Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Radyo Televizyon Sinema > Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler

Radyo Televizyon Sinema hakkinda Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler-Regulation Of Television Advertising In Turkey In The Eu Harmonisation Process AB, televizyon yayıcılığında yaşanan gelişmelere paralel olarak Avrupa çapında tek bir

Radyo Televizyon Sinema Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1965 yılından bu yana görsel işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmektedir.

Like Tree2Likes
  • 2 Post By grafx

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.10.10, 09:55
Atılgan
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
İletiler: 450
grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.grafx artık çok görkemli biri.
Standart Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler

[coverattach=1]Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler-Regulation Of Television Advertising In Turkey In The Eu Harmonisation Process
AB, televizyon yayıcılığında yaşanan gelişmelere paralel olarak Avrupa çapında tek bir görsel- işitsel pazar oluşturmak amacıyla politikalar üretmekte ve sektörel programlar yürütmektedir. Söz konusu politikalarla yayıncılığının her boyutunda olduğu gibi reklam boyutunda da üye ülkelerin koordinasyonu için düzenlemeler getirilmektedir. Birlik seviyesinde yapılan bu düzenlemelerle, yayıncılar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve izleyicilerin korunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, reklamların süresi, yerleştirilmesi, reklamı yasak olan ürün ve hizmetler gibi pek çok konuda standartlar konulmuştur. Söz konusu standartların üye ülkeler için olduğu kadar, Türkiye gibi aday ülkeler için de bağlayıcılık özelliği vardır. Bu bağlamda çalışmada, reklam yayınlarına ilişkin AB düzenlemeleri ve Birliğe tam üyelik yolunda mevzuat yakınlaştırma sürecindeki Türki¬ye'nin söz konusu düzenlemelere uyumu incelenmektedir.

In accordance with the developments taking place in television broadcasting, the EU produces policies and implements programs towards the formation of a single unified audio-visual market within Europe. These policies set regulations for coordination of the member countries in every aspect of broadcasting and as our particular focus to advertising as well. With these regulations on the union level, equality of opportunity between broadcasters and the protection of the viewers is anticipated. For this purpose, standards have been set in many topics like the duration and placement of advertisements, banned products and services. These standards are obligatory for member states but for nominee states like Turkey as well. This study explores the EU regulations in relation to advertising broadcast and Turkey's accommodation to these directions in the direc¬tions approaching process towards full membership.
GİRİŞ
1980'li yıllarla yaşanmaya başlayan teknolojik gelişmeler ve dünyadaki deregülasyon ve liberalizasyon eğilimi medyayı yeni ve büyük bir endüstri haline getirmiştir. Deregülasyon, genelde iletişim sektörünün, özelde televizyon yayıncılığının serbest rekabet koşullarına göre yeniden düzenlenmesini anlatmak için kulla¬nılmaktadır. Televizyon yayıncılığı en başın¬dan beri ABD'de özel sektör tarafından ger¬çekleştirilirken, Batı Avrupa'da ve Türkiye'de kamu tekelleri aracılığı ile devlet tarafından yürütülmekteydi. 1980'li yıllarda Avrupa'da, 1990'lı yıllarda da Türkiye'de kamunun tele¬vizyon yayıncılığındaki tekeli sona ermeye başlamış ve özel sektörün de yayıncılığa dâhil olduğu karma bir yapı ortaya çıkmıştır. Yayın¬cılık alanına girişi engelleyen düzenlemelerin kaldırılması ise yatırımcıların bu alana yönel¬mesine neden olmuş, gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de ticari televizyon kanalları hızla çoğalmıştır. Yayıncılık endüstrisinde yaşanan söz konusu gelişmeler, sektöre yönelik düzen¬lemeleri de zorunlu kılmıştır.
Günümüzde yayıncılık alanının yeniden dü¬zenlenmesine ihtiyaç duyulmasına gerekçe olarak ise, teknolojik devrim olarak nitelendi¬rilen bazı gelişmeler gösterilmektedir. Bu ge¬lişmeler (1):
- Teknoloji ve hizmetlerde görülen yöndeşme; geleneksel televizyon hizmetlerine ek olarak
internet üzerinden verilen televizyon hizmetle¬ri, mobil telefonlar üzerinden verilen televiz¬yon hizmetleri vb,
- Sabit geniş bant teknolojisinin yaygınlaşması; sayısal televizyon ve üçüncü nesil ağlar,
- Doğrusal (linear) (2) ve doğrusal olmayan (non-linear) (3) görsel-işitsel hizmetlerin iç içe geçmesi,
- İzlediğin kadar öde (PPV) hizmetlerinde artış,
- İsteğe bağlı video (VOD) gibi, doğrusal ol¬mayan video hizmetlerinin dağıtımında yeni¬likler,
- Bireyler arasında görsel-işitsel içeriklerin karşılıklı (peer-to-peer) değişimi,
- İzleyici alışkanlıklarındaki değişiklikler; giderek daha fazla insanın görsel-işitsel içeri¬ğin yayın zamanlamasına uymak yerine, içeri¬ğin kendi zamanlarına uymasını istemesi,
- Yeni reklam tekniklerinin gelişimi; televiz¬yonda etkileşimli reklam, sanal reklam, bölün¬müş ekran gibi gelişmeler, internette arama bağlantılı reklamlar veya mobil telefonlarda SMS reklamları gibi.
Reklamcılığın ve yayıncılığın çok uluslu küre¬sel yapısı, alana yönelik düzenlemelerin küre¬sel bir mahiyet kazanarak evrenselleşmesini de beraberinde getirmektedir. Alana yönelik ulu¬sal düzenlemeler uluslararası normlardan ba¬ğımsız yapılmamakta, hatta AB gibi uluslar üstü hukuk sistemine sahip örgütlenmelerde bu normlar üye ülkeleri doğrudan bağlayıcı nite¬likte olmaktadır (Pekman 2001: 221). Bu çer¬çevede AB, Lizbon Stratejisi ile belirlemiş olduğu 2010 yılına kadar rekabet gücü yüksek ve dinamik bir bilgi ekonomisine ulaşma hedefi doğrultusunda Topluluğu kuran Roma Anlaş- ma'sının 151. maddesine dayanarak politikalar üretmekte ve tüm Avrupa çapında tek bir gör- sel-işitsel pazar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda televizyon yayıncılığı¬nın her boyutunda olduğu gibi ekonomik bo¬yutu olan reklamcılıkta da ortak düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerle yayıncılar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve izleyi¬cilerin korunması amaçlanmaktadır.
Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzala¬nan Ankara Anlaşması'nın temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişmektedir. 6 Mart 1995 tarihinde Ortaklık Konseyi Kara- rı'yla Türkiye ile Topluluk arasında sanayi ürünlerini konu alan Gümrük Birliği kurul¬muştur. 1999 yılında yapılan Helsinki Zirve- si'nde de Türkiye aday ülke olarak kabul edil¬miş ve diğer aday ülkelere eşit konumda olaca¬ğı açık bir şekilde belirtilmiştir. Zirve sonu¬cunda, Türk hukuk sisteminin AB hukuku çerçevesine yakınlaştırılması süreci yeniden tanımlanmıştır. Daha önce sadece ortaklık ilişkilerinin kapsadığı alanlarda sürdürülen mevzuat uyum çalışmaları ekonomik ve sosyal yaşamın bütün alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş ve tüm AB müktesebatına uyum şekline dönüşmüştür (Tursun 2004: 4). 3 Ekim 2005 tarihinde yapılan Katılım Konferansı ile de Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerele¬rine başlamıştır. Dolayısıyla bilgi toplumu ve medya başlığı altında yer alan televizyon ya¬yıncılığına yönelik düzenlemeler, AB'ye tam üyelik yolunda uyum paketleri ile mevzuat yakınlaştırma sürecindeki Türkiye için de bağ¬layıcılık özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikle konuyla ilgili AB mevzuatı incelen¬mekte, Türkiye'deki uygulamalar ise AB mev¬zuatına uyum kapsamında değerlendirilmekte¬dir.

Arş. Gör. Dr. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Vedat Çakır
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg business-mix-(11).jpg (7,5 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Untitled13.pdf (8,30 MB (Megabyte), 15x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
avrupa, birliğine, düzenlemeler, reklamlarına, sürecinde, televizyon, türkiye'de, uyum, yönelik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:26 .