Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

İlahiyat Fakültesi hakkinda Hz Muhammed'in biyografisi üzerine ile ilgili bilgiler


Hz. MUHAMMED***8217;İN BİYOGRAFİSİÜZERİNE; İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası oluşturan, tarihe damgasını vuran Hz.Muhammed***8217;inhayatınıbilmenin,onu tarihsel bağlamıiçerisinde değerlendirmenin, Kur***8217;an vahyini ve İslam kültürünü anlama ve anlamlandırma açısından önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02.07.08, 12:00
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Hz. MUHAMMED***8217;İN BİYOGRAFİSİÜZERİNE;
İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası oluşturan, tarihe damgasını vuran Hz.Muhammed***8217;inhayatınıbilmenin,onu tarihsel bağlamıiçerisinde değerlendirmenin, Kur***8217;an vahyini ve İslam kültürünü anlama ve anlamlandırma açısından önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak görülmektedir.
Hz. Muhammed***8217;in hayatını anlama ve anlamlandırma yönünde çabalar sürekli var ola gelmiş, konuyla ilgili onlarca eser yazılmıştır. Amacımız bu eserlerin analizini veya kritiğini yapmak değildir. Böyle bir uğraşının bu makalenin sınırlarını aşacağı açıktır. Bu makalenin çerçevesini, Hz. Muhammed***8217;in hayatını kendi tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirebilmek, onu gerçek tarihi kimliğine oturtabilmek için tarih metodolojisi açısından birkaç noktayı vurgulamak oluşturacaktır.
Hz. Muhammed***8217;i tanımak, onun hayatını bilmek, vahiy ve olaylar karşısında takındığı tutumu tespit edebilmek; hem Kur***8217;an***8217;ı hem de geleneksel kültürümüzü anlama ve anlamlandırma yolunda bize ışık tutacaktır.
Vahyi ve Hz. Muhammed***8217;i anlayabilmek için; Hz. Muhammed***8217;in Peygamberlik ile başlayan risalet döneminin yanı sıra, onun Peygamberlik öncesi yaş**ını da bilmek ve içinde bulunduğu toplumu sosyal, kültürel, siyasi ve dini kabuller açısından tanımak gerekmektedir.1
Bunu yapabildiğimiz ölçüde Hz. Muhammed***8217;i kendi tarihsel bağlamı içinde kavramamız mümkün olabilecektir. Bu da Hz. Muhammed***8217;i anlamada, tanımada, dönemin sosyal, kültürel ve geleneksel yapısını bilmede önemli bir rol oynayacaktır. Kişiler kendi tarihi döneminden soyutlanarak algılanamaz. Bu Hz. Muhammed için de geçerlidir diye düşünüyoruz. İçinde bulunulan tarihsel koşullar ne kadar iyi tespit edilirse Peygamber***8217;in de etken olduğu tarihi zaman dilimini en iyi şekilde algılamak o derece mümkün olacaktır.
Tarihsel bir olgu asla momentinin dışında tam anlamıyla açıklanamaz.2 O çağın zihinsel atmosferiyle yoğrulmak Peygamber***8217;i anlamaya ve anlatmaya yönelik bir çabanın önceliklerindendir.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 02.07.08, 12:01
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Tarihi Malzemenin Güvenilirliği Sorunsalı
***8220;...Geçmişte olanların ancak bir bölümünün aktarılabilir olduğu ve hiçbir tarihçinin anlatımının geçmişe tam karşılık olarak gelmeyeceği***8221; 3 bunun yanı sıra kaynakların çoğunluğunun şu ya da bu şekilde yanlış, eksik, önyargıların etkisiyle yazılmış olabileceği4 gerçeği Hz. Muhammed***8217;in biyografisi için de doğrudur.5.
Hz. Muhammed***8217;in ilk biyografisi onun vefatından ancak bir yüzyıllık zaman dilimi geçtikten sonra yazılabilmiştir. Bu tarihsel gecikmenin getireceği bazı sorunlar, İslam tarih yazıcılık anlayışı ile birleştiğinde bazı güçlükleri bünyesinde barındırabilecektir.
İlk dönem İslam tarih yazıcılığının ***8220;haber***8221; diye isimlendirilen formunun önemli özellikleri:
her haberin bağımsız olduğu,
birden fazla olaylar arasında bir bağın kurulmayışı,
olayların başka herhangi bir referansla desteklenmeyişi,
olayları aktaran tarihçinin analiz yapmadan rivayetleri olduğu gibi aktarmasıdır.
6
Rivayetler kitaplara genelde kritik edilmeden aktarılmışlardır. Bunun yanı sıra yazarların sahip oldukları görüş, inanç veya ekolun yanlılığına sahip olarak olayları algılama ve buna bağlı olarak olay ve olguları anlatmaları, bazen de kendisinden rivayet aktarılan kişinin kendi varsayımlarını olmuş gibi göstermesi gibi sorunlar söz konusu kaynaklara eleştirel gözle bakmayı zorunlu kılan durumlardır.
İşte bu noktada Hz. Muhammed***8217;in hayatıyla ilgili ayrıntılı malzemeye sahip olmamıza rağmen bu malzemenin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu sormak durumundayız. Bu açıdan Hz. Muhammed***8217;in biyografisini yazacak kişinin, söz konusu malzemeyi modern tarih yazımının metodları ışığında değerlendirmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda Hz. Muhammed***8217;in doğruya yakın bir biyografisini ortaya koymak için akademik bir tarihçinin Kur***8217;an***8217;ı ana kaynak olarak kriter alması gerekmektedir. Çünkü Kur***8217;an hemen yazıya geçirildiğinden o dönem için çağdaş bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ancak Kur***8217;an bir tarih kitabı olmadığından, orada Hz. Muhammed***8217;in hayatının kronolojik ayrıntılarının yer almayacağı da gözardı edilmemesi gereken bir husustur. Hz. Muhammed***8217;in hayatı Peygamberlik öncesi ve sonrasıyla uzun bir zaman dilimini içermektedir. Dolayısıyla Kur***8217;an***8217;a aksetmeyen bir çok olay ve olgu bu konuda tarihin malzemesini teşkil etmektedir. Kur***8217;an, ancak Hz. Muhammed***8217;in kişiliği ve misyonunu gerçekleştirme noktasında takındığı tavrın ve uslubun ne olduğu noktasında belirlenimlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kur***8217;an***8217;ın belirlenimleri hareket noktası olmalıdır. İşte Kur***8217;an***8217;ın çizdiği tabloda Hz. Muhammed***8217;i anlar ve tanır isek tarihi rivayetleri çözümlememiz, doğru ve yanlış olanları ayırt edebilmemiz büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Kur***8217;an***8217;ın, Hz. Muhammed***8217;in şahsiyeti ve misyonu ile ilgili belirlenimlerini tespit etmeye çalışırken de Kur***8217;an metnine önyargısız yaklaşmanın, metnin ne demek istediğini anlamaya çaba sarfetmenin ve Kur***8217;an***8217;ı bir bütünlük içerisinde, kendi iç dinamikleriyle anlamaya çalışmanın bizi gerçeğe ulaştıracak bir bilimsel tavır olarak benimsenmesi gerekmektedir.
Özetle Kur***8217;an ve ilk geleneksel anlatımlar birbirini tamamlayan kaynaklar olarak görülmeli7, Kur***8217;an***8217;a aksetmeyen bir çok olay ve olgu da tarih metodolojisi ışığında yeniden kurgulanmalıdır. Kur***8217;an***8217;ın kesin belirlenimlerde bulunduğu konularda da geleneksel anlatımlar kuşkuyla karşılanmalı ve bunlara bilimsel değer yüklenmemeli diye düşünüyoruz.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 02.07.08, 12:02
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Sorunsal Tarihi Malzemeye Örnek Vermek Gerekirse...
Hz. Muhammed***8217;in Peygamberlik öncesi hayatını ortaya koyma noktasında temel kaynaklarımızdaki anlatımlardan birkaç örneği verdikten sonra, bunları yukarıda sözünü ettiğimiz teorik yaklaşımların ışığında analiz etmeye çalışacağız.
***8220;Resulullah***8217;ın annesi Amine bintü Vehb şöyle anlatırdı: ***8216; Muhammed***8217;e hamileyken, bana gelindi ve şöyle denildi: ***8220;Sen bu ümmetin efendisine hamilesin...***8221;8
***8220;Kuşkusuz onun işareti, dünyaya geldiği zaman, onunla beraber, Şam topraklarından Busra saraylarını dolduran bir nurun çıkması ve kendisine Muhammed isminin verilmesidir. Onun Tevrat***8217;daki ismi Ahmed-Yer ve Gök ehli onu över- İncil***8217;deki ismi Ahmed- Yer ve Gök ehli onu över- Furkan***8217;daki ismi de Muhammed***8217;dir. ***8220;9
Hz. Muhammed***8217;in süt annesi Halime anlatıyor: ***8220;... Muhammed ile kardeşi evlerinin arkasında kuzu güdüyorlardı. Kardeşi koşarak gelip bana ve babasına:
***8220;Üzerlerine beyaz elbiseler giyinmiş iki adam Kureyşli kardeşimi tutup yere yatırdılar ve karnını yardılar. Şimdi de onun içini karıştırıyorlar!***8221; dedi. Bunun üzerine ben ve babası evden çıkıp Muhammed***8217;in yanına vardık. Çocuğu yüzü sararmış bir durumda ve ayakta bulduk. Ben ve babası onu kucaklayıp ***8220;Ey çocuğum! Sana ne oldu? Deyince o bize ***8220;Üzerlerine beyazlar elbiseler giyinmiş iki adam beni yere yatırdılar. Karnımı yardılar ve karnımdan bir şey çıkardılar. Sonra onu yine yerine koydular.***8221; dedi. Bunun üzerine çocuğu alıp birlikte döndük.***8221; 10
***8220;Bir gün arkadaşlarından bir grup Hz. Muhammed***8217;e: Ya Resulullah! Bize kendinden bahset***8221; dedi. Resulullah da anlatt: ***8220;Davetim, atam İbrahim***8217;in daveti, İsa***8217;nın müjdesidir. Annem bana hamile iken, kendisinden bir nur çıkmış, o nurla Şam taraflarında bulunan Busra sarayları aydınlanmış. Sa***8217;d b. Bekr oğullarına emzirilmek üzere verilmişim. Erkek süt kardeşimle beraber kuzular arasındayken, beyaz elbiseli iki adam geldi. Ellerinde içi kar dolu altından yapılmış bir tas vardı. Beni yatırdılar, karnımı yardılar, kalbimi çıkarıp yardılar, ondan siyah pıhtılaşmış bir kan çıkardılar ve attılar. Sonra kalbimi ve karnımı o karla yıkadılar. Temizleyince eski haline getirdiler...***8221;11
***8220;Ebu Talib bir kafile ile birlikte ticaret amacı ile Suriye***8217;ye gitmek istedi; yola çıkmak için hazırlanıp yolculuğa karar verdiği zaman Tanrı elçisi üzülüp ona sarılarak kendisinden ayrılmak istememiş. Bu duruma dayanamayan Ebu Talib, ***8220;Tanrıya and içerim ki onu yanıma alıp birlikte götüreceğim. O benden ayrılmayacak ben de ondan ayrılmayacağım***8221; veya buna benzer sözler söyledi. Böylece onu yanında götürdü. Kafile, Suriye topraklarında bulunan Busraya geldi.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 02.07.08, 12:02
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Burada Bahira adlı bir rahib, küçük bir tapınakta yaşıyordu. Bu rahip Hıristiyanlar arasında en bilgili bir kimse idi. Eskiden beri bu küçük tapınakta bulunan bir kitap burada yaşayan rahiplere geçtiği için, eline bu kitap geçmiş olan her rahip Hıristiyanların en çok bilgili kimsesi olurdu. Söylendiğine göre rahipler bu kitabı, yaşlısı gencine aktarmak suretiyle biribirinden devralırlardı. Bu ticaret kafilesindeki Mekkeliler o yıl Bahira***8217;nın yanına indiler. Kureyş ticaret kafileleri çoğu zaman rahip Bahira***8217;nın yanına uğrarlardı, fakat Bahira onlarla hiç konuşmaz ve ilgilenmezdi. Söylendiğine göre bu sefer Kureyşliler, yanına uğradığında, tapınağından bakıp gördüğü bir şeyden dolayı onlara yemek vermiş. Gene söylendiğine göre rahip, tapınağından kafilenin gelişini seyrederken bir bulutun Tanrı elçisini gölgelediğini görmüş. Kafile gelip bir ağacın altına konmuş. Bahira; bulutun, ağacın üstüne geldiğini ağacın dallarının Tanrı elçisinin üstüne eğilip gölge ettiğini de görmüş.
Bahira bunu görünce tapınaktan inmiş, Kureyşli adamları çağırmış ve onlara ***8220;Ey Kureyşliler! Size yemek yaptım. Bu yemeğe hepinizin, büyüğünüzün, küçüğünüzün, kölenizin ve hürünüzün gelmenizi arzu ederim***8221; demiş. Bunun üzerine onlardan biri ***8220;Ey Bahira! Tanrıya and içerim ki bugün sende başka bir hal var. Biz sana her zaman uğrarız. O zamanlar bize böyle bir şey yapmazdın. Bugün sendeki bu hal nedir?***8221; diye sordu. Bahira da ***8220;Evet doğru söyledin, fakat ne de olsa siz konuksunuz. Bunun için size konuklamak, yemek vermek istedim. Bu yemekten hepiniz yiyiniz.***8221; dedi.
Bütün Kureyşliler yemek yemeye geldiler. Ancak Tanrı elçisi küçük olduğu için adamların eşyalarının yanında ağacın altında kaldı. Bahira gelenler arasında onu ve tanıdığı alameti göremeyince ***8220;Ey Kureyşliler! Aranızdan hiç biriniz eksik olmadan hepiniz soframda bulunmalısınız.***8221; demiş. Kureyşliler ***8220;Ey Bahira! Gelmesi gereken herkes geldi. Ancak aramızda en küçük yaşlımız olan bir çocuk eşyaların yanında kaldı.***8221; dediler. Bahira ***8220;Yapmayın, onu da çağırın; sizinler birlikte yemekte bulunsun.***8221; dedi. Bunun üzerine Kureyşlilerden biri ***8220;el-Lat ile el-Uzza adına and içerim ki Abdülmuttalib oğlu Abdullah***8217;ın oğlunun bizimle birlikte bu yemeğe gelmeyişi bizim için küçük düşüştür. Onu da birlikte getirmeliydik.***8221; dedikten sonra kalkıp çocuğu kucaklayarak getirip öbürlerinin arasına oturtmuş. Bahira çocuğu görünce ona çok dikkatle bakmaya, vücudunda daha önce bildiği bazı yerleri kontrol etmeye başladı. Halk yemektin kalkıp dağıldıktan sonra Bahira, çocuğa doğru gelip şöyle dedi: ***8220; Bak delikanlı! el-Lat ve el-Uzza hakkı için sana soracağım şeylerin cevabını ver.***8221; Bahira Kureyşlilerin bu iki put üzerine and içtiklerini duyduğu için çocuğa böyle söyledi. Söylendiğine göre Tanrı elçisi Bahira***8217;ya; ***8220;el-Lat ile el-Uzza adına benden bir şey isteme. Tanrıya and içerim ki onlardan nefret ettiğim gibi hiçbir şeyden nefret etmem.***8221; Bunun üzerine Bahira ***8220;Peki Tanrı hakkı için sana soracağım şeylerin cevabını ver.***8221; dedi. Çocuk: ***8220;Öyleyse istediğini sor.***8221; dedi. Bundan sonra Bahira çocuğa, uykusuna, durumuna ve bunlardan başka hallerine ve işlerine dair sorular sormaya başladı. Tanrı elçisi bu soruların cevabını verdi. Hepsi de Bahira***8217;nın önceden bildiği sıfatlara uyuyordu. Bahira son olarak çocuğun sırtına da baktı ve iki omuzu arasında tastamam daha önce bildiği bir de Peygamberlik mührünü gördü.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 02.07.08, 12:03
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Bahira sorularını bitirdikten sonra çocuğun amcası Ebu Talib***8217;in yanına gelip ona, ***8220;Bu çocuk senin neyin olur?***8221; diye sordu. Ebu Talib ***8220;Oğlumdur.***8221; cevabını verdi. Bahira ***8220;Hayır! O senin oğlun değil. Bu çocuğun babası sağ olmamalıdır.***8221; dedi. Ebu Talip ***8220;doğru...O benim yeğinimdir***8221; dedi. Bahira ***8220;Peki babası ne oldu?***8221; dedi. Ebu Talib ***8220; Annesi bu çocuğa gebe iken o öldü***8221; dedi. Bunun üzerine Bahira ***8220;Doğru söyledin. Bu yeğinini hemen memleketine geri götür; Onu Yahudilerden koru. Tanrıya and içerim ki Yahudiler çocuğu görüp benim anladıklarımı anlarlarsa ona kötülük yaparlar. Çünkü senin bu yeğeninin ileride büyük bir şanı olacaktır, sen onu hemen geri memleketine götür.***8221; dedi.***8221;12
Bu ve benzeri rivayetlerin buluştuğu nokta; Hz. Muhammed***8217;in annesinin ona hamile kalışıyla birlikte olağanüstülüklerin başladığı, peygamberliğinin çok küçük yaşından itibaren öngörüldüğü ve kendisinin bu olağanüstülüklerin bilincinde olduğudur.
Yukarıda verdiğimiz rivayetlerden çıkarılacak sonuç ise Hz. Muhammed***8217;in bir peygamberlik beklentisi içerisinde olduğu, çevresinin de bu durumdan haberdar olduğudur.
Böylesi bir beklentinin varlığını acaba aynı kaynaklar doğrulamakta mıdır? Bunun için de Hz. Muhammed***8217;in ilk vahiy tecrübesi ile ilgili verilen rivayetleri takip etmek gerekmektedir. Hz. Muhammed***8217;in ilk vahiy tecrübesi ile ilgili rivayetlerde, Hz. Muhammed***8217;in bu durumu hiç de olağan karşılamadığı, hatta ***8220;...Allah***8217;ın yaratıklarından en nefret ettiğim şairler ve mecnunlardır. Acaba ben de mi bunlardan oldum...***8221;13 diyerek endişe ettiği ifade edilmektedir.
Belazuri***8217;deki bir rivayete göre de Cebrail kendisine ***8220;Ey Muhammed!***8221; diye seslendiğinde koşarak Hz. Hatice***8217;ye gitmiş ve ona ***8220;Kahin olmaktan korkuyorum.***8221;14 demiştir.
Bu bağlamda üzerinde durulması gereken bir diğer rivayet de Hz. Hatice***8217;nin Hz. Muhammed***8217;e görünen varlığın, bir melek mi yoksa bir şeytan mı olduğunu sınamasıdır.15
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 02.07.08, 12:03
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Bir diğer haberler grubu da ***8220;Fetret-i Vahiy***8221; diye nitelendirilen ve 3 yıla yakın bir zaman dilimini içerdiği kabul edilen ***8220;Vahyin kesilmesi***8221; karşısında Hz. Muhammed***8217;in yaşadığı psikoloji ile ilgilidir. Kaynaklarımızın verdiği bilgilere göre vahiy belli bir süreyle kesilince Hz. Muhammed çok üzülmüş, bu üzüntüyle dağın zirvesine aşağıya atlamak için çıkmıştır. Bu arada Cebrail ona görünmüş ve ***8220;Sen Allah***8217;ın nebisisin.***8221; demiş, bunun üzerine de Hz. Muhammed sakinleşmiştir.16
Hz. Muhammed***8217;in risalet öncesi yaşamından verilen kesitlerde, onu olağanüstü bir varlık olarak görme eğilimi ve peygamber olacağının öngörülmesi gibi bilgileri içeren rivayetlerle, onun ilk vahiy tecrübesi karşısında hiç de bilen, beklenti içerisinde olan biri olarak görünmemesini içeren rivayetler iç çelişmeler sergilemektedir.
İlk vahiy tecrübesi ile ilgili rivayetlere baktığımızda Hz. Muhammed hiç de beklenti içerisinde olan bir insan tavrı sergilememiş; tam tersine şaşırmış, hatta kendisine vahiy getiren varlığın melek mi, yoksa şeytan mı olduğu ayırımını yapamamıştır.
Rivayetlerdeki bu iki farklı noktaya vurgu, söz konusu rivayetleri eleştiriye tabi tutmanın ve analiz etmenin gereğini göstermektedir.
İç çelişmeler içeren rivayetlerle karşılaşılınca ana kaynak konumunda olan Kur***8217;an***8217;ın bu konuda belirlenimleri varsa bunlar yol gösterici bir nitelik arzetmelidir.
Belirtilen rivayetlerle ilgili Kur***8217;an***8217;ın bize bakış açısı kazandıracak ayetleri:
***8220;De ki: ***8216;Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdi.
Bundan önce aranızda uzun süre yaşamıştım, düşünmüyor musunuz.***8217; ***8221;17
***8220;Sen, Kitab***8217;ın sana bırakılacağını da ummazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet
olarak bu kitap sana indirildi***8221;18
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 02.07.08, 12:05
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Hz Muhammed'in biyografisi üzerine

Sonuç
Çok öz olarak göstermeye çalıştığımız gibi Hz. Muhammed***8217;in biyografisi ile ilgili tarihi malzemenin çeşitliliğine, zenginliğine, iyi niyetimiz eklense bile doğruyu arama dürtüsü, söz konusu geleneksel anlatımlara kuşkucu bir gözle bakma gereksinimini güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Tarihi malzemeyi güvenilir kılmanın yolu da bilimsel yaklaşımlarla verileri yeniden ele almak, gözden geçirmek ve yöntembilimsel kaygılar içerisinde hareket etmektir.
Öyle görünüyor ki Hz. Muhammed***8217;i kendi tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirmek, onu gerçek tarihi kimliğine oturtmak için klasik literatürümüzü modern tarih yöntemleri ışığında yeniden gözden geçirmeliyiz diye düşünüyoruz.


kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf nbozkurt.pdf (196,5 KB (Kilobyte), 60x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
biyografisi, muhammed'in, üzerine

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:39 .