Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Atlarda Enflüanza Equi Enfeksiyonunun Türkiye'de İlk Kez Çıkışı Ve Etken Virüs İzolasyonu

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Atlarda Enflüanza Equi Enfeksiyonunun Türkiye'de İlk Kez Çıkışı Ve Etken Virüs İzolasyonu ile ilgili bilgiler


Batı ülkelerindeki araştırmacılara göre bu hastalık, MS 4.-5. yüzyıldan beri bilinmektedir. Hastalık 1729 yılında İtalya üzerinden Avusturya, Almanya ve Polonya gibi ülkelere bulaşmıştır. 1732 yılında İngiltere'de gözlenmiştir. Enfeksiyon 18. yüzyılın

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.02.10, 07:35
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Atlarda Enflüanza Equi Enfeksiyonunun Türkiye'de İlk Kez Çıkışı Ve Etken Virüs İzolasyonu

Batı ülkelerindeki araştırmacılara göre bu hastalık, MS 4.-5. yüzyıldan beri bilinmektedir.
Hastalık 1729 yılında İtalya üzerinden Avusturya, Almanya ve Polonya gibi ülkelere bulaşmıştır. 1732 yılında İngiltere'de gözlenmiştir. Enfeksiyon 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında tüm İngiltere'ye yayılmıştır. Enflüanza Equi hastalığı 1872-1873 yıllarında ABD'nin birçok eyaletinde görülmüştür.

Enflüanzanın Tanımı
Beşeri Hekimlikte, geçen yüzyıllarda bu hastalık, solunum yolları mukozalarının kataral yangısını içeren bir en¬feksiyon olarak tanımlanmıştır. Buna karşın aynı hastalık Veteriner Hekimlikte uzun yıllar süresince bulaşıcı ve salgın karakterdeki at enfeksiyonlarının tümüne verilen tek isim olarak kullanılagelmiştir.

Tarihçesi
Batı ülkelerindeki araştırmacılara göre bu hastalık, MS 4.-5. yüzyıldan beri bilinmektedir. Hastalık 1729 yılında İtalya üzerinden Avusturya, Almanya ve Polonya gibi ülkelere bulaşmıştır. 1732 yılında İngiltere'de gözlenmiştir. Enfeksiyon 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında tüm İngiltere'ye yayılmıştır. Enflüanza Equi hastalığı 1872-1873 yıllarında ABD'nin birçok eyaletinde görülmüştür. Hasta¬lığın epizootiyolojisi Alman bilim adamlarından Walldinger, Körber ve Hartwig tarafından detaylı olarak araştırılarak çok önemli veriler elde edilmiştir. Hastalık 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında tüm Avrupa ülkelerini sar¬mış olup; 1834 yılında Prusya ordusu atlarında, daha sonra Kopenhag'ta 3000'den fazla atta görülmüştür.
Yirminci yüzyılın ortalarına doğru hastalık etkeninin identifikasyonu yapılarak bu virüsün Enflüanza A/1/Eqüi / Prag 56 ve Enflüanza A/2/Eqüi/ Miami 1/63 gibi 2 serotipi-nin bulunduğu ve Orthomyxo viruslar ailesinden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalık etkeni her iki serotip virüsün tüm dünya ülkelerinde yaygın olduğu bildirilmiştir. Böhm, 1965 yılında Berlin'deki binicilik okulunda 111 attan 97 sinin 3 gün içinde Grip hastalığına yakalandığını ve hasta atların bu¬run swapında etken virüsü saptayarak ortaya koymuştur.
Kono, Japonya'da Gribe yakalanan atlardan Enf. A72 /eqüi virüsünü izole etmiş ve bu virüse Tokyo/72 adını vermiştir. Bundan sonraki yıllarda değişik ülkelerde de hastalık etkeni virüs identifiye edilmiştir. Örneğin Fransa'da 1978 yılında Gruciere, E.A/2 suşu-nu, Weremowiöz,1980 yılında Polonya'da E.A/2 virüs suşunu, Löke 1981-1984 yılında Malezya'da ve Singapur'da hastalıklı yarış atlarından E.A/1 Prag suşunu ayırdığını, bildir¬miştir. E. Plateau, C. Cruciere ve arkadaşları 1983 yılında Fransa'da atlarda Enflüanza en¬feksiyonunu tespit etmişlerdir.
Yurdumuzda ise ilk kez 1984-1985 yılların¬da İzmir ve İstanbul'da yarış atlarında Enflü-anza Eqüi enfeksiyonu S. Yılmaz ve arkadaş¬ları tarafından tespit edilerek etken virüsün Enflüanza A/2 /Equi /Miami 63 serotipi oldu¬ğu belirlenmiştir.
1.JPG
Türkiye'de Etken Virüs İzolasyonu
1984 yılı Aralık ayı ortalarında TJK İzmir Şi-rinyer Hipodromundan, 1985 yılı Mayıs ayın¬da ise İstanbul Veliefendi Hipodromundan yarış atlarında salgın ve bulaşıcı bir hastalığın çıktığı çok sayıda atların hastalandığı ilgililerce Tarım Bakanlığına bildirilir. Tarım Bakan¬lığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ta¬rafından atlardaki hastalığın tanısı ve gerekli önlemlerin alınması için Dr. Salih Yılmaz gö¬revlendirilir. Vak'a yerinde, gerekli tetkikler ve hasta yarış atlarının muayeneleri yapılıp yüksek ateşli atlardan etken virüsün tespiti için burun swapları alınır.
Her iki şehirde hasta atlardan alınan bu¬run swaplarından, embriyolu tavuk yumurta kültürlerinde yapılan laboratuar çalışmaları ile etken virüs suşları üretildi. Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki laboratuvarındaki ilk çalışmalar sonunda; üretilen her iki virüs susunun atlarda grip enfeksiyo¬nuna neden etken ajan oldukları kanısına varılır. Üretilen virüs suşları liyoflize edilerek identifikasyon için Federal Almanya Münih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyolo¬ji ve Salgın Hayvan Hastalıkları Enstitüsü'ne gönderilir. Gönderilen virüs suşlarının adı ge¬çen Enstitü bünyesinde bulunan O.I.E/C.I.A II (International Reference Center for Equine Influenza) bölümünde tip belirleme çalışma¬ları yapılır ve embriyolu tavuk yumurta kül¬türlerinde üretilen iki virüs suşunun da; Inf¬luenza A/2/ EQUI /MIAMI/63, suşu ile identik oldukları tespit edilir.
Yılmaz ve arkadaşlarının bu çalışmasıyla, TJK/Izmir Şirinyer ve İstanbul Veliefendi Hipodromlarındaki yarış atlarında çıkan, çok bulaşıcı ve endemik salgınlara, ekonomik kayıplara neden olan Grip hastalığı etken virusu Türkiye'de ilk kez üretilmiş ve tip identifikasyonu yapılmıştır. Durum Münih Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Yayını ile tüm dünya'ya duyurulmuştur.
Yılmaz ve arkadaşlarının bu çalışmasıyla, TJK/İzmir Şirinyer ve İstanbul Veliefendi Hi¬podromlarındaki yarış atlarında çıkan, çok bulaşıcı ve endemik salgınlara, ekonomik ka¬yıplara neden olan Grip hastalığı etken virusu Türkiye'de ilk kez üretilmiş ve tip identifikas¬yonu yapılmıştır. Durum Münih Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Yayını ile tüm dünya'ya duyurulmuştur.
Federal Almanya Münih Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde serotipinin Enflüanza A/2 /Eqüi/Miami/63 olarak saptanmasından sonra Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü'nce gerek Avrupa ve gerekse ABD'nden ithal edilen Enflüanza aşıları ile TJK'ne bağlı haralarla özel haralarda 1985 yılından itibaren yapılan sistematik koruyucu aşılamalarla enfeksiyon tamamen kontrol altına alınmıştır. Halen koruyucu aşılamalar bir program dâhilinde titizlikle sürdürülmektedir.

Hastalıktan Korunma
Toplu halde atların bulunduğu; haralar, özel at yetiştirme çiftlikleri, tay depoları, at yarışı hipodromları ve benzeri yerlerde bu¬lunan yeni doğan taylar, damızlık aygırlar, gebe ve boş kısraklarla binek atlarının tümü bir programa bağlı kalınarak sistematik sü¬rekli koruyucu olarak aşılanmalıdır.
Yeni doğan taylara temel aşılama progra¬mı gereğince 6'ncı aylık yaşlarını tamamlamış olanlara l. aşılamaları ve 1 ay sonra 2. aşılama¬ları yaptırılmalıdır. Aksi halde ilk aşının hiçbir koruyucu etkisi kalmaz. Daha yukarı yaşta bulunanlara 4-6 hafta aralıkla iki aşılama, 5 veya 7 ay sonra 3. aşılama yapılır.

Salih YILMAZ
Dr., Veteriner Hekim, Virolog, TJK Eski Uzman Danışmanı
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf a8-10.pdf (157,8 KB (Kilobyte), 19x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
atlarda, çıkışı, enfeksiyonunun, enflüanza, equi, etken, türkiye'de, virüs, ılk, ızolasyonu

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 03:58 .