Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanması - UNIVERSITY OF K.Maraş

İlahiyat Fakültesi hakkinda İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanması - UNIVERSITY OF K.Maraş ile ilgili bilgiler


İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanmasının Dini Hayat Üzerindeki Etkisinin Sosyolojik Analizi (Birecik Köyleri Örneği) - DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGION SCIENCE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 17.04.08, 23:03
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanması - UNIVERSITY OF K.Maraş

İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanmasının Dini Hayat Üzerindeki Etkisinin Sosyolojik Analizi (Birecik Köyleri Örneği) -
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGION SCIENCE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM

Son yıllarda iletisim çagı diye adlandırılan bu çagda dünya, dikkate deger
birçok degisme yasamıs ve küresellesme gibi bir çok degisim ve dönüsüm sürecine maruz kalmıstır. Böylece, pek çok seye bir anda ulasma imkanı elde edilmistir.
Din, insan hayatı için ne kadar önemliyse, din egitimi ve ögretimi de o derece önemlidir. Dünyadaki en degerli varlık olan insanı hedef kitle olarak belirleyen önemli mesleklerin arasında hatta basında din görevliligi gelmektedir. Bu bakımdan hedef kitlenin özelliklerinin iyi tespit edilmesi ve sunulan dini hizmetlerin buna göre planlanıp yürütülmesi en basta dikkate alınması gereken bir husustur. Halkın ihtiyacı olan din egitimi ve ögretiminin verildigi mekanlar içerisinde en önemlisi camilerdir. Dini ögretilerin halka dogru bir sekilde verilmesi onların dini ihtiyaçlarının en uygun biçimde karsılanması dengeli ve saglıklı dini yasantının ortaya çıkması için bütün bu sorumlulugu tasıyacak ve bu beklentilere cevap verecek din görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, dünya degisirken ekonomi, iletisim teknolojisi ve kültürel etkilesim alanlarında önemli dönüsümler yasanmıs bu süreçte din görevliligi toplumda ihtiyaç duyulan önemli bir konuma gelmistir.

akademik
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu loli tarafından (29.04.08 saat 16:09 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 17.04.08, 23:07
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İlahiyat FakultesiMezunlarının Din Görevlisi Olarak Atanması

Giriş

Din ve toplum arasındaki karsılıklı iliski ve etkilesimleri bilimin konusu olarak
gören ve herhangi bir deger yargısında bulunmayan Din Sosyolojisi; dini, toplumsal bir olgu olarak bilimsel yöntemlerle inceler, elde ettigi bulgu ve verileri kural koymadan ve tarafsız olarak bilim alanına sunar. Din Sosyolojisinin ele aldıgı konular arasında; dinin toplumdaki yeri; diger toplumsal kurum ve olusumlar üzerindeki etkileri; teknolojik; ekonomik ve toplumsal degismenin dini pratikleri etkileme biçimleri ve düzeyleri; sanayilesme ve sehirlesme ile dini pratik arsındaki gelismeler; kurumsallasmıs dini otoritenin toplumsal rolü ve gücü; kültür ve uygarlıkların dini anlayısları ve yaklasımları; örnegin günümüzde ***8220;modernlesme, sekülarizasyon, sosyal degisme***8221; üzerinde çesitli arastırmalar yapmaktadır (Günay,2000:41). Son bir kaç yüzyıldan bu yana Batı***8217;da ortaya çıkıp etkileri giderek bütün dünyayı saran sanayilesme, modernlesme, modern kitle iletisim araçlarının yaygınlasması, sehir toplumlarında pek çok sosyal degismeleri de beraberinde sürüklemis ve bu degisiklikler çesitli sebeplerle köy toplumlarını da etkilemis olup; bütün bu degisiklikler ve etkiler, günümüz dünyasının köy ve sehirlerinin dini yasayıslarında yeni gelisme ve degismeleri beraberinde getirmektedir (Günay,2000:248).
Modern dünyanın gerçeklerinden de biri sosyal degismedir. Birkaç yıllık zaman zarfında gözlemleyebildigimiz çok hızlı bir takım degismeler meydana gelmistir.
Digerleri uzun vadelidir ve bireylerin ömürlerinde her hangi bir degisme görülemeyecek sekilde son derece yavas meydana gelmistir. Din, degisim zamanında istikrar ve kesinligin bir konusu olabilir ancak bazı insanlar zamanla birlikte dinin degismedigini iddia etmistir, bu durumda din, insanların tecrübelerine ve yasamlarına yabancı hale gelir.
Modernlesmeyle, sanayilesme, kitle iletisim araçlarının gelismesiyle birlikte dini kurumların ve sembollerin önemini kaybettigi iddia edilmistir. Sekülerlesme adı verilen bu süreçte dinin üstlendigi fonksiyonlarda farklılasma yasanmıs, din kendi faaliyet alanına çekilmistir. Max Weber bu süreci ***8220;dünyanın büyüden arınması***8221; süreci olarak isaret etmis, kutsaldan arınan dünya rasyonel olarak algılanmaya baslamıstır.
Rasyonellesme ve bürokratik örgütlenme, modern insana doga ve toplum üzerinde etkin bir denetim imkânı sunmus ve böylece onu, sonu önceden kestirilemeyen bir dünyanın endiselerinden ve büyüsel güçlerin egemenliginden kurtarmıs, ancak bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmistir. Bilim ve rasyonel düsünce insanların davranıslarını meydana getirmede temel referans olarak alınmaya baslamıstır. Böylece, dinin daha önceden var oldugu iddia edilen önemi ve prestijinde azalmalar meydana gelmistir (Berger,2002:13).
Endüstrilesmis ülkelerde ortaya çıkan yeni yasam biçimleri insanın dünyaya karsı deger ve tutumlarını degismesine neden olan seküler bir kültürün dogmasına ve dinin gerilemesine sebep olmustur. Bazı sosyologlara göre bu gerilemenin sebebi sekülerlesme sürecidir. Sekülerlesme, bilim ve teknolojinin yükselisiyle birlikte dinin sosyal ve bireysel hayat üzerindeki etkisinin azalması sürecidir. Bu sosyologlara göre din sosyal anlamını ve günlük dünya ile olan baglarını kaybetmis, dindarlık, özel ve bireye baglı bireysel bir tercih haline gelmistir. Böylece din modern insanın bilincindevicdani bir hadise olarak kabul edilmeye baslanmıstır. Wilson***8217; un dedigi gibi kilise, sadece gerektigi zaman ugranan bir ***8220;postane***8221; seviyesine düsürülmüstür(Kirman,2005:22).
Sanayilesme süreciyle beraber toplumlarda farklılasma gözlenmis ve bu baglamda bir bütün olarak toplumu meydana getiren alt sistemlerde bir ayrımlasma olusmus. Bu çerçevede her toplumsal kurum kendi asli görevini üstlenmi is ve kendi alanında
uzmanlasan fonksiyonel bir yapı arz etmistir. Sekülerlesme süreciyle din de kendi alanına çekilerek insanın manevi ve uhrevi hayatını düzenlemeye baslamıstır.Modernlesme ve sekülerlesmeyle beraber skalanın kutsal ve seküler uçlarında yer alan toplum tiplerine göre geleneksel dini toplum tipinden din ve devletin ayrı oldugu seküler toplum tipine dogru gittigi gözlenmektedir (Bodur,2005:75).
Sekülerlesme süreci içerisinde din ve devlet arasındaki iliskiler üç sekilde meydana gelmistir. Birincisi: Devletin din kurumu üzerinde kontrolü biçiminde olmus.

İkincisi: Devlet dini olusumlara karsı olmayarak esit mesafede kalmıs.
Üçüncüsü : Devlet herhangi bir dine karsı negatif bir tutum içerisine girmistir. Seküler toplumda görülen üçlü tipolojiden ilki, devletin resmi bir din kurumunu destekleyip kontrolü aldıgı biçimdeki tipolojidir. Birçok batılı toplumlarda bu tipoloji örneklemine rastlanılabilir (Bodur,2005:75).1923 yılında ulus-devlet formunda kurulan modern Türkiye***8217;nin çagdas devletler arasında yer alması için seküler mahiyette bir dizi reform yapılmıstır. Sekülerizmin kurulan bu yeni toplumun çok önemli bir ilkesi olmasıyla din kurumu, yapısal farklılasma sürecine girmis ve sosyal hayatın tüm yönlerini düzenleme yerine kendi asli fonksiyonlarına çekilmeye; yani toplumsal alandaki çok fonksiyonlu rol yapısından daha uzmanlasmıs yapılara dogru evirilmeye baslamıstır (Kirman,2005:38). Bu baglamda laik bir devlet modelini benimsemis olan Türkiye Cumhuriyetinde din devlet iliskisi, devletin resmi bir dini, denetim ve kontrolü alması biçiminde olmus, toplumu dini yönden aydınlatma ve ibadetlerin saglıklı bir biçimde yürütülmesini temin etmek bakımından Diyanet sleri Baskanlıgı kurulmustur. Diyanet sleri Baskanlıgı 3 Mart 1924 tarihinde 429 Sayılı Basbakanlıga baglı bir teskilat olarak kurulmustur.Anayasanın 136. maddesinde belirtildigi üzere Diyanet isleri Baskanlıgı genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, ***8220;laiklik ilkesi***8221; dogrultusunda bütün siyasi görüs ve düsünüslerin dısında kalarak ve milletçe dayanısmayı ve bütünlesmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. lgili kanunda da bu görevler, ***8220;slam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili isleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek***8221; seklinde belirlenmistir (Aytürk vd.,1989:33).

Diyanet sleri Baskalıgının görevi de, Cumhuriyet***8217;in temel ilkeleri ve vatandaslık esasları çerçevesinde, slam dini ile ilgili dogru bilgiyi üretmek, dogru hizmeti sunmak (Bardakoglu, 2005: 10-15) ve bunun yanında dini kurumların idaresi, cami ve mescitlerin yönetimi, imam-hatip, vaiz, müezzin-kayyım ile diger görevlilerin tayin ve azilleri olarak belirlenmistir (Tas,2001:81-82). İslam toplumunda, ulema ya da dini klerik (din görevlisi) grubu birçok siyasi olaylarda hatta kimi zaman muhalefet gücünü olusturan gruplara yardım etmistir. Ancak din ve devlet islerinin ayrılmasıyla din görevlileri tamamen insanların dini egitimleriyle bir fonksiyon ifa eder hale gelmistir. Bu sebeple din görevlileri, ibadetlerin yürütülmesinde ve dini bilgilerin halka aktarılmasında görevlendirilmislerdir. Bu anlamda namaz kıldırmak yanında, vaazlarla, sohbetlerle cemaatin dini egitimine katkıda bulunmaktadır.Diyanet isleri Baskanlıgının gerçeklestirdigi din hizmetlerinin en büyük alanını cami merkezli hizmetler olusturmaktadır. Camiler ibadet yeri olma özelliginin yanında, din egitiminin temel konuları olan iman, ibadet, ahlak gibi konularda egitim yapılan birer yaygın egitim kurumudur. Camilerde okunan hutbeler ve yapılan vaazlarda her yas ve seviyedeki insanlar bilgilendirilmekte, aydınlatılmakta ve yaz aylarında açılan yaz Kur***8217;an kursları da yaygın din egitimi içerine girmektedir (Krs.:Buyrukcu,1995:156).
İnsanların, dini ögrenmelerinde ve dini hayatlarının belirlenmesinde din
görevlilerinin1 bilgi birikimleri önem tasımaktadır. Çünkü, toplumdaki mevcut bulunan din anlayısının büyük ölçüde din görevlilerinin bilgilerine ve din anlayısına dayandıgı söylenebilir.
Dolayısıyla Örgün egitim dısında görev yapan, ancak daha büyük bir insan
kitlesine hitap ederek, yaygın din egitiminde büyük bir fonksiyona sahip olan din görevlileri, egitim düzeylerinin topluma etkisi baglamında ele alınarak, hem İmam-Hatip Lisesi Mezunu din görevlisinin görev yaptıgı hem de İlahiyat Fakültesi Mezunlarının din görevlisi olarak görev yaptıgı köylerdeki insanlara din görevlileri hakkındaki düsünceleri anket yoluyla belirlenerek, lahiyat Fakültesi Mezunlarının dini hayat üzerindeki etkisi karsılastırmalı olarak incelenecektir.

Kaynak link ve devamı
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

Konu Busra tarafından (17.04.08 saat 23:18 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
atanması, din, fakultesimezunlarının, görevlisi, k.maraş, olarak, university, ılahiyat

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:14 .