Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Ibv - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu'nun Üç Patojen Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Ibv - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu'nun Üç Patojen Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması ile ilgili bilgiler


Ibv - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu'nun Üç Patojen Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması-The Histopathological Comparison of Nephrological Findings on Chicks Infected With İnfeksiyöz bronşitis virusu'nun respiratorik ve

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 23.11.10, 12:39
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Ibv - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu'nun Üç Patojen Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması

Ibv - İnfeksiyöz Bronşitis Virusu'nun Üç Patojen Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması-The Histopathological Comparison of Nephrological Findings on Chicks Infected With
İnfeksiyöz bronşitis virusu'nun respiratorik ve renal affiniteye sahip üç patojen suşunun (M 41, Holte ve Avustralya T) kullanıldığı çalışmamızda, böbreklerde makroskobik olarak konjesyon ve ödem gibi benzer lezyonlar izlenmekle birlikte; histopatolojik bulguların gelişim zamanları, şiddetleri ve görüntüleri yönünden suş grupları arasında önemli farklılıklar gözlendi. Çalışmamızda M 41 suşunun akut dönemde şiddetli solunum sistemi lezyonları yanında, böbreklerde nefrozis ile karakterize yaygın lezyonlar oluşturduğu tespit edilmiştir. Holte ve Avustralya T suşlarının ise akut dönemde orta şiddette solunum sistemi lezyonları oluştururken, böbreklerde özellikle Avustralya T suşunun şiddetli ve daha hafif olarak da Holte suşunun nefritis-nefrozis ile karakterize hem tubuler, hem de intersitisyel yaygın lezyonlara neden oldukları izlendi.
Akut dönemde mikroskobik böbrek lezyonlarının özellikle lobuler kortekste, glomerulus hattı çevresindeki ve medulladaki tubul epitellerinde vakuolizasyon, granüler dejenerasyon ile tubul epitellerinde nekrotikten deskuamatif değişikliklere kadar uzanan nefrozis ile başladığı ve kısa zamanda intersitisyel nefritise dönüştüğü tespit edilmiştir. İntertubuler ödem ve yoğun yangısel hücre infiltrasyonları ile karakterize intersitisyel nefritis, M 41 suş grubunda sadece birkaç hayvanda çok hafif düzeyde izlenebilirken, Holte suş grubunda hafif, Avustralya T suş grubunda ise şiddetli ve yaygın olarak gözlendi.
Avustralya T suş grubunda kronik dönemde hücre infiltrasyonlarının çevresinde başlayan, retikulum formasyonu ile küçük, kalıcı fokal alanlar tarzında lenfoid nodüllere dönüşümü ve medulla geçiş bölgesinde lokalize olmalarıyla, kronik intersitisyel nefritisin aktif tipte olduğu tespit edilmiştir. Holte ve M41 suş gruplarında ise lezyonların sadece birkaç hayvanda inaktif forma yakın seyrettiği görüldü.
Bu lezyonlar ışığında IB'nin solunum sistemi ve üriner sistem mikroskobik lezyonları birlikte ele alındığında, bir oranda virus suşlarının ayrımında da etkin olabileceği düşünülmektedir.
chicks.jpg
Three Pathogenic Strains of IBV-Infectious Bronchitis Virus
In this study we have used the three pathogenic strains of IBV having respiratory and renal (M41, Holte and Australian T strains). Although similar gross lesions, which are congestion and oedem, were observed in kidneys, significant differences were observed in the period of development, severity and the appearance of the histopathological findings in different strain groups. In our study, on the acut phase it was also observed that M41 strain caused severe lesions in the respiratory system and also diffuse lesions characterised with nephrosis in kidneys. While Holte and Australian T strains caused mild lesions in the respiratory system on the acut phase, in kidney it was observed that Australian T strains caused more severe tubuler and interstitial diffuse lesions characterised with nephritis-nephrosis than Holte strain.
On the acut phase it was observed microscopical kidney lesions started with vacuolisation in the tubular epithelium around glomeruli and in medulla and nephrosis characterized with granular degeneration and changes from the necrosis of the tubular epithelium until their desquamation , and than changes to interstitial nephritis in a short time. While interstitial nephritis characterised with edema in the intertubular area and dense inflammatory cell infiltrations were observed in only a few chicks of the M 41 strain group, it was observed milder in Holte strain group and severe in the Australian T strain group.
In the chronical phase, reticulum formations started around cell infiltrations and transformed lymphoid nodules as permanent focal areas and localised in medullar zone were observed to be active type of chronical interstitial nephritis in Australian T strain group. This lesions were observed similar to inactive form in only a few animals in Holte and M 41 strain groups.
Under the light of these lesions; it is thought to be also effective in differentiation of virus strains when microscopical lesions of respiratory and urinary tract of IB is considered together.
Giriş
Civcivlerde ölümle seyreden respiratorik bir hastalığa ilk olarak 1930 yılında ABD-North Dakota'da rastlanmıştır. Bu olaydaki bulguların 1931'de Schalk ve Hawn'ın raporunda bildirilen infeksiyöz bronşitis (IB) olarak adlandırılan hastalığın klinik bulgularına ve laboratuvar sonuçlarına benzerliği ortaya konularak, bugün de kullanılan tanımlaması yapılmıştır. Ancak bu tanımlamanın hastalık etkeni Coronavirusun tavukların solunum sistemi dışında, böbrekler, ovidukt ve bağırsaklarında da lezyonlar oluşturduğu IB'nin sistemik bir infeksiyon oluşunun anlaşılmasını geciktirdiği belirtilmektedir (35).
Respiratorik sistem hastalığı olan IB'de mortalitenin diğer bir sebebi olan tavuklarda nefritis (=üremi) ve ürolitiasis'de şekillenebildiği (10, 26, 31, 33) ve hastalığın infeksiyöz bronşitis nefritis (IBN) olarak da adlandırıldığı bildirilmiştir (16, 19, 30). Son 30 yıldır infeksiyöz bronşitis virusunun (IBV) nefropatojenik suşları ile oluşan infeksiyonlarda, böbrek lezyonları konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır (2, 6, 7, 8, 15, 25, 27). IB üzerine önemli çalışmalar yapılan ABD ve Avrupa'da son yıllarda yumurtacı sürülerde böbreklere affinitesi olan IBV suşlarında artış olduğu bildirilmektedir (5, 12, 18, 25). Nefropatojenik IBV suşlarının sorumlu tutulduğu hastalığın bu formunda, ölümler ile teşhis ve tedavideki yanlışlıkların da önemli ekonomik kayıplara yol açtığı belirtilmiştir (16, 30, 35).
IB'nin kanatlı nefritisi ile ilişkisi ve IBV'nun nefropatojenik suşları ile oluşan infeksiyonda böbreklerde oluşan lezyonların patolojisi konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır (30, 35). Nefropatojenik etkilerin ortaya konmasından beri yapılan araştırmalarda çeşitli coğrafyalarda, özellikle renal affiniteye sahip olduğu bildirilen ve nefropatojenik IBV (NIBV) olarak da adlandırılan çok sayıda etken izole edilmiştir. Bunlardan ilk ikisi 1957 ve 1960 yıllarında ABD'de Visconsin ve Delmarva Peninsula'da kataral enteritisin dahil olduğu genel hastalık semptomları ve böbrek lezyonlarının görüldüğü IB aşılı broyler sürülerinden izole edilen Holte ve Gray suşlarıdır (33). Aynı dönemlerde diğer bir yayında (10) Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde, hafif solunum semptomları ve nefrozis (üremi) ile seyreden hastalıkta, daha sonraları Avustralya T (N1/62) suşu olarak da adlandırılan etken tespit edilmiştir. Sonraki yıllarda Appin (N9/74), MW 34, Mass.H13, 85-209 (Florida 88), Alman, İtalya I 1731, Japon GN-2 ve GN-10, Belçika B 1648 gibi birçok NIBV suşu ile serolojik olarak bağlantılı çok sayıda subtipler identifiye edilmiştir. 1966-1988 yılları arasında İtalya'da başta 42-23/ 74 serotipi olmak üzere 44 nefropatojenik isolatın daha tespit edildiği belirtilmiştir (5, 6, 10, 12, 15, 18, 25, 31, 32, 35, 36).
Bu nefropatojenik IBV suşları yanında bazı faktörlerin etkisi ile Mass. serotipinden H52 ve H120 aşı suşları, Mass.VF70-333, Clark 333 ile enterotropik G suşunun da böbrek lezyonlarına neden olabileceği bildirilmektedir (3, 4, 22, 28). Bunlardan H52 ve H120 aşı suşları sporadik nefritis yapan respiratorik suşlar olarak sınıflandırılmıştır (22). Ayrıca IBV'nin birçok suşunun serotip ayırımı yapılmaksızın aerosol yolla verildiğinde civcivlerde farklı düzeyde nefritis oluşturabileceği belirtilmiştir (32). Bu çalışmalarla birlikte böbreğin patolojisinde kullanılan terminolojide karışıklıklar ortaya çıkmıştır. IBV'nun sebep olduğu renal hastalık için nefrosis=nefritis teriminin kullanılışı gibi, kanatlı böbrek lezyonlarının dejeneratif ve yangısel kategorilerde ayrımının zorluğundan kaynaklanan bu terminolojik karışıklık günümüze kadar sürmüş, ilk başlarda Üremi veya Cummings hastalığı adlandırması bügün yerini infeksiyöz bronşitis nefritis ya da IB nefritis'e bırakmıştır(30).
IBV izolelerinin orjin dokusu önemli olmaksızın tavukların respiratorik sistemini infekte ederek karakteristik solunum semptom ve lezyonlarını oluşturduğu bildirilmiştir (19). Ayrıca respiratorik veya reproduktif sistemin hastalıklarını akla getiren bir seyir izleyen infeksiyöz bronşitisin, asemptomatik de seyredebildiği günümüze kadar yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (16). Genel olarak IBV'nun renal ve respiratuvar affiniteye sahip suşlarının oluşturduğu lezyonların şiddetleri arasında herhangi bir korelasyon bulunmaksızın, farklı renal ve respiratuvar lezyonların oluşumuna neden oldukları bildirilmiştir (11). Hatta özellikle böbreklerde oluşan makroskobik ve mikroskobik lezyonlar arasında da zayıf bir korelasyonun bulunduğu, benzer makroskobik görüntüye sahip organların mikroskopilerinde önemli farklılıklar gözlendiği bildirilmiştir (22, 29).
Sahada hastalığın yayılmasında IBV'nin böbreklere affinitesi olan suşlarının sorumlu olduğu olaylarda hasta kanatlılarda, solunum yolları enfeksiyonu ile birlikte genellikle nefritis ve üremi tablosunun gözlendiği bildirilmiştir (12). Nefropatojenik IBV suşlarının neden olduğu intersitisyel nefritis kanatlı böbreğinin en önemli ve genel yangısı olarak kabul edilmektedir. Etkilenmiş kanatlıların ürat birikimi ile genişlemiş böbreklere sahip olduğu, ancak visseral gutun görülmediği belirtilmiştir (29, 30). Bunun yanında intersitisyel nefritis ile birlikte seyreden nefrozisin, kanatlı böbreğinde genel olarak kimyasal zehirlenmeler, travma veya iskemi gibi yangısel olmayan durumlarda gelişebilen bir lezyon olduğu vurgulanmaktadır. Akut renal yetmezliğin nedeni olarak kabul edilen nefrozisin, hiperürisemiye ve viseral guta liderlik edebileceği belirtilmiştir (30). Bu nedenle bazı araştırıcılar (16, 22, 33) başlangıçta ürat birikimi ile genişlemiş böbrekler şeklindeki lezyonların visseral guta doğru bir seyir izlediğini bildirmişlerdir. Ayrıca nefropatojenik IBV suşları ile infeksiyonda oluşan nefritis-nefrozis sonucu oluşan ürolitiasis veya visseral gutun birincil hastalık olmadığı, renal yetersizlik ve hiperüriseminin devamı olduğu bildirilmiştir (13,29, 30).
Günümüzde aşılı sürülerde IB'nin ortaya çıkmasına sık olarak rastlandığı, bunun da hastalığın kontrolünde hayal kırıklığı ve ekonomik kayıplara neden olduğu bildirilmektedir (12, 35). Yumurta yönlü tavuk yetiştiriciliğinde hastalığın tipik formunu görmenin güç olduğu, yumurta döneminde tipik IB tablosu göstermeden seyreden ve yumurta verimindeki düşüş ile sürüyü etkileyen prevalant infeksiyöz bronşitis'in fark edilemediği belirtilmiştir (35). Coronavirus antijenlerinin saptanamadığı bu formun, damızlık ve ticari yumurta sürülerinde çok büyük ekonomik kayıplara yol açtığı bildirilmiştir (23). IB'de verim azalmasından kaynaklanan kayıpların mortalite sonucu ortaya çıkan kayıplardan daha önemli olduğu vurgulanmıştır (16, 19, 35). Bu nedenle bugün dünyada IB suşların serolojik olarak karşılaştırılmasından çok, patogenitelerini karşılaştıracak tekniklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar amaçlanmaktadır. Bu konuda en iyi yöntemin moleküler tekniklerin kullanımı olduğu, ancak nefropatojenik IB suşlarının sayı ve tiplerinin henüz tam olarak bilinmemesi nedeniyle bu tekniklerin de yetersiz kaldığı, histopatolojik lezyonların varlığının ise immunolojik düzeyi belirlemede geçerli bir yol olduğu bildirilmektedir. Bu durum teşhiste histopatolojik yöntem ve bulguların önemini arttırarak, hastalığın patogenezisinin ve histopatolojisinin inceleneceği çalışmaların yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (34).
IB hastalığının histopatolojisinin incelendiği çalışmamızda, histopatolojinin erken teşhisteki önemi ile suşların ayrımında yardımcı olacak kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İbrahim FIRAT, Tahsin YEŞİLDERE**
İ.Ü.Veteriner Fakültesi, Patoloji A.D., Avcılar, 34850 İSTANBUL
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-5.pdf (175,9 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bronşitis, bulguların, civcivlerdeki, edilen, histopatolojik, ibv, karşılaştırılması, nefrolojik, patojen, suşu, virusu'nun, ıle, ınfeksiyöz, ınfekte

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:25 .