Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi-Investigation Of The Anatomic Variations Of The Sphenoid Sinus With The Computed Tomography

Tıp Fakültesi hakkinda Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi-Investigation Of The Anatomic Variations Of The Sphenoid Sinus With The Computed Tomography ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)'nin sık ve tecrübeyle paralel olarak sınırlarının genişleyerek uygulanması, cerrahi öncesinde anatominin ve mevcut patolojinin çok iyi bilinmesini zorunlu kılmaktadır Bu çalışmada paranazal sinus bilgisayarlı tomografilerinde

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.09.09, 02:52
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi-Investigation Of The Anatomic Variations Of The Sphenoid Sinus With The Computed Tomography

[coverattach=1]Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)'nin sık ve tecrübeyle paralel olarak sınırlarının genişleyerek uygulanması, cerrahi öncesinde anatominin ve mevcut patolojinin çok iyi bilinmesini zorunlu kılmaktadır Bu çalışmada paranazal sinus bilgisayarlı tomografilerinde (PNS-BT) sfe-noid sinüs bölgesindeki anomaliler ile patolojik bulgular arasındaki ilişki incelenmiş ve sfenoid sinüse ait varyasyonlar belirlenmeye çalı¬şılmıştır. Ağustos 1999-Şubat 2001 tarihleri arasında Kırıkkale. Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC Polikliniğinde, anamnez, fizik mu¬ayene ve Waters pozisyonunda sinüs grafisiyle sinüs patolojisi düşünülen toplam 213 olgu (110 katlın, 103 erkek) bu çalışmaya dahil edil¬miştir. Kronik sinüzit ön tanısı alan olguların 3-4 haftalık medikal tedavi sonrası koronal planda (63 olguda aynı esnada aksiyal planda) PNS-BT'leri çekilmiştir. BT'de kemik doku anomalileri (pterygoid proçes ve anterior klinoid proçes pnömatizasyonu, vidian kanal ve fo¬ramen rotundum kemik kanal protrüzyonu, Onodi hücresi, septal hücre) ve yumuşak doku patolojileri (mukozal kalınlaşma, polip, kist) in¬celenmiştir. Sinüsler bilateral (olarak değerlendirildiğinde 213 BT'nin 426 tarafı incelenmiş ve muhtelif patolojiler gözlenmiştir. Sfenoid sinüste mukozal kalınlaşma %14.1 ve polip %6.1 oranında belirlenmiştir. Olgularımızın %21.4'ünde pterigoid proses pnömatizasyonu, %26.1 'inde vidian kanalın sfenoid sinüs içine protrüzyonu ve 73 tarafta ise vidian kanal protrüzyonu ile pterigoid proses pnömatizasyonu -nun birlikte seyrettiği izlenmiştir. Çalışmamızda sfenoid sinüs pnömatizasyonu arttıkça sinüse komşu damar ve sinir yapılarının sinüs içi¬ne projeksiyonunun arttığı tespit edilmiştir. Sfenoid sinüs anatomisinin varyasyondan zengin olması cerrahi müdahaleyi güçleştirmektedir. ESC öncesinde anatomik varyasyonların belirlenmesi ve ameliyat sırasında oluşabilecek muhtemel komplikasyonları öngörmek açısından PNS-BT'nin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

The functional endoscopic sinus surgery has been used widely with parallel to the practice. This situation makes it obligatory to know the preoperative anatomy and pathology of the sinus. In this study, the relationship between sphenoid sinus anomalies and pathological findings was investigated and variations of this sinus was tried to be detected on computed tomographic imaging of the paranasal sinuses. A total of 213 patients (110 women, 103 men) were evaluated at Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery Department of Kırıkkale University Faculty of Medicine between August 1999 and February 2001. All patients underwent routine workup for sinus disease, including history and physical examination as well as conventional sinus graphies. Computed tomography of the paranasal sinuses on the coronal plane (simultaneously axial plans in 63 patients) were taken after medical treatment for 3-4 weeks. Bony anatomic variations (pneumatization of the pterygoid and anterior clinoid process, protrusion of the vidian canal and foramen rotundum, Onodi cell, septal cell) and mucosal anomalies (mucosal thickening, polyp, cyst) were detected on CT scans. When 213 CT scans of the sinuses were evaluated bilaterally, some kinds of pathologies were detected on 426 sides. Mucosal thickening of the sphenoid sinus and polyps were detected 14.1% and 6.1% respectively. Pterygoid process pneumatization and vidian canal projection were found in 21.4% and 26.1% of the cases respectively. These two variations were both detected in 73 (%17.1) sides. In our study, we found that the projection of adjacent vessels and nerves were increased into the sphenoid sinus as the pneumatization of the sinus increased. Many variations of the sphenoid sinus makes it hard to operate on this region. The importance of the computed tomography of the paranasal sinuses was stated once as to diagnose the anatomical variations early and to suppose the possibility of complications.


Makale Yazarları
Dr. Mustafa KAZKAYASI , Dr. Yasemin KARADENİZ , Dr. Deniz ALTTNOK , Dr. Can KOÇ
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Sfenoid sinüs.jpg (26,0 KB (Kilobyte), 45x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.09.09, 02:52
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi-Investigation Of The Anatomic Variations Of The Sphenoid Sinus With The Computed Tomography

GİRİŞ
Gün geçtikçe önem kazanan endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), paranazal sinüs hastalıklarının tedavisinde güvenle uygulanan bir yöntemdir. Bu cerrahinin sık ve tecrübeyle pa¬ralel, sınırlarının genişleyerek uygulanması, cerrahi öncesin¬de anatominin ve mevcut patolojinin çok iyi bilinmesini zo¬runlu kılmaktadır. Çevresinde vital organların bulunması ne¬deniyle özellikle sfenoid sinüs cerrahisi diğer sinüslere naza¬ran daha risklidir. Anatomik yapının sık varyasyon gösterme¬si bu riski bir kat daha arttırmaktadır.
Sfenoid sinüs pnömatizasyonu arttıkça bununla paralel olarak karotid arter ve optik sinirin sinüs lateral duvarı üze¬rinde projekte olduğu ifade edilmektedir (14). Literatürde an¬terior klinoid proses pnömatizasyonu %13.3-16 (4,15), sfe¬noid sinüs tabanında vidian kanal protrüzyonu %7.5-13.3 (4,6,13), pterygoid proses pnömatizasyonu ise %15.5-43.6 (4,6,17) oranında bildirilmiştir. Karotid arter üzerinde %5-22 oranında kemik defekti (6,13), %1-32 oranında septal hücre (8,15) ve %0-18 oranında ise Onodi hücresinin bulunduğu ra¬por edilmiştir (5,8,15,13). Bu anomalilerin görülme oranları¬nın değişik çalışmalarda birbirinden çok farklı olması bölge anatomisinin değişkenliğinin bir göstergesi olarak kabul edi¬lebilir. Anterior klinoidektomi optik sinir ve optikokarotid üçgene yaklaşımda en az iki kat daha fazla görüş temin eder ki bu, suprasellar ve preklinoid bölge cerrahisinde nöroşirür-jenlere ciddi anlamda kolaylık sağlamaktadır (9). Yukarıda anılan sebeplerden sfenoid sinüs anatomisi ve anomalisinin cerrahi öncesinde belirlenmesi başarı şansını artıracaktır. Bu nedenle, koronal planda çekilen paranazal sinus bilgisayarlı tomografisi (PNS-BT) sinüs patolojilerinin değerlendirilme¬sinde altın standart olarak kabul edilmektedir (7,16,19). Ça¬lışmamızda, PNS-BT çekilen olgularda sfenoid sinüse ait anomaliler ile patolojik bulgular arasındaki ilişki incelenmiş ve sfenoid sinüse ait varyasyonlar araştırılmıştır.

YÖNTEM VE GEREÇLER
Ağustos 1999-Şubat 2001 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi Polikliniğinde anamnez, fizik muayene ve Waters pozisyonunda sinüs grafisi sonucun¬da sinüs patolojisi düşünülen toplam 213 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Geniz akıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kanaması, baş ağrı¬sı, yüz ağrısı, öksürük ve kötü nefes kokusu şikayetlerinden hepsinin ve¬ya birkaçının en az 3 ay süreyle bira-rada bulunması çalışmaya alınma kriteri olarak belirlenmiştir. Daha önce cerrahi girişim uygulanan olgu¬lar çalışmaya dahil edilmemiştir. Kronik sinüzit ön tanısı alan olgulara 3-4 haftalık medikal tedavi (oral sefuroksim aksetil, amoksisilin-klavunat veya ampisilin-sulbaktam türü geniş spektrumlu antibiyotiklerden birisi ile ornidazol kombinas¬yonu + mukolitik + dekonjestan) uygulanmış ve tedavi son¬rası 3-5 gün içinde olguların koronal planda (63 olguda aynı esnada aksiyal planda) PNS-BT'leri çekilmiştir. BT, SE¬LECT Elscint cihazı ile koronal ve bazı olgularda aksiyal planda, frontal sinüs ön duvarından sfenoid sinüs arka duva¬rına kadar, 5 mm ardışık kesitlerle, 120 kVp, 210 mAs teknik özellikleriyle çekilmiş ve kemik penceresinde formatlanmış-tır. Olgulara inceleme öncesi nazal dekonjestan kullanılma¬mıştır. Tomografik kesitlerin yorumlanmasında sinüsler iki ayrı taraf olarak kabul edilmiştir. BT'de kemik doku anoma¬lileri (pterygoid proses, anterior klinoid proses pnömatizas-yonu, vidian kanal ve foramen rotundum kemik kanal prot-rüzyonu, Onodi hücresi, septal hücre) ve yumuşak doku pa¬tolojileri (mukozal kalınlaşma, polip, kist) incelenmiştir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.09.09, 02:53
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sfenoid Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi-Investigation Of The Anatomic Variations Of The Sphenoid Sinus With The Computed Tomography

BULGULAR
Çalışmaya alınan 110 kadın, 103 erkek hastanın yaşları 10 ve 73 (ortalama; 35.6) arasında belirlenmiştir. Sinüsler bi¬lateral olarak değerlendirildiğinde 213 BT'nin 426 tarafı in¬celenmiş ve olgularımızda muhtelif patolojiler gözlenmiştir (Tablo 1). Çalışmamızda 60 tarafta sfenoid sinüste mukozal kalınlaşma ve 26 tarafta polip olmak üzere toplam %20.2 sfe-noid mukozal patolojisi tespit edilmiştir. Pterigoid proses pnömatizasyonu ve vidian kanalın sfenoid sinüs içine prot-rüzyonunun belirlendiği sinüslerin 73'ünde (%17.1) vidian kanal protrüzyonu ve pterigoid proses pnömatizasyonunun birlikte seyrettiği izlenmiştir (Şekil 1). Anterior klinoid pro¬ses pnömatizasyonu 39 tarafta, karotid kanal dehissansı sade¬ce 3 adet (Şekil.2) ve foramen rotundumun sfenoid sinüs içi¬ne protrüzyonu 18 tarafta gözlenmiştir. Ayrıca, sfenoid sinüs¬te 120 adet parsiyel septa ve sfenoid sinüse açılan 15 septal hücre ile 4 Onodi hücresi gözlenmiştir. Onodi hücreleri aksi-yel planda BT çekilen 63 olguda incelenmiştir. Mukozal has¬talık saptanan sinüslerin 10'unda vidian, 7'sinde pterygoid ve 5'inde ise klinoid proses anomalisinin birlikte seyrettiği, ke-miksel anomali ile mukozal patolojinin genellikle birlikte bu¬lunmadığı saptanmıştır. Konvansiyonel radyografik tetkikler pratik uygulamada sık ve birinci basamak tetkik olarak kullanılmakla birlikte, özellikle etmoid ve sfenoid sinüslerin belirgin biçimde gö¬rüntülenmesine imkan vermezler (16,19). Bunlar, BT ile kar¬şılaştırıldığında yalancı pozitif ve yalancı negatif bulgu oran¬larının çok yüksek olduğu bilinmektedir (7,12,18). Tomogra-fik kesitlerde kemiksel anomali ve mukozal patolojiler birlik¬te değerlendirilebilmektedir. Konvansiyonel grafilerle yeterli bilgi edinilemeyen ostiomeatal kompleks, frontal reses, pos¬terior etmoid sinüsler, etmoid bulla, sfenoid sinüs ve sfenoet-moidal reses ve anatomik varyasyonların özellikle koronal planda çekilen BT ile ayrıntılı biçimde gösterilebileceği bi¬linmektedir (4,12,16,19). Günümüzde artık pekçok merkezde koronal planda PNS-BT kronik sinüs hastalıklarının tanısın¬da rutin olarak kullanılmaktadır.
Sfenoid sinüsler posterior etmoid hücrelerden 1-2 ya¬şında gelişmeye başlar, 3-4 yaşında geriye sfenoid kemiğe doğru genişlemekte ve sfenoid kemiğin büyük kanatları ile pterigoid laminalar içine doğru büyümektedir (11). Sfenoid sinüs genişledikçe genişleme miktarı ile paralel olarak karo-tid arter ve optik sinirin sinüs lateral duvarı üzerinde kabarık¬lık meydana getirdiği bildirilmektedir (14). Çalışmamızda bu görüş ile paralel olarak sinüs pnömatizasyonu arttıkça sinüse komşu damar ve sinir yapılarının sinüs içinde kaldığı tespit edilmiştir. Bu genişleme anterior klinoid proçeslere kadar ol¬duğunda, cerrahi sırasında optik sinirin zedelenme riski doğ¬maktadır (3,9). Anatominin bu denli değişkenlik gösterdiği bir bölgede, ameliyat öncesinde bilgi sahibi olmak son dere¬ce önemlidir. Yine aynı sebepten ESC sırasında sfenoid sinüs lateral duvarlarına azami dikkat gösterilmesi olası kompli-kasyonlardan korunmak için gerekli görülmektedir. Litera¬türde anterior klinoid pnömatizasyonu insidansı %13.3-16 (%6.4-8 bilateral) (4,15), sfenoid sinüs tabanında vidian ka¬nal protrüzyonu %7.5-13.3 (%1 bilateral) (4,6,13), pterygoid proses pnömatizasyonu ise %15.5-43.6 (%22.3 bilateral) ora¬nında bildirilmiştir (4,6,17). Farklı kaynaklarda karotid arter üzerinde %4.8-22 oranında kemik defekti (6,13,14), %4-12.9 foramen rotundum'un sinüs içine projeksiyonu (6,13), %1-32 oranında septal hücre (8,15) ve %0-18 oranında ise Onodi hücresi insidansının bulunduğu rapor edilmiştir (5,6,8,13,15). Çalışmamızda anterior klinoid proses pnömati¬zasyonu %9.2, pterigoid lamina pnömatizasyonu %21.4, vi¬dian kanalın sfenoid sinüs içinde seyretmesi %26.1 oranında saptanmıştır. Ayrıca, literatürden farklı olarak vidian kanal protrüzyonunun oldukça fazla olduğu ve pterigoid lamina pnömatizasyonu ile birlikte daha sık seyrettiği belirlenmiştir. Pterigoid lamina pnömatizasyonu arttıkça vidian kanalın si¬nüs içine projeksiyonunun arttığı gözlenmiştir.
Anatomik varyasyonların sinüs hastalığının oluşumun¬da predispozan etki ettiği ve bunlarda mukozal hastalığın da¬ha fazla görüldüğü iddia edilmektedir (2,8,10,15). PNS-BT incelemelerinde kontrol grubu ile hastalıklı grup arasında mukozal patolojiler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken, kemik yapı için aynı anlamlı farklılığın belirlenmediği ifade edilmektedir (1,2,4). Literatürde anteri¬or klinoid ve pterygoid proses pnömatizasyonları ve Onodi hücresi varlığının sinüs hastalığının patofizyolojisine etkisi¬nin olmadığı (15) ve BT'de %4-39 oranında sfenoid sinüsler¬de mukozal patolojinin tespit edildiği bildirilmiştir (1,4,8,10,12,13,15,18,19). Çalışmamızda sfenoid sinüste mu-kozal kalınlaşma %14.1, polip %6.1, toplam mukozal hasta¬lık %20.2 oranında belirlenmiş ve literatür ile uyumlu olarak kemiksel anomali ile mukozal patolojinin büyük oranda bir¬likte seyretmediği tespit edilmiştir.
Sfenoid sinüslere yönelik ESC öncesinde bölgeye ait metli olduğu bir kez daha gözlenmiştir. anomali ve patolojilerin bilinmesi, ameliyat sırasında oluşa¬bilecek komplikasyonları önlemek açısından hayati öneme sahiptir. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak önemli oranda sfenoid sinüs anatomik varyasyonları izlenmiş ve bunların belirlenmesinde PNS-BT'nin tartışmasız çok k***253;ymetli oldu***240;u bir kez daha gözlenmi***254;tir
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ZE9_2001_9_2_74_77.pdf (51,6 KB (Kilobyte), 62x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anatomic, anatomik, bilgisayarlı, computed, sfenoid, sinus, sinüs, sphenoid, tomografi, tomography, variations, varyasyonlarının, ıle, ıncelenmesi-investigation

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 06:29 .