Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Halkla İlişkiler ve Tanıtım > İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım hakkinda İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi ile ilgili bilgiler


İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama Geçmişin yüz yüze iletişim sürecine dayalı yerel pazarlama etkinlikleri küreselleşen dünya ile birlikte büyük bir

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Like Tree6Likes
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 26.09.09, 10:50
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi

İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Geçmişin yüz yüze iletişim sürecine dayalı yerel pazarlama etkinlikleri küreselleşen dünya ile birlikte büyük bir değişim süreci yaşamıştır. Birçok kuruluş pazar paylarını artırmanın yolu ola¬rak dış ticarete yönelmiş; farklı ülkelere, bölgelere ürünlerini satmanın yollarını aramışlardır. Fakat farklı kültür ve etnik yapıdaki insanların ticaret için bile olsa birbirleriyle iletişime geçmesi beraberinde bazı zorlukları getirmiştir. Bunların en başında kültürel farklılıklar bulunmaktadır. Kimi zaman bu kültürel farklılıklar verilmek istenen olumlu mesajların yanlış algılanmasına ve pazarın kaybedilmesine sebep olmuştur. Ülkeler ve toplumlar arasındaki bu kültürel farklılıkların bilinip öğrenilmesinde, stratejilerin, mesajların buna göre oluşturulmasında iletişim araç ve tek¬nolojileri her zaman ilk yardım görevi görmüşlerdir. Son dönemde üçüncü bin yılın iletişim aracı olarak görülen internet özellikle uluslararası pazarlamada büyük bir kullanım alanı oluşturmuş-tur. İnternet hızı ve maliyeti ile hem eski iletişim araçlarının yerini almakta, hem de uluslararası pazarlamada kültürel farklılıkların aşılabilmesini sağlamaktadır.
documentation-egg.jpg
INTERNET***8217;S ROLE AND AFFECT OF RESOLUTION OF CULTURAL DIFFERANTITON IN INTERNATIONAL MARKETING: A STUDY ON THE EXPORT FIRMS IN KONYA
There has been great changing period in local marketing***8217;s facilities based on face-to-face com-munication together with integrated world. Most of the intuitions dialed with foreign trade in or-der to increase their market sharing and looked for a way to sale their product. However, commu-nicating activities among people with different cultures and ethnicity had led to some difficulties even if they had only trade relations. The most important of them is cultural differentiations. Sometimes these different cultures caused to market loosing due to the incorrect understanding of positive message belonging to communication tools. Communication tolls and technologies have been always used as first-aid tool to resolve these incorrect understandings due to the cultural differentiations. In last years, Internet has been used as three-millennium tool largely in interna-tional marketing. The Internet has been replaced the function of old communication for their pace and cost and also used for solving the cultural differentiations in international market.

Süleyman Karaçor
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 26.09.09, 10:52
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası pazarlama faaliyetleri küçülen dünyada sınırları adeta ortadan kaldırmıştır. Günümüzde artık, pazarlamanın gerçekleştiri-leceği ülkenin ne ideolojik durumuna ne de yönetimine bakılmaktadır. Bu sebeple; ulusla-rarası pazarlama çalışmalarını sürdüren bir firma için pazarlama planlarını oluştururken dikkate alacağı en önemli unsur, bu planların hedef ülke pazarlarının temel özelliklerini kapsayacak karakterde olmasıdır. Dolayısıyla saptanacak planın ülke pazarlarında yürütüle¬cek pazarlama faaliyetlerini kesintiye uğratma-yacak ve söz konusu pazarlarda maksimum firma etkinliğini sağlayacak karakterde olması gerekmektedir. Dolayısıyla ülke pazarlarının, bu pazarların geneli itibariyle ortak özellik ya da standart karakterlerini simgeleyen noktaların bir araya getirilerek firma yapısı içerisinde değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluktur.
Çünkü küreselleşme olgusunun en yoğun ola¬rak yaşandığı alanlardan birisi uluslararası pazarlama olmaktadır. Bu sebeple her alanda olduğu gibi ticari işletmeler de dünyada en hızlı değişen ve gelişen iletişim olgusuna ayak uydurmak zorundadırlar.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 26.09.09, 10:53
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

ULUSLARARASI PAZARLAMADA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Uluslararası pazarlamanın en güç yönü pazar¬lama yapılacak olan ülke ile çeşitli kültürel ayrılıkların bulunmasıdır. Pazarlama girişimin¬de bulunurken her ülkede farklı davranış tarzla¬rının olduğu göz önünde bulundurulmak zo-rundadır. Örneğin Güney Amerikalılar görüş-melerin yüz yüze yapılmasını tercih ederlerken, Amerika Birleşik Devletleri iş adamları bu konuda olaya biraz daha temkinli ve soğuk yaklaşmaktadırlar (Kotler 1984: 566). Bu se¬beple uluslararası pazarlama girişiminde bulu¬nacak işletmeler pazarlama stratejilerini tek bir yapı üzerine oturtmaktan çok, değişik kültürle¬re, topluluklara ve değişik inanç yapılarına göre oluşturmak zorundadırlar (Oktav 1986: 161). Çünkü, işletmeler dışsatım gerçekleştir-mede esas olarak doğru iletişim araçlarından yararlanıp, uluslararası talepleri karşılayabildi-ği derecede başarıya ulaşabileceklerdir. Öyle ki günümüz çağdaş insan tipinin kitle iletişimine katılması zorunluluk gibi gözükmektedir (Oskay 1993: 335). Çünkü, yeryüzünde bir yerden başka bir yere gitmek veya bir malı nakletmek her geçen gün daha da yüksek mali¬yetlere sebep olmaktadır. Buna karşılık veri iletişiminin maliyetleri her geçen gün düşmek-tedir. Bu durumda işletmelerin faaliyetleri ile ilgili olarak karar verebilmeleri için yöneticile¬rini dünyanın uzak köşelerine göndermeleri yerine, kitle iletişim araçlarını kullanmaları daha düşük maliyet getirmektedir (Turam 1994: 61). Çünkü, küreselleşen dünyada sahip¬lik örgütlenme ve iş yapma bakımlarından gittikçe uluslararasılaşan bir dünya pazarı o¬luşmaktadır.
Bu oluşumda en önemli rolü iletişim teknolojisi oynamaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarının toplumsallaştırma, eğlendirme, siyasallaştırma ve bilgilendirme işlevlerinin yanında ekonomik işlevleri de bulunmaktadır. Kitle iletişim araç¬ları sayesinde mal-para akışı hızlanmakta ve piyasalara canlılık gelmektedir (Gökçe 2003:179). Kitle iletişim araçlarının gelişimi iletişim teknolojilerinin gelişimi ile gerçekleşmiştir. Uluslararası bilgi akımı; pazarlama, kapitalin el değişimi, kısa zamanda iş yapma ve iletişimde bulunma gereği, firmalar arası bağ, telekomü¬nikasyon, bilgisayarlar arasındaki bağ ve bu bağı hızlandıran dijital iletişim olmaksızın büyük engellerle karşılaşılacağı da aşikar gö¬zükmektedir (Erdoğan 1995: 75). Bu amaçla özellikle kalkınmış ülkelerdeki işletmeler ileti¬şimden çok yüksek derecede faydalanmakta-dırlar. Küreselleşme, işletmelerin sadece üretim ve yönetim açısından değişimine yol açmayıp pazarlama alanında da yeni açılımlara sebep olmaktadır.
Küreselleşme olgusunun en yoğun olarak ya¬şandığı alan ise uluslararası faaliyette bulunan firmalar arasında olmaktadır. Küreselleşen dünyada iletişim teknolojileri de hızlı bir deği¬şim ve gelişim göstermektedir. İletişim alanın-daki gelişmelerle birlikte topluma sunulan enformasyon hacmi ve akışı her geçen gün daha da büyümekte ve bu büyüme sonucu insanlar arasında karşılıklı etkileşim artmakta-dır (Bektaş 2005: 53). Bu süreç posta yolu ile iletişimden internet temelli iletişime doğru hızla değişmektedir. İnternet temelli e-ticaret doğal olarak gelecekte günümüzdekine göre küresel ticarette beklenen devrimi yaratacaktır. Bu devrim görsel olarak bu büyük küresel ağın içinde bulunan her firma için sayısız fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Günümüzde bile bu küresel e-ticaret, iletişim ağları, elektronik aktarımlar vb. göstermektedir ki, küresel ticaretin yolu sadece doğru teknolojik donanım ve yazılımın bulunmasından geçmektedir. İşletmeler açısın-dan uzaklık ve maliyet sorununu çözmek için yapılması gereken sadece doğru iletişim ağları-nı ve destek zincirlerini kullanmaktır.

ULUSLARARASI PAZARLAMADA KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ROLÜ
Küreselleşen dünyada kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yoğun olarak kullanımı ile yeryü¬zünde ticari alanda sınırların adeta ortadan kalktığı ifade edilse de, insanlar arasında iliş-kilerin arttığı bir ortamda özellikle kültürel farklılıkların düşünülmesi gerekmektedir. Çün¬kü kültür bütün insanlarda davranışları etkile¬yen en önemli unsurlardan biri konumundadır. Kültürel öğeleri göz ardı eden hiçbir model günümüz sosyal, ekonomik ve siyasi süreçleri açıklama şansına sahip olamayacaktır (Bağlı ve Özensel 2005: 86). Kültür içgüdüsel ve kalı-tımsal olmayıp her bireyin daha önceki yaşantı¬sında kazandığı alışkanlıklar ve değerler bütü¬nüdür (Güvenç 1994: 101). Bu durum uluslara-rası pazarlama için de geçerli olup, uluslararası pazarlamada da kültürel etkinlik kendisini göstermektedir.
Bu amaçla, Hofstede kültür üzerinde yaptığı çalışmalarda kültürel çeşitliliğin uluslararası pazarlamadaki etkisini ortaya koymaya çalış-mıştır. Çalışma 4 temel boyutta ele alınmakta-dır (Rosenbloom ve Larsen 2003: 309). Bunlar; bireycilik ve kolektivizm, büyük ve küçük güç farkı, güçlü ve zayıf arasındaki belirsiz kaçın-ma, maçoluk ve feministlik, sonradan eklenen bir beşinci boyut ise uzun ve kısa dönemli yönlendirmedir. Kültür ile ilgili diğer bir araş-tırma Trompenaars ve Hampden-Turner tara¬fından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ulusla-rarası faaliyette bulunan 100***8217;den fazla işletme-nin yöneticilerinin yaşadığı 50.000 olay üze¬rinde inceleme yapılmıştır. Trompenaars ve Hampden-Turner araştırmasında ortaya çıkan sonuç şudur: Kültürler kendi aralarında yalnız-ca bir takım sorunlara kendilerine uygun spesi¬fik çözüm yollarını göstermekle birbirlerinden farklılaşmaktadır (Rosenbloom ve Larsen 2003: 309).
Yukarıdaki yaklaşımlar daha çok idari, stratejik ve taktik girişimlere yakınlık göstermektedir¬ler. Bu çalışma ise iletişim kanallarıyla ilgili bir araştırma olması sebebiyle kültür antropolojisti Hall***8217;un geliştirmiş olduğu yaklaşım çerçeve¬sinde şekillendirilmiştir. Çünkü Hall, ***8220;kültürü bir iletişim***8221; olarak tanımlamaktadır (Rosenbloom ve Larsen 2003: 310). Günümüz¬de uluslararası pazarlama esas olarak iletişim üzerine kurulu olmasından dolayı kültür etkisi uluslararası pazarlamada da kendisini hisset¬tirmektedir. Kültürel ve sosyal benzerlikler ya da farklılıklar uluslararası pazarlamada önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü başarılı bir pazar-lamacı teknik konulara olduğu kadar pazarla¬manın gerçekleştirileceği karşı tarafın kültürel değerlerine karşı da duyarlı olmalıdır. Bu a¬maçla kültürel koşulların analizi ve buna bağlı olarak pazarlama stratejilerinde yapılacak u¬yarlamalar çalışmaların ve uygulamaların başa¬rılı olmasına katkıda bulunacaktır (Otay 2001: 103). Kültürler arası iletişimde bulunabilmede en önemli unsurlar, bilgi, iletişim yetisi ve amaca ulaşabilmede gösterilen sabır gibi ko¬nular olmaktadır. Etkili bir kültürler arası ileti¬şimde etki ve davranış adaptasyonu uyumu da önemlidir. Kültürler arası iletişimde en önemli zorluk önyargılardan arındırılamamış bir dü¬şünce yapısının kurulan iletişime hakim olma-sından kaynaklanmaktadır. Farklı dilsel ve etnik yapıya sahip toplumlar arasında tama¬mında olmasa bile çoğunda kültürler arası iletişim engelleri hissedilmektedir (Rodgers ve McGovern 2002: 611). Eğer birisi diğer kültür ile etkin bir şekilde iletişim kurmak istiyorsa, yapması gereken, mesajı doğru bir şekilde çözümlemesi gerekmektedir. Bir şifre çözüm¬leme aşaması olmadığı durumlarda ise, iki farklı kültürün insanları aynı mesajı bazı nok¬taları ihmal ederek veya daha fazla önem göste¬rerek farklı bir şekilde algılayabilmeleri gibi bir sorun kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında, kültürel farklılıktan dolayı, birisi mesajı ***8220;duyma***8221; veya ***8220;görme***8221; yoluyla aldığında bile farklı algılayış gösterebilir. Gön¬derici ile alıcının mesajları kendi deneyimleri¬nin bir ürünü olup, gönderici kendi kültürel çevresini aktarırken, alıcı ise kendi kültürel çevresine göre algılamaktadır. Eğer iki kişi arasındaki ilişkide deneyim ve referans ne kadar uzaksa aralarındaki iletişim o kadar zor¬laşmaktadır.
Kültürlerarası iletişimin temel esası; ***8220;verilen mesaj, çoğu kez alınan mesaj değildir***8221; öner¬mesini kapsaması olmaktadır. Bunun diğer kültürlerin tanınmadığından dolayı ortaya çıkan bir durum olduğu kabul edilse de bu sorunu çözmemektedir. Doğal olarak karşı bir kültür¬den olan insanlarla kurulan iletişimde kullanı-lan mesajlar, sanki kendi kültüründeki insanlar tarafından algılanıyormuş gibi düşünülür. Di-ğer kültürden birinin davranışını yorumlamanın anlamı ya da sonuçlarının anlamı; bu davranışı iyi-kötü olarak değerlendirmek, bu yönde bir yargıda bulunmak arasında; genellikle bunu kimin yorumladığına bağlı olarak duygusal içerik bulunmaktadır. Sorun; diğer kültürün tanınmadığı ve bu nedenle bu kültürden birinin davranışını, bu davranışın kendi kültüründe ne anlama geldiğini yorumladığı zaman başla-maktadır (Groff 2002: 702-705).
Hall***8217;in teorisine göre iletişimde gizli şifreleri anlamak için değişik ülkelerin kültürlerinin iki gruba ayrılması gerekmektedir (Rosenbloom ve Larsen 2003: 310). Bunlar; düşük durum ve yüksek durum olmaktadır. Hall***8217;in kültürler arasında düşük durum ve yüksek durum ayrılı-ğı, iletişimdeki gizli kodları anlamaya yardım etmek için farklı ülkelerin kültürlerini temelde iki kategori içerisinde gruplandırması ile en anlaşılır seviyeye indirgenebilir. Hall***8217;in kura¬mına göre düşük durum kültürlerinde, gönderi¬ci ve alıcı arasında seyreden bilginin çoğu mesajın kendisindedir. Bu sebeple böyle du¬rumda mesaj açık ve detaylandırılmış olmalı-dır. Çünkü yalnızca mesajın içerdiği bilgi önem arz etmektedir. Diğer yandan yüksek durum kültüründe mesajın kendisi daha açık olup detaylı bilgi barındırmaktadır (Rosenbloom ve Larsen 2003: 311). Sonuç olarak insan faktörü ve kişisel ilişkiler yüksek durum kültüründe daha fazla rol oynamaktadır.
Uluslararası iletişimin sosyo-kültürel boyutuna ilişkin olarak pazarlama araştırmacıları tarafın-dan sürekli araştırmalar yapılmakta ve kültür ile iletişim arasındaki bağlantı incelenerek, iletişimin pazarlama kanallarının en önemli etkenlerinden biri olduğu ortaya konulmakta-dır. Bu amaçla söz konusu çalışmada kültürler arasındaki farklılıkların uluslararası pazarla¬mada ne ölçüde iletişim kanallarını etkilediği, hangi iletişim kanallarının kültürel fark ve unsurları aşmada tercih edildiği, en çok kulla¬nılan iletişim araçlarının ne olduğu sorusuna Konya***8217;da yapılan bir çalışmayla yanıt aranma¬ya çalışılmaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 26.09.09, 10:56
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

KONYA***8217;DAKİ İHRACATÇI FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Uluslararası pazarlamada düşük durum veya yüksek durum kendisine benzer diğer düşük durum veya yüksek durum ile ticari ilişki kuru¬yorsa aralarındaki farklılık çok az olacak ve bu yüzden iletişimde fazla sorun çıkmayacaktır. Ancak her zaman böyle olmamakta, zaman zaman uluslararası ticarette düşük durum ile yüksek durum kültürlerinin iletişim kurması uluslararası pazarlamada çok rastlanılan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumda kültürel farklılıkların fazla olması uluslararası pazarlamada iletişim akışını etkile¬yebilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki; u-luslararası ticaret gerçekleştiren iki ayrı ülke kuruluşu bu kültürel farklılıkların ticaretlerini ve karlarını olumsuz etkileyebilecek bir faktör olarak rol oynamaması için önlemler almalıdır. Sonuçta iletişime geçen duygusal iki farklı toplum üyesi değil, para kazanma temelli bir iletişim kuran iki ticari kuruluştur. Bu kuru¬luşlar kültürel farklılıkları ortadan kaldırarak aynı zamanda en ucuz iletişim yolunu bulmalı-dırlar. Böylelikle ulusal boyutta ticarette internetin kullanılması yalnızca kültürel farklı-lığı en alt düzeye indirmekle kalmayıp makro ekonomik alanda da çok yüksek oranda bir avantaj sağlayacaktır. Dünya ekonomisi açısın-dan internet genel ulaştırma maliyetlerini düşü-rerek karlılık oranlarını artıracaktır. Her iki tarafta kârları maksimize edebilmek için ileti¬şim yollarının en hızlı, en sorunsuz, en kolay, en ucuz ve kültürel farklılıklardan en arınmış şeklini seçme eğilimindedirler. Yüz yüze ileti¬şim gibi zaman, para ve emek isteyen, kültürel farklılıkların yemek seçiminden saygı davra¬nışlarına varıncaya kadar sorun oluşturabilece-ği teknikler en son ve istenmeyen iletişim ça-bası olarak yer almaktadır. Dolayısıyla kültürel farklılıklar ve uluslararası pazarlamada kulla¬nılan iletişim kanalları arasındaki potansiyel ilişki hakkında aşağıdaki hipotezler ileri sürü¬lebilir:
1. İnternet, uluslararası pazarlamada kültürel farlılıkların etkisini en aza indiren bir iletişim aracıdır.
2. Geleneksel iletişim araçları kullanımı azal¬makta ve ancak çok gerekli olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

METODOLOJİ
Uluslara arası pazarlamada firmaların kullan-dıkları iletişim araçlarını ortaya koyabilmek amacıyla Konya***8217;da ihracat yapan firmalar üzerinde posta yolu ile bir anket çalışması yapılmıştır. Konya***8217;da dikkate alınmayacak ölçekte çok küçük tutarlarda ihracat yapan ihracatçı firmaların yanı sıra ciddi ölçekte ihra¬cat yapan firmalarda bulunmaktadır. Bu amaçla Konya Ticaret Odası düzenli aralıklarla Kon-ya***8217;daki ihracat yapan firmalara ilişkin ödül törenleri düzenlenmektedir. Çalışmada araştır-ma yapılan örneklem de buna uygun bir yakla-şımla seçilmiştir. Bu sebeple çalışmada Konya Ticaret Odasının belli yıllarda döviz sağlama bildirimine göre altın, gümüş ve bronz madalya alan firmalar örneklemi oluşturmaktadır (KTO 2002: 55-67; KTO 2004:40-47).
Bu durumda Konya Ticaret Odası***8217;nın 2002 yılı döviz sağlama bildirimine göre en yüksek bil¬dirimi gerçekleştiren 58 firma ve 2004 yılı döviz sağlama bildirimine göre en yüksek bil¬dirimi gerçekleştiren 67 firma olmak üzere toplam 125 firma örneklem olarak alınarak bu firmalara posta yolu ile anket gönderilmiştir. 125 firmadan 83***8217;ü gönderilen anketleri doldu¬rarak postaya geri vermişlerdir. Geri gelen anketlerden 2 adedi firma yetkilisi tarafından yetersiz ve istenilenin dışında doldurulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca posta yolu ile gönderilen anketlerden 18 adedi firmanın çeşitli sebeplerden dolayı adreste bulunamamasından dolayı iade olarak geri gelmiştir. 24 firmadan ise yanıt alınamamıştır. Dolayısıyla değerlendirmeye 81 adet anket alınmıştır.
Çalışmada firmaların ihracat yapmak istediği ya da ihracat yaptığı ülkelerdeki firmalar ile iletişim kurarlarken hangi iletişim araç ya da yöntemleri kullandıkları sorulmaktadır. Ayrıca ülkeleri kültürel olarak kendilerine yakın bulup bulmadıkları ve siyasi olarak Türkiye***8217;ye ya¬kınlıkları sorulmaktadır. Veriler SPSS progra¬mının 11.5 versiyonunda değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 26.09.09, 11:00
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

BULGULAR
Araştırmaya katılan firmaların büyük çoğunlu-ğunun ihracat açısından çok eskiye dayanma¬yan bir geçmişi olduğu görülmektedir. Çünkü katılımcı firmaların sadece yüzde 8.6***8217;sının 10 yıldan daha fazla zamandan beri ihracat yaptığı ortaya çıkmaktadır. Firmaların büyük çoğunlu-ğu 6 ile 10 yıl arasında bir zaman sürecinde ihracat yapmakta olup, yüzde 55.6 oranına rast gelmektedir. 2 ile 5 yıldır ihracat yapan firma¬ların oranı ise yüzde 35.8 seviyesindedir. Buna göre Konya***8217;da uzun yıllardır üretim yapan firmalar bulunmasına karşın, henüz ihracat konusunda firmaların orta vadede bir zaman dilimi süresinde ihracat yaptıkları ortaya çık-maktadır.
Ankete katılan firmalara ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yaptıkları sorulmuş ve en çok ihracat yapılan ülkeler alınmıştır. Daha sonra listelenen bu ülke isimleri, ülke gruplarını açıklayabilmek için bir araya toparlanmıştır. Kendileriyle yaptığımız telefon görüşmelerinde bazı firma yetkilileri, aslında firmaların çok daha fazla ve değişik ülkelere ihracat yaptıkla-rını, ancak ankette tamamını yazmadıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda verilen ülke isimle¬rine göre ülke gruplandırılmaları oluşturul-maktadır.
Avrupa ülkeleri: Almanya, İrlanda, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, Polonya, İtalya, Da¬nimarka, Finlandiya, Avusturya.
Amerika: A.B.D.
Kuzey Afrika Ülkeleri: Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Sudan, Libya.
Ortadoğu Ülkeleri: İran, Yemen Kuveyt, Suri¬ye, Irak, Arabistan,Ürdün, Lübnan ve Afga¬nistan
Doğu Avrupa Ülkeleri: Bosna Hersek, Bulga¬ristan, Arnavutluk, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya .
Güney Afrika Ülkeleri: Somali, Angola, Zambia, Kenya, Nijerya, Somali.
Türk Cumhuriyetleri: Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Rusya ve Komşu Ülkeleri: Rusya, Ukrayna, Litvenya.
Uzakdoğu Ülkeleri: Kore, Nepal, Singapur.
Yapılan anket sonuçlarına göre firmaların ü¬rünlerini tanıtırken, uluslararası pazarda internet başta olmak üzere fuarlar, broşür ve kitapçıklar ile dış ticaret uzmanlarından yarar-landıkları ortaya çıkmaktadır. Firmaların ürün tanıtımında yüzde 41.2 ile internet en fazla kullanılırken, bunu sırasıyla yüzde 26.8 ile fuarlar, yüzde 23.7 ile kitapçık ve broşürler ve yüzde 8.3 ile dış ticaret uzmanlarından yarar¬lanma izlemektedir. Ayrıca 81 firmadan yüzde 65.4***8217;ü dış ticaret uzmanı istihdam ederken, yüzde 34.6***8217;sı bünyesinde dış ticaret uzmanına yer vermemektedir.
Bazı firma yetkilileri anket ellerine ulaştığında ankette yer verilmemesine karşın ihracat yapı-lan ürün tanıtımı için yabancı ülkelerde gazete ve dergilere reklam da verdiklerini ifade et-mişlerdir. Anketin posta yoluyla yapılan bir anket olması ve soru sayısının fazla olmasının yanıtlama oranını düşüreceği endişesi bu soru¬ya yer verilmemesinin en temel nedenlerinden olmaktadır. Ancak bu sorunun bundan sonra yapılacak benzer bir araştırmada sorulması gerekliliği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Firmalar ilk iletişim kurarken ağırlıklı olarak interneti kullanmaktadırlar. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilk iletişim kurulmasında internet kullanımı diğerlerine göre açık ara önde bulunmakta olup, internet yüzde 74.5 ile ilk sırayı alırken, yüzde 13.2 ile telefon, yüzde 11 ile faks iletişimi ve yüzde 1.9 ile dış ticaret uzmanının son sırayı aldığı görülmektedir. Ticari ilişki bağlamında daha sonraki aşama¬larda kullanılan iletişim araçlarına bakıldığında ise, gerek telefon gerekse faks gibi iletişim araçlarının kullanımının artmasına karşın internet ile iletişim ağırlığını korumaktadır. Mektup ile iletişim ise her iki aşamada da hiç kullanılmamaktadır.
Araştırmada Tablo 6***8217;da ülke grupları ile ileti¬şim kurarken hangisi ile kültürel yakınlık his¬sedip hissetmediklerine ilişkin soruya Kon¬ya***8217;dan ihracat yapan firmalar arasında en yük¬sek oran yüzde 94.4 ile Türk Cumhuriyetleri çıkmış, bunu yüzde 87 ile Ortadoğu ülkeleri takip ederken dini nedenlerden dolayı olsa gerek Kuzey Afrika ülkeleri yüzde 70 ile üçün¬cü sırayı almakta, tarihsel bağıntı açısından yüzde 67.6 ile eski bir coğrafi bölümlendirme kavramına göre Doğu Avrupa ülkeleri beşinci sırayı takip etmektedir. Konya***8217;dan ihracat yapanlar Avrupa***8217;ya yüzde 44.4 oranında bir yakınlık hissederlerken bu oran Amerika için en son sırada gerçekleşmekte ve oran yüzde 25 seviyesinde çıkmaktadır.Burada Tablo 4-5-6 esas alınarak yukarıda öne sürülen hipotezler test edilebilir. İnternet, u-luslararası pazarlamada kültürel farlılıkların etkisini en aza indiren bir iletişim aracıdır hi¬potezi doğrulanmaktadır. Uluslararası pazarlamada internet kullanımı hem ilk ticari ilişki kurulurken, hem de daha sonraki aşamalarda diğer iletişim araçlarına göre oldukça yüksek çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinde iletişimin başlangıcında internet kullanımı yüzde 97.8 iken daha sonraki aşamalarda yüzde 93.5 ora¬nında gerçekleşmektedir. Amerika için ise başlangıçta yüzde 91.7 olan internet kullanımı daha sonraki aşamalarda da aynı kalmakta, kültürel olarak uzak çıkan Uzakdoğu ülkelerin¬de de başlangıç değeri yüzde 96.2 iken, sonraki aşamada yüksek olup bu oran ancak yüzde 88.5 seviyesine düşmektedir.
Tablo 6***8217;ya göre kültürel olarak uzak algılanan Güney Afrika ülkelerinde başlangıçta internet kullanım oranı yüzde 83.3 iken, daha sonraki iletişimlerde yüzde 58.3 seviyesine düşmekte-dir. Tablo 6 incelendiğinde kültürel olarak yakın görülen başlıca ülkelerden Türk Cumhu¬riyetleri, Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika ül¬keleri ve kısmen Doğu Avrupa ülkelerinde internet kullanımı azalmasına karşın başlan-gıçta olduğu gibi daha sonra bu oran yüksek çıkmakta ve azalan oran telefon ve faks iletişi¬mine dönüşmektedir. Örneğin kültürel yakınlık açısından yüzde 94.4 değeri gibi yüksek bir oranda yakın görülen Türk Cumhuriyetlerinde ilk iletişim kurulmasında internet yüzde 73.3 çıkarken daha sonra bu oranın yüzde 50.7 sevi¬yesine düştüğü, telefon ile iletişimin yüzde 44 ve faks iletişiminin yüzde 5.3 seviyesine çıktığı görülmektedir. Ortadoğu ülkeleri için de benzer bir sonuç çıkarak ilk internet kullanımının yüzde 58.1 oranından yüzde 17.6 oranına düş-tüğü, telefon ile iletişimin yüzde 36.5 den yüz¬de 70.3 ve faks iletişiminin yüzde 5.4 den yüz¬de 12.1 oranına yükseldiği görülmektedir. Ticari ilişkilerde kültürel yakınlık hissedilen ülkelerde internet kullanımında değişiklikler olduğu görülse de internetin her durumda üstün konumda bulunduğu görülmektedir.
Tablo 4,5,6 bulguları ikinci hipotezi de des¬teklemektedir. Telefon, faks v.b. gibi gelenek¬sel iletişim araçlarının kullanımı azalmakta ve ancak gerekli olduğunda kullanılmaktadır. Tablo 6***8217;da firmaların kültürel yakınlık hisset¬mediği ülkeler arasında Amerika yüzde 75, Avrupa ülkeleri yüzde 55.5, Güney Afrika ülkeleri yüzde 57, Uzakdoğu ülkeleri yüzde 56.5 ve Rusya ve komşuları yüzde 51 olmasına karşın bu ülkelerden özellikle Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile ticari amaçla iletişim kurarken hem ilk iletişim anında tablo 4 ve hem de daha sonraki aşamalarda tablo 5***8217;e göre ağırlıklı olarak telefonun kullanılmadığı internetin kullanıldığı görülmektedir. Tablo 4***8217;e göre Avrupa ülkeleri ile iletişim kurarken tele¬fon yüzde 2.2 oranında bir ağırlığa sahipken, bu oran Amerika söz konusu olduğunda telefon kullanılmamaktadır. Amerika ile iletişimde genel olarak internetin kullanıldığı ortaya çık-maktadır. Yalnız burada özellikle Amerika***8217;ya ihracat yapan firma sayısı oldukça az olup sadece 12 firma bu şıkkı yanıtlamışlardır. Öte yandan tablo 6***8217;ya göre kültürel yakınlık hisse¬dilen ülkelerle iletişimde telefon kullanımı fazla çıkmaktadır. Türki Cumhuriyetleri yüzde 94.4 ile başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri yüzde 87, Kuzey Afrika Ülkeleri yüzde 70 ile kültürel yakınlık hissedilen ülkeler arasında sayılmaktadır. Bu ülkelerle iletişimde ise internete kullanımı daha fazla olmasına karşın telefon kullanımı kültürel yakınlık hissedilme¬yen ülkelere oranla oldukça fazla çıkmaktadır. Örneğin, Türki Cumhuriyetleri ile iletişimde telefon ilk başta yüzde 24 oranında iken bu oran daha sonraki aşamalarda yüzde 44***8217;e çık-maktadır. Ortadoğu ülkeleri ile başta yüzde
36.4 iken daha sonraki aşamalarda yüzde 70 lere kadar çıkmaktadır. Çalışma her ne kadar kültürel farklılık ile iletişim kanalları kullanı-mını ölçme amacıyla yapılsa da, internet kulla¬nımının yüksek çıkmasının ekonomik sebep¬lerden de kaynaklanabileceği göz ardı edilme¬mesi gereken önemli bir yaklaşım olmaktadır.
Hipotez geleneksel iletişim aracı olan faks kullanımı açısından test edildiğinde yakınlık hissedilmeyen ülkelerin hepsinde farklılık arz ettiği görülmektedir. Avrupa ülkelerinde faks kullanımı ilk başta hiç bulunmazken daha son¬raki iletişimde yüzde 2.2, Amerika***8217;da her iki aşamada da yüzde 8.3, Güney Afrika***8217;da yüzde 4.2***8217;den yüzde 12.5, Rusya ve komşularında hiç rastlanmamakta, Uzakdoğu ülkelerinde yüzde 3.8***8217;den yüzde 11.5 oranına çıkmaktadır. Faks kullanımının kültürel yakınlık hissedilen ülke¬lerde değişimi ise Türk Cumhuriyetleri için yüzde 2.7***8217;den yüzde 5.3, Ortadoğu ülkeleri için yüzde 5.4 den yüzde 12.1, Doğu Avrupa ülkeleri için ilk başta kullanılmazken daha sonra yüzde 7.4 oranına çıkması ve son olarak Kuzey Afrika ülkeleri için yüzde 9.2 oranından yüzde 6.2 oranına düşmesi çıkan sonuçların araştırmayı desteklemediğini ortaya koymakta-dır. Yazılı iletişim olan mektupla iletişim ise hemen hemen hiç kullanılmamaktadır.Ancak kültürel yakınlık sorusunda Amerika ve Avrupa sonlarda yer alırlarken, Konya***8217;dan ihracat yapan firmaların kendilerine küresel¬leşme olgusu içerisinde bir yer bulmaya çaba-ladıkları görülmektedir. Çünkü tablo 7***8217;de gö¬rüldüğü gibi söz konusu bu firmalardan, siyasi yakınlık açısından Avrupa***8217;yı en yakın görenler en yüksek olup, yüzde 53.1 oranında gerçek¬leşmektedir. Kültürel yakınlık olarak ilk sırada bulunan Türk Cumhuriyetleri ise yüzde 17.3 ile ikinci sırayı almaktadır. Kültürel yakınlığa ilişkin soruda son sırada bulunan Amerika ise yüzde 14.8 ile üçüncü sıraya yerleşmektedir. Kültürel olarak firmalara ikinci sırada yakın çıkan Ortadoğu ülkeleri ise siyasi yakınlık hususunda yüzde 11.1 oranı ile ancak dördüncü sırayı alabilmektedir. Diğer ülke grupları olan Uzakdoğu, Afrika gibi ülke gruplarının hiç birisi Türkiye***8217;ye siyasi olarak yakın görülme¬miştir. Buradan, Konya***8217;dan ihracat yapan firmaların piyasa ekonomisinin gereklerini yerine getirme ve küreselleşen dünyada kendi¬lerine bir yer edinme çabası içerisinde oldukları da görülmektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 26.09.09, 11:03
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Aşmada Rolü ve Etkisi: Konya***8217;daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

SONUÇ
Kültürel farklılık büyükse, uluslararası pazar¬lamada telefon kullanımı azalırken, internet kullanımı artmaktadır. Uluslararası pazarlama¬da kültürel farklılık ile faks kullanımı arasında belirli bir ilişki saptanamazken, yazılı iletişim türü olan mektupla iletişim kullanılmamakta-dır. Bu sonuçlara göre günümüzde uluslararası pazarlamanın başarısı zaman içerisinde internet başta olmak üzere elektronik iletişim kanalları-nın kullanımına daha da sıkı bir şekilde bağlı olacak gözükmektedir. Bu sebeple ticari işlet meler zaman içinde pazarlama faaliyetlerini kişi merkezli bir yapıdan çıkararak özellikle e-ticaret iletişim uygulamalarına ağırlık vermek zorundadırlar. Çünkü günümüzde ürün yada malın bir yerden başka bir yere taşınması mali¬yetlere oldukça fazla bir yük getirmektedir. Uygun bir iletişim, ürün yada malın doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar ulusla-rarası pazarlamada iletişim kanallarının kulla¬nımını kültürel farklılıklar etkilese de, özellikle internet üzerinden ticaretin gelişmesinde kültü¬rel yapı farklılıklarının zaman içerisinde ya tamamen ortadan kalkması yada kültürel fark-lılıkların öneminin kalmamasına sebep olacak-tır.
Çalışma sonucu göstermektedir ki, kültürel farklılık uluslararası pazarlama kanallarında elektronik teknolojinin yaygınlaşmasını engel¬leyecek bir durum olarak görülmemektedir. Araştırmada görüldüğü gibi, telefon veya faks gibi diğer iletişim araçları sadece bazen anlaş-mazlık söz konusu olduğu zaman yöneticilerin sorunu çözmek için başvurdukları birer araç olarak kullanılmaktadırlar. Çünkü zaman içeri¬sinde elektronik iletişim araçlarının yetersiz kalabileceği durumlar da söz konusu olabilece-ğinden, telefon ve faks gibi çok eskimiş gözü¬ken iletişim araçlarının kullanılması yoluna gidilebilecektir. Postayla yapılan anketlerde geri dönüşümün az olması ve kapsamlı sorulara yanıt verilmemesi gibi sebeplerden dolayı bu tip bir soru sorulmamıştır. İleride gerçekleşti-rilecek benzer bir çalışmada, söz konusu bu eksikliği de ortadan kaldıracak kapsamlı bir araştırmanın yapılmasının yararlı olacağı düşü-nülmektedir.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Süleyman Karaçor.pdf (276,6 KB (Kilobyte), 128x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aşmada, etkisi, farklılıkları, kültürel, pazarlamada, rolü, uluslararası, ınternetin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:56 .