Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu Ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi

Veterinerlik Fakültesi hakkinda İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu Ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi ile ilgili bilgiler


İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu Ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi-The Establishment and Development of the Faculty of Veterinary Medicine University of Istanbul During its First 10 Years. (1972-1982) Yurdumuzda

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.05.11, 07:34
Ayça Şallı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Dec 2006
İletiler: 1.393
Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.Ayça Şallı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu Ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu Ve İlk On Yıllık (1972-1982) Gelişimi-The Establishment and Development of the Faculty of Veterinary Medicine University of Istanbul During its First 10 Years. (1972-1982)
Yurdumuzda bilimsel anlamda veteriner hekim yetiştiren okul, ilk kez 1842 yılında İstanbul'da açılmıştır. Askeri amaçlı olarak kurulan bu okulu, 1889 yılında yine İstanbul'da hizmete giren sivil veteriner okulunun açılışı izlemiştir. Sonuçta bu iki okul 1920 yılında birleştirilmiş ve 1933 yılında da Ankara'ya Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi'ne taşınmıştır.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'daki yoğun nüfus artışı ve buna bağlı olarak hayvancılık sektörünün kazandığı önem, İstanbul'da yeni bir veteriner fakültesinin kuruluşunu gündeme getirmiştir. Bu konuda yapılan hazırlıklar ve çalışmalar tamamlanarak 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi hizmete girmiştir.
Bu çalışmada; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kuruluşu ve ilk on yıllık (1972¬1982) gelişim evreleri ortaya konularak fakültenin veteriner hekimliğe, bilime ve ülke hayvancılığına olan katkıları değerlendirilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi.jpg
The first scientific veterinary educating school of our country was opened in Istanbul in 1842. This school was a military one and in 1889, the opening of a civilian veterinary school has followed. These two schools were combined in 1920 and in 1933 it was carried to the veterinary faculty in High Agricultural Institute.
Following the Second World War, increased population of Istanbul and related importance of animal rearing sector made it necessary to open a new veterinary faculty in Istanbul.
Efforts and preparations were completed and the Faculty of Veterinary Medicine University of Istanbul has been opened in 1972.
In this study, establishment and development during the first 10 years (1972-1982) of the Faculty of Veterinary Medicine University of Istanbul has been considered and its contributions to veterinary medicine, science and animal rearing sector of the country were evaluated.
Giriş
Dünyada bilimsel anlamda ilk veteriner hekim yetiştiren okul 1762 yılında Fransa'nın Lyon kentinde; sığır, at ve diğer evcil hayvanların anatomi ve hastalıklarının öğretimi için bir okul kurma yetkisi verilen Claude Bourgelat tarafından açılmıştır. Bu okulu, yine Bourgelat'ın direktörlüğünde Paris yakınlarında bulunan Alfort'da ikinci bir okul ve 1825 yılında ise Toulouse kentinde üçüncü bir okul izlemiştir. Fransa'nın öncülüğüyle başlayan veteriner hekim yetiştiren okullar açma fikri, kısa sürede bütün Avrupa'ya yayılmış ve 1825 yılına değin 12 Avrupa ülkesinde 30 okul daha hizmete girmiştir (8,9).
Askeri veteriner Okulu'nun Kuruluşu
Osmanlı Imparatorluğunda ise 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarındaki batılılaşma hareketleri içerisinde batılı yöntemlerle eğitim veren okulların açılması önemli bir yer tutar. Bu bağlamda; 1773 yılında Mühendishane-i Bahri, 1793 yılında Mühendishane-i Berri, 1826 yılında Tıphane-i Amiri ve Cerrahhane-i Mamure ve 1834 yılında da Mekteb-i Ulum-u Harbiye hizmete girerler (8). Bu bağlamda gerek ordu, gerekse halk elindeki hayvanların kötü durumu, batı yöntemleriyle eğitim veren bir veteriner okulunun da kurulmasını gündeme getirir (4,8). Bu amaçla öncelikle, ordunun gereksinimlerine yanıt verebilecek çözümler aranır. Çünkü 19. yüzyılda da orduların hareketini sağlayan temel unsur at'tır (8,9). Sonuçta Padişah Abdülmecit döneminde (1839¬1861) başkent Istanbul'da ilk olarak bir askeri veteriner okulu açılmasına karar verilir ve bu amaca yönelik olarak 1841 yılında Prusya'dan bir askeri veteriner hekim göndermesi istenir (8,9,11).
Prusya'da, dönemin Genel Topçu Müfettişi olan Prens August, emrindeki birliklerde görev yapan veteriner hekimlere; iyi şartlarda ve en az üç yıllık bir süre için, Istanbul'a tayinlerini gönüllü olarak isteyen bulunup bulunmadığı sorusunu içeren bir genelge yayınlar. Bu teklifi tek kabul eden ise "Godlewsky" adında bir askeri veteriner hekim olur. Godlewsky, 1834 yılında Berlin Veteriner Okulu sınavlarını verdikten sonra, Dusseldorf'da üçüncü sınıf veteriner hekim olarak çalışmaya başlamış ancak, 1837 yılında birçok nedenlerden ötürü Berlin'deki Saray Muhafız Topçu Kıtasına naklini istemiştir. Berlin'de, devlet sınavlarını vererek birinici sınıf veteriner hekimliğe yükselmiş ve buradaki yararlı çalışmalarından ötürü kendisine "Brigade Rosarzt" (Tugay At Hekimi) ünvanı verilmiştir (8,11).
Godlewsky, Osmanlı Imparatorluğuna gitme kararı verdikten dört hafta sonra yola çıkarak, 1841 yılı Ekim ayı ortalarında Istanbul'a ulaşır. Godlewsky' ye Istanbul'da; bir veteriner okulunun kurulması ve bu okulun yönetimi ile bu okula, birliklerden gönderilecek genç askerlerin, at hastalıkları konularında yetiştirilmesi görevleri verilir. Godlewsky bundan başka, iki topçu alayı ile üç süvari alayındaki atların tedavisi görevini de üstlenir. Kendisine iki büyük oda verilir ki Godlewsky bu odalardan birini dershane, diğerini ise eczane olarak kullanacaktır (11,12).
Godlewsky'nin önderliğinde birkaç aylık bir hazırlık döneminden sonra, 1842 yılı başlarında, yurdumuzda ilk olarak, bilimsel anlamda eğitim-öğretim veren askeri amaçlı veteriner okulu açılarak derslere başlanır. Öğrenimde başlangıçta önemli güçlüklerle karşılaşılır. Ilk dönemde dersler bir çevirmen aracılığı ile verilir. Çevirmen önce Godlewsky'nin anlattıklarını not almakta, aldığı notları Godlewsky'ye okuyarak düzelttirdikten sonra bu notları ancak öğrencilere yazdırabilmektedir. Godlewsky öğrencilere öğretilenlerin yanlış olmaması için, ders konuları hakkında hiçbir bilgisi olmayan çevirmenin notlarını, kendisi kontrol etmeden, öğrencilerin yazmasına izin vermemektedir. Bir süre sonra Godlewsky, Türkçe öğrenir ve dersleri çevirmensiz vermeye başlar. Yazdırılan notların öğrencilerce ezberlenmesi zorunludur (7, 8,11).
Öğrenimde, Anatomi ve Şirurji'ye çok önem verilmesine rağmen, öğrencilerin çekingenlikleri nedeniyle bu dersler iyi yapılamamıştır. Çeşitli organların birbirleriyle olan ilişkileri ile sık rastlanılan hastalıkların patolojileri ve en önemli ilaçların öğretildiği derslerde ayrıca nal teknikleri de verilmektedir. Sonuçta, 1842 yılında ve 12 öğrenci ile başlayan birinci devre 1845 yılında sona ermiştir. Bu üç yıllık ilk devreyi başarıyla tamamlayarak mezun olan 12 öğrenciden en çalışkan olan üç öğrenci, generaller huzurunda sınava alınarak, dört ay süre ile denenmek üzere birer askeri alaya gönderilmişlerdir. Geriye kalan öğrenciler ise, dokuz ildeki birliklere dağıtılmış ve haklarında başka bir bilgi edinilememiştir (8,11).
Godlewsky başkanlığında 1845 yılında başlayan ikinci devre için, okula 32 öğrenci gönderildiyse de, bunlardan 15'i okuma yazma bilmediklerinden öğrenime kabul edilmemişlerdir. Türk, Ermeni, Arap, Arnavut gibi uluslara mensup olan ve öğretime kabul edilen 17 öğrenciye ise, günde iki saat teorik dersten sonra, hasta başında uygulamalı dersler verilir. Ancak, öğrencinin yabancı dil bilmeyişi de dahil bir dizi güçlük varlığını sürdürmektedir. ikinci devre eğitim-öğretimi de 1848 yılında bitiren Godlewsky yurduna geri döner (8,11).
Üçer yıllık iki devre halinde ve iki kez tekrarlanan öğrenim, 1849 yılından itibaren o yıllarda Maçka Kışlasında bulunan, Harp Okulunda verilmeye başlanır. Bu arada, Harp Okulunda kurulan ilk veteriner sınıflarının öğrenim süresi de, üç yıldan dört yıla yükseltilir. Godlewsky yerine de, Fransa'dan Sekizinci Süvari Alayının Birinci Veteriner Hekimi Dubroca istanbul'a getirtilir. Dubroca da tıpkı Godlewsky gibi, hem orduya ait atlarda sağlık kontrolu yapacak, hem de okulda dersler vererek Veteriner Hekim yetiştirecektir. Aynı yıl, Harp Okulu Süvari Sınıfı'ndan birincilikle mezun olan Mehmet Refet (Paşa), Dobroca'ya çevirmenlik yapmakla görevlendirilir (8,9).
Üç yıldan dört yıla çıkarılan okulun ilk yılında öğrencilere; Matematik, Kimya, Fizik, Botanik, Anatomi, 2. yılında; Kimya, Fizik, Fransızca, Botanik, Anatomi, Fizyoloji ve At Eşkali, 3. ve 4. yıllarıında ise; Klinik Dersleri okutulur. Bu mesleki dersler dışında öğrenciler; Süvarilik Dersleri de almışlar ve mezun olanlara hem Veteriner Hekim hem de Süvari Subayı diplomaları verilmiştir. Bu şekilde okulu bitirenler orduda Binbaşı rütbesine kadar Veteriner Hekim, ondan sonra ise Süvari Subayı olarak görev almışlardır (8,9).
Osmanlı-Rus Savaşı'nın 1853 yılında başlamasıyla beraber, Harp Okulu'na Osmanlıların müttefiki olan Fransız askerleri yerleştirildiğinden, Askeri Veteriner Okulu Taşkışla'ya taşınır. Bu arada okula, 1854 yılında Fransa'dan çeşitli eğitim-öğretim malzemeleri gönderilir. Okulun mezunlarından Ahmet ve Osman iyi derecede Fransızca bildiklerinden muallim muavini olarak okulda bırakılırlar. Onların katılımıyla öğretim kadrosu biraz daha genişler. Dubroca'nın 1858 yılındaki ölümü üzerine, yine Fransa'dan Lewis getirilir ve onun yönetimi altında öğrenime devam edlilir (8,9).
Askeri Okullarda eğitim-öğretime büyük önem verilir. Bazen sınavlar Padişahın huzurunda yapılır. Nitekim, 1866 yılında yapılan veteriner sınıflarının sınavında, Padişah Abdülaziz ve konuğu Prens Napoleon' da hazır bulunur. Yine bu yıl George adında bir veteriner hekim daha öğretim için Istanbul'a getirtilir (4,8,9,12).
Ancak, askeri veteriner hekimlerin orduda binbaşı rütbesine kadar kendi mesleklerinde çalıştıktan sonra, daha yüksek rütbeleri süvari subayı olarak alabilmeleri, askeri veteriner hekimlerin asıl meslekleri olan veteriner hekimliğe önem vermemelerine neden olur. Buna karşı bir tedbir olarak, 1873 yılında veteriner sınıfları, harp subayı sınıfından ayrılarak Galatasaray'da öğrenim yapan Askeri Tıp Okuluna nakledilirler. Burada da yer darlığından dört yıl süre ile bir tek dershanede ders görürler. Askeri Tıp Okulu 1877 yılında Sarayburnu Gülhane'deki büyük binaya taşınınca, veteriner sınıfları da ayrı ayrı dershanelere sahip olurlar. Ders Nazırı da ilk mezunlardan General Ahmet'tir (8,9).
Bu arada, 1884 yılında Belçika'dan Dezutter adlı bir veteriner hekim getirtilir ve Taksim'de bir "Ameliyat Mektebi" kurulur. Subay olarak mezun olan veteriner hekimler, buraya bir yıl süre ile devam ettikten sonra, yüzbaşı rütbesi ile orduda görev başı yaparlar (8,9).
Veteriner Sınıfları 1888 yılında tekrar Harp Okulu'na nakledilir. Veteriner Sınıfları ders nazırlığını 1890 yılında Yarbay Daniş, Klinik Dersleri öğretimini Dezutter ve onun tercümanlığını ise Binbaşı Minas yürütür. O yıl birinci ve ikinci sınıflardaki veteriner öğrencileri arasında bir sınav açılır ve kazanan dört kişi Alfort Veteriner Okulu'na gönderilir. Beş yıl sonra yani 1895 yılında bu dört veteriner hekim Alfort Veteriner Okulundan başarıyla mezun olarak yurda dönerler ve okulda görev alırlar. Bu şekilde, Tıp Okulu öğretim kadrosuyla sürdürülen eğitim-öğretim dönemi sona erer. Yeni mezun genç veteriner hekimlerden oluşan öğretim kadrosu ile eğitim çok daha verimli olacaktır(4,8,9,12).
Bunu izleyen on yıl süre ile yani 1905 yılına değin, veteriner sınıfları Harp Okulu ile birarada bulunmaya devam ederler. Ancak 1905 yılında ani bir kararla, Askeri Veteriner Okulu, Haydarpaşa semtinde yeni yapılan Tıp Okulu binalarının bir bölümüne nakledilir. Tıbbi öğretime hazırlık yapan Idadiler de 1909 yılında kapatılınca, ancak sivil liselerden gelen öğrenciler bir yıl askerlik yaptıktan sonra, veteriner okuluna girmeye hak kazanırlar. Veteriner sınıfları ilk olarak 1909 yılında, kendi başlarına bir okula sahip olurlar. Ancak bu bina biraz dar olduğundan, Selimiye'deki Kuduz Hastanesinin bulunduğu bina boşaltılır ve okul oraya taşınır. Klinik uygulamaları için de Selimiye'deki Topçu Alayının hayvanlarından faydalanılır (8,9).

Yard. Doç. Dr. Dr. Altan ARMUTAK
I. Ü. Veteriner Fakültesi, Morfoloji Anabilim Dalı / Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı, 34850 Avcılar-Istanbul.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-16.pdf (139,7 KB (Kilobyte), 0x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
fakültesi'nin, gelişimi, kuruluşu, üniversitesi, veteriner, ılk, ıstanbul, yıllık

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:55 .