Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye

İletişim Fakültesi hakkinda Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye ile ilgili bilgiler


Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety [coverattach=1]II. Dünya Savaşı***8217;nın hemen sonrasında ortaya çıkan Enformasyon Toplumu kavramı, Sanayi Toplumu***8217;ndan Sanayi-Sonrası yeni bir topluma geçilmekte olduğunu vurgular. Enformasyon

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 23.09.09, 07:12
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye

Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

[coverattach=1]II. Dünya Savaşı***8217;nın hemen sonrasında ortaya çıkan Enformasyon Toplumu kavramı, Sanayi Toplumu***8217;ndan Sanayi-Sonrası yeni bir topluma geçilmekte olduğunu vurgular. Enformasyon Toplumu olarak tanımlanan bu toplumun en temel özelliği, maddi ürünlerin üretimine dayalı bir sistemden enformasyonu merkez alan bir sisteme doğru toplumun dönüşmesidir. Enformasyon Toplumu olarak nitelenen toplumsal dönemi tanımlamaya yönelik girişimlerde değişik isimlendirmeler ve farklı yaklaşımlar kullanılmıştır. Daniel Bell ***8216;Sanayi-Sonrası Toplum,***8217; Yoneji Masuda ***8216;Enformasyon Toplumu,***8217; Zbigniew Brzezinski ***8216;Teknokratik Çağ***8217; (Bozkurt 1997: 21) olarak bu yeni toplumu isimlendirmişlerdir. Enformasyon Toplumu***8217;nu açıklamaya dönük farklı kriterlerden yola çıkılarak yapılan bu sınıflandırmalar iki ana başlık altında toplanabilir. Enformasyon Toplumu***8217;nu bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında değerlendiren yaklaşımlar ve enformasyon sektörünün başat ***8216;katma değer yaratıcısı***8217; konumuna geldiğini ileri süren yaklaşımlardır. Makalede, bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında Türkiye***8217;nin dünyadaki konumu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü***8217;ne (OECD) ve Avrupa Birliği***8217;ne üye olup nüfus bakımından Türkiye***8217;ye yakın olan ülkeler karşılaştırarak belirlenmiştir. Böylece Türkiye***8217;nin üyesi olduğu OECD ve üyesi olmak istediği Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında nerede olduğunu belirleme imkânı elde edilmiştir. Bu karşılaştırmalar yapılırken OECD bünyesinde faaliyet gösteren Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü***8217;nün (DSTI-Directorate for Science Technology and Industry), T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü ***8216;Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217;nın ve Dünya Bankası***8217;nın verileri kullanılmıştır.

The concept of the ***8220;Information Society***8221; appeared just after the end of the Second World War. It states that Industrialized Society has transformed into a new society. The main indicator of this new ***8220;Information Society***8221; is the transformation from production-based society toward information-based society. During the process of this transformation, a technological revolution centered on information and communication technologies began to reshape the material basis of society. There have been different attempts to define the ***8220;Information Society,***8221; such as Daniel Bell***8217;s ***8220;Post-Industrial Society,***8221; Yoneji Masuda***8217;s ***8220;Information Society,***8221; and Zbigniew Brzezinski***8217;s ***8220;Technocratic Era.***8221; Two main groups define the ***8220;Information Society***8221; by using two different approaches. One of these groups evaluates the ***8220;Information Society***8221; in the context of information and communication technologies. The other evaluates it in terms of the creation of valueadded services.
In this article, the relevance and extent of the ***8220;Information Society***8221; in Turkey is examined using the following resources: ***8220;Key Information and Communication Technology Indicators***8221; (published by the OECD***8217;s Directorate for Science Technology and Industry), data published by World Bank about ***8220;Information and Communication Technologies,***8221; and the results of TURKSTAT***8217;s ***8220;Household Information Technologies Use Survey.***8221; In order to realize this aim, data about information and communication technologies published for OECD and EU member countries was compared to data for Turkey, on the basis of population.

Makale Yazarı
Celalettin Aktaş
Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: gif mimo.gif (49,6 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 23.09.09, 07:14
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

GİRİŞ
Modernleşme kuramlarıyla ilişkilendirilen En¬formasyon Toplumu kavramının ortaya çıkışı, II. Dünya Savaşı***8217;nın hemen sonrasına rastla-maktadır. Kavram, özellikle dile getirilmeye başlanan ve 1960***8217;larda yoğunlaşarak devam eden tartışmalar içerisinde Sanayi-Sonrası Toplum***8217;a geçilmekte olduğu düşünülen ya da Sanayi Toplumu***8217;ndan farklı olduğu öne sürü¬len yeni bir toplumsal yapıyı tanımlamak ama-cıyla kullanılır. Enformasyon Toplumu olarak isimlendirilen dönemin özelliği, maddi ürünle¬rin üretimine dayalı bir sistemden enformasyo¬nu merkez alan bir sisteme doğru toplumun dönüşümüdür. Üretimin temel kaynağını en¬formasyonun oluşturmasının yanı sıra toplum¬sal ve kültürel süreçlerin de vazgeçilmez bir biçimde yeni teknolojiler ve enformasyona bağımlı oluşudur. Peter Drucker***8217;in (1993: 18) Kapitalist-Sonrası Toplum olarak adlandırdığı bu toplumda ***8220;temel ekonomik kaynak, yani ekonomistlerin deyimiyle üretim araçları artık sermaye de değildir, doğal kaynaklar da değil¬dir, emek de değildir. ***8216;Bilgi***8217;dir ve bilgi ola-caktır***8221; diyerek yeni toplumun üretim araçları-nın ne olacağını ortaya koymuştur. Daniel Bell (1976: 46***8211;49) Sanayi-Sonrası Toplum***8217;un en ***8220;temelde enformasyona dayandığını***8221; belirtir. Japon Toplumbilimci Yoneji Masuda (1990: 4), ***8220;Sanayi Toplumu***8217;nda temel dinamik maddi üretim iken Enformasyon Toplumu***8217;nda temel dinamiğin enformatik üretim***8221; olduğunu vur¬gulayarak Enformasyon Toplumu***8217;nun Sanayi Toplumu***8217;ndan tamamen farklı, yeni bir top¬lumsal yapı olduğunu ileri sürer. Alvin Toffler (1981: 356) ise Enformasyon Toplumu***8217;nu, ***8220;teknolojinin sonucu***8221; olarak görürken; Marshall McLuhan (1964: 36), ***8220;elektronik iletişim araçlarının egemen olduğu, küresel köy olasılığının belirdiği yaşanmakta olan döne¬min***8221; Enformasyon Toplumu olduğunu ve bu toplumsal yapının daha önceki ***8216;Mekanik Çağı***8217; dünyadan sileceğini vurgular. Gordon Marshall (2003: 199) Enformasyon Toplumu***8217;nu, ***8220;ulusal ve uluslararası düzeydeki iletişimi kolaylaştır-mak ve kütüphanelere, veri arşivlerine, özel kuruluşların ya da kamu kurumlarının kontro¬lündeki diğer enformasyon kaynaklarına kolay bir şekilde erişimin sağlanabilmesi açısından bilgisayarların ve telekomünikasyon araçlarının yaygın olarak kullanıldığı bir toplum***8221; olarak ifade eder. Freemen ve Soete (1997: 59), ***8220;bilgi ve teknolojinin toplumsal yaşamın daha iyi koşullara kavuşturulması amacıyla kullanıldığı katılımcı ve bütünsel bir eylem hali***8221; olarak Enformasyon Toplumu***8217;nu tanımlar. Briggs ve Burke (2004: 281) ise Enformasyon Toplu-mu***8217;nu, ***8220;iletişim aracılığı ile topluma şekil vermek***8221; olarak açıklar.
Enformasyon ve bilgi kelimeleri çoğu zaman birbirinin yerine geçecek şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda makale içeri¬sinde bir anlam karmaşasına fırsat vermemek açısından, bilgi ve enformasyon tanımlarını vermek gerekli olmuştur. Castells (1996: 17) enformasyonu, yeni iletişim teknolojileri bağ-lamında ***8220;düzenlenmiş ve iletilmiş veri***8221; olarak tanımlarken; Geray (1994: 9) karşılıklı etkile-şim içinde olma durumunu öne çıkararak en¬formasyonu, ***8220;insanların veya elektronik işlem-cilerin doğrudan ya da teknolojik araçlar yar-dımı ile algılayabildiği her türlü sinyal***8221; olarak nitelendirir. Rafeli (2005: 62***8211;79) ise enfor¬masyonu, ***8220;alıcı tarafından alındığında bir fark-lılık meydana getiren, bir mesaj taşıyan dü-zenlenmiş veri***8221; olarak tanımlar. Bell (1976: 175) bilgiyi, ***8220;mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına sistemli bir biçim¬de iletişim araçları vasıtasıyla aktarılan olgula¬ra ya da düşüncelere ilişkin düzenli ifadeler dizisi***8221; (aktaran, Castells 1996: 17) olarak ta¬nımlarken; Headrick (2002: 13) bilgiyi, ***8220;insan aklının kavradığı ve içselleştirdiği düşünce ve verilerle ilgili bir kavram***8221; olarak açıklar. Şahin (1991: 19) ise bilginin ***8220;düzenlenmiş, filtreden geçmiş, damıtılmış, netleşmiş enformasyon***8221; anlamına geldiğini belirtir.
Enformasyon Toplumu yaklaşımında, nasıl Sanayi Devrimi***8217;yle Sanayi Toplumu***8217;na geçiş sağlandıysa, enformasyon teknolojilerini mer¬kez alan Teknoloji Devrimi***8217;yle de Enformas¬yon Toplumu***8217;na geçilmekte olduğuna işaret edilmektedir. Bu değişimin neticesinde toplu¬mun, siyasal ve kültürel örgütlenmelerin, eko¬nominin değiştiği, bilgisayarların yaşama yo-ğun bir şekilde girdiği, iletişimin ve dolaşımda olan enformasyonun arttığı ve dünyanın her tarafından bilgi alma imkânının insanlara sağ-landığı vurgulanmaktadır.
Enformasyon Toplumu***8217;na geçişe damgasını vuran bilgisayar teknolojisidir. John Naisbitt (1984: 22) Megatrends isimli eserinde, ***8220;makineleşme Sanayi Devrimi açısından neyi ifade ediyorsa, bilgisayar teknolojisi de Enformas¬yon Çağı açısından onu ifade eder***8221; diyerek bilgisayar teknolojisinin Enformasyon Toplu¬mu açısından önemini vurgular. Bilgisayar tek¬nolojisi uzmanı Amerikalı Herbert Simon***8217;ın (1980: 420) da belirttiği gibi, ***8220;bilgisayar, en¬formasyonu manipüle etme, dönüştürme ve böylelikle daha önceleri yalnızca insan beyni tarafından gerçekleştirilebilir olan işlevleri in¬san müdahalesine gerek bırakmaksızın otoma¬tik olarak yerine getirme kapasitesi açısından benzersizdir***8221; (aktaran, Kumar 2004: 21). Masuda (1990: 25***8211;28) bilgisayarın, ***8220;yeni bir devreye ait mantıksal işlem yapabilen bir ma¬kine olduğunu, enformasyonun işlenmesi, de-polanması, bilgi-işlem ve kontrol işlevleri ile insanların enformasyon yaratma yeteneğini arttırdığını***8221; vurgular.
Enformasyon Toplumu***8217;nu açıklamaya dönük farklı kriterlerden yola çıkılarak yapılmış sı-nıflandırmalar iki ana başlık altında toplanabi¬lir. Enformasyon Toplumu***8217;nu ***8216;yeni bir top¬lumsal yapı***8217; olarak gören yaklaşımlar ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında ortaya çıkan önemli gelişmelerin sonuçları bağlamın-da, teknolojik determinizme kadar varan bir yelpaze içerisinde, istatistiksel verilere, nicel göstergelere göndermede bulunarak enformas¬yon sektörünün başat ***8216;katma değer yaratıcısı***8217; konumuna geldiği bir toplum olarak gören yaklaşımlardır (Törenli 2004: 27).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 23.09.09, 07:15
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

1. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJݬLERİNİN TOPLUMU DÖNÜŞTÜR-MESİ OLARAK ENFORMASYON TOPLUMU
Bu başlık altında toplanabilecek yaklaşımlar maddi ürünlerin üretimine dayalı toplumsal yapıdan (Sanayi Toplumu***8217;ndan), enformasyo¬nu merkez alan başka bir yapıya (Enformasyon Toplumu***8217;na) geçilmekte olduğunu ileri sür¬mektedir. Bu yaklaşım Enformasyon Toplu-mu***8217;nu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişi¬mine paralel olarak meta yönelimli bilgi bi¬çimlerinin hızla arttığı yeni bir toplumsal yapı olarak tanımlamaktadır (Törenli 2004: 27***8211;28). Dönüşümün ya da Enformasyon Toplumu***8217;na geçişin ***8216;kanıtları***8217; enformasyon ve iletişim dev¬riminde, küresel ekonominin sağladığı ortamda çalışma ve örgütlerin geçirdiği dönüşümde, politik ideolojilerin bunalımında, kültürel ina-nışlardaki değişimde görülmektedir (Kumar 2004: 10). Model, teknolojinin toplumsal yapı ile olan ilişkisi üzerine kurgulanarak Sanayi Toplumu ile Enformasyon Toplumu***8217;nun kar-şılaştrmasıyla netleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple model yeni bir toplumsal yapı yanında, üretim ilişkilerini de tanımlamak amacındadır. Modelde yer alan tanımlar teknoloji ve onun değeri üzerine yapılmıştır (Törenli 2004: 28).
Enformasyon, bilgi ve iletişim teknolojilerinin belirleyiciliği, bu yaklaşım içerisinde şekillen¬mekte olan yeni toplumsal yapınn göstergele¬rini de etkilemiştir. Kubicek vd.***8217;e (1997: 40) göre enformasyon, bilgi ve iletişim teknolojile¬ri beş ana kategori altında toplanabilecek gös¬tergelerin tümünde başat konumdadır: Tekno¬loji: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel itici güç olarak bürolardan fabrikalara, eğitim ku¬rumlarından evlere kadar her yere yayılması. Toplumsal: Toplumda enformasyonun yaşam standardın artırdığı yönündeki bilincin artması ve kullanıcıların enformasyona erişim olanak¬larının yaygınlaşması. Ekonomik: Enformas¬yonun katma değer üreten ve yeni iş olanakları yaratan bir öğe haline gelmesi. Siyasal: En¬formasyon erişim özgürlüğü, artan katılım ve oydaşma ile karakterize edilen siyasal sürece katılımın önünü açması. Kültürel: Enformas¬yonun kültürel değerinin farkına varıp ulusal ve bireysel gelişim ihtiyaçlarının giderilmesinde de önemli bir açılıma sahip olunduğunun kav¬ranmaya başlanmasıdır (aktaran Törenli 2004: 29).
Enformasyon Toplumu***8217;nu bu yaklaşım içeri¬sinde değerlendiren en önemli isimlerden bir tanesi Marshall McLuhan***8217;dır. McLuhan Understanding Media: The Extensions of Man isimli eserinde toplumsal değişim evreleri ara¬sındaki sıçramaları, bilgi ve iletişim teknoloji¬lerinde yaşanan gelişmelere bağlar. McLuhan (1964: 36) eserinde, ***8220;kabile yaşamının ve ge-leneksel-sözsel iletişimin egemen olduğu top¬lumun Yazı-Öncesi Toplum; yazınn ve baskı tekniklerinin egemen olduğu toplumun Yazı Toplumu; elektronik iletişim araçlarının ege¬men olduğu, global köy olasılığının belirdiği yaşanmakta olan dönemin toplumunun Enfor¬masyon Toplumu***8221; olduğunu vurgular. McLuchan ve Fiore (2001: 16), burada ***8220;elekt¬rik devreleri ***8216;zaman***8217; ve ***8216;mekân***8217;ın saltanatın yıkmış, üzerimize anında ve sürekli olarak diğer bütün insanların kaygılarını boşaltmakta-dır***8221; diyerek; ***8216;global köy***8217; deyişini açıklamak-tadır.
McLuhan***8217;ın (1964: 8) tasarladığı Enformasyon Toplumu***8217;nda, ***8220;iletişim ağlarından ve veri ban¬kalarından oluşan enformasyon hizmetlerinin artarak, enformasyon endüstrisini başat endüst¬ri haline getireceğini ve siyasal sisteme katı-lımcı demokrasinin hakim olacağını***8221; ileri sür¬mektedir. Bu düşünce çerçevesinde McLuhan, Sanayi Toplumu***8217;nda eksik olduğu düşünülen noktaların giderilmesinin Enformasyon Top¬lumu tarafından yerine getirilebileceğini düşü-nür. McLuhan***8217;a (1964: 33) göre, ***8220;Sanayi Toplumu***8217;nun insanı da verimlidir, teknolojinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır ama bu toplumun insanları arasında paylaşma-aidiyet duygusu kalmamıştır. Bu olumsuzluğa karşın, yeni iletişim ve enformasyon teknolojileri ve bunların yarattığı karşılıklı bağımlılık ilişkileri dünyayı evrensel bir köy haline getirmektedir.***8221; McLuhan (1964: 38), ***8220;Tarım Devrimi***8217;nin eki¬lebilir topraklara erişebilirliğe, Sanayi Devri-mi***8217;nin ise hammadde kaynakları açısından zenginliğe ya da bunları ele geçirebilme gücü¬ne bağlı olduğunu belirttikten sonra Enformas¬yon Devrimi***8217;nin, enformasyonun ve iletişimin ekonomide yaratacağı verimlilikle, doğal kay¬nak ve toprağa en az bağımlılıkla kalkınmanın altyapısını oluşturabileceğini öne***8221; sürmektedir. Enformasyon Toplumu kavramını ortaya atan¬lar, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasın-daki sosyo-ekonomik dengesizliklerin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile taşınacak enformasyo¬nun üretilmesi, işlenmesi ve ulaşılabilir olması sayesinde ortadan kalkacağını öngörmektedir¬ler. McLuhan ve Povers (2001: 148), ***8220;Enfor¬masyon Toplumu***8217;nda çok sayıda iletişim aygıtı vasıtasıyla ışık hızında çalışan bilgisayarlar, ister kusursuz düzenlenmiş bir sigorta ve/veya yatırım programı ister bir düşsel bir seyahat olsun veri tabanı yoluyla önceden sinyallemiş olan potansiyel alıcılara, ısmarlama ürünler ve hizmetler üreteceklerdir***8221; diyerek; yeni toplu¬mun üretim süreçlerinin nasıl olacağına vur-gulamaktadırlar.
Bu yaklaşım içerisinde değerlendirilebilecek diğer önemli bir isim de ***8216;Daniel Bell***8217;dir. Sa-nayi-Sonrası Toplum ve sonrasında geliştirdiği Bilgi Tabanlı Sanayi-Sonrası Toplum modeli¬nin kurucusu olan Daniel Bell (1976: 46***8211;49), ***8220;Sanayi Toplumu***8217;nun stratejik kaynağının para

ve Sanayi-Öncesi Toplumu***8217;nun stratejik kay¬nağının hammadde olduğu gibi; Sanayi-Sonrası Toplum***8217;un stratejik kaynağının bilgi***8221; olduğu¬nu belirtir. Bell***8217;e (1974: 188) göre, ***8220;enformas¬yon dolayısıyla da bilgi ve iletişim teknolojile¬rindeki gelişmenin bu niteliği, dünyaya bakış tarzımızı etkileyecek güçtedir ve anahtar bir role sahiptir.***8221; Bell (1980: 531), Sanayi-Sonrası Toplumu ***8220;meydana getiren ve tahkim edenin enformasyon olduğunu ve bilgi ve enformas¬yonun Sanayi-Sonrası Toplum***8217;un stratejik kaynağı ve dönüştürücü aracı haline geldiğini***8221; (aktaran, Kumar 2004: 22) vurgular.
Bell, Bilgi Tabanlı Sanayi-Sonrası Toplum modelinde, ekonomik alanda mal ve eşya üre¬ten bir ekonomiden hizmet üreten bir yapıya, daha az bilgi gerektiren bir yapıdan daha çok bilgi temelli bir yapıya ve sanayiye geçiş ola-cağını; mesleki açıdan el işçiliğinin değer kay¬betmesi sonucu profesyoneller ile teknik işçile¬rin önem kazanacağını; örgütler ve kurumlar açısından değerlendirildiğinde, mülkiyetin ö¬nemli faktör olmaktan çıkarak teorik bilginin siyaset ve yenilik kaynağı oluşturmada merkezi bir yer tutacağını; yeni ilgi alanı olarak, tekno¬lojik gelişmeleri öngörme teknikleriyle yeni teknolojilerin uygulama sonuçlarının değerlen-dirilme faaliyetlerinin gelişeceğini ve teknoloji temeline dayalı ve entelektüellerin etkin olduğu yeni karar verme biçimlerinin gelişeceğini vur¬gular (Yılmaz 1996: 93).
Bell***8217;in çözümlemelerinde genel olarak ***8216;bilgi***8217; başattır. Nitekim Sanayi-Sonrası Toplum mo¬delinde ekonomik büyümenin sağlanabilmesi bilgiye egemen olmak ile mümkün olabilecek¬tir. Bell***8217;in Sanayi-Sonrası Toplum modelinde gelecekteki toplumun en önemli görünümü olarak ***8216;bilgi***8217;yi öne çıkarır. Bu yeni toplum, bilgi edinme, işlemden geçirme ve dağıtım konusundaki yeni yöntemleriyle tanımlanmakta ve adlandırılmaktadır (Törenli 2004: 32). Bell (1974: 20), ***8220;sanayileşmenin ardından yeni bir toplum modeli ortaya çıkmaktadır ki, bu top¬lum, bilginin çerçevesinde örgütlenmiş, top¬lumsal kontrolü amaçlayan, yeniliklerin ya da değişimin yönetiminde ve yönlendirilmesinde etkin olan bir toplumdur***8221; demektedir. Bell (1973: 467), ***8220;nasıl Sanayi Toplumu mal üreti¬mine dayalı bir toplumsa, Sanayi-Sonrası Toplum***8217;un da temelinin enformasyona dayalı olduğunu***8221; (aktaran, Kumar 2004: 22), vurgu¬lar.
1970***8217;lerde bilgisayar teknolojisindeki geliş-melere odaklanan Bell***8217;in ilgisi, 1980***8217;lerde ***8216;ağ***8217; yapılarının ortaya çıkması ile telekomünikas¬yonla iç içe geçen bilgisayar ağlarına kaymış-tır. Bell (1980: 513), ***8220;Enformasyon Toplu-mu***8217;nda bilgisayarların telekomünikasyon a¬raçlarıyla yoğun yöneşmesi neticesinde, bilgi¬nin ve enformasyonun işlenmesiyle iletilmesi arasındaki mesafenin ortadan kalktığını***8221; söy¬lemektedir. Bell, geçmişteki toplumların me¬kânla ya da zamanla sınırlı olduklarını düşünür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrim, mekân ve zaman arasındaki sınırlamaları orta¬dan kaldırmıştır. Meyrowitz (1985: 115-117) de No Sense of Place isimli eserinde, ***8220;bilgisa¬yar, telefon, radyo, televizyon vasıtasıyla ileti¬şim kurduğumuzda, fiziksel olarak nerede bu¬lunduğumuzu, sosyal olarak kim ve nerede olduğumuzu artık belirlememektedir ***8230; Elekt¬ronik etkileşimin sonucu olarak durum ve dav¬ranışlar fiziksel mekânla artık belirlenmemek¬tedir***8221; diyerek; bilgi ve iletişim teknolojilerin¬deki gelişmelerin toplumsal konum ve fiziksel mekânı yeniden tanımladığını, sosyal durum ve sosyal kimlikleri yeniden biçimlendirdiğini söylemektedir. McLuhan ve Povers (2001: 233) da, ***8220;bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu¬rada olmakla orada olmak arasındaki farkı bu¬lanıklaştırarak içsel ve dışsal uzam arasındaki ayrımı sarstığını***8221; belirtmektedir.
Bu yaklaşım içerisinde değerlendirilebilecek diğer önemli bir isim olan Yoneji Masuda (1985: 621), Enformasyon Toplumu***8217;nda ***8220;en¬formasyon şebekeleri ve veri bankalarından, enformasyon üretiminin çekirdek örgütlenme¬sinde enformasyon hizmeti veren kurumların, toplumsal simge olarak fabrikanın yerini alaca¬ğını; enformasyon hizmeti veren kurumların, temel bir altyapı özelliği üstlenerek ekonomi¬nin yapısında bilgi sermayesinin, maddi serma¬ye karşısında üstünlük sağlayacağını***8221; (aktaran, Kumar 2004: 26) savunur.
Masuda, (1990: 114), bilgi toplumunun dayan-dığı yenileyici teknolojinin bilgisayar teknolo¬jisi olduğunu ve bilgisayar teknolojisinin en¬formasyon, bilgi ve teknoloji üretimini arttıra¬cağını (aktaran, Dura ve Atik, 2002: 51), ileri sürer. Masuda (1990: 32***8211;33), enformasyon ağını, çok sayıda insan arasında geniş bir alan¬da telefon ya da telgraf ağları ile enformasyon aktarılması olarak tanımlamakta ve bu ağın, bilgisayarlar vasıtasıyla diğer ağlarla birleşerek büyüdüğünü böylece ***8220;yaşayan bir beden ya da organizmaya***8221; benzediğini vurgular,
Masuda (1980: 66), ***8220;bilgisayar destekli tekno¬lojinin sonucu olarak Enformasyon Çağı, en¬düstri devriminden daha büyük bir toplumsal dönüşüme neden olacaktır. Bu tür bir dönüşüm zamana endeksli maddi üretim sisteminde bir değişimi, özgür rekabetten sinerjik ekonomik sisteme, parlamenter demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru bir değerler dönüşümünü içerir***8221; diyerek; Sanayi Toplumu***8217;na özgü deği¬şim ekonomisinin yerini dayanışmacı ekono¬minin alacağını öngörür. Masuda Computopia (1985: 625***8211;632) isimli makalesinde, ***8220;kas gü¬cüyle çalışan bireylerin yerini otomasyon saye¬sinde makinelerin alacağını böylece bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını giderebilmesi için gönüllü topluluklar oluşturabilmesinin önünün açılmış olacağını***8221; vurgulayarak; ***8220;Enformasyon Top-lumu***8217;nda, gönüllü toplulukların toplumun özü¬nü oluşturacağını, Enformasyon Toplumu***8217;nun iktidardan bağımsız ve toplumsal sınıfların olmadığı yeni bir toplum olacağını ileri sürer. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ge-lişmelerin merkezi politika ve yönetimin etkisi olmaksızın işlerin yürütülmesine olanak sağla-yacağını dolayısıyla merkezi yönetim politika¬larının yerini katılımcı demokrasi ve yerel yö¬netim sistemlerinin alacağını***8221; (aktaran, Kumar 2004: 28), belirtir.
Alvin Toffler de Enformasyon Toplumu anla-yışına benzer bir yaklaşım sergiler. Toffler de Masuda gibi iletişim teknolojilerindeki yapısal dönüşüm üzerinde durarak; Enformasyon Toplumu***8217;nu teknolojinin sonucu olarak görür. Toffler (1996: 200) bilgi ve iletişim teknoloji¬lerinin en önemli ürünü olan ***8220;bankalar, mağa¬zalar, devlet daireleri, komşu evler ve iş yerle¬riyle bağlantılı bilgisayarların yalnız üretimden perakende satışına kadar iş hayatını değil, işin niteliğini, hatta aile yapısını değiştireceğini***8221; ileri sürer. Yeni uygarlığın ***8220;yeni davranış ku¬ralları getirerek, bizi standartlaşmadan, senkro¬nizasyondan, merkezcilikten, enerji, para ve iktidarın tek merkezde toplanmasından uzak¬laştırdığını***8221; belirtir.
Toffler***8217;e göre insanlık tarihinde üç büyük de¬ğişim dalgası gözlemlenmiştir. Bunlardan her biri daha önceki kültürleri ve uygarlıkları yok edip yerlerine, daha öncekilerin akıllarına bile getiremeyecekleri yaşam türleri koymuştur. Birinci Değişiklik Dalgası ***8216;Tarım Devrimi***8217;, İkinci Değişiklik Dalgası ***8216;Sanayi Devrimi ve Üçüncü Değişiklik Dalgası ***8216;Sanayi-Sonrası Devrim***8217; uygarlık dönüşümlerini tasvir eder. Üçüncü Dalga***8217;nın ekonomik üretim birimleri bilgi ve iletişim teknolojileridir. Toffler***8217;e (1996: 27) göre, ***8220;bu uygarlığın birçok yanı geleneksel Sanayi Toplumu ile çelişki halinde¬dir. Bir yandan çok daha teknolojiktir, bir yan¬dan da anti-endüstriyeldir.***8221;
Toffler***8217;in dikkat çeken diğer bir tezi de, (1996: 221) etkileri giderek azalmakta olan kitle ileti¬şim araçlarının egemenliğinin Üçüncü Dalga Toplumu***8217;nda ortadan kalkacak olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni tür iletişim araçları kitleyi hedef almayan bir iletişim çağını başlatmıştır. Toffler***8217;a (1996: 231) göre, ***8220;uygarlığın yığın-sallıktan uzaklaşması aramızdaki bilgi alış-verişinin miktarında da büyük bir artışa yol açacaktır. Neden bir Enformasyon Toplumu olduğumuzu bu artış iyi anlatır.***8221; Enformasyon Toplumu***8217;nda, enformasyon araçları çeşitlen-dikçe çevremizdeki insanlar yığınsallıktan kurtuldukça, bireyler birbirlerine daha az ben¬zeyerek daha özerk olacak dolayısıyla enfor¬masyona olan ihtiyaçları artacaktır.
Toffler (1996: 293) Home-Centered Society (Hane-Merkezli Toplum) ya da electronic cottoge (elektronik köşk) gibi kavramları, gü¬nümüzde toplumsal uğraşların insanların iş dışı zamanlarını geçirdikleri yerlere taşınmış oldu-ğunu vurgulamak için kullanır. Üçüncü Dalga Uygarlığı***8217;nda, ***8220;hanede işe yer veren bir yuva¬nın nitelik değiştirdiğini, genişlemiş bir elekt¬ronik aile haline geldiğini görüyoruz.***8221; Toffler (1996: 412), bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ***8220;çok sayıda insanın evinde çalış-masına olanak sağlayarak aile ve topluluk bağlarını güçlendirerek, ***8216;elektronik köşk***8217;ün çocuklar da dahil olmak üzere bir arada çalışan bir aile tipini meydana getirebileceğini***8221; öne sürmektedir.
Toffler (1996: 244***8211;245), Birinci Dalga Uygar-lığı***8217;nda insanların beyinlerinde varolan ve toplumsal olarak paylaşılan belleğin, İkinci Dalga Uygarlığı***8217;nda ise mallarda, kitaplarda, gazetelerde, fotoğraflarda, filmlerde nesnelleşmiş olan toplumsal belleği her ne kadar köklü bir şekilde genişlettiyse de, aynı zamanda onu durağanlaştırdığını öne sürmektedir. Üçüncü Dalga Uygarhğı***8217;nda ise bilgisayarın depolan¬mış verileri (yapay bellek) işlemesi, toplumsal belleğin kapsamın genişletip onu yeniden ha¬rekete geçirecektir. Üçüncü Dalga Uygarh-ğı***8217;nda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşa¬nan gelişmeler, insanlar arasında iletişimi sağ¬layan araçların çeşitliliğini arttırarak, tarihte ilk kez makinenin makineyle haberleşmesini ve daha şaşırtıcı olann ise insanla akıllı çevresi arasındaki haberleşmeyi sağlayan güçlü ileti¬şim araçların ortaya çıkarmasıdır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 23.09.09, 07:16
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

2. EKONOMİK BİR SEKTÖR OLARAK ENFORMASYON TOPLUMU
Bu yaklaşım doğrudan bir Enformasyon Top¬lumu tanımlamasına yönelik olmaktan öte, En¬formasyon Tabanlı Ekonomi ya da Bilgi Eko¬nomisi gibi kavramsallaştırmalar ile ekonomi¬nin geleneksel sektörleri yanında, enformasyon sektörünün varlığın ortaya koymaya çalışır. Dolayısıyla bu yaklaşımda Enformasyon Top¬lumu daha çok, mikro işlemciler, bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri alanında yaşa¬nan gelişmelerin sonuçlar anlamında ortaya çıkan somut bir tespiti ya da teknolojik deter¬minizme kadar varan bir yelpaze içerisinde, istatistiksel verilere, nicel göstergelere, en¬dekslere atıfta bulunarak ortaya çıkan enfor¬masyon endüstrisine özgü bir yapılanma olarak görülmektedir. Ekonomik bir sektör olarak Enformasyon Toplumu yaklaşımından hare¬ketle ülkeler bazında Enformasyon Toplu-mu***8217;na geçilmekte olduğu ya da bunun henüz gerçekleşmediği ileri sürülmektedir (Törenli 2004: 43).
Fritz Machlup***8217;un The Production and Distrubution of Knowledge in the USA isimli çalışması bu yaklaşımın temelini oluşturmakta¬dır. Machlup, Bilgi Ekonomisi Kavramı çerçe¬vesinde, ABD***8217;de enformasyon ekonomisi ora¬nının ya da enformasyon sektörünün diğer sektörlere göre başat konuma gelişini ekono¬mik ve istatistiksel verilerle ortaya koymaya çalışmıştır. Machlup ve daha sonraları Marc Uri Porat, bu verilerden hareket ederek hizmet sektörü içinde eriyen enformasyon sektörünün önemini ortaya koymuşlardır. Bu şekilde en¬formasyon sektörünün, ekonomik yapılanma sürecinde gelecekteki gelişmeler açısından dik¬kate alınmasını sağlamak istemişlerdir. Bu a¬maçla Machlup, endüstriyel sektörleri beş ana grup altında toplayarak, gruplar arasında yaptı-ğı karşılaştırmalar ile bir toplumun Enformas¬yon Toplumu***8217;na yönelişini ortaya koymak istemiştir. Bu ana gruplar eğitim, iletişim med-yası, enformasyon araçları, enformasyon hiz¬metleri ve diğer enformasyon etkinlikleri (akta¬ran, Timisi 2003: 89), olarak sıralanabilir.
Bir toplumun Enformasyon Toplumu olarak isimlendirilebilmesi için ölçülebilir bir dizi verinin bulunması gereklidir. Burada aydınlığa kavuşturulması gereken temel nokta ***8216;bir top¬lum hangi ölçütler içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olduğunda Enformasyon Toplumu olma aşamasına ulaşmış olacaktır?***8217; Dolayısıyla o toplumun enformasyon altyapısı ve bu altyapının sahip olduğu geliştirici potan¬siyeller ölçümlenerek, bulunacak değerlerin ***8216;standartlarla***8217; karşılaştırılması sonucunda, o toplumun Enformasyon Toplumu olarak isim¬lendirilip isimlendirilemeyeceği tespit edilebi¬lecektir. Fakat bir toplumun hangi aşamada Enformasyon Toplumu***8217;na geçmiş olacağına ilişkin ***8216;standartlar***8217; toplumlardaki ve teknolo¬jilerdeki değişime, yapılan çalışmaların temel aldığı dönemlere ve uyguladıkları yöntemlere göre sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili olarak çok sayıda bilim adamı farklı yaklaşımlar ortaya koymaktadır.
Marc Uri Porat (1978: 15) da, Enformasyon Toplumu***8217;na geçişi ölçülebilir kılma çabası içindedir. The Information Economy: Sources and Methods for Measuring the Primary Information isimli eserinde Porat, Machlup***8217;un sektörel yaklaşımı dikkate alarak, enformasyon sektörünü ***8216;Birincil Enformasyon Sektörü***8217; ve ***8216;İkincil Enformasyon Sektörü***8217; olarak ikiye ayırır. Birincil Enformasyon Sektörü, enfor¬masyon ve iletişim; bilgi üreten, işleyen veya dağıtan mal ve hizmet endüstrilerini kapsarken; İkincil Enformasyon Sektörü, enformasyon sektörüne girmeyen firmaların ve kamu yöne¬tim kuruluşlarının ***8216;içsel***8217; olarak ürettikleri ve tükettikleri enformasyon biçimlerin kapsar. Enformasyon hizmet piyasalarının ***8216;nihai***8217; ürü¬nü bilgidir. Bir ***8216;enformasyon piyasası***8217;, müşte-rilerine daha önce sahip olmadığı ama ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma olanağı verir; ***8216;sembo¬lik deneyim alışverişini sağlar***8217;, kararsızlığı azaltır, seçenekler sunar, bunları genişletir, güncelleştirir, geçerliliğini sınar, kararları de¬ğiştirir, etkinlik kazandırır, süreci ya da işlem-leri kontrol edebilir, bir düşünceyi benzer bi¬rimler ya da sektörler arasında iletebilme ola¬nağı sağlar (aktaran, Törenli 2004: 47, Geray 2003: 119).
Machlup***8217;un verilerini güncelleyen Dordick ile Wang (1993: 35***8211;36) Enformasyon Toplu-mu***8217;nun ekonomik ölçütlerini de saptama çaba-sı içerisindedir. Buna göre, Enformasyon Top-lumu***8217;nun ***8216;ekonomi alanını***8217; ölçümlemek için iki ana alan belirlenmiştir. Enformasyonel iş-gücünün boyutları ve bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla***8217;ya (GSYİH) katkısının tespit edilmesi şeklindedir. Bu alanların ölçümlenmesinde şu parametrelerden yararlanmaktadırlar:
1. Altyapı parametreleri: 1000 kişiye dü¬şen telefon hattı sayısı, 1000 kişiye düşen televizyon sayısı, 1000 kişiye düşen ga¬zete sayısı, kamusal telefon ve teleks ağ-larında veri işleme işlevli terminal sayısı.
2. Ekonomik parametreler: Enformasyonel işgücünün ulusal işgücü içindeki yüzdesi, enformasyon sektörünün GSYİH***8217;ya ve diğer sektörlerin verimine katkısı.
3. Toplumsal parametreler: Okuryazarlık oranı, okul çağındaki ulusal nüfusun yük¬sek öğrenim görme yüzdesi (aktaran, Tö¬renli 2004: 49).
Bu parametreler ve/veya yapılan çalışmaların temel adlığı dönemlerde yaygın olan bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım göstergeleri esas alınarak, yapılan ölçümlemeler neticesinde elde edilen verilerin, standartlarla karşılaştırılma-sıyla bir toplumun Enformasyon Toplumu ola¬rak isimlendirilip isimlendirilemeyeceğine ka¬rar verilmektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 23.09.09, 07:20
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

3. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJݬLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE***8217;NİN DÜNYADAKİ KONUMU
Bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında Tür¬kiye***8217;nin dünyadaki konumu, Ekonomik İşbirli-ği ve Kalkınma Örgütü***8217;ne ve Avrupa Birliği***8217;ne üye olup, nüfus bakımından Türkiye***8217;ye yakın olan ülkeler ile karşılaştırılarak belirlenecektir. Böylece Türkiye***8217;nin üyesi olduğu OECD ve üyesi olmak istediği EU ülkeleri içerisinde, bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında nere¬de olduğunu belirleme imkânı elde edilmiş olacaktır. Bu karşılaştırmalar yapılırken OECD bünyesinde faaliyet gösteren Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü***8217;nün (DSTI-Directorate for Science Technology and Industry), T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü ***8216;Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217;nın ve Dünya Bankası***8217;nın verileri kullanılacaktır.
OECD tarafından yayınlanan 2004 yılı ***8216;Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri***8217;ne (tablo***8211;1) göre;
a) Bilgisayara sahip hane oranı, Almanya***8217;da % 68,70, Britanya Krallığı***8217;nda % 65,26, İs-panya***8217;da % 52,13, Fransa***8217;da % 49,78, İtal-ya***8217;da % 47,35, Polonya***8217;da % 36,14 ve Yuna¬nistan***8217;da % 28,98 iken Devlet İstatistik Ensti¬tüsü 2005 yılı ***8216;Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217; verilerine göre Türki¬ye***8217;de bilgisayara sahip hane oranı % 12,89***8217;dur.
b) İnternet***8217;e erişimi olan hane oranı, Alman¬ya***8217;da % 60, Britanya Krallığı***8217;nda % 55,9, İs-panya***8217;da % 33,6, Fransa***8217;da % 33,6, İtalya***8217;da % 34,1, Polonya***8217;da % 26 ve Yunanistan***8217;da % 16,5 iken Devlet İstatistik Enstitüsü 2005 yılı ***8216;Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217; verilerine göre bu oran Türkiye***8217;de % 9,96***8217;dır.
c) Her 100 kişiye düşen geniş bant sayısı, Al¬manya***8217;da 13, Britanya Krallığı***8217;nda 15,9, İs-panya***8217;da 11,7, Fransa***8217;da 15,2, İtalya***8217;da 11,9, Polonya***8217;da 2,4, ve Yunanistan***8217;da 1,4, OECD ortalaması 11,7 ve AB ortalaması 11,8 iken; Türkiye***8217;de her 100 kişiye düşen toplam bağ-lantı sayısı 2,1***8217;dir.
d) Her 100 kişiye düşen ulaşılabilir toplam hat ve kanal sayısı, Almanya***8217;da 47, Britanya Kral-lığı***8217;nda 51, İspanya***8217;da 40, Fransa***8217;da 46, İtal-ya***8217;da 43, Polonya***8217;da 31, Yunanistan***8217;da 51 ve OECD ortalaması 46 iken Türkiye***8217;de her 100 kişiye düşen ulaşılabilir toplam hatların ve ka¬nalların sayısı 27***8217;dir.
e) Dijital abone hatlarının oranı, Almanya***8217;da % 91, Britanya Krallığı***8217;nda % 95, İspanya***8217;da % 87, Fransa***8217;da % 90, İtalya***8217;da % 85, Polon¬ya***8217;da % 77 ve Yunanistan***8217;da % 9 iken Türki¬ye***8217;de dijital abone hatlarının oranı % 10***8217;dur.

Tablo***8211;1: Bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında Türkiye***8217;nin bazı OECD ve AB üyesi ülkeler ile karşılaştırılması
1.JPG

Dünya Bankası 2004 yılı ***8216;Bilgi ve İletişim Teknolojileri Göstergeleri***8217; ne (tablo***8211;2) göre;
a) Her 1000 kişiye düşen sabit telefon hat sa¬yısı, Almanya***8217;da 660, Britanya Krallığı***8217;nda 567, İspanya***8217;da 434, Fransa***8217;da 565, İtalya***8217;da 461, Polonya***8217;da 321 ve Yunanistan***8217;da 573 iken Türkiye***8217;de her 1000 kişiye düşen sabit telefon hat sayısı 267***8217;dir.
b) Her 1000 kişiye düşen cep telefonu abone sayısı, Almanya***8217;da 858, Britanya Krallığı***8217;nda 1042, İspanya***8217;da 935 Fransa***8217;da 719, İtalya***8217;da 1091, Polonya***8217;da 603 ve Yunanistan***8217;da 988 iken Türkiye***8217;de her 1000 kişiye düşen cep tele¬fonu abone sayısı 494***8217;tür.
c) Her 1000 kişiye düşen İnternet kullanıcı sayısı, Almanya***8217;da 472, Britanya Krallığı***8217;nda 533, İspanya***8217;da 317, Fransa***8217;da 399, İtalya***8217;da 321, Polonya***8217;da 235 ve Yunanistan***8217;da 156 iken Türkiye***8217;de her 1000 kişiye düşen İnternet kullanıcı sayısı 78***8217;dir.
d) İnternet***8217;e bağlı okul oranı, Almanya***8217;da % 99, Britanya Krallığı***8217;nda % 99, İspanya***8217;da % 94, Fransa***8217;da % 94, İtalya***8217;da % 88, Polon¬ya***8217;da % 90 ve Yunanistan***8217;da % 59 iken Türki¬ye***8217;de bu oran % 40***8217;tır.
e) E-devlete hazır olma göstergeleri, Alman¬ya***8217;da 0,80, Britanya Krallığı***8217;nda 0,97, İspan-ya***8217;da 0,39, Fransa***8217;da 0,54, İtalya***8217;da 0,55, Po¬lonya***8217;da 0,58 ve Yunanistan***8217;da 0,41 iken Tür¬kiye***8217;nin e-devlete hazır olma göstergesi 0,53***8217;tür.
f) Her bir kişiye düşen uluslararası İnternet bant aralığı, Almanya***8217;da 6850 bits, Britanya Krallığı***8217;nda 13156 bits, İspanya***8217;da 2918 bits, Fransa***8217;da 8433 bits, İtalya***8217;da 1572 bits, Po¬lonya***8217;da 340 bits ve Yunanistan***8217;da 588 bits iken Türkiye***8217;de bu miktar 40 bits***8217;dir.
g) Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) Almanya % 5,7***8217;sini, Britanya Krallığı % 7,3***8217;ünü, Fransa % 5,9***8217;unu, İtalya % 4,1***8217;ini, Polonya % 4,5***8217;ini, İspanya % 3,8***8217;ini ve Yuna¬nistan % 4,3***8217;ünü bilgi ve iletişim teknolojileri¬ne harcarken Türkiye ise GSYİH***8217; sının % 7,3***8217;ünü bilgi ve iletişim teknolojilerine harca-maktadır.

Tablo***8211;2: Bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında Türkiye***8217;nin bazı OECD ve AB üyesi ülkeler ile karşılaştırılması
2.jpg
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 23.09.09, 07:21
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

TARTIŞMA
OECD bünyesinde faaliyet gösteren Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü***8217;nün, DİE ***8216;Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217;nın ve Dünya Bankası***8217;nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde elde edilen veriler değerlendirildiğinde; Türkiye***8217;nin, Av¬rupa Birliği***8217;ne ve Ekonomik İşbirliği ve Kal¬kınma Örgütü***8217;ne üye olan ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında çok gerisinde olduğu açıkça görülmektedir. Avrupa Birli-ği***8217;ne en son katılan ülke olan Polonya bile En¬formasyon Toplumu***8217;na geçiş sürecinde Türki¬ye***8217;nin önüne geçmiştir.
Enformasyon Toplumu***8217;na ilişkin temel göster¬geler açısından Türkiye, OECD ve EU ülkeleri ile karşılaştırıldığında; elde edilen veriler Tür¬kiye***8217;de bilgisayara sahip hane oranının çok düşük olduğunu göstermektedir. Halbuki Sana¬yi Toplumu***8217;ndan Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşüm sürecinde, bilgisayar teknolojisi en önemli rolü üstlenmiştir. Bilgisayar kullanımı-nın Türkiye genelinde yaygınlaşmaması, İnternet kullanımının da ülke genelinde yay-gınlaşmasını engellemiştir. Ülkemizde İnternet***8217;e erişimi olan hane oranı, her 1000 kişiye düşen İnternet kullanıcı sayısı ve İnternet***8217;e bağlı okul oranı OECD ve EU orta-lamasının çok altında kalmıştır.
Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşüm sürecini tamamlayan toplumlarda İnternet***8217;e bağlı okul oranı % 99***8217;lar seviyesindedir. Bir ülkede eği¬tim kurumlarının İnternet***8217;e bağlı olması, dola-şımda olan enformasyon miktarının artmasını sağladığı gibi, o eğitim kurumlarında eğitim alan ve eğitim veren kişilerin dünyanın her tarafından enformasyon edinmesini kolaylaş-tırmaktadır. Enformasyon Toplumu***8217;nda üreti¬min temel kaynağını enformasyonun oluştur-masının yanı sıra toplumsal ve kültürel süreçler de vazgeçilmez bir biçimde yeni teknolojiler ve enformasyona bağımlıdır. Dolayısıyla Türki¬ye***8217;de bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı-nın toplumun geneline yayılmaması, Enfor¬masyon Toplumu***8217;na geçişin önündeki en temel problemlerden bir tanesidir.
İnternet erişiminde en önemli unsurların başın-da gelen ***8216;her 100 kişiye düşen ulaşılabilir top¬lam hatların ve kanalların sayısı***8217;, ***8216;dijital abone hatlarının oranı***8217; ve ***8216;her bir kişiye düşen ulusla-rarası İnternet bant aralığı miktarı***8217; OECD ve EU ülkeleri ortalamalarının çok gerisinde kal-mıştır. İnternet bağlantısının büyük oranda sa¬bit telefon hatları vasıtasıyla yapıldığını düşün¬düğümüzde; Türkiye***8217;deki mevcut durum, İnternet***8217;in yaygınlaşmasının önünde bir engel olarak durmaktadır. Dijital abone hatlarının yaygınlaşmamış olması sebebiyle kullanılan anolog erişim hatları üzerinden yapılan İnternet bağlantıları, İnternet kullanımında aksamalara sebep olmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye***8217;yi dünya İnternet omurgasına bağlayan, her bir kişiye düşen uluslararası İnternet bant aralığı miktarı OECD ve EU ülkeleri ile kıyaslanama¬yacak kadar düşüktür. Yaşanmakta olan bu durum, İnternet***8217;in hızlı çalışmasını engelle¬mekte ve sayfaların indirilmesinde bekleme sürelerini uzatmaktadır. Dolayısıyla İnternet kullanıcılarının enformasyona ulaşabilmesi zorlaşmakta hatta bazen mümkün bile olama-maktadır.
Türk toplumunun Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşebilmesi için sahip olması gereken bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olmadığı açık-ça görülmektedir. Türkiye Enformasyon Ça¬ğı***8217;nı yaşayan ülkelerin çok daha gerisinde ol-masına rağmen; Türkiye***8217;nin bilgi ve iletişim teknolojilerine, gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) ayırdığı pay, Enformasyon Çağı***8217;nı yaşayan uygar ülkelerin GSYİH***8217;sından ayırdı-ğı pay ile hemen hemen aynıdır. Türkiye***8217;nin Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşmesi sürecini yavaşlatan en önemli etken, ülkemizin GSYİH***8217;dan bilgi ve iletişim teknolojilerine ayırdığı payın çok düşük olmasıdır. Ülkemizin araştırma-geliştirme faaliyetlerine (AR-GE) ve eğitime yeterli yatırımı yapmaması, Türkiye***8217;de bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine engellemektedir.
Bunlarla beraber ***8216;e-devlete hazır olma ölçeği***8217; incelendiğinde, Türkiye***8217;nin bu konuda bir hamle yaptığını hatta İspanya ve Yunanistan***8217;ı geçerek Fransa ve İtalya seviyesine geldiği görülmektedir. Ülkemiz açısından sevindirici bir durum olmasına rağmen bilgisayar sahiplik oranının ve İnternet kullanımının ülke genelin¬de yaygınlaşmamış olması, vatandaşın e-devlet uygulamalarından yararlanmasını mümkün kılmamaktadır. 2001 yılında yapılan bir araş-tırma; Türkiye***8217;de devlet kurumlarına ulaşmak için e-devleti kullananların oranının % 3 oldu-ğunu gösterirken bu oran Norveç***8217;te % 53***8217;tür (Uçkan 2003: 283). E-devlet olma yolunda yatırımları arttırmak, bir toplumun Enformas¬yon Toplumu***8217;na dönüşmesi için yeterli değil¬dir. Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumun her kesimine yayılmalıdır.
Enformasyon Toplumu olabilmenin diğer bir göstergesi olan ***8216;her 1000 kişiye düşen cep tele¬fonu abone sayısı***8217; değerlendirildiğinde, Türk Toplumu***8217;nun bu teknolojiye gösterdiği ilgi dikkat çekicidir. Türkiye***8217;de cep telefonu abone sayısı OECD ve EU ülkeleri ile kıyaslandığın-da; Türkiye***8217;nin, Polonya***8217;yı yakaladığı fakat Enformasyon Çağı***8217;nı yaşayan ülkelerin çok gerisinde kaldığı fark edilmektedir. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı (2006) AB Sürecinde Türkiye***8217;de Bilişim ve Telekomü¬nikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerine Görüş ve Öneriler raporunu ele alan konuşmasında, ***8220; ***8230; GSM Association tarafından yaptırılan a¬raştırmaya göre; mobil hizmetler üzerindeki vergi yükü açısından Türkiye % 56,3 ile en yüksek vergi uygulayan ülkedir. Bu oran Tür¬kiye***8217;den sonra en yüksek vergi uygulayan U¬ganda***8217;nın yaklaşık iki katıdır. Araştırmaya dahil edilen 50 ülkenin ortalaması ise % 17,1***8217;dir. Yüksek vergi oranları hem tüketici üzerinde baskı oluşturmakta hem de telekomü¬nikasyon pazarının büyümesini engellemekte¬dir***8221; diyerek Türkiye***8217;de cep telefonu abone sayısının neden gelişmiş ülkeler düzeyine ula¬şamadığını açıklamaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 23.09.09, 07:23
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Enformasyon Toplumu Bağlamında Türkiye-Turkey In The Context Of Informatıon Socıety

SONUÇ ve ÖNERİLER
II. Dünya Savaşı***8217;nın hemen sonrasında, Sanayi Toplumu***8217;ndan Enformasyon Toplumu***8217;na dö¬nüşüm sürecine girilmiştir. Enformasyon Top¬lumu ile beraber bir önceki döneme ait değer¬ler, toplumsal düzenlemeler ve üretim biçimleri köklü bir değişime uğramıştır. Enformasyon Toplumu***8217;nda tüm süreçlerin temel dayanağı enformasyondur ve enformasyonun işlenmesi, toplumların ekonomik gelişmelerine katkıda bulunacak başlıca faktörlerden birisi olarak görülür. Enformasyon Toplumu, bilgi ve ileti¬şim teknolojilerindeki gelişmelerle ilintilidir.
Bir toplumun Enformasyon Toplumu olarak isimlendirilebilmesi için karşılaştırılabilir bir dizi verinin bulunması gereklidir. Burada ay-

dınlığa kavuşturulması gereken temel nokta ***8216;bir toplum hangi ölçütler içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olduğunda En¬formasyon Toplumu olma aşamasına ulaşmış olacaktır?***8217; Dolayısıyla o toplumun enformas¬yon altyapısı ve bu altyapının sahip olduğu geliştirici potansiyeller ölçümlenerek, buluna¬cak değerlerin ***8216;standartlarla***8217; karşılaştırılması sonucunda, o toplumun Enformasyon Toplumu olarak isimlendirilip isimlendirilemeyeceği tespit edilebilecektir.
Bu bağlamda Türkiye***8217;nin dünyadaki konumu¬nu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü***8217;ne ve Avrupa Birliği***8217;ne üye olup, nüfus bakımın-dan Türkiye***8217;ye yakın olan ülkeler ile karşılaştı-rarak; üyesi olduğu OECD ve üyesi olmak is¬tediği Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde nerede olduğu belirlenmiştir. Bu esnada OECD bünye¬sinde faaliyet gösteren Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü***8217;nün, DİE ***8216;Hanehalkı Bili¬şim Teknolojileri Kullanımı Araştırması***8217;nın ve Dünya Bankası***8217;nın verileri kullanılmıştır.
Türkiye, Enformasyon Toplumu***8217;na ilişkin te¬mel göstergeler açısından OECD ve EU ülkele¬ri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğin¬de; gerek enformasyon üretimi gerekse bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yönünden halen Enformasyon Toplumu***8217;nu yaşayan ül¬kelerin çok gerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye, Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşüm sürecinde Avrupa Birliği***8217;ne son genişlemede katılan Polonya***8217;nın bile gerisinde kalmıştır.
Türkiye***8217;nin Enformasyon Çağı***8217;nı yaşayan Batı Toplumlarını yakalayabilmesi için Avrupa Bir¬liği***8217;ne uyumu çerçevesinde; sanayileşme süre¬cini tamamlayarak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yapısal değişimleri ger¬çekleştirmelidir. Siyasi irade, Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşüm projesi kapsamında bu alana öncelik veren politikaları oluşturmalı ve kararlılıkla bu politikaları uygulamaya koyma-lıdır. Ülkemizin Enformasyon Toplumu***8217;na dönüşüm sürecini tamamlayabilmesi ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşabilmesi için GSYİH***8217;sından daha fazla bütçeyi, bilgi ve ile¬tişim teknolojilerine, bilim, teknoloji ve araş-tırma-geliştirme faaliyetlerine ayırmalıdır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumun her kesimine yayılmalıdır. Eğitim veren kuruluşla Selçuk İletişim, 4, 4, 2007

rın tamamında öğrenciler ve eğitim veren kişi¬ler, bilgisayar ve İnternet teknolojisi ile tanıştı-rılmalıdır. Sanayi-üniversite işbirlikleri gelişti-rilerek bilgi ve iletişim teknolojileri ithal eden bir ülke konumundan kendi ihtiyaçlarını üreten bir ülke konumuna gelinmelidir.
Mobil hizmetler üzerinden alınan vergilerin çok yüksek olması sebebiyle, abonelerin aylık harcama oranları EU ortalamasının çok altında kalmıştır. Mobil hizmetlerden alınan vergi o¬ranları düşürülerek bu hizmetlerden faydalanan abonelerin aylık harcamaları arttırılabilir. Böylece yeni abonelerin sisteme eklenmesi sağlanarak cep telefonu abone sayısı, Enfor¬masyon Toplumu***8217;na dönüşüm sürecini ta¬mamlayan ülkeler seviyesine ulaşabilir.

Makale Yazarı
Celalettin Aktaş
Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi


KAYNAKLAR
Bell D (1976) The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, 2nd edn. Basic Books, NY.
Bell D (1976) Welcome to the Post Industrial Society, Physics Today, February 1976, 46***8211;49.
Bell D (1980) The Social Framework of the Information Society, In Forester 1980, 500***8211; 549.
Briggs A ve Burke P (2004) Medyanın Top¬lumsal Tarihi, İbrahim Şener (çev), İzdüşüm Yayınları, Ankara.
Castells M (2000) The Rise of Network Society, 2nd edn. Blackwell Publishers, UK.
Dawson M ve Foster B J (2003) Sanal Kapita¬lizm, Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, R. McChensey vd. (der), Nil Senem (çev), Epos Yayınları, Ankara, s. 67***8211;84.
Devlet İstatistik Enstitüsü (2005) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması Sonuçları, Haber Bülteni, No: 179, Ankara.
Dordick S ve Wang G (1993) The Information Society, Sage, Newbury Park.
Drucker F Peter (1993) Kapitalist Ötesi Top¬lum, Belkıs Çorakçı (çev), İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Dura C ve Atik H (2002) Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Freeman C ve Soete L (1997) The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Massachusetts.
Geray H (1994) Yeni İletişim Teknolojileri, Toplumsal Bir Yaklaşım, Kılıçaslan Matbaası, Ankara.
Geray H (2003) İletişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara.
Headrick R D (2002) Enformasyon Çağı, Zülal Kılıç (çev), Kitap Yayınevi, İstanbul.
Herbert K (Ed) et al (1997) The Social Shaping of Information Superhighways, European and American Roads to the Information Society, St. Martin Press, NY.
Kumar K (2004) Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma: Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Mehmet Küçük (çev), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
Machlup F (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the USA, Princeton University Press, NJ.
Marshall G (2003) Sosyoloji Sözlüğü, Osman Akınhay ve Derya Kömürcü (çev), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
McLuhan M ve Povers R B (2001) Global Köy, Bahar Öcal Düzgören (çev), Scala Yayın-cılık, İstanbul.
McLuhan M (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Routledge and Kegan Paul, London.
McLuhan M ve Fiore Q (2001) The Medium is the Message,: An Inventory of Effects, Jerome Agel (Ed.), Gingko Press, CA.
Meyrowitz J (1985) No Sense of Place, Oxford University Pres, NY.
Naisbitt J (1984) Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, NY.
OECD (2004) Bilgisayara Sahip Hane Oranı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göster¬geleri, (Çevrimiçi) Organisation for Economic Co-operation and Development datao-ecd/19/46/34083096.xls, 16 Haziran 2006.
OECD (2004) Dijital Abone Hatlarının Oranı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göster¬geleri, (Çevrimiçi) Organisation for Economic Co-operation and Development datao-ecd/19/43/34082819.xls, 16 Haziran 2006.
OECD (2004) Her 100 Kişiye Düşen Ulaşıla-bilir Toplam Hatların ve Kanalların Sayısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göster¬geleri, (Çevrimiçi) Organisation for Economic Co-operation and Development /dataoecd/ 19/39/34082421.xls, 16 Haziran 2006.
OECD (2004) Her 100 kişiye düşen ulaşılabilir toplam hatların ve kanalların sayısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://www.oecd.org/dataoecd/ 19/39/34082421.xls, 16 Haziran 2006.
OECD (2004) İnternet***8217;e Erişimi Olan Hane Oranı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) Organisation for Economic Co-operation and Development dataoecd/19/45/34083073.xls, 16 Haziran 2006.
Porat M U (1977) The Information Economy: Definition and Measurement, OT Special Publication, Washington DC.
Rafaeli S (2005) Information Sharing Online: A Research Challenge, International Journal of Knowledge and Learning, 1 ( ½), 62***8211;79.
Sabancı Ö (2006) AB Sürecinde Türkiye***8217;de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerine Görüş ve Öneriler, raporu üzerine konuşması, TÜSİAD, İstanbul.
Simon H (1980) What Computers Mean for Man and Society, In Forester 1989, pp. 419***8211; 433.
Şahin H (1991) Yeni İletişim Ortamı, Demok¬rasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi, İstan-bul.
Timisi N (2003) Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi, Ankara.
Toffler A (1996) Üçüncü Dalga, Ali Seden (çev.), Altın Kitaplar, İstanbul.
Törenli N (2004) Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim ve Sa¬nat Yayınları, Ankara.
Uçkan Ö (2003) E-Devlet E-Demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Webster F (1995) Theories of Modernity and Postmodernity, Sage, London.
World Bank (2004) Almanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/deu_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) Britanya Krallığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/ gbr_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) Fransa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/fra_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) İspanya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/esp_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) İtalya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/ita_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) Polonya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/pol_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevrimiçi) http://devdata.worldbank.org/ict/tur_ict.pdf, 16 Haziran 2006.
World Bank (2004) Yunanistan Bilgi ve İleti-şim Teknolojileri Temel Göstergeleri, (Çevri-miçi) http://devdata.worldbank.org/ict/grc_ ict.pdf, 16 Haziran 2006.
Yılmaz A (1996) Modernden Postmoderne Siyasal Arayışlar, Vadi Yayınları, Ankara.
Yoneji Masuda (1985) Computopia, The Microelectronics Revolution, T. Forester (ed), Oxford: Basil Blackwell, UK, pp. 620***8211;634.
Yoneji Masuda (1990) Managing in the Information Society: Releasing Synergy Japanese Style, Basil Blackwell, Oxford, UK.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bağlamında, enformasyon, toplumu, türkiye

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 05:30 .