Nüve Forum


Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi hakkinda Sakarya Meydan Muhaberesi (1921) ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Sakarya Meydan Muharebesi (1921) Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri'ndeki yenilgileri üzerine Yunan hükümeti, kuruluş hâlindeki yeni Türk ordusunu daha da güçlenmeden ezip dağıtmaya karar vermişti. Bu amaçla ordu mevcudunu

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Atatürk, Son Yolculuk ve Edebi İstirahatgah, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi , Savaş Kurtuluş Savaşı ve Devrimler,

Like Tree2Likes
  • 2 Post By Zehravî Zeytuna

Konu kapatılmıştır.

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.05.08, 07:33
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)

[coverattach=1] Sakarya Meydan Muharebesi (1921)
Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri'ndeki yenilgileri üzerine Yunan hükümeti, kuruluş hâlindeki yeni Türk ordusunu daha da güçlenmeden ezip dağıtmaya karar vermişti. Bu amaçla ordu mevcudunu 225.000 kişiye çıkarttı. Birliklerini yeni silâh ve araçlarla donattı. Üç aylık bir hazırlıktan sonra Temmuz başında taarruza geçti.
Türk cephesi, bir alay komutanının aymazlığı sonucu, Kütahya doğrultusunda yarılacaktır. Sonuçta Afyon, Kütahya ve Eskişehir elden çıkar. Ordu, savaşı daha elverişli bir alanda kabul etmek üzere Sakarya nehrinin doğusuna çekilir. Düşmana hiçbir birlik kaptırılmamıştı ama ordu, kaçaklar yüzünden yarı yarıya erimişti. Ordu, hızla takviye edilmeli, donatılmalı, savaş boyunca ihtiyaçları karşılanmalıydı. Oysa para yoktu, zaman da yoktu. Umut Mustafa Kemal Paşa'da idi.[coverattach=2]
Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşayı başkomutanlığa getirdi. Başkomutan ard arda 10 emir yayımlayarak halktan varlığının yaklaşık yüzde 40'mı orduya vermesini istedi. Eski gaziler de silâh altına çağrıldı. Yılgınlık ve umutsuzluk yayılmadan sona erdi. Yerini Sakarya destanını yazacak olan ruh aldı. Gençler silâh altına koştu. Halk, varlığını bu son ordunun ayaklarına serdi.
Yunan ordusu 14 Ağustos günü üç koldan Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçti. Yunan ordusunun plânı Türk ordusunun batıya dönük cephesi karşısına bir tümen bırakıp bütün birliklerini Sakarya güneyinde toplamak, Türk cephesini yarmak ve sol kanadını kuşatmaktı. Böylece millî orduyu sona erdirmiş olacaklardı. General Papulas ve kurmay kurulu bu sonucu alacaklarına güveniyorlardı. 23 Ağustos (1921) Salı sabahı Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Yunan ordusu bütün gücüyle taarruza geçti. Türk sol kanadını kuşatmak için sağ kanadını sürekli uzatıyordu ama karşısında daima o kanada kaydırılmış fedakar bir Türk birliğini buluyordu. Cephenin uzunluğu 100 kilometreyi bulmuştu. Mustafa Kemal Paşa ünlü emrini verdi. Bu yepyeni bir savunma anlayışıydı: "Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." Kesin olarak gerekmedikçe bir küçük tepecik bile terk edilmeyecekti. Subaylar da Mehmetçikler gibi bir karış toprak için kanlarını dökecek canlarını feda edeceklerdi.
[coverattach=3] Bu alışılmamış ve özverili savunma düzeni karşısında Yunan ordusu hızla erimeye başladı. On binlerce kaybına karşı Yunan ordusu, cephe boyunca ortalama sadece on kilometre ilerleyebilmişti. Cephe gerisine sızan Türk süvarileri ikmal kollarını vurduğu için cephane, yiyecek ve benzin sıkıntısı da çekmeye başlamışlardı. Yunan karargâhmdaki iyimserlik yerini giderek derin bir kaygıya bıraktı. Durum olgunlaşmış, taarruz sırası Türk ordusuna gelmiştir. 10 Eylül 1921 Cumartesi günü sabahı Türk karşı taarruzu başlar. Sağ kanatta ilk hamlede Duatepe geri alınır ve süngü pırıltıları içinde al sancaklar göğe yükselir. Sol kanatta da süvari kolordusu kaçan düşman artçılarının peşine düşmüştür.
Yunan hükümeti ordunun geri çekilmesini onaylar. Oysa Yunan ordu karargâhı Sakarya batısına geçmiştir bile. General Papulas, ordusunu, bütünüyle mahvolmadan savaşın dişlerinden kurtarıp geriye çekebilme telaşı içindedir. Yunan Genelkurmay Başkanı General Dusmanis durumu şöyle özetleyecektir: "Kaçmaktan başka bir karar verebilecek güçleri kalmamıştı." Yunan ordusu muharip kuvvetinin yarısını Sakarya'da bırakmış, taarruz gücünü yitirmiş bir şekilde bütünüyle Sakarya nehrinin batısına geçmişti.
22 gün ve gece süren Sakarya Meydan Muharebesi sona ermiştir. 13 Eylül 1921 günü bir bildiriyle millete ve dünyaya Türk zaferi ilân edilmiştir.
Ünlü tarihçi Toynbee diyor ki: "Bu savaş 20. yüzyılın en büyük savaşlarından biridir."
Gazeteci Claire Price da şöyle diyor: "Batı 200 yıldan beri ihtiyar Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih bu olayı devrimizin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir."
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk tarihinde bir dönemeç niteliği kazanan bu büyük savaş ve görkemli zaferden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşaya "mareşallik" rütbesi ve "gazi" sanı verdi. Bundan sonraki aşama emperyalizmin desteklediği son düşmanı da denize dökmekti. Bunun için 26 Ağustos 1922'ye kadar bir hazırlık yılı beklemek gerekecekti.
Bu destanı yaratan bütün kahramanları derin bir saygı ile anıyoruz.Sakarya Pitch Battle (1921)[coverattach=4]
The newly established Turkish army was able to defeat the Greeks in the Tirst and Second İnönü Battles. Following their losses, the Greek government decided to crush and scatter thefledgling Turkish army before it could groıo any stronger. To do so, it increased the size of üs oıvn army to 225,000 men, and provided them with new weapons and vehicles. After ihree months of preparation, the Greeks attacked in early July.
Because of the carelessness ofone regiment commander, the Turkish front was split in two in the direction of Kütahya. As a result, Afyon, Kütahya and Eskişehir were lost. The Turkish army withdrew east of the Sakarya River, so they could continue the war on more favourable terrain. Although no units had been lost to the enemy, the army had lost halfits strength due to desertions. İt would need to be reinforced and re-eauipped, and have üs needs continuously met throughout the course of the war. Yet, thefact was, there was neither time nor money. Ali hope rested müh Mustafa Kemal Paşa.
Parliament made Mustafa Kemal Paşa Commander-in-chief. He immediately issued 10 orders, calling on the people to turn almost 40 percent of their assets to the army. Former veterans were called to arms. Defeatism and despair were stemmed before they could spread, to be replaced by the spirit that would wrüe the epic of Sakarya. Young men ran to arms. The people gave their last remaining possessions to this last army.
On August 14, the Greek army moved toıvards the Sakarya in three columns. Their plan was to leave one division facing the Turkish army's western front, gather the rest of their units south of the Sakarya, split the [coverattach=5]Turkish front in tıoo, and surround üs leftflank. That would have put a swift end to the neıo national army. The Battle of Sakarya began on the morning of August 23, 1921. Gen. Papulas and his staff were confident of' success. The Greek army attacked wüh ali their strength. Again and again üs right flank moved forward to encircle the Turks on their left, but each time the Greeks encountered another unit ofself-sacrificing Turkish soldiers, who had moved forward toface them. The front greıo to some 100 kilometres in length. Mustafa Kemal issued his famous order. This was a neıv concept ofdefence: 'There is no tine of âefence, but an area ofdefence. Not one inch of the motherland shall be abandoned until it is soaked with the blood of üs citizens.' Not even the smallest hill was to be given up unless absolutely essential. Both officers and men were to sacrifice their livesfor the smallest piece of territory. Faced with this unfamiliar and self-sacrificing defence tactics, the Greek army rapidly began tofade. it only managed to progress an average of 10 kilometers along the whole froni, at a cost oftens of thousands of casualties. Meanıohile, the Turkish cavalry infiltrated the Greek front and struck at their lines ofsupply.[coverattach=6] The Greek army began to suffer shortages of ammunition, food and petrol. The optimism in the Greek headauarters mas rapidly replaced with a deep amiety. As the situation stabilised, the time camefor the Turkish army to attack. The Turks counterattacked on the morning of Saturday, September 10, 1921. The right flank immediately recaptured Dua Peak, and redflags rose skyıvard, mounted upon the shining blades ofbayonets. On the left, the Turkish cavalry pursued the rearguard of the fleeing enemy.
The Greek government approved the ıvithdraıval of the army, mhose headquarters had already been pulled back to the ıvest of the Sakarya. Gen. Papulas was desperate to eıtract his troops from the grips ofwar before the entire army was lost. Gen. Dusmanis, the chiefofthe Greek General Staff summed up the situation, saying, 'They lacked the strength to give any order other than retreat.' The Greek army lost half its fighting force at Sakarya, it pulled back to the west of the Sakarya River, having lost ali its offensive capability.
After 22 days and nights, the Battlc of Sakarya had come to an end. On September 13,1921, a Turkish victory was declared to the world.
Thefamous historian Toynbee describcd the battle as one of the greatest of thelOth century.
Journalist Claire Price said that the West had been trying to split up the aged Ottoman Empirefor 200 years, but that at Sakarya, it had come up against the Türk himself, and that the moment it attacked him, the course ofhistory had changed. Price agreed that the battle would go down in history as one of the majör events of the age.
The Battle of Sakarya was to be a turning point in Turkish history. As a result of this extraordinary victory, the Turkish Parliament promoted Mustafa Kemal tofield marshal and aıoarded him the title of "Gazi" (holy veteran). The ncxi step ıvasfor the last of the enemies being supported by imperialism to be thrown into the sea. But for this, a year of preparation would be needed.
We salute with the deepest respect ali of the heroes who unote this epic.Uyarı:Burada yer alan kaynaklar ancak sayfaya link verilerek alıntı yapılabilir.

Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muhaberesi-1921-sakarya-pitch-battle-1921.jpg   Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muhaberesi1.jpg   Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muharebesi2.jpg   Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muharebesi3.jpg  

Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muharebesi4.jpg   Sakarya Meydan Muhaberesi (1921)-sakarya-meydan-muharebesi5.jpg  

Konu Zehravî Zeytuna tarafından (29.05.08 saat 07:46 ) değiştirilmiştir..
Konu kapatılmıştır.

Tags
(1921), meydan, muhaberesi, sakarya

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:16 .