Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar ile ilgili bilgiler


Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar-Studies on the feed-lot performance of male Holstein-Friesian cattle under private farm conditions Bu araştırma, özel besicilik işletmelerinde yetiştirilen Siyah-Alaca

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.12.10, 09:19
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar

Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde Araştırmalar-Studies on the feed-lot performance of male Holstein-Friesian cattle under private farm conditions

Bu araştırma, özel besicilik işletmelerinde yetiştirilen Siyah-Alaca erkek sığırların, besi performanslarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Edirne ili Havsa ilçesine bağlı köylerdeki 11 değişik işletmede besiye alınan ve yaşları 9-15 ay arasında değişen besi sığırları üzerinde yürütülmüştür.
Çalışmada besi sığırlarının canlı ağırlık, aylık ve günlük canlı ağırlık artışları, yem tüketimi ve yemden yararlanma düzeyleri incelenmiştir. Bu özellikler üzerinde etkili çevre faktörleri olarak işletmelerde bulunan hayvan sayıları besiye başlanılan yaş ve mevsim ile besi başlangıcı ağırlıklarının etkileri incelenmiştir. İstatistik değerlendirmelerde least squares means metodu ile Duncan-testi ve contrast-testlerinden yararlanılmıştır.
Araştırmadaki Siyah-Alaca erkek besi sığırlarının, besi döneminin başlangıcından itibaren besi sonuna kadar (5 ay) olan dönemdeki canlı ağırlıklarının beklenen ortalamaları 327.1 kg, 357.7 kg, 388.2 kg, 420.2 kg, 450.3 kg ve 480.7 kg; toplam canlı ağırlık artışı beklenen ortalaması 153.5 kg; günlük canlık ağırlık artışının beklenen ortalamaları aylara göre 1020.0 g, 1015.4 g, 1066.2 g, 1004.2 g ve 1012.1 g; tüm besi dönemindeki günlük canlı ağırlık artışı 1023.6 g; besideki hayvanların günlük yem tüketimi ortalaması 8.1 kg ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tükettikleri yem miktarı (yemden yararlanma) 8.01 kg düzeylerinde belirlenmiştir.
Araştırmada incelenen çevre faktörlerinin; tüm besi dönemlerinde, canlı ağırlıklar üzerindeki etkileri, istatistik bakımından yüksek düzeyde önemli (P<0.001) bulunurken, aylık ve günlük canlı ağırlık artışı için besi başlangıcındaki dönemde P<0.01 düzeyinde ve besinin 1. ayında P<0.05 düzeyinde önemli, diğer dönemlerde önemsiz bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre, çalışmanın yürütüldüğü bölgedeki Siyah-Alaca erkek sığırların, yeterli düzeyde besi performansına sahip oldukları gözlenmektedir. Besi performansının yükseltilebilmesi ve hayvanlardan daha fazla yararlanılabilmesi için, eldeki mevcut besi materyaline uygulanan bakım ve besleme koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
feed_conversion_ratio.gif
This study was done to investigate the feed-lot performance of male Holstein-Friesian cattle in private farms. The material of the study was feed-lot cattle at 9-15 months of age on 11 various farms in the Havsa province of Edirne State.
Body weight, daily and monthly weight gain, feed consumption and conversion were investigated in feed-lot cattle during the study. Number of animals reared together, age, season and live weight at the beginning of feed-lot were also investigated as effective environment factors. Statistical analysis was done by using least squares means, Duncan-test and contrast-test.
The investigated male Holstein-Friesian feed-lot cattle scored the following during the period (5 months); body weight averages: 327.1 kg, 357.7 kg, 388.2 kg, 420.2 kg, 450.3 kg and 480.7 kg; total average body weight gain in feed-lot 153.5 kg; daily average body weight gain according to the months 1020.0 g, 1015.4 g, 1066.2 g, 1004.2 g and 1012.1 g; average daily body weight gain during entire feed-lot 1023.6 g; daily feed consumption averages 8.1 kg; feed amount to gain 1 kg live weight (feed conversion) 8.01 kg.
Environmental factors created significant (P<0.001) effects on body weight, during the entire feed-lot period. These factors effects on monthly and daily live weight gain was significant at the beginning (P<0.01) and during the first month of feed-lot (P<0.05) but not significant at other periods.
According to the results of this study, it is observed that male Holstein cattle have the satisfying feed- lot performance levels. In order to increase feed-lot performance levels. In order to increase feed-lot performance and utilisation of the animals, it is necessary to improve the present management conditions.
Giriş
İnsanların dengeli olarak beslenebilmesi için günde 75-80 gram protein almaları ve bu proteinin 30-35 gramının hayvansal orijinli protein olması gerekmektedir. Çünkü insanların dengeli beslenmesi için şart olan esansiyel aminoasitler, et ve diğer hayvansal ürünlerdeki proteinlerde bulunmakta, bitkisel proteinlerde bulunmamaktadır. Türkiye'de kişi başına düşen hayvansal protein tüketimi günde 19 gramdır (6, 12, 44). Türkiye'nin protein açlığı çektiği bilinen bir gerçektir. Hayvansal gıdaların çok az tüketilmesi hastalıklara olan direnci azaltmakta, organların çabuk yıpranmalarına ve erken ölümlere neden olmaktadır (42). Hayvansal protein kaynaklarını genel olarak et ve et ürünleri oluşturmakta, et üretiminde ilk sırayı sığırlar almaktadır.
Sığır eti, genellikle süt üretimi için yetiştirilen hayvanlardan elde edildiğinden, süt sığırı yetiştiriciliğine gereken önem verilmelidir. Ancak sığır yetiştiriciliğinde verimin artırılması ve genetik ilerlemenin sağlanması için seleksiyon yapılması gerekmektedir. Besideki sığırların canlı ağırlık artışının kalıtım derecesi yüksektir (0.68). Bu nedenle canlı ağırlık artışı yüksek olan ırklar veya bu ırklar ile diğerleri melezlenerek verimler arttırılabilir ve genetik ilerleme sağlanabilir (43).
Türkiye hayvan populasyonu bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Buna karşı birim hayvan başına düşen verimler bakımından alt sıralardadır. Bunun nedeni ise hayvan populasyonunun çoğunluğunun yerli ırk ve bunların melezlerinden oluşmasıdır (4, 8).
Nüfusun artması, hayat standardının yükselmesi ve pazarlamanın gelişmesi nedeniyle insanlar et tercihlerini kırmızı etten yana kullanmaya ve bu gereksinimleri için de kombine verimli sığırları yetiştirmeye başlamışlardır. Bu yüzden kombine verimli sığır ırklarının et üretiminde kullanılması daha uygun bir yol olduğundan sığırcılığın gelişmesinde Siyah-Alaca ve Esmer ırk sığırlara ağırlık verilmiştir (6, 20, 43).
Dünya nüfusunun artması ve yaşam standardının yükselmesiyle kırmızı et açığı ortaya çıkmıştır. Bu açığın kapanmasında etçi ırklarla birlikte sütçü ırklardan da faydalanılmaktadır. Nitekim 1957'den bu yana İngiltere'de sütçü ırkların %30'dan fazlası etçi boğalarla tohumlanmaktadır. Danimarka'nın et ihracatının tamamı, Yeni Zelanda'nın büyük bir bölümü sütçü ırklardan yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin de et üretiminin %25'i sütçü sığırlardan sağlanmaktadır. Hayvancılık sektörünün tarım gelirleri içindeki payı gelişmekte olan ülkelerde %40'ın altında iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %50-85 arasında değişmektedir. Dünyadaki toplam et üretiminin yaklaşık %40'ı sığırlardan sağlanmaktadır (20).
Besicilik; kasaplık hayvanlarda et ve yağ miktarını artırmak ve et kalitesini yükseltmenin dışında, çeşitli hayvan yemlerinin, endüstri kalıntılarının ve insan beslenmesine uygun olmayan yem maddelerinin yüksek değerdeki hayvansal ürünlere dönüştürülmesinde büyük önemi olan, aynı zamanda istihdam gücü oluşturarak ekonomiye yarar sağlayan bir iş koludur (6, 35, 36).
Kâr olmadan yapılamayan ekonomik yönü bulunan bir iş kolu olan sığır besiciliğinde asıl amaç ekonomik olarak yüksek düzeyde ve kalitede et elde etmektir. Besi sığırının alımı ve yem giderleri kârı direkt olarak etkilemektedir. Bu yüzden besi sığırı alınırken genetik yetenek ve yaş önem taşımaktadır (7, 28).
Türkiye'de besicilik işletmelerinin çoğu teknik besicilikten yoksun ve besi ahırları genelde besiciliğe uygun değildir (11). Türkiye'deki besi işletmelerinin %90-96'sı, 10 baştan daha az sayıda hayvanı olan geleneksel tipteki küçük aile işletmelerinden oluşmaktadır (25, 35).
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de sığır eti üretiminde yararlanılan kombine verimli ırklardan Siyah-Alaca ırkı erkek sığırların, Trakya'da bulunan küçük aile işletmesi tipinde, özel işletme koşullarındaki besi performanslarını incelemektir.

Erdal İLGÜ, Halil GÜNEŞ**
Birinci yazarın doktora tezinden özetlenmiştir.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, 34581 Avcılar, İstanbul.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-8.pdf (205,6 KB (Kilobyte), 25x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araştırmalar, besi, erkek, irkından, koşullarındaki, özel, performansları, siyah-alaca, sığırların, üzerinde, ışletme

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 05:45 .