Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Radyo Televizyon Sinema > Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Radyo Televizyon Sinema hakkinda Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar ile ilgili bilgiler


Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar Medyanın kavram, kuram ve süreçler olarak analiz edilmesinde ya da değerlendirilmesinde iki temel anlayış benimsenmiştir. Bunlardan ilki daha çok Amerikan bilimsel araştırma ve çalışma

Radyo Televizyon Sinema Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1965 yılından bu yana görsel işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmektedir.

Like Tree1Likes
  • 1 Post By CiwCiw

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.07.08, 19:47
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar
Medyanın kavram, kuram ve süreçler olarak analiz edilmesinde ya da değerlendirilmesinde iki temel anlayış benimsenmiştir. Bunlardan ilki daha çok Amerikan bilimsel araştırma ve çalışma geleneğinden gelen, liberal yönelimli, ***8220;anadamar***8221; ya da diğer adıyla ***8220;anaakım***8221; yaklaşımıdır. İkincisi ise ele aldığı konuyu daha çok toplumsal boyutlarıyla ve bağlamlarıyla değerlendiren eleştirel yaklaşımdır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, liberal yaklaşımlar açısından medya bireyleri dolayısıyla toplumu bilgilendiren, haberdar eden, eğiten, eğlendiren, tartışmalı kamusal sorunlar hakkında bireylerin kamuoyuna katılmasını sağlayan, yönetimi halk adına denetleyen bir kurumdur. Bu özellikleriyle medya, demokratik siyasi sistemlerde yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinden sonra dördüncü kuvvet olarak tanımlanmıştır.
Eleştirel yaklaşımlara göre ele alındığında medyanın daha çok kurumsal örgütlenişi; birey toplum ve kültür üzerindeki olumsuz etkileri gibi tartışma konuları üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu yaklaşımın medya konusunu daha çok ideoloji, sınıf çatışması, toplumsal iktidar ilişkileri, kapitalizm gibi kavramlar üzerinden tartışma yoluna gitmektedir. Temel eleştirileri ise medyanın kitle kültürünü hakim kıldığı, iktidarı yönetilenin aleyhine pekiştirdiği, bir propaganda aracı olarak bireyleri yönlendirdiği, egemen söylemleri yaygınlaştırdığı konularında yoğunlaşmaktadır.
Medyaya dair her iki yaklaşımın da tarihsel gelişim süreçleri içerisinde birbirini etkileyecek aşamalar kaydettiği, araştırmacıların kavramsallaştırma farklılıkları sebebiyle tam bir yöndeşme (benzeşme) mümkün görülmese de zaman içerisinde önemli bir benzeşim yaşanacağı kabul edilmektedir1.


__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04.07.08, 19:47
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Liberal Çoğulcu Yaklaşımlara Göre Medya
Medya, liberal çoğulcu yaklaşımlar çerçevesinde analiz edildiğinde, demokratik siyasi sistemin temel unsurlarından birisi olarak kabul edilir. Medya özellikle her türlü yönetim mekanizmasını halk adına denetleyen ve halkın görüşlerini de yönetim kademelerine ileten, kamusal/sosyal hizmet gören bir kurumsal yapıdır. Haberler çeşitli konularda halkı bilgilendirmek ve eğitmek amacına hizmet eder.
Liberal çoğulcu yaklaşımlar açısından medya üzerine yapılan bilimsel inceleme ve araştırmalar, Amerikan bilimsel araştırma gelenekleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu nedenle liberal yaklaşımlar daha çok davranışçı, olguya dayalı), gözlemlenebilir, ölçülebilir konulara eğilmiştir. Medya üzerine yapılan incelemeler daha çok içerik ve izleyici üzerine odaklanmıştır. Özellikle, medyanın bireyler üzerindeki etkilerini ölçen davranışçı araştırmalar bu geleneğin ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bu geleneğe göre yapılan araştırmalarda, medyanın bireyler üzerinde etkisi, tarihsel dönemlere ya da alanlara göre sınırlı ya da güçlü etkiler ile tanımlandığı görülmektedir2.
Liberal çoğulcu yaklaşımlar açısından yorumlandığında toplum ve medya arasındaki ilişki karşılıklıdır. Yani, medyanın kurumsal yapılanması, yayın politikası ve içeriğinin belirlenmesi toplumun genel kültürüne, beklentilerine, eğilimlerine göre belirlenir. Böylece toplum medyanın yapısı ve işleyişi üzerinde dolaylı da olsa bir belirleyici etken olarak değerlendirilmektedir. Bu anlayışa göre medya bir toplumsal durumu yansıtan bir ***8220;ayna***8221; olarak yorumlanmaktadır. Buna karşılık medya belirli konulara dikkat çekerek, tartışmalı konularda kamuoyu oluşumuna yardım ederek ya da denetim ve eleştiri yaparak toplumsal gelişime ve değişime katkıda bulunur. Böylelikle karşılıklı ilişki döngüsel olarak devam eder.
Çoğulcu bakış açısına göre, toplumu her zaman eşit güçlerin rekabet halinde olduğu, iktidarın başat bir merkezin eline bulunmadığı bir alan olarak tanımlamakta ve bu bakımdan medyayı da devletten, siyasi partilerden, baskı gruplarından bağımsız, özerk kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir3.
Liberal çoğulcu yaklaşımlar açısından bakıldığında medya sahipliği bir serbest girişimciliğin sonucu olarak ekonomik ya da kamusal hizmet faaliyet alanıdır. Yani, medyaya kuruluşlarına sahip olanlar, kârlılık gibi ticari amaçlarla ya da kamusal hizmetler gibi sorumluluk alanları doğrultusunda hizmet görme amacını taşımaktadırlar. Liberal demokratik siyasi sistemlerin egemen olduğu ülkelerde, medya kuruluşlarının büyük çoğunluğu özel sektör kuruluşları olarak konumlanmaktadır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 04.07.08, 19:47
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Liberal yaklaşımlar açısından dünya medya aracılığı ile küreselleşmekte, toplumlar, kültürler arasında etkileşim sağlanmakta insanlığın gelişimi devam etmektedir.
İletişim bilimleri açısından ampirik perspektif özellikle 'iki aşamalı akış' (yani, medyanın etkilerinin doğrudan değil kanaat önderleri aracılığı ile geliştiği) modeliyle önem kazanmaya başlamıştır. Doğrusal bir nedensellik ilişkisine dayanana ampirik perspektif bu modelde medyanın insanlar üzerindeki bazı davranışların kaynağı olduğunu ispat için yani bir sebep sonuç ortaya koyma amacı taşımıştır. Ayrıca iletişimin bir gönderici alıcı ilişkisi olarak değerlendirilmesi bu yaklaşımın daha etkin kullanılabileceği anlamında kullanılmıştır. Ampirik araştırma anlayışında ne zaman, nerede, nasıl ve niçin sorularının sorulmaması ise ayrı bir konuyu teşkil etmektedir4.
Ampirik perspektif bu ve benzeri birtakım eleştirileri alsa da iletişim biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle iletişim kitle iletişimi üzerine yaptıkları ampirik perspektifin önemli yöntemlerinden birisi olan içerik analizi çalışmaları ile Paul Lazarsfeld, Bernad Berelson, Harold Lasswell iletişim bilimine kayda değer katkılarda bulunmuşlardır5.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 04.07.08, 19:48
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Eleştirel Yaklaşımlara Göre Medya
Eleştirel yaklaşımlar bağlamında yaklaşıldığında medya, toplumsal, siyasal, ekonomik, iktidar odaklarının ve elitlerin, kendi kurdukları mevcut sistemin devamlığını sağlayacak, statükoyu koruyacak, toplumu dönüştürecek en önemli araçlardan biridir6. Bu yönüyle medya, devletin ya da iktidar odaklarının ***8220;ideolojik aygıtları***8221; arasında yer almaktadır7. Söz konusu yaklaşım dikkate alındığında, devlet tekeli altında bulunduğu ülkelerde sansür ya da tekelci bir denetim mekanizması sonucu olarak medya seçkin sınıfların egemenliğine hizmet verdiği hizmet açıkça gözlenmektedir. Ancak, medyanın
daha çok özel sektör kuruluşları olarak varlık gösterdiği, sansürün kurumsallaşmadığı ülkelerde ise medya aracılığı ile yürütülen propagandayı açıkça gözleyebilmek zorlaşmaktadır. Böylesi durumlarda medya her ne kadar iktidardan kaynaklanan sorunları dile getiriyor görünerek, bireysel özgürlükleri ve toplumsal çıkarları savunduğu bir imaj çizmesine karşın eleştirilerin sınırlı olması, kaynak dağılımının eşitsiz olması medya işleyişini etkilemektedir. Bu süreç eleştirel yaklaşımlar bakış açısıyla ***8220;propaganda modeli***8221; bağlamında değerlendirilmektedir8.
Bu yaklaşıma göre medya kültürü popülerleştirerek, yozlaştırmaktadır. Medya içeriği haberdar etmek üzere değil yönlendirmek üzere kurgulanmaktadır. Bu nedenle eleştirel yaklaşımlar açısından değerlendirildiğinde medyada gözlenen içerik ile toplumsal ya da kamusal gerçeklik farklıdır. Medya bu gerçeklikleri olduğu gibi yansıtma eğilimi yoktur. Medya sonuç olarak, Bireyleri toplumsal gerçekliklerden uzaklaştırmakta, en ciddi sosyal sorunları magazin konuları arasında sıradan hale getirmektedir. Bireyleri, toplumsal yapıları ve kamusal oluşumları ayrıştırarak, kitleselleştirmekte ve toplumsal hayatı tehlikeye sokmaktadır. Böylelikle, yöneten yönetilen ilişkisinde liberal çoğulcu yaklaşımlarda olduğu gibi medya toplumsal çıkarlara değil iktidar odaklarının çıkarlarına hizmet etmektedir.
Eleştirel yaklaşımlar açısından değerlendirildiğinde medya siyasi iktidarın ya da belirli güç odaklarının politikalarına, eylemlerine toplumsal rıza kazandırma amacına hizmet eder. Bu süreci Türkiye***8217;de inceleyen bazı araştırmaların sonuçlarına göre de, medya haber ve bilgileriyle gündemi manipüle eder, mevcut kriz ve bunalımları yaygınlaştırır, bireyleri siyasetten uzaklaştırır, bilgilenmeye engel olur, mevcut sorunları normal ve sıradan olaylar olarak sunar, insanların umudunu yönlendirir, iktidarları alternatifsiz hale getirmeye çalışır ve sivil-toplumsal itaatsizliğe engel olur 9.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 04.07.08, 19:51
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Medyaya Anadamar (Ampirik) ve Eleştirel Yaklaşımlar

Eleştirel yaklaşımlara göre uluslararası iletişim kanalları ve medya dünya ölçeğinde baskın kültürleri daha yaygın hale getirerek alt kültürleri yok etmekte ve emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedir.
Eleştirel yaklaşımların söylemiyle yürütülen iletişim araştırmalarında iletişim toplumsal bir süreç olarak ele alınmıştır. Kitle iletişim araçları üzerine yapılan incelemelerde kurum tek başına bir sistem olarak değil genel toplumsal sistemin bir parçası olarak değerlendirilerek yaklaşılmıştır. Bu bakımdan araştırma yapı, örgüt, toplumsal bileşenler, tarihi süreçleri dikkate almaktadır. Aynı zamanda eleştirel yaklaşımlara göre yürütülen araştırmalar alanda ortaya konulan temel varsayımları sorgulamakta ve konuya dair alternatif düzenleme yaklaşımları da önermektedir10.
Eleştirel yaklaşımların önemli temsilcilerine göre ampirik perspektif, katı ampirik bir kuram çerçevesinde kendi açısından değişebilir sosyal davranışlar arasındaki ilişkiler olarak tanımlanabilecek bağlantıları tartışmaktadır. Ampirik perspektif, analitik veya ampirik uygulamalar için kullanılan varsayımsal bir bağlam kurulmak amacıyla kullanılabilir hesaplama basitleştirilmiş varsayımlar üzerinde durmaktadır. İkinci olarak; ampirik işlemler yalnızca kendi tanımladıkları bir deneyim biçimine ve sadece fiziksel davranışın, yaratılmış bir alanda, yeniden üretilebilir koşullarda, gerektiğinde değiştirilebilir, öznelerce düzenlenen denetimli bir gözlemle yürütülmektedir. Öte yandan, ampirik perspektif genelleştirmecidir, bağımlıdır, ilkesel olarak birbirleriyle aynıdırlar. Ampirik perspektifle kurulan hipotezler tahminlere izin verirler ve bu yüzden amaçlar önceden verildiği sürece hedefe giden yolun istendiği gibi tanımlanması bilimsel olarak önemli bir soruna işaret etmektedir11. Bütün bu tartışmalar iletişim bilimleri açısından medya alanında yapılacak ampirik araştırmalar için de geçerli görülmektedir.
kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf OgretmenElKitabi.pdf (824,8 KB (Kilobyte), 59x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
(ampirik), anadamar, eleştirel, medyaya, yaklaşımlar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:11 .