayı***8217; nı aldıktan sonra Berit ve Engizek Dağları arasındaki dar ve ormanlık boğazlardan geçip, Maraş Dağı***8217; nın batı uzuna yönelir ve buralarda en önemli kolu olan Aksu ***8216; yu alır. Amanos Dağları***8217; nın batısından geçerek güneye iner, sonra Bahçe***8217; den gelen Bulanık Suyu***8217; nu alır ve Çukurova***8217; ya çıktıktan sonra bir çok menderes çizerek, Doğu yönünde Yumurtalık (Aya) Limanı***8217; nın önündeki deltayı oluşturup denize dökülür. Uzunluğu 509 km***8217; dir.

3.1.3. ASİ IRMAĞI
Suriye***8217; den doğup Türkiye***8217; de Akdeniz***8217; e dökülen 380 km uzunluğundaki ırmağın 92 km.***8217; si Türkiye topraklarında akar. Suriye***8217; de, Lübnan ve Antilübnan Dağları arasından doğar. Bir süre Türkiye-Suriye sınırını çizdikten sonra Amanos ve Kas Dağları arasından geçip Amik Ovası ***8216; nı sulayarak Samandağı önünde Akdeniz***8217; e dökülür. Kışın ve ilkbaharda en yüksek debiye ulaşan suları yazın azalır.

3.1.4. MANAVGAT ÇAYI
Batı Toroslar***8217; ın güney yamaçlarından doğar (Akdağlar). Güneye doğru ormanlık bir alan içind akar. Manavgat***8217; ın 3 km. kadar kuzeyinde ünlü Manavgat Çağlayanı***8217; nı oluşturur. Manavgat Çağlayanı***8217; ndan sonra çayın suları hızını yitirerek Antalya Körfezi***8217; ne dökülür. Uzunluğu 93 km.***8217; dir. Ülkemizin debisi en düzenli olan akarsuları arasındadır. Üzerinde kurulan Oymapınar Barajı, 1980 de işletmeye açıldı.

3.1.5. DALAMAN ÇAYI
Teke yöresini batısında Yeşilgöl Dağı***8217; ndan doğar, Horzam adı ile kuzeye akarak Acıpayan Ovası***8217; na girer. Kireniş Suyu adıyla güneybatıya kıvrılarak Dalaman Ovası***8217; na iner ve Akdeniz***8217; e dökülür. Uzunluğu 229 km.***8217; dir.

3.1.6. AKSU ÇAYI
Eğridir Gölü***8217; nden doğar. Antalya***8217;nın 18 km doğusunda Aksu bucağından geçerek Akdeniz***8217; e dökülür. Uzunluğu 136 km.***8217; dir. Yer altı suları ile beslenir. Yıl boyu suları boldur.

3.1.7. GÖKSU
Toroslar***8217; da Kartal Dağı***8217; ndan doğarak, Taşeli Yaylası***8217; ndan geçip Silifke yakınında Akdeniz***8217; e dökülen Göksu Irmağı***8217; nın uzunluğu 308 km.***8217; dir.

3.2. MARMARA BÖLGESİ***8217;NDEKİ AKARSULAR
3.2.1. SUSURLUK ÇAYI
Simav kasabasının güneyinde Şaphane Dağı***8217;nın Kalaycıkırı Tepesi***8217;nden doğar. Simav Ovası***8217;ndan ve aynı adı taşıyan gölden geçer. Dağlar arasında daralıp genişleyen bir vadiden geçtikten sonra Sındırgı yakınında kuzeye yönelen akarsu, buraya dek Simav Çayı adını taşır. Balıkesir Ovası***8217;nın doğusundan geçerek Susurluk Ovası***8217; na iner. Karacabey Ovası ve Güney Marmara Dağları arasındaki Karacabey Boğazı***8217; ndan geçerek Tirilya ve Ballıkaya açıklarında Marmara Denizi***8217; ne dökülür. Bu kesimi küçük tonajlı gemilerin ulaşımına olanaklıdır. Uzunluğu 321 km. olan Susurluk Çayı***8217; nın en önemli kolları, Kocaçay ve Kirmasti Suyu***8217; dur. Yazın ırmağın suları azalarak derinliği 25 cm ye***8217; düşer.

3.2.2. GÖNEN ÇAYI
Kazdağı eteklerinden doğan Gönen Çayı, Bakırçay, Kazak ve Akkayası çaylarını aldıktan sonra büyür ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda dar boğazlar içinde akarak Gönen Ovası***8217; na iner. Burada alüvyonlar içerisinde kıvrımlar yapan ırmak, batıdan Kocadere***8217; yi, doğudan Çakıroba Çayı***8217; nı alarak Misakça***8217; nın batısında Marmara Denizi***8217; ne dökülür. Uzunluğu 134 km. olan bu çayın rejimi oldukça düzensizdir.

3.2.3. ERGENE IRMAĞI
Meriç ırmağının kollarından biridir. Uzunluğu 281 km. olan Ergene, Istıranca Dağları***8217; nda Karatepe***8217; nin eteklerinden doğar. Muratlı kasabasının aşağısında Çorlu Suyu ile birleşir. Alpullu, Pehlivanköy ve UzunköPage Rankü***8217; nün önünden geçtikten sonra İpsala***8217; nın kuzeyinde Meriç***8217; e karışır.

3.3. EGE BÖLGESİ***8217; DE Kİ AKARSULAR
3.3.1. GEDİZ IRMAĞI
Uzunluğu 350 km. , akaçlama havzası 17 500km2***8217; dir. Murat Dağı***8217; nın batı ve kuzey yamaçlarından inen derelerin, Şaphane Dağı***8217; ndan inen akarsularla bileşmesi ile oluşur. Dalgalı yaylalar içinde önce güneybatı sonra batı yönünde akar. Kunduzlu, Selende, Deliinis ve Demrek çaylarını, Kula kesiminden gelen suları aldıktan sonra güneye döner. Salihli yakınlarında dar bir boğazdan geçerek Gediz Ovası***8217; na iner. Ovayı geçerken de Alaşehir ve Kum Çaylarını alan Gediz, Manisa ve Menemen önünden bir delta ovasına çıkar. İzmir Körfezi***8217; nin kuzeyinde Foça ile Çamaltı tuzlası arasından denize dökülür. Taşıdığı alüvyonlarla İzmir Körfezi***8217; nin ağzını tıkama tehlikesini doğuran Gediz Irmağı***8217; nın ağzı, 1886***8217; da batıya çevrilerek bugünkü yatağına oturtuldu.

3.3.2. BÜYÜK MENDERES IRMAĞI
Eski adı Maiandros olan Büyük Menderes, Banaz Çayı ve Küfi Suyu***8217; nun kollarının birleşmesi ile oluşur. Sarayköy önünde ovaya çıkarak, Denizli önünden geçip Çürüksu***8217; yla birleşir ve batıya doğru yönelir. Nazilli, Aydın, Söke kentlerinin önünden geçer, güneybatıya dönüp Ege Denizi***8217; ne dökülür. Uzunluğu 450 km., havzası 24 250 km2***8217; dir. Büyük Menderes Menteşe yöresinden gelen Vandolas Çayı, Akçay ve Çine Suyu ile birleşip alüvyonlarıyla Söke***8217; ye dek uzanan bir ovayı doldurur.

3.3.3. KÜÇÜK MENDERES IRMAĞI
Bozdağı***8217; ndan doğan akarsu, birleşen küçük kollarla büyüyerek güneye doğru iner. Beyder kasabası yakınlarında, Boz ve Aydın Dağları***8217; nın birbirinden giderek açılan ve alçalan tepeleri arasındaki geniş havzasında batıya doğru akar. Torbalı yakınlarında güneye dönen akarsu, Selçuk önünde Ege Denizi***8217; ne delta yaparak dökülür. Uzunluğu 175 km.***8217; dir. Irmak kışın kabarır ve sağnak yağışlar olduğunda, özellikle delta alanı üzerinde yatağından taşarak geçici bataklıklar oluşturur. Yazın ise, suları çok azdır. Getirdiği alüvyonlar tarihi Efes kentinin kıyıdan uzaklaşmasına neden olmuştur

3.4. İÇANADOLU BÖLGESİ***8217;NDEKİ AKARSULAR
3.4.1. PORSUK ÇAYI
Sakarya Irmağı***8217; nın en uzun kolu olan akarsuyun uzunluğu 448 km.***8217; dir. Kütahya***8217; da Dumlupınar***8217; ın güneyinde Ahır Dağı***8217; nın yamaçlarından doğan Bayatçık Deresi, Altıntaş ovasında Kızıltaş Suyu ile birleşerek Porsuk adını alır. Kuzeye doğru akan Porsuk Çayı Kütahya Ovası***8217; nın doğusundan geçtikten sonra, kuzeydoğuya dönerek Eskişehir***8217; e girer, Eskişehir doğu-batı doğrultusunda akışını sürdüren Porsuk, Ankara il sınırını geçtikten hemen sonra Sakarya Irmağı***8217; na dökülür. En önemli kolu Felent Çayı olan Porsuk üzerinde aynı adı taşıyan iki baraj kuruludur.

3.4.2. DELİCE IRMAĞI
Kızılırmak***8217; ın kolu olup uzunluğu 426 km.***8217; dir. Yukarı Kızılırmak bölümünde Akdağ***8217; ın batı eteklerinden doğan derelerin birleşmesi ile Boğazlıyan Suyu adı altında ortaya çıkar. Şefaatlı İlçesi yakınında Kanak Çayı***8217; nı, Fazıl Çelikli yöresinde Bozok (Yozgat) Çayı***8217; nı, Kılıçözü, İnandık, Acısı derelerini alır. Kuzeye yöneldikten sonra Budaközü Çayı***8217; nı alır. Kızılımak***8217; a karışır. Az engebeli yerlerden, geniş bir vadi tabanına akar. Yaz sonunda suları iyice azalır.

3.5. KARADENİZ BÖLGESİ***8217; NDE Kİ AKARSULAR
3.5.1. KIZILIRMAK
Adını akarsu yatağının tabanında bulunan, 3. zaman ortalarında çökelmiş Kırmızı renkteki kumlu-killi tortudan alır. Sivas***8217; ın Zara ilçesinin doğusundaki Kızıl ve Dumanlı Dağları***8217; ndan kaynaklanır. Batıya doğru akarak İmranlı ve Zara önünden geçer. Hafik yönünde güneybatıya yönelir. Sivas***8217; ın 2 km. güneyinde soldan Tecer Suyu***8217; nu, sağdan Kanlıırmak***8217; ı alır. Daha sonra güneybatıya doğru akışını sürdüren Kızılırmak, Kaseri***8217; nin 30 km. güneyinden geçer ve soldan Karasu***8217; yu alır. Avanos önünde en güney noktasına varan ırmak, doğrultu değiştirir; önce batıya, Gülşehir önünde de kuzeye yönelir. Kırşehir***8217; in 17 km. güneyinden geçip kuzeye doğru akar. Bu bölgedeki darboğazlarda ırmak üzerinde iki büyük baraj kuruludur: Hirfanlı ve KesikköPage Rankü barajlarından sonra güney-kuzey doğrultusunda Kalecik önlerinde kuzeydoğuya akar. Çankırı***8217; nın güneydoğusunda, soldan Acısu ile, sağdan en uzun kolu olan Delice ırmakla bileşir. Kuzey Anadolu dağları arasından geçip Tosya Ovası***8217; ndan gelen Devrek Çayı***8217; nı aldıktan sonra set bir kıvrımla kuzeydoğuya döner ve Gökırmak***8217; la birleşir. Hemen sonra keskin bir dirsekle önce güneydoğu, sonra kuzeydoğu doğrultusunda bir yaya çizen ırmak ormanlık dar boğazlardan geçer. Bafra önünde büyük bir delta ovası oluşturur ve tek bir kol halinde Bafra Burnu***8217; ndan Karadeniz***8217; e dökülür. Akışı oldukça düzensiz olan ve havza alanı 78 180 km2***8217;, uzunluğu 1335 km.***8217; yi bulan Kızılırmak***8217; ın suları yazın alçalarak Ağustos***8217; ta en düşük düzeye iner. Şubat ayından sonra sürekli yükselen su düzeyi Nisan ayında en yüksek noktasına ulaşır.

3.5.2. YEŞİLIRMAK
Sivas***8217; ta Kösedağ***8217; ın 2801 m. Yükseltili batı yamaçlarından kaynaklanan Tozanlı (Yeşilırmak), Tokat Dağları***8217; ndan doğan Çekerek ve Gümüşhane***8217; den doğan Kelkit Irmağı***8217; nın birleşmesi ile oluşur. Havzası 36114 km2***8217; dir. Tozanlı Çayı, Sivas ve Tokat illerinde aktıktan sonra, bir süre Tokat-Amasya il sınırını çizer. Önce Çekerek sonra Kelkit Irmağı ile birleşir. Samsun topraklarına girmeden önce Canik Dağları***8217; nda küçük ovalar ve darboğazların yer aldığı ormanlık bir bölgeden geçer. Buradan sonra Çarşamba Ovası***8217; na ulaşır ve Samsun il sınırları içinde kuzeye doğru akarak geniş bir delta oluşturur. Irmak, Çarşamba ilçesini ikiye bölerek ovanın kuzeydoğu ucundaki Civa Burnu***8217; ndan Karadeniz***8217; e dökülür. Irmağın kıyıda oluşturduğu alüvyon deltasının alanı yaklaşık 1000km2***8217; dir. Yeşilırmak havzası kuzeyde Karadeniz ve Çoruh, güneyde Fırat ve Kızılırmak, batıda Kzılırmak havzaları ile çevriliridir. Düzensiz akış, zaman zaman taşkınlara ve tarım alanlarının zarar görmesine yol açar. Havzada genellikle tütün ve şekerpancarı tarımı yapılır. Orta Yeşilırmak havzasında 3 büyük vadi vardır. Bu vadiler Karadeniz***8217; e doğru gidildikçe genişler ve Yeşilırmak Platosu***8217; nun oluşturur. Platonun doğu ve güneyi yüksek dağlarla çevrilidir. Yeşilırmak***8217; ın uzunluğu 519 km.***8217; dir.

3.5.3. SAKARYA IRMAĞI
Afyonkarahisar***8217; ın kuzeydoğusunda Emirdağ ve Beydağların eteklerinde küçük dereler ve Sakaryabaşı pınarı denen gür akışlı kaynak bölgesinden doğar. Önce kuzeye doğru akarak İç Anadolu Bölgesi***8217; ne girdikten sonra asıl vadisine iner ve doğuya doğru ilerlemeye başlar. Arayit Dağı***8217; nı güney ve doğudan çevreleyerek kuzeye döner. Bu akış yönünde sol taraftan en uzun kolu Porsuk, sağ taraftan Ankara ve Kırmir çaylarını alan Sakarya, Sündiken Dağları***8217; nı doğu ve kuzeyden çevreleyerek batıya döner. Batıya dönme yerinde kurulan Sarıyar Baraj***8217; ı, gerisinde 48 km2***8217;lik bir yapay göl oluştururken göl alanının az ilerisinde daha küçük ölçekli Gökçekaya baraj gölü başlar. Bilecik yakınlarında kuzeye döner. Bu yönde sağdan Göynük, soldan Göksu***8217; yu alıp Geyve Boğazı***8217; na girer. Buradan Adapazarı ovasına açılan ırmak, Sapanca Gölü***8217; nün fazla suyunu da alarak Karadenize***8217; e dökülür. Özellikle ilkbaharda çok bol su taşıyan Sakarya ırmağının 58 000 km2***8217; lik bir su toplama alanı 824 km.***8217; lik uzunluğu vardır.

3.5.4. ÇORUH IRMAĞI
Mescit dağ kütlesinin batı yamaçlarından doğup, önce güneybatı yönünde akar. Bayburt yakınlarında kuzeye doğru yönelir. Hart Ovası***8217; nda Pulur Suyu***8217; nu aldıktan sonra, birden doğuya döner; Çoruh dağları arasında daralıp genişleyen oluk biçimindeki vadiden akarak kuzeydoğuya yönelir. Oltu Çayı***8217; nın Tortum Suyu***8217; nu, Artvin yakınlarında Berta-Şavşat Suyu***8217; nu aldıktan sonra kuzeybatıya döner ve Muratlı yakınlarında Gürcistan***8217; a geçer. Kimi kesimler ulaşıma elverişli ırmağın Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu 450 km. dolayındadır.

3.6. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ***8217; NDEKİ AKARSULAR
3.6.1. ARAS IRMAĞI
Bingöl Dağı***8217; ndan doğar. Erzurum-Kars yaylasının güneydoğusundan geçerek, doğuya yönelir. Soldan aldığı Arpaçayı ile sınır çizerek Hazar denizi***8217; ne dökülür. Aras***8217; ın suyu ilkbaharda en yüksek seviyesine ulaşır, yaz sonunda alçalır. Erzurum***8217; un güneyindeki Karagöl, Nalbant, Palandöken, Yıldırım, Sakaltutan gibi dağlardan aldığı kollarla büyüyen Aras, Iğdır Ovası***8217; nda Abaran, Zengi, Zengimar, Vadi, Nahcivan, Karasu gii çay ve ırmaklarla beslenir. Aras Irmağı***8217; nın Türkiye toprakları içinde uzunluğu 548 km. bütün uzunluğu ise 1059 km.***8217; dir.

3.6.2. KARASU
Murat Suyu ile birlikte Fırat***8217; ı oluşturan ırmağın uzunluğu 160 km.***8217; dir. Erzurum Ovası***8217; nın kuzeydoğusundaki Dumlu Dağı***8217; ndan doğar, batıya doğru akarak Gürcü Boğazı***8217; ndan geçip Erzurum Ovası***8217; na iner. Ovanın batısında Serçene Deresi***8217; ni aldıktan sonra Aşkale Boğazı***8217; ndan Erzincan İl sınırına girer. Önce güneye sonra güneybatıya yönelerek Tercan düzlüklerini aşar. Tercan ilçesinin güneybatısında Tuzla Suyu***8217; nu alır. Ardından batıya doğru akışını sürdürerek, Erzincan***8217;ı baştan başa kat eder. Munzur Dağları***8217; nın kuzeybatısından set bir dirsekle güneye döner. Keban***8217; ın 12 km. kuzeyinde Murat Suyu ile birleşerek Fırat***8217; ı oluşturur.

3.6.3. MURAT SUYU
Karasu ile birlikte Fırat Irmağı***8217; nın oluşturan akarsu 722 km***8217; dir. Van Gölü***8217; nün kuzeyinde Aladağ***8217; dan doğar. Bingöl Dağları***8217; ndan inen Hınıs Suyu***8217; nun Nemrut Dağları***8217; ndan inen Karasu***8217; yun, Bingöl il topraklarında Gönük Çayı***8217; nın, Elazığ topraklarında Harinket Suyu ve Munzur-Peri sularını aldıktan sonra Keban Baraj Gölü***8217; ne dökülür.

3.6.4. BOTAN ÇAYI (ULUÇAY)
Hakkari***8217; nin kuzeyindeki dağlık kesimlerden kaynaklanır. Siirt***8217; in güneybatısında Bitlis Çayı ile birleşir. Bu kesimlerde Buhtan Çayı ile de bilinen Botan Çayı güneye doğru yönelip Til yakınlarında Dicle Irmağı***8217; na karışır. Uzunluğu 268 km.***8217; dir.

3.7. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ***8217; NDEKİ AKARSULAR
3.7.1. FIRAT
Anadolu***8217; da doğup, Suriye***8217; nin doğu bölgelerinden ve Irak***8217; tan geçip Elkurna***8217; da Dicle ile birleşerek Şattülarap adı ile Basra körfezine dökülür. Tüm uzunluğu 2780 km., Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km.***8217; dir. Fırat, Karasu ve Murat suyunun birleşmesi ile oluşur. Karasu Erzurum***8217; un kuzeydoğusunda yer alan Dumlu Dağı***8217; ından doğar. Erzurum ve Erzincan ovalarından, Munzur***8217; un kuzeyindeki darboğazlardan geçerek Elazığ il sınırları içine irer. Murat Suyu Van Gölü***8217; nün kuzeyindeki Aladağ***8217; ın kuzey eteklerinde doğar. Karaköse***8217; den geçtikten sonra Elazığ topraklarına girer. Bu iki ırmak Keban ilçesinin kuzeyinde 675 km2***8217; lik Keban Baraj Gölü***8217; ne döküldükten sonra Fırat***8217; ı oluştururlar. Fırat önce güney, sonra güneybatı yönünde akar. Malatya Ovası***8217; nın doğu kenarından geçerken Kuruçay ve Takmaçay***8217; ını alır. Malatya, Elazığ sınırını izleyerek Gerger önlerinde Adıyaman***8217; a girer. Kahda Suyu ve Göksu***8217; u aldıktan sonra güneye yönelir. Carablus demiryolu köPage Ranküsü altından geçerek, Suriye***8217; ye girer. Burada ve Irak***8217; ta yarı çöl topraklarda akar, suları oldukça azalmış olarak Basra Körfezi***8217; ne dökülür. Fırat***8217; ın suları kışın yağışların etkisi ile yükselerek zaman zaman taşkınlara yol açar. Ekim ayına doğru oldukça azalır.

3.7.2. DİCLE IRMAĞI
Anadolu topraklarında doğup Diyarbakır ve U_Irak***8217; tan geçtikten sonra Fırat Irmağı ile birleşip Şattülarap adı altında Basra Körfezi***8217; ne dökülür. Tüm uzunluğu 1900 km. olan Dicle***8217; inin 523 km.***8217; lik bölümü Türkiye sınırları içindedir. Elazığ***8217; ın güneydoğusunda Gölcük Gölü***8217; nden (Hazar Gölü) doğar. Maden Dağları***8217; nı derin bir yarma vadiye geçtiği kesimlerde adı Maden Çayı***8217; dır. Maden kasabasını geçtikten sonra güneye yönelerek Diyarbakır yakınında bir dirsek oluşturarak doğuya döner. Bu kesimde Anbar Çayı, Kuruçay, Hazro Çayı***8217; nı, Raman dağı yakınlarında Batman Suyu***8217; nu alarak doğuya doğru akışını sürdürür. Siirt***8217; in güneybatısında en uzun kolu Botan Çayı***8217;nı alarak güneye döner. Cizre kasabası önünden Habur Suyu kavşağına dek 40 km. boyunca Türkiye-Suriye sınırını çizerek Irak topraklarına girer. Aşağı Musul***8217; da Hakkari bölgesinden gelen büyük ve küçük Zap sularını alır. Basra***8217; nın 64 km. yukarısında El-Kurna***8217; da Fırat***8217; la birleşip Basra Körfezi***8217; ne dökülür. Dicle***8217; nin suları yağışın az olduğu yaz sonlarında azalır. Irmağın yukarı çığırında, dağlarda bulunan karların erimesiyle Nisan-Mayıs aylarında suları çoğalır. Bağdat yakınlarında ortalama debisi 1240 m3/s dir, bu kesimde kurak ve yağışlı mevsimler arasında büyük debi farkları görülür. Debisi ya sonunda 337 m3/s iken ilk baharda 3000 m3/s***8217; yi aşar.

KESİKKÖPRÜ BARAJI
Ankara Barajın Yeri
Sulama ve enerji Amacı
1959 - 1966 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak +Kaya Gövde dolgu tipi
900 000 m3 Gövde hacmi
49.10 m Yükseklik (talvegden)
95.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
6.50 km2 Normal su kotunda göl alanı
11 860 ha Sulama alanı
76 MW Güç
250 GWh Yıllık üretim

ÇUBUK I BARAJI
Ankara Barajın Yeri
İçme-kullanma ve sanayi suyu temini, taşkın kontrolü Amacı
1930 -1936 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton ağırlık Gövde dolgu tipi
120 000 m3 Gövde hacmi
25 m Yükseklik (talvegden)
12.50 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
0.94 km2 Normal su kotunda göl alanı
3 hm3 Yıllık içme suyu

GÖLBAŞI BARAJI
Bursa Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Amacı
1933-1938 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
320 000 m3 Gövde hacmi
10.70 m Yükseklik (talvegden)
12.75 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
1.74 km2 Normal su kotunda göl alanı
2 100 ha Sulama alanı

ELMALI BARAJI
İstanbul Barajın Yeri
İçme,kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1952 - 1955 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton Ağırlık Tipi
103 000 m3 Gövde hacmi
42.50 m Yükseklik (talvegden)
10.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
---- Normal su kotunda göl alanı
10 hm3 Yıllık içme suyu

SARIYAR BARAJI
Ankara Barajın Yeri
Enerji Amacı
1950 - 1956 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton Ağırlık Tipi
568 000 m3 Gövde hacmi
90.00 m Yükseklik (talvegden)
1 900.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
83.83 km2 Normal su kotunda göl alanı
160 MW Güç
400 GWh Yıllık üretim

SEYHAN BARAJI
Adana Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü, Enerji Amacı
1953 - 1956 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
7 500 000 m3 Gövde hacmi
50.70 m Yükseklik (talvegden)
1 200.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
67.82 km2 Normal su kotunda göl alanı
174 000 ha Sulama alanı
59 MW Güç
350 GWh Yıllık üretim

KEMER BARAJI
Aydın Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü,Enerji Amacı
1954-1958 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton Ağırlık Tipi
740 000 m3 Gövde hacmi
180.50 m Yükseklik (talvegden)
544.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
14.75 km2 Normal su kotunda göl alanI
27 263 ha Sulama alanı
48 MW Güç
143 GWh Yıllık üretim

HİRFANLI BARAJI
Kırşehir Barajın Yeri
, Enerji, Taşkın kontrolü Amacı
1953 - 1959 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Kaya Gövde dolgu tipi
2 000 000 m3 Gövde hacmi
78.00 m Yükseklik (talvegden)
5 980.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
263.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
128 MW Güç
400 GWh Yıllık Üretim

DEMİRKÖPage RankÜ BARAJI
Manisa Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü, Enerji Amacı
1954 - 1960 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
4 300 000 m3 Gövde hacmi
74.00 m Yükseklik (talvegden)
1 320.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
47.66 km2 Normal su kotunda göl alanı
99 220 ha Sulama alanı
69 MW Güç
193 GWh Yıllık üretim

APA BARAJI
Konya Barajın Yeri
Sulama Amacı
1958 - 1962 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
1 327 000 m3 Gövde hacmi
29.80 m Yükseklik (talvegden)
169.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
12.60 km2 Normal su kotunda göl alanı
97 015 ha Sulama alanı

ÇUBUK II BARAJI
Ankara Barajın Yeri
İçme kullanma ve sanayi temini Amacı
1961 - 1964 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
1 100 000 m3 Gövde hacmi
61.00 m Yükseklik (talvegden)
24.60 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
1.20 km2 Normal su kotunda göl alanı
38 hm3 Sulama alanı

ALMUS BARAJI
Tokat Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Enerji Amacı
1958 - 1966 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
3 405 000 m3 Gövde hacmi
78.00 m Yükseklik (talvegden)
950.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
31.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
21 350 ha Sulama alanı
27 MW Güç
99 GWh Yıllık üretim

KURTBOĞAZI BARAJI
Ankara Barajın Yeri
, Sulama,içme- kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1963 - 1967 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
834 000 m3 Gövde hacmi
52.60 m Yükseklik (talvegden)
101.50 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
5.50 km2 Normal su kotunda göl alanı
3 780 ha Sulama alanı
67 hm3 Yıllık içme suyu

ÇAYGÖREN BARAJI
Balıkesir Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1966 -1971 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
3 412 000 m3 Gövde hacmi
52.50 m Yükseklik (talvegden)
130.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
7.25 km2 Normal su kotunda göl alanı
17 208 ha Sulama alanı
1 hm3 Yıllık içme suyu

KOZAN BARAJI
Adana Barajın Yeri
Sulama Amacı
1967 -1972 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak+Kaya Gövde dolgu tipi
1 680 000 m3 Gövde hacmi
78.50 m Yükseklik (talvegden)
163.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
8.02 km2 Normal su kotunda göl alanı
10 220 ha Sulama alanı

KARTALKAYA BARAJI
K.Maras Barajın Yeri
Sulama, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1965 -1972 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
1 452 000 m3 Gövde hacmi
56.00 m Yükseklik (talvegden)
195.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
11.25 km2 Normal su kotunda göl alanı
31 480 ha Sulama alanı
45 hm3 Yıllık içme suyu

PORSUK BARAJI
Eskişehir Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1966 -1972 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton ağırlık Gövde dolgu tipi
224 000 m3 Gövde hacmi
49.70 m Yükseklik (talvegden)
431.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
23.40 km2 Normal su kotunda göl alanı
41 020 ha Sulama alanı
206 hm3 Yıllık içme suyu

ÖMERLİ BARAJI
İstanbul Barajın Yeri
İçme-kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1968 -1972 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
2 198 000 m3 Gövde hacmi
52.00 m Yükseklik (talvegden)
386.50 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
23.10 km2 Normal su kotunda göl alanı
180 hm3 Yıllık içme suyu

GÖKÇEKAYA BARAJI
Eskişehir Barajın Yeri
Enerji Amacı
1967 -1972 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton kemer Tipi
650 000 m3 Gövde hacmi
115.00 m Yükseklik (talvegden)
910.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
20.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
278 MW Güç
562 GWh Yıllık üretim

TAHTAKÖPage RankÜ BARAJI
Kilis Barajın Yeri
Sulama Amacı
1967 -1975 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
2 142 000 m3 Gövde hacmi
43.50 m Yükseklik (talvegden)
200.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
23.40 km2 Normal su kotunda göl alanı
11 575 ha Yıllık içme suyu

KEBAN BARAJI
Elazığ Barajın Yeri
Enerji Amacı
1965 -1975 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton ağırlık+Kaya Tipi
15 585 000 m3 Gövde hacmi
163.00 m Yükseklik (talvegden)
31 000.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
675.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
1 330 MW Güç
6 000 GWh Yıllık üretim

AFŞAR BARAJI
Manisa Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Amacı
1973 - 1977 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
3 166 000 m3 Gövde hacmi
43.50 m Yükseklik (talvegden)
69.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
5.25 km2 Normal su kotunda göl alanı
13 500 ha Yıllık içme suyu

SÜLOĞLU BARAJI
Edirne Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Amacı
1975 - 1980 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
907 000 m3 Gövde hacmi
48.75 m Yükseklik (talvegden)
33.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
2.88 km2 Normal su kotunda göl alanı
3 986 ha Yıllık içme suyu

KARAİDEMİR BARAJI
Tekirdağ Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Amacı
1975 - 1980 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
2641 000 m3 Gövde hacmi
25.00 m Yükseklik (talvegden)
120.30 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
15.50 km2 Normal su kotunda göl alanı
11 840 ha Sulama Alanı

HASANAUGURLU BARAJI
Samsun Barajın Yeri
Enerji Amacı
1971 - 1981 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Kaya Gövde dolgu tipi
9223 000 m3 Gövde hacmi
135.00 m Yükseklik (talvegden)
1 073.75 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
22.66 km2 Normal su kotunda göl alanı
500 MW Güç
1 217 GWh Yıllık üretim

SEVİŞLER BARAJI
Manisa Barajın Yeri
Sulama Amacı
1977-1981 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
4130 000 m3 Gövde hacmi
59.50 m Yükseklik (talvegden)
127.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
6.05 km2 Normal su kotunda göl alanı
7000 ha Sulama Alanı

GÜZELHİSAR BARAJI
İzmir Barajın Yeri
İçme kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1975 - 1981 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak + Kaya Gövde dolgu tipi
3205 000 m3 Gövde hacmi
77.00 m Yükseklik (talvegden)
158.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
5.80 km2 Normal su kotunda göl alanı
126 hm3 Yıllık içme suyu

SUATUĞURLU BARAJI
Samsun Barajın Yeri
Sulama, Enerji Amacı
1975-1981 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Kaya Gövde dolgu tipi
2 151 000 m3 Gövde hacmi
38.00 m Yükseklik (talvegden)
182.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
9.70 km2 Normal su kotunda göl alanı
83 312 ha Sulama alanı
46 MW Güç
273 GWh Yıllık üretim

ALİBEY BARAJI
İstanbul Barajın Yeri
İçme - kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1975 - 1983 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
1927 000 m3 Gövde hacmi
28.00 m Yükseklik (talvegden)
66.80 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
4.66 km2 Normal su kotunda göl alanı
39 hm3 Yıllık içme suyu

DEMİRTAŞ BARAJI
Bursa Barajın Yeri
Sulama Amacı
1977 - 1983 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak +Kaya Gövde dolgu tipi
1780 000 m3 Gövde hacmi
45.00 m Yükseklik (talvegden)
14.48 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
0.95 km2 Normal su kotunda göl alanı
2 160 ha Sulama alanı

ARPAÇAY BARAJI
Kars Barajın Yeri
Sulama Amacı
1975 - 1983 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton Ağırlık Tipi
156 000 m3 Gövde hacmi
47.00 m Yükseklik (talvegden)
525.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
41.80 km2 Normal su kotunda göl alanı
40 420 ha Sulama alanı

ASLANTAŞ BARAJI
Adana Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü , Enerji Amacı
1975 - 1984 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
8 493 000 m3 Gövde hacmi
78.00 m Yükseklik (talvegden)
1 150.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
49.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
149 849 ha Sulama alanı
138 MW Güç
569 GWh Yıllık üretim

BERDAN BARAJI
İçel Barajın Yeri
Sulama, İçme - kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1975 - 1984 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
1 928 000 m3 Gövde hacmi
41.00 m Yükseklik (talvegden)
87.50 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
6.70 km2 Normal su kotunda göl alanı
27 050 ha Sulama alanı
66 hm3 Yıllık içme suyu

OYMAPINAR BARAJI
Antalya Barajın Yeri
Enerji Amacı
1977 -1984 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Beton kemer Tipi
676 000 m3 Gövde hacmi
157.00 m Yükseklik (talvegden)
300.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
4.70 km2 Normal su kotunda göl alanı
540 MW Güç
1 620 GWh Yıllık üretim

ÇAMLIDERE BARAJI
Ankara Barajın Yeri
İçme-kullanma ve sanayi suyu temini Amacı
1976 -1985 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Kaya Gövde dolgu tipi
2 487 000 m3 Gövde hacmi
101.70 m Yükseklik (talvegden)
1 226.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
32.00 km2 Normal su kotunda göl alanı
150 hm3 Yıllık içme suyu

KARKAMIŞ BARAJI
Maraş Barajın Yeri
Enerji,Taşkın kontrolü Amacı
1996-1999 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Dolgu Tipi
2 100 000 m3 Gövde hacmi
21.200 m Yükseklik (talvegden)
157.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
28.40 km2 Normal su kotunda göl alanı
189 MW Güç
652.5 GWh Yıllık Üretim

ÖZLÜCE BARAJI
Bingöl Barajın Yeri
Enerji Amacı
1985 - 1999 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Kaya Tipi
14 600 000 m3 Gövde hacmi
124 m Yükseklik (talvegden)
1 075.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
25.80 km2 Normal su kotunda göl alanı
170 MW Güç
413 GWh Yıllık üretim

KAYALIKÖY BARAJI
Kırklareli Barajın Yeri
Sulama, Taşkın kontrolü Amacı
1981-1986 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak+Kaya Gövde dolgu tipi
1 629 000 m3 Gövde hacmi
68.70 m Yükseklik (talvegden)
149.89 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
10.20 km2 Normal su kotunda göl alanı
14 716 ha Sulama alanı

AĞCAŞAR BARAJI
Kayseri Barajın Yeri
Sulama Amacı
1979-1986 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
239 103 m3 Gövde hacmi
25,00 m Yükseklik (talvegden)
66,06 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
4,17 km2 Normal su kotunda göl alanı
15500 ha Sulama alanı

ÇATÖREN BARAJI
Eskişehir Barajın Yeri
Sulama Amacı
1983 ***8211;1987 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Toprak Gövde dolgu tipi
499 000 m3 Gövde hacmi
32.00 m Yükseklik (talvegden)
47.00 hm3 Normal su kotunda göl hacmi
4.04 km2 Normal su kotunda göl alanı
10 816 ha Sulama alanı

Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
akarsu, akarsular, barajlar, türkiyede

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:22 .