Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Türk Dili Ve Edebiyatı > Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları Nesneler Ve Uygulamalar

Türk Dili Ve Edebiyatı hakkinda Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları Nesneler Ve Uygulamalar ile ilgili bilgiler


Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları Nesneler Ve Uygulamalar GİRİŞ Mit, Mitos (mythos), Yunancada söz, öykü anlamına gelir. Mitoslar, ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlamak, henüz

Türk Dili Ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi, Türk Diline Giriş, Osmanlı Türkçesi, Temel Bilgi Teknolojisi

Like Tree1Likes
  • 1 Post By aşk falı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 19.10.10, 10:23
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları Nesneler Ve Uygulamalar

Türkiye'de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları Nesneler Ve Uygulamalar
GİRİŞ
Mit, Mitos (mythos), Yunancada söz, öykü anlamına gelir. Mitoslar, ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak gereksiniminden doğmuş öykülerdir(Necatigil, B. Ankara, 2002, s.13).
Dünyada, folklor ürünleri her ne kadar farklı bilimler, zihniyetler ve amaçlar veya adlar altında uzunca bir zaman diliminde derlenmiş, araştırılmış ise de, bu ürünlere bir bilim anlayışı ve yöntemiyle bakılmasının tarihi, -diğer birçok sosyal bilimde olduğu gibi- XIX. yüzyıldan gerilere götürülemez. (Oğuz 2000, 11)
'Mitos' terimi genellikle kutsal ya da dinsel nitelikli, bireysel olmaktan çok toplumsal ve daha çok doğal, doğaüstü ya da toplumsal-kültürel bir görüngünün köken ya da yaratılışına ilişkin masallar için kullanılır(Antropoloji Sözlüğü, Ankara, 2003, s.602).
"Sözlü sanat ürünleri" nden birisi olan mitin kesin bir tanımı yapılamamakta, aksine böyle bir kavramın tanımının güçlüğü üzerinde durulmaktadır. (Tökel 2000:1) Bütün bilginlerin kabul edeceği ve aynı zamanda uzman olmayanlara da yabancı gelmeyecek bir mit tanımı bulmak güç olacaktır(Eliade 1993, 12). Mitosları sözlü halk edebiyatı ürünlerinden bir çırpıda ayırmak da kolay bir durum değildir. Mitosun masaldan farkı, mitosun gerçekliği ifade ettiğine olan inanç ve bu inançtan kaynaklanan toplumsal işlevlerinin olmasıdır.
Mit kavramı üzerine birçok tanımlamalar yapılmaktadır. Bunlara kısaca değinecek olursak; Mircea Eliade miti, "çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açılarına göre ele alınıp yorumlanabilen son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir" (Eliade 1993, 13) diye tanımlarken; William Bascom, "söylendikleri toplumda, eski çağlarda yaşanmış olayların gerçeğe uygun olduğu düşünülen nesir anlatılarıdır" diye tanımlar(Bascom 2003:474). Ernest Cassirer'e göre ise mit, "gerçek olmayan bir hikâyedir ve tabiatüstü, insan ötesi bir türün oluşumunu ihtiva eder", Pospelov'a göre "masalların kaynağı"dır, Andrew Lang ve Wilhelm Wunt'a göre "masalların en eski kaynağı, orijinali" dir; Şükrü Elçin'e göre ise "sözlü gelenekte yaşayan anonim masallar" dır. (Tökel 2000:1-2-3) Mitoloji, insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş bir aynasıdır(Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5,6 ve19). Murry Hope'ye göre, Gerçekte tüm mitler gerçeğin bir parçasını içerirler. Kimi yetkelerin salt mitolojisi saydığı Oera Linda Kitabı, Tufan öncesi ve sonrasındaki kadim Frisya halklarının tarihini aktarmaktadır(Atlantis Efsane mi Yoksa Gerçek mi? sf. 38,39). Brockhaus adlı Alman ansiklopedisine göre, "Tarihte adı geçmeyen, artık unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin kadrosuna girer" (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5 ).
Araştırmacıların bu tanımlamalarının yanında bir de mitosların türleri vardır ki bunlar; ritüel mitleri, yaratılış mitleri, kült mitleri, prestij mitleri ve eskatologya mitleridir(Antropoloji Sözlüğü, 2003,s.602). Antropolog Tylor ve Frazer mitosu ayinsel çerçevede ele alırken, Franz Boas tarihsel ve coğrafi çerçevede ele alır. Mitoslara yönelik bir diğer yaklaşım da Freud'dur. Freud, mitik verilerden insan tarihi ve kişiliğinin temel karakteristikleri kuramında yararlanmıştır. Mitosları insanların bilinçaltı istek, korku ve iç çatışmalarının bir yansıması olarak görmektedir. Jung ve Joseph Campbell ise mitosların evrensel yönünü vurgulayarak, onları kolektif bilinçaltının yansıması olarak görmüştür. Mitos'u bir toplumsal karakter olarak yorumlayan Malinowski'ye göre, "canlı olarak incelendiğinde simgesel değil, kendi konusunun doğrudan bir ifadesidir. Mitos, ilkel kültürde vazgeçilmez bir işlevi yerine getirmektedir; inancı ifade eder, destekler ve kodifye eder; ahlakı korur ve güçlendirir; insanın yönelimi için pratik kurallar içerir ve bunların etkinliğini sağlar"(Malinowski,1926). Fransız Antropolog Claude Levi- Strauss mitosu, bir düşünce tipi ve tüm insan kültürel ve toplumsal sistemlerinin altında yatan evrensel yapısal ilkelerin işleyişinin bir örneği olarak görmekte, mitosu hem evrensel hem de kültüre özgü çelişkiler üzerinde düşünmede kullanılacak entelektüel bir araç olarak ele almaktadır. Marksist yaklaşım ise "ideoloji" çerçevesine yerleştirdiği mitosun mevcut durum ve iktidar ilişkilerini gizemselleştirici ve meşrulaştırıcı yönüne vurgu yapar. E. A. Gardner'e göre, Mitoloji, "Tabiat varlıkları ile olaylarına, kişilik verme sureti ile anlatma şeklidir (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt 1. sf. 5).
Percy Saul Cohen'e göre ise mitlerin temel karakterleri şöyledir: mit olayların öykülenmiş biçimidir, bu öyküler belli bir kutsallık içerirler; bu kutsal iletişim birtakım sembollerle anlatılır; mitin içinde geçen olaylardan ya da varolan nesnelerden bazıları bu dünya üzerinde varolmayan türdendir, sadece mitlerin içinde vardırlar; anlatılar, kökenleri ya da dönüşümleri dramatik bir dille aktarırlar. Mitolojik anlatıların özelliği kozmoloji gibi genel bir fikir ya da fikirler bütününü ele almasıdır. Mitleri diğer anlatı türleri olan efsane ya da masaldan ayıran özellik, anlatıların köken ve dönüşümlerle ya da kutsalla olan ilişkisidir.
Mit'e yönelik bu tanımlamaların ardından mit'in ne olduğu değil "onunla ne yapılmak istendiğine bakmak gerek. Burada da karşımıza mit'in işlevsel boyutu çıkar ve mitosları hemen hemen tüm kutsal metinlerde görmek mümkündür. Mitosları işlevsel olarak sınıflandırdığımızda ise karşımıza aşağıdaki tablo çıkmaktadır:

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..2
GİRİŞ..5
A- BAHT AÇMA, EVLENME VE ÇOCUK EDİNME İLE İLGİLİ İNANIŞLAR
1- ÇOCUK EDİNME VE DOĞUM (VAN YÖRESİ FOLKLORU)..11
2- DİLEK AĞACI(MERKEZ/GAZİANTEP)..15
3- DİLEKLER VE İNANÇLAR (ISPARTA)..17
4- DİŞ BUĞDAYI(MERKEZ/DENİZLİ)..19
5- KINA GECELERİ..21
6- MUM YAKMA GELENEĞİ(MERKEZ/ANKARA)..24
B- HASTALIKTAN SAĞALTMA VE KORUYUCU RUHLA İLGİLİ İNANIŞLAR
1- BIÇAK ATMA..25
2- KIRKLAMA (SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR)..27
3- MESİR(MERKEZ/MANİSA)..30
4- ŞAHMERAN EFSANESİ(MERKEZ/GAZİANTEP)..31
5- ŞAHMARÂN MİTOLOJİSİ(MERKEZ/KIRŞEHİR)..32
6- TÜTSÜ(MERKEZ/ANKARA)..33
7- YEL BAYRAĞI GELENEĞİ(TAHTACILAR, MERKEZ/ESKİŞEHİR)..35
C- HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR
1- KURTAĞZI BAĞLAMA(MERKEZ/ANKARA)..37
2- KURTAĞZI BAĞLAMA İNANIŞI(MERKEZ/BAYBURT)..40
3- KURTAĞZI BAĞLAMA(MERKEZ/YOZGAT)..42
4- SAYA GEZMEK(ANKARA)..43
D- NAZARLA İLGİLİ İNANIŞLAR
1- HAYVAN BOYNUZU(KIZILCAHAMAM/ANKARA)..45
2- İĞDE NAZARLIK..46
3- LEYLEK KEMİĞİ(MERKEZ/ESKİŞEHİR)..50
4- MUSKA- NAZAR (MERKEZ/KIRŞEHİR)..52
5- NAL(MERKEZ/KIRŞEHİR)..54
6- ŞAP DÖKME(HARRAN/ŞANLIURFA)..56
E- UĞUR VE UĞURSUZLUK İLE İLGİLİ İNANIŞLAR
1- AYNA KIRILMASI..60
2- DÜĞÜNLERDE AYNA TUTMAK..62
3- MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ(YAĞCIBEDİR/BALIKESİR)..64
4- PERİ VADİSİ TAŞ KESİLMESİ " BİR DEDE'NİN DUASI" (ÜRGÜP/NEVŞEHİR) ..65
5- ÜZERLİK OTU(MERKEZ/IĞDIR)..67
6- ÜZERLİK- YÜZERLİK(MERKEZ/ANKARA)..69
1.JPG
Yayına Hazırlayanlar
M. Öcal Oğuz Zeliha Oral
Gazi Üniversitesi THBMER
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf inanis.pdf (3,21 MB (Megabyte), 15x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
2004, halk, nesneler, türkiye'de, uygulamalar, yaşayan, ınanışları, yılında

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 21:10 .