Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Lise > İlköğretim 1. Kademe > Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Hazırlanıp Uygulanması

İlköğretim 1. Kademe hakkinda Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Hazırlanıp Uygulanması ile ilgili bilgiler


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ HAZIRLANIP UYGULANMASI image003.jpg ÖLÇME - Eğitimde ölçme ölçülecek şeyin boyutlarını sayısal olarak ifade etmektedir. DEĞERLENDİRME: Bir yargıya varma yoludur. Bunun için değerlendirilecek olan şey genellikle toplumsal,

Like Tree2Likes
  • 1 Post By safran çiçeği
  • 1 Post By CiwCiw

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.04.09, 20:32
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Hazırlanıp Uygulanması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ HAZIRLANIP UYGULANMASI
image003.jpg

ÖLÇME - Eğitimde ölçme ölçülecek şeyin boyutlarını sayısal olarak ifade etmektedir.
DEĞERLENDİRME: Bir yargıya varma yoludur. Bunun için değerlendirilecek olan şey genellikle toplumsal, kültürel ve bilimsel bazı standartlardan yararlanarak ve bir üst sınıftaki öğrencinin seviyesi kabul edilerek geçer notu verme değerlendirme notudur.

=ÖLÇMEDE HATALAR VE ÖLÇMEDE ARAÇLAR=
Ölçmenin tanımında bir niteliğin ölçülmesi için bunun gözlenmesi gerektiği anlaşılır. Niteliklerin gözlenmesinde ya duyu organlarıyla doğrudan doğruya yada araçlar yardımıyla yapılır. Eğitimde kullanılan ölçme araçları, yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, objektif testler
ödevler,projelerdir.
Ölçmeyi etkileyen başlıca hatalar şunlardır:
1) Ölçmeyi yapan kişiden gelen hatalar
2) Ölçme aracından gelen hatalar
3) Ölçülen kişinin ve ölçme aracının çevre ile etkileşmesinden doğan hatalar
4) Kaynağı belli olmayan hatalar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI

Eğitim ve öğretim başarılı olmasından ölçme ve değerlendirmede büyük rol oynayan başlıca yararlarını şöyle sıralayabiliriz.
1- Öğretmene öğrenciyi tanıtır.
2- Öğrenciye durumunu bildirir.
3- Öğretmenin ve yöneticinin işini kolaylaştırır.
4- Eğitim ve öğretimin gelişmesini sağlar.
5- Öğretmenin iyi bir şekilde rehberlik yapmasını sağlar.

=TESTİN TANIMI=

Test bir ölçme aracıdır. Eğitim ve öğretimde test, sınav yoklama imtihan kelimelerinin karşılığında kullanılır. objektif, aletli, aletsiz, yazılı ne şekilde olursa olsun eğitimin ve öğretiminde kullanılan bütün ölçme araçlarına test denir.

İYİ BİR ÖLÇME ARACININ ÖZELLİKLERİ

1- GEÇERLİLİK: Bir ölçme aracının yada yönteminin ölçmek istediği değişkeni ölçebilme derecesidir.
2- GÜVENİRLİK: Bir ölçü aracının aynı şartlar altında hep aynı sonucu vermesi demektir. Buna ölçmede kararlılıkta denir.
3- OBJEKTİFLİK: Bir ölçme aracının kişiye göre değil kesin olmasını ifade eder. Objektifliğin üç yanı vardır:
a) Uygulamada objektifliği ölçme aracının uygulanmasının kişiye göre değişmesi ve herkes tarafından aynı şekilde uygulanabilmesi demektir.
b) Sorulardaki objektiflik oranındaki sorunların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilmesi demektir.
c) Puanlamada objektiflik puanlayan kişinin kanaatlerinin etki etmesi ve değişik kişiler tarafından yapılan puanlamada aynı veya benzer sonuçların alınması.
4-AYIRT EDİCİLİK: Uygulanan ölçme aracının bitenle bitmeyenin zayıf ile başarılının birbirinden ayrılması demektir.
5-ÖRNEKLEYİCİLİK: Bir ölçme aracının öğretilenlerin veya ölçmek istenen alanın tamamını ölçmesi demektir.
6-KULLANIŞLILIK: Bir ölçme aracının bir takım kolaylıklarının bulunması gerekir.
Başlıca Nitelikleri:
a) Uygulanması kolay olmalı
b) Puanlaması kolay olmalı
c) Kolay okunmalı
d) Aracın düzeni ve soruların yerleştirilmesi iyi olmalıdır.
e) Ekonomik olmalıdır.
f) Uygulamada zaman ayarı ile yapılmalıdır.
Seçenek hazırlamada dikkat edilecek hususlar

1) Bütün seçenekler akla ve mantığa uygun olmalıdır.
2) Cevaplar kesin olmalı şahıstan şahısa değişmemeli.
3) İfadeler kısa, açık ve özlü olmalıdır.
4) Cümle yapısı dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
5) Gereksiz yere fazla tekrarda bulunmamalı.
6) Çoğunluğun kullanmadığı kelime ve deyimler kullanılmamalı.
7) İp ucu veren özel ifadeler kullanılmamalıdır.

İp ucu vermesi için zıt seçeneklerden ikişer ikişer kullanılmalıdır.
9) Sayısal seçenekler maddenin kolay algılanabilmesi için ya büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralanmalıdır.
10) Bir testteki soruların hepsi dört veya beş seçenekli olmalıdır.

=TEST SORULARININ HAZIRLANMASI=

Sınıf içi başarı testi sorularını hazırlanmasında en iyi soru konu işlenirken olur. Öğretmen aklına gelen iyi soruları soru defterine not eder. Bunları soru şekline getirerek saklar. Bu durum kolaylık sağlar. Hazırlanan sorular ezbere kaçan bilgilerden ziyade uygulamaya dönük olmalıdır. Ölçmek istenen bilgiyi en iyi şekilde hangi çeşit sorulara elde edilecekse o şekilde sorular hazırlanmalıdır.
=TEST PLANI=

1- Testin kullanılacağı amaç tespit edilmelidir.
2- Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır.
3- Ölçülecek davranışlar ve bu davranışların hangi içerikler içinde ölçüldüğü belirlenmeli.
4- Kullanılacak soru tipi karşılaştırılarak.
5- Testteki soruların güçlük dağılımı karalaştırılarak.
6- Puanlama biçimi belirlenmelidir.


=UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR=

1) Test planı yapılmalıdır.
2) Testte kısa cevap gerektiren çok soru bulunmalıdır.
3) Her soru çok açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır.
4) Çok zorunlu değilse testte seçimlilik soru bulundurulmalıdır.
5) Açık kitap sınavı yapmaktan kaçınılmalıdır.


SÖZLÜ SINAVLARIN YAPILMASI

1) Sınav planı yapılmalıdır.
2) Kısa cevaplı sorular tercih edilmelidir.
3) Sınavda sorulacak sorular, sınavdan önce hazırlanmış olmalıdır.
4) Cevaplarda her ayrıntıya kaç puan verileceği önceden belirlenmelidir.
5) Öğretmen sözlüye kalkan bir öğrenciyi hemen soru yağmuruna tutmak yerine önce onu rahatlatacak bir psikolojik ortam yapmalıdır.
6) Öğretmen soruları yavaş yavaş olarak seslice okuyarak sormalıdır.

ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE YAZMA İÇİN KURALLAR

1- Her madde öğrenme ürünü olan dersin hedefleriyle doğrudan ilgili bulunan önemli bir davranışı ölçmelidir.
2- Madde kökünde daha seçenekleri okumadan fark edilen tek ve temel bir fikir bulunmalıdır.
3- Bilmece gibi ne sorulduğu açık olmayan maddeler yazılmamalıdır.
4- Madde kökü gereksiz sözlüklerle şişirilmemeli.
5- Eğer mümkünse madde kökü maddenin büyük bir kısmını oluşturulmamalıdır.
6- Testteki bir madde başka maddelerin cevaplandırılmasına ipucu olmayacak şekilde bağımsız bir problemi içermelidir.
7- Seçenek sayısı 4 yada 5 olmalıdır.
8- Seçenekler arasında sadece tek bir doğru yada doğru cevap bulunmalıdır.ÖLÇME DEĞERLENDİRME, ARAÇ VE YÖNTEMLERİN NİTELİKLERİ

Ölçme araç ve yöntemlerin niteliklerini güvenirlik, geçerlilik ve kullanışlılık kavramları altında gruplamak gelenekselleşmiştir.
Güvenirlik kavramlarıyla herhangi bir ölçme araç veya yöntemin,ölçtüğü değişkeni ne derece duyarlılıkla ölçülebildiğidir. Geçerlilik,bir ölçme aracının veya yönetmeninin onunla ölçülmek istenen değişkeni ölçüp ölçmediği, ölçülebiliyorsa, onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğü ifade edilir kullanışlık kavramıyla , araç veya yöntemin uygulanabileceği eğitim seviyesi, uygulama süresi ölçmeciden istediği beceriden, maliyet ve ekonomi gibi etkenlerin o araç veya yöntemin kullanılmasına etkileri ifade edilir.
Gerek güvenirlik, gerekse geçerlik ölçme hatalarıyla yakından ilgili kavramlardır. Özellikle güvenirliğin incelenebilmesi için, ölçmede hata probleminin ve hata türlerinin, hiç değilse ana çizgileriyle bilinmesi gerekir.


ÖLÇME HATALARI

Ölçme sonuçlarına çeşitli yollardan hata karışır. En duyarlı araçlarla ve en doğru sanılan yöntemlerle yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata payı vardır. Ölçme hataları, ölçmede kullanılan araçtan, ölçmede kullanılan araçtan, ölçme yöntemlerinden, ölçmeyi yapan kimseden ölçmenin yapıldığı ortamdan üzerinde ölçme yapılan bireylerin bütün bu etkenlerle etkileşiminden doğabilir.
Eğitimdeki ölçmelerde hatalardan sakınılmak istemiyorsa hata kaynakları ve özellikle bu kaynakların ölçme sonuçlarını nasıl etkilediğini bilmelidir. Ölçmelerdeki hataların miktarları kestirilecekse, hem hatanın ne olduğu iyice tanımlanmalı, hem de hata miktarını hesaplamaya imkan veren bir yöntem bulunmalıdır.
Hataların istatistiksel özelliklerini dikkate alınırsa, sabit sistematik ve tesadüflü olmak üzere üç tür hata ayırt edilebilir.
Bu ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hatalara sabit hatalar denir. Örneğin, toplam puanı 10 olan bir yazılı yoklamada, 2 puanlık bir soru sınıfın tümü tarafından cevapsız bırakılmış olsun.
Cevaplar puanlanırken bu sıraya sıfır verilirse, en yüksek toplam puan 10 değil, 8 olacaktır. Bu soru, sınav süresinin yetersizliğinden cevapsız bırakılmış olsun. Bu öğrenilerin puanlarında sabit hata bulunacaktır.
Ölçülen büyüklüğü, ölçmeyi veya ölçme koşullarına bağlı olarak miktarı değişen hatalara sistematik hatalar denir. Bir öğretmen bir yazılı yoklamayı puanlarken kız öğrencilere erkeklerden daha çok puan takdir ederse, öğreninin cinsiyetine bağlı bir sistematik dilinde bu türden bir hata yapmış olur. İstatistik dilinde bu türden sistematik hatalara YANLILIK denir.
Uzunlukların ölçüldüğü cetvele bölmeleme kusuru bulunmasın. Fakat,ölçmeci dikkatsiz olsun; gerek cetveli uygulamada, gerekse sonucu okumada gelişi güzel hatalar yapmış olsun. Bu halde ölçme sonuçlarının bir kısmı gerçek değerlerinden büyük,diğer bir kısmı ise gerçek değerlerinden büyük göstermesi olasılığına eşittir. Böyle hatalar, genellikle, kaynakları iyi bilinmeyen hatalar olup ölçme sonuçlarına gelişi güzel karışır. Bu tür hatalara tesadüfi hatalar denir. Yazılı yoklama cevaplarını dikkatsizce okuyup puanlayan bir öğretmenin puanları tesadüfi hatalarla doludur.
Bir ölçme sonucunda ona hataların herhangi biri bulunabileceği gibi, iki türden hatta üç türden hata birlikte bulunabilir. Ölçmeler değerlendirmelere yeri sağlamak amacıyla yapılır. Değerlendirmelerde kararlara dayanak sağlar. Kararın isabetli olabilmesi için, ölçmelerin
belli bir dereceye kadar hatadan arınık olması gerekir. Ölçme hatalarının özellikle tesadüfi hataların hangi koşullar altında azaltılabileceği, güvenirlik kavramına dayalı olarak, aşağıda tartışılmaktadır.

ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK

Bir ölçme sonucu içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenirlik sayılır. Güvenirlik, bakıma ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınıklık derecesinin ifade eden bir kavramındır. Diğer bir anlamda güvenirlik, ölçmelerin duyarlık derecesini ifade eden bir kavramdır. Ölçme sonuçlarının güvenirliğinden söz edilebileceği gibi, sadece ölçme aracını veya sadece ölçmenin güvenirliği de tam ve araç ve yöntemlerinden elde edilen programların güvenirliğini tanımlamak ve onunla uğraşmak çoğu halde yeterlidir. Çünkü; araç- yöntem, ölçmeci ve ölçme ortamı gibi etkenlerin ortak etkileri zaten puanlara yansır. Eğitimdeki ölçmelerde hata miktarının veya güvenirliğinin kestirilebilmesi için ölçmelerin tekrarı sayılabilecek bazı yöntemlere ihtiyaç vardır.

Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerin güvenirliğinin artırmak için alınabilecek tedbirler aşağıda sıralanmıştır;

1) Bir sınavda kullanılan soru sayısı arttıkça, çoğu halde o sınavdan elde edilen toplam puanın güvenirliği de artar. Bir ders saatinde cevaplandırılabilecek 10 soru ile yapılan bir yazılı yoklama daha güvenilir, ölçme sonuçları verilir.
2) Bir sınavda kullanılacak soruların açıkça anlaşılır ve kesinlikle cevaplandırılabilir olması, o sınavdan elde edilen puanın güvenirliği artırır.
3) Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta olmalıdır. Objektif testlerle yapılan sınavlarda sürenin gereğinden kısa verilmesi cevaplayıcıların testin sonundaki soruların okumadan ve gelişi güzel cevaplandırmalarına sebep
olur, güvenirliğide sıfıra yakındır.
4) Bir sınavda cevaplayıcılar her soruyu dikkatle ve hızla cevaplandırmaya teşvik edilmelidir.
5) Sınavda kullanılacak sorular o sınavı cevaplayacak bireylerin yaklaşık olarak yarısı tarafından doğru cevaplandırılabilecek güçlükte olmalıdır.
6) Her sınav objektif yollarla puanlanabilmesidir. Ölçme sonuçlarının objektifliği arttıkça güvenirliği artar.
7) ölçme işlemini herhangi bir basamağında yapılan dikkatsizlik hataları tıpkı puanlama hatalarında olduğu gibi, çoğu halde tesadüfi hatalarında olduğu gibi, çoğu halde tesadüfi hata türündedir ve ölçme sonuçlarınının güvenirliğini düşürür. Ölçmenin yapılmasında gösterilecek titizlik ve dikkat hemen her zaman güvenirliği artırır.

Duyarlığı yüksek bir araç veya yöntem daima güvenirliği yüksek sonuçlar verir. Güvenirliği artırmak için, duyarlığı yeterince yüksek araç veya yöntemler kullanılmalıdır.
9) ölçme sonuçlarının ölçme işleminin elverdiği duyarlılıkta kaydedilmesi güvenirliği gerçek değerlerine yaklaştırır. Duyarlılıkta ölçülebildiği gibi, sonuçlarının kabaca verilmesi güvenirliğin hatalı kestirilmesine sebep olur.

ÖLÇMEDE GEÇERLİLİK

Geçerlik; ölçmek istenen değişkenin başka değişkenlere karıştırıl madan yapılan ölçmeye geçerli ölçme denir.
Ölçme sonuçlarının geçerliliği, güvenirlikte olduğu gibi, ölçme yapılan öğrenci grubunun niteliklerine ve ölçme ortamına bağlı olarak değişir. Üstelik ölçme sonuçlarının geçerliliği ölçümlerin kullanılacağı amaca, yani değerlendirme ve karar verme işleminin gereklerine bağlıdır.
Bir ölçme aracının kapsamı, onun geçerliliğini yükseltecek biçimde seçilebilir. Hazırlanması bitmiş bir aracında kapsamına ve içeriğine bakılarak geçerliliği kestirilebilir. Ölçme araç ve yöntemlerinin kapsamlarına ve içeriklerine bakılarak varılan geçerlik yargılarına kapsam
geçerliliği denir.
Herhangi bir ölçme aracının geçerliliği kanıtlamakta içerik ve kapsama bakmak önemli bir yol olmakta birlikte, biricik yol değildir. Araç veya yöntemin verdiği puanlar üzerinde yapılacak istatistik analiz ve araştırmalarla da test geçerliliği kanıtlanabilir.


Ölçme sonuçlarının geçerliliğini saptamak için gerek araçların yapımında gerekse yöntemlerin uygulanmasında alınabilecek önlemlerin başlıcaları şunlardır:

1) Kapsam geçerliliği sadece konular açısından değil testteki sonuçların doğru cevaplandırılabilme için gerekli cevaplayıcı davranışları açısından da anlam kazanır. Bir araç, kapsadığı soruların geçerliliği oranında geçerli olabilir. Onun için her soru, o araçta ölçülmek istenen davranışlardan en az bir tanesini yoklamalıdır.
2) Her soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz doğru cevaplandırabileceği; bu bilgi ve beceri ve yeteneklere sahip olmayanların doğru cevaplandırabileceği nitelikte olmalıdır.
3) Sınav belli bir sürede okutulan konular ve o konulara dayanılarak geliştirilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetenekler bakımından hem kapsayıcı hem de dengeli olmalıdır.
4) Herhangi bir puanın geçerliği için ön şart onun güvenirliğidir. Güvenirlikten yoksun bir puan sadece tesadüfi hataları gösterir. Hata geçerli bir ölçü bulunmaz. Fakat güvenirliğin sağlanmış olması geçerliğin de mutlaka sağlanacağı anlamına gelmez.
Ölçme araçlarının anlamındaki güvenirliği artırma,
bazen geçerliliği düşürebilir.
5) Sınavın ve ölçme araçlarının güçlüğünde geçerliliğe etki eder .Güçlük derecesi o sınavdan elde edilecek puanların kullanılacağı amaca göre ayarlanmalıdır.
6) Aynı soruların yıldan yıla hiç değiştirilmeksizin kullanılması soruların sınavdan önce açıklanması derslerin sınav sorularını çözmeye ayrılması kopya yapılması sınav süresinin yetersizliğinden dolayı bir kısım bir kısım soruların cevapsız bırakılması öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınavı yarıda bırakması öğrencinin gürültü ve hastalık gibi nedenlerle soruları tüm yetenekleri ile cevaplandırılmaması vb. gibi etkenler geçerliliği düşürür.


ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK

Ölçme araç ve yöntemlerin kullanışlığı hakkında bir yargıya varılırken şu noktaların dikkate alınması gerekir:

1) EKONOMİ: Araç veya yöntem maliyet yönünden ekonomik olmalı,öğretmene, öğrenciye,yönetime ağır külfet yüklemelidir. Şüphesiz maliyeti aşağı indirmek için, sınavın geçerliliğini yetersiz bir dereceye kadar düşürmekte savunulamaz Onun için, bir okulun kaldırabileceği mali külfet ile en geçerli, sınavı yapmak maliyetle geçerlik ilişkisi açısından en doğru yol olur.
2) HAZIRLAMA SÜRESİ: Her araç ve yöntem, uygulamadan önce bir hazırlık gerektirir. Testler ve kısa cevaplı araçlar halinde bu süre daha uzun yazılı yoklamalarda daha kısadır. Hazırlama süresi kısa olan bir sınav, diğer etkenler eşit olmak şartıyla hazırlama süresi uzun olan bir sınava tercih edilebilir. Bununla birlikte hazırlama süresinin puanlama süresiyle birlikte dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir.
3) UYGULAMA SÜRESİ: Her araç veya yöntem ders saatlerinin bir kısmını uygulamada gerektirir. Bir yönetimin kullanışlığı verdiği puanın önemine oranla, uygulamada gerektirdiği zaman azaldıkça artar. Bir yazılı, bir sözlü sınav aynı, geçerlikte puanlar verse bile sınav,
uygulama süresi kısa olduğu için, çok küçük olmayan gruplarda çok kullanışlıdır.
4) HAZIRLAYICI VE UYGULAYICILARIN NİTELİKLERİ :

Ölçme araçlarının bazıları,hazırlayıcı ve uygulayıcı da bazı özel bilgi ve beceriler bulunması gerektirir. Bu bilgi ve becerilere sahip olmayan kimselerin hazırladıkları araçlardan, uyguladıkları sınavlardan çoğu zaman hatalı sonuçlar elde edilir. Bir aracın uygulanması ne kadar özel beceriler gerektiriyorsa kullanışlığıda o kadar sınırlanır. Öğretmenin kendi dersi için hazırlayıcı araçlardan bazılar mesala testler uzmanlık seviyesini olmasa bile bazı bilgiler gerektirir. Bu bilgileri kazanmamış bir öğretmen için testler kullanışlı değildir.
5) CEVAPLAYICININ NİTELİKLERİ: ölçme araçlarında yeterince hatasız puan olabilmesi için, cevaplayıcı da bulunması gereken bazı nitelikler vardır. Öğrenciler cevaplama önergesinin kolayca anlaşılabilir ve cevaplarını kolayca kaydedebilirse, o araç kullanışlıdır.
6) UYGULAMA KOLAYLIKLARI: Testlerde sayfa düzeni, teksir ve baskı
mükemmelliği, cevap kağıdının düzeni, yazılı yoklamalarda soruları yazılı vermek vb. gibi hususlar uygulama kolaylıkları sağlar, bu yollarda araçların kullanışlığı artırılabilir.
7) PUANLAMA KOLAYLIKLARI: Testlerde cevap kağıdının testten ayrılması, cevap kağıdın iyi düzenlenmesi diğer ölçme araçlarında ve yöntemlerde puanlama anahtarı gibi yardımcı araçların kullanılması puanlama kolaylıkları sağlar. Böylece, araçlar ve yöntemler daha kullanışlı hale gelir.

PUANLARI YORUMLAMA KOLAYLIKLARI:
Bir aracın uygulanması ile elde edilen puanlama bir biçimde yorumlanamazsa değerlendirme ve karar vermede kullanılamaz. Bir araç,yorumlamaya yardımcı, yorumlamayı kolaylaştırıcı,yorumda hatayı azaltıcı araçlara beslenirse daha kullanışlı olur. Mesala öğretmenin hazırladığı bir yazılı yoklamada puanlama anahtarı yanında hangi puana kesimi yapılacağını belirtir. Bir şeyde bulunursa, o puanlara göre not verme kolaylaşır. Standart testlerde sadece uygulama yöntemlerini saptanması ile kalınmayıp,hem puanların daha anlamlı ölçeklere çevrilmesini ve böylece puanların yorumunu kolaylaştıran norm tabloları da hazırlanır. Böylece araçlar,test puanını yorumlanmasını kolaylaştırır, test sonuçlarını kullanılmasındaki hataları azaltır. Ayrıca çeşitli bölümlerden oluşan bir testin,her bölüm için ayrı bir puan vermesi de kullanışlığın artıran önemli
etkenlerdir.
Yukarıdaki sekiz nitelikten de anlaşılacağı gibi bir aracın kullanışlığını artıran önlemler, dolaylı olarak onun güvenirlik ve geçerliliğini artırır.


Nüve Forum
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 17.04.09, 09:35
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Hazırlanıp Uygulanması

teşekkürler safranim
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araçlarının, değerlendirme, hazırlanıp, ölçme, uygulanması

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:55 .