Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar ile ilgili bilgiler


Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar-Researches on the comparison of various anticollagenase drugs in the treatment of experimentally induced corneal alkali burns in

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.11.10, 10:05
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar

Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar-Researches on the comparison of various anticollagenase drugs in the treatment of experimentally induced corneal alkali burns in rabbits
Bu çalışmada 2 N NaOH ile alkali hasarı oluşturulan 40 adet Yeni Zelanda tavşanının toplam 80 gözünde polisülfat glikozaminoglikan ( PSGAG ), doksisiklin ve Na EDTA' nın antikollajenazik ve klinik etkinliği araştırıldı. Çalışma sonuçlarımıza göre, antikollajenazik etkinliği olabileceğini düşündüğümüz PSGAG' nin yeterli antikollajenazik etkiye sahip olmadığı, antikollajenazik etkinliği olduğu bilinen doksisiklinlerin peros uygulanmasının oküler yüzeyde yeterli etki sağlayamadığı tespit edildi. Kornea yüzeyinde primer alkali hasarı oluşturulan modelde, EDTA' nın kontrol grubuna göre sağaltımda çok anlamlı ( p < 0.01 ) etkili olduğu gözlemlendi.
1.JPG
İn this study, alkali damage was created using 2 N NaOH in a total of 80 eyes belonging to 40 New Zealand rabbits. Two different models of alkali damage were obtained, of which one was in the whole of the ocular surface in the left eye and only in the cornea in the right eye of the subjects. Each model was separated into 4 groups of 10 subjects and the first groups were left as control groups. In order to restrain the collagenase enzyme, polysulphate glycosaminoglycan was administered locally to the second groups, doxycycline was given per os to the third groups and EDTA was administered locally to the fourth groups. To prevent infection, antibiotic pomade was used twice a day in all subjects. Drug administration was continued until day 21. The clinical changes seen in the subject were observed for 21 days. On days 0, 7, 14 and 21 the clinical appearance of the subjects were photographed and the depth of the cornea lesions were evaluated.
The Schirmer tear test was applied to all sujects on days 0, 7, 14, 21. Findings were statistically evaluated. Samples taken from the cornea, conjunktiva and third eyelid of the subjects, which were destroyed on day 21, were histopathologically examined. A decrease in the amount of tears on day 7 and an increase, which caused the tear amount to lose its statistical meaning, on days 14 and 21 was determined, which had statistical significance only in the PSGAG and EDTA groups.
According to the results of our study, it was seen that PSGAG, which we assumed could have an anticollagenase effect, did not have an adequate anticollagenase effect and that doxycycline, which is known to have a anticollagenase effect, was not effective enough on the ocular surfaces when administered per os in accidents with alkali. In the model where primary alkali damage was created in the corneal surface, it was seen that in comparison to the control group, EDTA's treatment effect was very significant (p<0.01). Following histopathological examination, it was determined that the most severe destruction had been made in the model with damage to the whole of the ocular surface and to the control groups. In the light of the clinical and histopathological findings which were obtained, it was determined that alkali burns and collagenase activity of the ocular surface developed and that in deep progressive cornea ulcers EDTA proved to be an anticollagenase substance which supported the treatment
GİRİŞ
Alkali yanığına neden olan kimyasal maddeler; genellikle amonyum hidroksit ( NH4OH ), sodyum hidroksit ( NaOH ), potasyum hidroksit ( KOH ), magnezyum hidroksit ( MgOH2 ) ve kalsiyum hidroksittir ( CaOH2 ) ( 1, 9, 12, 18, 20, 23, 25, 30 ). Bunlardan magnezyum hidroksit havai fişeklerin, diğerleri temizlik malzemelerinin yapısında bulunmaktadır ( 6 ).Kimyasal kazadan sonra gözde şekillenen hasarın şiddeti; temasın olduğu bölgeye, etkime süresine, etkileyen kimyasal ajana ve penetrasyonun derecesine bağlıdır ( 1, 9, 11, 12, 20, 23, 25, 26, 31 ). Alkaliler artı yüklü bir katyon ve hidroksil gruplarının birleşiminden oluşur. Hidroksil molekülü ( OH ), hücre membranlarının yağ asitli bölümlerinde sabunlaşma yaparak hücre yıkımlanması ve hücre ölümüne neden olur ( 1, 9, 20, 23, 26 ). Katyonlar alkalinin penetrasyonunda etkilidir. Bunlar, stromal kollajen ve glikozaminoglikanların karboksil gruplarıyla ( COOH ) tepkimeye girer. Glikozaminoglikanların hidrasyonu, stromada bulanıklığa yol açar. Kollajen fibrillerin hidrasyonu da, bu yapılarda kalınlaşma ve kısalmaya neden olur ( 1, 9, 20, 23, 26 ). Penetrasyonun derecesine bağlı olarak, kornea ve konjunktiva epiteliyumu, bazal membran, stroma keratositleri, stromadaki sinir uçları, endoteliyum, lens epiteliyumu, konjunktiva, episklera, iris, ve korpus siliare'nin vasküler epiteliyumları hasara uğrayabilir ( 1, 9, 20, 23, 25, 31 ).
Bulbar konjunktivanın nekrozu sonucu, lökositlerin bölgeye infiltre olması, oküler yüzey yangısının sürmesine neden olur. Limbusta vasküler dokuların hasar görmesinden kaynaklanan işemik nekroz ve buna bağlı olarak vasküler kollajenaz inhibitörlerinin azalması, kornea ülseri ve perforasyon oluşumunda etkilidir ( 1, 23 ).
Alkali hasarın Goblet hücre popülasyonu üzerine etkisi belirsizdir. Bazı çalışmalarda Goblet hücre popülasyonunda azalma gözlenmişken, bazılarında Goblet hücre popülasyonunda beklenmedik şekilde artma saptanmıştır ( 23 ).
Alkali hasardan sonra, genellikle stromada ülser şekillenmektedir. Kalıcı epiteliyal defektler, gözyaşı eksikliği, oküler yangı, proteolitik enzimlerin salgılanması, antioksidan eksikliği, hipoestezi, kollajen sentezinin sekteye uğraması gibi pek çok faktör, stromal ülser oluşumunda etkilidir. Proteolitik bir enzim olan kollajenazın, bu hususta büyük rol oynadığı bilinmektedir. Epiteliyum, fibroblastlar ve PMN lökositler, kollajenaz sentezleyebilir. Alkali yanık sonrası kollajenaz aktivitesi, ülserli kornealarda saptanmıştır. Yanıktan sonra 8 saat içinde gözlenmeye başlayan kollajenaz, 14-21. günler arasında maksimum düzeyde aktivite gösterir ( 23 ).
Kimyasal kazaların medikal sağaltımında, 4 temel amaç vardır ( 1, 20, 23 ). Bunlar; kimyasal ajanın uzaklaştırılması, reepitelizasyonun sağlanması, keratositler aracılığıyla kollajen dokunun yeniden oluşturulmasını sağlayarak, yıkımlayıcı matriks metalloproteinaz ( MMP ) enzimlerini baskılanması ve yangının kontrolüdür. Bunlardan MMP enzimlerinin baskılanması, tedavide önemli bir yer tutmaktadır ve araştırıcıların ilgisini çekmiştir.
MMP' lar korneanın kendi hücreleri tarafından salgılanabileceği gibi, alkali hasar sonrası korneaya yerleşen yangı hücreleri ( makrofajlar ve PMN lökositler ) tarafından da üretilebilir. Bu enzimler stromalizin, jelatinaz ve kollajenazdır.
MMP ların etkisi; askorbat, sitrat, tetrasiklinler, sentetik peptitler, Na-EDTA , asetilsistein gibi pekçok ilaç tarafından değişik oranlarda inhibe edilir ( 23 ).
Tetrasiklinler, bakteriyel protein sentezini inhibe ederek etki gösteren geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Son yıllarda bazı araştırmacılar, tetrasiklinlerin, antibakteriyel etkileriyle ilişkili olmaksızın, antikollajenazik özellik gösterdiğini bildirmişlerdir ( 6, 7, 13, 15, 16, 17, 23, 27, 29 ). Kollajenaz ve diğer metalloproteinazlar, +2 yüklü metal iyonlarına ( Ca, Zn, Mg ) bağlandıktan sonra aktif hale geçerek, kollajen doku üzerinde yıkımlayıcı etki gösterirler. Tetrasiklinlerin, kalsiyum köprüsü aracılığı ile kollajenaza bağlanması, enzim- inhibitör kompleksi oluşumuna yol açar. Bu etki, doksisiklinde daha belirgindir ( 7, 17, 23, 29 ) . Tetrasiklinler, PMN lökosit aktivitesini de inhibe ederler ( 23, 29 ).
Frank ve arkadaşları ( 7 ), yaptıkları bir çalışmada; tetrasiklin ailesinden tetrasiklin, minosiklin ve doksisiklinleri, alkali hasarlarda parenteral olarak uygulamışlar ve bu gruptan en etkili olanını, doksisiklin olarak saptamışlardır.
Golup ve arkadaşları ( 16 ), 1987 yılında yaptıkları bir çalışmada, minosiklin ve modifiye tetrasiklin molekülünün, memeli kollajenazı üzerindeki inhibisyon etkilerini gözlemlemişlerdir.
Seedor ve arkadaşları ( 29 ), tavşan kornealarına 11 mm çapında plastik çember yerleştirerek, 1 N NaOH'i 40 saniye süreyle alkali hasarı oluşturmak amacıyla uygulamışlar ve kullandıkları denekleri 3 gruba ayırmışlardır. Gruplardan birincisi kontrol grubu, ikincisi günde 10 mg/ kg kas içi tetrasiklin uygulanan tedavi grubu, üçüncüsü de günde 50 mg/ kg kas içi tetrasiklin uygulanan tedavi grubu olarak kullanılmıştır. Yirmisekiz günlük tedavi süresinin ardından; 3. grubu kontrol grubuna göre p < 0.001 anlamlılık derecesinde, 3. gurubu 2. gruba göre p < 0.01 anlamlılık derecesinde tedavi yönünden etkili bulmuşlardır.
Polisülfat glikozaminoglikan ( PSGAG ), sığır trahea kıkırdağından elde edilir ( 24 ). Bu bileşim lizozom, hiyaluronidaz ve proteazlar ( plazmin ve plazminojen ) gibi katabolik enzim miktarlarını azaltmaktadır. PSGAG 'lar, prostaglandin E2 sentezini ve toksik süperoksidaz radikallerini de azaltarak, yangı giderici etkiye katılabilmektedir. Bunlar sinoviyal membranlarda ve eklem kıkırdaklarında kollajen proteoglikanları ve hiyaluronik asit sentezini uyarırlar ( 24, 28 ).
William ve arkadaşları ( 24 ), kornea ve eklem yüzeylerinin benzer doku yapısında olmaları ve hasarlara verdikleri yanıtların benzerliğinden yola çıkarak, başkalarınca alternatif sağaltım metodları uygulanmasına karşın, olumlu sonuç alınamamış 18 nüks edici korneal erozyonu olan köpekte, günde 3 kez, birer damla % 5 lik PSGAG solüsyonunu lokal olarak kullanmışlar ve % 83 oranında ( 18 hastada 14 iyileşme ) başarı elde etmişlerdir.
EDTA, invitro bir çok divalant ve trivalant metallerin etkili bağlayıcısıdır. EDTA, kurşun gibi pek çok ağır metalleri bağlayabildiği gibi kalsiyum ve benzeri divalant katyonları da etkili biçimde bağlar ( 3 ). Biswell ( 4 ), bu etkisinden faydalanmak için Na EDTA' nın 0,01 molarlık solüsyonunun, kalsifik keratopatilerde kullanılabileceğini bildirmiştir. Crispin ( 10 ) ise EDTA'nın, alkali hasarlarından ya da Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan kollajenaz enziminin inhibisyonunda kullanılabileceğini vurgulamıştır.
Kern ( 21 ), derin ve progresif korneal ülserlerin sağaltımında Na EDTA' nın (0,15 M) 2 saat aralıklarla göze lokal olarak uygulanmasını tavsiye etmiş, ancak etki mekanizmasının belirsiz olduğunu bildirmiştir.

Murat ŞAROĞLU-Nuri ARIKAN
M. Şaroğlu' nun doktora tezinden derlenmiştir
İ.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 34851 Avcılar, İstanbul.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-5.pdf (214,5 KB (Kilobyte), 11x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alkali, antikollajenazik, araştırmalar, deneysel, karşılaştırılması, kornea, oluşturulan, sağaltımında, tavşanlarda, üzerine, yanıklarının, ılaçların

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 02:42 .