Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Veterinerlik Fakültesi > Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Veterinerlik Fakültesi hakkinda Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi ile ilgili bilgiler


Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi-Heat Stress Effect on Reproduction in The Dairy Cows Özet: Bu derlemede; yaz aylarında sütçü ineklerde artış gösteren infertilitede etkili olan sıcaklık stresinin

Veterinerlik Fakültesi Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Hekimliği, Hastalıklar ve Klinikler Bilimler , Zootekni ve Hayvan Besleme, Döllenme ve Suni Tohumlama, Besin Hijyeni ve Teknolojisi dersleri, Zootekni, Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları dersleri okutulur

Like Tree15Likes
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 2 Post By SemaGürcan
  • 3 Post By SemaGürcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.09.08, 15:07
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi-Heat Stress Effect on Reproduction in The Dairy Cows

Özet: Bu derlemede; yaz aylarında sütçü ineklerde artış gösteren infertilitede etkili olan sıcaklık stresinin döl verimi üzerine olan olumsuz etkileri, etki etme şekilleri ve bu olumsuz etkileri azaltmanın yolları tartışılmaktadır.

Summary: In this review article, negative effects of heat stres on reproduction of dairy cows, which increases infertility in the hot months, pathways of effects and reduces these negative effects have been discussed.


Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:50 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.09.08, 15:10
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Giriş

Sıcaklık stresi yazın son aylarında tohumlanan sütçü ineklerdeki düşük fertilitenin önemli sebeplerinin başında gelmektedir (1, 2, 4). Kış aylarıyla karşılaştırıldığında yaz döneminde gebelik oranları % 20-30 oranında azalmaktadır (3). Yaz aylarında östrusun tam tespit edilememesine bağlı olarak ilk tohumlama süresinde uzama ve gebelik oranlarında süreklilik gösteren bir düşüş görülmektedir (1, 3).
Yılın sıcak aylarında görülen infertilite olgusunun etkisi, ineklerin sıcağa maruz kalmadıkları sonbaharda da devam etmektedir (9). Bu olumsuzluğun yaz aylarındaki stresin 40-50 gün sonra gelişerek dominant follikül haline gelecek olan antral folliküller üzerindeki etkisine bağlı olabileceği ileri sürülmektedir (14).
İneklerin reprodüktif parametrelerine sıcaklık stresinin etkisi: Sıcaklık stresindeki ineklerde östrusun şiddeti ve süresinin bazı çalışmalarda (8,18) düşük; diğer bazı çalışmalarda (10) değişmediği belirtilmiştir. Bu çalışmaların hepsi göz önüne alındığında sıcaklık stresinin östrusun süresi ve şiddetinde azalmaya neden olduğu gözlenmektedir. Örneğin yazın motor aktivitelerde ve östrusun diğer belirtilerinde azalma olmakta ve anöstrus olguları ile sakin ovülasyon oranında artış olmaktadır (1, 8, 9). Bu faktörler yaz aylarında tohumlama sayısında bir azalmaya ve gebelikle sonlanmayan tohumlama sayısında artışa neden olmaktadır (2).
Sıcaklık stresinin hipotalamo-hipofizo-ovaryal eksen (axis) üzerine etkisi: Sıcaklık stresinin periferdeki LH konsantrasyonu üzerindeki etkisi düzenli değildir. Bazı araştırmacılar (5, 8) perifer konsantrasyonunun değişmediğini ileri sürmelerine karşın; bazıları (2) konsantrasyonun arttığını ileri sürmüşlerdir. Bunun yanında bazı araştırmacılar (6, 16) sıcaklık stresi sonucu perifer LH konsantrasyonunun düştüğünü amplitüt ve salınım sıklığında düşüş olduğunu ileri sürmekteler. Sıcaklık stresindeki ineklerde değil (5, 8) ama; düvelerde (2) endojen LH salınımında düşüş olduğu bildirilmiş ancak sebebi henüz ortaya konulamamıştır. Plazma östradiol konsantrasyonu düşük olan ineklerde GnRH ile uyarılan preovülatorik plazma LH ve tonik LH salınımı azalmıştır. Bu azalmanın plazma östradiol konsantrasyonunun yüksek olduğu ineklerde görülmemiş olması; bu farklılığın preovülatorik östradiol düzeylerine bağlı olabileceği görüşünü hâkim kılmıştır (6).
Yaz aylarında plazma inhibin konsantrasyonlarının sıcaklık stresindeki ineklerde ve Hindistan'daki siklik mandalarda daha düşük olması, bu hormonun büyük bir kısmının küçük ve orta büyüklükteki folliküllerden salındığından dolayı muhtemelen follikülogenezisin yetersizliğini yansıtmaktadır. Sıcaklık stresindeki ineklerin, GnRH uygulamasına rağmen sıcaklığa maruz kalmamış olan kontrol grubuna göre daha düşük FSH salınımına sahip oldukları bildirilmiştir (2, 6).
Bazı çalışmalar (2) sıcaklık stresinden dolayı LH düzeyinde düşüş olduğunu ve dominant folliküllerin yetersiz LH şartlarında geliştiğini bunun sonucunda folliküllerden yeterli miktarda östradiol salgılanmadığını bildirmektedir. Gözlenen bu düşük östradiol düzeyine bağlı olarak dış östrus semptomları belirgin olarak gözlemlenemeyeceğinden ve tohumlanmalar zamanında gerçekleşemeyeceğinden; düşük fertilite problemi ortaya çıkabileceği bildirilmektedir (13). Sıcaklık stresindeki süt ineklerinde plazma östradiol konsantrasyonları düşüktür. Bu etki belirlenen dominant follikülün küçüklüğü ve LH konsantrasyonunun düşüklüğü ile uyumludur (15, 17).
Bazı araştırmacılar (15) sıcaklık stresinin plazma progesteron düzeyi üzerine etkisi olmadığını ancak luteolizisin geciktiğini ileri sürmektedirler. Diğer araştırmacıların bazıları (2); yaz aylarında bu hormonun konsantrasyonun arttığını bir kısmı ise azaldığını (10, 18) ya da değişmediğini (7, 13) ileri sürmüşlerdir. Bu farklılıkların kan progesteron konsantrasyonlarını etkileyen ve kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanabileceği bildirilmektedir. Örneğin sıcaklığın tipi (akut veya kronik) ve farklı tipte konsantre yem alımları kan progesteron konsantrasyonunu etkileyerek bu değişimlerin sebebinin tam olarak anlaşılmamasına neden olmaktadır. Plazma progesteron konsantrasyonları luteal dokuda üretim oranı ile hepatik metabolizma oranına bağlıdır ve bunların her ikiside konsantre yem alımındaki değişimlerden etkilenebilmektedir. Bir önceki siklusun luteal dönemindeki düşük plazma progesteron konsantrasyonu gebelikle sonuçlanacak sonraki siklusun folliküler gelişimini baskılayarak anormal oosit olgunlaşmasına, buna bağlı olarakta erken embriyonik ölümlere yol açabilmektedir (2). Aynı şekilde gebeliğin şekillendiği östrustaki düşük plazma progesteron konsantrayonları, önemli implantasyon problemlerine neden olabilmektedir. Gebeliğin oluştuğu siklustaki progesteron hormonun önemi embriyonik gelişime olan hayati katkısına bağlı olduğu ve geciken korpus luteumun implantasyon bozukluklarının görülme oranını artırdığı bildirilmektedir (12). Bununla beraber tohumlama sonrası endojen progesteron kaynağını desteklemek amacıyla dışardan verilen progesteron hormonun gebelik oranları üzerinde çok farklı etkileri olduğu belirtilmektedir (2).
Sıcaklık stresinin GnRH salgılanmasını inhibe ederek LH sekresyonunu azaltan yüksek miktarda kortikosteroit salgılanmasına sebep olduğu iddia edilmektedir (2,6). Yapılmış ayrıntılı bir çalışmada (6) plazma östradiol düzeyi düşük olan ineklerde sıcaklık stresinin gonadotropinleri daha çok inhibe ettiği bildirilmiştir. Başka bir deyişle gonadotropin sekresyonunu kontrol eden nöroendokrin mekanizma; plazma östradiol konsantrasyonu düşük olduğu durumlarda sıcaklık stresine daha da duyarlıdır. Sıcaklık stresinin ovaryum üzerine direkt etki ederek ovaryumların gonadotrop hormonlar tarafından uyarılma kabiliyetini azalttığı şeklinde de bir görüş mevcuttur (17).

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:50 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.09.08, 15:12
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sıcaklık stresinin gamet ve embriyolara etkisi:
Son yıllardaki bulgular oosit gelişiminin ısıya duyarlı olduğunu göstermektedir. Sıcaklık stresinin fertilite üzerine etkisinin, direkt ovaryumda artan yüksek ısının oosit kalitesi üzerine olan olumsuz etkisine bağlı olabileceği bildirilmektedir (2, 14).
Sıcaklık stresine maruz kalmış ineklerin uterus ortamı normal şartlardan farklı bir şekil almıştır. Artan genel vücut ısısından dolayı uterusa gelen kan akımında bir azalma ve buna bağlı olarak uterin ısıda artış şekillenmektedir. Gelişen bu değişimler tohumlamadan sonra fertilizasyon oranını düşürmekte, embriyonik gelişimi sınırlamakta ve erken embriyonik ölümleri artırarak infertiliteye neden olmaktadır (3). Bu yüksek çevre ısısı implantasyon öncesi embriyo gelişimini olumsuz etkilemekte, ancak bu etki embriyo büyüdükçe azalmaktadır. Aynı zamanda bu dönemde sıcaklık stresi uterusun endometriumundan salgılanan prostaglandin salınımına yol açarak prematüre luteolizise, buna bağlı olarak ta embriyonik ölümlere neden olmaktadır. Bu nedenle sıcaklık stresindeki ineklerde çoğunlukla 42. günden önce erken embriyonik ölümler şekillendiği bildirilmiştir (2, 8).

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:51 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.09.08, 15:12
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sıcaklık stresinin follikül gelişim üzerine etkisi:
Sıcaklık stresi follikül seleksiyonunu geciktirmekte, folliküler dalgaları uzatmakta ve buna bağlı olarakta oositin kalitesi ile folliküler steroidogenezis üzerine olumsuz etkilere neden olmaktadır. Sıcaklık stresi dominant follikülün etkinlik derecesini azaltarak daha çok orta büyüklükte folliküllerin oluşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle preovülatorik follikülün dominantlık dönemi yaz aylarında uzamaktadır (10, 14).


Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:52 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 20.09.08, 15:13
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sıcaklık stresi ve enerji dengesi:
Süt sığırcılığı işletmelerinde postpartum periyotta küçük çaplı dominant folliküllere ve düşük LH salınımına yol açan sıcaklık stresi ile konsantre yem alımı, laktasyon dönemi, süt üretimi ve enerji dengesi arasında bir ilişki mevcuttur. Bu tür işletmelerde anovülasyonun temel nedenlerinden birisi özellikle erken postpartum dönemde uzun süren enerji dengesizliğidir. Çünkü sıcaklık stresindeki ineklerde yem alımında belirgin bir düşüş görülür (4, 9). Bu enerji dengesizliği plazma insülin, glikoz ve IGF-I konsantrasyonlarında düşüşe ve GH ile doymamış yağ asitleri konsantrasyonunda artışa yol açmaktadır ki bütün bu metabolik faktörler reprodüksiyonu etkileyebilmektedir (2).
Kış aylarıyla karşılaştırıldığında yaz aylarında plazma insülin, IGF-I ve glikoz konsantrasyonları daha düşüktür. Bu düşüklük muhtemelen azalan yem alımına ve artan negatif enerji dengesine bağlıdır (3, 11). İnsülinin folliküllerin gelişimi ve oosit kalitesi üzerine olumlu etkisi bulunmakta ve bu olayların şekillenmesi için insüline ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek IGF-I ve gerekse glikoz folliküler gelişim ile embriyonun implantasyonu için gerekli olan uyarıcı faktörlerdir (2). Aynı şekilde ovaryel dinamiklerde glikozun önemli bir rolü mevcuttur. Glikozun varlığı LH salınımının düzenlenmesinde direk etkili olduğu, ciddi hipoglisemi olgularında pulsatil LH salınımının düştüğü ve ovülasyonun engellendiği bildirilmektedir (11).

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:53 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 20.09.08, 15:15
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sıcaklık stresinin fertilite üzerindeki olumsuz etkisini azaltmanın yolları

Sıcaklığın kontrolü: Yaz aylarında doğum-tekrar gebe kalma süresini artıran faktörlerden biriside östrusun tespit edilememesidir. Kuyruk boyaları, sıcaklığa duyarlı aletler, basınca duyarlı transüderler ve pedometerlerin kullanılması östrusun tespitini kolaylaştırıp fertiliteyi arttırabilmektedir (1).
Sıcaklık stresinin fertilite üzerine olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yaz aylarında gölgeliklerin kullanılması, fan, yağmurlama ve klima sistemleri gibi serinleticiler içeren çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (1). Bunlardan en yaygın kullanılanları ineği ıslatarak (yağmurlama) ya da serin hava üflettiren sistemlerdir. Her ne kadar bu sistemlerin kullanımı ile fertilitede olumlu gelişmeler görülmüşse de hiçbir zaman kış aylarındaki fertilite oranlarına ulaşılamamıştır (9).

Vitamin ve mineral ilaveleri: Antioksidant etkili E vitamini, p karoten ve selenyumun suni tohumlama anında ya da postpartum 30. günde kısa süreli uygulandığında yaz aylarında gebelik oranları üzerine faydalı etkileri görülmediği, oysa uzun süreli P karoten ilavelerinin laktasyondaki ineklerin fertiliteleri üzerine olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir (2).

Hormon tedavileri: Sıcaklık stresindeki ineklerde GnRH uygulanması folliküler gelişimi ve sağlıklı preovülatorik follikülün gelişimini indüklemektedir (1,7). Yazın laktasyondaki sütçü ineklere östrus döneminde GnRH hormonu uygulanması gebelik oranını %18'den %29'a çıkarttırmıştır. Ama buna karşın yaz aylarında tohumlamadan 5-6 gün sonra luteal dokuyu desteklemek amacıyla tek dozluk hCG (3000 IU.) uygulanmasının fertilite üzerine olumlu bir etkisi olmadığı bildirilmiştir. Aynı şekilde gebeliği desteklemek amacıyla dışardan uygulanan progesteron hormonununda olumlu bir etkisi görülmediği bildirilmiştir (2).
Son yıllarda östruslar tespit edilmeksizin yapılan tohumlamaların (Rastgele tohumlama) fertilite üzerindeki etkileri araştırılmıştır ve bu çalışmanın sonuçlarına göre bu yöntemin sıcaklık stresinin fertilite üzerine olan olumsuz etkilerini azaltarak fertiliteyi artırabileceğini göstermiştir (1, 2). Rastgele tohumlamaların östrus tespiti gerektirmeyen ayrı bir avantajı vardır ve bu tür tohumlamalardan sonraki gebelik oranlarını artırmak için etkili senkronizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar belirli bir periyot dahilinde luteolitik etkili dozda PGF2a uygulamasından sonra ovülasyonu indüklemek amacıyla GnRH veya hCG kullanma prensibine dayandırılmaktadır. Aynı amaçla fertil bir ovülasyonu sağlamak için luteolitik tedaviden sonraki 24-60. saatlerde GnRH veya hCG hormonlarının kullanılmasının faydalı olduğuda bildirilmektedir (1,3).

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:53 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 20.09.08, 15:16
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Sonuç
Postpartum ineklerde fertilitenin kış aylarına göre yaz aylarında daha düşük olduğu konusunda yaygın bir görüş mevcuttur. Yaz aylarında görülen bu etkinin mekanizması tam olarak ortaya konulmamakla beraber; plazma LH ve östradiol seviyesi sıcaklık stresine maruz kalmış ineklerde düşük seyretmekte ve bu durum yılın sıcak aylarında düşük fertiliteye neden olan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. FSH hormunu açısından ise yaz aylarında muhtemelen küçük folliküllerden salgılanan inhibin yetersizliğine bağlı olarak bu hormon salınımında bir artış olduğu görüşü yaygındır. Araştırmalar; sıcaklık stresinin plazma progesteron seviyesine olan etkisi konusunda tutarlı sonuçlar vermemekte ve progesteron hormonunun yaz aylarında görülen infertilite üzerine olan etkisinin tam olarak ortaya konulamadığı bildirilmektedir.
Yaz aylarında sıkça görülen bu infertiliteyle mücadele için olası üç yöntem bulunmaktadır:
Sıcak havalarda serinletici sistemler fayda sağlayabilir ancak normal fertilite için yeterli değildir. Ayrıca yaz aylarında görülen infertiliteyi azaltmak amacıyla rasyondaki enerji dengesine dikkat edilmesi ve normal siklusları oluşturabilmek için hormonal tedavilerin gereği gibi kullanılması gerektiği bildirilmektedir.

Kaynakpdf

Nüve Forum
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Makale-6.pdf (68,6 KB (Kilobyte), 150x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Unrealseptic tarafından (20.09.08 saat 15:54 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 29.01.12, 20:41
Acemi
 
Üyelik tarihi: Jan 2012
İletiler: 1
ishak doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

kaynakları yokmuydu acaba
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 29.01.12, 21:29
loli - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Editör
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 8.212
Blog Başlıkları: 6
loli isimli üye tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Cevap: Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Kaynaklar konu altında linklenmiştir. Son mesaj sayfasında.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 20.02.12, 21:14
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Feb 2012
İletiler: 31
mehmetcan865 doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Sütçü İneklerde Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi

teşşekürler
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
döl, etkisi, stresinin, sütçü, sıcaklık, üzerine, verimi, ıneklerde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 19:20 .