Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi ile ilgili bilgiler


Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi-Relation Of Histo-Patological Changes With Serum Zinc And Copper Levels In Dermatologically Diseased Dogs Bu çalışma deri hastalıklı köpeklerdeki

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Ayça Şallı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.12.10, 09:33
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi

Deri Hastalıklı Köpeklerde Serum Çinko Ve Bakır Düzeyleri İle Histopatolojik Değişikliklerin İlişkisi-Relation Of Histo-Patological Changes With Serum Zinc And Copper Levels In Dermatologically Diseased Dogs
Bu çalışma deri hastalıklı köpeklerdeki serum çinko (Zn) ve bakır (Cu) seviyelerini saptamak ve bu mineral maddelerin serumdaki seviyeleri ile derideki histo- patolojik değişiklikler arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Çeşitli ırklara ait 71 köpek (46 dişi ve 25 erkek) kullanıldı. Deri hastalıklı köpeklerde egzama (EC), demodikosis (DX) ve dermatitis (DR) mevcut idi. Bütün köpekler sağlıklı (K, n=31), EC (n=13), DX (n=15) ve DR (n=12) grupları olarak ayrıldı ve antikuagulantsız kan alındı. Deri biyopsileri DX ve DR gruplarındaki köpeklere yapıldı. Zn ve Cu düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak ölçüldü. Tüm veriler One-way ANOVA testi ile hesaplandı.
Zn seviyesinde değişiklikler kontrol ile diğer gruplar arasında saptandı ve seviyeler sağlıklı köpeklere oranla hasta köpeklerde önemli bir şekilde düşüktü (p<0.001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldın da, Cu seviyeleri DX (p<0.01) ve EC gruplarında (p<0.05) önemli düşüşler belirlendi. Hasta gruplar arasında Zn seviyelerinde bir farklılık yoktu. Cu seviyeleri DX grubundan ziyade DR grubunda daha az bulundu (p<0.05). Yangı, foliküler keratozis, mix ödem, telagenozis, yağ dokusu ve epidermal hiperplazi, atrofi (Epidermal, foliküller ter ve yağ bezleri), vakuolizasyon, ortokeratoz ve foliküllerin dilatasyonu gibi histo-patolojik değişiklikler DX ve DR gruplarında saptandı.
Bu çalışmanın bir sonucu olarak, EC, DX ve DR de Zn düzeyinin ve EC ve DX de Cu deri hastalıklı köpeklerde önemli oranda azaldığı belirlendi. Diğer histo-patolojik değişikliklere ilave olarak, akantozis ve parakeratozun azalmış Zn seviyesiyle ve Dermal hiperplazi ve epidermal melanozin ise azalmış Cu seviyesiyle bağlantılı olabileceği düşünüldü.

This study aimed to evaluated of serum zinc (Zn) and copper (Cu) levels in dogs with dermatological disease, and weather there was a relation between histo- pathological changes in skin and concentrations in serum of these minerals.
Seventy-one dogs belonging to miscellaneous breeds (46 females and 25 males) were used. Eczema (EC), demodicosis (DX) and dermatitis (DR) presented in dogs with dermatological disease. All dogs were divided as healthy (K, n=31), EC (n=13), DX (n=15) and DR (n=12) groups, and blood was taken without coagulant substance. Skin biopsies were only performed to dogs in DX and DR groups. Zn and Cu levels were measured by atomic absorption spectrophotometer. All data were calculated by one-way ANOVA test. Differences in Zn levels were established between control and other groups, and the levels were significantly lower in diseased dogs than healthy dogs (p<0.001). When it was compared with control group, Cu levels were determined significant decreases in DX group (p<0.01) and EC group (p<0.05). There was no difference in Zn levels between diseased groups.
SCu levels were found lower in DR group than DX group (p<0.05). Histo-pathological changes such as inflammation, keratosis follicularis, mix oedema, telagenosis, lipomatosis, papillar hyperplasia, atrophy (Epiderma, follicular, lipid and sweat glands), vacuolisation, orthokeratosis and follicular dilatation were fixed in DX and DR groups.
As a result of this study, It were determined that Zn levels in EC, DX and DR, and Cu levels in EC and DX significantly decreased in dogs with dermatological disease In addition to other histopathological changes, Acanthosis and parakeratosis were thought to be related to decreased Zn levels, and Dermal hyperplasia and epidermal melanosis to decreased Cu levels.

Deri hastalıklarının oluşmasında hastalığın etkeni yanında predispoze faktörlerin de oldukça önemli rolleri vardır. Bu faktörler hayvanların ya direncini düşürür ya da hastalığa karşı duyarlılığı arttırır. Dermatomikozis, Uyuz (özellikle Demodex canis uyuzu) ve Egzama (Allerjik Dermatitis) gibi deri hastalıklarının köpeklerde görülen diğer deri hastalıklarına oranla daha yüksek oran ve sıklıkta meydana geldiği bildirilmiştir (4). Ayrıca bazı vitamin ve mineral madde noksanlıklarına bağlı olarak şekillenen dermatitis ve kıl dökülmelerinden de söz edilmektedir (4,6,17). Köpeklerde dermatolojik rahatsızlıklar meydana geldiğinde, vücuttaki konsantrasyonları ve birbirleri arasındaki oranları değişime uğrayan en önemli mineral maddeler Zn ve Cu dır (14,22).
Cu elementinin yetersizliğinde hemoglobin sentezinin ve demir transportunun aksaması sonucu anemi şekillendiği, yapağı kalitesinde kötüleşme, kıllarda depigmentasyon, fertilite bozuklukları ve ataksinin oluştuğu bildirilmiştir (4,12,18,20). Ruminantlarda keratin sentezinin aksamasından dolayı yünler daha az disülfür grupları içerir ve ondülasyon kaybolur (1,18,20). Diğer taraftan Cu paranşimal organları da etkilemekte olup, Batu (4) özellikle Bedlington ve Terrier ırkı köpeklerde fazla miktarda Cu'ın karaciğerde depolandığı ve bunun sonucunda hepatitis ve sirozun şekillenmesine neden olduğunu belirtmiştir.
Zn elementinin noksanlığında RNA ve DNA polimeraz enzim etkilenmesi nedeniyle, derinin epidermis tabakasında yangısal olmayan kabuklanma ve çatlaklarla karakterize bozukluklar, döl ve süt veriminde azalmalar, testislerde atrofi, immun yanıtlarda yetersizlikler ve gelişim bozuklukları şekillendiği bildirilmiştir (1,5,6,12,16). Ayrıca rasyonda Cu elementinin fazlalığının da Zn yetmezliğinin etyolojisinde önemli bir rol oynadığı, bakırın yanı sıra kalsiyum ve kadmiyumun antagonistliği sonucunda vücuttaki Zn metabolizasyonu engellendiği bilinmektedir (12,16). Colombini ve Dunstan (8) alopesi, kepeklenme ve kabuklanma ile karakterize çinko eksikliğine bağlı dermatozların köpeklerde çok sık gözlenmediğini ancak Siberian Husky, Alaskan Malamute ve American Eskimo gibi kuzey köpek ırklarında görülen bu dermatolojik sendromun, özellikle Malamute'larda genetik bir eksiklik olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar (8) bağırsaklarda çinko absorbsiyonunun interfere edildiğini ve bu yüzden hastalığın şekillendiğini belirtmişlerdir. Buna benzer bir durum aşırı miktarda kalsiyum veya bitkisel kaynaklı proteinleri içeren diyetlerle beslenen çeşitli ırklardan genç köpeklerde 2-6 hafta sonunda lezyonlar şekillenmekte ancak diyete birkaç hafta süreyle çinko eklenmesiyle iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (21).
Sığır ve domuzlarda deri ve yemek borusundaki epitel hücrelerin keratinleşmesi ile parakeratoz geliştiği, yaraların iyileşmesinin geciktiği ve üreme bozukluklarının ortaya çıktığı saptanmıştır (17,19). YunXıa ve arkadaşları (19) Çin'de domuzlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada dermatitis ve ishal ile karakterize hastalığı sadece çinko yetersizliğine bağlamışlar ve yemlerine % 0.1-0.2 çinko sülfat ekleyerek bir hafta içinde tüm semptomların ortadan kalktığını gözlemişlerdir.
Bu bilgilarin ışığı altında; köpeklerdeki Zn ve Cu seviyeleri ile en sık görülen deri lezyonları arasında bir bağlantı olabileceği düşünüldü. Bu çalışma deri hastalıklı köpeklerdeki serum Zn ve Cu seviyelerini saptamak ve bu mineral maddelerin serumdaki seviyeleri ile derideki histo-patolojik değişiklikler arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
1.JPG
M. Erman OR Utku BAKIREL*, Handan TUNCEL, Seçkin ARUN Yunus KARAKOÇ,**, H.Tamer DODURKA*, Ü. Bora BARUTÇU**
istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Iç Hastalıklar Anabilim Dalı, Avcılar 34851, Istanbul- Türkiye.
istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Biyofizik Anabilim Dalı, Fatih, 34544, İstanbul-Türkiye.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar 34851, İstanbul-Türkiye.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-9.pdf (87,2 KB (Kilobyte), 16x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bakır, çinko, değişikliklerin, deri, düzeyleri, hastalıklı, histopatolojik, köpeklerde, serum, ıle, ılişkisi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:06 .