Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Sağlık Hizmetinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi

Tıp Fakültesi hakkinda Sağlık Hizmetinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi ile ilgili bilgiler


Sağlık Hizmetinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi-Monitoring and Support of Child Development in Health Services Çocuğun gelişiminin izlenmesi, onun hareket, bilişsel, duygusal ve toplumsal (sosyal) alanlarda gelişimini en uygun biçimde

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.05.11, 07:25
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlık Hizmetinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi

Sağlık Hizmetinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesi-Monitoring and Support of Child Development in Health Services
Çocuğun gelişiminin izlenmesi, onun hareket, bilişsel, duygusal ve toplumsal (sosyal) alanlarda gelişimini en uygun biçimde destekleyecek bireysel yetilerinin, ona bakım veren ve gelişimini sağlayan ortamların anlaşılmasını ve desteklenmesini amaçlayan bir süreçtir. Her çocuğun gelişiminin en uygun şekilde ilerlemesini sağlamak, sağlık çalışanlarının bedensel hastalık ve bozuklukları önleme, sağaltmadaki rolü kadar önem taşımaktadır. Ülkemizde çocukluk dönemindeki mortalite ve morbiditedeki değişimler, gelişim ile ilgili sorunların sıklığı, gelişimle ilgili soruların hemen her aileyi ilgilendirmesi, gelişimin desteklenmesinin çocukların temel hakları içinde yer alması ve sağlık sisteminin okul öncesi dönemde çocuklara ulaşabilecek tek sistem olması nedenleri ile gelişimi izleme ve destekleme ile ilgili temel konular çocuklara hizmet veren sağlık çalışanlarınının eğitimi ve uygulamaları içinde yer almalıdır. Bu derlemenin amacı çocuklara hizmet veren hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının çocukların bilişsel, hareket, dil, duygusal, ilişki kurma gibi alanlardaki gelişimlerini değerlendirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olabilecek güncel kuramsal bilgileri, yöntemleri ve deneyimleri aktarmaktır.
Child Development Center Logo.jpg
Developmental monitoring and support is a process that includes an understanding of the child's cognitive, emotional, social and neuromotor development, the child's individual strengths and the caregiving
environment that supports development. Providing that all children develop as desired is a duty of health care workers, just as important as preventing and treating somatic diseases and disorders. Since childhood mortality and morbidity in our country are changing, developmental problems are highly prevalant, developmental problems concern almost all families, support of childhood development is a part of children's rights and since the health care system is the only system that can reach preschool children; the basics of monitoring and supporting child development should be included in the education and practices of the health staff, who provide care for children. The aim of this review is to share with physicians and other health care workers the current theoretical knowledge, methods and experience that can help them monitor and support children development in differentfields such as cognitive, neuromotor, lingual, emotional and relational.

Bu derlemenin amacı çocuklara hizmet veren hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının çocukların bilişsel, hareket, dil, duygusal, ilişki kurma gibi alanlardaki gelişimlerini değerlendirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olabilecek güncel kuramsal bilgileri, yöntemleri ve deneyimleri aktarmaktır.
Sağlık Sistemi İçinde Çocukların Gelişimlerinin İzlenmesi ve Desteklenmesinin Önemi Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk sağlığı alanında 20. yüzyılın son yarısında çok önemli yol alınmış, özellikle koruyucu hizmetlerin yaygınlaşması ile bebek ölüm hızı son 30 yılda yaklaşık beş kat azalmış, 2003 yılında binde 29'a düşmüştür (1). Geçtiğimiz yüzyılda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biliminde ülkemizdeki bir başka önemli gelişme de pediatri bilim dallarının eğitim olanaklarının gelişmesi, bu alanlarda çocuk hastalarımıza güncel standartlarda
hizmet sunulmasıdır. Örneğin bundan yirmi yıl öncesinden çok farklı olarak bugün yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin gelişmesi ile çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin (1 000 gr altında) yaşatılabilmesi olasıdır (2). Lösemi'de çok yüksek yaşam şansı, talasemi gibi bir hastalığa kemik iliği nakli ile kür şansı verilmekte, çok ağır kardiyak sorunları olan bebekler erken tanı ve tedavi alabilmekte, artık ülkemizde de pek çok kronik hastalıkların sağaltımı Batı standartlarında yapılabilmektedir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çocukluk dönemi mortalitesindeki azalmaya karşılık, çocukluk dönemi gelişimsel sorunları önemli bir morbidite grubunu oluşturur. Ülkemizde engelleri olan kişilerin toplumun en az yüzde 10' unu oluşturduğu bildirilmektedir (1). "Çocuklarda Kronik Hastalıkların Sıklığı Tarama Çalışması" verilerine göre ise, malnutrisyon gibi kesinlikle gelişimsel gecikmeler ile birlikte giden durumlar ve çocuklarda davranış sorunları da ele alındığında, gelişimsel sorunların sıklığının çocukluk döneminde yüzde 25' e ulaştığı görülmektedir (3). Batı ülkelerinde gelişimsel ya da davranışsal sorunların sıklığı yüzde 12-17 oranında olduğuna göre (4) tüm toplumlarda bu sorunların çok sık rastlanan bir morbidite oluşturduğu açıktır. Başka hiçbir kronik hastalık grubu bu sıklıkta ve önemli morbidite oluşturmamaktadır (5).
Biyomedikal alanda bunca ilerleme, çocukluk döneminde mortaliteyi azaltmakla birlikte, ülkemizde gelişim bilimindeki ilerlemelerin çocuk sağlığına hizmet veren sağlık çalışanlarına yansımaması, morbiditelerin önlenememesinin ya da erken sağaltılamamasının nedenlerinden bir tanesidir. Örneğin, yaptığımız bir araştırmada hastanemizde değişik nedenlerle inceleme ve tedavi gereksinimleri ile yatan 0-2 yaş dönemindeki çocuklarda gelişimsel gecikme sıklığı %37 bulunmuştur (6). Bu çocuklara farklı kliniklerde hastalıkları ile ilgili sağlık hizmeti verilmiş olmasına karşın, çocukların gelişimsel gecikmelerinin belirlenemediği, ailelere gelişimi destekleyecek yönlendirmelerin yapılmadığı, gelişimle ilgili sorunlara yeterince zaman ayrılmadığı saptanmıştır. Bir başka araştırmamızda ise, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaklaşık %40' ında gelişimsel sorun saptandığı, ancak bilimsel gerekliliği kanıtlanmış olan gelişimsel destekleri sağlamakta önemli güçlüklerle karşılaşıldığı gösterilmiştir (7). Mortalitenin azalması ile birlikte daha sık gündeme gelen birinci sorun grubu, biyolojik riskler ile oluşan gelişimsel sorunlardır.
Mortalitenin azalması ile birlikte görünür duruma gelen ikinci grup sorun ise, özellikle erken çocukluk döneminde çocuğa sağlanması gereken şefkatli ve uygun bakımın aksaması sonucu ortaya çıkan gelişimsel gecikme ve sorunlardır. Bu sorunlar çocukluk dönemindeki gelişimsel gecikmelerin en sık görülen nedenlerini oluştururlar. Toplumların gelişmişlik ve eğitim düzeylerinin artması ile bu sorunlar önlenememektedir. Kentleşme, çekirdek ailelerin stresli koşullarda yaşaması, yoksulluk, işsizlik, yalnızlık gibi aileleri gerginleştiren koşullar, annelerin işgücüne katılması, çocuk bakım olanaklarındaki yetersizlikler gibi nedenler, çocukların şefkatli ve uygun uyaranları sağlayan bakımı almalarını engelleyebilmektedir. Bu gruptaki sorunlar biyolojik alandaki ilerlemeleri de gölgeleyebilmektedirler. Örneğin 650 gram doğan bir bebeğin yaşatılabilmesi için milyarlar harcanabilir; ancak, bu bebeğin yeterli olmayan aile-çocuk bağlanması, aile içi stres ya da uyaran eksikliği nedeniyle gelişimi aksayabilir. Giderek büyüyen "yeni morbidite" olarak adlandırılan bu sorunların çözümlenmesi için de, sağlık sistemlerinin yeni bilimsel yaklaşımlar üretme gereksinimleri doğmuştur (8, 9).
Yukarda açıklanan gelişimsel engel ve sorunların sıklığı yanında, her bir ailenin çocuğunu büyütme çabaları sırasında karşılaşabileceği sorular, sorunlar ve yardım gereksinimleri vardır. Aileler çocukları ile ilgili çeşitli kaygılarını paylaşabilmeyi, onların öğrenmesini, duygularını, davranış ve hareketlerini daha iyi destekleyebilmeyi istemektedirler (10,11).
Yapılan araştırmalar, yaşamın intrauterin dönem ve doğumdan sonraki ilk üç yılında beyin gelişiminin yaşamın başka dönemlerinden çok daha hızlı olduğunu göstermektedir (12). Bu dönem sağlık çalışanlarının çocukları en düzenli ve en sıklıkla izlediği dönemdir. Bunun yanında, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, sağlık sistemi dışında bu yaş grubu çocukların tümünü izletebilecek düzeyde yapılanmış bir başka sistem de yoktur.
Çocukların gelişimlerinin sağlık hizmeti içinde izlenmesi ve desteklenmesini gerekli kılan tüm bu nedenlerin yanında aslında, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi onların en doğal haklarından biridir (13). Pek çok ülkede gelişim bilimlerinin pediatri ve tıp bilimi içinde yer almasını sağlayan, tüm çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanabilmesi için yöntemler geliştiren, gelişimsel sorunları olan çocuklar için ise erken tanı, erken destek ve tedavi olanaklarının sağlık hizmeti içinde yer almasına çalışan alan, pediatrinin diğer yan dalları gibi üç yıllık eğitimi ve yan dal uzmanlığı olan Gelişimsel Pediatri'dir (Developmental-Behavioral Pediatrics) (14,16).
Ülkemizde bu alanda yan dal uzmanlığını yurt dışında tamamlamış tek bir pediatrist olması nedeniyle, ilk Gelişimsel Pediatri Ünitesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2000 yılında kurulmuştur. Bu Ünite'nin hizmetleri:
a) 0-3 yaş arasındaki çocukların gelişimsel değerlendirme ve desteklenmesine odaklı klinik hizmetler;
b) Tıp öğrencileri, pediatri uzmanlık öğrencileri (bir aylık gelişimsel pediatri rotasyonu), pediatri uzmanları (2 yıllık tezli yüksek lisans programı) ve ilgili disiplinlerden gelen uzmanlar için özelleştirilmiş eğitim programları;
c) Yurt içi ve yurt dışından bilimsel merkezler tarafından desteklenen araştırma projeleri;
d) Politika oluşturan kurumlar ile işbirliği içinde yapılan savunuculuk hizmetleri olmak üzere özetlenebilir.

Dr. İlgi Öztürk Ertem
Doç.; Ankara Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gelişimsel Pediyatri Ünit., Ankara
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf saglik.pdf (97,4 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çocukların, desteklenmesi, gelişimlerinin, hizmetinde, sağlık, ızlenmesi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:39 .