Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Kısraklarda Bir GnRh Analoğu Olan Deslorelin Acetate İle Ovulasyonun Uyarılması

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Kısraklarda Bir GnRh Analoğu Olan Deslorelin Acetate İle Ovulasyonun Uyarılması ile ilgili bilgiler


Kısraklarda Bir GnRh Analoğu Olan Deslorelin Acetate İle Ovulasyonun Uyarılması-Induction of ovulation with the GnRH analogue, deslorelin acetate in mares Summary: In this study, the effect of deslorelin implant on

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 09.01.11, 08:03
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kısraklarda Bir GnRh Analoğu Olan Deslorelin Acetate İle Ovulasyonun Uyarılması

Kısraklarda Bir GnRh Analoğu Olan Deslorelin Acetate İle Ovulasyonun Uyarılması-Induction of ovulation with the GnRH analogue, deslorelin acetate in mares
Summary: In this study, the effect of deslorelin implant on the induction of ovulation, ovulation time, mating number per mare and pregnancy rate were investigated in the mares have more than 30 mm in diameter ovarian follicle.
Fourty thoroughbred mares 5-12 years old from TJK İzmit Stud and private studs were used as material. Fourty mares with more than 30 mm ovarian follicle don't have any reproductive problem by ultrasonography and rectal palpation were divided into two groups. 2.2 mg deslorelin acetate (Ovuplant-Fort Dodge Animal Health) implant were administered subcutaneously to 20 normally cycling mares in oestrus with a dominant ovarian follicle more than 30 mm in diameter. Also 0.5 cc placebo were administered subcutaneously to 20 control mares. (0. hour) All mares were mated naturally every other day from the administration till ovulation. Ovulations were monitored every 24 hours by ultrasonography.The pregnancy diagnosis were made by ultrasonographic examinations on 20-22 days after ovulations.
The ovulation time was 57.6 ± 17.6 hours after administration, the mating number per mare was 1.6 ± 0.68 and the pregnancy rate was 70 % in deslorelin treated mares. These parameters in the control group were 79.2 ± 21.4, 2.3 ± 0.47 and 65 % respectively.The ovulation time after administration was decreased in deslorelin treated mares (p<0.01) and also the mating number per mare was decreased in deslorelin treated mares (p<0.001).
Pregnancy rates were similar in the both groups. The ovulation rates in 48 hours after administrations were 75 % in treated mares and 30 % in the control mares and this difference was statistically significant (p<0.01).
No local reactions or systemic side effects were determined in the deslorelin treated mares.
These results indicated that deslorelin treatment could be used successfully in the mares with dominant ovarian follicle (>30 mm) to induction of ovulation within 48 hours after administration and reduction of mating number per mare.
Özet: Bu çalışmada doğal olarak östrus gösteren ve follikül çapı 30 mm'yi geçen kısraklarda 2.2 mg deslorelin implant uygulamasının ovulasyonun uyarılması, ovulasyon zamanı, kısrak başına düşen aşım sayısı ve gebelik oranı üzerine etkisi araştırılmıştır.
Çalışma materyalini TJK İzmit Pansiyon Hara ve özel at çiftliklerinde bulunan 5-12 yaşlı 40 adet safkan İngiliz kısrak oluşturmuştur. Rektal ve ultrasonografik muayene ile reprodüktif açıdan problemi olmayan 30 mm'den büyük folliküle sahip 40 kısrak, 20 çalışma ve 20 kontrol olarak iki gruba ayrılmıştır. Doğal olarak östrus gösteren, ultrasonografi ile follikül çapı 30 mm'yi geçen 20 kısrağa 2.2 mg deslorelin acetate (Ovuplant-Fort Dodge Animal Health) subkutan olarak uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 20 kısrağa ise subkutan 0.5 cc placebo verilmiştir. (0. saat) Kısraklar uygulamayı takiben ovulasyon gerçekleşinceye kadar gün aşırı doğal olarak çiftleştirilmişlerdir. Çalışma ve kontrol grubundaki kısraklara 24 saat aralıklar ile ultrasonografik muayene yapılarak ovulasyonlar tespit edilmiştir. Gebelik muayeneleri ovulasyondan sonraki 20-22. günlerde ultrasonografik muayene ile yapılmıştır. Deslorelin implant uygulanan kısraklarda ortalama ovulasyon zamanı 57,6 ± 17,6 saat, ortalama aşım sayısı 1,6 ± 0,68 ve gebelik oranı % 70, kontrol grubunda ise bu oranlar sırasıyla 79,2 ± 21,4 saat, 2,3 ± 0,47 ve % 65 olarak tespit edilmiştir. Deslorelin implant uygulanan gruptaki kısraklarda ovulasyon zamanı ortalaması, kontrol grubuna göre belirgin bir azalma göstermiştir (p<0.01). Aynı grupta kısrak başına düşen ortalama aşım sayısı da kontrol grubuna göre belirgin olarak azalmıştır (p<0.001). Her iki grupta elde edilen gebelik oranları benzer bulunmuştur. Deslorelin implant uygulanan kısrakların, uygulamadan sonraki 48 saat içinde % 75'inde, kontrol grubundaki kısrakların ise % 30'unda ovulasyon şekillenmiştir ve aradaki fark istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0.01), (Tablo 1). Deslorelin implant uygulanan kısraklarda lokal reaksiyon ve sistemik yan etki saptanmamıştır.
Sonuç olarak follikül çapı 30 mm'yi geçen kısraklarda 48 saat içerisinde ovulasyonu uyarmak ve kısrak başına düşen aşım sayısını azaltmak amacıyla deslorelin implant başarıyla kullanılabilir özellikte bulunmuştur.
G i r i ş
Kısa süren üreme mevsimine sahip olan kısraklarda östrus ve ovulasyon zamanları bireylere göre büyük farklılıklar göstermektedir (11, 12, 13). Mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar olarak kabul edilen kısraklarda, üreme mevsimi artan gün ışığı tarafından başlatılmakta ve birkaç hafta sonra ovaryum faaliyetleri düzene girmektedir (4, 19). Geçiş dönemlerinde östruslar belirsiz olmakta ve gerçekleşmeyen veya zamanında meydana gelmeyen ovulasyonlar sıklıkla görülmektedir (13, 22). Diğer türlerde olduğu gibi kısraklarda da reprodüktif siklusu kontrol eden temel hormon hipotalamus'daki sinir uçlarından salgılanan GnRH hormonudur (6, 8). Gün ışığı yeterli olduğunda hipotalamus GnRH salgılamak üzere uyarılmakta, GnRH' da anterior hipofiz gonadotropin'leri olan FSH ve LH salgılanmasını sağlamaktadır (4, 8). GnRH ve bunun uyarımı ile salgılanan FSH ve LH ritmik şekilde salınım göstermektedir. Kısraklarda anöstrus dönemi, üreme mevsimine geçiş dönemi, üreme mevsimi ve östrus siklusu devrelerinde, GnRH salınımı ile uyarılan anterior hipofiz gonadotropin'lerinin salınım sıklığı, frekansı ve oluşturdukları etkiler yada GnRH salınımına verilen cevaplar farklı olmaktadır. GnRH uyarımı, günde bir kez gonadotropin salınımı için yeterli ise kısrak anöstrus'ta kalmakta, günde 2-4 kez gonadotropin salınımı için yeterli ise FSH salınımı üstün hale geçmekte ve folliküler gelişim uyarılmakta veya 2 saat yada daha az aralıklar ile gonadotropin salınımı için yeterli ise LH salınımı üstün hale geçmekte ve ovulasyonu uyarmaktadır (6, 7, 8). Birçok çevresel uyarım yanında, ovaryum hormonları da GnRH uyarımına bağlı anterior hipofiz'in cevabı üzerine önemli oranda ayarlayıcı etki yapmaktadır ( 7 ). Hormon üretimini sınırlayan faktörlerin olmaması durumunda hipotalamus'taki sinir uçlarından spontan olarak saatte bir GnRH salgılanmaktadır. Diöstrus sırasında bu temel salınım sıklığı, endojen opioit ve progesteron'un baskılayıcı etkisi nedeniyle günde 1-3'e düşmektedir. Östrus sırasında ise östradiol uyarımına bağlı olarak GnRH salınım sıklığı 20-30 dakikada bir olmakta ve ovulasyon uyarılmaktadır (7, 8).
Ovulasyon zamanının önceden bilinmesi veya kontrolu gebelik şansının artırılması, aygırdan maksimum düzeyde yararlanılması ve kısrak başına düşen aşım sayısının azaltılması gibi avantajlar sağlamaktadır (10, 11, 14, 16).
Kısraklarda ovulasyonun uyarılmasında, yaygın olarak hCG kullanılmaktadır ancak birden fazla uygulamalarda antikor oluşumuna bağlı etki azalması şekillenmesi ve kaynağının kısıtlı olması nedeniyle maliyetinin yüksek olması, alternatif olarak GnRH kullanımını da alternatif olarak gündeme getirmiştir (2, 3, 5, 19, 21). Kısraklarda preovulator LH pikinin uzun sürmesi nedeniyle GnRH'nın tek enjeksiyonunun, ovulasyonu sağlayamayacağı (1, 6), sürekli GnRH salınımının uyarılmasının da kontraseptif etki yapacağı ileri sürülmesine rağmen, GnRH analoglarının yüksek dozda kullanılmadığı sürece bu olumsuz durumun gerçekleşmediği bildirilmektedir ( 8 ). Üreme mevsimine geçiş döneminde, anöstrusta folliküler gelişimin veya preovulatorik dönemde ovulasyonun GnRH ile uyarılmasında tekrarlanan dozların gerekmesi nedeniyle, kısa bir dönem için sürekli ve kontrollu GnRH salınımını sağlayan subkutan implantların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (9, 15, 16, 17, 18). Çapı 30 mm veya daha büyük folliküle sahip östrustaki kısraklara, 2.2 mg deslorelin acetate içeren subkutan implant uygulamasının, tedaviden sonraki 48 saat içinde, kısrakların % 80'ninden fazlasında ovulasyonu gerçekleştireceği ve ovulasyon zamanını en az 30 saat kısaltacağı ileri sürülmektedir (9, 16,17, 18, 20).
Çalışmada üreme mevsiminde doğal olarak östrus gösteren ve follikül çapı 30 mm'yi geçen kısraklarda, GnRH implantı uygulaması ile ovulasyonun uyarılması ve bu uygulamanın ovulasyon zamanı, aşım sayısı ve gebelik oranı üzerine etkisi araştırılmıştır.
1.JPG

M. Ragıp KILIÇARSLAN
İ.Ü. Veteriner Fakültesi, Dogum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Avcılar /İSTANBUL
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-14.pdf (68,5 KB (Kilobyte), 16x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
acetate, analoğu, deslorelin, gnrh, kısraklarda, olan, ovulasyonun, uyarılması, ıle

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:04 .