Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Tıp Fakültesi > Psikiyatri > Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı tanısı konan hekimlerin özellikleri.

Psikiyatri hakkinda Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı tanısı konan hekimlerin özellikleri. ile ilgili bilgiler


Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı (alkol ve alkol dışı) tanısı konan hekimlerin özellikleri - Characteristics of inpatient physicians diagnosed with substance use disorders (alcohol and other substances) ÖZET Amaç: Bu

Psikiyatri Modern Psikiyatri, Ruh Sağlığı, Toplum Sağlığı, Ruh Hekimliği

Like Tree6Likes
  • 2 Post By RepStaR
  • 2 Post By RepStaR
  • 2 Post By RepStaR

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.08.08, 22:50
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı tanısı konan hekimlerin özellikleri.

Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı (alkol ve alkol dışı) tanısı
konan hekimlerin özellikleri - Characteristics of inpatient physicians diagnosed with substance use disorders (alcohol and other substances)


ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bağımlılık kliniğine yatarak tedavi için başvuran hastalar arasından bir meslek grubu olan hekimlerdeki bağımlılık özelliklerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 1997***8211;2002 yılları arasında, kliniğimizde DSM-IV tanı ölçütlerine göre Madde Ku lanım Bozukluğu (bağımlılık/kötüye kullanım) tanısı ile yatarak tedavi gören toplam 4879 hasta içinden, mesleği hekim olan 41 hasta alınmıştır. Hastaların sosyodemografik öze likleri, ku landıkları maddeler, kullanım şeki leri, ek psikiyatrik ve dahili hastalıkları saptanarak tanımlayıcı oranlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma*ya 28 erkek (%68.3), 13 kadın (%31.7) hasta alınmıştır. Çalışmaya alınanların yaş ortalaması 38.0±10.61***8217;dir. Madde kullanım bozukluğu olan hekimlerin genel hastane örneklemi içindeki oranı %0.84***8217;tür. Çalışmaya alınan hekim hastaların 25***8217;i uzman hekim (%61), 16***8217;sı pratisyen hekimdir (%39). İlk kullanım yaşları alkol için 17.1±2.3, meperidin için 32.2±5.4 ve diğerleri (ilaç, kokain, esrar) için 28.4±4.8 yıl olarak bulunmuştur. Meperidin kullananlarda ilk kullanım gerekçesi, ameliyat ve/veya trafik kazası sonrası gibi tıbbi bir gerekçedir. İlaç kullananlarda da benzer şekilde ilk kullanımın hekim önerisiyle olduğu bildirilmiştir. Hastaların %78***8217;i (n=32) tedaviye gelmelerinde iş yerinden aldıkları uyarıların etkili olduğunu bildirmişlerdir. Hastaların %58***8217;i (n=24) daha önce ayaktan tedavi olduklarını belirtmiştir. Tartışma: İlk dikkati çeken bulgu cinsiyet dağılımının genel bağımlılık verilerine göre kadınlar açısından fazla olmasıdır. Klinik örneklemi içindeki hekim oranı ise ***8220;düşük***8221; olarak değerlendirilmiştir. Alkol kullanım yaşı genel veriler ile koşut olarak değerlendirilmiştir. Ku lanım gerekçe*leri bir rasyonalizasyonun sonucu değil ise hekimlerde meperidin bağımlılığının tıbbi bir ku lanımla çok yüksek olasılıkla ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Tanımlayıcı ve ön çalışma niteliğinde olan çalışmamızın bulguları ülkemizdeki hekim bağımlılar ile ilgili olarak daha sonraki çalışmalarımız için önemli ipuçları sunmaktadır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:148-153)

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the dependence characteristics of a specific occupational category: physicians. Methods: Forty-one physicians who had been diagnosed with substance use disorders (abuse/dependence) by DSM-IV diagnostic criteria, between 1997***8211;2002 were included in this study. These physicians were selected from a total of 4879 similarly diagnosed patients. All patients treated in our clinic were evaluated according to inpatient sociodemographic characteristics, substances abused and methods of use. Comorbid psychiatric and physical disorders of patients were determined in detail and verifying rates were evaluated. R esults: Twenty-eight male (63%) and thirteen female (31.7) patients were included in this study. The mean age of patients was 38.0±10.61. The rate of dependent physicians in the general hospital population was 0.84%. Twenty-five (61%) of the patients admitted to the study were specialist physicians and sixteen (39%) were general practitioners. Age of first use was; 17.1±2.3 for alcohol, 32.2±5.4 for meperidin and 28.4±4.8 for al others (drugs, cocaine and cannabis). The initial reason for meperidin use was a medical one, such as pain relief after an operation or accident. Similarly, in the case of drug users, it was reported that first use was advised by a physician. 78% (n= 32) of patients reported that the warnings they had received from their offices were effective in leading them to seek treatment. It was discovered that 58% of those studied had previously received outpatient treatment. Discussion: The first finding that attracted attention was that according to general dependence data, gender distribution was weighted toward females. The rate of physicians in the clinical population was evaluated as ***8220;low***8221;. The age of onset of alcohol use was evaluated as being consistent with that of the general population. If the reason-for-use was not the result of a rationalization, it is thought that in physicians, meperidin dependence is closely related to medical use. The findings of our verifying study provide very important indications for future studies of dependent physicians in our country. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:148-153)

__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (05.08.08 saat 23:01 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.08.08, 22:51
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı tanısı konan hekimlerin özellikleri.

GİRİŞ
Son zamanlarda, hekimler arasında alkol ve alkol dışı madde kullanımının özellikleri ve sonuçları ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Hekimlerin, hekimlik mesleğinin getirdiği stres ve aşırı iş yükü nedeni ile alkol ve alkol dışı madde kullanımı açısın-dan artan bir risk içinde oldukları ileri sürülmüş-tür.1 Hekimler arasında alkol ve alkol dışı madde kullanım yaygınlığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak toplumdaki genel yaygınlığa benzer olduğu
düşünülmektedir.2
Amerika Birleşik Devletleri***8217;nde hekimlerde alkol ve alkol dışı madde kullanımının yaygınlığını ve nedenlerini anlayabilmek için tıbbi kayıtlar, kişisel görüşmeler ve anketler kullanılarak birçok uzunla-masına araştırmalar yapılmıştır.3-6 Weir***8217;in 2000 yılında yaptığı bir çalışmada hekimler arasında alkol ve alkol dışı madde kullanım yaygınlığının %9-15 arasında olduğu bildirilmiştir.7 ABD***8217;de Hughes ve arkadaşları tarafından 1992 yılında yapılan başka bir çalışmada ise hekimlerin %7.9***8217;unda alkol ve/veya alkol dışı madde kötüye kullanımı ya da bağımlılıklarının bulunduğu saptanmıştır.8 Son bir yıl içinde kendisinde alkol kötüye kullanımı veya alkol bağımlılığı bulunduğu belirten hekim oranı %1.6 iken, yaşam boyu için bu oranın hekimlerde %13-14 arasında olduğu belirtilmektedir. Bu oran genel örneklem için belirtilen %13.5 oranına çok yakındır.9-11
Stinson ve arkadaşlarının 1992 yılında yaptıkları ve 1988***8217;deki Ulusal Sağlık Görüşme Anketine dayandırılmış bir çalışmada, DSM-III-R***8217;ye göre alkol kötüye kullanımı ve/veya bağımlılığı tanıları konan kadın hekimlerin, erkek hekimlere oranla yaklaşık iki kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu oran sırasıyla %3.48 ve %1.88 olarak bulunmuştur.12
Madde kullanım bozukluğuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların çoğu erkek hekimler üzerine yoğunlaş-mıştır. Kadın hekimler ve onların özgül tedavi gereksinmelerine çok az önem verilmiştir. Yapılan 5 majör çalışmada kadın örneklem ortalama %8.02 oranında bulunmuştur.4,13-16 Başka bir çalışmada ise, kadın hekimlerin daha çok sedatif hipnotikler kullandıkları saptanırken, erkek hekimlerin daha çok alkole bağlı problemler yaşadıkları saptanmış-tır. Ayrıca erkek hekimlerin, kadın hekimlere oranla daha fazla yasal problemler yaşadığı bulun-muştur.17
Hollanda***8217;da 2002 yılında yapılan bir çalışmada alkol veya alkol dışı madde kötüye kullanımı bulunan sağlık personellerinden (hekimler ve hemşireler) %49***8217;unun hala görev başında oldukları saptan-mıştır.18 Ülkemizde hekimlerde alkol ve alkol dışı madde kullanımına ilişkin epidemiyolojik veriler bulunmamaktadır. Bu konudaki veriler daha çok olgu örnekleri ya da diğer çalışmalar içindeki meslek grubu verileri şeklindedir.
Bu çalışmanın amacı, bağımlılık kliniğine yatarak tedavi için başvuran hastalar arasındaki bir meslek grubu olan hekimlerdeki bağımlılık özelliklerini tanımlamaktır. Bu bağlamda hekimlerin sosyode-mografik özellikleri, kullandıkları madde tipleri, konmuş olan ek tanıları istatistiksel olarak değer-lendirilerek aralarındaki ilişkilere bakılmıştır. Ülkemizde programlı bağımlılık tedavisi için başvu*rulabilecek klinik sayısının kısıtlı olması göz önüne alınarak, bu kliniklerden elde edilebilecek verilerin önemi değerlendirilmelidir.

YÖNTEM
Çalışmaya 1997***8211;2002 yılları arasında, kliniğimizde DSM-IV tanı ölçütlerine göre ***8220;alkol ve alkol dışı madde kullanım bozukluğu***8221; (bağımlılık/kötüye kullanım) tanısı ile yatarak tedavi gören toplam 4879 hasta içinden, mesleği hekim olan tüm hasta*lar alınmıştır. Bu dönemde mesleği hekim olan toplam kişi sayısı 41***8217;dir. Hem genel örneklem için*de, hem de hekimler arasında şizofreni ve diğer psikotik bozukluk tanısı konan hastalar dikkate alınmamıştır.

Veri toplama araçları
1. Sosyodemografik-Klinik Bilgi Formu: Çalışmanın özellikleri dikkate alınarak araştırmacılar tarafın-dan geliştirilen sosyodemografik-klinik özellikleri içeren soru formudur. Yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, uzmanlık alanları, kullandıkları maddeler, kullanım şekilleri ilk kullanım yaşları, kullanım gerekçeleri, ek psikiyatrik ve dahili hasta-lıklar gibi konuları içermektedir.
2. Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I): Alkol ve alkol dışı madde kulla*nım bozukluğu (bağımlılık/kötüye kullanım) ve diğer ek tanıları koymak için kullanılmıştır. Türkçe çevi*risi vardır.19,20
Hastalarla detoksifikasyon sürecinden sonra bir psikiyatri uzmanı tarafından görüşülmüş ve SCID-I***8217;in tüm modülleri uygulanmıştır. DSM-IV formu çevrilmeden önce DSM III-R formu21 kullanıl-mıştır. Hastaların dahili tanıları laboratuar bulgu*ları temel alınarak yapılmış olup kliniğimizdeki hasta değerlendirmesi, tedavisi ve takibi ile ilgili tedavi programı daha önce yayınlanmıştır.22

İstatistiksel değerlendirme
Değerlendirmeye alınan değişkenler SPSS (for Windows 10.0) paket istatistik programında orta*lama, standart sapma, dağılım, tanımlama yöntem*leri ile değerlendirilmiştir.


__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (05.08.08 saat 23:02 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 05.08.08, 22:53
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Yatarak tedavi gören madde bağımlılığı tanısı konan hekimlerin özellikleri.

BULGULAR
Çalışmaya 28 erkek (%68.3), 13 kadın (%31.7) alın-mıştır. Çalışmaya alınanların yaş ortalaması 38±10.61***8217;dir. Bağımlı hekimlerin genel hastane örneklemi içindeki oranı %0.84***8217;dür. Diğer sosyode-mografik veriler Tablo 1***8217;de verilmiştir.
Çalışmaya alınan hekim hastaların 25***8217;i uzman hekim (%61), 16***8217;sı pratisyen hekim (%39)***8217;dir. Uzman hekimlerin 12***8217;si cerrahi dallarda, 13***8217;ü dahili dallarda görev yapmaktadır. Hekimlerin alanlarını gösteren dağılım Tablo 2***8217;de verilmiştir. En sık kullanılan madde alkol olup diğer maddelerin kullanım dağılımları Tablo 3***8217;te verilmiştir.
Hastaların tümü nikotin bağımlısıdır. Alkol ve alkol dışı maddelerin ilk kullanım yaşları alkol için 17.1±2.3, meperidin için 32.2±5.4 ve diğerleri (ilaç, kokain, esrar) için 28.4±4.8 olarak bulunmuştur. Meperidin kullanan hastalar, hekimliklerinin ortala*ma olarak 4.5***8217;inci yılında kullanmaya başlamışlardır. Meperidin kullananlarda ilk kullanım gerekçesi ameliyat sonrası ve/veya trafik kazası sonrası oluşan travma ağrıları gibi tıbbi içeriklidir. İlaç kullananlarda da benzer şekilde ilk kullanımın hekim tavsiyesiyle olduğu bildirilmiştir.
Hastaların 23***8217;ünde (%56.1) herhangi bir fiziksel hastalık bulunmazken; 18***8217;inde (%43.9) alkolik hepatit, hipertansiyon, diabetes mellitus gibi fizik*sel bir hastalık saptanmıştır. Hastaların 26***8217;sına (%63.4) herhangi bir psikiyatrik ek tanı konmaz*ken; 15***8217;ine (%36.6) depresif bozukluk ve/veya anksiyete bozukluğu ek tanıları konmuştur.
Hekimlerin büyük kısmı %85***8217;i (n=35) mesleklerinde başarılı olduklarını ve hekim olarak çalışmak iste*diklerini, %78***8217;i (n=32) tedaviye gelmelerinde iş yerinden aldıkları uyarıların etkili olduğunu, %58***8217;i (n=24) daha önce ayaktan tedavi olduklarını bildir-mişlerdir. Hastaların hiçbiri daha önce yatarak tedavi görmemiştir ve %83***8217;ü (n=34) birinci derece yakınlarından birinin, alkol ve alkol dışı madde kullanım bozukluğu nedeniyle tedavi olduklarını bildirmişlerdir.

TARTIŞMA
Hekimler arasında alkol madde kullanım bozukluk*ları ile ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu konuda yapılmış çalışmaların daha çok olgu sunumları ve olgu serileri şeklinde olduğu görülmektedir. Var olan çalışmaların mesleği hekim olanlardaki alko madde kullanım bozukluklarının özelliklerini genel örneklemdekilere göre farklılık ve benzerliklerini ortaya koyabilme nitelikleri yoktur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da bu ve buna benzer güçlük*ler değişik bakış açıları ile vurgulanmıştır.23 Hekimlerdeki alkol ve alkol dışı madde kullanım bozuklukları yaygınlığı ile ilgili olarak yapılan çalış-malar genel örneklemi temsil eden gruplarda yapıl-madığı için sonuçların değerlendirilmesi yanıltıcı olabilir.
Bizim çalışmamız da bir hastane grubunda yapıldı-ğından yaygınlık ile ilgili sonuç kesitsel nitelikte olup ön fikir vermesinin ötesinde bir değere sahip değildir. Yaklaşık 5 yıllık bir sürede (1997-2002 yılları arasında) 4879 alkol***8211;madde kullanım bozuk*luğu tanısı arasından mesleği hekim olan 41 hasta çıkmıştır. Bağımlı hekimlerin genel örneklem içindeki oranı %0.84***8217;dür. Genel örneklemin kadın erkek oranı yaklaşık olarak 1/8***8217;dir (565/4314). Örneklemimizin kadın erkek oranı ise yaklaşık olarak 1/2***8217;dir (13/28). Bu durum yatarak tedavi gören hekimlerdeki cinsiyet oranlarının genel örnekleme uymadığını düşündürmektedir. Genel örneklemdeki bağımlılık verilerinin cinsiyetler arasındaki oranları düşünüldüğünde (1/5) çalışma*mızın sonuçlarının kadın cinsiyeti lehine artış gösterdiği söylenebilir. Hekimler arasında yapılan cinsiyet oranı çalışmalarında da kadınlar daha sık
olarak görülmektedir.17
Yapılan bir çalışmada, bağımlılık tanısı konmuş kadın hekimlerin, erkek hekimlere göre daha genç oldukları, alkol ve madde kullanımı sonucunda medikal işlevselliklerinin daha az etkilendiği ve yasal olarak daha az sorun yaşadıkları bulunmuş-tur. Bağımlılık tanısı konmuş bekar kadın hekim*lerin sayısı, erkek hekimlere göre sayıca daha çok olup, madde kullanım bozukluğu olan kadın hekim*lerde, daha çok psikiyatrik ek tanıya rastlanmıştır. Kadın hekimlerin erkeklere göre yoksunlukla daha iyi baş edebildiği ve kadınlarda daha az nüks etme eğilimi olduğu ileri sürülmüştür. Bu farklılıkların yanında, madde kullanım şiddeti, madde seçimi (alkol, opioid) ve problemli durumlarda birden çok madde kullanma gibi her iki grubun benzer özellik*leri de bulunmaktadır.25 Çalışmamızda hekimlerin %26.8***8217;i bekar ve %26.8***8217;i boşanmıştır. Hekimlerin önemli bir kısmı (%90.2) aktif olarak çalışmakta-dırlar. Tedaviye gelen hekimlerin büyük bir bölümü uzman olup (%61), dahili ve cerrahi dallardaki hekim sayıları birbirine yakın bulunmuştur. Özel olarak bir uzmanlık dalında alkol ve alkol dışı madde kullanım bozukluğu yoğunluğuna rastlanma*mıştır. Örneklemin küçüklüğü bu konudaki dağılım verilerinin değerini azaltmaktadır.
Hekimlerde özellikle reçeteye bağlı ilaçların (opioidler ve benzodiazepinler) kötüye kullanımı giderek artmaktadır.25 Hekimlerin aynı yaş ve cinsiyetteki kişilere oranla daha az sigara ve yasal olmayan madde kullandıkları saptanmıştır.8 Çalış-mamızdaki hekimlerin tümünün nikotin bağımlısı olması rastlantısal bir durum olarak değerlendiril-miştir. Bu nedenle bu çalışma verileri ile karşılaş-tırma yapmak güç olmaktadır. Hekimlerin alkol ve reçete edilen iki tip ilacı ***8211;minör etkili opioidler ve benzodiazepinler- daha çok kullandıkları gözlen-miştir. Reçete edilen ilaçların aslında tedavi amacıyla, yasal olmayan maddelerin ve alkolün ise eğlence amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir.8 İngil-tere***8217;de yapılan bir çalışmada son bir yıl içinde kendi kendini sedatiflerle tedavi etmeye çalışan hekim oranı %14, opioidlerle tedavi etmeye çalı-şanların oranı %9 olarak bulunmuştur. Teksas***8217;taki hekimleri araştıran başka bir çalışmada ise bu oranın opioidleri için %20 olduğu belirtilmiştir.26 Kontrol grubuyla eşleştirilmiş hekimleri kapsayan başka bir çalışmada ise, 20 yıllık izlem süresince hekimlerin kontrol grubuna göre iki kat daha çok sedatif kullandıkları saptanmıştır.27 Benzodiazepin ve ***8220;minör etkili***8221; opioid kullanan hekimlerin bu ilaçları kullanmaya başlamalarındaki asıl nedenin tıbbi endikasyonlar olduğu belirtilmektedir. Daha güçlü etkili opioid olan meperidin ve fentanil gibi ilaçları kullanan hekimlerin daha az olduğu, ancak bunların başlama nedenlerinin sıklıkla şiddetli ağrı yakınması olduğu ileri sürülmüştür.28 Çalışmamızın bulgularını yöntem sorunları nedeniyle bu çalışma bulguları ile karşılaştırmak zor olsa da, bazı koşutluklar göze çarpmaktadır. Çalışmamızda en çok kullanılan madde olarak alkol bulunmuştur, bunu meperidin takip etmektedir. Ayrıca kullanımı yasal olmayan maddelerin bağımlılıkları son derece azdır. Örneğin, sadece bir kişide eroin bağımlılığı saptanmıştır. Opioid kullanma gerekçesi ameliyat ve kaza sonrası ağrılardır. Yine tıbbi gerekçelerle benzodiazepinler başlanmıştır. Bu kullanımların ilkleri olmasa da, devam kararları kendileri tara*fından alınmıştır.
Çalışmamızdaki hekim oranı, genel örneklem içindeki hekim oranından düşüktür. Bunun nedeni hekimlerin bir kısmının ayaktan tedaviye yönelmiş olmaları ya da kendi kendileri tedavi etmeye çalışıyor olmaları olabilir. Yine hekimler, meslekleri nedeni ile alkol ve alkol dışı madde kullanımını hastalık olarak görüp yatarak tedavinin mesleki kariyerlerini olumsuz etkileyebileceğini düşünerek seçmemiş olabilirler. Bağımlılık merkezine tedavi amacıyla başvuran hekimler istihdam ve itibar kaybı kaygısı nedeniyle tedavi arayışlarında ve tedavi olmada zorluk çekmektedirler.1 Alkol ve alkol dışı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş hekimlerin oranları Ontario***8217;da %1.2, Kanada***8217;da %1.8 ve ABD***8217;de %1.3 olarak bulunmuştur.8,29,30 Bulgularımız, yöntemimiz bu çalışmalardan farklı olmasına karşın koşut görünmektedir.
Birçok tedavi merkezinde alkol ve alkol dışı madde kullanım bozukluğu bulunan hekimler için özel tedavi programları geliştirilmiştir. Bu programların bazılarında başarı oranlarının yüksek olduğu belir-tilmiştir.31 Çalışmamızdaki hekimler genel program içinde tedavi olmuşlar ancak tedavi olma ile ilgili veriler işleme alınmadığından tedavi etkinliği ile ilgili yorum yapılmamıştır.
Bu çalışmadaki veriler alkol ve alkol dışı madde kullanım bozukluğu tanısı ile yatarak tedavi gören, mesleği hekim olan hastalardan elde edilmiştir. Çalışmada cinsiyet, yaş gibi değişkenlerin kontrolü yapılmadığından ve yalnız yatarak tedavi gören bağımlılar alındığından belirli kısıtlılıklar vardır. Çalışmamız bütün verileri ile birlikte tanımlayıcı nitelikte olup, ülkemizde bu ve buna benzer nite*likte klinik ve alanda yapılacak çalışmalar konuyu daha iyi yorumlamamızı sağlayacaktır.

Kaynak

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf madde bağımlılığı.pdf (162,2 KB (Kilobyte), 31x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (05.08.08 saat 23:02 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bağımlılığı, gören, hekimlerin, konan, madde, özellikleri., tanısı, tedavi, yatarak

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:59 .