Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları ile ilgili bilgiler


Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları-Studies on Estrous Synchronization and Embryo Transfer In and Out of the Breeding Season in Kivircik Ewes Çalışmada

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Ayça Şallı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 30.11.10, 15:09
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları-Studies on Estrous Synchronization and Embryo Transfer In and Out of the Breeding Season in Kivircik Ewes
Çalışmada mevsim içi ve mevsim dışı senkronize kıvırcık ırkı koyunlarında embriyo kazanımı ve bu embriyoların transferleri ile sezonun embriyo taransferi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.
Bunun için mevsim içinde 12 alıcı ve 14 verici, mevsim dışında ise 13 alıcı ve 14 verici Kıvırcık ırkı koyun kullanıldı. Gruplardaki koyunlara MAP (Medroksi Progesteron Asetat) emdirilmiş süngerler 14 günlük süre için vagen içine yerleştirildi. Alıcı koyunlarda süngerlerin çıkarılışından 24 saat önce 500 IU, verici koyunlarda ise süperovulasyon oluşturmak için 36 saat önce 1500 IU PMSG kas içi yolla uygulandı. Sünger çıkarılışından itibaren her 12 saatte bir arama koçları aracılığı ile kızgınlıkta olan koyunlar belirlendi. Kızgınlık gösteren alıcılara 500 IU, verici koyunlara ise 1000 IU hCG uygulanarak verici koyunlar elde sıfat yöntemi ile tohumlandılar. Vericilerin kızgınlık belirtileri kayboluncaya kadar her 12 saatte bir çiftleşmeleri sağlandı.
Östrus siklusunun 7. gününde verici koyunlar operasyona alınarak uterus yıkaması ile embriyolar kazanıldı ve sağlıklı görünüme sahip olanlar senkronize edilmiş alıcı koyunların uteruslarına transfer edildi.
Alıcı koyunların mevsim içinde (%91.67) mevsim dışındakilere göre (%53.85) daha fazla oranda östrus gösterdikleri belirlendi (P<0.05). Vericilerde ise östrus oranlarının her iki grupta da %100.0 olduğu gözlendi. Alıcı koyunlarda mevsim içinde hem östrusların daha erken dönemde (36. saatte) başladığı, hem de östrus gösteren hayvanlarda bu dönemde bir yoğunlaşma olduğu (%83.33) belirlendi (P<0.001).
Mevsim içinde alıcı koyunların ovaryumlarında ortalama 1.75 ± 1.71 adet korpus luteum belirlenirken mevsim dışında ise bu sayı 2.31 ± 1.49 oldu. Verici koyunlarda ise bu değerler sırasıyla 4.43 ± 2.82 ve 4.57 ± 4.19 olarak belirlendi.
Verici koyunlardan uterus yıkaması ile mevsim içinde koyun başına ortalama 1.71 ± 1.83, mevsim dışında ise 1.86 ± 2.61 adet embriyo kazanıldı. Mevsim içinde kazanılan embriyoların %83.33'ünün (20/24), mevsim dışında kazanılan toplam embriyoların ise %87.50'sinin (21/26) transfer edilebilir olduğu gözlendi. Kazanılan embriyoların mevsim içinde 14 tanesi 7 alıcı, sezon dışında 20 tanesi ise 13 alıcının uterusuna transfer edildi. Gebelik süreleri sonunda mevsim içi 7 alıcıdan 3 tanesi (%42.86) 3 adet kuzu, mevsim dışında ise 13 alıcıdan 3 tanesi (%23.07) 4 kuzu doğurdu (P>0.05). Mevsim içinde doğuran koyunlarda ikizlik gözlenmezken, sezon dışında doğum yapan koyunlardan sadece 1 tanesinde (%7.69) ikizlik gerçekleşti.
Çalışma sonucunda senkronizasyon (P<0.05) ve ovaryum bulguları ile doğum oranlarının mevsim içi uygulamalarda daha iyi (P>0.05) sonuç vermesi nedeniyle, mevsim içi yapılacak embriyo transfer çalışmalarının mevsim dışına göre daha başarılı olabileceği sonucuna varıldı.

The goal of this study was embryo transfer in Kivircik ewes synchronized by MAP sponges in and out of the breeding season and to investigate the effects of season on embryo transfer.
12 recipients and 14 donor Kivircik ewes were used in the season and 13 recipients and 14 donors were used out of the season. MAP sponges were administered to the ewes for 14 days. The recipient ewes were injected with 500 IU PMSG 24 h prior the withdrawal of the sponges and the donors were injected with 1500 IU PMSG to achieve superovulation 36 h before the withdrawal of the sponges by IM route.
After the removals of the sponges heat detection was carried out by teasing rams every 12 hour. Recipients on heat were injected by 500 IU hCG immediately. Donors were injected by 1000 IU. hCG after heat detection and mated under control. Donors were mated every 12¬hour until the estrus behaviors disappear.
Embryos were collected by uterus flushing from the donors 7 days after the onset of oestrus. The embryos were evaluated and the ones suitable for transfer were transferred to the uteri of recipients. Recipient ewes were kept under control and lambing was recorded. Fertility rates were determined according to delivery rates.
Recipient ewes had an oestrus rate 91.67% and 53.85% respectively in and out of the breeding season (p<0.05). This rate was 100% in both donor groups. Oestrus behaviors began earlier (P<0.001) in recipients after the withdrawal of sponges in season (36. Hour 66.66%) than out-season (48. Hour 46.15%). Similarly most of the recipients (83.33%) were on heat at 36th hour in the season. This rate was highest (53.85%) at 48th hour out of the season (P<0.001).
In the season 1.75 ± 1.71 and out of the season 2.3 ± 1.49 corpus luteum were observed on the ovaries of the recipients. These values were 4.43 ± 2.82 and 4.57 ± 4.19 in the donors.
In the season 1.71 ± 1.83 embryos and out of the season 1.86 ± 2.61 per ewe were recovered from the donors by uterus flushing. In the season total 24 embryos were recovered from 14 ewes and 20 of these (83.33%) were transferable. Out of the season total 26 embryos were recovered from 14 ewes and 21 (87.50%) of these were transferable. In the season 14 of the recovered embryos were transferred to the uteri of 7 recipients and out of the season 20 embryos were transferred to 13 recipients. At the end of the gestation 3 of 7 ewes (42.86%) in the season and 3 of 13 ewes (23.07%) out of the season delivered (P>0.05). Only one ewe from the out-season group had twins (7.69%).
At the end of the study, since the synchronization (P<0.05) and ovarian findings and birth rates gave better results in the season (P>0.05), it is concluded that embryo transfer will be more successful in the breeding season.

Giriş
Embriyo transfer amacıyla vericilerde süperovulasyon oluşması için, gonadotropinlerden PMSG, Porcine Follicule Stimulan Hormone (pFSH), Horse Anterior Pituitary Hormon (HAP), ve Human Menaposal Gonadotropin (HMG) hormonları kullanılmaktadır (6, 8, 10, 21, 23, 28, 33).
Mevsime bağlı kızgınlık gösteren ırklar, anöstrus döneminde süperovulasyona daha düşük düzeyde cevap vermektedirler (6). Süperovulator ajanlar genellikle, siklustaki hayvanlarda luteal fazın sonuna doğru, progesteron uygulamasının bitiminde veya 48 saat öncesinde, prostaglandin kullanımı söz konusu ise 2. PGF2a uygulamasından 24 saat önce enjekte edilir (6). Ovulasyonların oluşması için koyunlara, bu hormon uygulamalarını izleyen birkaç gün içinde hCG, LH veya GnRH uygulanırken (4, 5, 10, 11, 22), ergin hayvanlarda bu hormonların verilmesi zorunlu görülmemektedir (11).
Bondiolli ve ark. (5), mevsim dışındaki 17 koyuna, 12 gün süreyle MAP içeren süngerleri uygulayıp, 11. günden itibaren 3 gün boyunca, her gün 2 defa olmak üzere, 12 saat arayla 11. gün 5 mg, 12. gün 4 mg, 13. gün ise 3 mg FSH'yı im. enjekte etmişlerdir. Kızgınlık başladıktan 8 saat sonra 9 koyuna 25 mg iv. LH verilen ve %100 östrus tespit edilen bu çalışmada, FSH grubunda ortalama 6.0 ± 4.4, FSH+LH grubunda ise ortalama13.9 ± 13.1 ovulasyon elde edilmiştir.
MAP içeren vajinal süngerleri (60 mg) 10 gün süreyle uygulayarak hayvanları senkronize eden Bary ve ark. (3), PMSG enjeksiyonundan 24 saat önce kas içi PGF2a (tiaprost-iliren-0.196 mg) uygulamış ve süngerlerin çıkarılmasından 48 saat önce de 1200 I.U. PMSG vererek ortalama 4.4 ± 6.0 korpus luteum elde etmişlerdir.
Çalışmalarında progesteronlu süngerlerle senkronize edilen koyunların bir grubuna 17 mg FSH'yı bölerek 5 enjeksiyonla ve diğer gruba da 1200 I.U. PMSG vererek superovulasyon sağlayan Heard ve Walker (11), ve süngerler çıkarıldıktan 24-72 saat sonra 40 ^g GnRH vererek ovulasyon oluşturmuşlardır. Birinci grupta ovulasyon sayısını, embriyo sayısını ve fertilizasyon oranını sırasıyla ortalama 11.3 ± 0.36, 7.88 ± 0.27, %83.7 ± 2.02 ve 2. grupta sırasıyla 7.47 ± 0.22, 4.78 ± 0.15 ve %86.9 ± 1.36 olarak saptamışlardır. Norgestomet miktarı üzerinde çalışan Hofman ve ark. (12), 3 veya 6 mg arasında kızgınlık gösterme açısından belirgin bir fark belirleyemezlerken, FSH'nın tek ve çift enjeksiyon uygulamaları arasında korpus luteum sayısı açısından (sırasıyla 0.98 ± 0.41 ve 6.15 ± 0.30) büyük fark bulmuşlardır.
Süperovulatör ajan olarak Fin koyunlarında 1200, 1500, 1800 I.U. dozda PMSG kullanan Rainio (25), ortalama ovulasyonları sırasıyla 7.5 ± 4.4, 10.9 ± 7.1, 12.3 ± 4.9; transfer edilebilir embriyo sayısını da 5.5 ± 3.2, 5.7 ± 6.2 ve 5.1 ± 4.1 olarak saptamıştır. En ideal PMSG dozunun 1500 I.U. olduğunu belirten araştırıcı, elde edilen sonuçların PMSG'nin farklı dozuna ve ırka bağlı olarak değişebileceğini vurgulamıştır.
Koyunlarda östrusu ve tohumlamayı takiben embriyoların beşinci günde morula (32 blastomer), altıncı günde ise geç morula veya erken blastosist aşamasında olduğu bildirilmektedir (6). Embriyo kazanma işlemi fertilizasyondan itibaren embriyo zona pellucidayı terk edene kadar yapılabilmektedir (6). Ancak erken dönemdeki embriyolar çok hassas olduklarından ve manipulasyonlara fazla dayanıklı olmadıklarından genelde embriyo toplama işlemi 3-7. günlerde (Östrus-0. gün) gerçekleştirilmektedir (6, 8, 10, 20, 33). Ayrıca uterusa inmiş embriyolar genelde yüksek gebelik şansına sahip ve dondurma işlemine daha uygun olmasından dolayı tercih edilmektedirler (10). Yapılan çalışmalarda elde edilen embriyo sayısının, ovaryumlarda bulunan korpus luteum sayısının %40-80'i kadar olduğu bildirilmektedir (10).
Koyunlarda embriyo transferi cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle yapılabilmektedir (6, 10). Cerrahi yöntemler genel yada lokal anestezi altında laparatomi, laparaskopik veya basitleştirilmiş operatif yolla yapılabilmektedir, ancak günümüzde en yaygın kullanılan metod laparaskopik yöntemdir (7, 8, 18, 24, 28, 33, 39).
Gelişmiş dünya ülkeleri günümüzde bu ileri teknolojik çalışmaları çiftlik hayvanlarında rutin olarak kullanılmasına rağmen Türkiye'de embriyo transferi gündeme gelememiştir. Ancak sınırlı da olsa veteriner fakülteleri bazında sığır, keçi ve koyunlarda deneysel embriyo çalışmaları yapılmıştır (14-17, 31, 34, 35 ).
Embriyo transferi pahalı bir yöntem olduğu için, hem yüksek gebelik oranları elde etmek, hem de yılın herhangi bir zamanında embriyo transferini gerçekleştirmek oldukça önem kazanmaktadır. Bundan dolayı sunulan çalışmada koyunlarda embriyo transfer tekniği ile elde edilecek gebelik oranları üzerine sezonun etkisinin araştırılması hedeflenmiştir.
1.JPG

Hasan Rahimi Aghdam Serhat Pabucçuoglu** Serhat Alkan
**İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun***8217;i Tohumlama Anabilim Dalı 34851 Avcılar stanbul
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-20.pdf (107,7 KB (Kilobyte), 24x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çalışmaları, dışı, embriyo, irkı, koyunlarda, kıvırcık, mevsim, östrus, senkronizasyonu, transfer, ıçi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:51 .