Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Psikiyatri hakkinda Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi ile ilgili bilgiler


ÖZET; Psikiyatri ve psikiyatrik bozukluklar, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri yönünden sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir. Sosyologlar ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda beş temel bakış açısı belirlemiştir: Sosyal nedensellik, sosyal tepki, eleştirel

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.05.08, 07:09
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

ÖZET; Psikiyatri ve psikiyatrik bozukluklar, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri yönünden sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir. Sosyologlar ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda beş temel bakış açısı belirlemiştir: Sosyal nedensellik, sosyal tepki, eleştirel kuram, sosyal yapısalcılık, sosyal gerçeklik. Sosyolojinin ilgi alanına sosyal sınıf, cinsiyet, yaş, ırk ve etnisite, psikiyatrik tedavilerin özellikleri, etik konular, hastaneler ve mesleklerin özellikleri girer. Son 20 yılda psikiyatri biyopsikososyal modelden biyomedikal modele yöneldiği için, psikiyatri ve sosyoloji arasında beklenen işbirliği kurulamamıştır. Oysa sosyal psikiyatrinin bir bilimsel disiplin olarak gelişmesi için bu işbirliği gereklidir.


Sociology of mental health and disorders
ABSTRACT; Psychiatry and psychiatric disorders are closely related with social sciences through epidemiologic and etiologic characteristics of psychiatric disorders. Sociologists have been determined five basic views about mental health and disorders: social causation, societal reaction, critical theory, social constructivism, and social realism. Sociology consists of social class, gender, age, race and ethnicity, ethical issues, the characteristics of psychiatric therapies, hospitals, and professions. In the last two decades, it could not realize the cooperation between psychiatry and sociology because of psychiatry turn to biomedical model from biopsychosocial model. This cooperation is necessary for development as a scientific discipline of social psychiatry.


kaynakpdf
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg depression-prozac-and-zoloft.jpg (4,4 KB (Kilobyte), 20x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg woman-11290.jpg (1,7 KB (Kilobyte), 20x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ruh sağlığı bozukluklarının sosyolojisi.pdf (157,2 KB (Kilobyte), 20x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Busra tarafından (28.05.08 saat 07:44 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 28.05.08, 07:11
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

SOSYOLOJİ DIŞI BAKIŞ AÇILARI
Ruhsal bozukluklar gerek epidemiyolojik, gerek­se risk etkenleri ve etiyolojik özellikleri nedeniy­le sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir; psikiyatri de yer yer sosyal bilimlerle birlikte çalışan bir tıp dalıdır. Sosyoloji ile psikiyatri arasındaki işbirliği 1920***8217;li yıllara dayanır. Bu işbirliği H.S. Sullivan ve A. Meyer tarafından başlatılmıştır.1
Sosyal epidemiyoloji ve tıbbi sosyolojinin geliş­mesi 20. yüzyılın ikinci yarısında olmuştur. Sosyal epidemiyoloji sağlığın psikososyal etkenlerini tanımlamıştır. Bunlar sosyal ilişkiler ve destek; akut ya da duruma bağlı stres; işte ve yaşamda kronik stres; öfke/hostilite, kendini kontrol eksikliği, negatif duygulanım/umutsuz-luk/kötümserliktir.2 1970***8217;lerden sonra sosyoloji ve psikiyatri farklı yollardan ilerledi. Psikiyatri yöntem sorunlarıyla uğraşıp biyomedikal mode­le dönerken daha çok tıbbi saygınlık arıyordu. Bu nedenle sosyal psikiyatri ve onun temeli olan biyopsikososyal model giderek zayıflamış, buna koşut olarak birçok sosyolog da psikiyatrik epidemiyoloji çalışmalarından uzaklaşmıştır.1,3
1990***8217;lı yıllar, ruh sağlığı hizmeti uygulamala­rında, ruh sağlığına toplumun ilgisinde, toplum­sal ilişkileri anlamaya yönelik sosyolojik çözüm­lemelerin anlaşılması konularında bazıçelişki­lerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Ruh sağlığı ve bozukluklarıyla ilgili konular 1990***8217;lı yılların ortalarında sosyologlar tarafından sanki yeni­den keşfedilmiştir.
1990***8217;lı yıllarda psikiyatri içinde biyolojik düşün­celer psikofarmakoloji, yüksek teknolojili beyin görüntüleme, davranış genetiği ve post-mortem beyin çalışması için canlanan istek ve ilgiyle yeni bir enerji bulmuştur. Ancak geleneksel biyolojik psikiyatriye geri dönüşe karşın, bazı ruh sağlığıçalışanları felsefeden ve sosyolojik düşüncelerin etkisinden dolayı biyodeterminizm eğiliminden uzak durmuştur.
Çeşitli sosyal araştırmalar değişmez olarak sosyal destek sisteminin ve toplumda istih­damın önemini, bunlar olmadığında ruh sağlığı riskini göstermiştir. Ancak Almanya***8217;da sosyal psikiyatrik araştırmalar hala sosyoloji ile işbirliği yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Oysa sosyal psikiyatri bilimsel bir disiplin olarak önem kazanacaksa, sosyolojiyle daha yakın işbirliği yapması gerekecektir.4
Her kültürde duygusal (emosyonel) ya da ruhsal farklılığın bazı kavramları vardır. Çeşitli kültür­lerde bu farklılıklar tam olarak aynı biçimde belirlenmez ve aynı terimler kullanılmaz. Uzman olsun ya da olmasın, birçok kişi görünce ruh hastasını ya da ruhsal bozukluğu tanır. Herkes bir elem ya da anksiyete duygusu yaşadığında bunun farkına varır, bilir.5 Psikiyatri alanında mental distress kavramı ilk olarak İngiltere***8217;de kullanılmıştır. Bu terim hastanın yaşadığı ruhsal acıyı göstermekle birlikte, onun sıkıntılı mı,incinmiş mi, ya da korkmuş mu olduğunu göstermez.5
Ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda psikiyat­ri çalışanlarıyla meslek dışındakilerin görüşleri arasında önemli binişimler vardır. Örneğin, anoreksiya nervoza gibi tanı kategorilerinde etiyolojik etkenlerin belirsizliği ve tanıda kültürel ögelerin önemi gibi konularda psikiyatrik epide-miyologlarla meslekten olmayanların görüşleri benzer bulunmuştur.6 Bu iki grup arasında uyumsuzlukların olduğu örnekler de vardır.
1980***8217;li yılların başlarında görülen bir davada, jüri iki katilin zihinsel durumunun değerlendi­rilmesini istemiş, bu kişilerin ruh hastası olduğu yönündeki uzman görüşlerini reddetmiştir. Bunlardan Yorkshire kasabı olarak bilinen kişi, Tanrıdan aldığı görev gereği birçok kadını öldürdüğünü belirtmiş, jüri bu kişiyi tasarlayarak insan öldürmekten suçlu bulmuştur.5
Toplumsal olarak tüm kültürlerde ruhsal bozuk­lukla (özellikle şizofreni ile) tehlikeli davranış arasında bir bağ kurma eğilimi vardır.7 Oysa ruhsal bozuklukla tehlikeli davranış arasındaki ilişki çok azdır. ABD***8217;de 1500 kişinin %61***8217;i şu anlatımı uygun bulmuştur:8 ***8220;Şizofreni tanısı konan bir kişi şiddet suçu işlemeye normal bir kişiden daha çok eğilimlidir.***8221;Şiddet ögesinin daha az vurgulandığı bir başka çalışmada bu oran %24 olarak bulunmuştur.9 Bu çalışmaya katılanların %45***8217;i ruh hastalarının diğer insan­lardan daha az tehlikeli olduğu kanısındaydı.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 28.05.08, 07:13
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Bu ön bilgiler normallik/anormallik kavramlarının neyi gösterdiğiyle yakından ilgilidir. Bu kavram­lar göreli olduğu için psikologlar, sosyologlar gibi bazı normlar geliştirmişlerdir. Pilgrim ve
Rogers***8217;a göre Buss***8217;un (1966) belirttiği normlar şunlardır:5

1. İstatistiksel kavram: Buna göre, bir toplum­da en sık görülen davranışlar normal, nadir görülenler anormaldir. Bu yaklaşım sosyo­lojideki norm kavramına yakındır. Ancak ista­tistiksel kavram kültürler arasında, hatta aynı kültürde bile iyi bir gösterge olmayabilir. Örne­ğin, aynı kültürde kırsal kesimde yavaş konuş­ma normalken, kentsel kesimde hızlı konuşma normal olabilir. Normal ile normal olmayan, kültürden kültüre göre değişen göreli kavram­lardır. Psikologlar normal ve anormal arasında bir süreklilik olduğunu savunurlar.

2. İdeal kavram: Bu kavramın psikanalizden ve diğer insancıl psikolojiden köken alan iki yönü vardır: Birincisinde normallik, ***8216;bilinçliliğin bilinç-dışıözellikler üzerindeki üstünlüğü***8217; olarak tanımlanırken; ikincisinde ***8216;ideal insan kendini gerçekleştiren insandır***8217;.5 Pilgrim ve Rogers***8217;a göre Jahoda (1958) bu iki psikolojik eğilimi birleştiren ve olumlu ruh sağlığı için gerekli gördüğü altıölçüt öne sürmüştür:5
a. Ruhsal güçlerin dengesi
b. Kendini gerçekleştirme
c. Strese dayanıklılık
d. Özerklik
e. Yeterlilik
f. Gerçeklik algısı

3. Özgül davranışların varlığı: Uyumsuz (maladaptif) davranış, istenmeyen ya da kabul edilemez nitelikteki davranıştır. Bu normun güçlü yanı, anormalliği neyin oluşturduğunu ortaya koyması; zayıf yanı ise değer ve normların açık olmamasıdır. Bu davranışların istenmediğine ya da kabul edilemez olduğuna kimin karar vereceği açık değildir.

4. Bozuk bilişler (cognitions): 1970***8217;li yıllarda davranışa yapılan vurgu azalmış ve yerini biliş-sellik almıştır. Sonuçta psikologlar davranışlar olarak içsel olayları tedavi etmeye başla­mışlardır.
Ruh sağlığı ve hastalıklarında uzman bakış açı­ları belli bir inandırıcılığa sahiptir. Ancak sağlık ve hastalık kavramlarının göreli kavramlar oldu­ğu da unutulmamalıdır.10
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 28.05.08, 07:14
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇILARI
Sosyologlar ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda beş temel bakış açısı belirlemiştir:5 Sosyal nedensellik, sosyal tepki, eleştirel kuram, sosyal yapısalcılık, sosyal gerçeklik. Bu yaklaşımlar Durkheim, Weber, Freud, Foucault ve Marx***8217;ın katkılarıyla ortaya konmuş, daha sonra Sartre ve Mead***8217;in çalışmaları eklenmiştir. Farklı kuramsal bakış açıları farklı zamanlarda etkili ve popüler olmuştur.11,12
Sosyolojinin konusu toplumdur. Toplumun iki ögesi olan insanı ve doğayla ilişkilerini ele alır. İnsanı beden ve bilinç yönleriyle inceler. İnsanı bilinç yönüyle inceleyen iki ekol vardır: Birincisi, insanı bireysel bilinç yönünden ele alan psikoloji ekolü; ikincisi, insanı kolektif bilinç yönünden ele alan sosyoloji ekolleridir. İnsan ve onun ortaya koydukları, bir başka anlatımla bireysel ve sosyal gerçekler karmaşık birer bütündür. Bu karmaşık bütün tek bir kuramsal yaklaşımla, tek bir disiplinle açıklanamaz.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 28.05.08, 07:14
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

1. Sosyal nedensellik: Toplumda belirli neden­lerin belirli sosyal sorunlara ve ruhsal bozuk­luklara neden olduğunu savunan bir yaklaşım-dır.13 Bu yaklaşımın vurgusu, sosyal dezavan­tajla ruhsal bozukluk arasındaki ilişki üzerinedir. Sosyologların çoğu, dezavantajın ana göster­gesinin düşük sosyal sınıf ve/veya yoksulluk olduğunu düşünür. Daha çok şizofreni ve depresyon üzerinde dururlar ve etiyolojisinde stresin rolü vurgulanır.

2. Sosyal tepki-etiketleme kuramı (Labelling theory): Bu kuram 1960***8217;lı yıllarda son derece etkili olmuştur. Temel olarak hasta rolünün sürdürülmesi ve tartışılmasıyla ilgilidir. Bu kuram davranış sapmalarının kökenleriyle, davranış sapmalarının nedenleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu kuramı savunan­lara göre, insanlar beklenen davranışların dışına çıktığında diğerlerinin tepkisi o kişiyi korumak için sapmayı yadsımaktır.14

3. Eleştirel kuram: Sosyal ve entelektüel yaşa­mın çeşitli yönlerinin eleştirisinden oluşan bir kuramdır. Bilgilerimizin kaynağı duyularımız ve deneyimlerimiz değildir; bilgilerimizin ve ortak insancıl yönlerimizin kaynağı hepimizin akılcı varlıklar olmamızdır.15 Bu kuram sosyoekono­mik yapılarla bireylerin içsel yaşamları arasın­daki ilişkiyi açıklamaya çalışır (progresif-regresif yöntem).

4. Sosyal yapısalcılık: Sağlık ve hastalık sosyolojisinde en etkili kuramlardan biridir. Bu kuramın temel varsayımı, gerçeğin insan etkinli­ğinin bir ürünü olduğudur. Bryant ve Brown***8217;a göre:16,17
a. Birinci yaklaşım, gerçeği göstermez, onu tanımlayan sosyal nedenleri ortaya koyar. Sosyal sorunlar ancak sosyolojik çalışmalarla tanımlanabilir. İlaç kötüye kullanımı ya da ruhsal hastalık gibi bir sosyal sorunu araştır­mak, gerçeğin özel bir yönünü seçmektir. Bu, sosyal gerçeğin tümünü anlamamız için yeterli değildir.
b. İkinci yaklaşım, Foucault***8217;nun post-struktu-ralizm öğretisine daha yakındır.
c. Üçüncü yaklaşım, bilimsel bilginin oluşturul­masını anlama ve bireyin özelliklerinin izlen­mesi temelindedir.

5. Sosyal gerçeklik: Pilgrim ve Rogers***8217;a göre, Bhaskar felsefi gerçekliğin sınırlarınıçizer ve ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisiyle ilgili çalışmasının etkilerini ***8220;eleştirel gerçeklik***8221; olarak adlandırır.5 Eleştirel gerçeklik, ***8216;gerçeğin gerçek­ten var olduğunu***8217; kabul eder. Olması gerekeni değil, olanı (gerçeği) ele alır; idealist olmaktan çok, materyalisttir (Sosyal bilimler için temel önemdedir).
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 28.05.08, 07:15
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

SOSYOLOJİİLE RUH SAĞLIĞI VE BOZUKLUKLARI ARASINDAKİİLİŞKİLER
Ruh sağlığı ve bozukluklarıyla ilgilenen sosyo­loglar, geleneksel olarak özellikle psikiyatri ve psikoloji disiplinlerinden sağladıklarıölçümleri kullanırlar. Bunlar resmi istatistiksel bilgileri, belirti ölçeklerini, tanısal ölçümleri kapsar. Sosyologlar açısından temel soru, sosyal düzenlemelerin ruh sağlığını nasıl ve ne kadar etkilediğidir. Bu sorunun yanıtını bulmak için, sosyologlar sosyal güçlerin olumsuz sonuçları kadar, olumlu sonuçlarını da ortaya koymalı;
bireysel düzeydeki sonuçlardan sosyal düzeye doğru yönelmelidir.18
Sosyal sınıf ve sosyoekonomik düzey ile kötü ruh sağlığı arasında ilişki kurma çabaları sosyal psikiyatri ve sosyolojide başat bir eğilim olmuş­tur. Bu gelenek içinde sosyoloji ve tıp arasında yakın bir ilişki vardır. İlk olarak şizofreni ile sosyal sınıf arasındaki ilişki Faris ve Dunham tarafından gösterilmiştir.5 Ancak tek değişken sosyal sınıf değildir; cinsiyet, yaş, ırk, göçmen olma gibi değişkenler de vurgulanır.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 28.05.08, 07:16
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Geleneksel olarak fiziksel ve ruhsal sağlıktaki eşitsizlikler dört grupta açıklanır:19-21

1. Hatalı değerlendirme (artefakt) açıklama­ları: Sağlık alanında görülen eşitsizliklerin, karşılaştırma için uygulanan istatistiksel teknik­lerle ilgili olduğunu öne sürer. Fakat son çalış­malar bu görüşleri desteklememiştir. Sağlıkla sosyal koşullar arasında nedensel bir ilişki vardır.

2. Seçicilik (selection) açıklamaları: Küçük yaşlardaki uzun süreli hastalıkların bireyin sosyoekonomik durumunu olumsuz etkilediğini, sosyal hareketliliğini zorladığını ve erişkinlikteki hastalığın da bu eşitsizliği sürdürdüğünüöne sürer. Sosyoekonomik durumu sağlık durumu belirler.

3. Kültürel/davranışsal açıklamalar: Eşitsizlik­lere neden olan davranışların yaş** biçimi ve kültürle ilgili olduğunu öne sürer.

4. Materyalist açıklamalar: Bir kişinin sosyo­ekonomik durumunun, özellikle maddi yoksun­luğun düşük sosyal sınıftaki kişilerde kötü sağlık durumuna neden olduğunu vurgular.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 28.05.08, 07:18
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Sosyal Sınıf ve Ruhsal Bozukluklar
Sosyal sınıfla ruhsal bozukluklar arasında bir ilişki olduğu kabul edilir. Hemen tüm sosyal sınıflarda duygu durumu bozuklukları tanısı eşit olarak konurken, şizofreni ile sosyal sınıf arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Faris ve Dunham 1930 ve 1940***8217;lı yıllarda şizofrenide hem sosyal sınıfın, hem de sosyal izolasyonun önemini göstermiştir.5 Ancak Pilgrim ve Rogers***8217;a göre daha sonra Clausen ve Kohn (1959) ile Weinberg (1960) sosyal izolasyonla ilgili bulguyu desteklememiştir. 1950***8217;li yıllarda sosyal kayma kuramı ortaya konmuştur.5
Şizofreninin iyileşmesinde ve relapsında stresin önemli olduğu ortaya konmuştur. Düşük sosyal sınıftaki kişiler daha az olumlu yaşantılara sahip olduğundan, ruhsal sıkıntıya daha yatkın oldukları ileri sürülmüştür.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 28.05.08, 07:19
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Sosyal sınıf ve ruh sağlığıçalışanları: Ruh sağlığıçalışanlarına başvuranların hangi sosyal sınıftan olduğu önemlidir. Yoksul hastalara şizofreni tanısı daha çok konmakta, psikososyal tedaviden çok biyolojik tedavi uygulanmakta, psikoterapi seçeneği daha az yeğlenmekte; bu hastalarda tedaviyi erken bırakma daha sık görülmektedir.22 Klinisyenler düşük sosyoeko­nomik düzeydeki insanları daha patolojik olarak değerlendirme eğilimindedirler.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 28.05.08, 07:19
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Ruh sağlığı ve bozukluklarının sosyolojisi

Yoksulluk ve ruh sağlığı: Yatan hastalar arasın­da düşük sosyal sınıftaki kişiler daha yüksek orandadır. Yoksulluk sosyal sınıf ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi anlamada önemli bir odaktır; ruh hastalıklarının ve ruhsal sıkıntının sosyal öncüllerini anlamada da önemlidir. Bu öncüller olumsuz iş koşullarının etkisini, kötü yaş** koşullarının stresini, ırk gibi değişkenlerin etkile­şimini kapsar.
İşle ilgili sorunlar iş yükü, işin tekdüzeliği, işsiz­lik korkusu, kaza riski, cinsel taciz, cinsel ayrım­cılık, ırk ayrımcılığı, çalışan anne-babalardaki ikili rol stresi gibi sorunları kapsar.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Busra tarafından (28.05.08 saat 07:47 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bozukluklarının, ruh, sağlığı, sosyolojisi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 03:02 .