Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

Psikiyatri hakkinda Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement: psychosocial consequences Amaç: İnsanın fiziksel çevresinde yaptığı bir değişim olan göç, çok çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Like Tree9Likes
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.05.08, 15:30
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

[coverattach=1]Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement: psychosocial consequences
Amaç: İnsanın fiziksel çevresinde yaptığı bir değişim olan göç, çok çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik sonuçları da beraberinde getirir. Zorunlu olarak yapılan iç göçlerde ise, bu sorunlara farklı boyutlar eklenmekte, çeşitli düzey*lerde bu göçün tanımı bile yapılamamaktadır. Günümüzde ise iç göçler de mültecilik sorunu kadar önemli bir konuma sahiptir. Türkiye yüzyıllardır göç hareketleri yaşayan bir ülke olmuştur. Son yıllarda ise bu göçlere, farklı bir niteliği olan zorunlu iç göçler de eklenmiştir. [coverattach=3]Bu süreçte çok çeşitli travmatik olaylarla karşılaşan göçmenlerin önemli ruhsal ve sosyal sorunlarının olabileceği açıktır. Bu çalışma önemli oranda iç göç alan bir metropol olan İstanbul***8217;da zorunlu olarak göç eden kişilerin sosyal ve ruhsal sorunlarının saptanması, zorunlu göçün ruhsal sonuçların ağır bir travmatik yaşantı olan işkenceyle karşılaştırılması ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma multidisipliner bir çerçevede şeki lendirilmiştir. Sosyolojik ağırlıklı olan hane görüşmelerinde 60 kişiye kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmış, klinik psikiyatrik görüşmelerde ise, bu hanelerden veya dışından katılan 160 kişi 4 gruba ayrılarak tanısal amaçlı görüşmeye alınmışlardır. Zorunlu iç göç yaşantısının ruhsal travmatik atkilerini değerlendirebilmeyi amaçlayan bu görüşmede gruplar; sadece i. işkence, ii. işkence ve zorunlu iç göç, iii. zorunlu iç göç, iv. bu olaylardan hiçbirini yaşamamış olan kişilerden oluşmuştur. Görüşmeler hane ve klinik görüşmeler ile desteklenmiş ve veriler kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak zorunlu göç yaşayan erkek, kadın ve çocukların önemli ekonomik, toplumsal ve politik sorunları olmakla birlikte aile yapısı da değişmekte, uyum güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Psikiyatrik açıdan ise, göç sonucu sadece travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) değil, aynı zamanda depresyon ve diğer anksiyete ve somatoform bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Tartışma: Zorunlu göç de işkence kadar insan psikolojisine olumsuz etkide bulunan deneyimlerdir. Bu deneyimleri bir arada yaşamak sorun ve bozuklukların artmasına yol açmaktadır. Çözümün ise yine çok boyutlu olması gerekmekte, siyasal, hukuksal ve ekonomik önlemlerin yanısıra mutlaka sağlığa özellikle de ruh sağlığına önem verilmelidir. Yaklaşımlarda ise toplum teme li bir yönelim daha yararlı olacaktır.

Objective: Being a change in one***8217;s physical environment, migration has[coverattach=2] many economic, social, political and psychological consequences on an individual***8217;s life. Forced internal displacement which is a phenomenon that lacks the attention other forms of migration have received, adds even more dimensions to this picture. Today, internal displacement is as important as the refugee problem. For centuries, Turkey has had many migration movements. In recent years, an other issue of a different quality has added to the problem: forced internal displacement (FID). It is obvious that interna ly displaced people have faced many traumatic experiences during this process, and that they are confronted with many social and psychological problems. This research was conducted in Istanbul where many IDPs (interna ly displaced people) live. The aims of the study were to investigate IDPs***8217; social and psychological problems, to compare the consequences of FID with the consequences of experiencing torture, and to develop suggestions and models for the solution of this problem. Method: The study was designed in a multidisciplinary perspective. For the sociological household interviews, 60 people were reached by using the snowball method. For the diagnostic interviews which were held in four different groups, 160 people were invited both through the interviewed households and through other sources. These interviews were conducted in order to evaluate the psychological and traumatic effects of FID. Each person was grouped according his/her traumatic experience: i. torture, ii. torture and FID, i. FID and iv. none. The interviews were held in on both household and clinical basis and the data was evaluated qualitatively.
Results: The results showed that internally displaced men, women and children have important economic, social and political problems. Moreover, as a result of FID, the family structure of IDPs changes and many adjustment problems occur. From a psychiatric view, the picture includes not only post-traumatic stress disorder (PTSD) but also depression and other anxiety and somatoform disorders. Discussion: FID has as negative effects on the individual***8217;s psychological situation as has torture. Having experienced these two events together results in an increase of the psychological problems and disorders. The solutions to this problem should also be considered in a multidimensional perspective. In addition to political, legal and economical assistance and relief programs which are urgently needed, health, especia ly psychological health programs should be included. In this respect, community-based approaches wi l be more effective.


kaynakpdf
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg göç4.jpg (40,2 KB (Kilobyte), 36x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg göç.jpg (16,3 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg göç2.jpg (21,7 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf zorunlu iç göç-Ruhsal ve toplumsal sonuçları.pdf (179,4 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 29.05.08, 15:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

GİRİŞ
Göç insanın fiziksel çevresindeki istemli veya zorunlu, geçici veya kalıcı bir değişimdir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bazı değişikliklere yol açabileceği gibi aynı zamanda bu tür değişiklerden de kaynak alabilir. Zorunlu göçte ise insanlar genellikle devlet­lerin ekonomik, sosyal veya siyasal bazı yaptırımları nedeniyle çevrelerini terk etmek zorunda kalırlar. Zorunlu göçün istemli göçten farklıözellik ve neden­leri vardır.1-3 Zorunlu göçmenlik ve mültecilik günü­müzde önemli bir insan hakları sorunu olarak da öne çıkmaktadır.4 Dünyada yaşanan hızlı değişiklikler, mültecilik ve göçmenlik tanımlarını da etkilemektedir. Mültecilik ülkeler arasında farklı tanımlanmakla birlik­te, uluslararası anlaşmalarda zorunlu iç göçmenlikle ilgili herhangi bir maddeye rastlanmamaktadır. Oysa 20 milyondan fazla insanın bu tür bir göçe maruz kaldığı ve sayılarının gittikçe artarak mültecileri aştığı belirtilmektedir.5 Gerek zorunlu iç göçmenler gerekse mülteciler benzer nedenlerle göçe zorlanmalarına karşın, mülteciler daha fazla uluslararası destek görmektedir. Oysa, varolan tanımlamalarda iki grubu ayıran tek önemli vurgu uluslararası sınırların geçil­mesidir.
Stresli yaş** olayları, önemli sosyal değişiklikler ve kişinin sahiplendiği kültürün tehdit altında olması çeşitli sonuçlara ve ruhsal hastalıklara yol açabilmek-tedir.6-9 Zorunlu iç göç, bu tür yaş** olaylarını kapsamakla birlikte, temel travmatik olaylardan birisi­dir. Göçün kendisinin, göçmenlerin subklinik patolo­jilerinin ve psikolojik sorunları artıran olayların varlığı, göçe ilişkin ruhsal sorunları açıklamakta kullanılmak-tadır. Dünyada göç ve göçün ruhsal sonuçlarıüzerine yapılmışçok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalar genellikle Asya ve Afrika ülkelerinden ekonomik nedenlerle Avrupa***8217;ya ve Güney Doğu Asya***8217;dan savaş nedeniyle Amerika***8217;ya yapılan göçüzerine yoğunlaş-mış ve mültecilerle yapılmıştır. Son zamanlarda eski Yugoslavya, Orta Doğu ve Afrika***8217;da yaşanan göç hareketleri de artan oranda ilgi görmeye başla­mıştır.9-14
Doksanlı yıllarda Türkiye***8217;de göç hareketlerinde önemli değişiklikler olmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri***8217;nden batıya ve şehir merkezlerine doğru zorunlu iç göç yaşanmıştır. Çeşitli kaynaklara göre 4000***8217;in üzerinde köy, güvenlik gerekçeleri veya çatışmalar nedeniyle boşaltılmış, yaklaşık 2.5 milyon insan göç etmek zorunda kalmıştır.2,15 Bu durum pek çok insanın hayatını etkilemektedir. Büyük kentlerde de ciddi ekonomik, kültürel ve alt yapı sorunlarına yol açmaktadır. Türkiye***8217;de yaşanan zorunlu iç göçün ruhsal etkileri üzerine az sayıda çalışma bulunmak-tadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi***8217;nde zorunlu göç mağdurlarıyla yapılan çalışmada, güvenlik nedeniyle köy ve mezralardan Van il merkezine göç etmek zorunda kalan kişiler arasında ruhsal hastalıkların yaygınlığı araştırılmıştır.16 Bu çalışmada 15 yaş üzerinde olan 52 kadın ve 65 erkek göçmenle, çeşitli psikiyatrik formlar kullanılarak görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda %30***8217;a yakın oranda depres­yon, %15 oranında panik bozukluğu ve %19 oranın-da somatizasyon bozukluğuna rastlanılmıştır. Sonuç­ların Türkiye***8217;de yapılmış diğer alan çalışmalarına göre daha yüksek olması, göçmenlerin yaşamlarının tehdit altında olduğu bir ortam içinde bulunmalarına, işlerini kaybetmelerine, ekonomik durumlarının kötüleşme-sine, toplumsal yaşamlarının bozulmasına, isteme­dikleri bir göçe zorlanmalarına, göç sonrası kötü koşullarda yaşamak zorunda kalmalarına ve toplum­sal desteklerini kaybetmelerine bağlanmıştır. Çalış-mada güvensizlik, ümitsizlik ve bastırılmışöfke duyguları içinde yaşayan göçmenlerin depresif bir zeminde kuşkucu, çekingen, içe kapalı bir davranış kalıbı geliştirdiklerinin gözlemlendiği belirtilmiştir.
Bu konuda yapılan bir başka çalışmada yaşamlarının bir döneminde işkenceye maruz kalmış 31 kişi ile görüşülmüş, Güneydoğu Anadolu***8217;dan zorunlu olarak göç etmiş bir grup ile politik olarak aktif ve İstan-bul***8217;da yaşayan ayrı bir grup incelenmiştir.17 Çalışma­nın sonuçları, işkence ile birlikte göçe zorlanmış kişilerde daha fazla oranda ruhsal sorun olduğu yönündedir. Çalışmaya katılanların %70***8217;inden çoğun­da dikkatini toplamakta güçlük, kendini huzursuz, sinirli hissetme ve acı veren anıların istemedikleri halde sürekli zihinlerine gelmesi gibi belirtilerin gözlemlendiği gösterilmiştir.
Bir başka çalışmada ise çevre ilçe ve mezralardan Diyarbakır il merkezine göç etmiş 100 göçmen ve göç etmemiş 80 kişi ile görüşülmüş ve göç edenlerde %66 oranında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) saptanmıştır.18
Türkiye***8217;de ve dünyada zorunlu iç göçle ilgili oldukça az sayıda çalışma vardır. Ülkemizde yapılan çalışma­larda zorunlu göçün psikolojik etkileri vurgulanmıştır. Çeşitli sosyolojik çalışmalar da bulunmaktadır. Zorun­lu iç göç sorununa yönelik multidisipliner bir yaklaşımın geliştirilmesi gereklidir. Bu amaçla, daha farklı bir bilgi birikimi için sosyoloji ve psikoloji-psikiyatri alan­larını birleştiren, ağırlıklı olarak kalitatif bir yöntem kullanarak yapılacak bir çalışmanın gerekli olduğu düşünülmüştür.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 29.05.08, 15:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

AMAÇ
Göç etmeye zorlanmak, insanların yaşayabileceği en travmatik yaşantılardan biridir. Göçe zorlanmış kişi­lerin, göç etmemiş kişilerle karşılaştırıldığında birçok travmatik yaşantı ve ruhsal sorun yaşadıkları görül­mektedir. Zorunlu göç isteyerek yapılan göç ile kıyas-landığında, insanın sosyal uyum, hayat beklentileri, kişinin dünya üzerine olan temel varsayımları gibi yaşamsal kavramlarınıçok daha derinden etkiler. Bir diğer deyişle, zorunlu göç hem sebepleri, hem de sonuçları açısından isteyerek yapılan göçten ve siyasi mülteci olmaktan çok farklıdır. Bunun sebepleri arasında göçe zorlanan kişilerin daha az sosyal ve politik destek görmelerinin var olan sorunları artır-ması sayılabilir. Aynı zamanda zorunlu iç göç, kişiyi önemli bir travmatik yaşantı olan işkence kadar etkileyebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye***8217;de zorunlu iç göçün sebeplerini, ruhsal etkilerini araştırmayı ve olasıçözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 29.05.08, 15:36
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

YÖNTEM
Çeşitli etmenlere bağlı zorunlu göç gibi bir travmayı araştırabilmek amacıyla, multi displiner bir yaklaşımla sosyolojik, psikolojik ve psikiyatrik görüşmeler birlikte yapılmıştır. Kalitatif bir yöntem uygulanan çalışmada tanısal değerlendirme amacıyla SCID(DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme formu) kullanılmıştır. Ayrıca zorunlu iç göç yaşantısının travmatik etkisinin boyutlarını vurgulayabilmek amacıyla 4***8217;lü bir grup oluşturulmuştur. Böylece:
İlk aşamada hane görüşmeleri yapılarak ağırlıklı olarak sosyal verilerle ilgili bilgi alınmıştır.
İkinci aşamada ise görüşülen ailelerden belirlenen kişiler, kurumlara başvuran kişiler ve diğer kaynak­ların yardımıyla katılan kişilerden oluşan gruplardaki kişilerle görüşülmüştür.
Bunlar:
i. Sadece işkence deneyimi olan kişilerin oluştur­duğu grup,
ii. İşkence ve zorunlu iç göç yaş**ış grup,
iii. Zorunlu iç göç yaş**ış grup,
iv. Bu olaylardan hiçbirini yaşamamış gruptur.
Bu şekilde kalitatif bir çalışmanın tanısal değerlen-dirme ve kontrol gruplarıyla desteklenmesi sağlanmıştır. Çalışmanın ağırlığı ise zorunlu göç yaşantısı olan kişilerin sorunlarına verilmiştir. İşkence tanımı için Dünya Sağlık Örgütünün Tokyo Bildirgesi esas alınmıştır.
Türkiye***8217;nin en büyük metropolünün olması, ülke örneklemini ve göç hareketlerini iyi yansıtması nedeniyle İstanbul, çalışma alanı olarak seçilmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi***8217;nden göç eden ve İstanbul***8217;un değişik bölgelerinde yaşayan pek çok kişi vardır. Çalışmaya alınan kişilerin yaşları 18-65 arasın-dadır. Kişilere ulaşmak için kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. Göç Edenler Derneği (GÖÇDER) ve Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) ile ilişki kurulmuştur. Çalışmanın amacı konusunda kurumlara bilgi verilerek destekleri sağlanmıştır. Araştırmacılar da bu kurumlar ve bazı anahtar kişi­lerle çalışma boyunca ilişki içerisinde olmuşlardır. Herhangi bir seçim yanlılığınıönlemek amacıyla, ruhsal durumları göz önüne almaksızın, kurumların ve anahtar kişilerin bildikleri tüm kişilere ulaşmaları istenmiştir. Böylece anahtar kişi aracılığıyla, görüşme yapılacak kişiye ulaşılmıştır. Ulaşılamama ya da çalış-maya katılmayı kabul etmeme gibi nedenler kayde-dilmiştir. Bu yöntemle, araştırmacılar ve katılanlar arasında, görüşmeyi kolaylaştıracak bir güven ilişkisi kurulmuştur. Psikolojik sorunları saptanan ya da böyle bir ihtiyaç dile getiren kişiler ücretsiz tedaviye alınmıştır.
Çalışma üç aşamada sürdürülmüştür. İlk aşamada oluşturulan yarı yapılandırılmış bir formla sosyolojik ve psikolojik bir görüşme yapılmıştır. İkinci aşamada ise, SCID kullanılarak tanısal bir psikiyatrik görüşme yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise, ihtiyacı olan kişiler tedaviye alınmıştır.
İlk aşama için Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçe-lievler, Çağlayan, Esenler, Gazi, Osmanpaşa, Güneşli, İkitelli, Kaynarca, Kanarya, Küçük Çekmece, Sarıgazi, Şirinevler, Sultanbeyli, Tarlabaşı, Ümraniye ve Zeytin-burnu***8217;nda iç göçmenlerle 50 ev görüşmesi yapıl-mıştır. Bu evlerde toplam 60 kişiyle görüşülmüştür.
İkinci aşama için ev görüşmelerinde saptanan zorunlu iç göçmenler (40 kişi) ve hem zorunlu olarak iç göç etmiş hem de işkence görmüş kişiler (40 kişi), ikinci görüşmeye çağrılmıştır. Bu kişilere ait bir kontrol grubu oluşturmak amacıyla kaynak kişiler ve çeşitli kurumlar aracılığı ile ulaşılan işkence görmüş ama göç yaşamamış 40 kişi ve bu yaşantıları olmayan ayrı bir 40 kişiyle görüşülerek toplam dört grup oluşturulmuştur. Bu kişilerle tanısal amaçlı SCID görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmeler SCID konu­sunda standardize olan iki psikiyatrist tarafından yapılmıştır.
Ev görüşmelerinde iki sosyolog tarafından eğitilen araştırma görevlileri 60 sosyolojik görüşme gerçek­leştirmişlerdir. Bu görüşmelerde kişinin bölgedeki çatışmalar öncesindeki yaş**ı, bu deneyimlerin yaşantılarıüzerine etkileri, göçü belirleyen etmenler, göç süreci ve İstanbul***8217;a yerleşim, metropolden beklentileri, yeni ortamları hakkındaki düşünceleri, toplumsal ve kültürel kimliklerin yeniden tanımlan-ması işlenmiştir. Görüşmeler ev ve günlük yaş** gözlemleri ile de desteklenmiştir. Bu görüşmelerde psikologlar da yer alarak kendileri açısından bir değerlendirme yapmışlardır. Bu görüşmelerden önce Sultanbeyli ve Güneşli***8217;de pilot görüşmeler yapılmıştır. Pilot çalışmada soru formunun oluşturulması ve görüşmecilerin standardizasyonu sağlanmıştır. Pilot uygulamada ulaşılan dört aile ana çalışmaya alın-mamıştır, ancak tedavi ihtiyacı olan kişiler ruhsal tedaviye alınmıştır.
Katılımcılara çalışmanın amacı ayrıntılı olarak anlatıl-mış, rızaları alınmış, etik ve gizlilik ilkelerine özen gösterilmiştir. Bilgiler belli içerikler altında toplanarak kalitatif olarak değerlendirilmiştir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 29.05.08, 15:37
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

BULGULAR
Sosyolojik Bulgular
Çalışmada 50 haneye ulaşılmış ve bu hanelerde 60 kişiyle görüşme yapılmıştır. Görüşülen kişilerin hepsi zorunlu olarak göç etmiş Kürt kökenli ve Güneydoğu Anadolu***8217;dan gelen kişilerdir, yaş ortalamaları 31, %55***8217;i kadındır ve bir hanede ortalama 7 kişi yaşa-maktadır.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 29.05.08, 15:37
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

Ekonomik Durum
Görüşmelerin sonuçlarına göre çalışmaya katılan kişiler kendi köylerinden ya da kasabalarından ayrılmış olmanın getirdiği zor ekonomik koşullar altında yaşamaktadırlar. Bu kişilerin %90***8217;ı yaş** standartlarının düştüğünü, çok düşük ücretlerle çalıştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca önemli oranda işsiz oldukları ya da geçici işlerde çalıştıkları gözlen­mektedir (%75, bu oran kadın ve erkekleri kapsamaktadır). Bu durumun başlıca nedenleri ise, kendi yaşadıkları bölgede çoğu çiftçi ya da dükkan sahibi olan kişilerin İstanbul***8217;un çalışma koşullarına uyum sağlayamamaları, niteliklerine göre iş bulama­malarıdır. Ayrıca, bu kişilerin iş koşulları için gerekli yeteneklere sahip olmamaları, ayrımcılık ve iş pazarının sıkı koşulları gibi nedenlerden dolayı iş imkanları oldukça sınırlıdır. Bu koşullar sebebiyle asgari ücretin altında maaşlarla, haftada 7 gün ve genellikle de sosyal güvenceleri olmaksızın çalışmak-tadırlar (%84). Yaş** koşullarının bir başka etkisi ise, ailelerde onlu yaşlardaki çocukların (%45) ve kadınların da (%15) çalışmak durumunda kalmasıdır. Ayrıca, ekonomik koşullar nedeniyle büyük aileler kendilerine yetecek bir barınma imkanı bulama-maktadır (%95).
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 29.05.08, 15:38
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

Aile Yapısı
i. Çocuklar
Zorunlu olarak yapılan göçün bu ailelere bir diğer etkisi aile yapısının farklılaşmasıdır. Bu durum, ailenin çocukları ve kadınları için açıkça gözlenebilmektedir. Birçok ailede (%40) ailenin geçimini onlu yaşlardaki çocuklar sağlamaktadırlar. Okul yaşlarında olan çocukların (%65) tam ya da yarı zamanlı işlerde çalışması eğitimlerini doğrudan etkilemektedir. Bir kısmı (%20) çalıştıkları, İstanbul***8217;da kayıtlı olmadıkları (%15) ya da aileleri okul masraflarını karşılayamadığı (%30) için okula gidememektedirler. Aile reislerinin %60***8217;ı daha önce çocuklarını okula gönderebiliyorken göçten sonra ekonomik koşullar yüzünden göndere-mediklerini, %80***8217;i en önemli sorunlarından birinin çocuklarının eğitimi olduğunu belirtmektedir. Çocuk­lar erken yaşlarında hayatın yüklerini fazlasıyla üstlenmekte; 12 yaşın üstündeki çocuklar çoğunlukla tekstil sektöründe çalışırken, daha küçükleri ayakkabı boyacılığı yapmakta ya da sokaklarda kağıt mendil vb. satmaktadırlar. Bu katı koşullara rağmen İstan-bul***8217;daki yaşama en iyi uyum sağlamış olanların onlu yaşlardaki çocuklar olduğu görülmektedir. Bu gençler ve çocuklar İstanbul***8217;daki yaş**ın olanaklarına, sosyal hayata, politik parti ve etkinliklere daha fazla katılmaktadırlar (%55). Daha iyi uyum sağlamalarına rağmen bu çocukların ve ergenlerin % 80***8217;i, köyle­rindeki koşulların iyileştirilmesi halinde geri dönmek istediklerini belirtmişlerdir. Az bir bölümü ise Batı Avrupa ülkelerine göç etmeyi düşünmektedir.
ii. Kadınlar
Görüşme yapılan kadınların çoğu göç sonrasında sosyal çevrelerini kaybetmelerinden, aile ve akraba çevresinden uzak kalmalarından yakınmaktadırlar (%80). Orta yaş ve üstündeki kadınların bir çoğu Türkçe bilmediği için şehir ortamına uyum sağlaya-mamaktadır (%65). Yaşadıkları bir diğer sorun ise oturdukları daireye sıkışıp kalmalarıdır; çoğunun hane dışında hiç kimse ile iletişimi bulunmamaktadır (%75). Hemen bütün kadınlar, İstanbul***8217;a geldikten sonra psikolojik sorunlarının arttığını, daha gergin olduklarını ve sıklıkla baş ağrılarının olduğunu belirt­mektedir (%90). Köylerine dönmeyi en çok kadınların istedikleri gözlenmektedir (%95). Kızlar ise daha farklı bir durumdadır. Genç yaşta çalışma hayatına girdikleri için daha güçlü bir sosyal statüye ve geniş sosyal çevreye sahiptirler. Köyleriyle kıyaslandığında, şehirde daha özgür ve daha rahat hareket edebil­mektedirler. Bu yüzden de köyüne geri dönmeyi iste­yen genç kadınların sayısının daha az olduğu gözlem­lenmektedir (%20).
iii. Erkekler
Aile reisi olarak kabul edilen erkekler için ise durum oldukça farklı görünmektedir. Evin geçimini sağlama­ya alışan bu kişiler artık bu görevi üstlenmemek-tedirler (%45). Erkekler, ailedeki kadın-erkek ilişkileri gereği diğer zorunlu olarak göç etmiş kişilerle ya da Kürtlerle kahve, politik etkinlik ya da parti gibi yerlerde görüşme için daha çok imkana sahiptir (%75). Hanenin küçük-büyük erkekleri, en fazla uyu­mu sağlayan olmalarına rağmen köylerine dönmek için güçlü bir istek duymaktadırlar (%80). Genç erkeklerin, daha güçlü sosyal ve politik bağlara sahip oldukları görülmekte (%65). Bazı erkekler, güvenlik, politik özgürlük ve iş imkanları sebepleri ile Avrupa ülkelerine göç etmek istediklerini belirtmişlerdir.
iv. Sosyal durum
Zorunlu göç, bu kişilerin sosyal yaşamlarını da oldukça fazla etkilemektedir. Göçmenler, yeni yerle­şim bölgelerinde önemli derecede duygusal ve sosyal sıkıntıları olduğunu belirtmektedir. Göçmenler, kendi durumlarında olmayan kişilerle ilişki kurduğunda huzursuzluk yaşadıklarını belirtmişlerdir (%80). Türk komşularıyla ilişki kurmakta zorluk çekmektedirler (%70). Göçe zorlanmış kişiler -genellikle de kadınlar-bu sebeplerle, kendilerini tecrit edilmiş gibi hisset­mektedir (%80). Görüşme yapılan kişilere göre (%75) önemli sorunlarından biri, akrabaları ya da hemşehrileri dışındaki kişilerle iletişimlerinin olmama-sıdır. Kişilerin %95***8217;i ev ya da iş bulma olanaklarını akrabaları ya da hemşehrileri sayesinde bulduklarını belirtmektedir. Bunlardan %40***8217;ı ise, sorunları oldu-ğunda başvurdukları ilk adresin HADEP ya da GÖÇDER gibi kuruluşlar olduğunu belirtmektedir. Bu kişilerin kendilerini tecrit edilmiş gibi hissetmeleri, kendilerini güvende hissetmemeleri ile de ilişkilidir. Kişilerin %80***8217;i güvenlik güçleri tarafından yapılan baskının İstanbul***8217;da daha az olduğunu belirtmelerine rağmen, %90***8217;ı kendilerini güvende hissetmediğini belirtmiştir.
v. Politik durum
Zorunlu göçmenlerin, göçten sonraki hayatlarını etkileyen unsurlardan biri de politik durumlarıdır. İstanbul***8217;da yaşayan zorunlu göçmenlerin %35***8217;i güvenlik nedeniyle ya da yaşadıkları yerleri terk ederken gerekli belgeleri yanlarına almadıkları için kayıtlı olarak yaşayamamaktadır. Bu da oy verme­lerine engel olmaktadır. Zorunlu olarak göç etmiş kişilerin göçe yönelik politik farkındalığının ve bilincinin yüksek olduğu da açıkça gözlenebilmek­tedir. Bu kişilerin göç etmek zorunda kalmalarının sebepleri ya korucu olmayı reddetmeleri, ya da silahlı çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgelerin üs olarak kullanılması olarak gösterilmektedir. Bu yüzden zorunlu göçmenler kendi akrabaları, hemşehrileri, HADEP ya da diğer Kürt kuruluşları ile sınırlı bir çevrede yaşamayı tercih etmektedirler. Göç sonrası devletten yardım alıp almadıkları sorusuna, çalışmaya katılanların tamamı***8220;hayır***8221; yanıtını vermiştir. Bu kişilerin %85***8217;i akraba ve hemşehrilerinden, %5***8217;i hemşehri derneklerinden ve %10***8217;u HADEP***8217;ten yardım aldığını belirtmiştir. Sosyal ya da sosyo-politik çevrelerle bağlantıları olan göçmenlerin, göç sonrası yaşadıkları sorunlarla daha iyi baş ettiği, gelecekle ilgili olarak da daha iyimser olduğu gözlemlenmek­tedir. Görüşme yapılan kişilerin %85***8217;i gelecekten beklentisinin olmadığını, %80***8217;i ise gelecekle ilgili planı olmadığını belirtmiştir. Yalnızca %25***8217;i gelecekle ilgili tek planlarının çocuklarının eğitimi olduğunu belirtmektedir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 29.05.08, 15:38
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

Psikiyatrik-Psikolojik bulgular
Zorunlu iç göçün psikiyatrik etkilerini daha iyi anlaya­bilmek amacıyla dört grup oluşturulmuştur:
i. Sadece işkence deneyimi olan kişilerin oluştur­duğu grup,
ii. İşkence ve zorunlu iç göç yaş**ış grup,
iii. Zorunlu iç göç yaş**ış grup,
iv. Bu olaylardan hiçbirini yaşamamış grup.
Dört gruptaki cinsiyet oranları birbirine yakındır, örneğin erkekler %63-70 oranında bulunmaktadır. Sosyolojik ağırlıklı ev görüşmelerine daha çok kadın-lar katılmış olmasına rağmen, alıştıkları yerler dışında yapılması nedeniyle kadınların klinik görüşmelere katılmaları daha düşük oranda olmuştur. Kadınların klinik görüşmelere genellikle çocukları ve yakınlarıyla katılmaları dikkat çekicidir. Bazı görüşmeler kadınlarla evde yapılmasına karşın, cinsiyet oranlarında belirgin bir eşitlik sağlanamamıştır. Bu nedenle zorunlu iç göçe bağlı olarak ortaya çıkabilen depresyon, soma-tizasyon ve diğer sorunlar daha az saptanmış olabilir.
Grupların yaş ortalamaları da birbirine yakın, yalnızca işkence deneyimi olan grubun 32, diğer grupların da ortalama 29***8217;dur. Dört gruptaki kişilerin tamamı Kürt kökenli veya Güneydoğu Anadolu doğumludur. Gruplardaki kişilerin eğitim düzeyleri birbirine yakın-dır. Yüzde 34-40 arasındaki önemli bir kısmı ilkokul mezunudur. Katılanların %40***8217;a yakını bekardı. İşken-ce gören ve/veya zorunlu göç etmiş kişilerin %40***8217;ının işi yok veya düzenli bir işte çalışmıyordu. Yine bu gruplardaki kişilerin %70***8217;inin gelir düzeyleri belirgin olarak düşüktü. İlk üç gruptaki kişilerin travmatik deneyimleri birbirine yakındı ve ortalama 3 travmatik yaşantı bildirmekteydiler.
Zorunlu olarak göç etmiş kişilerle yapılan psikiyatrik görüşmeler sonrasında dört gruba göre karşılaştırılan sonuçlar bize bu kişilerin ruh sağlığı hakkında bilgi vermektedir. Birinci grupta %15 oranında depresyon, %30 oranında travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) rastlandı. İkinci grupta ise depresyon oranı %25, TSSB oranı %35***8217;di. Bu grupta birinci gruptan farklı olarak %5 ağrı bozukluğu, başka türlü tanım-lanamayan somatizasyon bozukluğu ve panik bozuk­luğuna rastlandı. Üçüncü grupta depresyon oranı %28, TSSB oranı %30, somatizasyon bozukluğu %10 ve panik bozukluğu oranı %5 idi. Bu grupta bu oranlar dışında özgül fobi ve ağrı bozukluğu mevcut­tu. Dördüncü grupta ise %5 oranında depresyon ve somatizasyon bozukluğuna rastlandı.
Bu bilgiler ışığında sonuç olarak birkaç nokta öne çıkmaktadır:
1. Zorunlu göç ruhsal hastalıkların gelişmesine eğilim yaratır. Travmatik yaşantı, genel olarak beklendiği gibi, sadece TSSB***8217;na değil, aynı zamanda depresyon ve diğer anksiyete ve somatoform bozukluklara sebep olabilir.
2. İşkence görmüş kişiler zorunlu göç de yaşadılarsa, TSSB ya da psikopatoloji oranı artmaktadır. Göçmenlerde travmatik stres belirtilerinin yanı sıra, diğer anksiyete ya da somatoform bozukluklar görü­lebilir.
3. Zorunlu göç ve işkence insan psikolojisine olumsuz etkide bulunan deneyimlerdir. Bu deneyimleri bir arada yaşamak sorun ve bozuklukların artmasına yol açmaktadır.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 29.05.08, 15:38
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

SONUÇ ve TARTIŞMA
Zorunlu göç, işkence gibi travmatik bir etkiye sahip olabilir. Travmatik etkinin şiddeti, zorunlu göç sıra-sında kişinin kendisinin ya da sevdiği birinin fiziksel ya da psikolojik bütünlüğüne yapılan bir tehdit söz konusu olduğunda artmaktadır. Zorunlu göç sırasında işkencenin yanı sıra, bir çok travmatik deneyim de yaşanmaktadır. Eve ya da köye yapılan saldırılar, sevilen bir kişiyi kaybetmek, toplu dayak gibi dene­yimler bunlar arasında sıralanabilir. TSSB ve diğer anksiyete bozuklukları bulguları, bu travmatik olaylar ile ilintili gibi görünmektedir. Bunun yanı sıra trav-matik streste şiddet-etki ilişkisi daha da önemli hale gelmektedir. Travmatik deneyim biriktikçe, tepkilerde ve özellikle anksiyete bozukluklarının görülmesinde artışa sebep olmaktadır.
İlk iki gruptaki depresyon düzeyinin, belirtilen ve saptanan belirti ve bulguların yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durumu ***8216;kayıp***8217; ya da ***8216;yas***8217; tepkileri de etkiliyor olabilir. Mekan ya da ev kaybı da, sevilen birinin kaybı sonrasında verilen psikopatolojik tepki­lerin verilmesine, dolayısıyla da depresyon belirti­lerine yol açabilir. Fakat, sevilen birinin kaybı durum­larında yaşanan şok, inkar, uzlaşma, kabul evrelerinin göçmenlerde yaşanmadığını görüyoruz. Bu kişiler genellikle öfke biçimini alan güçlü bir inkar durumu yaşamaktadırlar. Bu öfkenin devlete, hükümete ve bağlantılı kurumlara dönük olması dikkat çekicidir.
İkinci ve üçüncü gruplarda depresyon ve TSSB dışında somatoform ve anksiyete bozukluklarına da rastlanmaktadır. Türkiye de dahil, Batılı olmayan bazı ülkelerde somatizasyon sıklıkla rastlanan bir durum­dur. Kültürel yapılanmayla ilişkili bir şekilde kadın-larda daha sık gözlenir. Sorunlarını söze dökmekte güçlük çeken kadınların, bunlarıçeşitli ağrılar, sindi­rim sistemi yakınmaları gibi bazı fiziksel belirtilerle somatize ederek gösterdikleri belirtilmektedir. Kadın-ların yaşadıkları bölgelerde de bu tür yakınmaları olmakla birlikte, özellikle göçten sonra bunların belirgin derecede arttığı anlaşılmaktadır. Bu artışta göç sürecinde, öncesinde ve sonrasında karşılaşılan psikososyal stresörler önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle göç yaş**ış ikinci ve üçüncü gruplarla yalnızca işkence deneyimi olan birinci grup arasında çeşitli farklılıklar vardır. İşkence deneyimi olan kişilerde TSSB ve travmatik stres belirtilerine daha sık rastlanırken, göç etmiş kişilerin daha geniş bir semptomatolojiye sahip oldukları gözlenmektedir. Zorunlu göçe ilişkin koşullar göz önüne alındığında, yalnızca göçün travmatik stres belirtileri için tek başına bir risk etmeni olmayacağı açıktır. Gerek değişik etmenleri, gerekse gösterdiği yaygın sempto-matoloji nedeniyle zorunlu göçe bağlı psikiyatrik sorunları TSSB dışındaki tanımlarla da açıklamak olasıdır. Kültürel ve travmaya ilişkin özellikler göz önüne alındığında DSM-IV sınıflandırması içinde yer alan Aşırı Stres Bozukluklarıkategorisi dikkat çek­mektedir. TSSB her ne kadar geçerli ve güvenilir bir tanı kategorisi olarak gözükse de, bazı kültürlerde yaşanan yaygın ve ardışık travma ve travmatik stres belirtilerini açıklamakta yetersiz kalabilmektedir.
Psikiyatrik ve psikolojik görüşmelerde de hane görüş-melerine uygun çeşitli bulgular ortaya çıkmıştır. Katı-lanların yaş** kalitelerindeki belirgin düşüklüğün yanı sıra yalıtım, güvensizlik, baskıya ilişkin korkular, ekonomik, eğitim ve sağlık güçlükleri genel bir kontrol yitimi duygusuna yol açmış gözükmektedir. Bu da göçmenlerdeki psikopatolojik sıkıntıların artma-sına yol açmaktadır. Oldukça yaygın olmaları nede­niyle kişilerin başa çıkma yeteneklerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun sonucunda da genel bir umutsuzluk ve çaresizlik duygusu ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla bu durum ***8220;hiç bir şey değişmeyecek, yapabi-leceğim hiç bir şey yok***8221; olarak dile gelmektedir.
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 29.05.08, 15:39
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları - Forced internally displacement

ÖNERİLER
Etkilenen kişilere yardım bireysel ve toplum psikolojisi kapsamında düşünülebilir. Bireysel veya grup terapi­lerinde bilişsel davranışçı yaklaşımlar travma grupla­rında etkili yaklaşımlar olarak gözlenmektedir. Birey­sel terapinin amacı yalnızca belirtileri azaltmak değil, kişiye bunlarla başa çıkabileceği gücü vermek ve mevcut sorunlarına karşı kontrol duygusu kazan-dırmaktır. Bunun en önemli gerekçelerinden biri de özellikle stresörlerin süregittiği toplumlarda belirtileri sıfıra indirmenin mümkün olmayacağı gerçeğidir. Bu nedenledir ki, terapi özellikle başa çıkma yetenekleri kazandırma ve mevcut olanları güçlendirme üzerine yoğunlaşır.
Çalışma süresince az sayıda yapılmış olmasına karşın, grup terapilerinin de yararlı ve zaman kullanımı açısından etkili yöntemler oldukları söylenebilir. Bu nedenle bu tür terapilerin yapıldığı merkezlerin hizmet vermesi önemli bir ruh sağlığı işlevi görecek­tir. Yine de bu merkezlere ihtiyacı olan kişilerin ulaşı-mı için toplum psikiyatrisi temelli ekonomik ve eğitsel bazıönlemlerin alınması da gerekmektedir.
Terapi, yardım ve bireysel çabaları aşan sorunların varlığında sosyal destek ve etkileşimin kontrol duygu­su kazandırmada ve kişileri güçlendirmede önemli bir işlevi vardır. Çok boyutlu sorunları olan göçmenlere yapılacak çözüm önerilerinin de bu boyutları kapsa­yacak siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve psiko­lojik niteliklerinin olması gerekmektedir. Bunun küçük bir parçasını gerçekleştirebilmek için sağlık hizmet­lerinde çalışanlarda, hemşehri derneklerinde ve çeşitli kurumlarda zorunlu göç sonucu oluşan psikolojik sorunların tanınmasına ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıönemlidir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
displacement, forced, göç:, internally, ruhsal, sonuçları, toplumsal, zorunlu

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:50 .