Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Tıp > Hastalıklar > Kimyasal Nörolitik Bloklar

Hastalıklar hakkinda Kimyasal Nörolitik Bloklar ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Kimyasal nörolitik tedavi, alkol veya fenol gibi ajanlarla ağrıya veya spastisiteye neden olan sinirlerin perkütan olarak veya cerrahi bir işlem sırasında injeksiyonla hasara uğratılmasıdır. İlk olarak 1863 yılında, Luton tarafından

Hastalıklar Hastalık, beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02.05.10, 12:23
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kimyasal Nörolitik Bloklar

[coverattach=1]Kimyasal nörolitik tedavi, alkol veya fenol gibi ajanlarla ağrıya veya spastisiteye neden olan sinirlerin perkütan olarak veya cerrahi bir işlem sırasında injeksiyonla hasara uğratılmasıdır. İlk olarak 1863 yılında, Luton tarafından irritan maddelerin ağrılı bölgeye injeksiyonu ile uygulanmıştır. Farmakolojik ajanlarla ağrı tedavisinin yeterli olmadığı veya bu ajanlara bağlı yan etkilerin çok fazla olduğu olgularda kimyasal nörolitik tedavi faydalı olabilmektedir. Nörolitiktedavi sonrası, ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar kesilebilmekte veya dozu azaltılabilmektedir. Son yıllarda radyofrekans termokoagülasyon ve kriyonörolizis gibi yöntemlerin gelişmesi ve yeni farmakolojik ajanların bulunması ile kimyasal ajanlarla nörolitik tedavi kullanımı azalmıştır. Ancak pleksus nörolizisi (örneğin çölyak pleksus bloğu) gereken durumlarda hala kimyasal ajanlarla nörolitik bloklar yaygın bir şekilde yapılmaktadır.
Nörolitik ajanlarla ağrı tedavisine ait endikasyonlar, uzun dönem sonuçlar ve blok tekniğine ait standartlar henüz belirginleşmemiştir. Uygulama daha çok uygulayıcının deneyimine ve uygulamanın yapıldığı kliniğin koşullarına bağlıdır. Sıklıkla tedaviye dirençli kanser ve diğer kronik ağrılı durumlarda uygulanılmaktadır.

Nörolitik tedavi endikasyonlar
1. Non-invazif tedaviye cevap vermeyen beklenen yaşam süresi kısa olan hastalardaki kanser nedenli ağrılarda
2. Non-invaziftedaviye cevap vermeyen kanser-dışı ağrılarda,
3. Spastisite tedavisinde

Nörolitik tedavi komplikasyonları
Nörolitik bloklarda komplikasyonları azaltmak için görüntüleme yöntemlerinin (skopi, bilgisyarlı tomografi, ultrasonografi gibi) kullanılması faydalıdır ve şiddetle önerilmektedir.
1. Hedef dışındaki doku ve organlarda nekroz:
a. Damarsal yapılarda hasar sonucu doku iskemisine sekonder
b. Denerve dokunun kronik travmaya maruziyeti
2. Anesthesia Dolorosa: Afferent uyarının kaybolması sonucu bir süre sonra santral sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler sonucu anestezi oluşan bölgede ağrı hissedilmesi. Mevcut tedavi edilmeye çalışılan ağrıdan daha şiddetli olabilir. Daha çok sempatik sinirler yerine somatik sinirlerde oluşabilir. Trisiklik antidepresanlar, antikonvülzanlar ve antipsikotikler tedavisinde kullanılır.
3. Motor blok: Sık görülmeyen genellikle geçici bir süre oluşan en istenmeyen komplikasyondur.
4. Mesane, barsak, anal sfinkter ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk: Genellikle geçici bir süre oluşan komplikasyonlardır.
5. Nöritis: Hücre gövdesinin hasar görmeyip aksonal uzantısının hasarı ile oluşur. Kendini hiperestezi ve disestezi şeklinde gösterip tedavi edilmeye çalışılan ağrıdan daha fazla sıkıntı yaratabilir.
6. Sistemik etkiler: Anaflaksi, ilaç intoksikasyonu veya sempatik bloğa bağlı kardiyovasküler etkiler ile kendini gösterebilir.
7. İşlemin (iğnenin) kendisine ait komplikasyonlar:
a. Kanama
b. İnfeksiyon
c. Organ ve doku hasarı

Hasta seçimi
Kimyasal nörolitik bir blok uygulamadan önce hasta seçimi dikkatli yapılmalıdır.
1. Hasta diğer invazif olmayan tedavilerden yeterince fayda görmemiş olmalıdır.
2. Hastaya işlemin yarar ve riskleri detaylıca anlatılmalıdır.
3. Hastadan yazılı onay alınmalıdır.
4. Hastanın ağrılarının tüm vücutta yaygın olmayıp belirli bir bölgede lokalize olması gereklidir.
5. Hasta psikolojik açıdan değerlendirilmelidir.
6. Hastanın fayda görüp görmeyeceğini anlamak için öncesinde lokal anestezik ajanlar ile deneme bloğu yapılması önerilir.

Başlıca nörolitik blok yapan yerler
Nörolitik tedavi vücutta birçok bölgeye uygulanabilmesine rağmen aşağıda başlıca kullanım yerlerinden bahsedilmiştir.
1. Nörolitik çölyak pleksus bloğu
2. Epidural nörolitik blok
3. İntratekal nörolitik blok
4. Nörolitik lomber sempatik blok
5. Nörolitik periferik sinir blokları
6. Nörolitik splanknik sinir bloğu
7. Nörolitik gasserian ganglion bloğu
Nörolitik blokların sıklıkla kullanıldığı patolojilerin bazıları sıralanmıştır. Trigeminal nevralji, alt ekstremitenin vasküler yetmezlikleri, kronik pankreatit, pankreas karsinomu, mide karsinomu gibi.

Nörolitik ajanlar
Nörolitik ajanlar uzun etki süreleri ve hasar yapıcı etkileri nedeni ile lokal anesteziklerden ayrılırlar. Bu nedenle akut ağrı yerine kronik ağrı tedavisinde kullanılırlar. 20. yüzyılın erken dönemlerinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Nörolitik bloklarda sıklıkla kullanılan ajanlarfenol, etil alkol, gliserin ve hipertonik salindir.

Fenol
Nörolitik ajan olarak ilk kez, 1936 yılında Putnam ve Hampton tarafından kullanılmıştır. Fenol, yapısında fenik asit, fenilik asit, fenil hidroksid, hidroksibenzen, oksibenzen ve karbolik asit bulundurur. Alkol ve gliserol içinde yüksek orande çözünürken suda maksimum %6.7 oranında çözünür. Solüsyona gliserol ve suda çözünür radyoopak madde eklenmesi ile konsantrasyon %15'e kadar yükseltilebilir. Gliserol ile beraber uygulanırsa yayılım daha kısıtlı iken (intratekal uygulamada avantaj sağlar) su ile çözünmüş durumda uygulanırsa daha yaygın alanlara dağılır. Fenol gliserolle karıştırıldığında beyin omurilik sıvısına göre hiperbariktir ve intratekal girişimlerde bu göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek konsantrasyonda fenol
uygulanması ise vasküler hasar riskini artırmaktadır Fenol karaciğerde metabolize olur ve böbrekler tarafından ıtrah edilir. Sistemik dozunun 5 gramı aşması halinde santral sinir sistemi stimülasyonu, kardiyovasküler depresyon, bulantı ve kusma görülebilir.
Fenol protein presipitasyonu ile sinir hasarı oluşturur. Aksonal ödem, miyelin kılıfın aksondan ayrılması ve hücresel yağ elemanlarının kaybı oluşur. Hücre hasarı yapıcı etkisi etil alkole oranla daha azdır. Bu nedenle etkisi daha kısa sürer ve %2-3 konsantrasyonda motor blok oluşturmaz. Etki bakımından fenolün %3'lük konsantrasyonu %40'lık etil alkole eşdeğerdir. Ani olarak ortaya çıkan lokal anestezik ajanlara benzer etkisi vardır ve bu nedenle injeksiyon sırasında etil alkolde olduğu gibi şiddetli ağrı oluşmaz. Ancak blok etkinliğini anlamak ve bu lokal anestezik benzeri etkinin bitmesi için 24-48 saat beklemek gerekir. Bir hafta içinde maksimum etki elde edilir. İki hafta geçmesine rağmen yeterli analjezi sağlanamazsa işlem tekrarlanabilir.

Etil Alkol
İlk olarak Labat ve Grene 1933 yılında %33.3'lük etil alkol injeksiyonunun analjezi oluşturduğunu bildirmişlerdir. Fenole oranla sinir hücrelerinin gövde kısmını tahrip edici özelliği daha fazladır. Bu nedenle etkisi daha uzun sürer. Genelde %96'lık formda bulunur. Fenole benzer bir mekanizmayla nöral dokularda kolesterol, serebrosid ve fosfolipidleri ayrıştırır. Lipoprotein ve mukoproteinleri presipite eder. Genellikle, %50-100 konsantrasyonları arasında uygulanır. İnjeksiyonunu takiben bir dakika süren şiddetli yanma hissi oluşturur. Beyin omurilik sıvısına göre hipobariktir. Bu durum intratekal girişimlerde göz önüne alınmalıdır. Etkinliğini anlamak için 12-24 saat beklemek gerekir. Fenolde olduğu gibi 2 hafta içinde yeterli analjezi sağlanmazsa tekrar uygulanabilir. Yüksek konsantrasyonda 6 aya kadar analjezi sağlar. Etil alkol %95 konsantrasyonda sempatik, duyusal ve motor lifleri etkiler. Etil alkol karaciğer tarafından metabolize edilir.

Hipertonik Şalin (Tuzlu su)
İlk olarak, 1967 yılında Hitchcock tarafından intratekal olarak uygulanmıştır. Sıklıkla %10 konsantrasyonda uygulanır. İnjeksiyonunda şiddetli ağrı olacağından öncesinde lokal anestezik uygulanır. Etki mekanizması bilinmemektedir.
Girişimsel analjezik yöntemler giderek popüler olmakta, ağrı tedavisinde yetersiz kalındığında elimizde ek bir seçenek olarak bulunmaktadır. Akılda tutulması gereken bir nokta, kronik ağrı tedavisinde genellikle birden fazla tedavi seçeneğinin birlikte kullanılması gerektiği ve bu yöntemlerin tek başına yeterli olmayabileceğidir. Diğer önemli bir konu ise, bu işlemlerin olası komplikasyonlarından kaçınmak için deneyimin çok önemli olduğudur. Diğer tedavilerin başarısız veya yetersiz olduğu durumlarda hasta ağrısı ile bırakılmamalı ve uygun bir ağrı merkezine yönlendirilmelidir.

Dr. Selim CANDAN, Dr. Arash PİRAT
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Kimyasal Nörolitik Bloklar-kimyasal-norolitik-bloklar.jpg  
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Kimyasal Nerolitik bloklar.pdf (77,1 KB (Kilobyte), 387x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bloklar, kimyasal, nörolitik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 14:39 .