Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Ziraat Fakültesi > Biolojik Mücadele, Avantajları Ve Uygulama Alanları

Ziraat Fakültesi hakkinda Biolojik Mücadele, Avantajları Ve Uygulama Alanları ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Doğa, içinde bulunan canlı ve cansız varlıklar ile bütündür. Cansız varlıklar, ekolojik koşulları oluşturan ısı, ışık ve nem kaynakları, ortamın yapısı (dağlık, yamaç, düz oluşu, toprak yapısı, denize, göle veya

Like Tree4Likes
  • 2 Post By ziraat.müh.
  • 2 Post By ziraat.müh.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.10.09, 08:51
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Biolojik Mücadele, Avantajları Ve Uygulama Alanları

[coverattach=1]Doğa, içinde bulunan canlı ve cansız varlıklar ile bütündür. Cansız varlıklar, ekolojik koşulları oluşturan ısı, ışık ve nem kaynakları, ortamın yapısı (dağlık, yamaç, düz oluşu, toprak yapısı, denize, göle veya akarsulara yakın veya uzak oluşu, vs.) gibi varlıklardır. Bunlar, ortamı kontrol altında tutmak için etkili olamayacağımız koşullardır. Canlı varlıklar ise alınan herhangi bir ortamda bulunan bitkiler,omurgalı ve omurgasız hayvanlar, mantarlar, bakteriler, viruslar ve virus benzeri varlıklar olarak gruplayabiliriz. Doğa içinde herhangi bir dış etki olmaz ise alınan herbir ortamda bu canlı varlıkların birbirine etkileşimi sonucu oluşturdukları populasyonlar arasında bir denge oluşur. Seneden seneye az çok dalgalanmalar oluşsa da uzun yıllar göz önüne alındığında populasyonların çok fazla değişmediğini görürüz. İşte buna doğal denge adı verilir.
Doğal dengeye çeşitli faktörler etki eder. Bu faktörlerden önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Çeşitli cansız ekolojik koşullara ek olarak gıda, parazitoit ve hyperparazitoitlerin birbiri ile ilişkileri, populasyonların birbirine etkisi, rekabet, çeşitli nedenlerle oluşan genetik mutasyonlar, vb. faktörler zikredilebilir. Bu faktörler doğal denge yönünden bir zincire benzer. Nasıl zincirin bir halkası kopunca işe yaramayacağı gibi yukardaki faktörlerden herangi birisi zarara uğrayacak olursa o ortamda doğal denge bozulur ve bozulan ortam burada bulunan canlılardan hangisine uygun olursa onun populasyonu üzerinden baskı kalktığı için yüksek düzeylere çıkar. İşte bu canlı bizim gıdamızı oluşturan bitkilerde beslenen bir canlı olursa bu canlı zararlı olarak kabul edilir. Bu duruma örnek olarak;
Populasyonu şu sıralarda doğal predatörleri olarak kabuledilen keklik, bıldırcın ve diğer kanatlı hayvanların aşırı avlanmaları sonucunda sayıları artan keneler, evcil ve yabani hayvanlarda zararlar oluşturmakta ve hatta insanlara da geçerek KKKA hastalığını bulaştırmaktadır.
Diğer taraftan yanlış uygulanan bir çok böcek öldürücü ilaç uygulamaları nedeniyle doğal düşmanların ortamdan uzaklaştırılması sonucunda bir çok böcek türü önceleri zararlı olmamasına rağmen şu sırada zararlı hale gelmişlerdir.
Kıtalar arası yayılan bir çok tür yeni girdikleri yerlerde doğal düşmanları olmadığı için yüksek düzeylerde populasyonlar oluşturdukları için en önemli zararlılar haline gelmişlerdir. Örneğin; Avustralya'ya av amacıyla götürülen tarla tavşanları doğal düşmanları bulunmadığı için çok kısa zamanda kıtayı kaplayarak meralarda ve kültür bitkilerinde çok önemli bir zararlı haline gelmiştir. Yine aynı şekilde, meyvelerini yemek amacıyla Avustralya'ya götürülen kaktüsler meraları kaplayarak hayvanların otlayamayacağı bir durumu oluşturmuştur.
Göllerin kurutulması (Amik gölü, Hatay, Kazova gölü, Tokat gibi) burada yaşayan birçok fare predatörü(avcısı) kuş, yılan, tilkinin üreme ortamının ortadan kalkmasına neden olmuş ve bu ovalarda çok büyük fare salgınlarına sebep olmuştur.
Şu anda karşımızda olan bir diğer örnek Antakya ve çevresinde ortaya çıkan domuz salgınlarıdır. Bunun nedenleri olarak yöredeki kurt sürülerinin avlanarak hemen yok denilecek sevyeye indirilmesi gösterilmektedir.
Bunlara benzer verilecek bir çok örnek bulunmaktadır.

İşte yukarda verdiğimiz örnekleri göz önünde tutarak BİYOLOJİK MÜCADELE şu şekilde tanımlanabilir:
Bir ortamda bulunan ve doğal dengenin bozulması ile zararlı duruma geçen (yerli) veya başka bir ülkeden bir yöreye gelen (yabancı) ve zararlı bir düzeye erişen canlıların populasyonlarını zararlı olmayacak bir seviyeye indirmek için bulundukları ortama o zararlının doğal düşmanlarını kitle halinde çoğaltarak veya ana vatanından toplayıp getirerek yeniden yerleştirme işlemidir.
Bu şekilde tanımladığımız biyolojik mücadele doğal dengesi bozulmuş birçok canlıya karşı kullanılabilir. Örneğin; çeşitli ortamlarda bulunan yabancı otlar (kültür alanlarımızdaki, meraları kirletenler, çeşitli çimenlerde bulunanlar, sulama kanallarını tıkayanlar vs.), kültür bitkilerimizde zararlı olan böcekler( Orman zararlıları, tarla bitkileri zararlıları, sebze ve meyve zararlıları), hayvanlara hastalık taşıyan birçok vektör ekto-veye endo-parazit omurgasız ( protozoa, yassı ve yuvarlak nematodlar, sinek, kene, akar, bit, pire, hamam böceği, vs.), birçok bitki-hastalık etmeni (mantarlar, bakteriler, viruslar ve virus benzeri canlılar) şeklinde sıralanabilir.
Biyolojik mücadelede kullanacağımız veya şu sırada kullanılabilen doğal düşmanları da şu şekilde sıralayabiliriz:
1) Parazitoitler. Yaşantılarını konukcu üstünde veya içinde geçiren gelişmesini tamamladığında konukcusundan ayrılan böcekler (birçok küçük arıcıklar, parazitoit sinekler)
2) Predatörler: Konukcularını yakalayıp yiyerek onları imha eden canlılar (Avcı böcekler (sinekler, coleopterler, sinir kanatlılar, su içinde yaşayan böcekler, örümcekler, örümcekler, Targigrat'lar, balıklar, örümcekler, eklem bacaklı deniz hayvanları, omurgalı avcılardan yılanlar, kartalgiller, tilkiler, kurtlar ve avcı bitkiler sayılabilir.
3) Parazitler: Hastalık etmeni mantarlar, bakteriler, viruslar
4) Nematod adı verilen küçük kurtçuklar
5) Çeşitli hayvan ve bitki populasyonlarını kontrol altında tutan ceşitli canlı populasyonları

Prof. Dr. Miktat Doğanlar
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Bitki Koruma Bölümü,Antakya
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg bitki.jpg (8,0 KB (Kilobyte), 7835x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 03.10.09, 08:53
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Biolojik Mücadele, Avantajları Ve Uygulama Alanları

Biyolojik mücadelenin uygulama yöntemleri:
1- Doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi (Yerli bir zararlıya karşı
uygulanacak biyolojik mücadele)
Bu zararlının zararlı düzeye çıkmadan önceki durumu araştırılır, onu bu sırada doğada baskı altında tutan doğal düşmanlar araştırılır. Bulunan doğal düşmanlardan hangisinin yüksek populasyon oluşturmasına ve zararlıyı baskı altında tutmasına engel olan etmenler araştırılır. Yapılacak düzeltmelerle eski koşullar doğaya iade edilmeye çalışılır.
Bu zararlıyı baskı altında tutan doğal düşman veya düşmanlar kitle halinde üretilerek uygun zamanda doğaya iade edilerek populasyonunun zararlıyı kontrol altında tutacak düzeye çıkarılmaya çalışılır.
2- Doğal düşman İthali (Yabancı bir ülkeden gelmiş bir zararlıya karşı
uygulanacak biyolojik mücadele)
Bir zararlının başlangıçta teşhisi yapılır.Bu türün bulunduğu ülkeler araştırılır. Bu ülkelerde tesbit edilmiş doğal düşmanlarının olup olmadığına akılır. Bir yörede bir zararlının doğal düşmanı var olup ta populasyonu baskı altında tutulabiliyorsa o tür o yörenin yerli türü olarak kabul edilir. Eğer doğal düşmanı yok ise büyük bir olasılıkla o tür o yöre için yabancı tür olarak kabul edilir. Yabancı türün doğal ortamında bulunan ve onu baskı altında tutan doğal düşman veya düşmanlar kendi ana vatanlarından zarar oluşturduğu ülkeye ithal edilir. Orada kontrollu koşulurda üretimi yapılır, üzerinde doğaya salındığında yeni bir zaralı getirmeyecek şekilde değilse kitle halinde üretimi yapılarak konukcusunun uygun olduğu dönemde zararlı türün bulunduğu yere salınarak oraya yerleşmesi ve zararlıyı baskı altına alması sağlanır.

3- Biyoinsektisitlerin (Biyolojik böcek öldürücüler) zararlılara karşı kullanıması
a) Böceklerde hastalık oluşturan etmenler; Bacillus thuringiensis içeren bakteri preparatları, Bevaria bassiana içeren mantar preparatları, böcek paraziti olan çeşitli virus preparatları sayılabilir. (Bunlar zararlıyı hastalandırıp populasyonunu düşürmek amacıyla kullanılır)
b) Kitle halinde üretimi yapılarak mevsimlik olarak zararlı populasyonunu kontrol etmek üzere doğaya salınan predatörler ve parazitoidler.(Bunlar o mevsimde zararlıyı baskı altında tutar ama kışlayamadıkları için o yöreye yerleşemezler ve zararlı ortaya çıktıkca yeniden salınmaları gerekir).
c) Zararlı bitkileri kontrol altında tutmak amacıyla bitki ile beslenen çeşitli böceklerin üretilip yabancı otların bulunduğu ortama salınması (Ancak bu böceklerin zararlı yabancı otların akrabası olan kültür bitkilerinde de beslenip zarar oluşturmaması gerekir).
d) Zararlıların ürediği ortamların biyolojik etmenler kullanılarak ortadan kaldırılması
aa) Çeşitli hayvan ve insan hastalıkları taşıyan sineklerin ürediği
meraya bırakılan sığır pisliklerini imha eden pislik yiyen
scarabaeid böceklerin üretilerek doğaya salınması
bb) Sivrisinek larvalarını öldürerek sivrisinek mücadelesi
yapmak için sivrisinek larvalarının bulunduğu ortama avcı
balıkların salınması, B. thuringiensis var. israilensis'in
uygulanması
e) Çeşitli su ortamlarında bitkilerin yetiştirilerek içindeki zararlı sivrisineklerin, yosunların ve istenmeyen bitkilerin imhası
f) Denizlerde, göllerde ve akarsularda bulunan zehirli yosunların imhası için yosunlarla beslenen fitofak (bitki yiyen) balık ve omurgasızların belirtilen ortamlara salınması

Biyolojik Mücadelenin Ülkemizde Uygulandığı Sahalar
1- Turunçgil torbalı koşniline karşı Rodolia cardinalis'in üretilip salınması
2- Turunçgil unlubitine karşı bir gelin böceği olan avcı Cryptolaemus montrouzieri ve küçük bir arıcık olan Leptomastix dactylopii 'nin kullanılması
3- Turunçgil beyazsineğine karşı bir gelin böceği olan avcı Serangium parcesetosum ve defne beyaz sineğine karşı küçük bir arıcık olan Encarsia lahorensis 'in salınması
4- Elma pamuklu bitine karşı küçük bir arıcık olan Aphelinus mali'nin salınması
5- Buğdaylarda süne zararlısına karşı yumurta parazitoitleri olan Trissolcus türlerinin kullanılması
6- Mısır kurduna karşı Trichogramma evanescens'in üretilip salınması
7- Kabuklu bitlerden San Jose Koşnili ve dut koşniline karşı bir arıcık olan Prospaltella perniciosi ve P. berlesei'nin Amerikadan getirilip bu zararlıların bulunduğu ortamlara salınması
çeşitli örnekler olarak verilebilir.
1.JPG

Prof. Dr. Miktat Doğanlar
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Bitki Koruma Bölümü,Antakya
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf BİOLOJİK MÜCADELE, AVANTAJLARI VE UYGULAMA ALANLARI.pdf (51,7 KB (Kilobyte), 44x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alanları, avantajları, biolojik, mücadele, uygulama

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 03:19 .