Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR

Psikiyatri hakkinda Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR: Olgu Sunumu-EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişmesine yol açan

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.01.11, 09:43
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR

[coverattach=1]Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR: Olgu Sunumu-EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişmesine yol açan etkenlerden biri de trafik kazalarıdır ve Türkiye'de oldukça yaygındır. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) son yıllarda özellikle travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) etkili olduğu gösterilmiş bir yaklaşımdır. Sınav kaygısı; öğrenciler için sıklıkla akademik alanda performans düşüklüğü ve psikolojik problemlerle birlikte olan önemli bir sorundur. Sınav kaygısı olanlar; değerlendirileceği zaman gerilim, endişe ve santral sinir sisteminin aşırı uyarılmasını içeren istenmeyen bir durum yaşarlar. Endişe içeren tekrarlayıcı düşünceler, kendini eleştiren felaketleştirici düşünceler, fizyolojik uyarılmışlık ve belirgin duygusal sıkıntı sınav kaygısına eşlik eder. Sınavlarla ilgili olumsuz deneyimler sınav kaygısının oluşmasına neden olabilmektedir. Sınav kaygısının tedavisi için çeşitli psikoterapi yöntemlerinin yararlı olduğu bildirilmiştir. Sınav kaygısı tedavisinde EMDR denediğini bildiren az sayıda yayın vardır. Bu çalışmada trafik kazası sonrası TSSB gelişen ve EMDR uygulanması sonucunda iyileşen 17 yaşında bir olgu sunulmuştur. TSSB belirtilerinin düzelmesinin ardından üniversite giriş sınavı ile ilgili yoğun korku ve kaygı bildiren hastada, bu kaygının önceki olumsuz sınav yaşantıları ile ilişkili olduğu belirlenmiş, bu yaşantılarına yönelik EMDR tedavisi sonunda sınav kaygısı belirtilerinde belirgin düzelme görülmüştür.

of traffic accidents is very high in Turkey and traffic accidents are one of the underlying reasons of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Eye Movemen
method which is effective for PTSD. Test anxiety is a significant problem for students which leads to a decline in academic performance and cause severe psychological problems. People with test anxiety experience undesirable symptoms like tension, worry and overstimulation of the central nervous system when they are under evaluation. Recurrent worried, self-critical and catastrophic thoughts and physiologic arousal accompany test anxiety. Negative experiences about examinations can lead to test anxiety. Various psychoterapeutic approaches have been reported that are beneficial in the treatment of test anxiety. Few publications have reported trial of EMDR in the treatment of test anxiety. We describe a 17 year-old girl who had PTSD following a traffic accident and who was treated by EMDR. After treatment of PTSD, the girl reported intense fear and anxiety about the university entrance examination. This anxiety was associated with negative experiences about previous examinations. EMDR treatment focused on these negative experiences and significant improvement was obtained.

GİRİŞ
Dünyada görülen ölüm nedenleri arasında trafik kazaları 2002 yılında 11. sıradadır, en fazla adole- san ve genç erişkinlerin yaralanmasına ya da ölme¬sine neden olmaktadır. Trafik kazalarına bağlı ölümler, bütün ölüm nedenleri içinde 5-29 yaş grubunda ikinci, 30-44 yaş grubunda ise üçüncü sırada yer almaktadır (The World Report on Traffic Injury Prevention 2004). Türkiye'de 2007 yılında 825583 trafik kazasında 5004 kişi ölmüş, 188383 kişi yaralanmıştır (Trafik Kazaları Özeti 2007). Trafik kazaları sonrasında Travma sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) oldukça yaygındır, Olofsson ve ark.'nın (2009) yakınlarda yayınlanan gözden geçirmesine göre çocuk ve ergenlerde trafik kazası sonrası ilk bir ayda TSS semptomlarının yaygınlığı %30 ve 3-6 aylık dönemde %13 olarak bulunmuş¬tur. Özaltın ve ark. (2004) motorlu araç kazası nedeniyle hastaneye yatan 40 hastanın takibinde birinci ayda %20'sinde akut stres bozukluğu, üçüncü ayda %30'unda TSSB geliştiğini sap¬tamışlardır. Altıncı ayda TSSB oranı %17 oranında bulunmuştur.
Türkiye'de öğrenci ve aileleri için önemli stres kay¬naklarından biri de, tüm gençlik yaşamını etkileyen sınav stresidir. Türkiye'de öğrenciler, tüm öğrenim hayatları boyunca ve meslek edinme aşamasında ulusal boyutta yapılan birçok sınava girmek zorun¬dadırlar. Yayınlarda eğer bireyin kariyer seçimini ve gelecek fırsatlarını etkiliyorsa sınavların, özellik¬le stresli olabileceği belirtilmiştir (Peleg-Popko 2004). Sınanma aşamasında sınav kaygılı bireylerin kaygı eşikleri daha düşüktür. Bu öğrenciler böyle deneyimleri tehdit edici olarak algılarlar ve sınav söz konusu olduğunda kendilik değerleri daha düşük olur. Literatürde, sınav kaygısı; kişinin değerlendirileceği zaman gerilim, endişe ve santral sinir sisteminin aşırı uyarılmasını içeren istenmeyen bir durum olarak tanımlanır (Ergene 2003). Sınav kaygısının oluşumuna çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. Kişinin performansının değer¬lendirilmesini içeren herhangi bir durum her zaman bir miktar stres yaratır, bireyin önceki deneyimleri ve durum hakkındaki algı ve düşüncelerini etkileyebilen faktörler, sınav deneyi¬mi için tepkilerini belirleyebilir (McDonald 2001). Endişe içeren tekrarlayıcı düşünceler, kendini eleştiren felaketleştirici düşünceler, fizyolojik uyarılmışlık ve belirgin duygusal sıkıntı sınav kaygısına eşlik eder (Sarason 1980a). Bir çalışma¬da öğrencilerin %10'unda tedavi gerektirecek düzeyde sınav kaygısı bulunmuştur (Schaefer 2009).
Neuderth ve ark. (2009) bir gözden geçirmelerinde sınav kaygısını gidermek için sistematik duyarsı¬zlaştırma, beceri eğitimi, relaksasyon teknikleri, bilişsel yeniden yapılandırma, imgeleme teknikleri, dikkat eğitimi, kendini olumlu yönlendirme, çalış¬ma becerileri eğitimi, hipnoz, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) gibi yöntemler önerildiğini bildirmektedir. Bu gözden geçirmeye göre randomize kontrollü çalışmalarda Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) etkinlik açısın¬dan öne çıkmaktadır.
EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro 2001). Pek çok çalışma, EMDR'nin TSSB'de etkili olduğunu göstermiştir (Lazrove ve ark. 1998, Scheck ve ark. 1998). TSSB'nin tedavisinde, Travma Odaklı BDT ve EMDR'nin diğer terapilerden üstün olduğunu bildirilmiştir (Bisson ve Andrew 2007). Sınav kaygısında EMDR'nin etkisini değerlendiren çeşitli çalışmalarda tutarsız sonuçlar olduğu gibi (Gosselin ve Matthews 1995, Baumann ve Melnyk 1994), tek seanslık uygulama ile olumlu sonuçlar bildiren çalışma da vardır (Maxfield ve Melnyk 2000a).
Bu makalede trafik kazası sonrası TSSB belirtileri ile gelen bir olguda önce bu travmatik yaşantı ile ilgili gelişen bozukluğuna yönelik EMDR çalışması yapılmıştır. Ardından da yaşamında yine örseleyici bir yaşantı ile ilişkili olduğu anlaşılan sınav anksiyetesine yönelik EMDR uygulanmıştır. Tedavi kazanımları ve bir yıllık izlem sonuçları tartışılmıştır.

Önder Kavakçı1, Osman Yıldırım2, Nesim Kuğu3
1Yrd.Doç.Dr., 2Dr., 1Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg test anxiety.jpg (19,5 KB (Kilobyte), 5x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2299.pdf (78,2 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04.01.11, 14:02
Acemi
 
Üyelik tarihi: Jan 2011
İletiler: 3
acihayat doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR

Bizim Halkımız Çocukluktan Öğrenciliğe, öğrencilikten iş hayatına, iş hayatından evliliğe, evlilikten ölüme kadar hep sitres altında, artık bağışıklık yapmış olmamız gerekmezmi bu duruma
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bozukluğu, emdr, kaygısı, sonrası, stres, sınav, travma

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 05:20 .