Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Araçlar-Gereçler-İcatlar > Tekstil Giyim Kuşam Üretim Araçları > Deri üretimi, Hayvan postundan deri yapımı, Fabrikada işleme, Tabaklama, Kurutma

Tekstil Giyim Kuşam Üretim Araçları hakkinda Deri üretimi, Hayvan postundan deri yapımı, Fabrikada işleme, Tabaklama, Kurutma ile ilgili bilgiler


Hayvan postundan deri yapımı, insanoğlunun en eski başarılarından biridir ve kökeni konusundaki bilgiler tarihte yitip gitmiştir. Hayvan derisi sert, protein lif yumakları içerir. Hayvan yaşarken bu lifler, nem ve bakteri

Tekstil Giyim Kuşam Üretim Araçları saya,kalıplama,taban,deri,

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.07.08, 23:43
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Deri üretimi, Hayvan postundan deri yapımı, Fabrikada işleme, Tabaklama, Kurutma

Hayvan postundan deri yapımı, insanoğlunun en eski başarılarından biridir ve kökeni konusundaki bilgiler tarihte yitip gitmiştir.
Hayvan derisi sert, protein lif yumakları içerir. Hayvan yaşarken bu lifler, nem ve bakteri taşır. Derinin bozulmasını önlemek için bakteriler, tuzlama ya da kurutma işlemiyle öldürülmelidir. Daha sonra lifler, çürümeyi önlemek için kimyasal işlemlerden geçi-'rilir. Bu işleme tabaklama (sepileme de denir) adı verilir. Tarihöncesi insanları, kendilerine güç kazandırması gibi büyüsel nedenlerle hayvan postuna samurlardı. Bu insanların, hayvandan çıkardıkları yağı deriye sürerek, derinin daha uzun dayanmasını ve daha rahat giyilmesini sağladıkları sanılmaktadır. Derileri çeşitli tür boyalarla boyamaya çalışırken, bazı maddelerin deri üstünde koruyucu bir etki yaptıklarını bulmuş olmaları da düşünülebilir. Tarihöncesi devirlerde deriler çok değerli bir ticaret eşyasıydı.
Derilerin bozulmasını önlemek için yüzyıllar boyunca, çeşitli yöntemler geliştirildi. Bu amaçla postlar dumana tutulmuş, tuzlanmış, üre ile işleme sokulmuş, hayvan gübresi doldurulan çukurlara batırılmış, dövülmüş ve sivri uçlu çubuklarla kazınmıştır. Doğal nemi almak için de, derilere pudra, un ve başka maddeler katılmıştır. Tarihöncesi insanları (ve son zamanlarda Eskimolar), hem kılları ve et parçalarını temizlemek, hem de yumuşatmak için deriyi çiğnerlerdi. Çiğneme eylemi, üstünde bakterilerin beslenebileceği et parçalarını temizlemesi açısından, derinin korunmasında yarar sağlayabilir. Postların işlenmesi, XIX. yüzyılda makinaların kullanılmaya başlamasına kadar zor bir işti. Tabakhaneler, yaptıkları işin değerine karşın, çıkardıkları hoş olmayan kokular ve bazı süreçlerin doğurabileceği hastalıklar nedeniyle, çoğu kez kent dışına itilmişlerdir.
Postu işleyen ama suya dirençli duruma getirmeyen işleme, Ön tabaklama adı verilir. Gerçek tabaklama işleminde kimyasal maddeler, derinin atom yapısının içine sızar ve bu yapıyı sıkı, dayanıklı ve suya dirençli duruma getirir. Tabaklamanın, bir hayvan postu, tanen içeren yaprak, ağaç kabukları, meşe palamutları ve benzer yeşilliklerden oluşan bir su birikintisine bırakıldığında bulunduğu düşünülebilir. Çam ve mimoza kabuklarında, kestane ağacı ve kebraşo (bir Güney Amerika ağacı) kerestesinde, Avrupa'da ve Türkiye'de bulunan meşe palamutunun bardak biçimindeki ucunda, Hindistan'da yetişen bir ağacın erik benzeri olgunlaşmamış meyvelerinde ve birçok bitkinin belirli bölümlerinde tanen bulunur.
Binlerce yıl insanlar, alüminyum tuzları kullanarak, mineral tabaklama yoluna da gitmişlerdir. XIX. yüzyılda metal kromun tuzlarını kullanan, kromlu tabaklama bulundu. Bu süreç haftalarca değil, yalnızca birkaç gün sürüyordu ve bir ölçüde sugeçirmez olan, katı, mavi renkli bir deri üretiliyordu. Daha sonra kromla tabaklanan derinin, sabun ve yağlarla işlemden geçirilerek yumuşatılabileceği anlaşıldı. Günümüzde ayakkabıların yüzü (saya) bütünüyle kromla ya da yarı kromla tabaklanmış (bir bölümü bitkisel, bir bölümü kromla tabaklanmış) deriden yapılmaktadır. Son zamanlarda teknik ve kimyasal bilginin çok geniş bir bölümü, yüksek verimli deri üretimine ayrılmıştır: son gelişmelerden biri, beyaz deri üretmede alüminyum tuzlarının kullanılması, öteki de, çok hızlı olan kurutma işlemlerinde çözücülerden yararlanılmasıdır.

Fabrikada işleme:
Kesim yapılan yerlerde postlar, yüzüldükten sonra, dondurulur, tuzlanır ya da salamura dolu varillere doldurulur ve üretim yerine gönderilir. Üstün nitelikli olanlar dışında, bazıları kısmen kurutulur (kurutma, niteliği düşürür ve sürecin sonraki aşamalarında sorunlar yaratır). Ham deriler tabakhaneye vardığında, işe yaramayan köşe parçaları ve öteki bölümler kesilerek düzeltilir; daha sonra da büyüklük, ağırlık ve kalınlığa göre ayrılır.
Bunun ardından ham deriler, bakteri öldürücülerin ve deterjanların katıldığı döner fıçıların içindeki suya batırılır. Bu işlem, derileri yumuşatarak sonraki aşamalara hazırlar. Ayrıca, bakterilerin çoğalmasını sağlayabilecek proteinli besinleri de temizler. Bakterilerin çoğalması deriye büyük zarar vereceğinden, bu işleme özen gösterilmesi gerekir.
Ham deri üstündeki kıllar değerli ise, postlar, kimyasal bir püskürtücüyle ya da postun altına uygulanan sodyum sülfür macunuyla kıldan temizlenir. Sodyum sülfür, kılın köklerine kadar uzanıp kökleri gevşetir.
Kıllar herhangi bir değer taşımıyorsa, deriler kireçlenir (baz kireç çözeltisine batırılır). Bu işlem,ya döner tahta teknelerde ya da karıştırıcın fıçılarda yürütülür. Böylece hem kıllar çıkar, hem üstderi yok edilir, hem de lif yumakları gevşer. Kıl ve üstderinin yok edilmesine yardımcı olarak sodyum sülfür katılır. Daha sonra, bir kavaleta makinasında kıllar kazınır.
Bundan sonraki işlemler, derinin tipine ve izlenecek sürece bağlıdır. Deriler yıkanıp, bir asit çözeltisine batırılarak kireç giderilir. Bunu, derilerin enzimlerle işleme sokularak liflerin yumuşatılıp temizlendiği süreç izler (bu sonuncu işlem kösele gibi sert tiplerde kullanılmayabilir). Bundan sonra deriler (özellikle de kromla tabaklanacaklar), sülfürik asit ve tuz çözeltisinde salamuraya yatırılır. Çağdaş tabakhanelerde bu süreçler, bir tek birim işlemde yürütülür.

Tabaklama:
Günümüzde kullanılan üç ana tabaklama türü vardır: Bitkisel; mineral (çoğunlukla kromlu) ; özellikle güderi "yapımı için yağlı tabaklama.
Bitkisel tabaklama en uzun süren işlemdir. Ham deriler haftalar boyunca tanen çözeltisi içinde bırakılır ve yavaş yavaş, daha keskin çözeltili fıçılara taşınır. Kösele ya da sanayi kayışı gibi kalın derilerin işlenmesi çok uzun sürer. Ciltlemede ya da lüks eşya yapımında kullanılan vidala gibi hafif derilerse, bütünüyle kireçten arındırılır ve bazen, tabaklamadan önce salamuraya yatırılır. İnce deriler, on iki saat gibi kısa bir sürede tabaklanırlar.
Mineral tabaklama daha az zaman alır ve çok dayanıklı bir ürün verir. Ancak, işlem sırasında deriler belirli bir renk aldığından, bu rengin gizlenmesi için yeni işlemleri gerektirir. Tek banyolu ve çift banyolu yöntemler vardır. Bazen deriler, içlerinde karıştırıcı kanatlar bulunan kazanlara atılır. Günümüzde çözeltilerin sıcaklığı ve bileşenleri, modern araçlarla dikkatle gözlenmektedir.
Yağlı tabaklama, doğal nemi almak için balık yağı kullanılan eski yöntemlerin bir devamıdır. Deri önce kısmen ve dikkatle kurutulur, daha sonra da üstüne yağın serpildiği bir makinada dövülür. Bu işlem bütün nem alınıncaya kadar sürdürülür ve kalan yağ ısıtılarak bozundurulur.
Tabaklamadan sonra postlar yıkanır ve gerilir. Eş kalınlıkta olmalarını sağlamak için, traş makinaların-da traşlanır. Eldiven ya da döşeme derilerinde, yumuşaklık sağlama amacıyla, yeniden tabaklama işlemi uygulanır ve gerekiyorsa, boyama ve yağlama işlemlerinden geçirilir. Saydam cilalar uygulanacaksa, boyamanın bu aşamada yapılması zorunludur. Sözgelimi döşemecilikte, anilin boyası kullanılır. Yağlamada deriler, lif yumaklarının sürekli kurutma sonucu birleşme derecesini azaltma amacıyla, doğal yağlarla ya da greslerle işleme sokulurlar.

Kurutma:
Kalın deriler yavaş yavaş kurutulur; ama kromla işlenmiş deriler, çok sert oldukları için, birkaç saatte kurutulabilir. Bazen deri, kancalara takılarak bir ılık hava akımından geçirilir; derinin üst yanı yağla kaplanarak, nemin alttan dışarı atılması sağlanır. Günümüzde birçok deri hareketli, «tünel Bu durumda deri serttir. Üstüne fırçayla bir su ve sabun çözeltisi sürülerek ya da püskürtülerek bırakılır ya da istenen nem oranına gelmesini sağlayacak biçimde ıslatılır. Endüstri kullanımı için bazı deriler, gresle doyurularak, sugeçirmez hale getirilir.
Birçok deri, tıpkı eski yönteme benzeyen yumuşatma işleminden geçirilir. Burada yarım daire biçimli, yassı ve hafifçe bilenmiş iskefe kullanılır. Ancak günümüzde, lifleri gevşetmek için daha çok makina-lardan yararlanılmaktadır. Bundan sonra sıra, son kurutmaya gelir. Son kurutmada, vakumlu kurutmadan yararlanılır.

Son işlemler:
Deri, zımpara kağıdıyla kaplı döner çelik silindirlerden geçirilerek cilalanır. Süetler için, derinin et tarafında, yüksek hızlı zımpara taşlarıyla ince bir hav oluşturulur. Kösele olarak kullanılacak deri, istenen sertliği vermek için, ağır makinalarla preslenir. Derinin üst yanına, ısıtılmış kabartma levhalarla basınç altında desenler verilir. Deri kendi üstünde dönen silindirler arasından geçirilerek, ağaç ve kutu desenleri çizilir. Isıtılmış cam ya da çelik silindirlerle de perdah çekilir. Deriler fırçayla boyanır. Reçineli astarlar, renkli ya da renksiz cilalar da, genellikle püskürtülerek deri üstüne uygulanır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, deriler fabrikalara gönderilerek çeşitli tüketim maddeleri haline getirilir.

Nüve Forum
Kaynak:4
2.cilt / s.520-522
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
deri, fabrikada, hayvan, işleme, kurutma, postundan, tabaklama, üretimi, yapımı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:47 .