Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İletişim Fakültesi > Gazetecilik > Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

Gazetecilik hakkinda Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Çalışma, gazetecilerin habercilik görevlerini yerine getirirken haberin toplanmasından yayınlanmasına kadar geçen editoryal süreçte haber içeriklerine etki eden unsurları ortaya koymaktadır. Haber içerikleri üzerinde belirleyici unsurlar olarak "medya çalışanları, ideolojinin her

Gazetecilik Gazetecilik Bölümü, haber medyasında çalışacak gençlere genel kültür kazandırmayı, iletişim ve kitle iletişimi kuramlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Like Tree9Likes
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur
  • 1 Post By Selim Hoytur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.10.09, 20:49
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

[coverattach=1]Çalışma, gazetecilerin habercilik görevlerini yerine getirirken haberin toplanmasından yayınlanmasına kadar geçen editoryal süreçte haber içeriklerine etki eden unsurları ortaya koymaktadır. Haber içerikleri üzerinde belirleyici unsurlar olarak "medya çalışanları, ideolojinin her düzeydeki etkisi, kurumsal etkiler, haber hazırlamanın rutin düzeninden kaynaklanan etkiler, örgüt dışından gelen etkiler" incelenmiştir. Ayrıca birer işletme olan medya kuruluşlarının üzerindeki ticari baskı haber içerikleri üzerindeki reklam-ilan etkisi, okur beklentisi açıkça yer almaktadır. Bütün bunlarla birlikte büyük sermayenin medyanın işletmelerine akması ile medyanın kamusal görevi basın kuruluşlarının ticari niteliğinin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun davranışları göstermeleri konusunda yoğun hassasiyetler oluşmuştur. Özellikle gazetecilerden halkın haber alma özgürlüğü için çalışırken bireylere ve topluma karşı sorumluluk içinde olmaları, meslek ahlakı ve gazetecilik meslek ilkelerine uymaları beklenmektedir. Çalışmada editoryal süreç içinde gazetecilerden beklenen azami sorumlulukların dışında, haberlere doğrudan ya da dolaylı etki eden unsurların gözardı edilmemesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Buradan ha¬reketle TBMM'de görev yapan parlamento muhabirleriyle gerçekleştirilen sormacadan elde edi¬len veriler doğrultusunda muhabirlerin haber yapma süreci içinde haber içerikleri üzerinde doğrudan etkisi olan unsurlar "genel yayın politikası ile basın kuruluşunun gazeteciler üzerinde oluşturduğu baskılar ve ideolojik yanlılık" olarak yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda halkın haber alma hakkının sadece gazetecilere yüklenen sorumluluklar ile meslek ahlakı ve gazetecilik meslek ilkele¬ri ile güvence altına alınamayacağı açıklanmaya çalışılarak haber içeriklerini etkileyen etmenlerden hareketle haber alma özgürlüğünü kısıtlayan sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.

This study underlines the elements which effects contents of news during the editorial process when journalists complete their mission from gathering news to publishing the gathered ones. "Media crew, the effect of ideology on every level, institutional effects, effects arise from routine foration of preparing news, effetcs from outside of the organization" will be examined as the elements of content of news. In addition, if media institutions thought as business based companies, advertisemet-announcement effect, audience expectationsas components of economic pressure on media institutions are important points on the issue. In addition to all these, it is obvious that with the flow of huge capitals to the media companies, the public role of the media became more fluent and take a new place on the back of commercial characteristics. As a result, a great sensitivity emerged on the issue of journalist's acting parallel to the press profession principals. Especially, the expectation morphed to have a responsibility while working for freedom of being informed of public and to stick the rules ofprofession morals and journalism profession principals. In the study, the necessity of not to discard the direct or indirect notions which effects news is underlined by paying enough attention to the expectation of maximum responsibilities of journalists during the editorial process. If all these are taken as a starting point, the elemets which has a direct role during the "news making" process can be summarizes as "general publishing policy, ideological tendencies and the pressure made by media institution on the journalists" by simplifying the data taken from a survey which studied on congresional reporters of TBMM. In this framework, it is tried to be explained that the right of being informed could not be guarenteed by the responsibilities of journalists and profession morality and journalism profession principles and advisory solutions are presented to solve the problems which constrains the freedom of being informed coming from the elements which effect the content of news.

Yrd. Doç. Dr.Deniz Kılıç, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg press ethics.jpg (126,7 KB (Kilobyte), 38x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.10.09, 20:56
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

GİRİŞ
Basının temel görevi, insanlara çevrelerinde gelişen olayları en kısa zamanda ve doğru bir şekilde iletmektir. Bununla birlikte basın, hal¬kın bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve hatta etki altına alınmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu nedenle siyasi ve ekonomik iktidar basının sayısal bakımdan en geniş kitle¬ye en fazla bilgiyi gönderebilme kapasitesinden kaynaklanan bu gücünü yanına çekmeye, bu gücü elde etmeye, en azından etkilemeye ça¬lışmaktadır. Bireyin kendi başına düşünmesini ve karar almasını sağlayacak bilgi akışının en¬gellenmesi, değiştirilmesi, bozulması özellikle çoğulcu parlamenter sisteme dayalı demokra¬silerde sistemin sağlıklı işleyişini bozarak siya¬sal alanda vatandaşlarca yapılacak tercihleri yanlış yönlendirecektir. Basını tarafsızlık adına hukuk kuralları ile korumak kesinlikle müm¬kündür. Bununla birlikte kanunlar ile sarılmış basının hareket olanağının kısıtlanması basının özel durumundan dolayı kendi bağımsızlığı ve özgürlüğünü de engelleyebilir. Bu nedenle hem toplumsal hem de bireysel uzlaşının olduğu kurallar dizgesi ya da tercihleri bağlayıcı kıl¬mak gerekebilir. Bu noktadan sonra belli zo¬runluluklar dışında bağlayıcı, yaptırım gücü yüksek yasalardan yoksun olarak basın özgür¬lüğünü korumaya çalışan, sadece ahlakı değer¬lerle hareket eden gazeteciler çağın koşullarının yarattığı sorunlardan dolayı bir dizi eleştirinin hedefi durumundadırlar.
Geçmişte bir sorumluluk, bir misyon alanı olan gazetecilik teknolojinin yeni olanaklarıyla bir kariyer alanına dönüşmüştür. Bununla birlikte medyayı daha üretken hale getiren yeni tekno¬lojiler haberin bir mal gibi büyük kâr karşılığı alınıp satılabileceğinin keşfini gerçekleştirmiş¬tir. Haberin ticari potansiyelinin keşfi büyük sermayenin medyaya akmasına neden olmuş¬tur. Özellikle sermayenin gücü ve yönlendirme potansiyeli düşünüldüğünde, haberin kamusal değerini ve önemini koruyarak toplumsal çı¬karlara hizmet etmesini sağlamak giderek ö¬nem kazanmıştır. Buradan hareketle geçmişten gelen sorumluluk ve görev anlayışıyla yapıla¬cak gazetecilik, demokratik parlamenter siste¬min anahtarı doğru bilgilenmiş vatandaşların sigortası olarak kabul edilebilir. Elbette bu si¬gortanın teminatlarını yerine getirmek gerek¬mektedir. Özellikle burada iki temel eksende yoğunlaşılabilir. Birincisi gazetecilerin mes¬leklerindeki ahlaki yeterlilikleri diğeri ise ticari niteliği olan basın işletmelerine hem serbest rekabet ortamını sağlayan hem de karşılıklı olarak işçi-işveren ilişkisini düzenleyen, bu¬nunla birlikte okuyucu ile kurumsal olarak ba¬sın arasındaki ilişkiyi karşılıklı güvence altına alan yasalardır. Basın ahlakı konusunda gaze¬tecilerin zaafa düşmelerini önlemek adına ifade özgürlüğünü kısıtlamayan aynı zamanda gaze¬tecinin mesleki hakları ile kurumsal, toplumsal ve okur haklarını garanti altına alan hukuk ku¬rallarının oluşturulması önemlidir (Kılıç 2003: 71).
Toplumsal yaşamda sürdürülebilir ahlak anla¬yışa sahip olmak, bireyler arasındaki sorumlu¬luk ve yükümlülükleri açık şekilde ifade eden kurallarla gerçekleşebilir. Ahlaki değerlerdeki zayıflık toplumsal birliğe zarar verdiği gibi dağılmasına da neden olabilir. Buradan hare¬ketle sorunun çözümü bu değerleri bireylere kavratmaya çalışmaktır. Ahlaki değerlerin ka¬zanımı her toplumsal grup için kendine özgü bir ahlak disiplinini gerektirmektedir. Toplum¬sal çıkarların bireyler tarafından fark edilme¬mesi ya da isteksizce fark edilmesinden dolayı sosyal sistemin devamı ve geleceği için kolek¬tif çıkarları önde tutan kurallarla oluşturulmuş disipline gerek vardır. Ancak kurallar kolektif amaçlara ulaşmak için yapılacak işleri tarif etmez ise bireyin topluma karşı direnmesinin önüne geçilemez. Toplumsal ahlak kurallarının bir parçası olarak meslek ahlakının ayırt edici özelliği, kamu vicdanın meslek ahlakına gös¬terdiği ilgiyle ilişkili olmasıdır (İşseveroğlu
2001).
Her mesleğe özgü ahlak olmamakla birlikte ortak değerler üzerinde durulabilir. Ortak de¬ğerler, meslek ahlakının genel özellikleri ile meslek ahlakının kurulması ve işlemesi için gerekli şartları biçimlendirmektedir. Ortak de¬ğerlerle oluşturulan mesleki ahlak kurallarının bağlayıcılığı, mesleğin işlevselliği ile paralel olarak, o mesleği ve kamunun çıkarlarını ko¬rumaya yönelik ve bir kısmı meslek örgütlerine devredilmiş hukuk kurallarıyla sağlanmaktadır. Zaman içerisinde kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bağlı olarak meslekler de değişime uğramaktadır. Toplumun büyük bir bölümünün meslek ahlakıyla ilgilenmemesi toplumda meslek ahlakını oluşturacak ve işle¬mesini sağlayacak bir takım meslek gruplarının organize olmasını gerekli kılmıştır. Meslek gruplarının hak ettiği saygınlığa ulaşması için kendi içinde yönetilmesi, denetlenmesi ve ge¬rektiğinde cezai müeyyidelerinin uygulanması gerekmektedir. Meslekte hayatında beklenme¬yen davranışları gösterenlerin elimine edilmesi ile kalan bireylerin prestiji artacaktır (İşseveroğlu 2001). Ancak burada bir sorunla da karşılaşılabilir, özellikle yönetim zaafı yaşa¬yacak ve siyasallaşma yoluna gidebilecek meslek örgütü ellerindeki yaptırım gücünü ga¬zeteciler üzerinde bir baskı unsuru haline geti¬rebilir. Meslek örgütünün iyi organize olması, vicdanlar üzerindeki ahlaki kontrolleri etkili kılacaktır. Böylece meslek ahlakı gelişecek ve saygı görecektir.

Haberin editoryal süreç içinde değişikliğe uğ¬ramasının altında yatan temel nedenleri ortaya koymak basın ahlakının nerelerde zaafa uğra¬yacağını, etkisiz kalacağını ve basın özgürlü¬ğünün yasalarla nasıl korunacağını görme ba¬kımından önemli olmaktadır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.10.09, 20:56
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

HABER YAPMA SÜRECİNİN BELİRLEYİCİ UNSURLARI
Basın kuruluşlarında editoryal kararların alın¬dığı, enformasyonun farklı tekniklerle yoğun işleme tabi tutulduğu yazı işlerinin, günümüz gazetecilerince, bireye ve topluma ilişkin çağın imaj ve modellerinin üretildiği bir merkez hali¬ne dönüştürülmesi konusunda gazeteciler yo¬ğun şekilde eleştirilmektedir. Haberde neyin nasıl verildiğiyle ilgili değerlendirmelerin ga¬zeteciler arasında öze ve biçime ilişkin birta¬kım teamüller haline gelmesi ve bu teamüllerin özellikle öznel tutumlar içerdikleri düşünce¬siyle tartışılmasına neden olmaktadır. Genel¬likle bu uygulamaların mesleki, hukuki ve toplumsal ilkeleri merkez alarak değil de ga¬zetecilerin bireysel yetenekleri ve sezgilerince belirlendiği üzerinde durulmaktadır. Yapılan çalışmalar, haber içerikleri üzerinde farklı nite¬likte ve düzeydeki etmenlerin etkileri olduğunu göstermektedir. Shoemaker, Reese ve Gans, Todd Gitlin'in çalışmalarından hareketle med¬yanın içeriğini etkileyen beş ana kategori öne sürmüştür (Severin ve Tankard 1994: 394-395). İletişim alanında çalışanların özellikleri, kişisel ve mesleki birikimleri, kişisel tutumları ve mesleki rolleri "medya çalışanlarından kay¬naklanan etkiler" altında sınıflanmaktadır.
Zamana karşı yarıştan kaynaklanan kısıtlılık, yayındaki yer gereklilikleri, haber yazımının basamaksal yapısı, haber değerleri, tarafsızlık ve muhabirlerin resmi kaynaklara bağlılıkları "medyanın tekdüzeliğinden kaynaklanan etkiler" olarak incelenirken, temelde bir ticari işletme olan medya kuruluşlarının bu özellikle¬rinden dolayı içerik üzerinde "örgütsel etki-ler"inden söz edilmektedir. Çıkar gruplarının belli bir içerik için lobi (ya da karşı lobi) yap¬maları, medyanın kapsamına girebilmek için olaylar yaratmaları ya da iftira ve müstehcen¬likle ilgili yasalarla doğrudan içeriği düzenle¬yen hükümetler "medya örgütleri dışından gelen etkiler" ile medyanın faaliyet gösterdiği ortamda egemen olan "ideolojinin yarattığı etki" medyanın kapsamını çeşitli yönlerle et¬kilemekte ve bu beş ana kategoriyi oluştur¬maktadırlar
Muhabir, editör, haber müdürü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü iletişim sürecin¬de işin mutfağında yer alırken, medya organi¬zasyonu içerisinde iletileri seçen, değiştiren, reddeden ve bu yolla da bir alıcı veya alıcılar grubuna enformasyon akışını engelleyen kanal tutucu rolünü de üstlenmektedirler. Edibe Sö¬zen (1997: 38-40), ekonomik şartları, yasal sınırlamaları, bir haberin bitirileceği son anın yarattığı baskı ve sınırlamaları, kişisel ve mes¬leki ahlakı, medya kuruluşları arasındaki reka¬beti, haber değeri ve geri beslemeyi kanal tutu¬cuların tercihlerini etkileyen yedi değişken olarak ifade etmiştir.
Haber yapılmaya değer konuların seçiminde gazetecilerin yetişme, ilgi, eğitim ve genel kültür donanımları gibi etmenlerin tümü etkili olmaktadır. Yargısal olarak haberin ne olduğu konusunda tam bir kesinlik söz konusu olma¬makla birlikte bu konuda hüküm vermeyi etki¬leyen etmenlerin yanı sıra haber içeriğinin o¬luşturulma sürecine bakmak gerekmektedir. Bu konuda bir başka sınıflama yine benzer nokta¬lardan hareketle yapılmıştır. Bu sınıflamada ise haber kararları üzerinde "olay/konu", "gazete¬ci", "kurumsal organizasyon" ve "dış etmenler"
etkilidirler (Herbert 2000).

Olay/Konu merkezli: Olayların gerçekliğini tamamen ve özünü bozmaksızın kitle iletişim araçları ile okuyucu, dinleyici ve izleyicilere taşınması düşüncesi "Ayna Yaklaşımı" altında verilmektedir. Haberin toplumun aynası olarak görüldüğü bu yaklaşımda haber içeriği tama¬men gerçeği, aynanın gerçekliğini yansıtmakta haber içeriği medyaya bilgi verenler ile konuyu haber olarak seçenler arasında dengelenmekte¬dir.

Kurumsal/organizasyon merkezli: Gazetecile¬rin haber toplama yöntemleri işverenin kurum¬sal gerekliliklerinden etkilenmekte ve gazetede yer alan haberin içeriğinde farklılık olabil¬mektedir.
Gazeteci merkezli: Haber toplama gazeteci merkezlidir. Tarihsel bir gelenekle haberi şe¬killendirme süreci gazetecilerin mesleki yargı¬ları altında yapılmaktadır. Gazetecilere özgü faktörler haberin toplanmasını ve yayınlanma¬sını etkilemektedir.
Dış etmenler: Gazeteciler haberleri toplarken kültür, ekonomik güçler, gelenekler ve izler kitle gibi etmenlerden etkilenmektedirler. "Pi¬yasa" koşullarının gazetecilikte medya içeriğini etkilemesi, iletileri hem izleyicinin isteklerine hem de ihtiyaçlarına göre hazırlamaya neden olmaktadır. "Kitle Manipülasyonu" yaklaşımı içinde medya içeriği toplumun güçlü üyeleri tarafından etkilenmektedir.

Ayrıca Altschull, medya içeriğindeki ideoloji¬nin belirlenmesinde medya içeriğini finanse edenlere bakmak gerektiğini medya yatırımcı¬larının ideolojisi ile haber içeriği arasında dört temel ilişki olduğunu ifade etmektedir. Ülke¬den ülkeye değişen kitle iletişim sistemleriyle beraber bu sistemlerin farklı yapıdaki çalışma yöntemleri de değişmektedir (Altschull 1995).
Kamusal (resmi) ilişki: Gazete, dergi, radyo ve televizyon yayınlarının içeriği resmi yasalarla, yönetmeliklerle belirlenmiştir. Haber medyası kamu/devlet teşebbüsü olduğu gibi yönetiminin bir kısmı devlet kontrolünde de olabilmekte ya da lisans sözleşmeleriyle yayınlar kontrol al¬tında tutulabilmektedir. Hiçbir ülkede tam öz¬gürlük söz konusu değildir yayın kuruluşunun serbestlik derecesi verilen özerklik ile belirle¬nir.
Tecimsel ilişki: Haber içeriği reklam verenle¬rin, yayın kuruluşunun sahip ya da sahipleri ve diğer yayıncıların bulunduğu ticari ortak ve müttefiklerin görüşlerini, uygulamalarını yan¬sıtmaktadır. Bu ilişki düzeyinde piyasa şartla¬rında ekonomik etkenler belirleyici olmaktadır.
Faydacı ilişki: Medya içeriğinde yayın kurulu¬şunun bağlantılı olduğu sermaye girişimine, siyasi parti ve dini grupların yansımaları görü¬lebilmektedir.
Biçimsel olmayan ilişki: Medya içeriği, uygu¬lamak istedikleri amaçları garanti altına almak için doğrudan parasal destek veren yakınların, arkadaşların ya da tanıdıkların tercihlerini yan¬sıtmaktadır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.10.09, 20:57
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

HABER DEĞERİ

Medya araştırmacıları, muhabirlerin ve editör¬lerin bahsedilmeye değer konuların belirlenme¬sinde yazılı olmayan düşüncelerini bir araya getirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle Galtung ve Ruge, haber değerleri üzerine gerçekleştir¬dikleri çalışmada, haber değeri kavramına ge-nellenebilir kurallar içinde bakılmasını sağla¬mışlardır (Galtung ve Ruge, 1965).

Ayrıca Golding ve Elliott da haber değeri kav¬ramını geliştirecek farklı nitelikler ortaya koy¬muştur. Haber değeri tartışmaları genellikle gizemli esrarengiz bir sis perdesi içinde kesin olmayan, belirsizlik taşıyan sözler ile sarılmış¬tır. Birçok akademik çalışma haber değeri kav¬ramının bu belirsizlik durumunu açıklamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Haber de¬ğerleri iki şekilde kullanılmaktadır. Birincisi haber değeri kavramı başlığı altında incelenen niteliklerin gazeteye uygun bahsedilmeye değer haberlerin haber merkezi adına seçim ölçütleri olarak kullanılmasıdır. İkincisi ise haber de¬ğerlerinin, haberlerin yayınlanma aşamasında neyin destekleneceği, gözardı edileceği, nereye öncelik verileceği, haberin okuyucuya sunu¬munda nelere dikkat edileceği konusunda reh¬ber olarak kullanıldığı şekildir. Sonuç olarak haber değerleri bir tür çalışma kurallarıdır. Bütün bu değerler gazetecilerin kendi meslek¬lerine ilişkin haber merkezinde gerçekleşen iş üretimi ile ilgili bilgi birikimidir. Haber değer¬leri olayların nitelikleridir ya da başka bir an¬latımla gazetecilik mesleğine özgü, olayın kitle iletişim araçlarında yer almasında etkili, nispi olarak var olmasına salık verilen özelliklerdir. Farklı haber değerlerinin bir olay/konuda bu¬lunması o olayı yayınlanabilir nitelikte kıl¬maktadır. Ayrıca farklı haber niteliklerini bir arada bulunduran konular daha büyük olay ve haber konusu olarak kabul edilmektedir (Golding ve Elliott 1979: 114, Myers, 2001).
Hall ve arkadaşları neyin haber olacağı konu¬sunda ön güçlü sezginin mesleki ideoloji oldu¬ğu belirtmektedir. Hall'ın aslında kastettiği nokta haber değeri kavramının bir haberi diğer haberden farklı kılan nitelikler dizgesi olmadı¬ğıdır. Haber değeri kavramı altında belirtilen nitelikler, gazetecilerin beklentilere uygun bir şekilde haberlerin seçilip çerçevelenmesinde kullandıkları bir takım yollardır. Hall ve mes¬lektaşlarının görüşüne göre bu süreç toplumla ilgili tartışılmaz varsayımları, derin muhafaza¬karlığı ve güçlü basmakalıp örnekleri içer¬mektedir. Basının çevresel konular, göçmenlik, endüstriyel ilişkiler, açlık, barış, nükleer enerji, AIDS, tıbbi araştırmaların üzerine eğilmesin-deki nedenleri açıklamada haber değeri kavra¬mına başvurulabilmektedir. Ancak toplumsal işleyiş, politika vb. konulu olaylar haber değeri kavramından farklı etkenleri içermektedir (Hall
ve ark., 1979).

Hall, haberi olayların ve konuların belirli sis¬tematik sınıflama ve seçime göre yapıldığı karmaşık bir üretim sürecinin sonu olarak gör¬mektedir. Gazeteler bir ön düzenlemeyle belirli olay ve konuları bir araya getirirler ve bu işin en son düzeyi haber olacak konuların seçimi¬dir. Genellikle haber olarak seçilen konular sıradan olmayan ve toplumsal hayat ile ilgili insanların beklentilerini bazı bakımlardan ihlal etmesinden dolayı gazetelerde yer almaktadır. Haber değeri kavramına her zaman aynı pers¬pektiften aynı yöntemlerle bakılması gerek¬mektedir. Her gazetenin bahsedilmeye değer konuların algılanması konusunda kurumsal ve teknik farklı anlayışı vardır ve belli haber türle¬rinin yer aldığı bölümler ve bu bölümlerde ça¬lışan çok sayıda farklı kişilikte gazetecilerin farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenli okuyucuların bile farklı görüş¬leri bulunmaktadır. Bu tip farklılıklar gazetele¬rin çok değişik sosyal kişilikleri olduğunu göstermektedir. Haberler kuramcılar tarafından "ulaşılabilir kaynaklar" olarak görülmektedir. Hall, medyanın haberleri özerk bir biçimde yaratmak yerine düzenli ve güvenilir kaynak¬lardan elde etmeyi tercih ettiğini belirtmekte¬dir. Hall, ısrarla hükümetin, holdinglerin, halkla ilişkiler ajanslarının, mahkemelerin ve sportif birliklerin kurumsallaşmış kaynaklar olarak habere etkisi olduğunu belirtmektedir
(Hall ve ark., 1979).

Tiffen haber değeri kavramını açıklarken haber seçim kriterlerini bireysel ve toplumsal bir sü¬reç olarak adlandırmaktadır (Macrae 2002). Haber değeri kavramı okuyucunun talebini algılama çabası ve mesleki amaçlardan kay¬naklanmaktadır. Gazetecilerin mesleki amaçları içerisinde profesyonelliğin gereği hem kamusal çıkar hem de rekabetten kaynaklanan kurumsal etmenler bulunmaktadır. Haber, içinde bir dizi uzlaşma nedeniyle eksiklikler bulunan bir ü¬ründür. Bu uzlaşmalar kurumsal ya da bireysel haber kaynakları, okur kitlesi, reklam verenler yasa koyucu ve düzenleyici etkisi olan devlet arasında karşılıklı çıkar esasına dayanan yazılı olmayan uzlaşmalardır. Habere değerini ver¬mede bu uzlaşmaların sınır koyucu etkisi var¬dır.
Haber değeri kavramını açıklamada Piyasa Modeli ve Manipülasyon Modeli olmak üzere iki model öne sürülmektedir. Tiffen'la birlikte Cohen ve Young'ın savunduğu Piyasa Mode-li'nde haber seçim ölçütü olarak haber olacak konunun kamu çıkarı doğrultusunda bilgi hazi¬nesi olması, okurun ilgisini çekmesi toplumun çıkarlarına yönelik olması gerekmektedir
(Macrae 2002).

Medya sahipliği ve medyanın kontrolü üzerine kapsayıcı bir model olan Manipülasyon Mode-li'nde gazeteciler medya sahiplerinin çıkarları üzerinde doğrudan rol alan aktörler olarak gö¬rülmektedir. Gazeteciler medya sahiplerinin çıkarlarına hizmet etmek üzere medya sahipleri tarafından tutulmuş, haberleri seçen ya da ele¬yen ideologlardır. Ancak Tiffen ideolojik teo¬rilerin oldukça geniş kapsamlı algılandığını, gazeteci ve editörlerin güdülenmesinde yanlış yorumlandığını, gündelik mesleki pratiklerin mutlaka hesaba katılmasının gerektiğini belirt¬mektedir. Tiffen, bütün hikayelerin gazetede yer almak için yarış halinde olması, olayların takibinin devam ediyor olması ile son teslim tarihi baskısı altında işlendiğini, sürekli devam eden bir üretim talebinin habercilerin bütün görüşlerini sardığını çoğu editörün ilgisinin en önemli amaçmış gibi günden güne gazetecilik uygulamaları üzerine yoğunlaştığını belirt¬mektedir. Haber değerleri haber üretim süreci içerisinde yer alan insanların oluşturduğu bas¬kın kültürün değerleri ve ilgileri altında de¬vamlı olarak haber metinleri içinde yeniden üretilmekte diğer bakış açıları ve düşünceler göz ardı edilmektedir. Gündem yazı işlerinin kontrolünü elinde tutan insanlar tarafından be¬lirlenmektedir (Herbert 2000: 63).
Herbert, haberin öznel olabileceğini ama içeri¬ğinin nesnel olması gerektiğini söylemiştir. Haber değeri kavramının açıklanmasında ge¬nellikle sezgisel bir duyu ve tecrübe ön şart olarak verildikten sonra bir değerlendirilmeye gidilmektedir. Bir muhabir ya da editöre göre haber olan konu bir başkasına göre haber de¬ğildir. Özellikle haber değeri kavramı içerisin¬de bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak oku¬yucunun ilgisi, hedef kitle, gazetecilerin mes¬leki uygulamaları, kültürel etmenler ve gele¬neklerin kesinlikle etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir haber tanımı şöyle yapılmakta¬dır: Haber, muhabirler ya da editör tarafından hedef kitlenin ilgisine ve yararına olduğu düşü¬nülerek hazırlanmış bilgidir (Herbert 2000: 64).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 16.10.09, 20:58
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

HABERLERDE TECİMSEL BASKI
Haber medyası ister ulusal düzeyde ister bölge¬sel ya da yerel düzeyde yayılmış olsun tümü birer ticari girişim olmakla beraber bu ticari statüden elde ettikleri kâr oranında kalıcı ve sürekli olabilmektedirler. Ancak basına yönel¬tilen bazı eleştirilerin temelinde haber içerikle¬rinde ve haberlerin veriliş tarzında belirleyici rolü ticari etmenlerin oynadığı savı bulunmak¬tadır. Gazeteciler editoryal kararların ticari kârlardan bağımsız olması gerektiği konusunda ısrarcı davranmaktadırlar. Editoryal kararlarda¬ki bağımsızlığın gazetecilik normları ile ticari girişimciliğin birbirinden tam anlamıyla ayrıl¬masıyla mümkün olabileceğini söylemektedir¬ler. Bütün bunlara ek olarak medya kuruluşları üzerinde sahiplik yapısından kaynaklanan ve giderek artan finanssal baskı ve ticari koşullar, içerik üzerinde açık bir etki yaratmaktadır. Bu tez doğrultusunda kâr güdülü alınan haber ka¬rarlarının genel haber organizasyonun işleyişini etkileyeceğini ortaya koymaktadır. Genel kamu görüşü ise editörlerin ve muhabirlerin gazetele¬rini sattırmak ve bu satışı giderek daha da art¬tırmak için sansasyonel konuları haber olarak değerlendirmeleridir. Bununla birlikte bazı eleştiriler kendi medya şirketlerine sahip bü¬yük holdinglerin ürettikleri ürünleri ve reklam¬cıların çıkarlarını korumak amacıyla haberler üzerinde otosansürün oluşmasına neden olduğu konusunda yoğunlaşmaktadır.
Tecimsel şartların haber içeriklerini nasıl etki-lediğiyle ilgili en ortak açıklama haberin seçi¬minde ve sunumunda konunun öneminin değil eğlendirici tarafının göz önünde tutulduğudur. Ayrıca daha fazla satmak amacıyla gazeteler haberlerde bilgi vermek yerine olayları daha görünür hale getirmeye, büyütmeye, dikkati olayın üzerinde yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Beklenen düzeyde olmayan olayları büyütme eğilimi pazarlanabilir mal üretme girişimiyle bir araya geldiğinde medya, kamu için önemsiz konulara odaklamakta ve genellikle bu tip ko¬nular eğlence içerikli olmaktadır. Gans'a (1980: 92) göre olayları büyütme "allama pul¬lama işi" muhabirlerin hazırladıkları konuları editörlerine ya da haber direktörlerine kabul ettirme aşamasında başlamaktadır. Özellikle abartılmış kişi ve konular, rutini, bekleneni ortadan kaldırırken yeterli derecede önemli olmayan, kurgulanmış, dramatik, kendine özgü olmaktadırlar. Gans, haber diyerek verilen yo¬ğun dikkatin çekildiği "gerçeğin", aslında göz¬lemlenerek elde edilen konuların abartılmış bir özeti olduğunu ifade etmektedir.

Piyasanın keskin rekabet ortamında gazetecili¬ğin tanım, işlev ve kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi için ön şart olan bağımsızlık, işveren, reklam-ilan veren ve ülkenin ekono¬mik durumu nedeniyle tehlikeye girmektedir. Bu şartlar altında gazetecileri yönlendiren te¬mel dürtünün bağımsız mesleki kaygılar yerine çevrenin mali baskısı olduğu ortaya çıkmakta¬dır. Piyasa değerlerinin her alanda güç kazan¬dığı bir ortamda yayın bağımsızlığını koruma¬nın güçleştiği kesinleşmektedir (Duran 2001:
49).

Genel kamu inancı haberlerin çoğu kez çıkar amaçlı olarak izler kitlenin içgüdülerini tatmin etmek üzere çarpıtıldığı ya da serbest bilgi akı¬şının medyaya reklam verenleri memnun etme gereğinden etkilendiği yönündedir. Başka bir anlatımla reklam verenler geçmişten günümüze kendi ürünlerinin imajını korumak amacıyla haberleri susturmaya, engellemeye çalışmakta¬dırlar. Bazı reklamlar ile gazetelerde yer alan haberler arasında bir bağlantı olduğunu vurgu¬layan Kaniss, (1991: 96) gazetelerde yer alan belirli bölümleri (otomobil, beslenme ve ka¬dınlar için önerilen sağlık-güzellik, ekonomi, spor sayfaları gibi) reklamcıların pazarlamaya çalıştıkları ürünler ile ilişki kurabilecekleri, haberleri kovaladıkları alanlar olarak görmek¬tedirler. Kaniss'e göre otomobillerdeki yeni güvenlik standartlarıyla ilgili bir haber sayfanın bir köşesinde yer alan bu güvenlik paketine sahip bir otomobil reklamıyla ilişkilen-dirilebilmekte ya da doğrudan yeni bir ürünün piyasaya sürüldüğünü duyuran, kurumsal et¬kinliklerin konu alındığı haberler gazete ve dergilerde yer almaktadır. Gazetede reklamı yer alan ürünün özelliklerine atıf yapan sağlık-güzellik konulu haberlerin editoryal içeriğin oluşturulmasında reklamların payını göster¬mektedir.
Basında yaşanan çözülmenin ve kitlesel gaze¬teciliğin oluşmasında, reklam ve propaganda¬nın araç için ciddi, içerik için yönlendirici ol¬ması; sektör olarak basının ekonomik meka¬nizmasıyla bütünleşmesi ve kârlı bir alan ola¬rak görülmesi; geniş enformasyon ağında haber vermenin asıl etkinlik olarak önemini kaybet¬mesi; araçların çeşitlenmesi sonucu ortaya çı¬kan etkileşim; uzmanlaşma sonucu basının farklı meslek dallarına açılması özellikle de sağlık, hukuk, eğitim vb. dallarda yetişen uz¬manlara sütun ayrılması; görüntünün (görsel içeriğin) oluşturduğu okur-yazarlık ve buna bağlı okuyucu eğilimleri; gelişme özgürleşme, demokratikleşme, küreselleşme gibi kavramla¬rın ikna edici süreçler olarak benimsenmesi; sanat, edebiyat, siyaset, felsefe, müzik ve ma¬gazinin ciddi-ciddiyetsiz, önemli-önemsiz, ger-çek-gerçekdışı her şeyin aynı formatlar içinde benzer teknikler ile sunulması gibi nedenler yatmaktadır (Topçuoğlu 1996: 28).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 16.10.09, 20:59
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

HABER İÇERİKLERİ ÜZERİNDE GAZETECİLERİN (ÖZYAPISAL
NİTELİKLERİNİN) ETKİSİ
Bireyin gerçekleştirdiği her eyleme kişiliğini koyduğu bir gerçektir. Kişilik ailenin, yakın çevrenin, eğitimin, yaşanılan yörenin manevi değerlerin, iş ortamının, vb. birçok etkenin etkileriyle oluşmaktadır. Haber üretiminin her¬hangi bir aşamasında bulunan kişi hazırladığı habere kişiliğinin yansıtabilmekte, kişiyi etki¬leyen toplumsal faktörler bireyi belli yargı ve seçişlere yöneltmektedir (Öktem 1986: 240).
Gazetecilerin mesleki kararları çoğunlukla bir sentez niteliği taşımakta ve belli karar ve se¬çimlerde belirleyici etkenler zaman, zemin ve günün şartlarında göreceli olarak değerlendiri¬lerek haberin biçimlendirilmesine neden ol¬maktadır ve dolayısıyla gerçekten uzakla-
şılmaktadır (Girgin 2000: 96).

Peiser'e (2000: 243) göre gazetecilerin ardyörelerinin (backround) ve demografik ö¬zelliklerinin, çalışma koşullarıyla profesyonel değerlerinin haberlerin seçimini ve içeriklerini, açık ya da üzeri örtülü biçimde etkilemektedir. Neyin haber olup olmadığında karar vermenin homojenliğini ortaya koyan haber merkezinin toplumsallaşması, örgütsel rutinler ve diğer baskılar gazetecinin haber içeriği üzerindeki kişisel etkisinden daha güçlüdür. Fakat gazete¬cinin kişisel ardyöreleri ve değerleri günümüz¬de geçerliliğini korumakla birlikte gazetecinin kişisel gündemini etkilemektedir. Özellikle gazetecilerin ideolojileri, cinsiyetleri ve kuşak aidiyeti gibi etkenler belirleyici unsurlardır.
İletişimcinin medya içeriği üzerinde gazetecile¬rin cinsiyetinin uyumlaşması, medyada insanla¬rın tercih ettiği meslek kollarının artmasıyla iletişim kariyerlerinin geçirdiği evrim, toplum¬da üst ya da alt tabakadan olmak, iletişimcinin eğitim seviyesi gibi etkenler bulunmaktadır. Kişisel değerler, tutumlar ve inanışlar medya içeriğini etkilemesi bakımından araştırmacıla¬rın göz önünde bulundurduğu unsurlardır. Ö¬zellikle aile, aileden aldığı sevgi, arkadaşlıkları, ekonomik yeterliliği ve bütün etkenler kişisel insani sevecenlikle ilişkilendirilerek iletişimci¬nin karakterini biçimlendiren diğer etkenlerle bir araya geldiğinde medya içeriği üzerine kişi¬sel etkinin olduğu belirtilmektedir. Kişisel de¬ğerler ve inanışlar bireycilik, serbest girişim, rekabetçi ve materyalistlik kavramlarını da kapsamaktadır (Shoemaker ve Reese 1996:
64).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 16.10.09, 20:59
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

İÇERİK ÜZERİNE KURUMSAL ETKİLER
Haber içeriklerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden en önemlileri arasında habercilerin kendi çalıştıkları medya kuruluşları gelmekte¬dir. Özellikle gazetecilerin yanlı haber yapma¬ları konusunda baskı altında tutulduklarını ve bunun için zorlandıkları bilinmektedir. Bu du¬rum aynı zamanda kamunun haber alma öz¬gürlüğünü etkileyecek şekilde habercilerin ça¬lıştıkları basın kuruluşuna güven eksikliği do¬ğurmaktadır. Ayrıca habercilerin kaynakları ile olan ilişkilerinde de en belirleyici etmenlerden birisi de gazetecinin çalıştığı basın kuruluşunun politik tavrı ve ekonomik gücüdür (Kılıç 1999:
150).

Gazeteciler medya ortamı içinde gerçekleşen her türlü olay ve etkinlik içinde meydana gelen değişim ve dalgalanmalarla özellikle medya sahiplerinin doğrudan hedefi haline gelmişler¬dir. Bu durumdan kendi paylarına düşeni alan editörler patronları adına her türlü isteklerini her zaman muhabirler üzerinde bir baskı aracı¬na dönüştürmektedirler. Özellikle bünyesinde farklı endüstriyel üretim ve hizmet sektörlerini bulunduran holdinglere ait basın kuruluşlarının editoryal bağımsızlıkları olmadığı gibi bu ku¬ruluşların genel çizgisini medya sahipleri be¬lirlemektedir. Ayrıca medya sahipleri editor-yanın çizgisini belirlemenin dışında günlük işleyişe ve haber üretim sürecine de etki et¬mektedirler (Tılıç 2001: 48).
Gazetecinin mesleki gereklerine bağımlı olma¬sını editoryal bağımsızlık şeklinde ifade eden Doğan Tılıç, (1998: 86) editoryal bağımsızlığın olmadığı bir yerde gazeteciliğin doğruyu söy¬leyen bir meslek olması ve doğru bilgilendiril¬miş eleştirel vatandaşlar yaratılmasına katkısı¬nın ancak medya sahibinin kendi kuruluşundan bunları istemesiyle mümkün olabileceğini be¬lirtmektedir.
Gazete sahipleri her zaman, ayrıntılarda farklı¬lıklar olsa bile genel siyasalarını paylaşan, en azından kabul eden bir genel yayın yönetmeni ile anlaşarak konumlarını sağlama almaya ça¬lışmaktadırlar. İdeal olarak genel yayın yönet¬meninin ve editörlerin görevleri bu genel siya¬sanın izlenmesini sağlamaktır. Gazetecilerin kendi ilkeleri ve gerçekler hakkında bildikle-riyle çelişkiye düşecek konuları yazmamaları istenmektedir. Uygulamada "editoryal bağım¬sızlık" genellikle gazete sahipleri tarafından belirlenen siyasi düzen ve temel meseleler hak¬kında stratejik kararlar alma konusuyla değil;
günlük üslup, içerik ve editorya bütçesi konula¬rıyla sınırlı tutulmaktadır. Bununla birlikte e¬ditörlerin üzerindeki ticari baskı arttıkça ger¬çeklik, geçerlilik ve mesleki ahlak açısından kabul edilebilir gazetecilik standartları zarar görmektedir. Pazarlamacılıkla ilgili ticari ka¬rarlar ve yayıncının sorumluluğu, kolaylıkla editoryal gereklerinin önüne geçebilmektedir
(Talu 2000: 66).

Günümüz Türkiye'sinin gazetecilerinin normal koşullarda gazetenin siyasi ve etik temeller konusundaki kararlarına karşı çıkmaları genel¬likle olanaklı olamamaktadır. Yazı işlerinin normal işleyişi içinde, muhabirlerden gelen haberler yazı işleri müdürleri veya daha alt düzeydeki yönetici editörler tarafından sıraya konup yeniden yazıldıktan sonra yayımlan¬maktadır. Haberlerde, siyasi sivrilikler törpü-lenmekte, yeni "gerçekler" katılmakta ve habe¬rin içeriği incelikle değiştirilmektedir. Bu saf¬haya gelmeden önce kullanılacak hikayeler, konuların seçilmesi ve bunların hangi gazete¬ciler tarafından işleneceği, gazete sahibinin kararlaştırdığı siyasi çizgi veya editörün belir¬lediği sunum biçimi de önceden belirlenmekte¬dir. Bütün bunlar doğrudan, yönergelere gerek kalmadan sağlanmaktadır. İleride herhangi bir sorun çıktığında ve konu tartışılarak çözümle¬nemediğinde gazeteci ya istifa etmek ya da statükoyu pragmatik olarak kabul etmek duru¬munda kalmaktadır (Talu 2000: 67).
Editoryal bağımsızlığın gerçekleşmesinde editoryal kararlara katılım kanallarını yaratmak ve bu amaçla demokrasinin özlenen koşulların¬da gazetecilik mesleğinin temel özgürlükleri sağlamak gerekmektedir. Yayın organlarının gizlenen, açıkça ortaya konmayan öznel, tarif edilmeyen yayın politikalarını açığa çıkartmak, ayrıntılanmış kurallara dönüştürmek gerek¬mektedir. Yayın organı tarafından açıkça su¬nulan bu kurallar dizgesinin çalışan gazeteciler tarafından onaylanması, paylaşılması ve üze¬rinde uzlaşılan kurallar olarak kabul edilmesi ve sendikal bir garanti altında karşılıklı söz¬leşmeye bağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte her iki taraf için bağlayıcı kararlar ala¬bilen meslek örgütlerince yapılan yasal dene¬timin ifade ve haber alma özgürlüğünü garanti altına alan hukuk kurallarıyla değerli kılınabi¬leceği gözden kaçırılmamalıdır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 16.10.09, 21:00
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

HABER YAPMA SÜRECİNİN BELİRLEYİCİ UNSURLARI VE PARLAMENTO MUHABİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çalışmada yer alan bulgular Nisan 1998 yılında elde edilmiştir. Parlamento muhabirlerine yö¬nelik sormaca Parlamento Muhabirleri Derneği tarafından TBMM'de basın bürosu bulunan basın yayın kuruluşlarında görevli haber mu¬habirlerinin "sürekli giriş kartı" olan 54 parla¬mento muhabirine ulaştırılmıştır (Parlamento Muhabirleri Derneği TBMM gündeminin yo¬ğun olmadığı, rutin haberlerin yapıldığı günler¬de TBMM'de yukarıda sayılan özelliklere sa¬hip 55 ile 60 arasında değişen sayıda parla¬mento muhabiri görev aldığını belirtmektedir). Parlamento muhabirlerine dağıtılan anketlerden
32 tanesi araştırmacıya geri dönmüştür. Böyle¬likle anketin geri dönüş oranı %59 olarak be¬lirlenmiştir. Sormaca kapsamında muhabirlere
33 soru yöneltilmekle birlikte bu çalışmada sadece üç sorudan elde edilen veriler kullanıl¬mıştır. Bu üç soru diğer sorulardan bağımsız olup diğer soruları bağlayıcı değildir.
Çalışmada parlamento muhabirlerinin %94'ü ideolojik görüşleri nedeniyle olumlu ya da o¬lumsuz asılsız haberler yapmadıklarını belirt¬mişlerdir. Ancak başka bir soruda muhabirlerin %47'si kendileri dışında diğer muhabirlerin olumlu ya da olumsuz asılsız haber yapma ko¬nusunda ideolojik yanlılığının etkili olduğunu belirtirken %40' ı her haberde olmamakla bir¬likte bazı haberlere ideolojik yanlılıklarının yansıdığını söylemektedirler. Bununla beraber muhabirlerin %13'ü kendilerinin dışında, diğer muhabirler bile olsa ideolojik yanlılığın haber yapmada etkili olmadığını ifade etmektedirler.
Haber yapma sürecine etki eden unsur olarak muhabirlerin %47'si çalıştıkları basın kurulu¬şunun genel yayın politikasını; %31'i çalışılan basın kuruluşunun genel yayın politikası dışın¬da ama yine basın kuruluşundan kaynaklanan belli tipte haber istekleri, çalışma koşulları gibi etkenleri, %6'sı haber kaynaklarının kendile¬riyle ilgili haber yapmaları konusundaki istek¬lerini; %3'ü kendi ideolojik görüşlerini göste¬rirken, %13'ü bu soruyu yanıtlamamışlardır
(Kılıç 1998: 169).

Yukarıdaki sonuçlardan anlaşılacağı üzere ha¬ber yapma sürecinin belirleyici unsurları olarak basın kuruluşlarının genel yayın politikaları, muhabirlerin kendi ideolojik yanlılıkları ve çalışma koşulları, yine basın kuruluşunun diğer basın organlarıyla olan rekabetinden kaynakla¬nan günün koşullarının etkisinde oluşan gün¬dem baskısının yarattığı rutin dışı haber istekle¬ri, basın kuruluşunun muhabir üzerinde etkinli¬ğini arttırmak için çalışma koşullarının olumlu yanlarını daraltmaya yönelik çabalar öne çık¬maktadır. Bir muhabirin ideolojisinin diğer etkenler söz konusu olmadığında önemli bir unsur olduğuna ilişkin verilere ulaşılmasına rağmen, diğer etkenler söz konusu olduğunda muhabirlerin kendi ideolojik yanlılıklarının öne çıkmaması muhabirlerin çalıştıkları basın ku¬ruluşlarının genel yayın politikalarını nispeten olumlayıcı tutumlarıyla açıklanabilir. Muha¬birler ile yapılan serbest (sormacayla yapılandı¬rılmamış) görüşmelerde bu yönde görüş ifade etmişlerdir (Kılıç 1998).
Ayrıca haber kaynaklarının haber yapımı sıra¬sında etkili olduğu elde edilmekle birlikte diğer etkenler ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyli bir etken olarak değerlendirilmemektedir. An¬cak burada muhabirlerin gazetelerine önemli bir haber sokma, haber kaynağı durumundaki parlamenterlerin kendileriyle ilgili olumlu bir haber yayınlatma kaygısı içinde karşılıklı bir iletişim gerçekleşmektedir (Kılıç 1998: 157).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 16.10.09, 21:01
Selim Hoytur - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 5.878
Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Selim Hoytur öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları Ve Basın Ahlakı

SONUÇ
Elde edilen veriler haber içeriklerine etki eden etmenler arasında örgütsel etkilerin diğer et¬menler yanında daha belirleyici olduğunu orta¬ya koymuştur. Çalışma kapsamında "gazeteci¬lerin ideolojileri", "haber kaynağı durumundaki parlamenterler" haber üzerinde baskı oluştura¬cak etkenler olarak belirlenmekle beraber, par¬lamento muhabirlerinin haber yapma sürecinde "kurumsal etkiler" kadar belirleyici olmadıkla¬rını göstermiştir. Haber üzerinde haber kurulu¬şunun yoğun etkisinin ancak yasalarla sınırla¬nabileceği açıktır. Özellikle habercileri baskı altına alarak oluşturulan etki alanı, gazetecileri rutin çalışmalardan, ideolojik tercihlere kadar yayılmakta ve haber üzerindeki tüm sorumlu¬luk gazetecilerin üstüne kalmaktadır. Mutlaka tüm haberlerden gazeteciler sorumludurlar ve bu tartışılamaz bir durumdur, ancak sorumluluk çerçevesi basın özgürlüğünü sınırlar hale sok¬madan önce çok açık şekilde tanımlanmalıdır.
Bu nedenle basın kuruluşlarının sahiplik yapısı serbest rekabeti kırmayacak şekilde düzenlen¬meli ve bilgi akışında kırılmaya ya da bozul¬maya neden olacak durumlar yasal olarak en¬gellenmelidir. Özellikle eşit ağırlıkta çok or¬taklı ve kamunun da içinde yer aldığı bir yapı oluşturulmalıdır. Ortakların farklı kitle iletişim araçlarına sahip ve/veya ortak olmaları engel¬lenmeli ve ortaklık oranının diğer ortakların aleyhine gelişecek şekilde büyümesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca ortakların farklı iş sahala¬rında çalışmalarına izin verilmemelidir. Bütün bunların yanında bu düzenlemeleri yapacak iradeye ve güce sahip devletin (hükümetin) basın özgürlüğünü, toplumun bilgi edinme hakkını garanti altına alarak gerçekleştireceği yasal düzenlemeler, olmazsa olmazlar arasın¬dadır. Gazeteciler için işçi-işveren arasındaki ilişkiyi hem gazeteci hem de basın özgürlüğü aleyhine bozmayan bir sendikal yapı diğer bir şart olarak yer almaktadır. Meslek ahlak ku¬rallarının gazetecilerce içselleştirilerek uyulma¬sı sağlayacak üzerinde yaptırım gücü olan ba¬sın özgürlüğünü garanti altına alan, gazeteciler için rehber basın kuruluşları için düzenleyici bir meslek örgütü diğer bir gerekliliktir. Bütün bunlar birçok araştırmanın da belirttiği ve ö¬zellikle olması gerekenler olarak hep sunul¬makta ve üzerinde yoğun bir şekilde durul¬maktadır. Ancak araştırmada elde edilen so¬nuçlardan yola çıkarak ifade edilen bütün şart¬lar oluşturulduktan sonra gazetecilerin ahlaklı olup olmadıklarının sorgulanmasıdır.
Ahlaklılık bir mesleğin devamının temel şartla¬rı arasında olmasına rağmen mesleğin toplum¬daki işlevi düzeyinde mesleğin koruyucu un¬surları arasında öncelikli olarak hukuki yaptı¬rımlar gelmektedir. Bu yaptırımlarla korunma¬yan bir mesleği ahlaki sorumluluk ile yürütme çabası mesleğin zamanla yıpranmasına neden olabilmektedir. Özellikle mesleği uygulama sırasında mesleğin gerektiği gibi işlemesinin önüne geçen sorunları yok saymak ortada olan sorunların görmezden gelmek, mesleğin için¬den ya da dışından mesleği istismar edenlerin dolaylı yoldan korunmasını sağlayabilmektedir. Çalışma bulguları ile ortaya konan sav meslek ahlak kurallarının hukuk kurallarıyla güçlendi¬rilerek toplumsal çıkarları, mesleği ve meslek¬ten olanların korunmasını sağlamaktır. Basın özgürlüğünü güvence altına alan, enformasyo¬nun serbest akışını destekleyen bir hukuksal çerçeve sadece iyi gazeteciliğin amaçlarına değil aynı zamanda demokrasinin amaçlarına da hizmet edecektir. Düşünülen hukuksal çer¬çevenin yaratacağı sorunlar olumsuz yasal kı¬sıtlamalar ile ortaya çıkabilir ancak burada ö¬nemli olan sınırın nerede çizileceğidir. Bilgi akışı ve düşünce açıklamanın haklılaştırılabilir dağıtımını engellemeden gerçek anlamda sa¬kıncalı olanın yayımlanmasını yasaklayacak bir yasal çerçevenin oluşturulabilmesi bu sınırı belirlemenin temel düşüncesini oluşturmalıdır. Bu nedenle sadece hukuksal koruma en etkin koruma yöntemi olamayacaktır ve burada ahla¬ki değerlerin bağlayıcılığı önem kazanmakta¬dır. Basının, demokratik değerleri korumaya yönelik bilgi akışı ve düşüncenin özgürce ifade edilmesini garanti altına alan yapısını oluştur¬mak için hem hukuksal yaptırımlara hem de meslek ahlakının ortaya koyduğu ortak değer¬lere gerek vardır.
Medyada haber içerikleri üzerinde belli etken¬ler farklı düzeylerde etki etmektedir. Haber, özellikle basın kuruluşunun genel yayın politi¬kaları, haberi hazırlayan ve işleyen gazetecile¬rin özyapısal nitelikleri, haber yapmanın kendi şartlarından kaynaklanan zorluklar, örgüt dı¬şından gelen farklı çıkar gruplarının baskısı altında yayınlanmaktadır. Buradaki asıl mesele söz konusu etkenlerin gazeteci eliyle haber içeriğine katılıyor olmasıdır. Ayrıca genel ya¬yın politikaları ve basın kuruluşunun kendi çıkarlarıyla uyumlaşmış bir şekilde haber ya¬pan ya da bu şekilde haber yapması telkin edi¬len gazeteciler de yok sayılamaz. Çeşitli bas¬kıların altında her haberin mutlaka bir çarpıt¬maya uğraması söz konusu değildir ancak ha¬berlerin kaynaklara dayanmaması, habere konu olan taraflara eşit zaman eşit yer ilkesinin uy¬gulanmaması, haber metinlerinde ve özellikle başlıklarda sıfat (yüceltici/alçaltıcı) kullanımı, haberin öznel yargılar içermesi, haberlerin kaynaklandığı konulardan uzaklaştırılarak ken¬di içinde gizlenmesi, haber üzerinde ortak çıka¬rı bulunan okur/izler kitlenin bilgilenme hakkı¬nın çiğnenmesini doğuracaktır. Tüm eleştirilere yanıt vermesi gerekenler sadece gazeteciler olmamakla birlikte basın kuruluşlarının sahip¬leri ya da ortakları, okur/izler gruplar, yasa yapıcılar, toplumsal örgüt ve kuruluşlar haber alma hakkının özgür ve temiz bir şekilde ger¬çekleştirilmesi anlamında basından sorumlu¬durlar.
Liberal çoğulcu anlayış, toplumda, aynı yapısal özellikleri göstermeyen farklı grupların kendi çıkarları doğrultusunda basını eşit olarak kulla¬nabileceğini varsaymakla beraber medya üzeri¬ne yapılan eleştirilerin başında, kitle iletişim araçlarının eşitsizlik yaratacak şekilde kulla¬nılması ve yine iletişim araçlarına eşitsizlik yaratacak şekilde sahip olmak gelmektedir. Bununla birlikte liberal çoğulcu anlayış içinde, toplumda üretilen fikirlerin özgürce ifade edi¬lebilmesinin sistemin doğru işlemesi için gere¬ken mekanizmaların çalışmasına bağlı bulun¬duğu gözden kaçırılmaması gereken bir konu¬dur. Devamlı olarak habercilerin gazetecilik meslek kurallarına ve meslek ahlakına uymala¬rı konusunda uyarılmalarının, iletişimde mey¬dana gelen bozulmaların, aksamaların gazete¬cilere yüklenmesinde, bu mekanizmaların var olduğu ve bunların doğru çalıştığının varsayıl-masından kaynaklanmaktadır. Haber içerikleri üzerinde belirleyici etkisi olan iç ve dış etken¬ler ile toplumun çıkarlarını karşı karşıya getir¬meyecek, bu konuda gazetecilere yeni açılımlar sağlayacak mekanizmaların etkin bir şekilde yeniden hayata geçirilmesi ya da kurulması gerekmektedir.
Sistemin mekanizmaları arasında özellikle sen¬dikanın gazetecilere sağlayacağı iş güvencesi ve barışı gelmektedir. Ayrıca meslek kuralları¬nı ve ahlakını gözardı etmeyen ve bu konuda yaptırımları olan yönetmelikler vasıtasıyla mesleğe ilişkin düzenlemeleri yapan bir meslek odası önemli katkılar sağlayabilir. Gazetecile¬rin bağlı bulunduğu bir meslek odası mesleğin kurumsallaşmasını sağlarken gazetecilerin is¬tihdam edilmesi ilişkin bazı öncelikleri de be¬raberinde getiren bağlayıcı kararların alınma¬sında etkili olacaktır. Özellikle bu iki meka¬nizmanın çalışmasıyla oluşacak özgürlük orta¬mı, başta basına olan güveni arttıracak kaybe¬dilen okur/izler kitlenin yeniden kazanılmasın¬da faydalı olacaktır. Bütün bunlarla birlikte medyadaki sahiplik yapısı ile ilgili olarak, farklı düşünce ve seslerin kendilerini ifade et¬mede eşitsizlik yaratacak bir ortamın oluşması¬nı engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca basılı ürünlerin dağıtı¬mının serbest rekabet ortamını zedelememesi, radyo ve televizyon frekanslarının adilane da¬ğıtılması bu mekanizmalar arasında önemli bir zinciri oluşturmaktadır. Ayrıca basın kuruluşla¬rının nitelikli iş gücüne yatırım yapmaları ge¬rekmektedir.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf index.pdf (288,4 KB (Kilobyte), 75x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ahlakı, basın, belirleyici, haber, sürecinin, unsurları, yapma

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 18:19 .