Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Psikiyatri hakkinda Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi ile ilgili bilgiler


Sosyal yeterlilik: Eri ş kinlikte toplumun beklen­tilerine, kurallar ı na, normlar ı na uygun d üşü n ü l­mesi ve davran ı lmas ı beklenir. Ancak ruhsal bozukluklar davran ış

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #21  
Alt 28.05.08, 07:28
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Sosyal yeterlilik: Erişkinlikte toplumun beklen­tilerine, kurallarına, normlarına uygun düşünül­mesi ve davranılması beklenir. Ancak ruhsal bozukluklar davranış ve düşünce üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bir hastanın sosyal yönden yeterliliği kültürle, ruhsal bozukluklara bakış açısıyla yakından ilgilidir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Busra tarafından (28.05.08 saat 07:46 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #22  
Alt 28.05.08, 07:29
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Yaşlılık: Bireyin ileri yaşlarında, önceki yıllarına göre sosyal yeterliliğindeki azalma ve bozulma miktarıönemlidir. Nörolojik bozukluğu olmayan, bilişsel sorunlu birçok yaşlı hasta vardır. Bunları fiziksel tehlikelerden korumak ve yaş** kalite­lerini artırmak için sosyal destek gereklidir.
Yaşlılarda depresyon bunamadan daha yaygın­dır. Birçok yaşlı, depresyonu bir psikiyatrik bozukluk olarak görmez.51 Birden çok hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlar depresif duygu durumu artırabilir, bunlarda intihar oran­ları da yüksektir. Fakat yaş ilerledikçe, bunama oranı artar.5 Toplumdaki yaşlılarda depresyon oranlarının yüksek olmasıçeşitli nedenlere bağlı olabilir:
* Yaşla birlikte artan fiziksel hastalıklar yaşlıları depresyona daha duyarlı yapabilir.
* Yaşlılar eşlerini, arkadaşlarını, çocuklarını kaybetmiş olabilir. Yaşlılarda depresyon, yas ya da onun bir parçası olarak düşünülebilir.
* Maddi güçlükler yoksul yaşlıları depresyona daha eğilimli yapar.
* Güvenli ve oturmuş ilişki eksikliği/yokluğu depresyona duyarlılığı artırır.
* Kötüye kullanılma (bakım) ve ihmal %8-17 arasındadır ve depresyona temel hazırlar.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #23  
Alt 28.05.08, 07:29
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Psikiyatrik Tedavi
Psikiyatrik tedavinin kısa sosyal tarihçesi:
Eski Roma***8217;da duygusal yönden acıçekenlerin bedenleri araştırılırken, bir yandan da iyi danış­manlık hizmeti verilmeye çalışılmış;52 18. yüzyıl­da biyolojik tedaviler ya da bazı ruhsal tedaviler ayrı ayrı, ya da birlikte kullanılmış; 19. ve 20. yüzyılda ruhsal bozuklukları beynin bozuklukları olarak kabul edildiği için tedavi buna göre yapıl­mıştır. Bu dönemde ruhsal tedavilere ilgi yoktu, ya da çok azdı.53
Birinci Dünya Savaşı ile savaş nevrozunun ve daha sonra travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkması ruhsal tedaviye ilgiyi artırmıştır.5 Fakat II. Dünya Savaşı***8217;ndan sonra ruhsal etkenlerin etiyolojik rolü göz ardı edilmiştir.
1950***8217;li yıllarda antipsikotikler hastane kapılarını açarak hastaların toplumda tedavisini ve bakı­mını kolaylaştırmıştır. Günümüzde de biyolojik tedaviler daha çok uygulanmaktadır.54
Psikiyatrik tedavinin eleştirisi: Son zaman­larda ruhsal bozukluklar daha geniş sosyal ve kültürel etkenlere bağlanmış, bunun ardından tedaviyle ilgili eleştiriler de artmıştır:5
* Biyolojik tedaviler ve psikoterapiler arasında hala geniş ve çözümlenmemiş bir gerginlik vardır. Biyolojik tedavilerin üstün tutulması, bazı hastalarda hoşnutsuzluğa yol açmıştır.
* İlaçların yan etkileri önemlidir.
* Her yaklaşım, sıkıntıyı azaltmada ilaçların tek başına yetersiz olduğunu öne sürmüştür.
Biyolojik tedaviler neden daha üstündür?
Hastaların %98***8217;ine biyolojik tedaviler uygulanır­ken, psikoterapiler salt %60***8217;ına uygulanmakta­dır. Bu konuyla ilgili özellikler şöyle özetlene-bilir:27
1. On dokuzuncu yüzyılda ruhsal bozuklukların tıbbileştirilmesi biyolojik vurguyu güçlendirdi. Biyolojik tedavilerin kullanılması biyodetermi-nistik etiyolojik kuramla uyumludur. Böyle bir yaklaşım inandırıcı değilse, o zaman ruhsal hastalık gerçekte sosyal, eğitimsel ya da var
oluşçu bir sorundur. Bunun bir göstergesi psikanalizdir.
2. 1960***8217;lı yıllarda ruh hastalıkları hastaneleri yoğun saldırılara uğradı. Bu durum servis modelini doğurdu.
3. Biyolojik tedaviler meşrulaştırılmakta ve kazanç dürtüsüyle desteklenmektedir.55
4. Yüksek harcamalara karşın, ilaç tedavisi hala ucuz bir seçenektir.
5. Yıkıcı davranışlarda bulunan ve işbirliği yap­mayan hastalarda biyolojik tedaviler uygundur, dirençli hastalarda uygulanması daha kolaydır; sosyal kontrol için grup tedavisi uygundur.
6. Nöropsikiyatrik hastalığı olanlarda pahalı
teknoloji uygulanması biyolojik indirgemeciliği destekler.56
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #24  
Alt 28.05.08, 07:33
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Antianksiyete ilaçlar: Bağımlılık, sedasyon yapma, çekilme belirtileri yaşlılarda konfüzyon, epileptik nöbet gibi yan etkileri vardır.57 Sosyo­loglar özellikle benzodiyazepinlerin kabul edile­bilirliği ve kullanılmasındaki süreçleri, kurumları,
sosyal etkilerin önemini ve rolünü aydınlatmış-lardır.58

Antipsikotikler: Bazı antipsikotiklerin ekstra-piramidal sistem belirtileri, ölüm gibi ciddi tehli­keleri sosyolojik ilgi içindedir. Antipsikotiklerin tehlikelerine karşın, değişmeye mesleksel bir direnç vardır. Antipsikotiklerin kullanılmasında mesleksel üstünlük duygusu ve damgalama önemli sorunlardır.59 İkisi de hastaların sosyal durumlarının güçsüz olmasına dayanır. Sonuçta psikiyatristler, hastaların yan etki yakınmalarına dikkat etmeyip ilaçların etkinliğiyle ilgilenme eğilimindedirler; yan etkileri hastalık belirtile­rinden daha az sıkıntı verici bulurlar.5,60
Yan etkiler dışında, antipsikotiklere uyumun sosyolojik önemi vardır. Psikiyatri hastalarında ilaca uyumsuzluk önemli bir sosyal sorun olarak ortaya çıkar. İlaçlar, toplum için tehdit olarak görülen hastaların ele alınmasında ve kontrol edilmesinde değerli bir araç olarak görülür. Ancak ilaç tedavisine aşırı güven, biyolojik teda­vinin sonuçlarının klinisyenlerce yadsınması, ya da mantıksallaştırılmasıyla ilgili sorunlara da neden olabilmektedir.
Depo hastanelerin kapatılması ve hastaların toplumda bakılması, antipsikotiklerin kabul edi­len etkinliğini doğrulamıştır. Günümüzde daha güvenli antipsikotikler vardır.

Antidepresanlar: Yan etkileri çok olan trisiklik antidepresanların yerini günümüzde seçici sero-tonin gerialım önleyicileri ve diğer yeni kuşak antidepresanlar almıştır. Psikoterapiyle birlikte ya da tek başına kullanılabilirler
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #25  
Alt 28.05.08, 07:34
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Ruhsal tedaviler: Psikoterapilerde iki iatrojenik sorun ortaya çıkar: Deteryorasyon etkisi ve terapistler tarafından cinsel kötüye kullanma.61 Deteryorasyon etkisi, tedavinin normal gidişi sırasında belirtilerin kötüye gitmesidir ve psiko-tik hastalarda daha sık görülür.62 Bu durumda terapötik gerileme görülebilir. Psikoterapi birey­sel bir tedavi biçimidir.
İlaçların, psikoterapinin ve davranış tedavileri­nin etkinliğiyle ilgili çeşitli eleştiriler vardır.5,63,64

Tedavinin ahlaksal yönleri: Psikiyatri hizme­tini vermenin bir ucunda zorla tutulan ve zorla tedavi uygulanan, diğer ucunda tedavi olanak­larından yararlanmak için isteyerek başvuran ayaktan hastalar vardır. Bu iki ucu ayıran şey özgür seçimdir.

Psikiyatri kliniklerinde aydınlatıl­mış onayın olup olmadığını anlamak için beş soru sorulmalıdır:65
1. Hasta kendisi hakkında karar vermede yeterli mi?
2. Kendilerinin farkında olduklarını kabul ettikleri profesyoneller ve akrabaları, hastaya karşı ahlaksal olarak davranmış mı?
3. Profesyoneller hastaya kapsamlı ve anlaşılır bilgi vermiş mi?
4. Hastalara psikiyatrik tedavi uygulanırken baskı ya da zorlama olmuş mu?
5. Profesyoneller sağladıkları belirlenmiş davra­nışlar için onay almış mı?
Bu soruların yanıtı için tek tek gözden geçirmek uygun olur.
İçgörü: İçgörü, bir anlamda hastanın hekimiyle aynı görüşte olmasıdır. Profesyoneller hastanın içgörüsünün olmadığına inanırsa, tedavi için hastadan onay almayabilir. Ruhsal bozukluklar profesyoneller tarafından epizodik olarak kabul edilir. Profesyoneller içgörüsü yetersiz olan hastaların bazı konularda yeterli olabileceğine inanır. Bu durumda hekim hastanın durumunun farkında olduğundan, ya da olmadığından nasıl emin olacaktır? Zayıf içgörüyle bilişsel bozuk­luklar arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır.66
Psikiyatristler hastaların duyarlılıklarına ve gereksinmelerine uygun olarak etik davranma­yabilirler. Antipsikotiklerin yan etkileri konusu ve terapistlerin hastaları kötüye kullanma olasılık­ları bunun örneklerindendir. ABD***8217;de hastaların %60-70***8217;i verilen bilgiden hoşnut değildir. Bu hoşnutsuzluk ilaç, elektro-konvulzif tedavi (EKT) ya da psikoterapiyle ilgili olabilir.27
İngiltere***8217;de hastaların çok azı zorla tutulur. Fakat bu hastalara istekleri dışında enjeksiyon, EKT ya da psikoşirürji uygulanabilir zorlanabilir.
Kliniklerdeki tüm etkinlikler ve girişimler hasta­nenin politikalarıyla belirlenir. Biyolojik yönelimli psikiyatristler ilaçlar, psikoterapistler teknikleri hakkındaki sorulardan kaçınabilir. Hastalardan alınacak bilgilendirilmiş onay genel değil, teda­vinin tüm bileşenleri için ayrı ayrı olmalıdır.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #26  
Alt 28.05.08, 07:35
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Tedavinin sosyal özelliklerle ilişkisi
Ruh sağlığı hizmetlerine yüklenen damgalan­manın ışığında psikiyatrinin rolü, sosyal olarak yıkıcı davranışı kimi zaman zorla kontrol altına almaktır. Fakat psikiyatrik hizmet almaya daha yatkın olan bazı gruplar da vardır:5
1. Siyah ve etnik azınlıktan olanlar daha çok yatırılır ve daha çok biyolojik tedavi uygulanır.
2. Yatan hastalar genellikle işsiz ve yoksuldur.
3. Zorla tedavi erkeklere daha çok uygulanmak­la birlikte, kadınlar daha çok yatırılır.
İsteyerek ayaktan tedavi uygulamasında daha farklı bir görüntü vardır:67-69
1. Uzun süreli psikoterapi yaş, siyah ırk ve eğitim süresiyle ters orantılıdır.
2. ABD***8217;de siyah ve Hispanik kadınlar ayaktan tedavi olanaklarını beyaz kadınlardan daha az kullanır.
3. Siyah ırktan gaziler travma sonrası stres sorunları için beyazlardan daha az yoğun tedavi görür.
4. Siyahlar aile tedavisini beyazlardan daha erken bırakır. Bu durum, aile tedavisinde kültür­ler arası danışmanlığın yetersizliğiyle ilgilidir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #27  
Alt 28.05.08, 07:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Psikiyatrinin Organizasyonu
Hastane sosyolojisi: Modern Batı toplumların­da hastane, sağlık bakımının verilmesi, sağlık çalışanlarının eğitimi ve tıbbi araştırma için temel kurumdur. Bu kurumları gözden geçirir­ken, sosyologlar genel hastane çalışma modeli­ni kullanma eğilimindedir.
Yüksek teknoloji araçlarıyla donatılmış modern hastane, prosedürleri oluşturur; özelleşmiş beceriler sıklıkla bilimsel gelişmelerin bir sonu­cu olarak görülür. Bu varsayım, modern hastanenin Weber***8217;in ***8216;bürokratik organizasyon***8217; düşüncesinin bir örneği olduğu yorumuyla birçok sosyoloğa önderlik etmiştir. Sosyologlar Weber***8217;in ideal tipinden etkilenen modern hasta­nenin özelliklerini belirlemişlerdir. Pilgrim ve Rogers***8217;a göre Perrow (1965) genel hastane­lerin üç belirgin özelliğini tanımlamıştır:5
1. Karmaşıklık: Hastanelerin işlevlerinin belir­lenmesinde üç etken önemlidir: Amaçlara yön veren kültürel sistem, teknoloji ve organizasyon yapısı. Hastaneler teknoloji ve yapı arasında karşılıklı bağımlılık temelinde çalışır. Bunların etkinliği verilen hizmetin tipini belirler.
2. Hastaneler Durkheim***8217;ın ***8216;organik birlik***8217; adını verdiği son derece özelleşmiş bölümlerle karak-terizedir. Bölümler arasındaki rol ve görev sınırı kesindir.
3. Hastanelerde otoriter bir yapı ve hiyerarşik bir sistemi vardır.

On dokuzuncu yüzyılda yaygınlaşan depo hastanelerinin yapısı, organizasyonu ve genel işleyişi ideal genel hastane tipine uygun değildi. Sonraki yıllarda ruhsal bozukluklarla ilgili düşünceler değişmeye başladı. Genel bir anla­mı olan ***8216;insanlık kaybı***8217; kavramı, yerini daha dar kapsamlı bir kavram olan ***8216;self kontrol kaybı***8217;na bıraktı. Bu hastaneler hızla kronik hastalarla doldu. Giderleri azaltmak için politik baskılar başladı. Eleştiriler artınca sistem tıkandı.
Ruh sağlığı hastanelerinde yaş**ın tüm etkinlikleri aynı yerde, başkalarının varlığında sürdürülür. Bunlar hastaların gereksinmelerin­den çok, kurumun amaçlarına uygundur. Çalı­şanlarla hastalar arasında katı bir sınır vardır. Ruh sağlığı hastanelerine yatma bir anlamda kendiliğin küçük düşmesi olarak görülür. Hasta­lar apatik, edilgen ve sosyal çekilme içindedir.
Depo hastanelerin içine düştüğü krize yanıtlar­dan en önemlisi II. Dünya Savaşı sırasında ***8216;tedavi edici ortam***8217;la İngiltere***8217;de ortaya çıkmış­tır. Tedavi edici ortamla, geleneksel hastane uygulamalarının bir sonucu olarak hastaneye bağımlı duruma gelen hastaları yeniden toplum­sallaştırma gereksinmesi ve bir iyileştirici ajan olarak hastane ortamının kullanılması amaçlan­mıştır. Kliniğin sosyal yapısı, grup atmosferi, çalışanlarla hastalar arasındaki katı hiyerarşiyi kırma girişimleri bu alanda önemli yenilikler olmuştur. Fakat grup çalışması ve sosyal çevre aşırı düzenli kurumsal ilişkileri değiştirmede etkili olmamış ve bu eksiklikler İtalya***8217;daki psiki­yatri reformuna temel oluşturmuştur. Tedavi kurumları eski önemini yitirmiş, bu sonuçla ilgili olarak çeşitli nedenler öne sürülmüştür: Farma­kolojik devrim, ekonomik determinizm, akut sorunlara ağırlık verme, ruhsal tedavilere dönüş. Sonuçta antipsikotiklerin kullanılması yaygınlaşmış, toplum bakımı akut ve daha az ciddi sorunu olanlara yönelmiştir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #28  
Alt 28.05.08, 07:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Ruh Sağlığı Meslekleri
Ruh sağlığı meslekleri tartışılırken iki belirsizliğe dikkat çekilir: Birinci sorun mesleğin kendisiyle ilgilidir. Onlar ne yapıyorlar? Sıkıntıyı hafifletmekle mi, davranış sapmasını kontrol etmekle mi, yoksa her ikisiyle de mi ilgileniyorlar? Bu rollerin her birinde etkinlik düzeyleri nedir? Onların işi kiminle (kendileri, hastaları, aileler, toplum, asker) ilgilidir? Onlar tarafsız, iyi huylu hekimler mi, yoksa sosyal uyuma yönelik yansız uygulayıcıları mı, daha geniş eşitsizliklerin (cinsiyet, sınıf, ırk) temsilcileri midir? Onlar kişi­liği ezer mi, onu etkiler ya da yapısallaştırır mı?
İkinci sorun, bu sorulara yanıt bulmaya çalışma­da sosyologların görüş birliğinde olmamalarıdır. Bu belirsizlikler ruh sağlığı meslekleriyle ilgili tartışmaların varlığını gösterir.
Geleneksel epidemiyolojik araştırmalara göre, ruh sağlığı alanındaki eşitsizlikler mesleksel tartışma ya da girişimlerden bağımsız olan sosyal gruplar arasındaki sosyoekonomik etkenlerin ortaya koyduğu gerçek farklılıklardan köken alır. Profesyoneller bu farklılıklara tanı koyar ve yanıt verir. Bu durumda sosyal gruplar arasında ruh sağlığı alanındaki görünür farklı­lıkların, sosyal eşitsizliğin gerçek sonuçları olup olmadığıyla ilgili sorunları nasıl çözeriz?
Dünyada hiçbir ülkede ruh sağlığına sağlık ve toplum politikalarının parçası olarak öncelik verilmemiştir. Ruh sağlığı sağlığın temel bir parçası olmasına karşın, fiziksel sağlığa ikincil­dir. Ruh hastası tüm dünyada hizmet sistemi sıralamasının alt sıralarındadır. Onlara karşı yaygın tutum son derece olumsuzdur. Bunun sosyal sonuçları damgalama, izolasyon ve reddetme olabilir.70
Dünyadaki ülkelerin %40***8217;ında ulusal ruh sağlığı politikası, %30***8217;unda ilgili eylem programı, %25***8217;inde yasal düzenleme yoktur. Ruh sağlığı tedavi ve bakım olanaklarışimdi ülkelerin %87***8217;sinde birincil bakım düzeyinde vardır. Psikiyatrik yatakların üçte birinden çoğu gele­neksel psikiyatri hastanelerinin dışındadır.71
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #29  
Alt 28.05.08, 07:37
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

SONUÇ
Bilimsel bilgiler belirli disiplinlerin olduğu kadar, disiplinler arası işbirliğinin ürünleri olarak da ortaya çıkar. Bireyin bireysel ve sosyal yönle­rinin daha iyi tanınması için psikiyatriyle sosyo­lojinin işbirliği yapması gereklidir. Psikiyatriyle sosyolojinin işbirliği içinde çalışmasının gerek­liliği kabul edilirken, yeterli bir işbirliği yoktur. Psikiyatrinin ve onun bir dalı olan sosyal psiki­yatrinin gelişmesi, psikiyatrik bozuklukların sosyal yönlerinin daha iyi tanınmasını sağla­yacaktır. Böylece bu bozuklukların dağılımını etkileyen etkenler ve risk etkenleri daha iyi anlaşılacak, sonuçta bu hastaların ele alınması ve tedavisi daha iyi sağlanabilecektir. İşbirliği ile psikiyatri alanında çalışanların ve çalıştıkları hastanelerin hastaların gereksinmelerine uygun biçimde düzenlenmesi de olası olacaktır.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bozukluklarının, ruh, sağlığı, sosyolojisi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 19:48 .