Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

İletişim Fakültesi hakkinda İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Medya okuryazarlığı, çeşitli biçimlerdeki medya iletilerine erişimi, çözümlenmelerini, eleştirel olarak değerlendirilmelerini ve üretimlerini kapsamaktadır. Medya okuryazarlığı eğitimleri ilk olarak 1970***8217;li yıllarda başlamıştır. O dönemdeki vurgu daha çok çocukların ve gençlerin

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.01.09, 12:36
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

[coverattach=1]Medya okuryazarlığı, çeşitli biçimlerdeki medya iletilerine erişimi, çözümlenmelerini, eleştirel olarak değerlendirilmelerini ve üretimlerini kapsamaktadır. Medya okuryazarlığı eğitimleri ilk olarak 1970***8217;li yıllarda başlamıştır. O dönemdeki vurgu daha çok çocukların ve gençlerin medyanın olası zararlı etkilerinden korunması olmuştur. Daha sonraki uygulamalar ise, eleştirel düşünme ve medya iletilerinin üretim becerilerini geliştirme üzerinde yoğunlaşmıştır ve daha çok medya iletilerinin politik, sosyal, ekonomik doğurguları ve etkili medya kullanımının önemi üzerinde durmaktadır.

Türkiye***8217;de ise Milli Eğitim Bakanlığı***8217;nın Talim ve Terbiye Kurulu ile Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 2004 yılında yapılan bir anlaşma ile medya okuryazarlığı, 2006***8211;2007 öğretim yılında Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir***8217;de bulunan beş pilot ilköğretim okulunda ders olarak programa alınmıştır. Ders, bakanlıkça hazırlanan konuyla ilgili hizmet içi eğitim programına katılan sosyal bilgiler dersi öğretmenleri tarafından yürütülmüştür. 2007-2008 öğretim yılından itibaren de ülke genelindeki 81 ilde tüm ilköğretim okullarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfları ders programlarında seçmeli ders olarak yer almaya başlamıştır. Medya okuryazarlığı dersi, iletişime giriş, kitle iletişimi, medya, televizyon, aile, çocuk ve televizyon, radyo, gazete ve dergi, internet konu başlıklarından oluşmuştur.

Bu çalışmada, her ikisi de Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu işbirliği ile yayımlanan ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Yedinci Sınıf Öğretim Programı Kılavuz Kitabı***8221;nda yer alan amaç ve etkinlikler doküman analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Bu çalışmada da medya okuryazarlığı dersinin amaçları ve etkinliklerinin düzeyi doküman analizi ile incelenmiştir.

Çalışmanın son bölümünde araştırmanın bulguları tartışılmış ve medya okuryazarlığı ilköğretim ders programına ilişkin uygulayıcılara ve öteki araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

EVALUATING INSTRUCTIONAL OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF MEDIA LITERACY ELEMENTARY COURSE
Media literacy includes to access, analyze, critically evaluate and produce communication in a variety of forms. Media literacy education began in the 1970s. In that time the emphasis of media literacy education were to protect children and young people from possible harmful effects of media. After that, applications about media literacy focused on critical thinking and development of media messages production skills. This application emphasizes the political, social, and economic implications of media messages and stresses the importance of using media effectively.

Media literacy instruction in Turkey has started with an agreement between Ministry of National Education and Radio, Television Commission in 2006-2007 educational years. Social science teachers who took in-service training related to the media literacy teaches the course. Media literacy course set as a selective course at sixth, seventh and eighth grade students beginning from 2007-2008 educational years in all primary education schools. Media literacy course respectively consist of these topics: Introduction to communication; mass communication; media; television; family, child and television; radio, newspaper and journal (magazine) and Internet.

In this study the book which is titled ***8220;Media Literacy Course Seventh Grade Instruction Guide***8221; was examined in terms of its objectives and activities. Document analysis technique was used to examine these two books. Document analysis is described as a technique that relies heavily upon a variety of written materials for data, insights, and judgments about programs or events. Also described are document tracking, verification, and content analysis, the procedures employed in document analysis.

At the last section of this study, findings were discussed and presented some suggestion to practitioners and researchers.
Kaynak
Yard. Doç. Dr. Jale Balaban-Salı
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü
Yard. Doç. Dr. Figen Ünal
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü
Ar. Gör. Mestan Küçük
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü


Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg MEDYA.JPG (16,8 KB (Kilobyte), 65x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.01.09, 12:37
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

Medya okuryazarlığı, çeşitli biçimlerdeki (televizyon, video, sinema, İnternet ve reklamlar gibi) medya iletilerine erişim, onları çözümleme, eleştirel olarak değerlendirme ve üretimlerini kapsamaktadır (Scheibe ve Rogow, 2004).

Mevcut iletişim araştırmaları, medya kuruluşunun örgütsel yapısını, iletilerle kurulan anlam dünyasını ve bunları tüketen bireylerin algılama süreçlerini incelemektedir. Medya okuryazarlığında hedeflenen ise, bireyleri medya kullanırken de demokratik haklarının farkında yurttaşlar olarak geliştirmek, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamaları konusunda uyarmak ve medya manipülasyonu karşısında onları daha donanımlı kılmaktır (Cangöz, 2008). Bu farkındalığın da her yaştan bireye eğitim ile sağlanabileceği öne sürülmüştür. Böylelikle, medya okuryazarlığı eğitimleri ilk olarak 1970***8217;li yıllarda başlamıştır.

İlk kitle iletişim araştırmaları, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 1930'lar ve 1940'ların başlarındaki bu çalışmalar Harold Lasswell'in ortaya attığı hipodermik iğne kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre insanlar, medyanın sürekli olarak iletilerini enjekte ettiği savunmasız bireyler olarak görülüyordu. Sonraki süreçlerde, yapılan çalışmalar etki araştırmalarından farklı olarak ilgi ve hedef kitle üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında; kitle iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı, medyayı hangi amaçlar için kullandığı araştırılmaya çalışılmıştır. Medya okuryazarlığı da buna bağlı bir anlayışla ele alınmıştır. Medya, çocuklar ve gençler için etkili ve kötü bir silah olarak kabul edilmekteyse, medya okuryazarlığı da onları medyanın olası kötü etkilerinden korumalıydı (İnceoğlu, 2005). Böylelikle, medya okuryazarlığının ilk yıllarındaki vurgu daha çok çocukların ve gençlerin medyanın olası zararlı etkilerinden korunması olmuştur.

Medya okuryazarlığına çeşitli farklı yaklaşımlar bulunmaktadır ancak sonraki uygulamalardaki eleştirel düşünme ve sorgulayıcı yaklaşım dikkat çekmektedir. Son zamanlardaki yaklaşımlar eleştirel düşünme ve medya iletilerinin üretim becerilerini geliştirme üzerinde yoğunlaşmıştır ve daha çok medya iletilerinin politik, sosyal, ekonomik doğurguları ve etkili medya kullanımının önemi üzerinde durmaktadır. Hobbs***8217;a (1998) göre, medya okuryazarlığı eğitiminin merkezinde, medya metinleri hakkında soru sorma eylemi olan ***8220;sorgulama pedagojisi***8221; olmalıdır. Sembolik metinlere yönelik açık, sorgulayıcı, düşünsel ve eleştirel duruş medya okuryazarlığının temeli olmalıdır.

Medya okuryazarlığı eğitimine öğrenme ürünleri açısından bakmak, kazandırılacak yeterlikler konusunda yardımcı olacaktır. Öğrenme ürünleri, öğrencilerin öğrenme sürecini tamamladıklarında neleri yapabilir duruma gelecekleri ya da eğitsel yaşantılar sonucunda kazanmaları umulan yeterliklerle ilgilidir (D***8217;Andrea, 2003; Taylor ve Beniest 2003). Farklı bir deyişle öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrenenlerin elde ettikleri kazanımlardır.
Öğretme-öğrenme sürecinde, kazandırılacak öğrenme ürünlerinin önceden bilinmesi, öğretim tasarımının planlamasını kolaylaştırarak, gerçekleştirilecek öğretim tasarımına yol gösterir: İçerik seçiminde, öğretim araç-gereç kaynaklarının, ilke, yöntem, tekniklerinin seçiminde, ölçme ve değerlendirmede izlenecek yöntemlere karar verilmesinde belirleyici rol oynar (Krathwol ve Anderson, 2000).
Öğrenme ürünlerinin neler olduğu konusunda farklı yaklaşımlardan söz etmek olanaklıdır: Benjamin Bloom (1956), Robert Gagne (1985) ve M. David Merrill (1983), öğrenme türleri arasındaki farklılıkları değişik biçimlerde sınıflandırmışlardır. Gagne, öğrenme ürünlerini beş genel kategoriye ayırmış ve bunları; sözel bilgiler zihinsel beceriler, bilişsel stratejiler, tutumlar ve devinsel beceriler olarak adlandırmıştır. Bloom ise üç genel alandan söz etmektedir. Bunlar: Bilişsel, duyuşsal ve devinsel alanlardır. Bir başka sınıflama çalışması ise Merrill tarafından geliştirilmiştir. Merrill, yaptığı sınıflamada öğrenme türlerini, içerik ve performans düzeylerini içeren iki boyutun kesişmesi açısından tanımlamıştır. Merrill***8217;in sınıflamasında içerik türleri; olgular, kavramlar, işlemler ve ilkeler olarak belirtilmiştir. Bu öğrenme ürünleri, Gagne***8217;nin tanımladığı dört kategori ile benzerlik göstermektedir. Merrill, her içerik türüne ilişkin olarak, öğrencilerin sergileyeceği, hatırlama-kullanma-bulma olmak üzere üç performans düzeyi önermiştir. Bu üç sınıflamada da bir aşamalılık ilişkisi söz konusudur. Buradaki vurgu, temel ya da önkoşul düzeydeki bir bilgi öğrenilmeden bir üst düzeydeki bilginin sağlıklı olarak öğrenilemeyeceği konusundadır.
Farklı öğrenme ürünleri elde etmenin, farklı öğretim koşulları gerektirdiği de gözden kaçırılmamalıdır (Gagne, 1985). Kimi öğrenme görevleri, öğrenme için gerekli olan bilişsel çabanın türü ve miktarı, öğrenmeyi destekleyecek öğrenme koşulları ve öğrenmenin gerçekleşme düzeyini belirleme biçimi açısından öteki öğrenme görevlerinden farklılık göstermektedir. Bir şiiri ezberlemekle bir teoremi ispatlamanın birbirinden farklı bilişsel çabalar gerektirdiği bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Smith ve Ragan,1999).
Öğrenme ürünleri sınıflamaları doğrultusunda ***8220;Medya Okuryazarlığı***8221; kavramının boyutları da göz önünde bulundurulduğunda bu dersin öğrencilere kazandırmaya çalıştığı öğrenme ürünlerinin üst düzey düşünme (eleştirel düşünme) becerilerinin içinde değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.

Çoğu çalışmada referans gösterilen Ennis***8217;e (1987) göre ***8220;eleştirel düşünme neye inanıldığı ya da neyin uygulandığı üzerinde odaklanmış sağduyulu yansıtıcı düşünmedir***8221;. Bir başka tanıma göre eleştirel düşünme; ***8220;etkin ve usta bir biçimde gözlem, deneyim, değişik sonuç ve iletişim sürecinden elde edilen ya da üretilen bilgileri kavramsallaştırma, uygulama, analiz/sentez yapma ve değerlendirme sürecidir***8221; (Paul & Scriven, 2003). Bir başka tanıma göre ise; bilgiyi seçme, değerlendirme, olası çözümler geliştirme, bir düşüncenin güçlü yanlarını belirleme, önyargıları anlama ve sonuçlar çıkarmada kullanılan düşünme biçimidir (Martin, 2002). Bu tanımlara bakıldığında; çok genel anlamıyla ele alındığında eleştirel düşünme, hiçbir savın geçerliğini ve doğruluğunu sorgulamadan benimsemeyen bir düşünme biçimi olarak tanımlanabilir.

Medya okuryazarı olmak, basit anlamda kitle iletişim araçlarını ***8220;okuyabilmek***8221; için gereken eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak olarak da tanımlanabilir. Filmlerin, televizyon programlarının, video oyunlarının, İnternetin pasif bir tüketicisi olmak yerine bu ortamlardan gelen bilgilerin farklı açılardan eleştirel değerlendirmesini yapmak medya okuryazarı olmanın temelidir. Eleştirel düşünme becerileri demokrasilerde tüm vatandaşların, örneğin; bir televizyon reklâmını, bir dizi filmi, bir tartışma programını ya da bir politikacının konuşmasını değerlendirirken sahip olması gereken temel becerilerdir. Karar verme yetkisine sahip olanlar, şiddetin varsayılan etkisine ya da kitle iletişim araçlarından gelen zararlı olabilecek iletilere tepki olarak sansüre başvurmak yerine, medya okuryazarlığını eğitim sisteminin temel bir bileşeni olarak değerlendirmelidir.

Medya okuryazarlığına ilişkin öğretmen eğitimlerinin öğretmenlerin gerçekleştirdikleri uygulamalar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak Hobbs (1998), New York***8217;ta gerçekleştirilen bir konferansta yapılan resmi olmayan bir tahminden sözetmektedir. Yapılan tahmin, tahmini yapan kişinin öğretmen eğiticisi olarak deneyimleriyle sınırlıdır ancak sonuç çarpıcıdır. Medya eğitimi eğitimlerine katılan 100 öğretmenden 40***8217;ının hiçbir şey yapmayacağı, 25***8217;inin ortalama olarak iyi, 10***8217;unun yaratıcılık açısından iyi ve 25***8217;inin de vasat ya da yalnızca zaman kaybı olacak etkinlikler yapacağı ileri sürülmektedir.

Medya okuryazarlığının ayrı bir konu/ders olarak mı öğretilmesi gerektiği, yoksa diğer konu ya da derslerin bağlamı içine mi yerleştirilmesi gerektiği tartışılagelen bir konudur. Ayrı bir ders olarak ele alındığında; sınıfta kullanılan kitap, kaset gibi materyallerin öğrenciler tarafından medya okuryazarlığı açısından fazla dikkate alınmadığı ve bilgi taşıma işlevlerinin ötesine geçemedikleri belirtilmektedir. Medya okuryazarlığının tüm programa yayılması ve bütüncül bir yaklaşımla kazandırılması görüşünü savunanlar ise, sözkonusu öğrenme materyallerini sorgulama amacıyla kullanmanın öğrenme açısından daha yararlı olacağını ve farklı disiplin ve konular arasındaki bağlantıları kurmada destekleyici olacağını ileri sürmektedirler (Hobbs, 1998).

Ayrı bir ders olarak ele almak yerine, medya metinlerinin çözümlenmesinin ve medya iletilerinin yaratımının, çeşitli disiplinlerin dersleriyle ilgili çalışmalarının bileşenleri olduğu vurgulanarak farklı bir yaklaşım da izlenmektedir. Bu yaklaşımda, etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenlerin niteliksiz olmaları durumunda medya analiz ve üretiminin sıradanlaşma riskini taşıyabileceği ancak bu durumun yine de öğrencileri medya çözümlemesi ve üretimi etkinliklerine katmış olacağı Hobbs (1998) tarafından ileri sürülmektedir.

Medya okuryazarlığının ayrı bir konu olarak öğretilmesi gerektiğini savunanlar bunu; eğiticileri gözlemleme, okullarda çalışma ve sınıf uygulamaları gibi süreçlerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için pratik bir seçenek olarak görmektedirler. Ancak sınıf içinde bir öğretmenin yetersiz/vasat bir medya okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirmesi Lemish ve Lemish (1997) tarafından ***8220;kötü medya okuryazarlığı uygulaması***8221; (media literacy malpractice) olarak adlandırılmaktadır (Aktaran: Hobbs, 1998).

Eleştirel düşünmenin başarıyla öğretiminin önemli bir koşulu; öğreticilerin bilişsel süreçlere ilişkin geniş bir anlayışa sahip olmaları, ussal öğrenmenin ürün yönelimli olmaktan çok, bir süreç olduğunu kavramalarıdır. Bu süreç, aklın her türlü eyleminin analiz, sentez ve değerlendirme açısından kavrayışını getirmektedir.

Bloom***8217;un Taksonomisi***8217;nde yer alan analiz, sentez ve değerlendirme becerileri eğitimin her aşamasında üst düzey düşünme becerileri olarak tanımlanmakta, eleştirel düşünme becerileri de gerekli ve temel beceriler olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, eleştirel düşünmenin öğretimi sürecine; analiz, sentez ve değerlendirmeye ilişkin soruların nasıl sorulup yanıtlandığı ve öğretim programına nasıl yansıtıldığı konularında ışık tutulabilir. Eleştirel düşünmenin kazandırılması temelde öğretim programı ile programda yer alan durumların analiz, sentez ve değerlendirilmesini sağlayacak soruların sorulup yanıtlanmasıyla ilişkilidir.

Medya okuryazarlığı kavramları programla bütünleştirilip yayıldığında, öğrenme ve öğretmenin gelişerek canlanması ya da önemli kavramların anlaşılamaması biçiminde sonuçlanabilir. Her iki durumda da öğreticinin ve gerçekleştirilen etkinliklerin önemi ortaya çıkmaktadır.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.01.09, 12:37
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

RTÜK ***8211; MEB İşbirliğinde Medya Okuryazarlığı Projesi

Ülkemizde bu yıl başlayan uygulama, Medya Okuryazarlığı adı altında konuyu ayrı bir ders olarak ilköğretim programına katmak şeklinde başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı***8217;nın Talim ve Terbiye Kurulu ile Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 2004 yılında yapılan bir anlaşma ile medya okuryazarlığı dersi 2006-2007 öğretim yılında Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir***8217;de bulunan beş pilot ilköğretim okulunda uygulanmıştır. Ders, hizmet içi eğitim alan sosyal bilgiler dersi öğretmenleri tarafından okutulmuştur. 2007-2008 öğretim yılından itibaren de ülke genelindeki 81 ilde ilköğretim okullarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle geliştirilen Medya Okuryazarlığı Projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm ilköğretim okullarında bu öğretim yılından itibaren medya okuryazarlığı dersleri verilmektedir. RTÜK'ün web sitesinde yapılan açıklamaya göre, medya okuryazarlığı dersi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalık ders çizelgesine, seçmeli ders olarak alınmıştır. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler bu dersi seçebilmektedir.

RTÜK, velilerin ve öğrencilerin medya okuryazarlığı dersini seçmeleri için okul kayıtlarının yenilendiği dönemde tüm televizyon kanallarında dersin seçilmesine yönelik tanıtıcı bir filmin yayınlanmasını da sağlamıştır.

RTÜK, 81 ilden gelen 105 sosyal bilgiler öğretmenine 26-28 Haziran 2007 tarihlerinde medya okuryazarlığı konusunda eğitim vermiştir. Bu tarihlerde eğitim alan öğretmenlerin kendi illerindeki öğretmenleri eğitmesi amaçlanmıştır. Ancak oldukça yaşamsal bir konu olan medya okuryazarlığı dersinin yalnızca birkaç günlük hızlandırılmış bir eğitime katılmış, konu uzmanı olmayan öğretmenlerce verilmesinin ne kadar verimli olacağı tartışılabileceği gibi, eğitim alan öğretmenlerin sonraki ***8220;eğiticileri eğitme***8221; görevini de ne kadar etkili olarak gerçekleştirebilecekleri tartışılabilir. Bu doğrultuda bu araştırma kapsamında varolan uygulama incelenmektedir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.01.09, 12:38
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

AMAÇ
Araştırmanın amacı, ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Yedinci Sınıf Öğretim Programı Kılavuz Kitabı***8221; ile ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı***8221;nın amaçları ve etkinliklerinin değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt sorulara yanıt aranacaktır:
Medya Okuryazarlığı dersi öğretici materyallerinin özellikleri nelerdir?
Medya Okuryazarlığı dersinin ünitelerinin amaç düzeyleri nasıldır?
Medya Okuryazarlığı dersinin örnek etkinlikleri öğretim amaçlarına uygun mudur?

YÖNTEM
Bu çalışma betimsel araştırma modelindedir. Medya Okuryazarlığı dersi materyalleri betimsel bakış açısıyla ele alınmış ve varolan durumlarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmada İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersinin amaç ve etkinlik örnekleri doküman analizi tekniğiyle incelenmektedir. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006, s. 187). Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemiyle ilgilidir. Eğitim ile ilgili bir araştırmada; ders kitapları, program yönergeleri, yazışmalar, kayıtlar, ders ve ünite planları ve eğitimle ilgili çeşitli dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir (Bogdan & Biklen, 1998).

Bu çalışmada da her ikisi de Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu işbirliği ile yayımlanan 2007***8211;2008 Öğretim Yılı***8217;nda öğretmenlere sunulan ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Yedinci Sınıf Öğretim Programı Kılavuz Kitabı***8221; ile ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi***8221; öğretmen el kitabının amaçları ve etkinlikleri doküman analizi kullanılarak incelenmiştir.

Doküman analizi yöntemiyle Medya Okuryazarlığı dersinin öğretim amaçları ve etkinlikleri, ilgili içerik türünü geliştirici nitelikleri açısından incelenmiştir. Bu nedenle amaçlar ve etkinlikler için bir denetim listesi geliştirilmiştir. Denetim listesi kullanılarak amaç ve etkinlikler incelenmiştir.

Dersin amaçlarının analizi, Bloom***8217;un Taksonomisi temel alınarak belirlenen kodlar doğrultusunda yapılmıştır. Dersin ünitelerinin amaç düzeyleri; Bloom***8217;un sınıflandırmasında yer alan bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme açısından; örnek etkinlikler de amacı gerçekleştirmeye uygun olup olmamaları açısından hazırlanan denetim listeleri yardımıyla, üç araştırmacı tarafından bağımsız olarak incelenmiştir. Değerlendirmeler araştırmacılar tarafından yapılmış ve böylece araştırmacı ve değerlendirmeci çeşitlemesi (triangulation) sağlanmıştır (Bogdan & Biklen, 1998).

Araştırmacılar analiz birimi olarak seçilen amaçların düzeylerini belirlemek için, her bir amaç ve alıştırmanın Bloom***8217;un sınıflandırmasında hangi düzeyde yer aldığını bağımsız olarak denetim listesinde ilgili bölüme işaretlemişlerdir. Birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri inceleme sonucunda değerlendirmeciler tarafından işaretlemeler tartışılıp değerlendirilerek uzlaşma sağlanmıştır.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 20.01.09, 12:38
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

BULGULAR VE YORUM

Medya Okuryazarlığı dersi; "İletişime Giriş" (İletişim, iletişimin süreci ve öğeleri, iletişim türleri), "Kitle İletişimi" (Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim arasındaki ilişki), "Medya" (Medya, medyanın başlıca işlevleri, medyanın ekonomik boyutu, medya ve etik, medya okuryazarlığı kavramı, amacı ve önemi), "Televizyon" (Etkili bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, Türkiye'de televizyon yayıncılığı, televizyon program türleri), "Aile, Çocuk ve Televizyon" (Televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, televizyon program analizleri, uyarıcı simgeler), "Radyo" (Bir kitle iletişim aracı olarak radyo, radyonun olumsuz etkileri, radyo program türleri, radyo program analizleri), "Gazete ve Dergi" (Gazete ile ilgili temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi ve karşılaştırılması, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri ve işlevleri), "İnternet" (İnternetin özellikleri ve işlevleri, Internet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler) konu başlıklarından oluşmaktadır.

Medya Okuryazarlığı dersi için öğrencilerin yararlanabileceği tek bir ders kitabı bulunmamaktadır ancak öğretmenlerin yararlanması için hazırlanmış iki kitap bulunmaktadır. Bunlar ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu***8221; ve ***8220;İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı***8221;dır.

İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu***8217;nun üniteleri aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır:
İletişime Giriş
Kitle İletişimi
Medya
Televizyon
Aile Çocuk ve Televizyon
Radyo
Gazete ve Dergi
Internet (Sanal Dünya)

İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı***8217;nın üniteleri İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu***8217;nda olduğu gibidir ancak bazı ünitelerin adlarının ve sıralarının farklılık gösterdiği görülmektedir. Ünite başlıkları aşağıda sıralanmıştır:
İletişime Giriş
Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri
Medya Okuryazarlığı ve Türkiye***8217;deki Uygulama Alanları
Aile Çocuk ve Televizyon
Televizyon
Radyo
Gazete ve Dergi
Internet

İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu***8217;nda yer alan her bir ünitenin öğretim amaçları Bloom***8217;un Taksonomisi açısından incelenmiştir. Bu inceleme sırasında öğretim amaçlarının bazılarının kurallara uygun olarak yazılmadığı görülmüş, bu nedenle öğretim amaçlarının taşıması gereken özellikler açısından (hedef kitle, davranış, koşul, derece) da incelenmiştir.

Ünitelerin amaçları incelendiğinde; 8 ünitede yer alan toplam 24 amacın üçü duyuşsal, diğerleri bilişsel alanda yer almaktadır. Bilişsel alanda yer alan amaçların dokuzu üst düzey düşünme becerilerini (analiz, sentez, değerlendirme) geliştirmeye yöneliktir. Kalan on beş amaç ise bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerindedir.

Örneğin; 1. Ünitenin 1. amacı şudur: ***8220;Bu ünitenin sonunda öğrenciler, iletişimi tanıyarak ögelerini fark eder***8221;. Bu amaca bakıldığında hedef kitle ögesi dışındaki öğretim amacı yazım kurallarına uyulmadığı ve bilgi düzeyinde olduğu görülmektedir.

Bir başka örnek vermek gerekirse; 7. Ünitenin 2. amacı şudur: ***8220;Bu ünitenin sonunda öğrenciler, gazetedeki haber ve fotoğraf ilişkisini analiz eder***8221;. Bu amaca bakıldığında hedef kitle ve davranış ögesi dışındaki öğretim amacı yazım kurallarına uyulmadığı görülmektedir. Amaç analiz düzeyinde değerlendirilmiştir.

Öğretim tasarımında öğretim amaçları olduğu kadar gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri ve bunların amaçlara uygunluğu önemlidir. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu***8217;nda yer alan ve öğretmenlere örnek olarak sunulan etkinlikler amaçlara uygunluk açısından incelendiğinde; 24 etkinliğin 8***8217;inin amaçlarla tutarlı olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra öteki etkinliklerde de kazandırılmak istenenlerin amaçlarla tutarlı olmasına karşın belirtilen sürelerin ya da etkinlik kapsamının yeterli olmadığı görülmektedir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 20.01.09, 12:39
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İlköğretimde medya okuryazarlığı dersinin amaçlarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak söylenebilir ki: Medya okuryazarlığı duyarsız kalınamayacak bir kavramdır ve erken yaşlarda kazandırılmalıdır. Bu süreçte üst düzey (eleştirel) düşünme becerileri vurgulanmalıdır. İyi tasarımlanmış öğretim programlarından yararlanılmalıdır. Ayrı bir ders olarak ya da ders programın tümüne yayılmış olarak kazandırılmasında öğretici yetkinliklerinin önemi dikkate alınmalıdır.

Ülkemizdeki uygulamanın ise öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerinin görüşleri, gözlemler ve uygulamalarla daha derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Varolan uygulama ve materyaller incelenerek geliştirilmelidir. Öğretmenlerden hâlihazırdaki durumda olduğu gibi kısa eğitimlerden sonra hem medya okuryazarlığı dersini vermeleri hem de meslektaşlarını eğitmeleri beklenmemelidir. Okul yöneticilerinin ve velilerin ders seçimlerinde öğrencileri Medya Okuryazarlığı dersine yönlendirmeleri teşvik edilmelidir.
Kaynak
Yard. Doç. Dr. Jale Balaban-Salı
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü
Yard. Doç. Dr. Figen Ünal
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü
Ar. Gör. Mestan Küçük
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü


Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: doc 103.doc (109,5 KB (Kilobyte), 91x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
amaçlarının, değerlendirilmesi, dersinin, etkinliklerinin, medya, okuryazarlığı, ılköğretimde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:39 .