Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Gazetecilik > Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını

Gazetecilik hakkinda Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını ile ilgili bilgiler


Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm Gelişen ve değişen teknolojinin doğal sonuçlarından olan internet, hayatın her

Gazetecilik Gazetecilik Bölümü, haber medyasında çalışacak gençlere genel kültür kazandırmayı, iletişim ve kitle iletişimi kuramlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Like Tree9Likes
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.10.09, 17:16
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını

Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

Gelişen ve değişen teknolojinin doğal sonuçlarından olan internet, hayatın her alanında olduğu gibi kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının işlevleri konusunda da doğası gereği kimi yenilikler getirmiştir. Online ya da sanal gazetecilik kavramları da bu yeni kitle iletişim aracı ile birlikte habercilik ve yayıncılık literatürüne giren kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel haber ortamlarının internet haberciliği ile arasındaki farklar ve benzerlikler ile ilgili tespitler, geçiş sürecinde bu iki ortamın birbirinden ne ölçüde faydalandığının ortaya konması bakımından da önem taşımaktadır. Geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçiş sürecinde basın ile ilgili genel olarak yaşanan alışkanlıklar ve sorunlar spor basını açısından da ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte internet haberciliğinin, alternatif spor branşları ve takımları işleme şansına, yer ve zamanına sahipken bu uygulamanın yapılmaması, geleneksel haberciliğin internet haberciliğine geçişinde sadece araç değişimi yapıldığı izlenimi vermektedir. Bu bakımdan medya dönüşümü mü yoksa medya değişimi mi söz konusu olmaktadır sorusu karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde gele¬neksel habercilik, interneti kendi faydasına kullanabilir, aynı şekilde internet haberciliği de kendi içeriğinin çoğunu basılı ortamlardan alabilir gerçeği kabullenilmekte ve aynı uygulamaya spor basınında da rastlanmaktadır.

The internet which itself is a natural outcome of developing and changing technology, has brought novelties in every aspect of life, like the innovations in mass communication and in the function of the mass communication. With this new mass medium, the terms online journalism and virtual journalism have earned their place in news and press literature. The differences and similarities between traditional media and internet journalism are important in indicating how much the latter is owing to the former in the process of transition. The habits and problems that have been experi-enced troughout the process of transition from traditional journalism to internet journalism in general, were valid in the field of sports journalism too. The means and possibilities of internet journalism could fairly enable the coverage of alternative sports branches and teams as well, but the avoidance of this way is suggesting that the whole process of transition might merely consist of a change of the medium. The answer to this question is one of far reaching importance. Today, the internet has widely been accepted as a useful outlet of the traditional media, and likewise, internet journalism may take most of its content from the traditional press, a status quo that is valid for sports journalism too.

Makale Yazarı
Mete Kazaz
Arş. Gör, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg internette_arastirmaci_habercilik_egitimi.JPG (91,0 KB (Kilobyte), 39x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 03.10.09, 17:17
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

GİRİŞ
Var olduğu günden bu yana teknolojik yeni¬likler ve gelişmelerle doğaya egemen olma savaşı veren insanoğlu sürekli keşfetme ve üretme uğraşı içinde olmuştur. Bu çabanın bir sonucu olan teknolojinin gün geçtikçe değişim ve gelişim göstermesi de insanoğlunun tüm yaşamı üzerinde etkili olmuştur. Söz konusu edilen etki, özellikle bilgi alışverişinde hem nitelik hem de süreç olarak kendini göstermiş-tir.
Yeni medyalar arasında kullanımı giderek yaygınlaşan araç internettir. Dünyanın her yerinden ve her kesimden kullanıcısı bulun-maktadır. Bu kullanıcıların da internetten bek¬lentileri hep farklı farklıdır. Özellikle girişim¬ciler enformasyonun ticari bir metaya dönüştü-rülmesi sürecinde interneti temel bir araç ola¬rak değerlendirmektedir.
***8220;İnternet bugüne kadar, farklı kesimlerin farklı beklenti ve planlarına rağmen alternatif bir iletişim aracı olarak şekillenmiş midir?***8221;. Bu temel sorundan hareketle kitle iletişim araçları arasında kendine has özellikleri dolayısıyla farklılık ve değişim yaratabilme şansına sahip olan internet, haber verme fonksiyonu bakı-mından bunu sağlamaya çalışmak yerine gele¬neksel haberciliğin araç değiştirmiş bir versi¬yonu gibi durmayı mı tercih etmektedir? Tek¬nolojideki hızlı değişim ve gelişimden kitle iletişim araçları kendine düşen payı fazlası ile alırken, işlevleri de aynı paralelde şekillenmeye başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının önemli işlevlerinden birisi olan ***8220;haber verme***8221;de de, özellikle sunulan haberlerin nitelik olarak fark-lılaşması, daha çok veri tabanına dayalı bilgi içermesi, haber konu ve olaylarında çeşitlilik, haber verme sürecinin hızlanması gibi değişik-lik ve gelişmeler yaşanma imkan ve ihtimali doğmuştur. Söz konusu olabilecek değişim ve gelişim, kullanılan teknoloji ile okuyucu veya izleyiciyi interaktif olabilme özelliğinden dola¬yı kaynak konumuna getirme şansına sahiptir. Söz konusu ihtimal ve şansların geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçiş süre¬sinde ne kadar uygulanabildiği sorunu ve ö¬zellikle spor basını penceresinden bakıldığında ortaya nasıl genel bir manzara çıktığı tespit edilmelidir.
Bu bağlamda, makalede öncelikle geleneksel gazetecilik ve spor basını ana ekseni altında gazetenin tanımı, gelişim süreci ve spor basını konuları ele alınırken, daha sonra, internet gazeteciliği ve spor basını ekseninde internet, sanallık kavramı ve internette spor basını ko¬nuları incelenmektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 03.10.09, 17:18
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

GELENEKSEL HABERCİLİĞİN GELİŞİMİ VE GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ
Geleneksel habercilik kavaramı ile gazete başta olmak üzere televizyon ve radyo gibi diğer kitle iletişim araçları akla gelmekte ancak ma¬kalenin kapsamı dâhilinde gazete haberleri ve haberciliği kast edilmektedir. Gazeteyi de basın kavramı içerisinde ele almak gerekmektedir.
Kitle iletişim araçlarının en eskisi olan basın, genellikle basım kavramı ile karıştırılmaktadır. Bu bakımdan basın ile ilgili şu genelleyici tanımı hatırlatmakta fayda vardır. ***8220;Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu ya da yorumsuz olarak, her gün ya da haftanın belirli günlerinde düzenli olarak çıkarılan basılı yayın***8221; (Yüksel ve Gürcan 2005: 13).
Bu noktada basın yani gazetenin tanımı şöyle yapılabilmektedir: ***8220;Belli aralıklarla yayınla-nan, okuyucu için belli bir bedel karşılığı ha¬ber, yorumsal yazı, fotoğraf, grafik gibi öğe¬lerle bilgilendirme, eğlendirme, eğitme, top¬lumsallaştırma ve onun adına denetleme işlevi-ni yerine getiren, kâğıt üzerinde ulaşan kitle iletişim aracı***8221; (Kaya 2002: 163).
Gazete, XVII. yüzyılda ilk kez Avrupa***8217;da yayınlanmaya başlayan bir kitle iletişim aracı-dır. Haber kâğıtları ile haber mektupları, gaze¬tenin öncüleri olarak, Avrupa***8217;da XIV. yüzyıl-dan itibaren çeşitli işlevler görmüşlerdir. Haber kâğıtları, aristokrasi hakkında bilgi taşıma işlevi görürken, haber mektupları, burjuvazinin ticari sorunlarını çözmesinde yardımcı olmuş-tur. O günden bugüne, gazetenin insanoğluna hizmet götürmeye devam etmesi, gerçekten önemli toplumsal bir olgudur (Tokgöz 1994: 45***8211;46).
XX. yüzyılda gazeteciliğe damgasını vuran hiç kuşkusuz çeşitli kitle iletişim araçlarıyla gaze¬tecilik yapılmasıdır. Bu durum, XX. yüzyılın ***8220;kitle iletişim araçları çağı***8221; olarak nitelendi¬rilmesine neden olmuştur. XX. yüzyılın ilk yarısına yazılı basın-gazete, dergi ve kitap egemen olurken, ikinci yarısında egemenlik önce radyo daha sonra televizyon yönünden görülmüştür. XIX. yüzyılın içinde doruk nokta-sına erişen ***8220;geleneksel gazetecilik***8221; XX. yüz-yılda farklı kitle iletişim aracıyla gazetecilik yapılsa bile devam ede gelmiştir. Geleneksel gazeteciliğin değişmeye başlamasında, 1970***8217;li yıllardan itibaren gazetecilik alanında kullanı-ma giren bilgisayarların rolü bulunmaktadır. ***8220;Yeni gazetecilik anlayışı***8221; ise tümden bilgisa¬yar teknolojisinin, gazetecilikte kullanılmasıyla gerçekleşme yolundadır (Tokgöz 1994: 49***8211;50). Bilgisayar teknolojisi ile bu şekilde tanışan gazetenin, günün birinde internet yolu ile yerini bilgisayara kaptırma ihtimalinin doğabileceği elbette o günlerde öngörebilecek bir durum değildi.
Elektronik Medya çağında gazeteyi tercih eden kişinin beklentisi bu yüzyılın başında aynı şeyi yapmış olan atalarının beklentilerinden çok farklıdır. Radyo ve televizyon, basını, günü¬müzde varolan diğer teknoloji harikalarından daha fazla değişikliğe uğratmışlar, gazeteye yeni bir işlev vermişlerdir. Önceleri asıl işlevi, en yeni haberleri iletmek olan basının elinden bu görevin büyük bir kısmı, özellikle ulusal uluslar arası alanda, radyo ve televizyon tara¬fından alınarak, basın bir kenara itilmiştir. Gazete, son derece karmaşık üretim süreçle¬riyle bu iki elektronik iletişim aracıyla yarışa-bilecek durumda değildir. Oldukça basit bir teknik donanıma sahip olan radyo diğerlerine göre en hızlı iletişim aracıdır, bu nedenle hızlı haber iletimi için de son derece uygundur. Bu alanda rakip tanımamaktadır. Televizyon ise olay yerinden yaptığı canlı yayınlarla baskın durumdadır (Schlapp 1997: 13).
Tüm bunlara rağmen gazete bugün de büyük bir önem taşımaktadır. Elektronik medyanın yitip giden iletileri karşısında gazetenin tek avantajı okurun istediği an elinin altında olması değil, radyo ve televizyon tarafından çoğun¬lukla yüzeysel işlenen konuları ayrıntılarıyla ve de yorumlar eşliğinde ele almasıdır. Gazete en canlı olmasa da radyo ve televizyona göre en entelektüel iletişim aracıdır.
Gazetenin diğer kitle iletişim araçları ile ara-sındaki belirgin farkları şu şekilde zenginleş-tirmek yerinde olacaktır. Gazete, televizyon ve radyo (ve hatta internet) gibi belli merkezlerde ya da belirli cihazlara gereksinim duyulup dinlenen veya izlenen yayınlardan farklıdır. Gazete saklanma arşivlenme konusunda kolay-lıklar sunmaktadır. Bu durum gazete haberleri¬ni kalıcı kılmakta ve tarihi belge niteliğine sokmaktadır. Gazete, bir haberi çok geniş bo¬yutları ile ele almak (Yüksel ve Gürcan, 2005: 13) şansına sahip olabilmektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 03.10.09, 17:19
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

SPOR BASINI VE GELİŞİMİ
Spor basının işlevsel olmasının Sanayi Devrimi ile çakışması ilk spor gazetelerinin de bu dönemde yayınlanmasına yol açmıştır. İlk spor gazetesi 1838 yılında İngiltere***8217;de Sporting Life adı ile yayınlanmış, bunu 1854 yılında Paris***8217;te yayınlanan Le Sport dergisi izlemiştir (Pe-rin***8217;den akt. Kaya 2002: 164). ABD***8217;de ise 1920***8217;lerin sonlarına doğru spor sayfası kavra¬mı, spor bölümü kavramına dönüşmüş nere¬deyse bugünkü gazetelerin şeklini almıştır (Coakley 1986: 95). 1933'de de Haber gazetesi ilk spor sayfasını yapmıştır. 1952'de ise Türk Spor adlı ilk günlük spor gazetesi çıkarılmıştır. (Karasüleymanoğlu 1986: 193). Uzun süre dergilerin ağırlıklı olduğu Türk spor basını futbolda profesyonelliğin kabul edilmesiyle gazete anlamında da büyük atılımlar yapmıştır. 1952 yılında yayınlanmaya başlayan ***8220;Türkiye Spor***8221; bunların en önemlilerindendir. Bu gaze¬te, Cumhuriyet gazetesi 30 bin satarken, 50 bin tiraja ulaşmıştır (Kıvanç***8217;dan akt. Kaya 2002: 165).
Ardından 1954 yılında Abdi İpekçi ve Namık Sevik yönetimindeki Milliyet Gazetesi 1960***8217;lı yılların sonuna doğru Necmi Tanyolaç yöneti¬mindeki Tercüman Gazetesi, (1968 yılında Tercüman gazetesi renkli ve çok imzalı spor ekini yayınladı. Bu tarihlerde spor basını % 90'a varan bir oranda futbola yönelikti (Karasüleymanoğlu 1986: 193).) 1985 yılında da Sabah Gazetesi basında sporu, spor basınına dönüştürmüşlerdir.
1988 yılında uzun bir aradan sonra ilk kez bir spor gazetesi Fotospor yayınlanmış, bunu 1991 yılında Dinç Bilgin***8217;in Foto Maç ve Erol Aksoy***8217;un Spor Gazetesi izlemiştir. 1995 yılı içinde Taraftar ve Fanatik gazeteleri de sadece spora yer vererek yayınlanmışlardır. 28 Hazi¬ran 1996 tarihinde Bilgin***8217;in sahip olduğu Ta¬raftar ve Fotomaç Gazeteleri, Aydın Doğan***8217;ın sahip olduğu Fanatik Gazetesi ile Rekabet etmek için birleşmişlerdir (Kaya 2002: 165).
Bugün ise 36 günlük gazete yayınlanmakta ve birçoğunda 1***8211;4 arasında değişen spor sayfası yer almaktadır. Günlük spor gazetesi ise, Fana¬tik ve PasFotomaç olmak üzere 2'dir. Fanatik gazetesi Doğan yayın grubu olarak bilinen Aydın Doğan***8217;a, PasFotomaç ise Ciner yayın grubu dâhilinde Turgay Ciner***8217;e aittir.
Türk spor basını ilk haberin yayınlandığı gün¬lerden bu yana büyük gelişme göstermiş, basının da gelişim motoru olmuştur. Basın tarihin¬de ilk bağımsız servisler, ilk özel foto-muhabirler spor basını için tahsis edilmiştir. Çünkü spor artık basın için bir promosyon aracı olmuş, gazeteyi sattıran hatta gazetenin ilk okunulan bölümü haline gelmiştir. Bu ne¬denle de yeni ve eski tüm gazeteler en büyük transferleri spor servislerine yapmakta, en ileri araç ve gereçler spor servisleri için alınmakta, en fazla dış görev ve harcama yetkisi yine spor servislerine verilmektedir (Kaya 2002: 166). Ancak genel anlamda basın ile ilgili gelişip büyüyen bir sorunun spor alanında da baş gös¬terdiğini tespit etmek hiç de güç değildir.
Demokrasinin güçlenmesinde, toplumun sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde basının etkinliği yadsınamamakta ve fakat basın kendi söküğünü dikmekte hala sıkıntılar yaşamakta-dır. Basının ayrılmaz parçasını oluşturan spor basınını durumdan soyutlamak olası değildir. Spor basını da, oluşturduğu kendi kurallarının dışına pek çıkamayan, güncel olay ve heye¬canların aktarılmasından öte araştırmalara yönelmeyen bir yapıya sahiptir. Spor sayfaları-nın yöneticileri doyurucu, eğitici bilimsel araş-tırmalar yerine, ünlü bir iki kulüp başkanından söz etmeyi yeğlemektedirler. Basının yol göste-riciliğini kanıtlayan eleştiriler bu nedenle çok yüzeysel kalmakta ve de kişisel hesaplaşmalara dayalı fantezilerden öteye geçmemektedir (Karasüleymanoğlu 1986: 193).
İşte basın ve spor basını ile ilgili bu genel tes¬pitlerle birlikte internet, internet haberciliği, sanal gazetecilik, internet basınının habercilikle ilgili körüklediği değişim alanları konularında bazı açılımlar sunmak gerekmektedir. Ama öncelikle internet ve gelişimi ile ilgili tanımla-yıcı bilgileri sıralamak yerinde olacaktır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 03.10.09, 17:20
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

İNTERNET VE GELİŞİMİ
Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Teknolojik ilerleme bu büyümeye hız katmaktadır. İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.

İnternet***8217;i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İnternet***8217;e, bakış açısına bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirilebilmektedir. İnternet, dev bir kütüphane, çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağı, fikirlerin serbestçe söylenebildiği bir demokrasi platformu, her anlamda hayat kolaylaştırma aracı, bilgiyi paylaşma ve kul¬lanma ortamı olarak tarif edilebilmektedir.
İnternet, milyarlarca insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir toplu¬luktur. Bu da, internetin sosyal yönüdür.
Sonuç olarak, internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. İnternet fark-lı bir ortam, farklı bir uzaydır. Yazılı olmayan kuralları olan, kendi toplumu olan bambaşka bir uzaydır. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kav¬ramlar, yeni uğraşlar getiren bir şeydir. (http://www.efes.net.tr/faq/bolum1.html).
1990***8217;lı yıllarla birlikte aktif olarak dünyamıza giren internet, iletişim teknolojilerindeki ge-lişmelerle birlikte, geleneksel kitle iletişim araçlarını (radyo-tv-gazete) ve özellikle de dördüncü gücün temsil yeri olan gazeteleri derinden etkilemiştir. Geleneksel gazetenin işlevlerini tümüyle -hatta fazlasıyla- yerine getiren sanal gazeteler, alternatif medya aracı olarak ortaya çıkmış ve medya kuruluşları bu yeni uygulama alanına büyük ilgi göstermişler-dir.
İnternet, geleneksel medyanın iletişim sürecine göre oldukça farklı bir yapı göstermektedir. İnternet ile iletişimde her kullanıcı bir yayımcı, bir kaynak ve ayrıca enformasyon tüketicisidir. Geleneksel medyada ise iletişim aracı sahibi (enformasyon üreticisi) katkıları ve mesajla¬rıyla yüklü olarak ve belirli bir süzgeçten geçi¬rilerek çok sayıda insana (enformasyon tüketi¬cisi) ulaştırılır. Bu enformasyona yönelik tep¬kiler ise ya gecikmeli olarak ya da hiçbir za¬man alınmaz. İnternette ise herkes katılımcı, enformasyon tüketicisi ve üreticisi durumunda-dır.
Medya tüketicileri internet üzerinden -belki de geleneksel medyayı göz ardı ederek- bir bilgi dünyasına ulaşabiliyor. Eskiden bir gazete, kendisiyle birlikte aynı sergide satılan birkaç başka gazete ve on yirmi dergi ile rekabet e¬derken, şimdi internette binlerce diğer gazete ve dergi ile birlikte bulunan bağımsız belge, çoklu ortam sunumları vb. ile de rekabet etmek zorunda. İnternetteki tüm bu çeşitlilik, her birinin ihtiyaçları diğerinden farklı olabilen bir hedef kitleye sesleniyor. Bunlar geleneksel medyanın durumunu hem iletişimsel hem de ticari yönden sorunsal hale getirebilmektedir (Köroğlu 2005).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 03.10.09, 17:21
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

SANAL GAZETE VE GELİŞİMİ
Yeni teknolojiler ve özellikle de İnternet, oku¬yucuların habere ulaşma ortamlarında değişik-likler yaratmıştır. Haber ve bilginin izleyici ve okuyuculara ulaştırılması yöntemlerinde yeni imkânlar ortaya çıkaran internet ile birlikte kullanıcı içeriği kontrol etme, seçme olanakla¬rına sahip olmuş ve geleneksel tek yönlü ileti¬şim yerine etkileşimli (interaktif) iletişim gün¬deme gelmiştir.
İnternet öncesi haber medyası geleneksel kitle iletişim araçları olarak anılmaktadır. Bunun en temel nedeni geleneksel kitle iletişiminin nere¬deyse tek yönlü olması başka bir ifadeyle geri bildirimin zayıf olmasıdır. Haberin vazgeçil-mezliği, kitle iletişimi sürecine ve kitle iletişim aracı tanımına yeni açılımlar getiren internet ortamında da haberi kullanan sitelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hammaddesi haber olan geleneksel kitle iletişim araçlarının internet ortamında site edinmeleriyle başlayan bu süreç, yalnızca internet ortamında habercilik yapan sanal gazetelerin ortaya çıkmasıyla de¬vam etmiştir (Gürcan ve Birsen 2000).
Gazeteler topladıkları ve işledikleri haberleri internet ortamında çok daha fazla sayıda ve farklı çevrelerden kişilere ulaştırabilmek için elektronik gazete sayfaları oluşturmuşlardır. Gazetelerin internet üzerinden yayımlanmaya başlanmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni gaze¬tecilik türüne çevrimiçi, elektronik veya sanal gazetecilik denilmektedir. Yeni nesil gazete türü olan sanal gazeteler hızla çoğalmıştır (Gürcan 1999: 72).
Günümüzde sanal gazetecilik (internet gazete-ciliği) olarak da adlandırılan elektronik gazetecilik, mesleki uygulama alanında önemli anla-yış farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. Yaygın bir deyişle gazetenin sabahları taze, akşam ise bayatlayan haber içeriği artık internet üzerinden yayın yapan gazeteler açı¬sından kabul edilebilir bir özdeyiş olmaktan çıkmıştır. Böylesi bir elektronik ortamın kulla¬nımında gazeteler, "haberin zamanlılığı" açı¬sından önemli bir kolaylığı kendilerine sağla¬mıştır. Ağların dünyamızı kuşatması, McLuhan'ın deyimiyle "küresel köy" durumuna gelen yerkürede artık tüm okuyucuların, iste¬nilen zamanda ve mekânda internet aracılığıyla gazeteye ulaşmalarını olası duruma getirmiştir (Gezgin 2000)
1990***8217;lı yıllarda internette yapılan bilgi akışı bugünkü anlamından çok daha farklı idi ve gazete için hazırlanmış haberlerin web sayfası-na konmasından ibaretti. Diğer kitle iletişim araçlarına oranla çok kısa bir gelişim evresi geçiren internette, yine kısa bir dönemde gele¬neksel gazeteler için hazırlanmış haberler, web sayfası için ayrı bir redaksiyondan geçirilmiş, yeniden düzenlenmiştir. Basılı gazetelerde yer alan haberlerin web sayfasına konmasından ya da düzenlenmesinden ibaret bir gazetecilik anlayışı ile ortaya konan sanal gazetelerin, geleneksel kitle iletişim araçlarıyla rekabet edemeyecek oluşu ve okur bulmakta zorlanma-sı doğaldı. İnternetin kitleler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte haber yapan ve satanlar bu potansiyelin farkına var-mış ve gerçek anlamda sanal gazeteler, haber portalları ortaya çıkmıştır. Bu aşamada, medya internetin sağladığı nimetlerin farkına vararak, internete özgü özgün içerikli ve anında haber üretimine geçmiştir (Riley ve ark 2004).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 03.10.09, 17:23
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

İNTERNET HABERCİLİĞİ IŞIĞINDA İNTERNETTE SPOR HABERCİLİĞİ
Haber farklı ortamlarda olanaklar ölçüsünde değişik biçimlere bürünse de amacı her zaman için bilgi vermektir. Ancak İnternetin ve haber¬cilikte yaşanan e-dönüşümün tam olarak an-lamlandırılabilmesi için bu iletişim ortamların-da haberin sunumundaki farklılıkları ele almak ve internet haberciliğinin teknik açıdan haber-ciliğe getirdiği yeniliklerin yanında haberin sunumunda bir fark yaratıp yaratmadığını orta¬ya koymak gerekmektedir.
İnternet ortamında kullanıcılara açılan haber servisi ve sayfaları, sanal gazetecilik, online habercilik, kavramları ile özetlenebilen internet haberciliği, haber yayımlarıyla da yeni bir habercilik türü ortaya çıkarmıştır. İnternet haberciliği, bütün habercilik tekniklerinin bir¬leştirildiği bütünleşik haber sunumuna doğru yönelmektedir (Yüksel ve Gürcan 2005: 201***8211; 202).
Son 5-6 yılda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet haberciliği hızlı bir gelişim göster-miştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla da medya sektörünün diğer alanları (gazete, televizyon) ivme kaybetmeye başlamıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, internetin gazete ve tele¬vizyonları olumsuz yönde etkilediğini göster¬mektedir. Gazete satışları düşmekte, televizyon izleyicileri azalmaktadır. İnsanlar haber ihti¬yaçlarını internet üzerinden karşılama eğilimi içerisine girmektedir. Gazeteler ve televizyon¬lar kendilerini yeniden yapılandırmak zorunda kalmaktadırlar. Gazetelerin internet reklâm gelirleri normal gazetenin gelirlerini geçmekte¬dir. Hal böyle olunca diğer medyaların internet gazeteciliğine olan ilgisi her geçen gün art-maktadır. .
Özellikle internette spor haberciliği ile ilgili faaliyet yürüten geleneksel gazeteciliğin sanal ortamdaki muadilleri ve ayrıca spor içeriği ile donatılmış olan diğer internet siteleri sonuca yönelik haberlerin, sıcak gelişmelerin hedef kitleye ulaştırılmasında ***8220;güncelleme***8221; imkanla¬rının bulunması dolayısıyla büyük bir avantajı kullanmaktadırlar.
İnternetin sunduğu en büyük olanaklardan olan, enformasyon dağılımı ve özellikle haber konu¬sunda aşağıdaki noktaları belirtmekte de fay-dalı olacaktır.
Sanal gazetelerle birlikte, hangi yazarların daha çok okunduğunu, hangi haberlerin dikkat çek¬tiğini, hangi tür haberlerin tepki topladığını tespit etmek kolaylaşmıştır. Bu da, gazetecilik mesleğinin olumlu yönde gelişmesi açısından yeni medyanın pozitif etkilerinden birisidir (Turgut 2001)
Günümüzde İnternetin en temel işlevinden biri olarak haberleşme görülmektedir. Tüm yayın kuruluşlarının yanı sıra, gazeteciler de internet ortamından yararlanmakta ve habercilik yap-maktadırlar. Kanunlar ve yasalar nedeniyle kitlelere medya yoluyla istedikleri gibi ulaşa-mayan gazeteciler, bugün internet yoluyla fikirlerini ve normal gazetelerle ulaştıramadık-larını sanal gazetelerle ulaştırabilmektedirler. İnternet gazeteciliğinin, gazetecilere tam bir özgürlük ortamı sağladığını rahatlıkla söyle¬mek bu noktada mantıklı bir tanımlama gibi durmaktadır (Yücedoğan 2002: 145). İnternetin gazetecilerin dikkatini çekmesi ve onların hızla ***8220;internetleşme***8221; arzularının en büyük nedenle¬rinden biri; haber ve yazı için gereksinim du¬yulan her türlü bilgiye, belgeye ve fotoğraflara ve kişi görüş ve bilgilerine şehirler ve ülkeler arası yolculuk yapmaksızın, oturulduğu yerden ulaşılmasıdır. Ayrıca gazeteciler bu bilgi ve belgeleri ya da aldıkları haberlerin gerçekliğini yine internet üzerinden doğrulayabilmektedir-ler.
Gazeteler, teknolojik gelişmelerdeki hızlı iler¬lemenin sonucunda geleneksel gazete yayım-lamanın yanı sıra okura yeni bir yöntemle ula¬şabilmenin fırsatını elde etmişlerdir. Günü¬müzde hemen bütün elektronik gazeteler ya¬yınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet kanalı ile okuyucularına sunmaktadır-lar. İnternet ortamında yayıncılık yapan kişiler, özellikle yazılı ve görsel basına ait kuruluşlarda çalışmış kişilerdir (Yücedoğan 2002: 145).
İnternet gazeteleri hem basın alanına, hem basın alanında çalışanlarına olduğu kadar o¬kurlara da; son dakika haberlerine ulaşmaktaki hız olanağı, online gazete arşivleri ve bu arşiv-lerdeki haberlere ulaşabilme gibi yepyeni ola¬naklar sunmaktadır.
Ayrıca internet, gazeteleri güncellikten bir adım öteye taşımakta, okurlara gazeteleri ile iletişim olanağı sağlayabilmektedir. ***8220;Medya kuruluşları değişen çağa göre, okurla ilişkile¬rini yeniden gözden geçiriyorlar. Hedef göz kamaştırıcı teknolojiye karşın, sokaktaki in¬sanla bağları koparmamak... Gazeteciliği en yalın halinden uzaklaştırmamak***8221; (Sazak 1996).
Geleneksel habercilik ve İnternet haberciliği ile ilgili teknik farklılıklara da bu noktada değin¬mek gerekmektedir.
Gazete haberciliğinde ***8220;başlık***8221; öncelikle mu¬habir tarafından belirlenir. İnternet habercili-ğinde de bu anlamda bir değişiklik görülme¬mektedir. Yine gazete başlıkları ve internet başlıkları incelendiğinde gazetede başlık seçi¬minde kısalığı, olayın özünü vermesi ve çok uzun olmaması gibi temel etkenler göze çarp-maktadır. İnternet gazeteciliğinde ise başlığın uzunluğunu belirleyen temel etken sayfa tasa¬rımıdır. İnternet gazetelerinde çoğu gazeteden farklı olarak her gün yenilenen bir sayfa tasa¬rımı yoktur. Web tasarımından kaynaklanan bu belli bir şablona dayalı tasarım nedeniyle yazı-lan başlıklarda farklılık yaratmaması için aynı fontlarda ve aynı puntolarda verilir. Burada temel etken yine gazetede olduğu gibi başlığın konumudur. Ancak başlık boyutları gazetelerde olduğu gibi tasarım oturmuş olduğu için deği¬şime uğramaz. İnternet haberciliğinde yazılan başlıkların uzunluğu da yine tasarıma göre belirlenir. Okuyucular için ön sayfada ya da iç sayfalarda bulunan kutu içine alınmış ya da herhangi bir yere örneğin başlığın altına yer¬leştirilmiş, asıl metinden ayrılmış bir veya iki cümleden oluşan, haberin çarpıcı yönlerinden yapılan alıntılara ***8220;spot***8221; denir. Gazete bu şekil-de tanımlanan spot, internet için daha farklı bir tanımlama gerektirmektedir. Spot internet haberciliğinde özellikle ana sayfada haberin fotoğraf altında, bazen başlık altında yer alan yine iki satır ya da daha fazla olmak üzere haberin özetini ya da en çarpıcı yanını okuyu¬cuya ulaştıran metinlerdir. İnternet habercili-ğinde spotlar haber metnine ulaşmak için link olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf başlıkta ol¬duğu gibi yine fotoğraf üzerine yazılan spotlara da internet üzerinde rastlanmaktadır. İnternette ***8220;flaş***8221; tıklama sonucu açılan sayfada karşılaşı-lan haber metninde ilk paragrafta görülen me¬tindir. Ancak haberlerini ajanslardan alan internet siteleri çoğunlukla tekrar spot yaz¬makla uğraşmamak için bu flaşları spot olarak kullanmakta ve haberde flaş kullanılmamakta-dır.
***8220;Fotoğraf***8221; ve ***8220;Foto altı***8221; konusunda da internette gazetedeki ile kimi zaman örtüşmeyen uygulamalar söz konusudur. Fo¬toğraf gazete de olduğu gibi internette de gü-venilirlilik, tanımlama, yakınlık, zihinde can-landırma, amaçlı kullanılmaktadır. Ancak ga¬zetelerde çok sık başvurulan foto altı ise internette ancak bazı sitelerde kullanılmaktadır. Bilgi verici ***8220;grafik***8221; tanımlaması genelde ***8220;istatistikî bilgilerin görsel sunumu***8221; olarak anlaşılsa da gazetecilikte haber aktarmakta kullanılan bir tür destekleyici malzeme gurubunu temsilen kullanılmaktadır. Bu tür grafikler internette haberin içinde fotoğraf biçiminde sunulmaktadır.
Gazete ve internet haberciliğini okur tavrı ba¬kımından da karşılaştırmak gerekirse, internet gazetesi okurunun tavrı, başlıklara şöyle bir göz atan geleneksel gazete okurunun tavrından hiç farklı değildir. Ancak internet gazetesinde yer alan bir haberin en basit düzeyde bile olsa aracın doğasından kaynaklanan farklılıkları söz konusudur. Öte yandan okuru başka sayfalara yönelmeyi teşvik eden çok fazla link, yavaş yüklenme, okuma güçlüğü gibi teknolojik problemler de okurun ilgisinin geleneksel ga¬zetede olduğundan çok daha çabuk dağılmasına neden olmaktadır (Gürcan ve Birsen, 2000).
İnternet haberciliği başlığı altında içerik ve teknik anlamda verilen tüm bilgilerin ve yapı-lan hatırlatmaların, yine internet haberciliğinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülen internette spor basını ve internette spor haberciliği ile ilgili olarak da dikkate alınması ve örtüştürülmesi yerinde olacaktır. Ancak spesifik anlamda internette spor basını ve teknolojik süreçle birlikte yaşanılan değişi¬mi çalışmanın son başlığının altında tekrar gözden geçirmek ve özetlemek de makalede sonuca ulaşmak adına faydalı olacaktır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 03.10.09, 17:25
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

İNTERNETTE SPOR BASINI VE DEĞİŞİM
İnternetin sağladığı bilgiye kolay ve çabuk erişim olanağı, her alanda olduğu gibi sporda da geçerlidir. Bu nedenle internette sporun her dalına ilişkin sitelerin sayısı sürekli artmakta ve içeriği zenginleşmektedir. Türk ulusal medya-sının internet sitelerinde de spora ilişkin sayfa¬lar bulunmasının yanı sıra iki ulusal spor ga¬zetesi de internet ortamında yayın yapmaktadır.
Bunların dışında, futbol başta olmak üzere çeşitli spor kulüpleri de internette site açmakta ve taraftarlarına seslenmektedir. İnternet aynı zamanda taraftar kitlesinin de sesini duyurma-sında etkin bir rol oynamaktadır. Yine futbol başta olmak üzere sporcular ve teknik adamlar da açtıkları kişisel sitelerde görüşlerini aktarma ve kendilerini tanıtma yolunu seçmeye başla¬mışlardır.
İnternet, bağlantı hızı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve özellikle grafik unsurların yüklenmesinin getirdiği süre dezavantajı nede¬niyle yazılı basındaki kadar sayıda ve boyutta görsel materyal sunamamaktadır. Yine, okuma eylemini kolaylaştırmak için yazılı basında tasarıma yönelik uygulanan bazı yöntemler internet için geçerli olamamaktadır. Bu ne¬denle okumanın kolaylaştırılması internet için farklı tasarımlar gerektirmekte bu durum da istenilen boyutta ve sayıda fotoğraf yerleşimini zorlaştırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, internette yayınlanacak haberler, gündemin en önemli maddeleri arasından seçilmekte dolayı¬sıyla yazılı ve görsel basındaki "haber editörlü-ğü" kavramı uygulanan tasarım yöntemine bağlı olarak internet ortamında da kendine yaşam alanı bulmaktadır. İnternet yayımcılı-ğında editör, ***8220;web editörü***8221; ya da ***8220;internet editörü***8221; olarak adlandırılmakta ve yukarıda belirtildiği üzere, internete konulacak yazıların uzunluğunun ayarlanması ve internet için su¬num özelliklerine göre düzenlenmesinde görev yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında internette, haber sitelerinin ve bu sitelerdeki spor bölüm¬lerinin web editörleri de internet kullanıcıları-nın okuma yerine göz gezdirmeyi hedefledikle¬rini göz önünde bulundurarak spor haberlerini web***8217;e uygun hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Spor haberlerine ilişkin olarak geleneksel iletişim araçlarına bir rakip olarak görünmeye başlayan internetin de spor haberle¬rini yayımlamakta önemli bir gelişim sağladığı görülmektedir. Örneğin; 1998 yılında ABD'de yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının % 39 ile spor haberleri aradıklarını ortaya koymuştur. Ulusal basının spor sayfaları, internet ortamında diğer sayfalarla büyük ben¬zerlikler gösterir. Gazetede kullanılan başlıklar, internette de aynen kullanılmakta ancak, alışı-lagelmiş biçimde, başlıktan sonra spot ve haber şeklindeki dizilim, internette yerini başlığa verilen bir bağlantı ile yeni bir sayfaya bırak-maktadır. Ulusal basınımızda genel eğilim, başlıklara link verilmesi ve haberin başka say¬falara aktarılması yolundadır (Gürcan ve Tözelik 2002).
Türkiye***8217;de yayın hayatını sürdüren önemli Spor gazetelerinden Fanatik ve Fotomaç gazeteleri de internette içerik ve tasarım olarak, daha önce sözü edilen, haberin bir link ile baş-ka bir sayfaya bağlanması ve haber başlıkları ile spotların alt alta sıralanması yöntemini benimsemiştir. Gazetelerin yayın politikaları tasarımı etkileyen çok önemli bir etmen ol-maktadır. Fanatik ve Fotomaç gazetelerinin internet ortamındaki haber sunumunda ilk sırayı futbol almaktadır. Site girişleri futbola ayrılmakta, sayfanın hemen tamamında futbol ağırlıklı bir haber sunumu yer almaktadır. Buna bağlı olarak da futbol haberlerinin çok büyük bir bölümü "dört büyükler" olarak nitelenen takımlara ilişkindir. Gazetenin birinci sayfasın-da bu takımlar için ayrılan sayfalara linkler verilmekte ve okuyucunun takımlara ilişkin haberlere doğrudan ulaşması sağlanmaktadır
Geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçiş sürecinde örgüt yapısı ve örgüt işleyişi ile ilgili değişmeler de yaşanmıştır. Geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçiş süre¬cinde gereksinim duyulan teknik personel dışa¬rıdan alınırken, içerik hazırlanmasından so¬rumlu personel, var olan kadro içinden seçil-miştir. Söz konusu örgütsel değişim haber içeriklerinin ve işlenişinin saptanmasından yayınlanması ve yayın önceliğine uzanan ko¬nularda geleneksel gazetecilik anlayışından çok farklı bir durumun ortaya çıkmasını sağlama¬mış sağlayamamıştır. Özellikle içerik açısından farklı bir uygulama getirme şansına sahipken, internet haberciliği spor konusunda geleneksel habercilikten farklı davranmamıştır. Yine aynı branşlar ve bu branşlarda haber konusu yapılan takımlar aynı olmuştur. Oysaki alternatif spor dalları ve takımları, yer ve zaman kısıtlaması olmaması dolayısıyla internet haberciliğinde spor konusunun içeriğine dâhil edilebilir ve farklı bir bakış açısı da sunulabilirdi. Ancak değişim sadece önce gazetede ardından internette yayınlanan haberlerin önce internette ardından gazetede yayınlanması şeklinde ger¬çekleşmiştir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 03.10.09, 17:32
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını-The Sports Press In The Transıtıon Process From Tradıtıonal Journalısm To Internet Journalısm

Sonuç
Özellikle gelişen teknoloji sayesinde internetin yaygınlaşması, insanların bilgiye daha çabuk ulaşma isteğinin bir sonucu gibi görünmektedir. İnternet haberciliğinin bu kadar hızlı kabul görmesi, geleneksel alışkanlıklardan Uzaklaşılmasını da beraberinde getirmiştir.
Geleneksel habercilikten internet haberciliğine geçilmesi de olağan, hatta beklendik bir geliş-me olarak değerlendirilmelidir.
Gazeteler, teknolojik gelişmelerdeki hızlı iler¬lemenin sonucunda geleneksel gazete yayım-lamanın yanı sıra okura yeni bir yöntemle ula¬şabilmenin fırsatını elde etmişlerdir. Günü¬müzde hemen bütün elektronik gazeteler ya¬yınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet kanalı ile okuyucularına sunmaktadır-lar. İnternet ortamında yayıncılık yapan kişiler, özellikle yazılı ve görsel basına ait kuruluşla-rında çalışmış kişilerdir.
Sanal gazetelerle birlikte, hangi yazarların daha çok okunduğunu, hangi haberlerin dikkat çek¬tiğini, hangi tür haberlerin tepki topladığını tespit etmek kolaylaşmıştır. Bu da, gazetecilik mesleğinin olumlu yönde gelişmesi açısından yeni medyanın pozitif etkilerinden birisidir
İnternette yayınlanacak haberler, gündemin en önemli maddeleri arasından seçilmekte dolayı¬sıyla yazılı ve görsel basındaki "haber editörlü-ğü" kavramı uygulanan tasarım yöntemine bağlı olarak internet ortamında da kendine yaşam alanı bulmaktadır. İnternet yayımcılı-ğında editör, ***8220;web editörü***8221; ya da ***8220;internet editörü***8221; olarak adlandırılmakta ve internete konulacak yazıların uzunluğunun ayarlanması ve internet için sunum özelliklerine göre dü¬zenlenmesinde görev yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında internette, haber sitelerinin ve bu sitelerdeki spor bölümlerinin web editörleri de internet kullanıcılarının okuma güçlüğü gibi teknolojik problemler nedeniyle (Gürcan ve Birsen, 2000) okuma yerine göz gezdirmeyi hedeflediklerini göz önünde bulundurarak spor haberlerini web***8217;e uygun hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır.
Söz konusu edilen değişme ve gelişmelerin spor haberciliği için de geçerli olması yine doğal ve beklendik bir diğer gelişme olmuştur. Önceleri, gazetelerde yayınlandıktan sonra internet aracılığıyla okurlara ulaştırılan haber¬ler, teknolojinin nitelik ve nicelik olarak ola¬nakların artması ve toplumsal yapı ve yaşam içinde yaygınlaşması ile artık önce internette, ardından gazetelerde yer almaya başlamıştır. Ancak alternatif spor branşları ve takımları işleme şansına, yer ve zamanına sahipken internet haberciliğinde bu uygulamanın yer almaması, geleneksel haberciliğin internet haberciliğine geçişinde sadece araç değişimi yapıldığı izlenimi vermektedir.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ocak2007.pdf (83,4 KB (Kilobyte), 52x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
basını, geçiş, geleneksel, haberciliğine, habercilikten, spor, sürecinde, ınternet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:56 .