Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Üstün Yetenekli Çocuklar

Tıp Fakültesi hakkinda Üstün Yetenekli Çocuklar ile ilgili bilgiler


[coverattach=2] İnsanlar nasıl kişisel özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlarsa, beyinsel nitelikleri bakımından da farklılık gösterirler. Merak duygusu, akılda tutma, dikkat, yaratıcılık, öğrenme duygusu, öğrenilebilen bilgi miktarı ve hızındaki bireyler arası farklılıklar

Like Tree2Likes
  • 2 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.10.09, 08:26
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Üstün Yetenekli Çocuklar

[coverattach=2] İnsanlar nasıl kişisel özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlarsa, beyinsel nitelikleri bakımından da farklılık gösterirler. Merak duygusu, akılda tutma, dikkat, yaratıcılık, öğrenme duygusu, öğrenilebilen bilgi miktarı ve hızındaki bireyler arası farklılıklar geniş bir dağılım gösterir. Üstün yetenekliler zihni güçlen bakımında en ayrıcalıklı gruptur.
Öğrenme ile gelişme-olgunlaşma birbirine bağlı ikili bir süreçtir, insanlığın geçmişten günümüze gerçekleştirdiği ilerleme öğrenmelerinin sonucudur. Nesiller boyu kazanılan bilgiler yeni bileşimlerin oluşmasına yol açmıştır. Sonraki kuşaklar da her öğrenmelerinde yeni farkındalıklar kazandılar. Çağların getirdiği bil¬gileri yeniden yorumlayan, teknolojide ve sanatta çığır açan bilim ve düşünce adamları üstün kavrama gücü ile öne çıkan önderlerdir. Olağan üstü beyin gücüne, çalışma ve başarma arzusuna sahip üstün yetenekli bireylerin itici gücü sayesinde uygarlık bugünkü konumuna ulaşmıştır
insanlığın gelişmesinde en önemli role sahip bu üstün yetenekli insanlar bulundukları ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik gelişmelerinin itici gücüdür. Özel ve resmi kuruluşların üst düzey yöneticileri, ülkelerin siyasi ve ekono¬mik karar alma noktalarına kadar yükselenler, teknolojik gelişmelerinde esas görevi üstlenen araştırma-geliştirme birimlerindeki çalışanlar, icatlar yapan ve yeniliklere imza atanlar çoğunlukla üstün yeteneklidir. Toplumdaki dağılımları belirlenmeli, özenle ele alınmalı, yetiştirilmeli ve uygun iş alanlarına yerleştirilmeleri¬ne rehberlik edilmelidir.
Eğitim eşitliği farklı olanların farklılıklarını dikkate alan ve onlara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmesini savunan bir anlayıştır. Bu nedenle üstünler için özel eğitim, eğitimde eşitlik ilkesine uygundur.

Sahip oldukları stratejik ve ekonomik önem nedeni ile üstün yeteneklilerin özel eğitiminin bir milli eğitim politikası olarak benimsenmesi ülke aydınlarının önünde duran bir görevdir.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi bu alandaki bilgi birikimini arttırmak, ilgilileri bir araya getirerek sorunlara dikkat çekmek, üstün yeteneklilerin ülke düzeyinde belirlenip, seviyelerine uygun eğitilmeleri için gerekli uyanışı sağlamak amacı ile düzenlendi.
Kongrede sözlü sunumu kabul edilen 50 bildiriden, öngörülen tarihe kadar basım kurallarına uygun olarak gönderilen ve bilim değerlendirme kurulunun onayından geçmiş 34 bildiri bu kitapta yer almaktadır.
Kongre süresince yakın ilgisini gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı'na, kongrenin gerçekleştirilmesinde toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek gerekli mali desteği sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB), kongrenin gerçekleşmesi için baştan sona son derece özverili çalışan, kongre için önemli görev ve sorumluluklar üstlenen Çocuk Vakfı'na, Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile Düzenleme Kurulu üyelerine ve kongreye emeği geçen öğrencilerime teşekkürlerimi arz ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu ITürkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Başkanı 31 Ağustos 2004, Bostancı

İçindekiler
BİRİNCİ BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİM TARİHİ
Osmanlı Devleti'nde Yüksek Bürokrasi için Üstün Yeteneklerin Tespiti ve Sarayda Özel Eğitim Süreci / Bülent Arı ..21
Bir Türk Eğitim Geleneği Olarak Enderun'un Yeniden inşası /Ahmet Emre Bilgili ..31
İKİNCİ BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Satranç / Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili,
Sertaç Dalkıran ..49
1953-1993 Yılları Arasında Üstün Zekâlı Çocuklar Konusunda Alınan Kararlar,
Çalışmalar ve Uygulamalar / Prof. Dr. Doğan Çağlar ..61
Bilim Sanat Merkezleri'nin Kuruluşu ve işleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler/ Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez ..69
Okul Öncesi Çağdaki Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi / Yrd. Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu ..75
Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi / Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, Araş. Gör. Marilena Zeana .... 85 Üstün ve Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Okul Modeli: TEVİTÖL / Meryem Doğan, Nurcan Tekcan, Fulya Cürebal .. 101
Zekâ Düzeyinin "iletişim Becerileri Eğitim Programı"ndan Yararlanma Düzeyine Etkisi / Dr Hatice Ergin .. 107
Bireysel Dosyalama Tekniği (Potfolio) ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi /
Dr Murat Gökdere .. 121
Üstün Yetenekli Çocukların Karakter Özellikleri ve Değerler Eğitimi /
Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Dr. Turgay Gündüz .. 131
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi İçin Temel Prensipler ve Kullanılan Teknikler / Zeynep Zennur Işık-Ercan ..145
Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara "Kimlikli Bebekler"
Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygulama Örneği "Deha Bebek" /
Yard. Doç. Dr. Ebru Aktan Kerem, Emel Kınık ..161
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Müzik Eğitimi / Yard. Doç. Dr. Tülin Malkoç ..169
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmenin Rolü / Prof. Dr. Nilgün Metin, Yrd. Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu .. 179
Kaynaştırma Ortamında Üstün Zekalı Çocuğa Uygulanan Zenginleştirme Program Hakkında Örnek Olay İncelemesi ve Programın Etkililiğine İlişkin BirAraştırma / Derya Tekbaş, Ayşegül Ataman ..187
Türkiye'nin Merkezi (Eksen) Bir Güç Olmasında Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Üzerine Bir Tartışma / Prof. Dr. Necmettin Tozlu ..201
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLERİN ÖZELLİKLERİ, YETENEKLERİ VE SORUNLARI
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların (GLD) Değerlendirilmesinde Yeni Bir Bilişsel Yaklaşım: PASS Teorisi / Dr. Tamer Ergin ..215
Atom Modelleri ve Yapısı Konusunda Çoklu Zeka Kuramına Uygun Etkinlik Geliştirme Çalışması /ArşGör. Zeynep Bak, Dr. Murat Gökdere ..229
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubunda ve
MatematikAlanında Üstün Yetenekli Olan Çocukların Sosyodemografik
Özellikler Bakımından İncelenmesi / Yard. Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu ..247
Yüksek Matematik Yeteneğinin Erken Kestirimi / Prof. Dr. Ümit Davaslıgil ..263
Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması / Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Mustafa Otrar ..285
Üstün Yetenekli Çocuklarda Mükemmeliyetçilik, Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Öz-Yeterlik ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Özlem Mısırlı Taşdemir, Prof. Dr. Yaşar Özbay ..301
Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin, Farklı ve Genel
Yetenekleri İle Fizik Başarıları Arasındaki Farklılıklar / Mustafa Özdemir,
Hayrettin Ergün, M.Ali Çorlu, Canan Savran ..319
İki Kere Farklı: Üstün Yetenekli Olan Çocuklarda Özel Öğrenme Güçlüğü Sorunları / Doç. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş ..333
Üstün Yeteneklilerin Belirlenmesinde Yardımcı Yeni Bir Yaklaşım : Dabrovvski'nin Aşırı Duyarlılık Alanları / Dr. Buket Yakmacı Güzel ..349
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLERİN AİLELERİ
Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumları İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Uzm. NevbaharAtabay ..367
Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi /Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz, Reh. Öğr. Gülhan Yılan ..379
BEŞİNCİ BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLERE REHBERLİK
Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin
Yönlendirilmesi / Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, Araş. Gör. Z. Şebnem Kurt .... 393
Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gerçeklik Terapisi Temeli Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Modeli / Dr. Mehmet Palancı .. 401
Üstün Yetenekli Ergenlerle Psikolojik Danışmanlık : Bir Çalışma Yöntemi Önerisi / Dr Alper Şahin ..417
ALTINCI BÖLÜM YARATICILIK
Yaratıcılık ve (De/Hb) Kişilik Özellikleri Koşutluğunun Üstün Yetenekli Çocukların Teşhisi
ve Gelişiminde Değerlendirilmesi /Arş. Gör. Mehtap Kodaman ..429
Çocukların Yaratıcı Fikir Geliştirmelerinde Beyin Fırtınasının Etkisi /
Araş. Gör.Aysun Öztuna, Prof. Dr. Ayla Gürdal ..441
Çoklu Üstün Yeteneklilerde Duygusal, Sosyal, Ahlaki Gelişim ve Yaratıcılık : Bir Vak'a
Çalışması / Öğr. Gör. Dr. Nalan Yılmaz ..457

Bilgiriler Kitabı
Hazırlayanlar
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu
Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Mustafa Ruhi Şirin
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg 1.JPG (8,0 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf bildiriler.pdf (1,15 MB (Megabyte), 77x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çocuklar, üstün, yetenekli

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:53 .